WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,886 (today: 1,215)
( 15 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Titel                                 .

I18N_ABAPLIST_UC_BLOCK     Unicodeteken (U+0000-FFFF) van Unicodeblok              .
I18N_ALV_CAL          Programma ZALVCAL_ISL_5                        .
I18N_ALV_TEST_BIDI_FLAGS    BIDI-teken met ALV-grid                        .
I18N_AL_TEST_BIDI_FLAGS    BIDI-teken in ABAP-lijst testen met gebruikersinvoer         .
I18N_DYNPROS_TEST_BIDI_FLAGS  BIDI-teken met schermcontrols testen                 .
I18N_MAINTAIN_TISLCAL     Programma I18N_MAINTAIN_TISLCAL                    .
I18N_PRINT_TEST_SC_SF_DIRECT  Verzendt SAPScript- en Smartforms-documenten direct voor afdrukken  .
I18N_SET_DATAELEMENT_FLAGS   Rapport I18N_SET_DATAELEMENT_FLAGS                  .
IACFLAGS            Tekens van Web-objecten verwijderen                  .
IAM_API_TESTFRAME       Identity & Access Management (API-testkader)             .
IAOMSEL00           Selectiecriteria interne orders                    .
IAOMSEL_CPR          Selectiecriteria interne orders                    .
IAOM_CPROJECTS_CLEAN_UP_PS   Automatisch scenario met PS-project: verwijderen en opschonen     .
IAOM_CPROJECTS_COCKPIT_LOG   Applicatieloggegevens voor cockpit voor integratie met cProjects   .
IAOM_CRMSRV_F4_UPLOAD     Upload rubriceerbare objecten naar CRM                .
IAOM_CSCENARIO         Verzorging controlling-scenario                    .
IAOM_CUST_CORR         Customizing bepaling CO-soort controleren en corrigeren        .
IAOM_CUST_CO_INTEGRATION    Verzorging controlling-integratie                   .
IAOM_DISPLAY_DATA       Uitbreiding stamgegevens weergeven                  .
IAOM_EXTOB_DEL         Rapport IAOM_EXTOB_DEL                        .
IAOM_EXTOB_PRE         Rapport IAOM_EXTOB_PRE                        .
IAOM_EXTOB_WRI         Rapport IAOM_EXTOB_WRI                        .
IAOM_GRANTOR_TEST       Test Program - Account Assignment Manager for Grantor Scenario    .
IAOM_LINK_ANALYSIS       Analyse verbindigen objecten rubriceringsbeheer            .
IAOM_LOG_ANALYSIS       Loggegevens van rubriceringsmanager analyseren            .
IAOM_LOG_DELETE        Gegevens in log rubriceringsmanager verwijderen            .
IAOM_LOG_PARAMETER       Logboekparameters activeren                      .
IAOM_LOG_REPORT        Vertalerslog weergeven                        .
IBRO_BAPI_TEST         BAPI-oproepen opgave tussenpersoon testen               .
IBRO_BH_RESULTS_CREATE     Resultaten voor OP-voorbewerking opbouwen               .
IBRO_CUST           Klanten voor tussenpersoon                      .
IBRO_DUNNSTATUS        Historie aanmaanstatus tussenpersoon                 .
IBRO_REPHIST          Historie opgave tussenpersoon weergeven                .
IBRO_REPLIST          Posities in opgaven tussenpersonen                  .
IBRO_STMFIK_CLOSE       Aan opgaven tussenpersonen nieuwe afstemcode toewijzen        .
IBRO_STMFIK_REVERSE      Opgave tussenpersoon (alle afstemcodes opgave) storneren       .
IBRO_STMPOST          IS-CD: Opgave makelaar boeken                     .
IBRO_STMTRANSF0        Overnameprogramma opgave tussenpersoon                .
IBRO_STMTRANSF1        Overnameprogramma opgave tussenpersoon                .
IBRO_STMTRANSF2        Opg. tussenpers. boeken (als job) - VEROUDERD (IBRO_STMTRANSF4 gebr.) .
IBRO_STMTRANSF3        Programma IBR0_STMTRANSF3                       .
IBRO_STMTRANSF4        Opg. tussenpersoon boeken (als job) met sel. 'select for all entries' .
IBRO_STMTRANSF_DA       Overname opg. TP - inhoud sequentieel bestand weergeven/wijzigen   .
IBRO_STMTRANSF_DG       Testbestand voor overname opgave tussenpersoon genereren       .
IBRO_STMTRANSF_FA       Overname opgave tussenpersoon - foutieve gegevens weergeven/wijzigen .
IBRO_STM_CHECK         Controleprogramma op consistentie opgave tussenpersoon        .
IBRO_STM_CHECK_LT_471     Controleprogramma op consistentie opgave tussenpersoon        .
IBRO_VAR_MIGRATE        Varianten voor opgave tussenpersoon genereren/migreren        .
ICLH_REPREIMB_GENERATE     Programma ICLH_REPREIMB_GENERATE                   .
ICL_APPSERV_TO_FRONTEND    Programma SAPMZAPPSERV_TO_FRONTEND                  .
ICL_CF_CASE_RESERVE2LOT    Programma ICL_CF_CASE_RESERVE2LOT                   .
ICL_CF_LOT2GL         Programma ICL_CF_LOT2GL                        .
ICL_CF_RECOVERY_FETCH     Geldontvangsten melden aan het schade-uitkeringssysteem        .
ICL_CF_ULAE2LOT        Programma ICL_CF_CASE_RESERVE2LOT                   .
ICL_CLAIM_CLOSE        Programma ICL_CLAIM_CLOSE                       .
ICL_CVERM_TICL003_MAINTAIN   Programma ICL_CVERM_TICL003_MAINTAIN                 .
ICL_DATA_EXTRACT1       Kosten uit claims extraheren (demoscenario)              .
ICL_DATA_UP_DOWNLOAD      FS=CM: gegevens van applicatieserver naar pres.server downloaden   .
ICL_DIAG_UPLOAD        ICL: rapport voor importeren diagnoses en diagnosegroepen       .
ICL_FNOL2CLAIM         Programma ICL_FNOL2CLAIM                       .
ICL_FNOL_START         Programma ICL_FNOL_START                       .
ICL_FRONTEND_TO_APPSERV    Programma SAPMZFRONTEND_TO_APPSERV                  .
ICL_GRID_VARIANT_COPY     Programma ICL_GRID_VARIANT_COPY                    .
ICL_IBNRQUART_AGING      Verdeling van IBNR-reserves over gebeurtenisjaren           .
ICL_IBNRQUART_CLASS      Verdeling van IBNR-reserves over gebeurtenisjaren           .
ICL_IBNRQUART_LE        Verdeling van IBNR-reserves over gebeurtenisjaren           .
ICL_IBNR_COMP         Vergelijking van twee IBNR-versies                  .
ICL_IBNR_PROCESS        IBNR-reserves over jaren gebeurtenissen verdelen           .
ICL_IBNR_PROCESS_HEALTH    Programma ICL_IBNR_PROCESS_HEALTH                   .
ICL_IBNR_RESERVE2LOT      IBNR-reserves naar resevestapel boeken                .
ICL_IBNR_RESULT_EDIT      Programma ICL_IBNR_RESULT_EDIT - resultaten bewerken         .
ICL_IBNR_STATISTIC_EDIT    Programma ICL_IBNR_STATISTIC_EDIT - stat.gegevens bewerken      .
ICL_ICLCLAIMDATA_UPLOAD    Upload Claim Data to File or Table                  .
ICL_ICLHISTDATA_UPLOAD     Read History Data and Write in Database Table ICLHISTDATA       .
ICL_MINI_BP_SEARCH       Programma ICL_MINI_BP_SEARCH voor MiniApp               .
ICL_MYCLAIMS          Lijst met mijn claims                         .
ICL_PICTURE_UPLOAD       Hulpprogramma voor upload en opslaan van schermbestanden       .
ICL_RBP_MASS_CHANGE_PE     RBP: toewijzingen bewerkers massaal wijzigen             .
ICL_REASSIGNED_PAYMENT_DELETE Overboeking betaling ongedaan maken                  .
ICL_RIDATA_UI         Schade- en afrekeningsgegevens aan herverzekeringssysteem melden   .
ICL_START_DARK         FS-CM met BDT in subscherm oproepen (en eerste scherm overslaan)   .
ICL_SUP_APPL          Distribution of Calculated Reserves to Individual Claims       .
ICL_SUP_CALC          Calculation of Suppl. Reserves                    .
ICL_SUP_COMP          Comparison of Reserve Calculations                  .
ICL_SUP_SUPRES_TO_RESLOT    Write applied supplemental reserves to reserve lot          .
ICL_TEXTS_MAINTAIN_SIMPLE   Eenvoudige editor voor invoer van notities              .
ICL_ULAE_CALCULATE       Programma ICL_ULAE_CALCULATE - berekening reservetoeslag       .
ICL_ULAE_CFFACTOR_EDIT     Programma ICL_ULAE_CFFAKTOR_EDIT - CDE-reservefactoren bewerken    .
ICL_ULAE_PERCENT_EDIT     Program ICL_ULAE_PERCENT_EDIT - Edit Reserve Percentage in Co.Code  .
ICL_ULAE_RESERVE_ALLOCATE   Berekening reservetoeslag                       .
ICL_ULAE_UNPAID_UPLOAD     Externe gegevens overnemen en opmaken                 .
ICL_ULAE_UPLOAD        Programma ICL_ULAE_UPLOAD - externe gegevens overnemen en opmaken   .
ICL_VEHCATALOG_UPLOAD     Objectcatalogi importeren (bijv. lijst met autotypeklassen)      .
ICNVUPGV            Verificatieprogramma voor ICNV in upgrade               .
ICRP0001            Programma ICRP0001 : test customizing voor strategie dispatching   .
IC_SC_EMAIL_REL_CONVERT    Rapport IC_SC_EMAIL_REL_CONVERT                    .
IC_XML_EDITOR_START_UI     Programma IC_XML_EDITOR_START_UI                   .
IDNFBR_SHOW_NF_CHANGES     Program IDNFBR_SHOW_NF_CHANGES                    .
IDOC_DISPLAY_CONTROL      Testoproep weergave controlerecord                  .
IDOC_DISPLAY_DATA       Gegevensrecord weergeven                       .
IDOC_DISPLAY_STATUS      Statusrecord weergeven                        .
IDOC_TREE_CONTROL       IDoc weergeven                            .
IDPRCNINVOICE         Printout of Billing Documents and Delivery Notes on Prenumbered Forms .
IDPR_INVOICE_HANDLING     Used Prenumbered Forms Report                     .
IDSD_UPDATE_CI_MESSAGES    Update Output messages for Credit invoices              .
IDXVERSIONEN          Segmentversies verzorgen                       .
IDX_ALEREQUEST         Program IDX_ALEREQUEST                        .
IDX_CHECK_METADATA       IDoc Adapter: Metadata Checker                    .
IDX_DELETE_IDOCTYP_WITHOUT_IS IDoc-typen verwijderen - deze moeten toch aan XI worden doorgegeven  .
IDX_FILL_STRUCTURE       Geselecteerde IDoc-metagegevens laden voor de IDoc-adapter      .
IDX_GET_CONFIG         Report IDX_GET_CONFIG                         .
IDX_NOALE           IDoc Adapter: Acknowledgments                     .
IDX_PACKET_WIZARD       Activation of IDoc Message Packages                  .
IDX_RESET_METADATA       Structuuromschrijvingen voor IDoc-adapter verwijderen         .
IDX_SELECT_IDOCTYP_WITHOUT_IS IDoc-typen verzorgen die niet in XML-opmaak aan IS worden doorgegeven .
IDX_SHOW_MESSAGE        XML Messages in Adapter                        .
IGN_COPY            Programma voor kopiëren van BRF-objecten               .
IHC_APPL_ARCHIVE_DELETE    IHC: archivering; verwijderprogramma                 .
IHC_APPL_ARCHIVE_LOAD     IHC: archivering, reloadprogramma                   .
IHC_APPL_ARCHIVE_READ     IHC: archivering, reloadprogramma                   .
IHC_APPL_ARCHIVE_WRITE     Archivering IHC-betalingsopdrachten: schrijfprogramma         .
IHC_APPL_ROUTING        Voorbeeld: List Tree Control (met documentatie)            .
IHC_APPL_STATUS_EXTERNAL_DOCS IHC: status externe documenten evalueren               .
IHC_APPL_UPDATE_EXTERNAL_DOCS IHC: externe documenten ophalen (status vernieuwen)          .
IHC_BANK_STATEMENT_CHECK    Resultaten massarun controleren (rekeningoverzicht creëren)      .
IHC_BCAREVPO_ALV01       Lijst met bankgroepoverkoepelende betalingsopdrachten         .
IHC_CASH_MANAGEMENT_CHECK   Consistentiecontrole Cash Management-customizing           .
IHC_CASH_MANAGEMENT_ONLINE   On-line-analyse van de financiële status IHC             .
IHC_CASH_MANAGEMENT_TRANSFER  Doorgifte van de financiële status IHC aan SAP Cash Management    .
IHC_CHECK_BKKM1        Rekeningoverzichten controleren                    .
IHC_COMPARE_BANK_STATEMENTS  Bankrekeningoverzichten vergelijken                  .
IHC_ROUTE_ALV01        Lijst met routebepalingen                       .
IHC_TEST_PROCESS        IHC-processen testen                         .
IHC_TEST_STATUS        IHC-test: statusbeheer                        .
IHC_TOOL_TRAPO         Programma Z_IHC_TOOL_TRAPO                      .
IHC_UTIL_ADJUST_BANK_STATEMENT Saldo's van rekeningoverzichten corrigeren              .
IHC_UTIL_COCKPIT        Beginscherm: IHC-betalingsopdracht                  .
ILQAPI00            SAP ArchiveLink: alle wachtrijen creëren (CFBC, CARA, CGDA)      .
ILQAPI02            SAP ArchiveLink: alle wachtrijgegevens weergeven           .
ILQAPI20            SAP ArchiveLink: stuurprogramma voor CFBC- en CFBC_E-wachtrij     .
ILQAPI21            SAP ArchiveLink: testgegeven in CFBC-wachtrij genereren        .
ILQAPI40            SAP ArchiveLink: stuurprogramma voor CARA- en CARA_E-wachtrij     .
ILQAPI41            SAP ArchiveLink: wachtrij CARA en CARA_E testen en vullen       .
ILQAPI60            SAP ArchiveLink: stuurprogramma voor CFBA- en CFBA_E-wachtrij     .
ILQAPI61            SAP ArchiveLink: wachtrij CFBA/CFBA_E testen en vullen        .
ILQTRANS            SAP ArchiveLink: ILQTRANS                       .
IMCHCK00            Afstemming oproepen voor afstemming IM-FA-maatregel met AiA      .
IMCHCK08            Contr. AIA in ANLI, COBRB en afr.doc./corrigeer evt. CORBR-AIA    .
IMEO_EP_GENERATE_BG      Investeringsprogramma uit OO genereren (achtergrondjob)        .
IMINUM30            IM: Extern nummer voor maatregelaanvragen uit PS overnemen      .
IMP_DO_SELECT         Programma IMP_DO_SELECT                        .
IMP_START           Programma IMP_START                          .
IMSHOW01            Testweergave niet gearchiveerde afrekening bij invest.maatregel    .
INBD_DLV_TRACKING_EVENTS_HIST Evaluatie tracking levering: vergelijking tijdsduren         .
INITIAL_DATA_LOAD_R3_STOCK   Overname initiële gegevens van R/3 in LIME-voorraadhoeveelheden    .
INITIAL_DATA_LOAD_R3_STOCKIND Overname initiële gegevens van R/3 in LIME-voorraadindex       .
INITIAL_DATA_LOAD_R3_WERKS   Overname initiële gegevens van R/3 in LIME-locaties          .
INITXBP2            Initialisatieprogramma voor achtergrondinterface XBP 2.0       .
INIT_REP_TAB_OF_CONDITIONS   ALE-verd.eenheid: initieel vullen replicatietabellen condities    .
INSTKOMPR           Create Installation Intervals for Backlog Set             .
INST_BCCUST_START       SAP-installatie: customizing (basisinstellingen)           .
INST_CLIENT_COPYCLX_VARSOURCE Client Copy During Installation (source client specified)       .
INST_CREATE_CUA        Installatie: centraal gebruikersbeheer creëren            .
INST_CREATE_RFC_DEST      Programma INST_CREATE_RFC_DEST                    .
INST_CUSTOMER_ACTIONS     SAP-installatie: interactieve nabwerking               .
INST_DB13_CONFIG        RRR-installatie: configuratie DB13                  .
INST_JOBS_FOR_DB_CONFIG    Database-specifieke jobs creëren                   .
INST_JOBS_STANDARD       Standaardjobs - standaardjobs inplannen overeenkomstig note 16083   .
INST_LANGUAGE_SUPPLEMENT    Taalaanvulling tijdens installatie                  .
INST_SETCURRENCY        SAP-installatie: globale valuta instellen voor alle mandanten     .
INST_SET_TMS          TMS-configuratie creëren                       .
INST_TMS_PREP_ADD2DOM     Systeem voorbereiden op opname in transportdomain           .
INST_TMS_REPL_VIRT_SYSTEM   Productief systeem opnemen in transportdomain             .
INST_WP_INTEGRATION      mySAP.com Workplace, integratie van componentsystemen         .
INS_ENHHEADER         Program INS_ENHHEADER                         .
INV_DISPLAY_MATERIAL_WAO    Weergave artikelstamgegevens (CKM3 of MM03)              .
INV_TOP_PRICEDIF_WAO      MiniApp: artikelen met hoogste verschil verkoopprijs         .
INV_TOP_PRICE_DIFF       Art. m. grootste versch. in voortschr.gem.pr. tussen hdg. en vor. per..
INV_TOP_PRICE_DIFF_46C     Artikelen grootste verschil in verkoopprijs van huidige en vorige per..
INV_TOP_STOCKVAL_WAO      MiniApp: artikelen met grootste voorraad               .
INV_TOP_STOCK_VALUES      Artikelen met grootste voorraadwaarde                 .
INV_TOP_STOCK_VALUES_46C    Artikelen met hoogste voorraadwaarde                 .
IOCI_SHOW_HTML         OCI-interface: catalogus weergeven                  .
IOCI_SHOW_HTML_NEW       OCI-interface: catalogus weergeven                  .
IOS_TEST_HELLOWORLD      Programma TIOS_HELLOWORLD                       .
IOS_TEST_SIMPLE_MS       Programma TIOS_HELLOWORLD                       .
IOS_TEST_SIMPLE_SO       Programma TIOS_HELLOWORLD                       .
IOS_TEST_SPREADSHEET_MS    Programma TIOS_HELLOWORLD                       .
IOS_TEST_WORDPROCESSING_MS   Programma TIOS_HELLOWORLD                       .
IPMO_ACE_ARCHIVING_PREPARE   Voorbereiding van een archiveringsrun in de Accrual Engine      .
IPMO_ACE_BASISDAT_SEL_FOR_MAIN Voorzieningen IPM: periodetoerekeningsobjecten weergeven       .
IPMO_ACE_CARRY_FORWARD     Saldotransport in Accrual Engine voor component IPMO         .
IPMO_ACE_FI_RECONCILIATION   Afstemming Accrual Engine op financiële boekhouding          .
IPMO_ACE_PERIODIC_POSTING   Voorzieningen voor uitgaande royalty's boeken/verrekenen       .
IPMO_ACE_POSTING_2_ACC_TRANSFR Doorgifte van Accrual Engine-documenten naar financiële administratie .
IPMO_ACE_REVERSAL_POSTING   Periodieke voorzieningenruns storneren                .
IPMO_DSITEMS          Voorzieningen OR: periodetoerekeningsobjecten in Distribution Server .
IPMO_DSPARAMS         Voorz. uitg. royalty's: param. periodetoerek.obj. in Distrib. Server .
IPMO_PSDOCITEMS        Voorz. uitg. royalty's: afz. posten weergeven in Posting Server    .
IPMO_PSITEMS          Voorz. uitg. royalty's: totaalwaarden weergeven in Posting Server   .
IPM_ACE_ARCHIVING_PREPARE   Voorbereiding van een archiveringsrun in de Accrual Engine      .
IPM_ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN Periodetoerekeningen uit CRM in Accrual Engine weergeven       .
IPM_ACE_CARRY_FORWARD     Saldotransport in Accrual Engine                   .
IPM_ACE_FI_RECONCILIATION   Afstemming Accrual Engine op financiële boekhouding          .
IPM_ACE_PERIODIC_POSTING    Periodieke periodetoerekeningen voor IPM boeken            .
IPM_ACE_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR Doorgifte van Accrual Engine-documenten naar financiële administratie .
IPM_ACE_REVERSAL_POSTING    Periodieke periodetoerekeningsruns storneren             .
IPM_CR_PAYMENT_REPOST     IPM: Overboeking betalingen voor contractrevisie           .
IPM_DSITEMS          Periodetoerekeningen CRM weergeven                  .
IPM_DSPARAMS          Parameters periodetoerekeningen CRM weergeven             .
IPM_PSDOCITEMS         Periodetoerekeningen CRM: posten in Accrual Engine weergeven     .
IPM_PSITEMS          Periodetoerekeningen CRM: totaalwaarden in Accrual Engine weergeven  .
IPPECIF_CLEAN_UP_CP      Controle op redundante wijzigingspointers voor iPPE          .
IPPECIF_COMPARE        iPPE: vergelijkingstool APO Core Interface              .
IPPECIF_EKG_COMPARE      Productieversies vergelijken                     .
IPPECIF_EKG_READ        Productieversie lezen                         .
IPPECIF_RCPTRAN        CIF-wijzigingsdoorgifte van iPPE                   .
IPPECIF_REPAIR_PVSDEX     Opschonen van dateninconsistenties in de PVSDEX-tabel         .
IP_MDAS10_46C         Uitzonderingsstatistiek behoefteplanning               .
IP_MDRW10_46C         Artikelen met kleinste voorraadreikwijdte               .
IP_MDRW20_46C         Artikelen met kleinste ontvangstreikwijdte 1             .
IP_MDRW30_46C         Artikelen met kleinste ontvangstreikwijdte 2             .
IP_MDRW40_46C         Artikelen met grootste voorraadreikwijdte               .
IP_MDRW50_46C         Artikelen met grootste ontvangstreikwijdte 1             .
IP_MDRW60_46C         Artikelen met grootste ontvangstreikwijdte 2             .
IQAPI_DEMO_CHANGE_VARIANT   IQAPI: variant wijzigen                        .
IQAPI_DEMO_COPY_QUERY     IQAPI: queries kopiëren                        .
IQAPI_DEMO_CREATE_BASIC    IQAPI: query creëren                         .
IQAPI_DEMO_CREATE_BASIC_LDB  IQAPI: query creëren                         .
IQAPI_DEMO_CREATE_RANKING   IQAPI: query creëren                         .
IQAPI_DEMO_CREATE_STATISTIC  IQAPI: query creëren                         .
IQAPI_DEMO_INFOSET       InfoSet-query API: testprogramma voor InfoSets            .
IQAPI_DEMO_OVERWRITE_BASIC   IQAPI: query overschrijven                      .
IQAPI_DEMO_QUERY_CALL     Testprogramma voor functiegroep IQAPI_QUERY_CALL           .
IQAPI_DEMO_QUERY_CONTENT    IQAPI: queryinformatie lezen en dezelfde query opnieuw creëren    .
IREAD_NOTIFICATIONS      Melding sturen                            .
IREAD_SM_PM_ORDERS       Order sturen                             .
ISAUTO_ERS_OVERVIEW_LIST    ERS lijst collectieve afrekening                   .
ISAUTO_MIGRATE_COMPL      Migratie kennisgevngn van lev. voor crt7 onder "=auto3.0logic voltooid.
ISAUTO_OPENWEB         Open webafroepen weergeven                      .
ISAUTO_RMMR1MRB        Herwaardering met collectieve bewerking                .
ISAUTO_SUE_R_MMBACKLOG     Backorderlijst MM                           .
ISAUTO_XLO_R_CHECK_SCHED    SystmOverkoeplnde transt: CntrlRapprt voor LevrngsPlanningn/KlantOrdrs.
ISAUTO_XLO_R_TRANSIT_REC    Scherm transitvoorraad (ontvangerview)                .
ISAUTO_XLO_R_TRANSIT_SDR    Scherm transitvoorraad (afzenderview)                 .
ISA_CATALOG_REPLICATION    Replicatie van productcatalogi op TREX                .
ISA_CATALOG_REPLICATION_DELETE ISA: indexen verwijderen die bij catalogusreplicatie zijn gecreëerd  .
ISCD_DEPOSIT_CORR       Betalingsform. voor depotrekeningen met onvoldoende dekking creëren  .
ISIA_POD_FLAG         Filteren volgens teken 'Gezien'                    .
ISJPINVSUM01          ISJP Master Data Reporting                      .
ISJPINVSUM14          Invoice Summary Processing                      .
ISJPINVSUM20          Invoice Summary - Print Program                    .
ISJPINVSUM30          Invoice Summary Status Report                     .
ISM_DM_TEST          Testprogramma voor documentenbeheer in IS-M              .
ISM_DM_TEST_WITH_MEDIA_OBJECTS Testprogramma voor documentenbeheer in IS-M              .
ISRLOCG1            Hiërarchisch klassenoverzicht                     .
ISR_CREATE_USER        Programma ISR_CREATE_USER                       .
ISSRLISTAUFRUF         Bij-/afboekingslijsten / positielijsten / aflossingslijsten      .
ISSRLISTAUFRUFDV9       Bij-/afboekingslijsten / positielijsten / aflossingslijsten      .
ISSR_VARIANT_TEST       Test                                 .
IST_CA_FILEHIST        Verouderd vanaf 4.63: IS-T-CA: Hist. bestand af-/heraansluit. tel.nrs..
IST_CA_FILEHIST_01       IS-T-CA: Historie van bestanden afsluiting/heraansluiting       .
IST_CA_UNBLOCK_TELNR      VanafV1.2vervallen:IS-T-CA: best. heraansl. na bet.stapelrun creëren .
IST_EBS_EXT_START_MASS_ACT   Start van massa-activiteit per rapport                .
IST_SAMPLE_CANCEL_BILLDOC   Afrekeningsdocument storneren                     .
IST_SAMPLE_CREATE_BILLDOC   Afrekeningsdocumenten genereren                    .
IST_TDATA_DELETE        Opgezegde telefoonnummers uit tabel IST_TDATA verwijderen       .
ISUWA_FILL_CHARACTERISTICS   Rapport ISUWA_FILL_CHARACTERISTICS                  .
ISU_ADRV_CORRECT        Correctie van ADRV voor aansluitobjecten               .
ISU_AMIO_ARCHIVE        Programma ISU_AMIO_ARCHIVE                      .
ISU_AMIO_DELETE        Include ISU_AMIO_DELETE                        .
ISU_BW_MKT_SIMTRIG_CREATE   Extrapolatie-indexen voor massa-activiteit voorbereiden        .
ISU_CORRECT_ADRESS_IN_EQUI   Programma ISU_CORRECT_ADRESS_IN_EQUI                 .
ISU_CREATE_FUNCLOC_FOR_AREA  Corresponderende functieplaats voor vlak creëren           .
ISU_DEREG_REMADV        Correspondentie betalingsmedium met generiek betalingsmediumprogramma .
ISU_DFKKOP_CRSRF_UPDATE    Conversie referentienummer in tabel DFKKTHI              .
ISU_DFKKTHI_CRSRF_UPDATE    Conversie referentienummer in tabel DFKKTHI              .
ISU_EDISC_INVDISCDOC_DISPLAY  Programma ISU_EDISC_INVDISCDOC_DISPLAY                .
ISU_EURO_TRANSFER       Programma ISU_EURO_TRANSFER                      .
ISU_FLEXBRE_LOG        Total Log Parallel BRE Run                      .
ISU_IDE_TEST_SWITCH      Programma ISU_IDE_TEST_SWITCH                     .
ISU_IDE_TEST_SWITCH2      Programma ISU_IDE_TEST_SWITCH                     .
ISU_INET_USER_MAINTAIN     Kopie van functiebouwsteen ISU_INET_TEST_USER             .
ISU_INTERNET_USER_SWITCH    Welkom bij de conversie van de Internet Self Service User       .
ISU_MDATA_TEMPLATE_TEST    Stamgegevenssjabloon uitvoeren                    .
ISU_MDATA_TEMPLATE_TEST_MULT  Meervoudige uitvoering van stamgegevenssjabloon            .
ISU_MDT_ADJUST_TRANSPORT    Testrapport om getransporteerde stamgegevenssjablonen te corrigeren  .
ISU_MDT_HIERARCHY_DISPLAY   Hiërarchie van stamgegevenssjabloontype                .
ISU_MOVEOUT_ABRDATS      SAP only : Reactiveren van geannuleerde verhuizing (EAUS, EAUSV,EVER) .
ISU_PERS_SELOPTION       Rapportvarianten personaliseren                    .
ISU_RIMASE01          MASE gegevens aanpassen aan residente DB-stand            .
ISU_SET_JDC_IN_COADDRESS_EXT  Belastingstandpl.code in aansluitobject vanuit extern systeem invullen.
ISU_UPG_AGR_MIGRATE_SSM_USR  Conversie van oude rollen naar nieuwe verzorgingstransactie (upgrade) .
ISU_UPG_AGR_XPRA_ALL_CLIENTS  Conversie van oude rollen naar verzorgingstransactie (upgrade)    .
ISU_UPG_XPRA_ETTIF_SHARE    Variantcontrols in ETRFV aanpassen voor INFACT-varianten       .
ISU_VACANT_INST_SEL      Programma REVISEL voor zoeken van leegstaande installaties      .
ISU_WA_CREATE_MATNR_FOR_BEHGRP Creëren van met containergroep overeenkomend artikel         .
ISU_WA_INITIAL_LOAD_EWAELOCEO Toewijzing afvalverwerkingsobjecten aan locatie            .
ISU_WA_SPLIT_ROBS       Nieuwe toewijzing van reinigingsobjecten na verdeling         .
ISU_XPRA_CS_BPCONTACT_OBJECTS XPRA voor conversie BCONTO -" objectkoppeling             .
ISU_XPRA_CS_OBJECTROLES    XPRA voor conversie customizing objectlijst voor contact       .
ISU_XPRA_CS_OPS_CUSTOMIZING  Conversie OPS-customizing 4.61 -" 4.62                .
ISU_XPRA_IDE_POD_CREATE    XPRA voor creëren meetpunten op IDE-gebied              .
ISU_XPRA_MR005         XPRA: ADATSOLL van EABL naar EABLG kopiëren              .
ISU_XPRA_PERCEPTIONS      Conversierapport voor Argentijnse Perceptions             .
ISVIEWER            Programma ISVIEWER                          .
ITAGCYCOMMCTRL_DELETE_TRIGGER Commission Monitoring: Deletion of Trigger Entries          .
ITAGCYINSCOMPSH_POST      Posting Shares to Insurance - Not Container-Based           .
ITAGCY_CLEANSING        Deletes Trigger Tables After Archiving                .
ITAGCY_CLEANSING_CASHDESK   Program ITAGCY_CLEANSING_CASHDESK                   .
ITAGCY_CLEANSING_TRIGGER    Report ITAGCY_CLEANSING_TRIGGER                    .
ITAGCY_STMTRANSF        Agency Collections: Post Container                  .
ITSQ_CTMENU          Rapport ITSQ_CTMENU                          .
ITSQ_DIALOGBOX         Rapport ITSQ_DIALOGBOX                        .
ITSQ_DOCKER          Rapport ITSQ_DOCKER                          .
ITSQ_HTML_CONTROL       Programma ITSTEST_HTML_VIEWER                     .
ITSQ_PICTURE          Rapport ITSQ_PICTURE                         .
ITSQ_SPLITTER         Rapport ITSQ_SPLITTER                         .
ITSQ_UPLOAD_DOWNLOAD      Programma ITSQ_UPLOAD_DOWNLOAD                    .
IVIEW_CO_GR_SELECT_CUST_ORDERS iView klantorder - orderselectie                   .
IWBADMIN            KEn: beheerinformatie                         .
IWBPREP            SAP KW: Cursussysteem voorbereiden                  .
IWO_BAPI_TRACE_TEST      Programma voor testen van tracegegevens                .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:11:13

Impressum