WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,913 (today: 1,242)
( 15 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Tittel                                .

MA01AANK            Stamdataendringer - anleggsmidler                   .
MA01AANL            Stamdataendringer - anleggsmidler                   .
MADTBTCH            Rapport for Job-Submit...                       .
MAHNHISX            Delete Dunning History                        .
MANUALLY_CREATE_CKMLLA_ENTRIES Manuell oppretting av HD- eller CR-poster for aktivitetstyper     .
MASSBACK            Massevedlikehold i bakgrunnen                     .
MASSDLOG            Slette protokoller for masseendringer                 .
MASSDTEST_CUSTOMIZING     Testing av MASS/MASSD: Administrer systemtilpasning for MASSDTEST   .
MASSDTEST_DATA         Testing av MASS/MASSD: Administrer testdata              .
MASSD_DELETE_VARIANTS     Slett brukerspesifikke varianter                   .
MASSENANLEGEN_CMO       Program ZEK_MASSENANLEGEN                       .
MASSMSBK            Tilbakestill meldinger                        .
MASSSLOG            Vis protokoller for masseendringer                  .
MASSVARCOPY2SYS        Kopier variant som systemvariant                   .
MASSVARCOPY2VAR        Kopier systemvariant som variant                   .
MASS_RSEOUT00         Massebehandling rseout00 spesialrapport                .
MASS_VENDOR_SITE        Massevedlikeholdsprogram leverandør fabrikk              .
MAT_BOMGROUP_CREATE_SAMPLE   Eksporter komplett stykklistegruppe som fil              .
MA_DD_REPORT          Program MA_DD_REPORT                         .
MA_WM_IDOCMO_P         Program MA_WM_IDOCMO_P                        .
MB01WERK            Endringer - stamdata for handelssted                 .
MBAMPLCDR           Rapport for lesning og visning av endringsdokumenter til LGPK     .
MBARCHHIST           Sletting av poster i historikktabeller for beholdning i MM      .
MBDEBUG            Feilsøkingsstyring MM-IM                       .
MBEKBEAN            Analyse av innkjøpsordrehistorikk - SAP-merknad 430954        .
MB_CALL_MIGO_DIALOG      Anrop MIGO_DIALOG                           .
MB_CREATEMULTIPLE_TEST_DATA  Generering av eksempeldata for BAPI-en BAPI_MATPHYSINV_CREATE_MULT  .
MB_PHYSINV_COUNT_TEST_DATA   Generering av eksempeldata for BAPI-en BAPI_MATPHYSINV_COUNT     .
MB_PICK_LIST          Plukkliste                              .
MB_POSTDIFFERENCES_TEST_DATA  Generering av eksempeldata for BAPI-en BAPI_MATPHYSINV_POSTDIFF    .
MCDOKABL            Visning av endringsdokumenter for dokumenter             .
MCDOKAEN            Dokumenter for endringsnummer                     .
MCDOKARA            Skriveprogram - arkivering - dokumentstyring             .
MCDOKAUD            Konvertering av revisjonsind. fra endringsdokumenter til DMS_AUDITS  .
MCDOKCHN            Konvertere ansvarlig bruker i dokumenter               .
MCDOKDEL            Program for sletting av dokumenter med slettemerke          .
MCDOKDEL_OLD          Program for sletting av dokumenter med slettemerke          .
MCDOKDL1            Utføre sletting av datasett                      .
MCDOKV10            Start SAPFTP i registermodus                     .
MCDOKV20            Vis original i server med begrenset tilgang              .
MCDOKVAULT           Test DSS server med begrenset tilgang                 .
MCDOKVLS            Dokumentversjoner                           .
MCDOKVRL            Rekkefølge for malene                         .
MCO58R02            Gruppeorientert tekstutvalg                      .
MCW_AA_BWACCESS_TEST      Eksempelprogram for bruk av MCW_AA_GET_QUERY_DATA           .
MDBFUPDT            Overfør gammel uttakssekvensgruppe                  .
MDK_SST_CONTACT_CREATE_UNITTST Unit test for Contact Create Bapi Wrappers in Smart Sync Tutorial   .
MDMKLPVB            Rapport for overf. av forsyningsomr. for linjer til produksjonsvers. .
MDM_BATCH_EXTRACT       Dataekstraksjon via SUBMIT_JOB som bakgrunnsbehandling        .
MDM_CREATE_VARI_FROM_REQUESTS Rekonstruksjon av ekstraksjonsvarianter                .
MDM_EXTRACTION         Program MDM_EXTRACTION                        .
MDM_EXVARI_TABLES_BACKUP    Migrasjonshjelp for ekstraksjonsvarianter               .
MDM_GENERIC_EXTRACTOR     MDM 5.5 Generic Extractor for ekstraksjon av kontrolltabeller     .
MDM_GX_DOWNLOAD_MDMGXC1    MDM Generic Extractor - last ned systemtilpasningstabell MDMGXC1   .
MDM_GX_UPLOAD_MDMGXC1     MDM Generic Extractor - last opp systemtilpasningstabell MDMGXC1   .
MDM_METADATA_MAINTAIN     MDM-metadatavedlikehold                        .
MDM_META_DISPLAY        Vis/behandle MDM-ekstraksjonsobjekt                  .
MDM_PROXY_META_MAINTAIN    Program PROXY_META_MAINTAIN                      .
MDM_XSD_GENERATOR       MDM 5.5 Generic XSD Generator                     .
MDS_CUSTOMIZING        Sentralt visningsverktøy for sys.tilpasning av stamdatasynkronisering .
MEB_TRX_CALL          Program MEB_TRX_CALL                         .
MECCP_DOCUMENT_FLOW      Dokumentoversikt for materialanskaffelse               .
MECCP_RM06EK00         Innkjøpsordrer for kontering av innkjøpsrekvisisjoner         .
MEDEBUG            Aktiv feilsøkingsstyring - innkjøp MM-ME               .
MEMGMT_XML_UPLOAD       Overvåkningsfunksjoner - XML-opplasting av parameterdefinisjoner   .
MEMON_TECH_AGGREGATION     Program MEMON_TECH_MAKE_STATISTIK                   .
MENUCA00            Program for CUA-grensesnittet MENUCA00: Arbeidsplaner         .
MENUKCMN            EC-EIS Applikasjonsmeny                        .
MENUPR00            Områdemeny reiseadministrasjon                    .
MENUSTUN            Initial Screen for Performance Monitor                .
MEREP_CONS_CHECK        Konsistenskontroll mellom mellomvare og backend            .
MEREP_DISTRIBUTOR       Distributør                              .
MEREP_EMULATOR         SyncBO-emulator                            .
MEREP_GBG_COLLECTOR      Opprydding kassasjonssamling MEREP_108                .
MEREP_GENERATION_CHECKER    Rapport MEREP_GENERATION_CHECKER                   .
MEREP_INITIAL_DOWNLOAD_T01   Program MEREP_INITIAL_DOWNLOAD_T01                  .
MEREP_MIGRATION        SyncBO-migreringsverktøy                       .
MEREP_MOD_T01         Program MEREP_MOD_T01                         .
MEREP_MOD_T01_TESTCASE_2    Program MEREP_MOD_T01                         .
MEREP_MON_LOG         Protokollmonitor                           .
MEREP_MON_WORKLIST       Arbeidslistemonitor                          .
MEREP_OBS_MBL_ID        Sletterapport for foreldede mobile ID-er               .
MEREP_PURGE          Oppryddingsverktøy                          .
MEREP_PURGE_GENERIC_SYNC    Slett generiske synk. massedata                    .
MEREP_PURGE_Y_HEAD       Slett generiske synk. massedata                    .
MEREP_REFERENCE_REPAIR     Kontroller og reparer kritiske MI-tabeller              .
MEREP_REPLICATORS       Replikatorstarter                           .
MEREP_REPLICATOR_START     Replikatorstarter                           .
MEREP_RETRY_BP         Gjenta behandling                           .
MEREP_RUNTIME_ANALYSIS     Kjøringstidsanalyse                          .
MEREP_SAP_EXM002_DATA_GEN1   Datagenerering für eksempel-SyncBO SAP_EXM002: Opplastingsdata    .
MEREP_SAP_EXM002_DATA_GEN2   Datagenerering for eksempel-SyncBO SAP_EXM002: OLTP R/3        .
MEREP_SYNC_EMULATOR      Emulator for Mobile Engine-synkroniseringslag             .
MEREP_TESTTOOL         SmartSync-testenhetoversikt                      .
MEREP_TEST_TOOL_SYNC      Rapport MEREP_TEST_TOOL_SYNC                     .
MEREP_TTOOL          SmartSync Test Case Overview                     .
MEREP_UCOPY_DATA_CHECK     Kontroll for datakonsistens i kilde- og målsystem           .
MEREP_UCOPY_SOURCE_GEN     Generator for funksjonsmodul i kildesystem              .
MESCR_SENT_MAIL_DISPLAY    Message: E-mail to vendor                       .
MESCR_STP_ALV_TREE       List of Stopped SA Releases                      .
MESCR_STP_RELLIST       Release list for stopped scheduling agreement releases        .
MESCR_WEBREL_CONFIRM      Acknowledgment of Internet releases; test only            .
ME_CCMS_ALERTS_MONITOR     Varslingsmonitor                           .
ME_CLIENTTABDEL        Sletting av loggposter for klientene                 .
ME_CLIENTTABDEL_2       Sletting av loggposter for klientene                 .
ME_CLIENT_ANALYSIS       Program ME_CLIENT_ANALYSIS                      .
ME_CL_ERROR_ANALYSIS      Presentasjon klient loggposter                    .
ME_CL_ERROR_ANALYSIS_2     Klientprotokoller og sporinger                    .
ME_CONTEXT1          Demoprogram for kontekst UNIT_CONVERSION               .
ME_CONTEXT2          Demoprogram for kontekst UNIT_CONVERSION               .
ME_CONTEXT3          Demoprogram for kontekst UNIT_CONVERSION               .
ME_DSD_DISPLAY_DNLOAD_QUEUE  Program ME_DSD_DISPLAY_QUEUE                     .
ME_DSD_DISPLAY_UPLOAD_QUEUE  Program ME_DSD_DISPLAY_UPLOAD_QUEUE                  .
ME_DSD_GENERATE_ALL      Program to generate all the function module              .
ME_REMOTE_TRACING       Program ME_REMOTE_TRACING                       .
ME_SM_ERROR_ANALYSIS      Feilanalyse komponent Smart Sync ABAP-STACK              .
ME_SM_ERROR_ANALYSIS_2     Feilanalyse komponent Smart Sync ABAP-STACK              .
ME_SYNC_ANALYSIS        Vis synkroniseringsoperasjoner                    .
MF01ABEX            Endr. FI - eksterne bilag                       .
MF01ABLD            Endringer - RF-bilag for periodisk kontering             .
MF01ABLM            Endringer i RF-standardbilag                     .
MF01ABLN            Endringer i RF-bilag                         .
MF01ABLV            Endringer - RF-bilag for periodisk kontering             .
MF01ABNK            Endringer i bankstamdata                       .
MF01ADEB            Endringer i debitorstamdata                      .
MF01AKRD            Endringer i kreditorstamdata                     .
MF01AKRL            Endringer i kredittstyring                      .
MF01AKRP            Planlagte endringer i kreditorstamdata                .
MF01ASBU            Endringer - artskonto (firmakode)                   .
MF01ASKP            Endringer - artskonto (kontoplan)                   .
MF01ASMS            Endringer - kontomal                         .
MF01ASZE            Endringer - artskonto (sentralt)                   .
MF02ABNK            Endringer i bankstamdata                       .
MF60HREP            Rapport for utskrift av leienivåer                  .
MFBWDJOB            Kreditorisk vekselinnløsningskontroll                 .
MFBWEJOB            Vekselforevisning                           .
MGVADDMATERIALID        Missing entry, maintain MATERIALID                  .
MGVREPMATID          Repair MATERIALID                           .
MGV_LAMA2ERP_FLAG_CORRECT   Corrects Table LAMA2ERP_FLAG (SAP Note 966997)            .
MGV_MATNR_AIS         Table conversion for TCOPS and TCPOAD in order info system      .
MGV_MATNR_CLVL         Fits display blocks & list width for variable lists          .
MGV_MATNR_CUSTREP       Program MGV_MATNR_CUSTREP                       .
MGV_MATNR_LTDX         Converts default variants for ALV                   .
MGV_MATNR_TCOFF        Setup profiles in the missing part information system         .
MGV_MATNR_TCUL         Authorization of TCUL eintries for MATNR " 18             .
MGV_MATNR_TCYF         Authroization from entries in TCYF for MATNR " 18           .
MGV_MATNR_TMCUS        Converting 18 -" 35 in TMCUS because of MATNR             .
MGV_T180            New generatiom of programs in T180U and T180S (MATNR)         .
MGV_TCND            Conversion of TCND and ZCNF for Project Information System      .
MIGRATE_PROJECT_BATCH     Program MIGRATE_PROJECT_BATCH                     .
MIGRATE_PROJECT_NEW      Program MIGRATE_PROJECT_NEW                      .
MIGRATE_SAS          Migrering av leveringsplaner                     .
MILL_AUSPERROR         AUSP entries missing for the characteristic              .
MILL_CLMMBE          Stock Overview and Object Search by Characteristics          .
MILL_IBASE           Program MILL_IBASE                          .
MILL_MIGRCABN         CABN-MSEHI migration for product units                .
MILL_MIGRXFHDW         MARM-XFHDW migration for product units                .
MILL_PCBT_CHECK        Analysis report for inconsistencies in single-unit batches      .
MINIAPPTEST01         Program MINIAPPTEST01                         .
MIREP_MCD           Behandle mobil komponent                       .
MI_ALERT_REORG         Reorganisering av varslinger for SAP Mobile Infrastructure      .
MI_CONFIG_CLIENTS       Konfigurasjon av mobile klienter (gammel versjon)           .
MI_HU_CONFIRM_MANUAL_STAGING  Manuell klargjøring av materialer                   .
MI_HU_HU_CONSUMPTION      Materialidentifikasjon: Separat vareuttak               .
MI_HU_MATERIAL_COMPLETE_CHECK Materialidentifikasjon: Fullstendighet                .
MI_HU_MATERIAL_SEQUENCE_CHECK Materialidentifikasjon: Sekvens                    .
MI_MATERIAL_CHECK_DIALOG    Program MI_MATERIAL_CHECK_DIALOG                   .
MI_SYSTEMNEWS         MI System News Administration                     .
MLCCS_CONS_CHECK        Konsistenskontroll og korrigering av kostnadsdifferensieringsposter  .
MLCCS_REPAIR_CKMLKEV      Program MLCCS_REPAIR_CKMLKEV                     .
MLCCS_RESET          Sletter alle data i differensiering av faktiske kostnader       .
MLCCS_STARTUP         Genererer differensiering av faktiske kostnader for produktiv ML-kunde.
MLCCS_STARTUP_RESULTS     Program MLCCS_STARTUP_RESULTS                     .
MLXPRA46A_ACTIVATE_INDEX    Aktivering i etterhånd av indekser hvis feil med XPRA MLXPRA46A    .
ML_ADJUST_FI          Avstemming mellom kontobok - material og hovedbok           .
ML_ALLOW_CLOSING        Tillat avslutningskonteringer                     .
ML_ALLOW_CLOSING_RUN      Tillate avsl.konteringer til kjøring                 .
ML_ALLOW_SETTLEMENT      Tillat prisberegning                         .
ML_ALLOW_SETTLEMENT_RUN    Prisberegning er mulig for kjøring.                  .
ML_ALLOW_SHOW_LIST       Oversikt over gyldige organisatoriske tiltak             .
ML_ALLOW_SHOW_LIST_RUN     Oversikt over gyldige organisatoriske tiltak             .
ML_ANALYSE_NOT_DIST      Analyse av ikke fordelte differanser                 .
ML_DELETE_MLMAA        Slett MLMAA i MBEW og EKPO                      .
ML_DELETE_PARENT_SEGMENTS   Program ML_DELETE_PARENT_SEGMENTS                   .
ML_DISPLAY_DOCUMENT      Vis teknisk perspektiv for material ledger-bilag           .
ML_DISPLAY_PURCHASE_HIST    Tabellvisning bestillingshistorikk                  .
ML_DISPLAY_TABLES       Vis teknisk perspektiv for stamdata for material-ledger        .
ML_DOCUMENTS_CKMI1_COMPARE   Justering av bilag med indeksposter for material           .
ML_DOCUMENTS_PERIODS_COMPARE  Justering av bilag med periodedata for material-Ledger        .
ML_MLCD_CREATE         Slett og generer MLCD-summeringsposter                .
ML_SHOW_LOG_FOR_MATERIAL    Rapport ML_SHOW_LOG_FOR_MATERIAL                   .
ML_SHOW_PROTOCOL        Vise meldingsprotokoll                        .
ML_VALUE_FLOW_MONITOR     Verdistrømsmonitor                          .
MM70AE1A            Meldinger fra leveringsmottak                     .
MM70AEFA            Meldinger fra innkjøpsordrer                     .
MM70AM1A            Meldinger fra leverandørleveranse                   .
MM70AMEA            Meldinger fra varebevegelser                     .
MM70AMRA            Utdata av meldinger fra logistikk-fakturakontroll           .
MM70AMRB            Meldinger fra fakturakontroll                     .
MMASSIGNMAT          Tilordning av enkeltmaterial til samlematerial            .
MMBDREP1            Reparasjonsprogram for MARC-XCHAR og MARC-BWTTY            .
MMBDREP2            Reparasjonsprogram for MARC-XCHAR                   .
MMCHACTV            Aktivering av planlagte endringer på en referansedato         .
MMCHANGEVAR          Endring av kjennetegnsverdi for samleartikkelvariant         .
MMIM_PREDOC_MAINTAIN      Administrasjon av merkede data (beholdningsstyring)          .
MMKILLERR           Slett gamle data med feil                       .
MMLOGMETRANSFORM        Transformasjon enkeltmaterial til log. KE-variant           .
MMMMPDMD            Generere IDOC for material med tilordning               .
MMPURPA_CALL_MEPO       Program MMPURPA_CALL_MEPO                       .
MMPURPA_CALL_MEREQ       Program MMPURPA_CALL_MEREQ                      .
MMPURPA_CALL_MIGO       Program MMPURPA_CALL_MIGO                       .
MMPURPA_CALL_MIRO       Rapport MMPURPA_CALL_MIRO                       .
MMPURUI_PRC_REQ        Program MMPURUI_PRC_REQ                        .
MMPUR_ARCHIVE_EBAN_PMORDER   Generering av MM_EBAN arkivfiler fra PM_ORDER             .
MMPUR_BOR_CHANGE_ARL      Businessobjektmigrering fra EKKO til BUS20xx             .
MMREO001            Valg av materialer som er merket for sletting             .
MMREO002            Velge poster for spesialbeholdninger som er merket for sletting    .
MMREO010            Reorganisering av materialer                     .
MMREO020            Arkivere poster for batcher, konsignasjoner og spesialbeholdninger  .
MMREO020N           Batcher og spesialbeholdninger: Skriveprogram             .
MMREO050            Arkiver materialer                          .
MMREO050N           Materialstamdata: Skriveprogram                    .
MMREO110            Sletteprogram for materialreorganisering               .
MMREO110N           Materialstamdata: Sletteprogram                    .
MMREO220            Sletteprogram for spesialbeholdninger.                .
MMREO220N           Batcher og spesialbeholdninger: Sletteprogram             .
MMREO221            Vis materialarkiv                           .
MMT130F            Vis material master felt til feltgruppe (hjelpeprogram)        .
MMUNHINGEVAR          Transformasjon av samleartikkelvariant til enkeltmaterial       .
MM_ACCTIT_DEL         Arkivering av MM-etterkonteringsdata: Sletteprogram          .
MM_ACCTIT_WRI         Arkivering av MM-etterkonteringsdata: Skriveprogram          .
MNLSTABU            Report for Transporting MNLS-TABUS                  .
MODELDATALIST         MODELDATALIST - listepresentasjon modelldata objekttilknytninger   .
MODIFICATION_FAQ_SHOW     Show PowerPoints from SAPNet                     .
MODIFY_TADIR          Endre TADIR                              .
MONBDOCT            Visningsprogram for tabell BDOC_TRACK                 .
MP016100            Module Pool: Infotype 0161 IRS Limits (USA)              .
MP170400            PD Module Pool for Infotype 1704                   .
MPD_MAP            MPD : Data Mapping                          .
MPO_CCMON_ALERT_GENERATE    Genererte rapporter for kostnadssteder for visning i MiniApp     .
MPO_CCPOS_ALERT_GENERATE    Genererer meldinger for konteringer på kostnadssteder for MiniApp   .
MPO_FILL_PERSONALIZATION_CC  Personifisering: Standardverdier for personifiseringsdata (HR, aut.) .
MPO_FILL_PERSONALIZATION_PC  Personifisering: Standardverdier for personifiseringsdata (HR, aut.) .
MPO_ORDMON_ALERT_GENERATE   Genererte meldinger for ordrer for visning i MiniApp         .
MPO_ORDPOS_ALERT_GENERATE   Genererer meldinger for konteringer av ordrer for MiniApp       .
MPO_PERS_DATA_DELETE      Personifisering: Sletting av personif.data etter bruker/kjennetegn  .
MPV43400            Program MPV43300                           .
MR02UPGR            Program MR02UPGR for listing av sperrete MR01-fakturaer        .
MRP_AREA_BCTI         Opprettelse av MRP-områder via Batch Input              .
MRTRSP_START          Transformation of General Recipe to Master Recipe           .
MRTRSP_TRANSFORM_HIST     Log Report for Transformation of Master Recipes            .
MRY_ARP_CALCULATE       Beregn gjennomsnittlig inntakskost                  .
MRY_AVR_RESULT_TRANSFER    Overfør ML-priser til vurderingsalternativer/lagertellingspriser   .
MRY_PIP_MULTICHANGE      Samlet vedlikehold av lagertellingspriser fra materialbasis      .
MRY_PIP_REDEFINE        Overfør lagertellingspriser til vurderingsalternativer        .
MRY_VALUATION_ALTERNATIVE_SHOW Visning av vurderingsalternativer                   .
MR_CHECK_MIMES         Analysis Tool for Mime Repository                   .
MR_CLEARUP           Cleanup Tool for Mime Repository                   .
MR_CREATE_NSPFOLDER      Create Namespace in MIME Repository                  .
MSDMEN00            Dynamisk meny                             .
MSG_TEST            Message-Test                             .
MSI_MAPPING_PRODUCT_CUST    Systemtilpasningsavstemming produkt                  .
MSRUTDBCHK1          DD: ABAP Dictionary/Database Consistency Check            .
MSSSPEXE            MS SQL Server: Creating Stored Procedures from Table MSSPROCS     .
MSSTRPROF2000         MSSQL 2000 Profiler Trace                       .
MSSTRPROF2000_RFC       MS SQL Server Profiler Trace                     .
MSTTKAF            Table TKCF (Field catalog)                      .
MULTICLIENT_ANALYSIS      Multiple Client Analysis                       .
MULTICLIENT_CHECKVAL      Multiclient Validation of CheckMan Checks               .
MULTICLIENT_MANAGER      MultiClient Manager: Maintain Multiclient Status and Documentation  .
MULTICLIENT_TRTABL       Multiple Client: Transport of TABL entries from MCSTATLIST      .
MULTICLIENT_XANALYSIS     Multiple Client Analysis                       .
MVER_DI            Styreprogram for forbruksverdier - direct input            .
MW01WDEB            Endringer av fabrikkstamdata                     .
MW_GEN_REQUEST         Generate WB Request                          .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:24:59

Impressum