WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 108,560 (today: 683)
( 17 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Tittel                                .

R0PSR000            Anropsrapport for tabellavhengige VIEW_MAINTENANCE_CALLs i SAPL0PSR  .
R396ANLAGE17          Test PRF list using SAPSCRIPT                     .
R396ANLAGE18          Waiver of pledge by the credit institutions acc. to R3/96, no. 3.3.2 .
R396DV9            Test PRF list using SAPSCRIPT                     .
R3E_RBDSE_PPE         ALE-fordeling av iPPE                         .
R3KOV             Syklusoversikt (profit center-regnskap)                .
R3TRNROB            Overføre nummerserieobjekter                     .
RAABGA01            Avgang av anleggsmidler                        .
RAABGA_ALV01          Avgang av anleggsmidler                        .
RAABGF_ALV01          Avganger anleggsmidler (iht. fransk lov)               .
RAABST01            Konsistenskontroll av hovedbok og anleggsregnskap           .
RAABST02            Avstemmingsprogram FI-AA "-" hovedbok: Liste med differansekontoer  .
RAACCOBJ01           Visning av aktive konteringsobjekt                  .
RAAEND01            Endringer av anleggsstamdata                     .
RAAEND02            Endring av anleggsklasser                       .
RAAFAB00            Oversikt over alle avskrivningsområder i et anlegg (bare intern bruk) .
RAAFAR00            Ny beregning av avskrivninger                     .
RAALTD01            Program for overføring av gamle data - anleggsregnskap        .
RAALTD11            Direkte dataimport for anleggsregnskap                .
RAALTD11_NONUNICODE      Direkte dataimport for anleggsregnskap                .
RAALTD11_UNICODE        Direkte dataimport for anleggsregnskap &6.............        .
RAALTDBDBR           Rapport for generering av testdata fra eksisterende anleggsstamdata  .
RAALTE00            Overføringsprogram - historiske årssegmenter             .
RAANALYZE01          Sperrede kostnadssteder og internordrer                .
RAANANA2            Definer eller tilbakestill regel for skjermbildestruktur       .
RAANEACR            Overføre proporsjonale verdier og bokført beløp til RAAFbNEW     .
RAANLA01            Fortegnelse over anleggsmidler uten posteringer            .
RAANLA_ALV01          Fortegnelse over anleggsmidler uten posteringer            .
RAANLH01            Hjelpeprogram - oppgi sist tildelte undernummer i ANLH        .
RAANLZ01            Analyseprogram for ANLZ                        .
RAARCH01            Arkiveringsprogram - anleggsregnskap - arkivere            .
RAARCH02            Arkivering - anleggsregnskap - sletteprogram             .
RAARCH03            Arkivering - anleggsregnskap - program for ny innlasting       .
RAARCH04            Arkivering - anleggsregnskap - sletteprogram             .
RAARCH_TEST_READ_BY_ID     Testprogram arkivering FIAA                      .
RAASSIGNMENT_SHOW       Oversikt for tilordning til avskrivningsnøkkel            .
RAAUFW02            Oppskrivning og omvurdering av anleggsmidler             .
RABARC01            Strekkoder                              .
RABEST01            Anleggsbeholdn.                            .
RABEST_ALV01          Anleggsbeholdning                           .
RABEWG01            Anleggsbevegelser                           .
RABEWG_ALV01          Anleggsbevegelser                           .
RABIKA01            Avskrivningssammenligning                       .
RABIKA_ALV01          Avskrivningssammenligning                       .
RABUCDEL            Tibakestille konterte avskrivninger for en firmakode         .
RACALL_XPRA          For manuell start av XPRA for migrasjon av avskrivningsnøkkel     .
RACATT01            Teste FM for fastsetting av referansedato               .
RACCR001            Periodiseringskonteringer                       .
RACCRAPPLOGDEL         ABAP-rapport for sletting av periodiseringsprotokoller        .
RACCRPROCESS          Utfør periodiseringer                         .
RACCRREVERSAL         Annuller periodiseringer                       .
RACHECK03           Simulering av anrop av anleggsmiddel via ME21N            .
RACHECK1            Systemtilpasning for konsistenskontrollrapport FI-AA         .
RACKAR00            Opprettelse av kostn.arter for stat. kontering av anleggsmidler    .
RACKONT1            FI-AA: Konsistenskontroll for systemtilpasning - hovedbokskonti    .
RACLSDEL            Slett anleggsklasser                         .
RACORR01            Korrekturprogram for ulike kontr. av anlM. m/lav verdi for områder  .
RACORR02            Kontrollprogram ANEP og ANEA er konsistente              .
RACORR03            Tilbakestill dato for siste avgang                  .
RACORR04            Total for "konterte avskrivninger" per kontogruppe og forretn.område .
RACORR05            Opprette detaljposter/korrektur - beløp i detaljposter (= RAANEPCR)  .
RACORR05A            Generer detaljpost/korrektur av beløp i detaljpost (= RAANEPCR)   .
RACORR06            Endre konteringslinje i detaljposter                 .
RACORR07            Slett ANEK/ANEP/ANEA med bestemt løpenummer              .
RACORR07_ALL_DOC        Slett alle enkeltposter generert til bilag for gjenoppbygging     .
RACORR08            Finne feil TABWA-poster                        .
RACORR10            Korrigeringsprogram: Etterskuddsvis muliggjøring av halve perioder  .
RACORR13            Korrigeringsprogram: Opprydding - nummerserier FI-AA         .
RACORR14            Vedlikehold tekster i T093S                      .
RACORR59_INSERT        Som racorr59, fremfør deaktive anlegg og sett inn istedenfor å oppdat..
RACORR95            Sammenligning ANLB-LGJAN og ANLC-GJAHR ( ANLB-LGJAN " ANLC-GJAHR )  .
RACORR96            Sammenligning av ANLB-LGJAN og ANLC-GJAHR               .
RACORR96_B           Avstemming ANLB-LGJAN og ANLC-GJAHR, når LGJAN = '0000' merknad 373341.
RACORR_T082J          Rapport RACORR_T082J                         .
RACREATE_RSTEXT        Program CREATE_RSTEXT                         .
RAD02_PROJBASED_OP_IT_LIST   Project-Based Open Item List                     .
RADACTAL            DD: Mass activation including dependent objects of DOMA/DTEL     .
RADBAT00            DD: Execution of Database Operations                 .
RADBAT01            DD: Execution of Database Operations                 .
RADBOS01            Quantity Flow (Order, Entry Sheet, Billing Document)         .
RADBOS02            Generic Report: Bills of Services in SD (With Hierarchy)       .
RADBOS03            Generic Report: Bills of Services in SD (Without Hierarchy)      .
RADBOS04            Subcontractor BOS                           .
RADBOS05            Cost estimate report                         .
RADBTCPY            DD: Universal conversion                       .
RADCREMNT           Fill Nametab Field DBLENGTH2 for DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT       .
RADCUCNT            ABAP Dictionary: Fill Unicode Nametab                 .
RADCVBTC            Report for Background Scheduling of Individual Conversions      .
RADCVDIS            DD: Starts converter jobs                       .
RADCVSTA            DD: Progress computation in ICNV                   .
RADDBXP1            DD: Program for Activating the 'NOT NULL' Field Attribute       .
RADDJOBS            DD: Schedule Jobs Using TACOB and TBATG                .
RADDREX1            DD: Data Element Renaming During Shadow Upgrade: Phase 1       .
RADDREX2            DD: Data Element Renaming During Shadow Upgrade: Phase 2       .
RADDREXE            DD: XPRA for Renaming Data Elements In-House             .
RADDRREP            DD: Preparation of additional data elements with conflicts      .
RADDTDOR            DD: Rename data elements in the docu                 .
RADDTML1            DD: Master language changed locally in a system            .
RADDTRCH            DD: Determine Dtel docu & links under old AND new names        .
RADDTRIS            DD: Create object list for renaming action for data elements     .
RADENALL            Report for Activating All Lock Objects                .
RADENQUFM           Activate Lock Objects Without Lock Modules              .
RADFDSAV            Report for Finding Fields with Risk of Being Deleted         .
RADGENREP           DD: Generation of subroutine pools                  .
RADICGET            DD: Writes objects to convert and their environment to object lis   .
RADICNTC            DD: Generates ICNV30/31L entries                   .
RADILOOP            DD: General incremental conversion process              .
RADIMOVE            DD: Universal conversion                       .
RADINCNV            DD: Check program for incremental table conversion          .
RADINMIG            DD: Entries for incremental migration                 .
RADISTOR            DD: Storage parameter in ICNV (display and maintenance)        .
RADITFIL            DD: Fills DDCNVTABL out of transport order with ICNV candidates    .
RADIVERI            ABAP Dictionary: Check for Incremental Conversion (Destroys Test Data).
RADLKMIG            IMIG: Limit Key Determination                     .
RADMAPRCMP           DD: Compare mass activation program action logs            .
RADMASDL            DD: Mass Deleting Program                       .
RADMASG0            Mass Activation                            .
RADMASG0_C3          Mass Activation                            .
RADMROHITS           Time horizon to calculate periods back (ROC)             .
RADMSERG            Display/Analyze Results of Mass Checks                .
RADMSJOB            Call Mass Dictionary Checks (Friday-Sunday Only)           .
RADMSSUM            Summary of the Results of the DD Bulk Check Output as List      .
RADMXSET            DD: Maintain/Display Multiplex Indicator in Table Header       .
RADNTBMV            Move nametab as ABAP                         .
RADNTDBL2           Fill nametab field DBLENGTH2 for DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT       .
RADNTLANG           Set Nametab Flag for Tables with One LANGU Field           .
RADNTTAL            DD: nametabs for TTYP user - AS/400 handling             .
RADOPTAUF           Konvertering av eksisterende fordelingstabell             .
RADPOCNV            ABAP Dictionary: Table Pool Conversion (For Unicode)         .
RADPROTA            Display Logs                             .
RADPROTB            Display Logs                             .
RADPROTJ            TACOB Daily                              .
RADSETMNT           Fill Nametab Field DBLENGTH2 for DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT       .
RADSETVL            For tables with logging switch on logging flag for dependent views  .
RADSHALL            Rapport for aktivering av all søkehjelp                .
RADSHENT            Rapport for fastsetting av dataelementer med verditabell       .
RADSPC_IP_STATUS_UPDATE    Update IP status after creating master data              .
RADTBTSP            Report for Maintaining the TSPDD                   .
RADTRACH            Overview of Dictionary check                     .
RADTROWS            DD: Calculation of number of table lines per project         .
RADUTOPS            DD: Adjustment of ORA Parameters to db_block_size           .
RADUTPAN            DD: Utility for extracting key figures from logs           .
RADVIPAR            DD internal: Parser for create view statement             .
RADVVDE2            Version Display/Comparison of Data Elements              .
RADVVDO2            Version Display/Comparison of Domains                 .
RADVVEN2            Version Display/Comparison for Lock Objects              .
RADVVIX2            Version display/index comparison                   .
RADVVMC2            Version Display/Matchcode Object Comparison              .
RADVVMI2            Version Display/Matchcode ID Comparison                .
RADVVSH2            Versjonsvisning/-sammenligning av søkehjelp              .
RADVVSQ2            Version Display/Phys. Pool/Cluster Comparison             .
RADVVTB2            Version Display/Comparison of Tables and Structures          .
RADVVTT2            Version Display/Techn. Settings Comparison              .
RADVVTY2            Version display/comparison of table types               .
RADVVVI2            Version Display/Comparison for Views                 .
RADVVVT2            Version Display/Techn. Settings Comparison              .
RAEIS001            Datainnhenting EIS-aspekt - inv. i var. driftsmidler: Anleggsm./utstyr.
RAEWAS0A            Analyseprogram for differanser - bevegelser i FI-AA og FI-GL     .
RAEWAS0B            ØMU: Analyseprog. - avvikende anleggsmidler før og etter konvertering .
RAEWSSUM            Analyseprogram FI-AA: Visning av anleggssummer på konti        .
RAEWUAFA            FI-AA: Avstemming detaljposter - totalposter             .
RAEWUC0B            Avstemmingsprogram FI-AA "-" hovedbok/korrigeringskontering      .
RAEWUC0P            FI-AA korrigeringsprogram for ANEP ved transaksjonsvaluta EURO    .
RAEWUC1B            Avstemmingsprogram FI-AA "-" hovedbok/korrigeringskontering (analyse) .
RAEWUS0A            Innkjøringsprogram FI-AA EURO-omregning - indikatorer til verdifelt  .
RAEWUS0B            Avstemmingsprogram FI-AA "-" hovedbok/utvalg             .
RAEWUS1A            Analyseprogram FI-AA EURO-omregning                  .
RAEWUS1B            Avstemmingsprogram FI-AA "-" hovedbok / utvalg (analysefase)     .
RAEWUTES            Kontrollerer ÅP-modul                         .
RAEWUVOR            FI-AA innkjøringsprogram for en firmakode (internt!!)         .
RAFABNEW            Automatisk åpning av et nytt avskrivningsområde            .
RAFODR_POS101         Depotklassebeholdning: Vedlikehold avledningsstrategi         .
RAFODR_POS201         Futureskonto-klassebeholdning: Vedlikehold avledningsstrategi     .
RAFO_CFUPD_GLOBDEL       Sletting av administrasjonsdata for lånesummering           .
RAFO_CFUPD_GLOBSHOW      Visning av administrasjonsdata for lånesummering           .
RAFO_CFUPD_UPDATE       Oppdatering av informasjon om lånesummering              .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION    Migrering FO-integrasjon lån                     .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP   FO-integrasjon lån (analyse) - massebehandling            .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP2  FO-integrasjon lån (analyse) - massebehandling            .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_LM   FO-integrasjon lån (tapsrisikolimit): Masseoppdatering        .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_MMIG  FO-integrasjon lån - migreringsrapport                .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_PA   FO-integrasjon lån (lønnsomhetsanalyse) - massebehandling       .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION    Migrering/massebehandling FO-integrasjon depotklassebeholdning    .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP   FO-integrasjon depotklassebeholdning (analyse) - massebehandling   .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP2  FO-integrasjon depotklassebeholdning (analyse) - massebehandling   .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_LM   FO-integrasjon depotklassebeholdning (tapsrisikolimit): Masseoppdat. .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_MMIG  FO-integrasjon depotklassebeholdning - migreringsrapport       .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION    Migrering/massebehandling FO-integrasjon futureskonto-klassebeholdning.
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP   FO-integr. futureskonto-klassebeholdning (analyse) - massebehandling .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP2  FO-integr. futureskonto-klassebeholdning (analyse) - massebehandling .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_MMIG  FO-integrasjon futureskonto-klassebeholdning - migreringsrapport   .
RAFO_FOI_POSTPROCESS      Finansobjektintegrasjon: Grensesnitt for etterbehandling       .
RAFO_FOI_PROT_DISPLAY     Finansobjektintegrasjon - protokollvisning              .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION    Massebehandling finansobjekter - finanstransaksjoner         .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP   FO-integrasjon transaksjonsadministrasjon (analyse) - massebehandling .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP2  FO-integrasjon transaksjonsadministrasjon (analyse) - massebehandling .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_LM   FO-integrasjon Open TRTM (tapsrisikolimit): Masseoppdatering     .
RAFO_WORK_STOCK_SHOW      Vis arbeidslister for FO-konsistenskontroll              .
RAFWCH_BPMIG_CH        Forretningspartneromst.: Kontroller og endre kjennetegnshierarkier  .
RAFWCH_BPMIG_FORCE_COMPLETE  FP-omstilling: Sett status "avsluttet" (ingen konsistenskontroll)   .
RAFWCH_BPMIG_NO_VALUE_CHANGE  FP-omstilling ved nummerlikhet: Avslutt tilpasning av PH       .
RAFWCH_BPMIG_PH        Forretningspartneromstilling: Kontroller og endre porteføljehierarkier.
RAFWCH_BPMIG_PH_VALUE     Forretningspartneromstilling: Krypter PH-kjennetegnsverdier      .
RAFWCH_BP_FCAT         Forretningspartneromstilling: Kontroller og endre feltkatalogposter  .
RAFWCH_FILTER_FO        Visning av finansobjekter                       .
RAFWCH_SAMPLE_CHAR       Generer systemtilpasningsmal Analyzer-kjennetegn           .
RAFWCH_SAMPLE_CUS_ACT     Analysestruktur: Overfør systemtilpasning fra mal           .
RAFWCH_SAMPLE_DERI       Generer mønstersystemtilpasning for avledning             .
RAFWCH_SAMPLE_STR_ACT     Analysestruktur: Aktiver mal                     .
RAFWGO_DELETE_SRP       Sletting/reorganisering av enkeltpostprosedyre            .
RAFWGO_EPROK_X         Konverteringsprogram for nøkkeltallevalueringsprosedyre - tilordning .
RAFWGO_FRP_BM         Beregning av måletallsnøkkeltall i Portefolio Analyzer        .
RAFWGO_FRP_PA         Fastsetting av sluttresultater i portefølje-analyzer         .
RAFWGO_FRP_RA         Fastsetting av sluttresultater i markedsrisiko-analyzer        .
RAFWGO_REVERSE_AV1       Sletting av en evalueringsprosedyre 1 (uavhengig av status)      .
RAFWGO_SHOWBM         Overvåkning fastsetting av måletallsnøkkeltall            .
RAFWGO_SHOWEP1         Overvåkning - fastsetting av enkeltposter               .
RAFWGO_SHOWEP2         Overvåkning - fastsetting av sluttresultater             .
RAFWGO_UPLOAD_PA        Fastsetting av enkeltposter i portefølje-analyzer           .
RAFWGO_UPLOAD_RA        Fastsetting av enkeltposter i markedsrisiko-analyzer         .
RAFWKF_MD_SHOW         Monitor: Nøkkeltall og evalueringsprosedyrer             .
RAGAFA01            Konterte avskrivninger                        .
RAGAFA_ALV01          Konterte avskrivninger                        .
RAGITT01            Anleggshistorikk                           .
RAGITT_ALV01          Anleggshistorikk                           .
RAHAFA01            Avskrivninger                             .
RAHAFA_ALV01          Avskrivninger                             .
RAHERK01            Opprinnelsesliste over anleggsbelastninger              .
RAHERK02            Opprinnelsesliste etter kostnadsarter                 .
RAHERK02_NACC         Opprinnelsesliste etter kostnadsarter                 .
RAHIST01            Anleggshistorikk                           .
RAHIST02            Anleggshistorikk                           .
RAIAWEBTOOL_DELETE_STORAGEDATA Program RAIAWEBTOOL_DELETE_STORAGEDATA                .
RAIBWGENIND          BCT-IM: Generering av tabellindeks                  .
RAICCUS1            Summering IM: Utdata av systemtilpasningsinnstillinger til fil    .
RAICDAC1            Summering IM: Kopier verdier i summeringsdatabasen          .
RAICDAD1            Summering IM: Slette verdier selektivt fra summeringsdatabasen    .
RAICDAR1            Summering IM: Repliker aktuelle verdier i summeringsdatabasen     .
RAICDAR2            Summering IM: Importere verdier fra fil                .
RAICDAS0            Summering IM internt: Velge verdier (via logisk database IMA)     .
RAICDAS2            Summering IM: Utdata av aktuelle verdier til fil           .
RAICDAS3            Summering IM: Utdata av verdier fra summeringsdatabasen til fil    .
RAICDHD1            Summering IM: Slette verdier og/eller invest.prog.hierarki      .
RAICEND2            Summering IM: Slette tilordnede entiteter fra summeringsdatabasen   .
RAICENR1            Summering IM: Repliker tilordnede entiteter i summeringsdatabasen   .
RAICENR2            Summering IM: Importere tilordnede entiteter fra fil         .
RAICENS2            Summering IM: Utdata av tilordnede entiteter i fil          .
RAICHIER            Summering IM: Repliker inv.prog.hierarki i summeringsdatabasen    .
RAICMON1            Summering IM: Monitor                         .
RAICREC1            Infosyst. IM (internt): Sammenligne struktur BAPI1057CD - systTilpTab..
RAICVALD            Summering IM (intern): Vise verdier med List Viewer          .
RAIDBR_CIAP_REPORT       List of Adjustment Postings for Retirements or Losses (Brazil)    .
RAIDBR_CIAP_RETIRE       Make Adjustment Postings for Retirements or Losses (Brazil)      .
RAIDJP_TAX           Property Tax Report (Japan)                      .
RAIDJP_TAX_TCO         Delete Old Property Tax Report Data                  .
RAIDKRA06           Kassasjonsverdi: Avskrivningsdetaljer (enhetlig avskrivning)     .
RAIDKRA07           Sibuin Reports (Straight-Line Method) - Since 1999          .
RAIDKRA08           Declining-Balance Depreciation (South Korea)             .
RAIDKRA10           BUIN,Deemed Depreciation Upload for South Korea           .
RAIDKRA11           Tangible,Intangible Asset Report                   .
RAIDKRB01           Varige driftsmidler: Avskrivningsdetaljer               .
RAIDKRB02           Immaterielle eiendeler: Avskrivningsdetaljer             .
RAIDKRC03           Change Distribution Rules Used to Settle Capital Investment Measures .
RAIDKRC04           Changes to Useful Life Caused by New Depreciation Method       .
RAIDKRC05           Check Rounding Problems for Assets Whose Scrap Value Has Been Reached .
RAIDPL19            Anleggs-Ledger                            .
RAIDPT01            Portugal: Mapas fiscais (datafastsetting)               .
RAIDPT02            Portugal: Mapas fiscais (formularutskrift)              .
RAIDSG_CAP_ALLOW        Capital Allowance Report (Singapore)                 .
RAIDSG_CAP_RETIRE       Balancing Adjustment Report (Singapore)                .
RAIDTR_SHAR_CAP        Transfer Revaluation Fund to Share Capital (Turkey)          .
RAIMACHG            Bevilgningsfordeling                         .
RAIMAEPR            Endringer - investeringsprogramposisjoner               .
RAIMAETP            Endringer - investeringsprogrammer                  .
RAIMAKAE            Visning av endringsdokumenter for anmodning av tiltaksmidler     .
RAIMAKTB            Fastsettelse av indikator "Budsjettfordeling" i ettertid       .
RAIMARED            Program RAIMARED                           .
RAIMAVAR            Stamdataliste for anmodninger om tiltaksmidler            .
RAIMAVAR1           Stamdataliste for anmodninger om tiltaksmidler            .
RAIMAVAR2           Stamdataliste for anmodninger om tiltaksmidler            .
RAIMAVAR3           Stamdataliste for anmodninger om tiltaksmidler            .
RAIMAVAR4           Stamdataliste for anmodninger om tiltaksmidler            .
RAIMAVCY            Kopier versjonstilordning                       .
RAIMBPBK            Opprettelse av manglende inndata i BPBK                .
RAIMBPUP            Oppsummer budsjett/bevilgning                     .
RAIMCAOV            Bevilgningsoverføring - investeringsprogrammer            .
RAIMCAOV1           Bevilgningsoverføring - investeringsprogrammer            .
RAIMCAT0            CATT - Last inn varianter fra filer på presentasjonsserver      .
RAIMCCP1            Automatisk kontroll eller tilpasning av verdier (investeringsprogram) .
RAIMCCP2            Overføring av budsj. for anmodn. om tiltaksmidl. til budsj. for tiltak.
RAIMCCP3            Automatisk kontroll eller tilpasning av verdier (prosjekter).     .
RAIMCCP4            Automatisk kontroll eller tilpasning av verdier (ordrer).       .
RAIMCOPY            Protokoll                               .
RAIMCRC2            Beregn valuta på nytt for budsjett for anmodning om tiltaksmidler   .
RAIMDELE            Slett investeringsprogrammer fullstendig               .
RAIMDIRT            Opprydding i tabell IMZO (Tilordn. av tiltak -" Programposisjon)   .
RAIMDNEW            Ny beregning av fordelte verdier                   .
RAIMDNEW_30          Beregne fordelte verdier på nytt for 3.0               .
RAIMDOLD            Nedlaste investeringsprogram                     .
RAIMEIS1            LIS-aspekt investeringer: Datainnhenting - ordre/inv.program/prosjekt .
RAIMEWMS            Test                                 .
RAIMGENCHAR          Generering av kjennetegnskatalog for detaljanalyse (funksjonsutv.)  .
RAIMGENR            Opprett investeringsprogram                      .
RAIMGENR100          Opprett investeringsprogram                      .
RAIMGETV            Les verdier for BAPI BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_GDVAL          .
RAIMHERCHK           Kontrollrapport: Nedarving av org.enheter i investeringsprogrammet  .
RAIMHIER            Vis/vedlikehold struktur for investeringsprogram.           .
RAIMHYRP            Reparasjon av hierarkiinformasjon i investeringsprogrammet      .
RAIMINFO            Generell struktur- og verdiliste                   .
RAIMKBUD            Likestill originalbevilgning med aktuell bevilgning          .
RAIMMOCH            Etterskuddsvis endring av fast eiendomsindikator for anleggsmidler  .
RAIMNOTCON           Tiltak/anmodninger uten tilordning til investeringsprogram      .
RAIMPBA3            Tilpasning budsjett/bevilgning til disp. (prosjekter)         .
RAIMPBA4            Tilpasning budsjett/bevilgning til disp. (ordrer)           .
RAIMREC1            Infosystemer IM (internt): Sammenl. det.anal.struktur - int. struktur .
RAIMREC2            Infosystemer IM (internt): Sammenligne det.anal.struktur - feltkatalog.
RAIMREDA            Detaljanalyse - invest.prog.: Datainnhenting (via log. database IMA) .
RAIMREEB            Inv.prog.posisjon: Bevilgningsdetaljposter              .
RAIMREEP            Inv.prog.posisjon: Budsjett-detaljposter               .
RAIMSELM            Bevilgningsfordeling                         .
RAIMSTAT            Definer kvantumsstruktur for ett investeringsprogram         .
RAIMUPLD            Opprett investeringsprogram                      .
RAIMZODL            Slette meningsløse IMZO-data                     .
RAIM_CORR_PREINVESTMENT    Program RAIM_CORR_PREINVESTMENT                    .
RAIM_CREATE_FROM_EO      Generer investeringsprogram fra foretaksorganisasjon         .
RAIM_DOWNLOAD         Nedlasting av et investeringsprogram                 .
RAIM_GEN_FROM_EO        Generer investeringsprogram fra foretaksorganisasjon.         .
RAIM_GEN_FROM_HIER       Opprett investeringsprogram                      .
RAIM_GEN_FROM_ORG       Opprett investeringsprogram                      .
RAIM_UPLOAD          Oppretting av delstruktur for program                 .
RAINZU10N           Investeringstilskudd                         .
RAIPEWU2            Tilpasninger av investeringsprogrammer etter EURO-konvertering    .
RAIPEWU3            Ny beregning av fordelte verdier - investeringsprogrammer       .
RAIP_SIZE           Online-beregning for omfanget av investeringstiltak          .
RAIRARDE            Program ARCHIV_DELETE (Slett arkiverte anmodninger om tiltaksmidler) .
RAIRARWR            Programm ARCHIV_WRITE (Arkivering anmodning om tiltaksmidler)     .
RAIR_ARC_LVM_TO_LKZ      Program RAIR_ARC_LVM_TO_LKZ (Sett sletteindikator i anm. tiltaksm.)  .
RAIS_STDREP_RDB        Analyzer-informasjonssystem                      .
RAITAR01            Anleggsregister (IT)                         .
RAITAR02            Anleggsregister etter tredjepartslokalisering (IT)          .
RAI_CORR_PREINVESTMENT     Program RAI_CORR_PREINVESTMENT                    .
RAJABS00            Årsavslutning for anleggsregnskap                   .
RAJABS00_NACC         Årsavslutning for anleggsregnskap                   .
RAJAWE00            Årsrullering for anleggsmidler                    .
RAJPVERM            Oppgave over formuesskatt (Japan)                   .
RAKAFA_ALV01          Avskrivninger og renter                        .
RAKOMP_ALV01          Anleggsbeholdning for anleggsgrupper                 .
RAKOMP_ALV02          Anleggsbeholdning av enkeltanlegg inklusive oppløste anleggsgrupper  .
RAKOPL02            Budsjettering av primærkostnader - avskrivning/renter         .
RALEAS01            Gjeld fra leasingkontrakter                      .
RALEAS01_NACC         Gjeld fra leasingkontrakter                      .
RALMPLANPARAM         Vedlikehold av planleggingsvariabler                 .
RALMPLANPARAM_01        Vedlikehold av planleggingsvariabler                 .
RALMPLANPARAM_02        Vedlikehold av planleggingsvariabler                 .
RALM_ME_25_BAPI_WRAPPER_CHECK Kontroller MAM 2.5 BAPI-ramme                     .
RALM_ME_25_CASCADING_CHECK   Test tilknytninger for SyncBOs                    .
RALM_ME_30_BAPI_WRAPPER_CHECK Kontroll MAM 3.0 BAPI-Wrapper                     .
RALM_ME_30_CASCADING_CHECK   Test tilknytninger for SyncBOs                    .
RALM_ME_30_CREATE_CHANGE_TEST Kontroller oppretting / endring av BAPI-ramme             .
RALM_ME_CLASSIFICATION_LIST  Program RALM_ME_CLASSIFICATION_LIST                  .
RALM_ME_EQUIPMENT_LIST     Utvalg av utstyr                           .
RALM_ME_EQUI_FULL_DOWNLOAD_SD Rapport RALM_ME_EQUI_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_FLOC_FULL_DOWNLOAD_SD Rapport RALM_ME_FLOC_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_FUNCLOC_LIST      Utvalg av tekniske plasser                      .
RALM_ME_GET_SYNC_STATUS    Hent informasjon via synkroniseringsstatus MAM            .
RALM_ME_MEASP_FULL_DOWNLOAD_SD Rapport RALM_ME_MEASP_FULL_DOWNLOAD_SD                .
RALM_ME_MEASURMENT_POINT_LIST Utvalg av målepunkter                         .
RALM_ME_PARTNER_LIST      Listeutvalg partner                          .
RALM_ME_PART_FULL_DOWNLOAD_SD Rapport RALM_ME_PART_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_PART_FULL_DOWNL_20_SD Rapport RALM_ME_PART_FULL_DOWNL_20_SD                 .
RALM_ME_PUSH_LOG_REORG     Reorganiser MAM-pushprotokoll                     .
RALNRAN0            Program for kontroll av tidl. detaljposntnr. ved avgang/overføring.  .
RALNRAN2            Detaljposter per anlegg                        .
RALNSAN0            Kontrollprogram for tilbakeførte detaljposter!            .
RAMAFA_ALV01          Manuelle avskrivninger                        .
RAMUST00            Vis anleggsklasser                          .
RAMUST03            Vise anleggsklasser per verdivurderingsplan              .
RAOBJCLN            Korriger AOBJ                             .
RAPERB2000           Periodiske anleggskonteringer                     .
RAPERB2010           Program RAPERB2010                          .
RAPERDEL            Tilbakestill periodisk beholdningskjøring               .
RAPERGEN            Generer periodestyringsregler                     .
RAPERIV01           Avstem PERIV i T001, T093C, T093B                   .
RAPOKZFX            Program for avstemming av feltet MARC-APOKZ med integrasjonsmodeller .
RAPOKZFX_OLD          Program for avstemming av feltet MARC-APOKZ med integrasjonsmodeller .
RAPOST2000           Kontering av avskrivninger                      .
RAPOST2001           Protokoll for avskrivningskjøring                   .
RAPOST2010           Kontering av avskrivninger                      .
RARCCOA1            Analyse av CO-tabeller - opprette dataekstrakt            .
RARCCOA5            simulering av bilagssummering for COEP                .
RARCCOAA            Analyse av CO-tabeller for arkiveringsobjekt CO_ALLO_ST        .
RARCCOAP            Analyse av CO-tabeller for arkiveringsobjekt CO_CCTR_PL        .
RARUECK1            Avsetning/oppløsning av spesialavskrivninger for Frankrike      .
RASHCO01            CO-bilag med tilknytninger, inkl. arkiv                .
RASHFI01            FI-bilag med tilknytninger, inkl. arkiv                .
RASHFI11            Regnskapsbilag                            .
RASHLO00            Søk etter dokumenter med tilknytninger (inkl. arkiv)         .
RASHMM01            Materialdokumenter med tilknytninger (inkl. arkiv)          .
RASHMM02            Innkjøpsordrer med tilknytninger (inkl. arkiv)            .
RASHMM03            Innkjøpsrekvisisjoner med tilknytninger (inkl. arkiv)         .
RASHMM04            Logistiske fakturabilag med tilknytninger (inkl. arkiv)        .
RASHMM11            Materialdokumenter                          .
RASHMM12            Innkjøpsordrer                            .
RASHMM13            Innkjøpsrekvisisjoner                         .
RASHMM14            Logistiske fakturabilag                        .
RASHSD04            Kundekontakter                            .
RASHSD11            Salgsdokumenter                            .
RASHSD12            Leveringer                              .
RASHSD13            Fakturaer                               .
RASHSD14            Kundekontakter                            .
RASIMU02            Avskrivningssimulering                        .
RASOPO01            Utvikling - midlertidig forskjell                   .
RASOPO_ALV01          Utvikling - midlertidig forskjell                   .
RASPEC01            Returfordeling for spesialanlegg                   .
RAT08400            Anleggsmidler som skal etterbehandles                 .
RAT08401            Anleggsmidler som skal etterbehandles                 .
RAT090L1            Innlastingsprogram for overføring av periodeaktivitet         .
RAT090L2            Innlastingsprogram for overføring av periodeaktivitet         .
RAT090LR            Reparasjonsprogram for tabell T090L ved oppdat. 3.0C -" 3.0D     .
RAT095P            Rapport for endring av KTNAUF i T095P (feil i AO99)          .
RATAMLAY2           Kopiering/endring/sletting av layout-definisjoner           .
RATMASFT            DD: Test Frame for RADMASFT (Calulate Dependencies) and Graph.Analysis.
RATNSCHK            Find Conflicting Entries in Name Range of Dictionary Objects     .
RATPONTC            Adaption of VARDATA field for table pools               .
RATRACE0            Vis avskrivningsberegning                       .
RATRACE0N           Vis avskrivningsberegning                       .
RATSTDEL            Slett data i en firmakode i anleggsregnskapet!            .
RAUMBU01            Anleggsomposteringer                         .
RAUMBU_ALV01          Anleggsomposteringer                         .
RAUMFE00            Analyse av anleggsmiddel og miljø: Datainnhenting           .
RAUMFE10            Analyse av anleggsmiddel og miljø: Dataevaluering           .
RAUMFE20            Analyse av anl.middel og miljø: Datainnhenting og evaluering av data .
RAUNVA00            Ufullstendige anleggsmidler - detaljliste               .
RAUSAG_ALV01          Avgangssammenligning                         .
RAUSAG_ALV03          Analyse av inntekt ved avgang                     .
RAUSAG_ALV04          Analyse av inntekt ved avgang                     .
RAUSMQ10            Tilgang av anleggsmidler (Mid-Quarter-Convention)           .
RAUSMQ10_NACC         Tilgang av anleggsmidler (Mid-Quarter-Convention)           .
RAUSTAUSCHBAR_SEARCH_HELP   Search for Valid Interchangeable MPN Parts by Material/Plant     .
RAVC0ALS            FI-AA: Anrop av viewcluster VC_TAMLAY_00 for vedlikeh. av SAP-oppsett .
RAVERM01            Verdivurdering av eiendeler                      .
RAVERM_ALV01          Verdivurdering av eiendeler                      .
RAVERS01            Forsikringsverdier                          .
RAVERS_ALV01          Forsikringsverdier                          .
RAVRSN00            Ny beregning av beregningsgrunnlag for forsikringsverdien       .
RAWORK01            Vis arbeidsliste                           .
RAWORK01_NACC         Vis arbeidsliste                           .
RAXPRA07_INT          Anrop av RAXPRA07 med utvalgsbilde                  .
RAZUGA01            Tilgang av anleggsmidler                       .
RAZUGA_ALV01          Tilgang av anleggsmidler                       .
RA_CREATE_ASSET_FM       Opprett undernumre for anleggsmidler for avregn. mot disp.regnskap  .
RA_T090NS           Vis en flernivåmetode fra cluster-vedlikehold av avskrivningsnøkkel  .
RBANK_DELETE_RUNS       Slett massekjøringer for applikasjonstyper              .
RBANK_JC_FLOW_DELETE      Delete Job Nets                            .
RBANK_JC_OVERVIEW       Oversikt over jobbnettverk                      .
RBANK_JC_START         Start på rapportsekvens i dagsavslutningsbehandling          .
RBANK_JC_TEST_PROCESS     Process for Use in Process Control Tests               .
RBANK_PP_CHECK_CUSTOMIZING   Kontroll for systemtilpasning for parallell behandling        .
RBANK_PP_CHNG_GLBL_SETT    Change Global Settings for Parallel Processing            .
RBANK_PP_DELETE_PROCESS_DATA  Deletion of Data for Parallel Processing Processes          .
RBANK_PP_DEMO_CREATE_PACKMAN  Demoprogram for parallell behandling                 .
RBANK_PP_DEMO_GENERATE_DATA  Generer data for demoapplikasjon for parallell administrasjon     .
RBANK_PP_DEMO_RESTART     Start behandlingen av massekjøringen på nytt             .
RBANK_PP_DEMO_START      Demoprogram for parallell behandling                 .
RBANK_PP_GENERATE_APPL     Generer applikasjonstype for parallell behandling           .
RBANK_PP_MONITOR        Report RBANK_PP_MONITOR                        .
RBANK_PP_OVERVIEW       Oversikt over aktuelle massekjøringer                 .
RBCAREVPO           Tilbakeføring av ytterligere BO fra valutabytte            .
RBCAREVPO_BS          Tilbakef. av ytterl. bet.oppdrag for valutabytte for kontoutskr.post .
RBCA_ACTIVATE_DDIC       Activation of DDIC Object                       .
RBCA_RELEASE_PROCEDURE_CUST  Program RBCA_RELEASE_PROCEDURE_CUST                  .
RBCA_TST_RELEASE        Testapplikasjon for frigivelsesverktøy                .
RBCA_US_ACTIVATE        Rapport RBCA_US_ACTIVATE - aktiver alle US-funksjoner         .
RBCA_US_DEA1          Rapport for vedlikehold av hvilende kontoer og escheat-kontoer    .
RBCA_US_DELETE_MEMO      Slett memoposter (betalingsoppdrag og betalingsposter)        .
RBCA_US_DEL_MEMO_MASS     Slett memoposter (betalingsoppdrag og betalingsposter)        .
RBCA_US_DS_HOLD        Beløpsreserveringsprogram                       .
RBCA_US_FBKLOC1        Kontosperrer                             .
RBCA_US_HOLDS_RELEASE     Frigivelse av beløpsreserveringer                   .
RBCA_US_OD_ANALYSIS      Overtrekksbeskyttelse - analyse- og utskriftsprogram         .
RBCA_US_OD_PROCESS       Dekningssikkerhetstransaksjon                     .
RBCA_US_ON_OFF         BR: Aktiver/deaktiver US/CAN-spesifikke utvidelser          .
RBCA_US_RE_BC         Banksjekkrapport                           .
RBCA_US_TDRO1         Rapport: Tidsinnskuddsforlengelse - massekjøring           .
RBCA_US_TDRO2         Rapport: Tidsinnskuddsforlengelse - enkeltkjøring           .
RBCONTDL            Vis liste over kontakter med mulighet til å slette kontaktene     .
RBCONTFO            Kundekontakter                            .
RBDAGAI2            Ny behandling av IDOCs etter ALE-inndatafeil             .
RBDAGAIE            Ny behandling av redigerte IDOC-er                  .
RBDAGAIN            Ny behandling av utgående IDOCs med feil               .
RBDAGAIP            Ny registrering av delvis oppdaterte IDOC-er             .
RBDAPP01            Behandling av inngående data for overføringsklare IDOCs        .
RBDAPP01_PROT         ALE: RBDAPP01 watcher (for kontroll av IDOC-gjennomløp)        .
RBDARTS2            Registrer detaljhandelmaterialer i eget system via IDOCs       .
RBDARTST            Importer IDOC direkte til inngang for detaljhandel-mat.basis på nytt .
RBDAUD01            Statistiske evalueringer for ALE-revisjon               .
RBDAUD02            Reorganisering av revisjons-database - slette tabellposter      .
RBDAUTHO            Kontrollere autorisasjoner                      .
RBDCCMS1            IDOCs for tRFC                            .
RBDCHECK            Kontrollere IDOC-struktur mot databasetabeller            .
RBDCHSTA            Tilbakestill IDOC-status for bestemte statuser (62)          .
RBDCONCH            Konsistenskontroll med tilknytning til workflow            .
RBDCONFIG           Rapport RBDCONFIG                           .
RBDCPCLR            Slett endringspekere                         .
RBDCPIDXRE           Reorganisering av BDCP/BDCPS-indekser for Oracle           .
RBDCPMIG            Migrering av endringspekere til BDCP2-arkiv              .
RBDCUS02            Overføring av ALE-tabeller til en meldingskategori          .
RBDCUS03            Systemuavhengig sammenligning av nummerserieobjekter         .
RBDCUS15            Generering av partnerprofil                      .
RBDCUS19            Teknisk konsistenskontroll                      .
RBDCUS23            Samsvarskontroll: Overføring mellom to systemer            .
RBDCUS26            ALE-konsistenskontroll: Generere innkjøpsordre av kundeordre     .
RBDCUS31            Datamodellering i systemtilpasning for distribusjonsmodell      .
RBDCUS34            Konsistenskontroll                          .
RBDCUS35            Modellering av distribusjon av systemtilpasningsdata         .
RBDCUS40            Generating Distribution Groups from CONDAT Distribution        .
RBDCUS41            ALE Customizing Distribution: Clean Up Outbound Log Table       .
RBDCUS42            System-Wide Analysis of Definitions of Customizing Objects      .
RBDCUS43            ALE Customizing Distribution: Clean Up Inbound Log Table       .
RBDCUS44            Generation of ALE Requests                      .
RBDCUS45            Display Distribution Group For Printing                .
RBDCUS47            Import ALE Requests                          .
RBDCUS48            Distribution of Distribution Groups                  .
RBDCUS51            Synchronization of Customizing Data: Display Distribution Model    .
RBDCUS57            Generation of Consolidation Request from ALE Requests         .
RBDCUS58            Display Outbound ALE Requests                     .
RBDCUS59            Display Inbound ALE Requests                     .
RBDCUS63            Maintenance of Distribution Group - Selection of Customizing Objects .
RBDCUS64            IMG Display of Distribution Groups                  .
RBDCUS70            Konsistenskontroll for systemtilpasningsdata             .
RBDCUS71            Konsistenskontroll for applikasjonsscenarioer             .
RBDFEART            Hente inn material for detaljhandel                  .
RBDFECOA            Hent inn aktivitetstype                        .
RBDFECOS            Hente inn kostnadssted                        .
RBDFECRE            Hent inn leverandør                          .
RBDFEDEB            Hent inn debitorer                          .
RBDFEFUND           Rekvirer fond                             .
RBDFEGLM            Hent stamdata - artskonti                       .
RBDFEMAT            Hent inn material                           .
RBDFEPRC            Hent profit center                          .
RBDFE_COM_ITEM         Anmodning om bevilgningsart                      .
RBDFE_FUNDSCENTER       Anmodning om bevilgningssted                     .
RBDFINISHWI          Avslutning av overflødige work items for IDOCs med status 53     .
RBDIDOCCHAN          Serienummerering via objekter: Visning av serienummererte IDOCs    .
RBDIDOCR            IDOC-reduksjon                            .
RBDINPUT            Behandling av innkommende IDOCs                    .
RBDLSMAP            Verktøy: Konvertering av logiske systemnavn              .
RBDMANI2            Manuell behandling av IDOCs: Registrer IDOCs som ikke er registrert  .
RBDMANIN            Start på behandling av feil for ikke registrerte IDOCs        .
RBDMATS2            Registrere materialer til eget system via IDOC-er           .
RBDMATST            Importere IDOC direkte til inngangen for materialbasis på nytt    .
RBDMC022            Opplasting - lagerbeholdning (S032)                  .
RBDMC032            Opplasting - lagerbeholdning (S032)                  .
RBDMC035            Opplasting av Batch-beholdninger (S035)                .
RBDMCCOP            Anrop kopieringsfunksjon for infostruktur               .
RBDMIDOC            Generer IDOCs fra endringspekerne                   .
RBDMIDOC_RETAIL        Distr. av artikkelstamdata (pakkebehandling)             .
RBDMMSD1            Samsvarskontroll: Overføring mellom to systemer            .
RBDMOIN8            IDOC-sporing                             .
RBDMOINA            ALE-inngangs-workflow: Vis potensielle behandlere           .
RBDMOINC            Samsvarskontroll for inngående                    .
RBDMOIND            Statuskonvertering ved feilfri tRFC-utføring             .
RBDMONI3            ALE-inngangs-workflow: Vis feil-work item for IDOC          .
RBDMONI5            ALE CCMS-tilknytning: Vis åpne endringspekere for meldingskategori  .
RBDMONIC            ALE/CCMS-monitorobjekter for systemtilpasning             .
RBDOCTBL            Reorganiser BDOC-sporingstabell                    .
RBDOUTPU            Behandling av utgående IDOCs                     .
RBDPARPR            Konverter operasjonskoder i eksisterende partnerprofiler       .
RBDPROCESS           IDOC-behandling                            .
RBDQUEUEDELETE         Slett IDOC-kø                             .
RBDRCCLR            Reorganisering av data for gjenopprettingsobjekter          .
RBDRCOBJ            ALE: Behandle gjenopprettingsobjekter                 .
RBDSDEST            Fastsette RFC-adresse for synkrone metodeavrop            .
RBDSDMM1            Konsistenskontroll: Generere innkjøpsordre fra kundeordre       .
RBDSEACT            Kostnadssted/aktivitetstype: Send budsjetterte kvanta og priser    .
RBDSEALL            Fordeling av alle objekter i en variantkonfigursjonsmodell (SCE)   .
RBDSEART            Sende material for detaljhandel                    .
RBDSEART_DXWB         Send material (Workbench for dataoverføring)             .
RBDSEBMD            Fordeling av dokumentstykklister                   .
RBDSEBOM            Fordeling av materialstykklister                   .
RBDSEBPS            ALE: Send forretningsprosesser                    .
RBDSEBPT            ALE: Send forretningsprosesser                    .
RBDSECHR            Fordeling av alle kjennetegn via ALE                 .
RBDSECLF            Distribusjon av klassifiseringer via ALE               .
RBDSECLS            Fordeling av klasser via ALE: Sende direkte              .
RBDSECN1            Distribusjon av konfigurasjonsprofiler for standardnettverk      .
RBDSECN2            Fordeling av konfigurasjonsprofiler for generelle arbeidsplaner    .
RBDSECN3            Fordeling av konfigurasjonsprofiler for tjenesteoversiktsmal     .
RBDSECNP            Distribusjon av konfigurasjonsprofiler for materialer         .
RBDSECOA            Send aktivitetstype                          .
RBDSECOE            Sende kostnadsarter                          .
RBDSECOK            Kostnadssteder/kostnadsart: Sende styringsdata (kvantumsenhet)    .
RBDSECON            Sende kontrakter                           .
RBDSECOP            Sende kostnadsdifferensiering via ALE                 .
RBDSECOS            Sende kostnadssted                          .
RBDSECOT            Send totalposter fra kostnadssteder til sentralsystemet        .
RBDSECRE            Send leverandør                            .
RBDSEDEB            Send kunder                              .
RBDSEDOC            Sende dokumenter direkte                       .
RBDSEDOCUMENT_LOAD_MDTB    Opprett IDOC for dataoverføring                    .
RBDSEFUND           FM ALE: Send fondsstamdata                      .
RBDSEGLM            Sende artskontoer                           .
RBDSEGRCP           General Recipe Distribution                      .
RBDSEINF            Sende innkjøpsinfopost                        .
RBDSEKNO            Distribusjon av globale objektrelasjoner               .
RBDSEMAT            Send material                             .
RBDSEMCD            Fordel varegruppe og tilhørende data via ALE: Send direkte      .
RBDSENET            Fordeling av relasjonsnettverk via ALE                .
RBDSEORD            Fordeling av kundeordrestykklister                  .
RBDSEPAM            Fordeling av tilordninger til fabrikk for materialstykklister     .
RBDSEPRC            Send profit center                          .
RBDSEQMAT           Send kontrollinnstillinger                      .
RBDSEQPGR           Send kodegrupper                           .
RBDSEQPMK           Send standard kontrollkjennetegn                   .
RBDSEQSMT           Send kontrollmetoder                         .
RBDSER01            Generer IDOC-er for en serienummereringsgruppe fra endringspekere   .
RBDSER02            Sending av IDOCs for en serienummereringsgruppe            .
RBDSER03            Kontroll av sendestatus for IDOC-er for en serienummereringsgruppe  .
RBDSER04            Inngangsbehandling av IDOC-er for en serienummereringsgruppe     .
RBDSERCHECK          Serienummerering via objekttyper: Konsistenskontroll         .
RBDSERED            Sende avropsdokumentasjon                       .
RBDSESCE            Fordeling av SCE-objektrelasjonsbasis                 .
RBDSESRC            Sende forsyningsregister                       .
RBDSESRCP           Site Recipe Distribution                       .
RBDSESRV            Sende tjenestebasis                          .
RBDSESTT            Fordeling av materialvarianter                    .
RBDSEUI            Distribusjon av grensesnittdesign for variantkonfigurasjon      .
RBDSEVFN            Fordeling av variantfunksjoner                    .
RBDSEVTA            Distribusjon av strukturer for varianttabeller            .
RBDSEVTM            Distribusjon av varianttabeller                    .
RBDSEWG1            Direkte overføring av basisvaregrupper                .
RBDSEWGR            Direkte overføring av varegrupperhierarkier              .
RBDSE_COM_ITEM         Send bevilgningsart                          .
RBDSE_FUNDSCENTER       Send bevilgningssted                         .
RBDSE_VALUE_SCALE       Distribuer alle verdi- og kvotetabeller via ALE            .
RBDSE_VCHARVAL         Distribuer kjennetegnsverdidata for leverandør via ALE: Send direkte .
RBDSRCLR            Serienummererning vha. tidsstempel: Slett gammelt tidsstempel     .
RBDSTATE            Sending av tilbakemeldinger for ALE-revisjon             .
RBDSYNEI            Fortsette behandling av IDOC på tross av syntaksfeil (inngang)    .
RBDSYNEO            Fortsette behandling av IDOC på tross av syntaksfeil (utgang)     .
RBDSYNER            Fortsette behandling av IDOC på tross av syntaksfeil         .
RBDTBD22            Avbilding mellom endringsdokument og IDOC-type            .
RBDTBD23            Obligatoriske felt i IDOC-type                    .
RBDTBDA1            Aktiver endringspekere                        .
RBDTRAN1            Generer overføringsordrer for distr. av ALE-systemtilp.data (gammel) .
RBDTRAN2            Overvåkning - overføring av ALE-systemtilpasningsdata (gml.)     .
RBFXNET            Hovedrapportprogram fra valutanetting med In-House Cash        .
RBMVREORG           Slette Direct Input-data for gamle jobber               .
RBM_ALOG_RUN          Overview of error log                         .
RBM_HIER_00          Display/change SAP Reference Structure                .
RBM_OBJECT_TRANSPORT      Transport Objects                           .
RBM_STRUCTURE_COPY       Copy Structures                            .
RBM_STRUCTURE_TRANSPORT    Transport Structures                         .
RBM_STRUCTURE_VERSION_CREATE  Create Structure Versions                       .
RBONRRIE            Korriger objektnummerbehandling for objekttype IE           .
RBONRROK            Korriger objektnummerbehandling for objekttype OK           .
RBONRRP1            Korrigering av objektnummertabellene ONR*               .
RBONRRVB            Korriger objektnummerbehandling for objekttype VB, VK         .
RBOS02_WAP           Service Entry Sheet: WAP Scenario                   .
RBPARCDL            Arkivering av forretningsprosesser, sletteprogram           .
RBPARCWR            Arkivering av forretningsprosesser: Skriveprogram           .
RBPCTFO            Kundekontakter                            .
RBPDELGE            Korr.program: Slette tot. bevilgn.verdier etter endr. av bevilg.profil.
RBPEWU1M            Justering av disposisjonsregnskap etter EURO-konvertering: Bevilgning .
RBPEWU1O            Tilpasning av ordrer etter omstilling til euro: Bevilgning      .
RBPEWU1P            Justering av prosjekter etter EURO-konvertering: Bevilgning      .
RBPFCOD1            Deaktivering av disponibilitetskontroll for ordrer          .
RBPFCON1            Omstrukturering av disponibilitetskontroll for ordrer         .
RBPFCPD1            Deaktivering av disposisjonskontroll for prosjekter          .
RBPFCPN1            Omstrukturering av disponibilitetskontroll for prosjekter       .
RBPGJA01            Budsjettoverføring for prosjekter                   .
RBPGJA02            Bevilgningsoverføring for ordrer                   .
RBRF_COPY_APPLCLASS      Kopier og slett applikasjonsklasser                  .
RBRF_DEMO_001         Program RBRF_DEMO_001                         .
RBRF_DEMO_002         Rapport RBRF_DEMO_002                         .
RBRF_DEMO_LB          Rapport RBRF_DEMO_002                         .
RBRF_FILL_TBRF185       Automatisk påfylling av TBRF185 (Determine Assignment-klasser)    .
RBRF_FILL_TRESC        Fyller TRESC med egendefinert navneområde               .
RBRF_OVERVIEW         BRF-oversikt                             .
RBSVCDOC            Endringsdokumenter - statusbehandling                 .
RBSVINFA            Informasjon om statusskjema                      .
RBSVINFB            Bruksinformasjon for autorisasjonsnøkkel               .
RBSVINFO            Informasjon om objekttype                       .
RBSVINFS            Bruksinformasjon for systemstatus                   .
RBSVINFV            Bruksinformasjon om operasjoner                    .
RBSVREP_JEST_JCDS       Reparasjonsprogram for JEST etter oppdatering til 45B HP22      .
RBSVREP_JSTO_JCDO       Reparasjonsprogram for JSTO etter oppdatering til 45B HP22      .
RBSVRP01            Konsistenskontroll av statusobjekter                 .
RBSVRP01_CRM          Konsistenskontroll av statusobjekter                 .
RBSVSIM0            Simulering av status                         .
RBSVSIM0_CRM          Simulering av status                         .
RBWOMAN1            Analyse kobling COSS, COSP                      .
RBZMECHS            Kontrollere måleenheter for doble oversettelser i MSEH3 og MSEH6   .
RBZMEDEL            Sletting av alle genererte oversettelser av måleenheter per språk   .
RBZMEREFILL          Klientkopi av måleenheter per språk                  .
RBZMETRA            Evaluering av alle oversettelser av måleenheter            .
RBZMETRANS           Overføring av måleenheter                       .
RC100PAT01           EHS: Ignore Add-On Conflicts                     .
RC100PAT02           EHS: Delete Add-On Conflicts in Table PAT02              .
RC12QCMP            HMS: Sammenligner symboler i fil "C:\TEMP\TCGA6.SYM" med interne symb..
RC12QEXL            HMS: Eksporterer symboler til en frontmaskin-fil "C\TEMP\TCGA6.SYM"  .
RC14KCMP            HMS: Sammenlign stamdata                       .
RC14KSTA            HMS: Oppretting/oppdatering av statistikk for klassifiseringssystem  .
RC14ODEL            HMS: Slette alle endringsdokumenter                  .
RC1AENDL            HMS:  Slette endringsdokumenter som overskrider en viss alder    .
RC1ALEPOINTER         EHS: ALE Pointer Menu ** ONLY FOR INTERNAL USE **           .
RC1AVGE1            HMS: Generering av arbeidslister for rapporter            .
RC1AVGE2            HMS: Generering av arbeidsliste for rapporter - utvalg for kontroll  .
RC1BOMBOS_FILL_FROM_LO     EHS: Read Changed BOM Data and Execute BOMBOS             .
RC1CD100            Vis endringsdokumenter                        .
RC1CVDDPDEL          EHS: Report for Deleting Obsolete Parameter Values (Report Shipping) .
RC1DDIC1            HM&S: Lister over indekser med tabeller og felt            .
RC1DDIC2            HMS: Liste over Views med tabeller og felt              .
RC1DHCLN            EHS: Generate New ESTDH Records with Same DMS Document        .
RC1DODEL            EHS: Set Delete Indic. for ESTDO Entries Without Valid Parent Records .
RC1ESTALE_CHECK2        EHS: INTERNAL: Check ESTALE Entries - For Internal Use Only      .
RC1FIIMP            PP-SHE: Første dataimport                       .
RC1GENREP           EHS: Report Generation - Substance Assignment - INTERNAL USE ONLY   .
RC1H0XLS            HMS: Overføring av Excel-makroer til DSS for stoffinformasjon     .
RC1H5_QUERY_JOB        EHS: Drilldown Report (Transferring a Query to a Set of Hits)     .
RC1IMPPG            HMS: Importprogram                          .
RC1LOCK            HMS: INTERNT - (de)aktiver sperremekanisme              .
RC1MC13A            PP-SHE: Laste klasser og kjennetegn                  .
RC1MCDOKDEL          Program for Deleting Documents with Deletion Indicator        .
RC1MPHCL            PP-SHE: Første dataimport med frasesett og joins til klassekjennetegn .
RC1PHDEL            EHS: Set Missing Deletion Indicator and Physically Delete Data    .
RC1PHRREORG          EHS: Check for consistency of EH&S data                .
RC1PRECL            HMS: Komponenter med feil operator ", "=, ...             .
RC1PTCRECOMFILE        EHS: Create Bill of Material for Copy of Property Tree        .
RC1PTDIF            HMS: Vise endring mellom to standard trestrukturer for egenskaper   .
RC1PTTRA            EHS: **INTERNAL** Create Transport with Classes and Characteristics  .
RC1REPSHIPREORG        EHS: Check for Consistency of Report Shipping Data          .
RC1STPHR            EHS: Output Table Assignment Statistics for the Phrases        .
RC1SUBREORG          EHS: Check for consistency of EH&S data                .
RC1SUBUSG           EHS: (Internal) Where-Used List for a Substance            .
RC1SUB_HIERARCHY_SHOW     EHS: Display Hierarchy of All Relevant Objects for a Substance    .
RC1T22A1            HMS: Justering HMS-standardtre HMS 1.4 -" 2.2A PRE-aktiviteter    .
RC1TCG11_01          Enter Entry Function for Value Assignment Types            .
RC1TCG11_02          Filling Customizing Table for Table-Based Value Assignment      .
RC1TCG66            EHS: Delete Inconsistent Data in TCG66                .
RC1WFSUB            EHS: Start Specification Management Workflow Processes        .
RC1WFTST            EHS: Report for Testing EH&S Workflow                 .
RC1XALE_OBJECT         EHS: Enter the ALE Object in the Table ESTALE             .
RC1XALE_REP_OBJECTID_CONVERT  EHS: Convert the Report Object ID in the Tables ESTALE and BDCP    .
RC1XCOBJ            EHS: Adjustments to Customizing Through Introduction of Spec. Category.
RC1XPRDR            HMS: Konvertering av alle WWI-dokumenter til RTF           .
RC1XTC             EHS: Program for Converting All Templates for 2.7A (New Val.File Gen.).
RC1XVPDEL           EHS: Delete Obsolete or Incorrect Components             .
RC1X_SPECSTAT_TO_GENSCOPE   EHS: Convert Spec.-Status Assignment to General Scope of Applic.   .
RC1_AUSP_DUPLICATES      EHS: Find Duplicate Characteristic Values               .
RC1_CHANGE_DOCS_DISPLAY    EHS: Display Change Documents for Specifications           .
RC1_CHANGE_DOCS_DISPLAY_INT  EHS: Change document headers (object, key date, change number)    .
RC1_CHANGE_DOCS_LOG_FIELDS_DPL EHS: Display Logged Fields for a Change Document Object        .
RC1_COMPONENT_CYCLE_CHECK   EHS: Determination of Loops in Hierarchy Trees of Compositions    .
RC1_DRAO_DELETE        EHS: Delete DRAO Entries for Documents                .
RC1_DVSARCH_LOAD        EHS: Archive EH&S Documents - Reload Program             .
RC1_DVSARCH_PREP        EHS: Archive EH&S Documents - Preprocessing Program          .
RC1_EHSBC_BUF_PROT_INIT    EH&S: Initialize table EHSBC_BUF_PROT with the contents of ESTRH   .
RC1_IDOC_SET_STATUS      EHS: Report to Convert the IDoc Status                .
RC1_INH_REL02_CONV       Program RC1_INH_REL02_CONV                      .
RC1_INH_RI_VA_REC_UPDATE    Program RC1_INH_RI_VA_REC_UPDATE                   .
RC1_REC_SPLITS_TO_PROTOCOLS  EHS: Transfer Record Splits to Spec. Header Table and Object Table  .
RC1_REPORT_TO_UNZIP      EHS: Conversion Report - Decompress Compressed Documents       .
RC1_REPORT_TO_ZIP       EHS: Conversion Report - Save Reports As Compressed Documents     .
RC1_SUB_SELSCREEN_CLEAR    EHS: Refresh subs. drilldown reporting dialog via batch input (gnrtd) .
RC1_TABREG_SETTINGS_CONV    RC1_TABREG_SETTINGS_CONV Program                   .
RC1_VALUATION_DIALOG_CALL   Report RC1_VALUATION_DIALOG_CALL                   .
RCATSA01            Arbeidstidsskjema: Godkjenn tider (utvalg via plass i organisasjonen) .
RCATSB01            Arbeidstidsskjema: Godkjenn tider                   .
RCATSBEL            Dokument og påfølgende dokumenter til arbeidstidsskjema        .
RCATSC01            Arbeidstidsskjema: Godkjenn tider (utvalg etter stamdata)       .
RCATSCHR            Arbeidstidsskjema: Kontroller konsistens mellom CATSDB og HR     .
RCATSCMP            Tidsjustering i arbeidstidsskjema                   .
RCATSDEL            Arbeidstidsskjema: Slett bevegelsesdata                .
RCATSFAW            Arbeidstidsskjema: Skjul felt som er nye i 4.5A            .
RCATSFAW_1           Arbeidstidsskjema: Skjul felt som er nye i 4.6A            .
RCATSFAW_2           Arbeidstidsskjema: Skjul felt som er nye i versjon 4.6C        .
RCATSFAW_3           Arbeidstidsskjema: Skjul nye felt for versjon 4.7           .
RCATSFAW_4           Arbeidstidsskjema: Skjul nye felt for versjon 4.7           .
RCATSRCO            CATS: Kontroll og reorganisering av tabell CATSCO           .
RCATSRIF            Reorganisering av grensesnittabeller for arbeidstidsskjema      .
RCATSTAL            Arbeidstidsskjema: Overføring til målkomponentene           .
RCATSTCO            Arbeidstidsskjema: Overføring til controlling             .
RCATSTHR            Overføring CATS -" HR                         .
RCATSTMP            Standardmal for arbeidstidsskjema                   .
RCATSTPM            Arbeidstidsskjema: Overføring til PM/CS                .
RCATSTPS            Arbeidstidsskjema: Overføring til prosjektsystemet          .
RCATSWAO46C_CMP00       Tidsjustering arbeidstidsskjema med MiniALV-utdata          .
RCATSXC_CHECK         Kontroller innstillinger i systemtilpasningen             .
RCATSXC_PROFILE_WHERE_USED   Bruksinformasjon - registreringsprofil CATS for tjenesteytere     .
RCATSXT_CHANGE_USER_DEFAULTS  CATSXT: Endre brukerdefinerte innstillinger              .
RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITIES   Vis arbeidstider og aktiviteter                    .
RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITY_DTL  Vis arbeidstider og aktiviteter: Vis detaljer             .
RCATSXT_EXT_IF_DEBUGGING    Feilsøking av CATSXT_EXTERNAL_INTERFACE ved hjelp av protokollfil   .
RCATS_APPROVE_ACTIVITIES    Godkjenn arbeidstider                         .
RCATS_ARCH_ARCHIVING      Arkivering av data i arbeidstidsskjema                .
RCATS_ARCH_DELETING      Sletting av arkiverte data i arbeidstidsskjema            .
RCATS_ARCH_READING       Vis arkiverte data i arbeidstidsskjema                .
RCATS_ARCH_RELOADING      Gjenoppretting av arkiverte data i CATSDB               .
RCATS_DISPLAY_ACTIVITIES    Vis arbeidstider                           .
RCATS_REPLACE_WF_TASK     Erstatning av WF-oppgave-ID-er i CATS-profiler            .
RCBASECHECK          Program RCBASECHECK                          .
RCBASETABLEINFO        Databaseinnhold for konfigurasjon av objekter             .
RCBGL_SYMBOL_GENERATE     Program RCBGL_SYMBOL_GENERATE                     .
RCBIH_BUPA_ROLE_ASSIGN     EHS: Assign Roles for Business Partners (Based on Type)        .
RCBIH_IAL_QUANTITY_TO_KPI   Determination of Number of Accidents in an (Event) Time Period    .
RCBIH_SHOW_ER_VERSIONS     EHS: Display of All Versions of a Work Area (Header and Details)   .
RCBIH_SHOW_FAL_VERSIONS    EHS: Display All Versions of an Injury/Illness Log Entry       .
RCBIH_SHOW_IAL_VERSIONS    EHS: Display All Versions of an Incident/Accident Log Entry      .
RCBIH_SHOW_WA_VERSIONS     EHS: Display of All Versions of a Work Area (Header and Details)   .
RCBIH_WA_AC_QUANTITY_TO_KPI  Health and Safety Briefings Due in a Time Period and for a Work Area .
RCBOMDEL            Tilbakestillingsprogram stykklister                  .
RCBUI_CONV_EST0D        Report RCBUI_CONV_EST0D                        .
RCC00120            Materialer til et endringsnummer                   .
RCC00130            Alle endringer av endringsnummer                   .
RCC00200            Endringsnumre for en stykkliste                    .
RCC00300            Vis endringsdokumenter                        .
RCC00400            ECM: Statusrapport - endringssystem                  .
RCC00500            ECM: Endringsnumre - oversikt                     .
RCC00600            ECM: Navigator - endringshierarki                   .
RCC00602            Konverter endringspakke til endringsstamdata eller endringsordre   .
RCC00603            Konvertering av endringsstamdata eller -ordre i endringspakke     .
RCC00701            Søkehjelp - parameter - gyldighet                   .
RCC00900            Vis homogenitetsliste                         .
RCC00910            Bruksinformasjon om endringsenhet i homogenitetsliste         .
RCC01000            Utvalg for endringsnummer                       .
RCCADI10            Problemanalyse CAD-dialog grensesnitt                 .
RCCADI20            Vurdering av overføringsprotokollen for CAD-dialoggrensesnitt     .
RCCARCH1            Program for arkivering av endringsstamdata              .
RCCARCH2            Program for arkivering av endringsstamdata, sletteprogram       .
RCCARCH3            Arkivering av endringsstamdata, lesing                .
RCCAVIEW            Anrop av viewvedlikehold med definert controllingområde        .
RCCBP_MRP_MASTERDATA_DOWNLOAD Overfør stammdata til CBP-planleggingsprogram             .
RCCBP_MRP_MODEL_INITIALIZE   Nedlasting av data og initialisering av eksternt planl.progr. for MRP .
RCCBP_MRP_MODEL_UPDATE     Oppdater data i eksternt MRP-planleggingsprogram           .
RCCBP_MRP_START        Begrensningsbasert materialplanlegging                .
RCCBP_ROUGHCUT_DOWNLOAD    Generere IDOCs for grovplanleggingsprofil               .
RCCBP_SOP_MASTERATA_DOWNLOAD  Velge og overføre stamdata for PP-CBP                 .
RCCBP_SOP_MASTERDATA_DOWNLOAD Velge og overføre stamdata for PP-CBP                 .
RCCEVU01            Bruk av kjennetegn i formler og metoder                .
RCCEVU02            Bruk av formler i formler og metoder                 .
RCCEVU03            Bruk av metoder i prosedyrer                     .
RCCEVU04            Bruk av prosedyrer ved arbeidsstasjoner                .
RCCEVU05            Bruk av CAP-elementer (på ett nivå)                  .
RCCEVU06            Bruksområde CAP-tabeller i formler og/eller metoder          .
RCCEVU08            Operasjonsliste - CAP-elementer (ett nivå)              .
RCCEVU10            CAP-elementer som ikke brukes                     .
RCCFSTDL            Tilbakestilling av alle tabeller for vedlikehold av PHM-stamdata   .
RCCL1MRD            Utførte metoder                            .
RCCLAPRE            AUSP-reparasjon: Redundante objektkjennetegn med konvertering     .
RCCLATZHLOVERFLOW       Program RCCLATZHLOVERFLOW                       .
RCCLAUSPOLDNEW         Bytt eller initialiser kjennetegn i klassifisering          .
RCCLBI01            Batch Input: Opprette klasser                     .
RCCLBI02            Batch input: Opprett klassifiseringsdata               .
RCCLBI03            Vedlikehold klassifiseringsdata                    .
RCCLBISC            Visning av batch input-data fra sekvensiell fil            .
RCCLBISH            Vise Batch Input-data fra sekvensiell fil: Opprette klasse      .
RCCLBOM            Generer stykkliste-IDOC-er                      .
RCCLCDOC                        Endringshistorikk               .
RCCLCLND            Generer kalender-IDOC-er                       .
RCCLCN00            Les alle kjennetegn fra klassene til et endringsnummer        .
RCCLCN01            Klassifisering: Bruk av endringsnr. i tilordninger/verditilordninger .
RCCLCN02            Klassifisering: Endringsoversikt for objekt/klasse          .
RCCLDI01            Direct input: Opprett klasser                     .
RCCLDIHI            Fordeling av klassehierarkier via ALE                 .
RCCLHIER            Generer hierarki-/ressursnettverk-IDOC-er               .
RCCLINOB            Sammenlikne KSSK-AUSP med INOB                    .
RCCLINOBDEL          Generer batch input-mappe                       .
RCCLKUSV            Oppdeling og sammenslåing av klasser                 .
RCCLMAT            Generer material-IDOC-er                       .
RCCLMDAT            Valge stamdata for overføring                     .
RCCLMONI            Visning av opplastingsmottaksprotokoll                .
RCCLMPFS            Valg av stamdata som skal sendes for PFS               .
RCCLORD            Generer produksjonsordre-IDOC-er                   .
RCCLPLAF            Generer planordre-IDOC-er                       .
RCCLREKU            Rekursivitetskontroll                         .
RCCLRELE            Massefrigivelse for en klassetype/klasse               .
RCCLREOB            Klassifisering: Opprette nye overflødige objektkjennetegn til klasse .
RCCLRMAC            Program for generering av RMAC-poster for dynamisk utvalg       .
RCCLROUT            Generer arbeidsplan-IDOC-er                      .
RCCLRSHE            Generer serieordre-IDOC-er                      .
RCCLSELSTATISTICS       Program RCCLSELSTATISTICS                       .
RCCLSTA1            Klassifiseringsstatus for endringsnummer               .
RCCLTRAN            Valg av bevegelsesdata som skal sendes                .
RCCLUKA2            Konverter KSSK og AUSP til internt nummer (tab. INOB)         .
RCCLUPLD            Starte POI-dataopplasting                       .
RCCLWCEN            Generer arbeidsstasjon-IDOC-er                    .
RCCL_CHECK_DEL_ATINN_FROM_UI  Kontroll-/korrigeringsrapport CUFM - kjennetegn som ikke finnes    .
RCCM2BATCH           Program RCCM2BATCH: Utfør CCM2 som bakgrunnsjobb           .
RCCM2_DISPLAY_CHECK_LOG    Vis protokoll for konfigurasjonskontroll (generert av RCCM2BATCH)   .
RCCMREP01           Organisasjon/agent - tidsrapport                   .
RCCMREP02           Organisasjon/agent: Rapport anropsvolumer               .
RCCMREP03           CCM agent - aktivitetsrapport                     .
RCCMREP04           CCM profilrapport                           .
RCCMREP05           CCM agentprofiloversikt                        .
RCCMREP06           CTI profil/framework: Detaljvisning                  .
RCCMREP07           Vis dokumentstrøm                           .
RCCRY000            Startrapport - kapasitetsutjevning                  .
RCCSBISC            Visning av batch input-data fra sekvensiell fil            .
RCCSBIST            Visning av batch input-datene fra sekvensiell fil (für RCSBI040)   .
RCCSEC_ENC_AR01        Rapport RCCSEC_ENC_AR01                        .
RCCSEC_ENC_AR02        Rapport RCCSEC_ENC_AR02                        .
RCCSEC_ENC_AR03        Rapport RCCSEC_ENC_AR03                        .
RCCSEC_LOG_DEL         Slett protokollposter via betalingskorttilgang            .
RCCSEC_LOG_SHOW        Evaluer protokollposter via betalingskorttilganger          .
RCCSEC_MIGRATION_001      Kryptering av kredittkortstakker                   .
RCCSEC_MIGRATION_002_003    Kryptering av vedlegg med kortopplysninger              .
RCCSEC_MIGRATION_005      Kryptering av betalingsdata - betalingsprogram            .
RCCSEECM            ECM: ALE-fordeling - endringsstamdata                 .
RCCTBI01            Batch Input: Opprette kjennetegn                   .
RCCTBISC            Vise og endre Batch Input-data for kjennetegn som sekvensiell fil   .
RCCTCN01            Kjennetegnsadministrasjon: Vis kjennetegn for endringsnummer     .
RCCTCN02            Kjennetegnsadministrasjon: Visning av brukte endringsnumre      .
RCCTHLWT            Utskrift av kjennetegndata                      .
RCCTKLDL            Tilbakestill alle tabeller i klassesystemet              .
RCCTKNOW            Sletting av ubrukte tilordninger av relasjoner            .
RCCTMV00            Kjennetegnsoversikt                          .
RCCTUT01            Sammenlikning av overskrevet verdi med kjennetegnsstamdata      .
RCCTVDEP            Bruksområde for kjennetegn i relasjoner                .
RCCT_MNT_MAM_BONUS_EXTENDED  Enkleste måte for å behandle Miles & More-bonus            .
RCCT_MNT_MAM_BONUS_SIMPLEST  Enkleste måte for å behandle Miles & More-bonus            .
RCCT_TEST_MAINTAIN       Anrop av vedlikehold                         .
RCCT_TEST_PERFORMANCE_API   Test av ytelse for API-er for betingelsesvedlikehold         .
RCCT_TEST_PERFORMANCE_SEL   Anrop av utvalg                            .
RCCT_TEST_SELECT        Anrop av utvalg                            .
RCCT_TEST_WORK_AREA_CNTL    Test av arbeidsområdekontroller for betingelsesteknikk        .
RCCUBD00            Kjennetegn og verdier for konfigurerbare materialer          .
RCCUCL00            Bruk av klasse i konfigurasjonsprofiler                .
RCCUCLVW            Bruk av profil til konfigurerbart material i konfigurasjoner     .
RCCUCLVX            Bruk av konfigurasjonsprofil til std.nettverk i konfigurasjoner    .
RCCUCO00            Oversikt over konfigurerte materialer                 .
RCCUCO10            Konfigurerte kundeordrer                       .
RCCUCO20            Konfigurerte leveringer                        .
RCCUCO30            Konfigurerte fakturaer                        .
RCCUCO40            Konfigurerte produksjonsordrer                    .
RCCUCO50            Oversikt over konfigurerte nettverk til standardnettverk       .
RCCUCO60            Oversikt over konfigurerte uavhengige behov              .
RCCUCO70            Oversikt over konfigurerte planlagte materialer            .
RCCUCO80            Oversikt over konfigurert utstyr                   .
RCCUCO90            Oversikt konfigurerte reserveringer (RESB)              .
RCCUCOCN            Oversikt over konfigurasjonsprofiler til endringsnummer        .
RCCUFN00            Funksjonsliste                            .
RCCUFN10            Bruk av kjennetegn i variantfunksjoner                .
RCCULC01            Overføring av stamdata --" SAP-konfigurator              .
RCCUTB00            Liste over tabellstrukturer                      .
RCCUTB10            Bruk av kjennetegn i varianttabeller                 .
RCCUTCLB            Deaktiver tabellcluster for en varianttabell             .
RCCUVTDB            Overfør innholdet i varianttabellen til databasetabellen       .
RCCUVWFN            Bruk av funksjon i relasjoner                     .
RCCUVWTB            Bruk av varianttabeller i relasjoner                 .
RCCU_CHECK_DEL_ATINN_FROM_UI  Kontroll-/korrigeringsrapport CECUFM for kjennetegn som ikke finnes  .
RCCVBISC            Visning av batch input-data fra sekvensiell fil            .
RCCYCALCHECK          Konsistenskontroll av intervaller for tilgj. kapasitet - kalender   .
RCCYLOAD            Initialisering av basisutnyttelse                   .
RCCYMAB1            Definisjon av parametere for massebehandling             .
RCCYMAB2            Utfør. av massebehandling (inkl. i planl., ekskl. fra planl.) i batch).
RCCYMAB3            Evaluering av meldinger og informasjon for massebehandling.      .
RCCYOVRC            Vis og kontroller totalprofil.                    .
RCC_MIGRATION         Program RCC_MIGRATION                         .
RCDDSACT            Protokollposter                            .
RCDDSDEL            Sletting av midlertidige originalfiler på applikasjonsserveren    .
RCDDSSEL            Distribusjonsprotokoll                        .
RCDDSWFTEST          DDS: Test workflow - dokumentdistribusjon               .
RCECNDEL            Tilbakestillingsprogram - endringssystem               .
RCEPC_TIME_CORRECTION     EC-PCA: Korrigeringsrapport for inkonsistente profit center-stamdata .
RCEXITCHECK          Aktive brukerexiter for valgte pakker                 .
RCFADRD01           Derivater: Vedlikehold avledningsstrategi               .
RCFADRF01           Utenlandsk valuta: Vedlikehold avledningsstrategi           .
RCFADRL01           Lån: Vedlikehold avledningsstrategi                  .
RCFADRM01           Pengemarked: Vedlikehold avledningsstrategi              .
RCFCO100            Bruk av produksjonshjelpemiddel i ordrer               .
RCFCO110            Bruk av produksjonshjelpemidler i produksjonsordrer          .
RCFCO111            Bruk av produksjonshjelpemiddel i ordrer               .
RCFCO112            Bruk av produksjonshjelpemidler i nettverk              .
RCFCO120            Bruk av produksjonshjelpemidler i produksjonsordrer          .
RCFCO121            Bruk av produksjonshjelpemiddel i ordrer               .
RCFCO122            Bruk av produksjonshjelpemidler i nettverk              .
RCFCO130            Bruk av produksjonshjelpemidler i produksjonsordrer          .
RCFCO131            Bruk av produksjonshjelpemiddel i ordrer               .
RCFCO132            Bruk av produksjonshjelpemidler i nettverk              .
RCFCO140            Bruk av produksjonshjelpemidler i produksjonsordrer          .
RCFCO141            Bruk av produksjonshjelpemiddel i ordrer               .
RCFCO142            Bruk av produksjonshjelpemidler i nettverk              .
RCFORDCH_OLD          Kontroll av inkonsistens i tabell CIFORDMAP              .
RCFQICUST           Genereringsrapport for funksjonsgruppe CFQI              .
RCFQIGEN            Generering av funksjonsmoduler for funksjonsgruppe CFQI        .
RCFUPDCR            Reorganisering av overflødige CIF-oppdateringstellere         .
RCFUPDCR_OLD          Reorganisering av overflødige CIF-oppdateringstellere         .
RCF_ADDRESS_CHANGE       Program for tilpassing av adresselinjer                .
RCF_CLEAR_ACT_TYPE       Rydding i aktiviteter                         .
RCF_CLEAR_RCF_ROLE       Rydding i e-rekrutteringsroller                    .
RCF_CORRECT_DUP        SAP e-rekruttering: Fjern inskonsistente data i KPRO         .
RCF_CREATE_USER        Opprett intern bruker og kandidat for SAP e-rekruttering       .
RCF_DELETE_EXT_CAND      Program for sletting av eksterne kandidater              .
RCF_GENERATE_URL        URL-struktur for webapplikasjoner                   .
RCF_GENERATE_URLS       E-rekruttering: Generering av alle relevante URL-er          .
RCF_QA_TPL_REPAIR_FWGT     Reparer maler for spørreskjema for kolonne FWGT (vekting)       .
RCF_RECREATE_SEARCH_PROFILES  Program for tilpasning av søkeprofiler iht. systemtilpasningsendringer.
RCF_SEARCH_VARIANT_LOG     Søkeforespørselsprotokoll for rekrutteringsoppdrag          .
RCF_USER_DELETE        Sletting av bruker                          .
RCF_USER_ROLE         Rolletilordning for bruker                      .
RCG_POPUP_TEST         Internal: Test generic interface for classification          .
RCHCO005            IS-HCO CH: Create Orders for Outpatient Cases             .
RCIFAPS2            Applikasjonsspesifikke innstillinger i CIF (målsystemuavhengig)    .
RCIFIGEN            Generer utvidet utvalgsbilde for skjermbilder, FM, referansevariant....
RCIFIMAX            Generering/sammenligning av kjøringstidsversjon for aktiv modell   .
RCIFIMAX_OLD          Generering/sammenligning av kjøringstidsversjon for aktiv modell   .
RCIFIMDL            Sletting av overflødige filterobjektnøkler i CIF_IM*-tabeller     .
RCIFIMDL_OLD          Sletting av overflødige filterobjektnøkler i CIF_IM*-tabeller     .
RCIFLOGC            Program for konfigurering av CIF-applikasjonsprotokoll        .
RCIFMTAC            Fastsetting av avhengige reserveringer for nyaktiverte materialbasiser.
RCIFMTDE            Program for behandling av deaktiverte materialer i CIF        .
RCIFMTDE_OLD          Program for behandling av deaktiverte materialer i CIF        .
RCIFORDER_RESERVATIONS_COMPARE Sammenligning/avstemming av produksjonsordrereserveringer APO og ECC .
RCIFORDT            Rapport for overføring av planordrer og produksjons-/prosessordrer  .
RCIFVARIANTCHANGE       Endre logisk system i CIF-varianter                  .
RCIFVARIANTCHANGE_OLD     Endre logisk system i CIF-varianter                  .
RCIIC001            Kopier SAP-standardinnstillinger til prosessmeldinger         .
RCIIC002            Innstillinger - prosesskoordinasjon: Kopier mellom fabrikker     .
RCIIC005            Kopier standard-subsett til prosessmeldinger             .
RCIIC006            Kopier SAP-standardinnstillinger til prosessmeldinger (sentrale)   .
RCIIC007            Kopier SAP-standardinnstillinger for prosessmeldinger (desentralt)  .
RCJCD001            Vise endringsdokumenter: Standard WBS                 .
RCJCD002            Vise endringsdokument: Arbeidsstruktur                .
RCJCLMIG            Konvertering: Frie klassifiseringskjennetegn -" brukerdef. kjennetegn .
RCJDEL02            Sletting av standard WBS i testsystemene (OBS! Se dokumentasjon)   .
RCJ_SEND_PROJECT_ALE      Rapport for målrettet sending av arbeidsstrukturer          .
RCKSMLPOS           Summering av KSML-posisjoner for endringssystem            .
RCKUNITCOSTING         Eksempelprogram for batch input for kalkulasjon uten kvantumsstruktur .
RCLAIM001           Flat claim-liste                           .
RCLAIM002           Hierarki claim-liste - aktiviteter                  .
RCLAIM_ARCHIV_CORRECT     Rapport RCLAIM_ARCHIV_CORRECT                     .
RCLAUSP2            Sammenlign tabell AUSP med KSML                    .
RCLAUSP3            Sammenlign tabell AUSP med KSML                    .
RCLAUSP4            Avstemming AUSP mot KSSK: Slett poster uten overordnede        .
RCLAUSPC            Konvertering AUSP-ATWRT                        .
RCLAUSPR            Rekonstruksjon - AUSP (etter rapport RCLAUSPT)            .
RCLAUSPT            Konverter tabell AUSP                         .
RCLBW_STRUCTURE_GEN      Strukturgenerering for klassifiseringsdata til BW           .
RCLDELOB            Klassifisering av objekter direkte fra databasen.           .
RCLEANFRET           Sletting av distribusjonen                      .
RCLGTGEN            Legg inn tabeller for søk                       .
RCLGT_DELGEN          Program RCLGT_DELGEN                         .
RCLINOB2            Sammenlign tabellene INOB/AUSP med KSSK                .
RCLWFSBI            Rapportprogram for generering av en RCCLBI03-inndatafil        .
RCL_CREATE_INIT_LAYOUT     RCL_CREATE_INIT_LAYOUT                        .
RCL_DEL_RCASGVALUE_ENTRY    Deletion of a redundant entry in table RCASGVALUE           .
RCMAC_APPLOG_DISPLAY      Display Student Accounting Application Log              .
RCMAC_FEECALC_HIST       Fee Calculation History                        .
RCMAC_FEE_CALC         Fee Calculation Test Program                     .
RCMAC_ISRPAYFLAG        Program RCMAC_ISRPAYFLAG                       .
RCMDIDUM            Rapport for konvertering av nivå og vei for registeringer i PLMZ   .
RCMIG_BOM           Migrering: Stykkliste i iPPE-struktur                 .
RCMIG_BOMSTAT_DELETED     Sletting av statustabellposter for allerede slettede stykklister   .
RCMIG_BOM_ARCHIVE       Setting av arkiveringsindikator for migrerte stykklister       .
RCMIG_ECN           Utvid AECN med PVS-objekttype (bare for intern bruk!)         .
RCMIG_PRODVER         Konverter produksjonsversjoner                    .
RCMPP000            Arbeidsfordeling på personalressurser - utvalg av prosjektperspektiv .
RCMPP001            Bemanningsplanlegging - utvalgsrapport for logisk database PSJ    .
RCMPP002            Arb.fordeling på personalressurser - utvalg av arbeidsstasjonspersp. .
RCMPP010            Arbeidsfordeling på personalressurser - evaluering          .
RCMPROACT           Dataoverføring for ordreproduksjon (leverandør)            .
RCMS_BCM_CGP          CMS-Batch Collateral coverage gap monitoring             .
RCMS_BCM_CGP_ACG_DISPLAY    Display Coverage Gap Results with Approved Coverage Gap        .
RCMS_BCM_CGP_DEL        Deletion of coverage gap results                   .
RCMS_BCM_CGP_DISPLAY      Display Collateral Coverage gap monitoring results for a Specific Run.
RCMS_BCM_CGP_PP        CMS-Batch Collateral coverage gap monitoring             .
RCMS_BII_DATA_EXTRACTION_PP  CMS Data Extraction Process                      .
RCMS_CAG_VLDT_01        Validity Report                            .
RCMS_COLL_SHEET_PRINT     Collateral Sheet                           .
RCMS_COR_REQ_PRINT       FS-CMS Correspondence - Main Correspondence Print Program       .
RCMS_CREATE_CHGPTR_FOR_CONST  Create change pointers for entities in constellation         .
RCMS_DISPLAY_OVERVIEW     Collateral Overview                          .
RCMS_EXTRACT_CML_COLLATERAL  Ekstraher sikkerheter fra CML-system som IDOC-er           .
RCMS_EXTRACT_CML_LOAN     Ekstraher lån fra CML-system som IDOC-er               .
RCMS_EXTRACT_CML_OBJECT    Ekstraksjon av CML-objekter til IDOC-er                .
RCMS_START_ACG         Start ACG UI in BDT Classic                      .
RCMS_START_INS_SRV       Start Insurance UI in BDT Classic                   .
RCMS_TSK_LIST_01        Task List                               .
RCMXDAMON           MDA Monitor                              .
RCMXDATEST02          MDA testprogram: Les og beskriv datapunkter              .
RCMXXSARCDEL          XSteps: Sletteprogram for XStep-arkivering              .
RCMXXSARCPUT          XSteps: Skriveprogram for XStep-arkivering              .
RCMXXSDELTREE         Program RCMXXSDELTREE                         .
RCMXXSETEST01         XSEditor: Testprogram                         .
RCMXXSETEST02         XSEditor: Testprogram                         .
RCMXXSRMAIN          Program RCMXXSRMAIN                          .
RCMXXSRSELECT         Standard-XStep-repository                       .
RCMXXSTEST01          XSteps: BADI-monitor                         .
RCMXXSTEST02          XSteps: Kontroll av tabellstruktur for konteksttabeller        .
RCMXXSTEST03          XSteps: Vis liste over vurderingssymboler og genereringsomfang    .
RCMXXSTEST04          XSteps: Vis liste over definerte mottakere og mottakertyper      .
RCMXXSTEST05          XSteps: Vis liste over egendefinerte knutepunkttyper         .
RCMX_BFW_BUILD_RUNTIME_FILES  Rapport RCMX_BFW_BUILD_RUNTIME_FILES                 .
RCN10R01            Lese aktiviteter ved hjelp av logisk database til prosjektet     .
RCN99R01            Read Activities Using Logical Database for Project          .
RCNAB000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over relasjoner      .
RCNAF000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - ordrerapport            .
RCNAL000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - alle oversikter (testhjelp)    .
RCNAUTCD            Prosjekt - system - autorisasjoner for transaksjoner         .
RCNAUTO0            Prosjektinfosystem: Opprett Batch-varianter              .
RCNBF000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - sette brukerdefinerte filter    .
RCNBF0AB            Prosjektinfosystem: Sett brukerdef. betingelser for relasjoner    .
RCNBF0AF            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for ordrer    .
RCNBF0CA            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for struktur   .
RCNBF0CL            Behandling av planordre: Bestemme brukerdef. vilkår for komp.liste.  .
RCNBF0CO            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for struktur   .
RCNBF0FH            Prosjektinfosystem: Sette brukerdefinerte betingelser for PHM     .
RCNBF0ID            Ordreinfosystem: Filtrer varebevegelser                .
RCNBF0IE            Ordreinfosystem: Filtrer milepæler                  .
RCNBF0IF            Ordreinfosystem: Filtrer PHM                     .
RCNBF0IG            Ordreinfosystem: Filtrer varebevegelser                .
RCNBF0IH            Ordreinfosystem: Filtrer ordretopper                 .
RCNBF0II            Ordreinfosystem: Filtrer posisjoner                  .
RCNBF0IK            Ordreinfosystem: Filtrer kapasiteter                 .
RCNBF0IL            Samlet tilgjengelighetskontroll: Filtrer planordretopper       .
RCNBF0IM            Ordreinfosystem: Filtrer komponenter                 .
RCNBF0IO            Ordreinfosystem: Filtrer operasjoner                 .
RCNBF0IQ            Ordreinfosystem: Filtrer operasjoner                 .
RCNBF0IR            Ordreinfosystem: Filtrer tilbakemeldinger               .
RCNBF0IS            Ordreinfosystem: Filtrer sekvenser                  .
RCNBF0IT            Ordreinfosystem: Filtrer operasjoner                 .
RCNBF0IV            Samlet tilgjengelighetskontroll: Filtrer manglende komponenter    .
RCNBF0IW            Ordreinfosystem: Filtrer varebevegelser med feil           .
RCNBF0KB            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for kap.behov  .
RCNBF0MA            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for struktur   .
RCNBF0MP            Tilgjengelighetskontroll: Sett brukerdefinerte filtre         .
RCNBF0MR            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for komponenter .
RCNBF0MS            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for milepæler  .
RCNBF0NP            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for nettverk   .
RCNBF0PA            Prosjektinfosystem: Sette brukerdefinerte betingelser for planordrer .
RCNBF0PD            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for prosjektdef. .
RCNBF0PE            Prosjektinfosystem: Sett brukerdef. betingelser for WBS-elementer   .
RCNBF0PI            Prosessordre: Sette brukerdefinerte filtre              .
RCNBF0PL            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for struktur   .
RCNBF0PM            Vedlikeholdsordre: Sette brukerdefinerte filtre            .
RCNBF0PP            Produksjonsordre: Sette brukerdefinerte filtre            .
RCNBF0PS            Nettverk: Sette brukerdefinerte filtre                .
RCNBF0RM            Prosjektinfosystem: Sett brukerdef. betingelser for tilbakemeldinger .
RCNBF0ST            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for struktur   .
RCNBF0VB            Prosjektinforsystem: Sett brukerdef. betingelser for SD-dokumenter  .
RCNBF0VF            Tilgjengelighetskontroll: Sett brukerdefinerte filtre         .
RCNBF0VG            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for aktiviteter .
RCNBF0VP            Prosjektinfosystem: Fastsett brukerdef. betingelser for SD-dok.pos.  .
RCNBF0ZV            Prosjektinfosystem: Sett brukerdef. betingelser for tidsm. forløp   .
RCNCC020            Analyse av verdikategoritilordninger                 .
RCNCC200            Avstemmingsrapport for stamdata: Konsistens for kundeordre/prosjekt  .
RCNCC300            Avstemmingsrapport for stamdata: Konsistens innenfor prosjektstruktur .
RCNCCP10            Kopiere grensesnitt til rapportene                  .
RCNCHANGEDOC          Endringsdokumenter for prosjektet                   .
RCNCO083            Importere rapporttilordninger for hierarkirapporter          .
RCNCO800            Omstr. av database for prosjektinfo: Kostnader/inntekter/betalinger  .
RCNCOHI1            Utvalg av objekter for detaljanalyse og eksport til minne       .
RCNCOHI2            Utvalg av objekter - eksport til minnet (uten RPSCO)         .
RCNCOHIE            Fylle ut hierarkitabell og overføre til minne             .
RCNCOHIR            Utvalg av objekter for detaljanalyse og eksport til minne       .
RCNCOPSJ            KAHF Utvalgsbilde for detaljanalyse                  .
RCNCP001            Ordrer/nettverk for prosjekt: Kopier planversjoner          .
RCNCQ001            Budsjettintegrasjon for nettverk (enkeltvis behandling)        .
RCNCQ002            Budsjettintegrasjon for nettverk (samlet behandling)         .
RCNCQSEL            Program RCNCQSEL                           .
RCNCT000            Prosjektinfosystem: Endre tilleggsinformasjon for feltstrenger    .
RCNCT001            Prosjektinfosystem: Endre tilleggsinformasjon for feltstrenger    .
RCNDBSEL            Utvalgsrapport for RCNPSJ00                      .
RCNEP002            Bevilgningsoppdateringer: Bilagsserie                 .
RCNFH000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over prod.hjelpemidler  .
RCNFS000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - sette filtre            .
RCNGNDEL            Rapport for sletting av programmer generert av LDB PSJ        .
RCNHI000            Utvalgsrapport for FB CJDB_GET_RSTHIE_FROM_LDB_PSJ          .
RCNIF000            Grensesnitt for eksport og import av nettverk per ASCII-fil      .
RCNKB000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over kapasitetsbehov   .
RCNMAIL0            Prosjektinfosystem: Driver for anrop fra SAP Office          .
RCNMASS0            Utvalg av prosjekter for CO-behandlinger (avregning, påslag, ...)   .
RCNMASSCHANGE         Masseendringer i prosjektsystemet                   .
RCNMASSCHANGEPROT       Vis protokoller for masseendring                   .
RCNMR000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - komponentoversikt         .
RCNMS000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - milepæloversikt          .
RCNMT000            Milepæltrendanalyse                          .
RCNNEUPD            Asynkron Nettverkkalkulasjon: Plankostnader og planbetalinger     .
RCNNP000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - nettverksoversikt         .
RCNOF000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - sette objektfiltre         .
RCNPA000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over planordrer      .
RCNPB_M_CV110_DOC_DIALOG    Anrop CV110_DOC_DIALOG i eget aktivt minneområde           .
RCNPB_W_COPY_POOL       Kopier arbeidsliste, kopieringsliste og brukerspesifikke innstillinger.
RCNPB_W_DELETE_POOL      Slett arbeidsliste, kopieringsliste og brukerspesifikke innstillinger .
RCNPD000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over prosjektdefinisjoner .
RCNPE000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - WBS-elementoversikt        .
RCNPRECP            Aktivering ECP i flere planleggingsversjoner for prosjekter      .
RCNRCJD0            Protokoll for datavalg i detaljanalysen                .
RCNRCJDS            Submit for rapport-rapport grensesnitt fra planleggingstavle     .
RCNRCJES            Import av rapporter fra vilkårlig klient til aktuell klient      .
RCNRCJEW            Import av formularer fra vilkårlig klient til aktuell klient     .
RCNRCPRO            Inkluder felt for prosjektdefinisjon i rapport            .
RCNREP01            Reparasjonsprogram                          .
RCNRM000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over tilbakemeldinger   .
RCNRW007            Utvalg av stamdata og hierarki for prosjekter i Report Writer     .
RCNRWSCMA           Generer rapportekstrakt: Prosjekter, WBS-elementer, nettverk     .
RCNRWSCMA_OM          Utfør rapport: Arbeidsliste - internordrer              .
RCNRWSCMA_PC          Utfør rapport: Arbeidsliste - kostnadsbærer              .
RCNSAVVS            Lagring av prosjektversjoner                     .
RCNSHSEL            Utvalgsrapport for generering av leveringer fra PS          .
RCNSM000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - datautvalg fra minnet       .
RCNSO000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - datautvalg - originaldata     .
RCNST000            Prosjektinfosystem: Strukturoversikt                 .
RCNST1000           Prosjektinfosystem: Strukturoversikt                 .
RCNTX000            Prosjektinfosystem: Endre nøkkelordtekster for feltlinjer       .
RCNVB000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over salgsdokumenter   .
RCNVG000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over aktiviteter     .
RCNVP000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - oversikt over salgsdokumentpos.  .
RCNVS000            Versjoner - prosjektsystem                      .
RCNZV000            Prosjektinfosystem: Rammerapport - periodeinndeling          .
RCN_PSINFO_MPP         Program GOX_MPP_1                           .
RCOCB001            Bruk av kjennetegn for prosessplanlegging og -styring         .
RCOCB003            Send prosessmeldinger (bare til internt bruk)             .
RCOCB004            Send prosessmeldinger (fabrikkavhengig)                .
RCOCB009            Sletteprogram for prosessmeldinger                  .
RCOCB011            Sletteprogram for protokoll for prosessmeldinger - ikke frigitt    .
RCOCB012            Etteroverføring av PP-PI-tilleggsdata etter kjt.overføring via RFC  .
RCOCB013            Automatisk oppretting av prosessmeldinger: Definer variant      .
RCOCB014            Startrapport for transaksjon CO69                   .
RCOCB015            Fabrikkavhengig sending av opprettede styringsresepter        .
RCOCRDV1            Prosessordrer: Tidsavvik ved operasjoner               .
RCOCRPVG            Filter - generering av prosessinstrukser               .
RCOKLCRE            Opprett manglende COKL-poster (se merknad 426899)           .
RCOMPANALYSIS         Fremdriftssporing evalueringer: Utvalg nettverkskomponenter      .
RCOM_CFG_RFC_TRACE_NAVIGATOR  Program RCOM_CFG_RFC_TRACE_NAVIGATOR                 .
RCOOPC_TEST_ITEM_SUBSCR    Testprogram: Opprett, kontroller og slett OPC-posisjonsabonnementer  .
RCOP0001            Slett produksjonsanvisning                      .
RCOP0002            Søk etter produksjonsanvisning                    .
RCOP0003            Formater arkiveringsliste for produksjonsanvisning          .
RCOPCA00            EC-PCA: Sletting av prCtr-stamdata innenfor systemtilpasning     .
RCOPCA01            EC-PCA: Overfør fordringer / gjeld                  .
RCOPCA02            Profit Center: Faktiske detaljposter                 .
RCOPCA05            EC-PCA: Visningsfunksjon for kontostamdata (CO/FI)          .
RCOPCA08            Profit center: Budsjettdetaljposter                  .
RCOPCA09            Profit center: Stamdatafortegnelse                  .
RCOPCA09N           Profit center: Stamdatafortegnelse                  .
RCOPCA10            Sumpostvisning EC-PCA                         .
RCOPCA20            Overføringspriser: Avstemming ved kvantumsbasert budsjettering    .
RCOPCA30            CO-PCA: Overføring av materialbeholdning til Profit Center-regnskap  .
RCOPCA32            CO-PCA: Overføre anleggsmidler                    .
RCOPCA33            EC-PC: Overføring av varer i arbeid                  .
RCOPCA34            Profit center: Saldooverføring                    .
RCOPCA35            EC-PCA: Basisrapport for Query - forfall fordringer          .
RCOPCA36            EC-PCA: Overføring av fordringer/gjeld i Batch            .
RCOPCA37            EC-PCA: Overføring av kostnader fra PCA-kalkulasjon          .
RCOPCA44            Avstemming av artskontoer for fin.regnskap med profit center-regnskap .
RCOPCA48            EC-PCA: Komplettering av allokeringssykluser med controllingområde  .
RCOPCA49            Anrop av overføring av fordringer og gjeld              .
RCOPCA55            EC-PCA: Kopiere kostnadsstedsgrupper                 .
RCOPCA56            EC-PCA: Kopier kostnadssteder                     .
RCOPCA60            Massevedlikehold av firmakodetilordninger av profit centere      .
RCOPCA60_2           Samlet behandling av firmakodetilordninger til profit centere     .
RCOPCA61            Hjelpefunksjoner for stamdatavedlikehold               .
RCOPCA73            CO-PCA: Forlengelse av gyldighetsperioden for Profit Center      .
RCOPCA77            EC-PCA: Monitor: Ikke tilordnede forretningsprosesser         .
RCOPCA78            EC-PCA: Monitor: Forretningsprosesser til en Profit Center-gruppe   .
RCOPCA79            EC-PCA: Monitor: Forretningsprosesser til et Profit Center      .
RCOPCA80            EC-PCA: Monitor: Ikke tilordnede kostnadsbærere            .
RCOPCA81            EC-PCA: Monitor: Kostnadsbærere til en Profit Center-gruppe      .
RCOPCA82            EC-PCA: Monitor: Kostnadsbærere til et Profit Center         .
RCOPCA83            EC-PCA: Monitor: Ikke tilordnede prosjekter              .
RCOPCA84            EC-PCA: Monitor: Prosjekter til Profit Center             .
RCOPCA85            EC-PCA: Monitor: Prosjekter til Profit Center-gruppe         .
RCOPCA86            EC-PCA: Monitor: Materialer til Profit Center             .
RCOPCA88            EC-PCA: Monitor: Internordrer til profit center            .
RCOPCA89            EC-PCA: Monitor: Profit Center uten kostnadssteder          .
RCOPCA90            EC-PCA: Monitor: Kostnadssteder til Profit Center           .
RCOPCA91            EC-PCA: Monitor: Materialer til Profit Center-gruppe         .
RCOPCA92            EC-PCA: Monitor: Kostnadssteder til Profit Center-gruppe       .
RCOPCA93            EC-PCA: Monitor: Internordrer til profit center-gruppe        .
RCOPCA94            EC-PCA: Monitor: Ikke tilordnet material               .
RCOPCA95            EC-PCA: Monitor: Ikke tilordnede kostnadssteder            .
RCOPCA96            EC-PCA: Monitor: Ikke tilordnede internordrer             .
RCOPCA98            Program for etterbehandling av fordeling for balanse i profit center .
RCOPCATE            Utfør profit center-formelplanlegging                 .
RCOPCA_MD_UPGRADE46C      Program RCOPCA_MD_UPGRADE46C                     .
RCOPCA_REBUILD_GLPCT_BY_GLPCA Ny generering av GLPCT fra GLPCA                   .
RCOPOC_COCKPIT_CLIENT_COPY   Kopier fra Process Manufacturing Cockpits mellom klienter       .
RCOPOC_COCKPIT_DELETE     Sletting av prosessproduksjons-cockpit                .
RCOPOC_COCKPIT_GENERATE    Generering av prosessproduksjons-cockpit               .
RCOPOC_COCKPIT_PLANT_COPY   Kopier fra Process Manufacturing Cockpits mellom fabrikker      .
RCOPOC_SAP_LAYOUT_CLIENT_COPY Klientkopi av SAP-standardoppsett for nettleserbasert produksjonsanv. .
RCOPOC_START          Start Process Manufacturing Cockpits                 .
RCOPOC_TEST_WEBRESOURCE    Test: Hent og last ned valgfri webressurs               .
RCOPOC_TEST_XML_GENERATOR   Test: Generer og last ned XML-fil for styringsresept         .
RCOPOC_TEST_XML_PARSING    Testprogram for syntaksanalyse av XML-dokument for produksjonsanvisn. .
RCOPOC_WKLT          Arbeidsliste for produksjonsanvisninger                .
RCOREO01            Dokumentasjon for prosessdata: Meldinger               .
RCOTX000            Ordreinfosystem: Endre nøkkeleordtekster for feltstrenger       .
RCPAENNR            Alle planlagte endringer til et endringsnummer            .
RCPBDEX0            Direct Input for arbeidsplaner med data i eksternt format       .
RCPBDIN0            Direct Input for arbeidsplaner med data i internt format       .
RCPBTCO1            Generering av datasett for arbeidsplaner               .
RCPCD001            Visning av endringsdokumenter for reseptgruppe            .
RCPCD002            Visning av endringsdokumenter for normalarbeidsplangruppe       .
RCPCD003            Visning av endringsdokumenter for standard arbeidsplangruppe     .
RCPCD004            Visning av endringsdokumenter for normalarbeidsplangruppe       .
RCPCD005            Vis endringsdokumenter for en standard linjegruppe          .
RCPCD006            Visning av endringsdokumenter i en kontrollplangruppe         .
RCPDELET            Slett integrasjonsmodell for endringsoverføring for APO-system    .
RCPDELET_OLD          Slett integrasjonsmodell for endringsoverføring for APO-system    .
RCPDIRO1            Generering av DataSet-arbeidsplaner for direct input         .
RCPDM_CALL_WORKBENCH      Anrop av Engineering Workbench i separat modus            .
RCPDRK00            Utskriftsliste for arbeidsplan                    .
RCPDRK01            Utskriftsliste for planleggingsresept                 .
RCPDRK02            Utskriftsliste for produksjonsversjoner med konsistenskontroll    .
RCPDRKEFF           Utskriftsliste for arbeidsplan                    .
RCPE_CHKPRICEQUOT       Kontroller integritet for CPE-kursnoteringer             .
RCPE_CHKPRICEQUOT_ALV     Kontroller integritet for CPE-kursnoteringer             .
RCPKANTENDEMO         Demoprogram for linjeservicemoduler i funksjonsgruppe CSX4      .
RCPMACHK            Kontroll av doble materialplantilordninger              .
RCPMAPL1            Tilordninger av mat. til arbeidsplan                 .
RCPMAU01            Oppdatering av materialstamdata i bakgrunnen             .
RCPMAU02            Oppdatering av materialstamdata i bakgrunnen fra planleggingsprofil  .
RCPMAU03            Oppdatering av materialbasis                     .
RCPPLKZ1            Opprette manglende PLKZ-poster                    .
RCPPLMZ3            PLMZ kontr.rapp.                           .
RCPPPI01            Korriger prosessinstrukskjennetegn uten formatangivelse        .
RCPPPI02            Slette kalkulasjonsindikator ved operasjoner             .
RCPPPI03            Planlegg.resept: Slette indikator "Varighet kan forlenges" ved OP   .
RCPPPI04            Korrigere verdier til kjennetegn PPPI_MATERIAL i resept        .
RCPPPI05            Planleggingsresept: Slette prosessintstruks uten overordnet fase.   .
RCPPPI06            PI-kjennetegn uten langtekst: Slette språknøkkel           .
RCPPPI07            Plan: Slett dataposter uten plangruppe                .
RCPPPI09            Plan/resept: Slett PLAB-dataposter uten gyldige PLPO-poster      .
RCPP_CD_OTPT          Program RCPP_CHANGE_DOC_OTPT                     .
RCPP_DUMMY_EHS         Program RCPP_DUMMY_EHS                        .
RCPP_PPMIG_ENTRY        RMS-RCP: Main Program for Execution of Migration           .
RCPP_PPMIG_RESET        Reset Migration                            .
RCPP_RECIPE_OUTPUT       Comparison of Calculated and Saved Formula Values           .
RCPP_STATUS_CHANGE       Mass Status Change                          .
RCPQUEUE            Monitor for overføring av bevegelsesdata               .
RCPRECO1            Sletting av dobbelte komponenter (linjelogikk)            .
RCPRECO2_WITH_OUT_STLTY_W   Sletting av dobbelte komponenter (linjelogikk)            .
RCPRECOM            Sletting av dobbelte komponenter                   .
RCPREDE1            Slette arb.planer som er arkivert tidligere              .
RCPREDE2            Sletting av planer uten arkivering                  .
RCPREO03            Eksempelprogram for lesing av arkiver                 .
RCPREO04            Reorganisering av planer                       .
RCPREO05            Eksempelprogram for arkivering, sletteprogram             .
RCPREWR1            Arkivering og sletting av arbeidsplaner                .
RCPSREP1            Budsjetterte kostnader ved aktivitetskont. nettverk med slettemerking .
RCPSREP2            Budsjetterte kostnader ved toppkonterte nettverk med slettemerking  .
RCPTRA00            Testrapport for oppretting av inndatafil for BTCI-planer       .
RCPTRA01            Dataoverføring - planer fra eksterne systemer             .
RCPTRA02            Dataoverføring av arbeidsplaner per direct input           .
RCPTRAN4            Evaluer og send endringsregistreringer                .
RCPTRAN4_OLD          Evaluer og send endringsregistreringer                .
RCPUCCHECK           Program RCPUCCHECK                          .
RCPVA00            Bruksinformasjon for arbeidsstasjon                  .
RCP_DELFLG_SET         Correction: Deletion Indicator for Versioning in Table RMSAT_REL   .
RCP_EHS_CONV_COMPREL      Report RCP_EHS_CONV_COMPREL                      .
RCP_XPRA_TESTDATA_CREATE    Program RCP_XPRA_TESTDATA_CREATE                   .
RCR05GEN            Generere rapportene FCR05xxx (xxx=klient) for formler         .
RCRA0010            Liste over arbeidsstasjoner                      .
RCRA0011            Alle bruksområder for arb.stasjoner                  .
RCRA0020            Kostnadsstedstilordninger arbeidsstasjoner              .
RCRA0030            Arbeidsstasjonskapasiteter                      .
RCRA0031            Bruksområde - kapasitet                        .
RCRA0040            Arbeidsstasjonshierarki                        .
RCRA0050            Endringsdokument - arbeidsstasjoner                  .
RCRA0060            Informasjonssystem for arbeidsstasjon                 .
RCRAPDX1            Generer datasett for arbeidsstasjoner                 .
RCRAPDX2            Dataoverføring av arbeidsstasjoner                  .
RCRARDL1            Sletting av arbeidsstasjoner                     .
RCRARWR1            Arkivering og sletting av arbeidsstasjoner              .
RCRMCO_IS_RKKBALV1       Generisk ordreutvalg                         .
RCRMCO_IS_RKKBALV1_BATCH    Program RCRMCO_IS_RKKBALV1_BATCH                   .
RCS00100            Endringsdokument for stykklister                   .
RCS00120            Vis endringsdokumenter                        .
RCS00140            Posisjoner i en stykkliste: Opprettingsinformasjon          .
RCS00160            Stykklisteendringer for et endringsnummer               .
RCS11001            Komponentliste på flere nivåer                    .
RCS11011            Dokumentstykkliste - trinnvis                     .
RCS12001            Struktur - flere nivå                         .
RCS13001            Kvantumsoversikt - flere nivåer                    .
RCS14001            Sammenligning av stykklister                     .
RCS15001            Inngår-i-liste for material                      .
RCS15011            Bruk av dokument - ett nivå                      .
RCS15021            Bruk av klasse på ett nivå                      .
RCSARCH1            Arkiveringsprogram for stykklister                  .
RCSARCH2            Rapport for arkivering av stykklister, sletteprogram         .
RCSARCH4            Arkivering av stykkliste: Kontroller bruksområder           .
RCSBI010            Opprett stykklister via batch input                  .
RCSBI020            Endre stykklister via batch input                   .
RCSBI030            Opprett variantstykklister via batch input              .
RCSBI040            Opprett stykklister inkl. alle langtekster via batch input      .
RCSIGSEA            Søk etter digitale signaturer                     .
RCSKDSTD            Ordrestykkliste: Sett slettemerke i alle komponentlister       .
RCSURCAL            Program RCSURCAL                           .
RCUCHECK            Rapport for variantkonfigurasjon for søk etter inkonsistens i data  .
RCUCK_FLAT_VIEW_CBASE     Program RCUCK_FLAT_VIEW_CBASE                     .
RCUCONFCD           Vis endringsdokumenter: Variantkonfigurasjon             .
RCUDIRECTCONDITION       Konverter betingelser som er tilordnet manuelt            .
RCUIB_CHECK_CFG_EXISTS     Search for Missing Configurations                   .
RCUIB_CHECK_CFG_OLD      Find Configurable Materials with Configurations in the Old Storage  .
RCUIB_CORRECT_OWNER      Correction of Owner Table for Configuration              .
RCUIB_DELETE_DUPLICATE_CFG   Deletion report for duplicate configuration of an object       .
RCUIB_SEND_CONFIGURATION    Send Configurations (Target: APO System)               .
RCUIPCSWITCH          Vedlikehold IPC-indikator for konfigurerbart material         .
RCUIPCSWLIST          Konfigurerbare materialer og veksling til IPC             .
RCUKD001            Slette unødvendige CUEX-poster (fra 2.2X)               .
RCUKD003            Still inn relasjonsstatus på "Sperret" (for den første databaseposten).
RCUKD004            Renser kryssreferanser og kodelinjer for sperrede relasjoner     .
RCUKD005            Renser obj.relasjoner (Datuv ""0 og AENNR = space blir til Datuv = 0) .
RCUKDCHK            Kontroll av blokk - objektrelasjoner                 .
RCUKDDET            Detaljvisning - objektrelasjoner                   .
RCUKDDSP            Oversikt - objektrelasjoner                      .
RCUKDECM            Rapport for visning av relasjoner for angitt ECM-nummer        .
RCUKDLIS            Relasjonsliste                            .
RCUKDUPD            Kontroll av blokk - objektrelasjoner                 .
RCUKDVWG            Visning av bruksområder for relasjoner                .
RCUKDXRF            Bruk av objekter i relasjoner                     .
RCUMODEL            Program RCUMODEL                           .
RCUPCDMP            Generer programdump for et PMS-segment (f.eks. begr.nettverk)     .
RCUPMDMP            Generer programdump for et PMS-segment (f.eks. begr.nettverk)     .
RCURTEST            Program RCURTEST                           .
RCURTSTCREATERUNTIMEOBJECT   Program RCURTSTCREATERUNTIMEOBJECT                  .
RCUTABLEINFO          Innhold i database mht. konfigurering av objekter           .
RCUUPDMATVAR          Oppdatering av konfigurasjon av materialvarianter           .
RCUVFSCD            Vis endringsdokumenter                        .
RCUVTCCD            Vis endringsdokumenter                        .
RCUVTSCD            Vis endringsdokumenter                        .
RCUVT_CHOV           Varianttabeller rapport endringsoversikt               .
RCUVWTF1            Bruk av kjennetegn i varianttabeller og funksjoner          .
RCUVWTF2            Bruk av kjennetegn i varianttabeller og funksjoner          .
RCUXAKB            ORB-analyse                              .
RCU_CHECK_CONFIGURATION    Kontroller konsistensen i konfigurasjonen i det gamle arkivet     .
RCU_CHECK_IBIN_DATUV      Kontroll-/korrigeringsrapport for beregning av konfig.dato av eier  .
RCU_CHECK_INOB_CIRCLE_2    Kontroller konfigurasjonsstruktur med hensyn på sirkelreferanser del 2.
RCU_CHECK_OWNER_INOB      Kontroller eieren av konfigurasjonen i det gamle arkivet       .
RCU_CHECK_SUB_PROF_NO_BOM_EXPL Program RCU_CHECK_SUB_PROF_NO_BOM_EXPL                .
RCU_COMPARE_CONFIGURATIONS   Rapport RCU_COMPARE_CONFIGURATIONS                  .
RCU_CONFIG_PROFILE_40_TO_45  Konverteringrapport - konfigurasjonsprofil "4.0B etter "4.5A     .
RCU_COPY_KMAT         Kopier materialstamdata, profiler og klassetilordninger for KMAT   .
RCU_CORR_INTERVAL_IN_IBSYMBOL Rapport RCU_CORR_INTERVAL_IN_IBSYMBOL                 .
RCU_CU51_DARK         Transaksjon CU51 i bakgrunnen                     .
RCU_CU51_DARK_JOB       Transaksjon CU51 i bakgrunnen via jobb                .
RCU_CUSEPRES          Rapport RCU_CUSEPRES                         .
RCU_DEL_CONF_FOR_ARCHMATVAR  Sletting av konfigurasjon fra arkiverte materialvarianter       .
RCU_DEL_TEMP_OBOM_POS_DELETE  Visning/sletting av slettet midlertidige posisjoner i ordrestykkliste .
RCU_EXCL_CHARACTERISTICS    Tilknytning av kjennetegn for typefastsetting/konf.sammenligning   .
RCU_EXCL_COMPARISON      Tilknytning av kjennetegn for typefastsetting/konf.sammenligning   .
RCU_INTERFACE_DESIGN_40_TO_45 Konverteringsrapport grensesnittdesign / kjt.rekkefølge 4.0 - 4.5   .
RCU_KSSK_CORRECT        Korrigeringsrapport for KSSK-bevegelsesposter som mangler       .
RCU_MAINTAIN_IBASE_STATUS   Vedlikehold av konfigurasjonsstatus                  .
RCU_MULTIPLE_DELETE      Rapport for sletting og visning av flere INOB-poster         .
RCU_PROF_ORDERBOM_DEFAULT_VAL Korrekturrapport: Standardinnstillinger for profil - ordrestykkliste .
RCU_RMV_SCREENDEP_VALS     Slett verdier for Screen_dep-kjennetegn i konfigurasjoner       .
RCVBI005            Generere testfil for Batch Input av dokument             .
RCVBI010            Opprett poster for dokumentinformasjon via batch input        .
RCVDCREO            Export of EH&S Documents                       .
RCVDDMSK            EHS: Report RCVDDMSK                         .
RCVDDOCD            HMS: Slett foreldet rapportforsendelsesdokument for EH&S       .
RCVDLOGD            HMS: Slett foreldede applikasjonsprot. for rapp.forsendelse - EH&S  .
RCVDPHDR            OBSOLETE: Liste over DDOC-protokollposter               .
RCVDXDST            EHS: Conversion Report for Status of Deleted Report Shipping Orders  .
RCVTLNCN            Oversikt over varianttabellinjer for endringsnummer          .
RCYLSET            Innstilling av brukerparametere for feilsøking            .
RCYMP001            Kontroll- og korrigeringsprogram: Slett KPER-poster uten KBED     .
RCYMP002            Slett tilordn. av personalressurser uten tilknytning til arb.stasjonen.
RCYMPFI1            Prosjektinfosystem: Sett brukerdefinerte betingelser for struktur   .
RC_SNRIV            PP: Dynamisk tilføying av nummerserieintervaller           .
RDBPA_REC_ARC         Portefølje-analyzer: Arkivering enkeltposter             .
RDBPA_REC_DEL         Portefølje-analyzer: Slett arkiverte enkeltposter           .
RDBRA_REC_ARC         Risiko-analyzer: Arkivering enkeltposter               .
RDBRA_REC_DEL         Risiko-analyzer: Slett arkiverte enkeltposter             .
RDBRA_TBG_X          Konvertering TBG                           .
RDD00DOC            Utdata av feltdokumentasjon med gyldige verdier            .
RDDACLOG            Action Log for Requests and Tasks                   .
RDDAPPSE            Check for connected Application Servers                .
RDDBASTB            Determine Basis Tables with Data and Environment           .
RDDCACNV            Aux. program call of sapmaco_i due to ABAP-buffer log. pooled table  .
RDDCHKGN            Repository Switch: Check Background Job                .
RDDCOMBO            Insert a Command File in Another Command File             .
RDDCP4TB            Repository Switch: Modify TADIR with Entries for New Release     .
RDDCP6TB            Repository Switch: Modify TADIR with Entries for New Release     .
RDDCPNTB            Fill the Exchange Nametabs (DDYTT, DDYTF)               .
RDDCPUNT            Fill the Exchange Nametabs (DDYTT, DDYTF)               .
RDDCRDEV            RS Export: Determine the R3TR DEVC Entries              .
RDDCRMUL            Swap: Create the multiplex table list                 .
RDDCRTAB            Exchange: generate database scripts to create new tables       .
RDDCRTAB2           CusExp: Generating CreateTableStatements of New Tables        .
RDDCTBTC            Execute Logical Import of a Transport Request             .
RDDCTCAL            Execute logical import of a transport request             .
RDDCTEXE            Execute logical import of a transport request             .
RDDDDATC            TDDAT Analysis - Unassigned Authorizations              .
RDDDELJB            Delete ABAP Dictionary Jobs                      .
RDDDIC10            Import Application-Defined Objects                  .
RDDDIC30            Generate Programs and Screens for Transport Request          .
RDDDISTB            2.1 Comparator                            .
RDDDISTR            3.0 Comparator                            .
RDDDISTY            3.0 Comparator                            .
RDDDL4TB            Repository Switch: Modify TADIR with Entries for New Release     .
RDDENQAC            Activating lock objects to generate function modules         .
RDDEPLOY            Execute T Transport Step                       .
RDDEXECU            Execute Post-Import Methods and XPRAs for Transport Request      .
RDDEXPC7_SP          EM: Clean-Up of Delivery Systems                   .
RDDFI4TB            Generate Substitution Table TBDIR from TADIR According to TODIR    .
RDDFINDL            Auxilliary Program for RDDFINDO: Fills List w. Exception Obj.w/o TADIR.
RDDFITOD            Repository Switch: Fill Object List for a Release           .
RDDFITSP            Fill TSPDD Using an Upgrade Log: FDSAVPRT               .
RDDFUGRP            Make all FUGRs/Reports for tool_import + adj_import Downwardly Compat..
RDDGENBB            DD: Dispatcher for Converter and Distributor             .
RDDGETGT            Conflict Test of a Transport Object With Delivery           .
RDDGNVT1            Make FUGRs/reports for tool_import + adj_import downwardly compatible .
RDDGT2TA            Offline Adjustment Between Local TADIR and GTADIR           .
RDDGT2TO            Switch: Fill GTODIR with a Delta Release Version           .
RDDGTSND            Log On to Central Object Management                  .
RDDINDCH            Call index check                           .
RDDINSTR            Post-Installation Actions for CTS                   .
RDDINVALOAD          Load/Buffer Invalidation After DDIC Import              .
RDDIT006            Report for determining customer export for exchange procedure     .
RDDIT049            TLOCK Consistency Check against E071                 .
RDDIT076            Overview of Requests                         .
RDDIT077            Display Individual Request/Task                    .
RDDIT092            Determine Difference from Two Requests                .
RDDIT093            Determine Intersection of Two Requests                .
RDDIT094            Subtract all Objects of a Development Class from Request       .
RDDIT197            Set System Change Option                       .
RDDIT200            Change Person Responsible for Objects                 .
RDDITCUG            Generate All GUIs                           .
RDDITLCK            RDDITLCK: Lock/Unlock SAP System for Logon              .
RDDKMAND            Correct the MANDATORY Field in DD03L                 .
RDDKOFRK            Delete the S Versions of Foreign Keys for a Table           .
RDDKOR47            Call Program for Function Modules of TLOGO Maintenance        .
RDDKOR48            Display Entries Broken Down with TLOGO                .
RDDKOR51            Check TRESC Entries                          .
RDDKOR54            Customer Namespace Reservations for Tables/Views           .
RDDKOR56            Analysis of Delivery Classes of Tables                .
RDDKOR60            Display Objects with Post-Import Methods               .
RDDKOR62            Consistency Check for SOBJ Object Definitions             .
RDDMAU91            Check Entity Views                          .
RDDMKTOD            Switch: Generates TTODIR from a GTODIR                .
RDDMODIF            Modifications in the ABAP Workbench Since the Date Specified     .
RDDMODPT            Insert transparent base view in PUTTB                 .
RDDMSGPR            Print messages                            .
RDDMTOOL            Test                                 .
RDDMV4TB            Generate Exchange TADIR                        .
RDDMVCUA            Generate Exchange TADIR                        .
RDDMVNTB            Fill the Exchange Nametabs (DDYTT, DDYTF)               .
RDDMVTRE            Generate Exchange TADIR                        .
RDDNT2MT            Generate DDMTT/DDMTF from DDNTT/DDNTF                 .
RDDNT4DL            Delete Inactive Nametab Entries for New Tables            .
RDDNT4MD            Adjusts Mode Flags in Inactive Nametabs during Upgrade        .
RDDNT5MD            Adjusts Mode Flags in Inactive Nametabs during Upgrade        .
RDDPRCHK            Check Table Logging                          .
RDDPREPC            EM: Preparing Component Export (as of 620)              .
RDDPREPI            Substitution procedure: Prepare Tool Import, TABU Import, BASDD Import.
RDDPREPN            EM: Prepare Unicode Nametabs for Exchange Export           .
RDDPROTA            Display Logs                             .
RDDPROTQ            Queue Logs                              .
RDDPROTT            Overview of All Transport Logs of a Request              .
RDDPRSEL            Create variants for printing DD objects                .
RDDPTGTO            Switch Export: Fill GTODIR                      .
RDDPUT40            Merger                                .
RDDPUT41            Problemanalyse Merger                         .
RDDPUT42            Analyze Inactive Objects During Merge                 .
RDDPUT43            EM: Vergleich zweier Systeme über die importierten Transporte     .
RDDPUT44            Erstellung Upgrade Commandfiles                    .
RDDPUT45            Abgleich inaktiver Objekt-Info verchiedener Systeme          .
RDDPUT46            Get and Save Merge Information from Remote System           .
RDDPUT46_NEGLIST_MAINTAIN   Get and Save Merge Information from Remote System           .
RDDPUT47            Search for missing deletes in weekly merges              .
RDDPUT48            EM: Initialisierung einer Merge Konfiguration             .
RDDPUTJ1            EM: Remote Comparison of Table Contents                .
RDDPUTJ2            EM: Remove Problem Documentation from Transport Requests       .
RDDPUTJ6            EM: TADIR and TDEVC Comparison                    .
RDDPUTJ8            EM: Determine Object Function for a Transport Request         .
RDDPUTJ8_PREP_EXPORT      EM: Determine Object Function for a Transport Request         .
RDDPUTJC            EM: Extract TABU Transports for Certain Tables From Piece Lists    .
RDDPUTJE            EM: Enter Export Version in Table EXP_VERS              .
RDDPUTJH            EM: Determine Generic TABU Transports in Upgrade Object Lists     .
RDDPUTJI            EM: Generate Deletion Requests for " 2.2D Objects in 3.0       .
RDDPUTJJ            EM: Delete Substitution Command Files Before Export (Performance)   .
RDDPUTJP_REQ_ANALYZE_SUBSET  EM: Check all objects/TABUs to see if contained in other piece lists .
RDDPUTJP_REQ_ANALYZE_SUBSETS  EM: Multiple Call of RDDPUTJP_REQ_ANALYZE_SUBSET           .
RDDPUTJR            EM: Check Whether Tascon Can Access Standard Log Directory      .
RDDPUTJW            EM: Consistency Check TODIR                      .
RDDPUTJX            EM: Use Command File to Clean Up Function Group Test Modules     .
RDDPUTJZ_ADD_REQ_TO_TODIR   Collect Weekly Deltas in Old Export System              .
RDDPUTJZ_ADD_TABU_TO_FULLTASK EM: Extends Full Task with Certain Basis TABUs (TVDIR, ...)      .
RDDPUTJZ_CHK_AVERS       EM: Preparing Component Export (as of 620)              .
RDDPUTJZ_CLEANUP_NOT_DEL_OBJS EM: Cleanup not deleted (inactive or new) DDIC objects        .
RDDPUTJZ_COLLECT_TRANSPORTS  Collect Weekly Deltas in Old Export System              .
RDDPUTJZ_COPY_TRANSPORT    EM: Copy Piece Lists to Another System by RFC             .
RDDPUTJZ_FIND_TRANSPORTS    EM: Analyze Transport History of Objects (RFC)            .
RDDPUTJZ_GTADIR_INTERFACE   Change Object Directory Entries                    .
RDDPUTJZ_PREP_APO       EM: Prepare Special Transports for Active BW Objects         .
RDDPUTJZ_PREP_TABUIMP     EM: Prepare Special Transports for Active BW Objects         .
RDDPUTJZ_REQUEST_COMP_CHECK  EM: Analyze Objects in a Transport Using TADIR and Component     .
RDDPUTJZ_REQUEST_COMP_CHECK3  EM: Analyze Objects in a Transport Using TADIR and Component     .
RDDPUTPR            Read Log for Merged PUT Command File                 .
RDDPUTR_ANALYZE_DROP_CREATES  Finding existing TABLs that end in a 'D' in GTODIR          .
RDDPUTR_ANALYZE_TASCON_LOG   Analysis of tascon.log Files                     .
RDDPUTR_CHECK_DD09L_ENTRIES  EM: Check Number of Tables in Tablespaces Using TABART        .
RDDPUTR_CREATE_TABUS      Program RDDPUTR_CREATE_TABUS                     .
RDDPUTR_DELETE_TABUS      Program RDDPUTR_DELETE_TABUS                     .
RDDPUTR_FIND_FAULTY_KEYS    Determining Incorrect Keys (Keys Ending with Hex Value " 32)     .
RDDPUTR_FIND_OBSOLETE_NAMETABS Find Obsolete Nametabs                        .
RDDPUTR_FIND_REDUNDANT_TEXTS  Text Table Cleanup (Determine Superfluous Entries)          .
RDDPUTR_GENERATE_SETPARAMETERS Generates SetParameters.csh for Upgrade Exports            .
RDDPUTR_MAINTAIN_NEGLIST    Get and Save Merge Information from Remote System           .
RDDPUTR_MODIFY_LANGKEYS    EM: Generates Tabkeys in EN and DE                  .
RDDPUTR_RESOLVE_GENERIC_KEYS  Resolve Generic Keys                         .
RDDPUTS1            Switch Procedure: Generating Piece Lists Required in Export System  .
RDDPUTSK_START_TASK      EM: Starting Task for Cleanup                     .
RDDPUTTB            Maintenance Tool for Table PUTTB (Exchange Procedure)         .
RDDPUTU2            Remote Data Use                            .
RDDPUTU4            Remote Data Use                            .
RDDPUTU6            Create and Fill a Piece List for Weekly Delta             .
RDDPUTU9            Application Tool for Dowloading the Table TCP0C            .
RDDPUTX_FILL_EXPTRAN      Fill Table EXP_TRAN with all exported upgrade transports       .
RDDPWCHK            Prompting for the DDIC password in a dialog box            .
RDDSETFL            Set LOCKFLAG from E071 for Tests of Mass Activation Program      .
RDDSRCG0            Generate Structure Description for Higher-Level Programming Language .
RDDSTCAT            Substitution: Set Table Category for Substitution Tables       .
RDDTADI2            Online Comparison TADIR / GTADIR                   .
RDDTADI7            Change Local Object Directory (with Request)             .
RDDTDDAT            Kontroller tabellprotokollering                    .
RDDTDDAT_BCE          Check Table Logging                          .
RDDTO2GT            Switch: Fill GTODIR with a Delta Release Version           .
RDDTODCK            EM: Remove Problem Documentation from Transport Requests       .
RDDTRA01            Analyze STATLOG Transport                       .
RDDTRA10            Import Application-Defined Objects (ADOs)               .
RDDTTADI            Process GTADIR Checks on Entries in the TTADIR            .
RDDVIEWC            Compare View Definition in ABAP Dictionary and Database        .
RDDXPAND            Expansion of an Object List at the TADIR level            .
RDDYT2NT            Substitution: Copy Container Nametab --" Inactive Nametab       .
RDELALOG            Slett poster i applikasjonsprotokoll                 .
RDELALOG_OLD          Slett poster i applikasjonsprotokoll                 .
RDELBALS            Slett poster fra søkeindeks CIFBALSEL for applikasjonsprotokollen   .
RDELBALS_OLD          Slett poster fra søkeindeks CIFBALSEL for applikasjonsprotokollen   .
RDELCOMP            Slett komponenttilordningene til et salgsdokument           .
RDELSTPF_BY_PLNNR       Sletting av kanter                          .
RDELSTPF_SINGLE        Slett linjetre for stykkliste                     .
RDEPINCL            DD: Dependencies of CI includes and appends              .
RDISALL            Cost Distribution Processing                     .
RDISDISPL           Cost Distribution Overview                      .
RDISMASS01           Cost Distribution                           .
RDISMASSCANCEL         Cancellation: Cost Distribution                    .
RDLCN001            Manual matching of delivery confirmation               .
RDLCN_COMPARE         Comparing Delivery Confirmations to JIT Calls             .
RDOCFINDER           Fulltekstsøk for kort- og langtekster                 .
RDPDMRFLOW           Rapportering: Kostnadspost for SD-dokument              .
RDPEURO01           Eurokonvertering: Avstemming summerings-/enkeltstrøm         .
RDPEURO02           Eurokonvertering: Kontroll av åpne kostnader             .
RDPFLOW00           Konvertering VA90 -" DP90: Dokumentstrøm for enkeltordrer       .
RDPFLOW01           Konvertering VA90-"DP90: Generering av DPP-profiler          .
RDPFLOW02           Konvertering VA90-"DP90: Dok.strøm ordrer for genererte DPP-profiler .
RDPFLOW03           Konvertering VA90-"DP90: Oppdatering av fastsetting av pos.kat.    .
RDPFLOW04           Konvertering VA90-DP90: Forslagsprofiler for SD/CS-ordrer       .
RDPFLOW05           Konvertering VA90-"DP90: Generering av kostnadsbetingelser      .
RDPFLOWREPA          Dokumentstrøm for kostnadsrelatert faktura              .
RDPFLOWREPB          Dokumentstrøm for kostnadsrelatert faktura - SD            .
RDPFLOWREPC          Dokumentstrøm for kostnadsrelatert faktura - service         .
RDPFLOWREPZ          Dok.strøm for kostnadsrelatert faktura - CO-objekt          .
RDPICB             Kostnadsrelatert faktura mellom firmakoder              .
RDPICB_CREATE_INDEX      Program RDPICB_CREATE_INDEX                      .
RDPPROF10           Konsistenskontroll for DPP-profiler                  .
RDPPROF45           Kontroll DPP-profil (ALV-liste)                    .
RDPPROF46           Kontroll DPP-profil (ALV control)                   .
RDPRAFKDAT           Etterkontering fakturadato i dok.strøm for kostnadsrelatert faktura  .
RDP_312788           Kontroll og korrigering: Dobbelte dynamiske poster          .
RDP_365377           Kontroll: Fakturaanmodning uten bilagsstrøm              .
RDRBFI00            Regnskapsbilag                            .
RDREMAIN            Program RDREMAIN                           .
RDRPDEPB            Forsyningsstrategi for hele nettverket etter planleggingsprosessen  .
RDRPDEPM            Forsyningsstrategi for material                    .
RDRPDEPO            Forsyningsstrategi for material                    .
RDRPDEPW            Forsyningsstrategi for fabrikk                    .
RDSVAS_ATTRIBUTE_EDITOR    DSVAS: Attribute Editor for changing the attributes of indiv. sessions.
RDSVAS_CHECKMAIN        Program RDSVAS_CHECKPROC1                       .
RDSVAS_CLEAN_SEND_RECV_ERRORS DSVAS: Processing send and receipt errors of checked-out sessions   .
RDSVAS_CONTEXT_CREATE     Report RDSVAS_CONTEXT_CREATE                     .
RDSVAS_EXECUTE_EVENTS     Program RDSVAS_EXECUTE_EVENTS                     .
RDSVAS_FILE_DISTRIBUTION    Program RDSVAS_FILE_DISTRIBUTION                   .
RDSVAS_FILE_MGET        Program RDSVAS_FILE_MGET                       .
RDSVAS_GRAPH_IGS_TEST     Program for Checking the SAP Internet Graphics Server (IGS)      .
RDSVAS_ITS_START        Program RDSVAS_ITS_START                       .
RDSVAS_MAX_TREE_GENERATE    DSVAS: Create maximum tree                      .
RDSVAS_SDD_GET         Read service data-download data                    .
RDSVAS_SESSADMIN        Program RDSVAS_SESSADMIN                       .
RDSVAS_SESSION_START      Service Assistant: Open the session                  .
RDSVAS_SESSPACK        DSVAS: Maintain session package                    .
RDSVAS_TEXTUSERS        Program RDSVAS_TEXTUSERS                       .
RDSVAS_TRANSLATE_3       Report RDSVAS_TRANSLATE_3                       .
RDSVAS_TRANSPORT_ORGANIZER   DSVAS: Select Transport Objects                    .
RDTCMPTB            DD Tool for Comparing ABAP Dictionary/Database/Nametab        .
RDTDVTXT            Select inconsistent fixed value texts of a language          .
RDTEL_40CMDF          Conversion Program for Customer Modifications to Data Elements "4.0  .
RDTVINTG            ABAP Dictionary: Regenerate Nametab with New Flags for Views     .
RDVALDEL            Clean-Up of Fixed Values                       .
RDXRUNRESTART         Restart Run for Data Transfer                     .
RDXRUNSTART          Start new data transfer run                      .
RE3TR_SELSCREEN        Migrering: Bærerrapport for tekstelementer              .
REA61EX            Ekspresstransaksjon: Endring av akontobeløp              .
REAABR00MABI          Masseavregning                            .
REAABR00MABI_INST       Masseavregning via anleggsintervaller                 .
REAABR00MACH          Samlet totalkontroll                         .
REAABR00MASI          Masseavregningssimulering                       .
REAABR00MASI_INST       Massesimulering via anleggsintervaller                .
REAABR00SIBI          Enkeltfaktura                             .
REAABR00SICH          Enkeltvis totalkontroll                        .
REAABR00SISI          Enkeltsimulering                           .
REAABSL1            Automatisk justering av planer for akontobeløp            .
REAABSL2            Automatisk justering av betalingsplaner                .
REAARCH_ANALYSE_HEAD      Analyser avregningsdokumenter for arkivering             .
REAARCH_ANALYSE_LINE      Analyser avregningsdokument for arkivering av dokumentlinjer     .
REAARCH_DELETE_HEAD      Slett arkiverte avregningsdokumenter                 .
REAARCH_DELETE_LINES      Slett arkiverte avregningsdokumentlinjer               .
REAARCH_READ_HEAD       Skriv avregningsdokumenter til arkiv                 .
REAARCH_READ_LINES       Skriv avregningsdokumentlinjer til arkiv               .
REAARCH_RELOAD_HEAD      Last inn arkiverte fakturadokumenter på nytt             .
REAARCH_RELOAD_LINES      Last inn arkiverte fakturadokumenter på nytt             .
REABILLCORR          Fakturakorrigering                          .
REABPCORRDEL          Slett korrespondansedata for akontobeløpsplaner            .
REABP_TVORG          REABP_TVORG                              .
REABURNH            Overfør brenntimekalender for ett år                 .
REABWTVF_GRID         Liste over brennverdiprosedyrer                    .
REACALL            Verktøy for søking etter og anrop av IS-U-transaksjon         .
REACALVL            Liste over avregningsbrennverdier                   .
REACAN02            Tilbakefør faktura (massetilbakeføring)                .
REACAN02_NO_FICA_TABLES    Tilbakeføring av faktureringsbilag (massetilbakeføring)        .
REACAN03            Tilbakeføring av utskriftsdok. ev. avregningsdok. (massetilbakeføring).
REACAN04            Tilbakeføring av utskrifts- og ev. avregn.dok. (enkelttilbakeføring) .
REACAN06            Tilbakeføring av avregningsdokumenter                 .
REACHECK_CAUSES        Kontroller løsningsmulighet for årsaker til feil           .
REACLEAR_WORKLIST       Delete Agent Allocation                        .
REACOLLREV           Velg tilbakeførte bilag (SF)                     .
READFILE            Lesning av fil med OPEN DATASET                    .
READYDEL            Slett dynamisk tidspunktstyring                    .
READYSC1            Opprett/erstatt dynamiske tidspunktsposter              .
READYSC2            Endre/vis dynamiske tidspunktsposter                 .
REAEVALLOG           Program REAEVALLOG                          .
REAEXCEP            Liste over utsorterte faktura- og faktureringsdokumenter       .
REAEXTRAUTCORR         Backlog Reduction Engine (BRE)                    .
REAEXTRGEN           BRE: Opprett feilekstrakt fra avregningsprotokoll           .
REAGASDATE           Gassdato i avlesningsdokument                     .
REAINTRA_SAMPLE        IntraStat: Datautvalg utførsel (IS-U)                 .
REAINV01            Opprett faktura (masseoppretting)                   .
REAINV03            Opprett delfakturaer (masseoppretting)                .
REAINV04            Anmod om akontobeløp (masseoppretting)                .
REAINV04_IC          Rekvirer anmodninger om forskuddsbetaling for ind.kunde (masseoppr.) .
REAINV05            Opprett faktura (enkeltoppretting)                  .
REAINV06            Opprett delfakturaer (enkeltoppretting)                .
REAINV07            Opprett samlefaktura (masseoppretting)                .
REAINV08            Opprett faktura og delfaktura sammen (enkeltoppretting)...      .
REAINV09            Opprett faktura og delfaktura sammen (masseoppretting)        .
REAINV10_AGGRBILL       Opprett aggregert faktura                       .
REAINV11            Opprett endringsdok. for akontobeløp (masseoppretting)        .
REAINV_EURO_CONV_DFKKRD    Program for omstilling til euro for tabell DFKKRD           .
REAOEA20            Referanse til gammelt/nytt programnavn                .
REAOPERAND           Operandliste                             .
REAOUTL            Program REAOUTL                            .
REAOUTLBON           Program REAOUTLBON                          .
REAOUTLCANC          Program REAOUTLCANC                          .
REAPRIN0            Skriv ut utskriftsdokument(er)                    .
REAPRIN1            Skriv ut samlefaktura (gammel, brukes ikke lenger!)          .
REAPRIN2            Skriv ut samlefaktura                         .
REAPRINRDMMASS         Skriv ut innløsningskupong                      .
REAPROT01           Vis loggposter for parallellisert massekjøring            .
REAPROT02           Vis loggposter for parallellisert massekjøring            .
REAPROTEXTR          Start dataimport for ekstrakt INSTSET for parallell avregningskjøring .
REARANGE_ACC_CAL        Program RANGE_ACC_CAL                         .
REARANGE_INST_CAL       Program RANGE_INST_CAL                        .
REARATELIST          Tariffliste                              .
REARATETYPELIST        Tariffkategoriliste                          .
REARCH_BCONT_DELETE      Program for sletting av forretningspartnerkontaker etter arkivering  .
REARCH_BCONT_READ_SEQ     Program for sekvensiell lesning av arkiverte FP-kontakter       .
REARCH_BCONT_WRITE       Program for arkivering av forretningspartnerkontakter         .
REARCUSTOMIZING_CHECK     ARGENTINA: Legal report customizing consistency check         .
REARGI_PERCEPTION       ARGENTINA: Buenos Aires gross income perception           .
REARREVENUE_TAX        ARGENTINA: Revenue tax report at province or municipe level      .
REARVAT_BOOK          ARGENTINA: VAT legal report                      .
REARVAT_BOOK_DATASET_MERGE   ARGENTINA: VAT book datasets merge                  .
REARVAT_FISCAL_DEBIT      ARGENTINA: VAT fiscal debit                      .
REARVAT_PERCEPTION       ARGENTINA: VAT perception                       .
REAR_ANALYSE_BBP        Analyser akontobeløpsplaner for arkivering              .
REAR_ARCH_BBP         Arkiver akontobeløpsplaner                      .
REAR_DEL_BBP          Slett arkiverte akontobeløpsplaner                  .
REAR_REL_BBP          Last inn arkiverte akontobeløpsplaner på nytt             .
REASCBEL            Slett dokumentnummer for tilpasningsdato fra avregningsordre     .
REASCHEMA           Skriv ut skjematrinn                         .
REASCHEMALIST         Skjemaliste                              .
REASPCAN            Tilpasningstilbakeføring av avregningsbilag              .
REASPCAN_OLD          Tilpasningstilbakeføring av avregningsbilag              .
REASTA00            UIS: Simuler dokumentoppdatering                   .
REASTA01            UIS: Oppdatering av salgsstatistikk                  .
REASTA02            UIS: Ny generering av infostrukturer fra avregningsdokumenter     .
REASTA_EURO          Eurokonvertering av FV-infostrukturer                 .
REASTA_TRIGG01         Programm REASTA_TRIGG01                        .
REATER10_ALV          Alle avlesningsenheter for en porsjon                 .
REATER12            Aktiver alle avlesningsenheter for en porsjon             .
REATERM1            Opprett tidspunktsposter                       .
REATERM2_ALV          Slett tidspunktsposter                        .
REATERM3            Opprett tidspunktsposter for alle avlesningsenheter i en portion   .
REATERM4            Analyserapport for avvikende porsjon i kontrakt            .
REATERM5_ALV          Tidspunktliste for avlesningsenheter/porsjoner            .
REATERM6_ALV          Liste over alle tidspunktsstamdata for avlesningsenhet/portion    .
REATERM7_ALV          Alle tilordnede avlesningsenheter i en hovedavlesningsenhet:     .
REATERM8_ALV          Slett tidspunktposter for dynamiske avlesningsenheter (ingen turnus) .
REATERM9_ALV          Liste over alle parameterposter                    .
REATHGVF            Liste over gassprosedyrer                       .
REATHGVF_GRID         Liste over gassprosedyrer                       .
REATRMSA_ALV          Vis tidspunktsposter for avlesningsenheter              .
REATRMSP_ALV          Vis tidspunktsposter for portion                   .
REAUFK20_HIERARCHY       Listebehandling for ordrehierarkier                  .
REAUFK20_WM_ORDER_1      Anrop fra rapport REAUFK20 fra MiniApp WM_ORDER            .
REAVAR01            Liste over varianter                         .
REAVAR23            Variantvaluering R/3                         .
REAWRITE_LOG          Program REAWRITE_LOG                         .
REAZZHVF            Liste over prosedyrer for volumkorrigeringsfaktor           .
REAZZHVF_GRID         Liste over prosedyrer for volumkorrigeringsfaktor           .
REA_BILLP_P201_01       BRE: Parallel Execution                        .
REA_BILLP_P201_01_CLOSE    BRE: Update Obselete Backlog Entries                 .
REA_BILLP_P301         ANALYSERAPPORT - FAKTURERINGSFEILANALYSE (BRE-versjon)        .
REA_BILLP_P301_01       ANALYSERAPPORT - FAKTURERINGSFEIL DETALJANALYSE (BRE-versjon)     .
REA_BILLP_P301_OLD       ANALYSIS REPORT - BILLING ERROR ANALYSIS ( BRE-Version )       .
REA_BILL_CUSTOM_DATA_CHECK   Massekontroll systemtilpasning av avregning              .
REA_BILL_MASTER_DATA_TRANSPORT INTERN: Fullstendig transport av avregningsstamdata          .
REA_BRE_CLEAR_TABLES      BRE: Reorganisering eller sletting av noen tabeller! OBS!       .
REA_CHECK_FM          Kontroller løsningsmoduler                      .
REA_CHECK_SOLUTIONS      Kontroller løsningsprosedyre for løsning               .
REA_CREATE_WORKLIST      Opprett arbeidslister fra ZINSTSET-poster               .
REA_DELETE_UNIMP        Slett avregningsdokumentlinjer som ikke lenger er relevante      .
REA_EANL_ARCHIVE        Rapport REA_EANL_ARCHIVE                       .
REA_EANL_DELETE        Rapport REA_EANL_DELETE                        .
REA_ERCHVGEN_DEL        Slett generert ERCHV                         .
REA_ETTIFN_WAERS_CORRECT    Program REA_ETTIFN_WAERS_CORRECT                   .
REA_EVAL_WORKLIST       Overvåkning av krigsområdeaktivitet                  .
REA_FIND_MISSING_SOLPATH    Kontroll av feilekstrakt på om løsningsprosedyrer mangler / er inakt. .
REA_GET_ABRDATS        Fastsetting av planlagt avregningsdato for masseavregningskjøring   .
REA_INSTSET          Vedlikehold restordrepost i ekstrakt ZINSTSET             .
REA_INSTSET_DISP        Visning av restordrepost i ekstrakt INSTSET              .
REA_INSTSET_INIT        Vedlikehold restordrepost i ekstrakt INSTSET             .
REA_INST_BIVIEW        Avregningsperspektiv for anlegg                    .
REA_PPM_ARCH          Analyser og arkiver forhåndsbetalingsdokumenter            .
REA_PPM_DELETE         Slett forhåndsbetalingsdokumenter                   .
REA_PPM_RELOAD         Gjenopprett arkiverte forhåndsbetalingsdokumenter           .
REA_PRICE_NEW         Prisliste                               .
REA_RTRANS_DELETE       Rapport - sletting av avregningsstamdata               .
REA_RTRANS_DOWNLOAD      Selektiv tariffoverføring - nedlasting                .
REA_RTRANS_DOWNLOAD_MUSTER   Selektiv tariffoverføring - nedlasting                .
REA_RTRANS_UPLOAD       Selektiv tariffoverføring - opplasting                .
REA_SET_STATUS         Endre arkiveringsstatus                        .
REA_SIMINDICES_BILL      Masseavregning av simuleringsindikatorer               .
REA_SIMINDICES_COUNT      Statistikk over simuleringsindekser                  .
REA_SIMINDICES_CREATE     Opprett indekser for massesimulering                 .
REA_SIMINDICES_DELETE     Slett indekser for massesimulering                  .
REA_SIMINDICES_MONITOR     Overvåkning av massesimulering                    .
REA_SIM_DEL          Slett simulerte avregnings- og utskriftsdokumenter          .
REA_UIS_VERSION_FOR_MASS_SIM  Opprett UIS-versjon for massesimulering                .
REA_VBS_ARCHIVE        Rapport REA_VBS_ARCHIVE                        .
REA_VBS_DELETE         Rapport REA_VBS_DELETE                        .
REA_WORKLIST          Arbeidsliste over feilekstrakter for manuelle korrigeringer      .
REA_WRITE_DGEN         BRE: Oversikt over ekstraktgenerering                 .
REA_WRITE_SGEN         Overview of the Generation of a Statistical Backlog Set        .
REBATE_GENERAL_ANALYZE     Verktøy for bonusanalyse                       .
REBII_355496          VA90: Konsistenskontroll av tabell EBII                .
REBII_363833          VA90: Kontroll av overtallige poster i tabell EBII          .
REBII_453124          VA90: Kontroll av dobbelte EBII-poster                .
REBII_453124_EXT        VA90: Sletting av EBII-poster                     .
REBPCT_CHECK_CRM_REPLICATION  Rapport for test av replikering av kontakt -" CRM-aktivitet      .
REBPPEVENTLOG_DISPLAY     Program REBPPEVENTLOG_DISPLAY                     .
REBPP_REC_INV         Biller Direct - inngående faktura                   .
REBPP_REC_INV_CONN       Biller Direct - inngående faktura: Tilknytt arkiverte filer      .
REBRCOMPROVRET         YEARLY DISCOUNTED IRPJ, CSLL, COFINS and PIS/PASEP BY CUSTOMER    .
REBRDAICMS           Registro de Apuração do ICMS - DAICMS                 .
REBRVALRETIR          Monthly Discounted IRPJ for all Customers               .
REB_COPY_CONDTYPES_FROM_PRC  Program REB_COPY_CONDTYPES_FROM_PRC                  .
REB_MAINTAIN_CONDTYPE     Vedlikeholdsview for betingelsestyper                 .
RECCPCALLBACK_TEST       Program RECCPCALLBACK_TEST                      .
RECPCA04            EC-PCA: Kopieringsrapport for balanse/resultatstrukturer FI-"PCA   .
RECPCA11            EC-PCA: Kopiering av CO-CCA-kostnadsartgrupper til PrCtr-regnskap   .
RECP_CUST_FILL         Program RECP_CUST_FILL                        .
RECTHI01            Aggregert kontering på tjenesteleverandørenes kontraktskontoer    .
RECTHP01            Program for generering av kontering for FI-kreditor          .
RECTHP02            Program for generering av kontering for FI-kreditor          .
RECTMA01            Analyse av eksisterende kundekontakter                .
RECTRANSF           Aggregert kontering av inngående fakturaer              .
RECVBP00            IS-U-oversikt over kundedata                     .
RECVBP00_ALV          IS-U-oversikt over kundedata                     .
RECVBP02            IS-U-oversikt over kundedata                     .
RECVBP03            IS-U-kundeoversikt er HTML-basert                   .
RECVBP_COPCONF         Kopiering av kundeoversiktskonfigurasjoner              .
RECVBP_MKLANG         Genererer språkversjon for konfigurasjon av HTML-kundeinformasjon   .
RECVBP_RESEXP         Eksport av ressurser fra SAP Web Repository              .
RECVCO00            IS-U-oversikt over tilknytningsobjekt (front office)         .
RECV_FORECAST_VARIANTS     Rapport for varemottaksprognose (miniALV)               .
REDEREGANAFUNC         Analyser for leveringssted og tjenesteleverandør           .
REDEREGPARA_001        Konverteringsrapport for TLA for dereguleringsprosess INV_OUT     .
REDEREGPARMCONTR        Utvalg av flere parametere for kontrakt                .
REDEREGPARMINSTLN       Utvalg av flere parametere for anlegg                 .
REDEREGPARMSERV        Utvalg av flere parametere for leveringsstedstjeneste         .
REDEREGSPMETHD01        Utvalg av tjenesteleverandør for forsyningsscenario          .
REDEREGSPMETHD02        Utvalg av valgfri tjenesteleverandør til forsyningsscenario      .
REDEREG_DISPLAY_THI      Evaluering av overføringsposter for fakturering via tredjepart    .
REDEREG_SPAGREE_CONS_CHECK   Konsistenskontroller for tjenesteleverandøravtaler          .
REDESIGN_600_ADAPTION     Program REDESIGN_600_ADAPTION                     .
REDISCPRINT          Masseutskrift av forsyningsfrakobling                 .
REDISND1            Generer elektronisk(e) faktura(er)                  .
REDUCED_WIP_VALUE_FLOW     Verdistrømvisning for redusert VIA                  .
REEABPDEL           Slett plan for akontobeløp (EABP+FKKOP-strukturer)          .
REEABPPC            Tilpasning av akontobeløp til nye avregningstidspunkt         .
REEABP_EURO          Tilpass plan for akontobeløp til endret transaksjonsvaluta      .
REEDMCHECK_SEASON_DAYTYPEBLOCK Program RCHECK_SEASON_DAYTYPEBLOCK                  .
REEDMFICALCULATE        Start profilberegning                         .
REEDMFICALC_COMPRESS_TRIGGER  Komprimer beregningsutløser                      .
REEDMFICALC_CONTROL      Overvåk profilberegning                        .
REEDMFICALC_CREATE_TRIGGER   Manuell forhåndsmerking av en instanstilordning for beregning     .
REEDMFICALC_DEL_RUN_CONTR_DATA Analyse/sletting av kontrolldata for beregningskjøringer       .
REEDMFICALC_EXECUTE      Utfør profilberegning i samsvar med fordelingsprogram         .
REEDMPROFILECOPY        Kopier en fil med profilverdier                    .
REEDMPROFILECOPYINTERVAL    Kopier en fil med profilverdier (med forskjellige intervaller/dato)  .
REEDMPROFILEDOWNLOAD01     Nedlasting av profilverdier via leveringssted             .
REEDMPROFILEDOWNLOAD02     Nedlasting av profilverdier via profilnummer             .
REEDMPROFILEIMP        Opplasting av profilverdier via leveringssted             .
REEDMPROFILEIMP01       Opplasting av profilverdier via profilnummer             .
REEDMSENDPROFILE01       Send profiler                             .
REEDMSETTLANALYSEDOC      Leveringsstedsanalyse for dokument                  .
REEDMSETTLANALYSEPOD      Analyse for leveringssted                       .
REEDMSETTLARCH_ARCH      Analyser og arkiver balanseringsdokumenter              .
REEDMSETTLARCH_DELETE     Slett balanseringsdokumenter                     .
REEDMSETTLARCH_READ      Vis balanseringsdokumentarkiv                     .
REEDMSETTLARCH_RELOAD     Last inn arkiverte balanseringsdokumenter på nytt           .
REEDMSETTLDOCCREATE      Opprett balanseringsdokument og start balanseringskjøring       .
REEDMSETTLDOCSTART       Start balanseringskjøring                       .
REEDMSETTLPODCONSGEN      Generering av forbrukshistorikk per leveringssted           .
REEDMSETTLPROC_EXTANALYT    Program: Utvidet analytisk prosedyre (optimert)            .
REEDMSETTLPROC_FINSETTL    Program: Fastsetting av mer-/mindrekvantum i henhold til VV2     .
REEDMSETTLPROC_FINSETTL_GRP  Program: Kundegruppespesifikk fastsetting av mer-/mindrekvantum    .
REEDMSETTLPROC_VV2_ANAEXT   Program: Utvidet analytisk prosedyre basert på VV2          .
REEDMSETTLPROC_VV2_ANALYT   Program: Analytisk balanseringsprosedyre basert på VV2        .
REEDMSETTLPROC_VV2_SCHEDU   Program: Styring av tidsplanlegging basert på VV2           .
REEDMSETTLPROC_VV2_SYNTH    Program: Syntetisk balanseringsprosedyre basert på VV2        .
REEDMSETTLPROC_VV2_SYNTH_GRP  Program: Kundegruppespesifikk syntetisk balanseringsprosedyre     .
REEDMSETTLVERSION0_1_SET    Start balanseringskjøring                       .
REEDMUISETTLUNITGENERATE    Generering av balanseringsenheter                   .
REEDM_ARCH_PROFVALS      Analyser og arkiver EDM-profilverdier                 .
REEDM_DELETE_PROFVALS     Slett arkiverte EDM-profilverdier                   .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_ARCH   Analyser og arkiver profiltilordninger                .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_DELETE  Slett profiltilordninger                       .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_READ   Les profiltilordninger fra arkiv                   .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_RELOAD  Gjenopprett arkiverte profiltilordninger               .
REEDM_FACTOR_PROFILE_CALCULATE Program EEDM_FACTOR_PROFILE_CALCULATE                 .
REEDM_PROFILE_STATUS_COMPRESS Komprimer status for profilverdier...                 .
REEDM_PROF_VERS_CHECK_DB    Kontroller versjonsdata for profil i database             .
REEDM_RELOAD_PROFVALS     Last inn EDM-profilverdier på nytt                  .
REEDM_ROLLBACK_ARCHIVING    Tilbakestill EDM-profilverdier for arkiveringskjøring         .
REEDM_SET_PROFROLE       Fastsett rolle for en profiltilordning til anlegget.         .
REEIDE_SWITCH_TEST_SWTTIMES  Kontroller innstilling for fristtyper                 .
REEWA_ANALYSE_ROUTE      Analyser avfallshåndteringsrute for arkivering            .
REEWA_ARCHIVE_ROUTE      Arkiver ruter                             .
REEWA_DELETE_ROUTE       Slett arkiverte ruter                         .
REEWA_WDO_ARCHIVE       Arkiver avfallshåndteringsordrer                   .
REEWA_WDO_DELETE        Slett arkiverte ruter                         .
REEWA_WDO_RELOAD        Last inn arkiverte avfallshåndteringsordrer på nytt          .
REE_DATEX_AGGREGATE_IDOCS   Eksport aggregerte meldinger                     .
REE_DATEX_MONITORING      Overvåkning av datautvekslingsoppgaver                .
REE_DATEX_MON_AGGREGATE_IDOCS Overvåk aggregerte meldinger                     .
REE_DATEX_TASKS_DATA_SEND   Send data til forfalte datautvekslingsoppgaver            .
REE_DATEX_TASKS_DELETE     Slett datautvekslingsoppgaver                     .
REE_DATEX_TASKS_DUE_EVENT   Utløs resultater for forfalte datautvekslingsoppgaver         .
REE_DATEX_TASKS_EXECUTE    Utfør datautvekslingsoppgaver                     .
REE_DATEX_TASKS_GENERATE    Generer datautvekslingsoppgaver                    .
REE_DATEX_TASKS_REEXECUTE   Send datautvekslingsoppgaver på nytt                 .
REE_DATEX_TASKS_REV_GENERATE  Tilbakeføring av generering av datautvekslingsoppgaver        .
REE_IDE_SWITCH_MONITORING   Overvåkning av skiftedokumenter                    .
REFACT_ARCHIVE         Arkiver anleggsfakta                         .
REFACT_DELETE         Slett anleggsfakta etter arkiveringskjøring              .
REFDISCOBJH          Korrigering av sperrede frakoblingsobj. i tilbakeførte frakoblingsdok..
REFDISCOBJH_SEARCH       Fastsett sperrede frakoblingsobjekter i tilbakeførte dokumenter    .
REFG_GET_NON_PWB_SAPFORMSTOP  Include REFG_GET_NON_PWB_SAPFORMSTOP                 .
REFG_UPDATE_LANGUS_VERS_ADMTOP Include REFG_UPDATE_LANGUS_VERS_ADMTOP                .
REFSETOFOPR_CREATE_SAMPLE_FILE Eksporter arbeidsplandata som fil                   .
REFUGRRE            Repair Function Groups                        .
REF_REFERENCE_TYPE       Program REF_REFERENCE_TYPE                      .
REGANLIF            Opprett apparat                            .
REGEAGVW            INTERNT: Utdata av bruksinformasjon for I/U-grupper          .
REGEGLO0            Utdata for et stikkprøveparti                     .
REGENERATE_SAP_APP       Automatically Create Profile SAP_APP                 .
REGKOGVW            INTERNT: Utdata av bruksinformasjon for kommandogrupper        .
REGKOMVW            INTERNT: Utdata av bruksinformasjon for kommandoer          .
REGLOS00            Rapport for EG84: Fastsett apparatene i et parti           .
REGLOS03            Løs opp parti                             .
REGLOS04            Registrer apparater i parti - masse-/bakgrunnsbehandling       .
REGLOS06            BW-ekstraktor for partibekreftelse                  .
REGLOT_B_NL          Sett sammen partidata for Belgia/Nederland              .
REGLOT_B_NL_LOTS        Opprett partier for Belgia/Nederland                 .
REGTYPVW            INTERNT: Utdata av bruksinformasjon for apparattyper         .
REGTYPVW1           INTERNT: Utdata av bruksinformasjon for apparattyper         .
REGWDR01            Opprett arbeidsordrer/meldinger for apparatskifte           .
REGWEC00            Opprett liste over periodisk utskiftning               .
REGWEC01_LOS          Liste over per. utskiftninger for å utvide enkelte stikkprøvepartier .
REGWIKVW            INTERNT: Utdata av bruksinformasjon for viklingsgrupper        .
REGZWGVW            INTERNT: Utdata av bruksinformasjon for telleverksgrupper       .
REG_LOTCLEAR          Fjern apparater som er merket for sletting / inaktive app. fra partier.
REG_TEKENNZIFF_XPRA      Opprett nøkkeltalltabell                       .
REHSBLS02           EHS-BAS: Legacy Data Conversion in Connectn with EH&S Language Support.
REHSBLSLC           EHS-BAS: Copying Language-Dependent Customizing            .
REHSDELETE_DIAGDESCRIPTION   Deletes ICD Code Description Texts in SAPscript            .
REHSDOWNLOAD_QANSWER      Download Completed Questionnaires                   .
REHSEVALEGEXIST00       Existing Exposure Groups                       .
REHSEVALEGPERSVU        Exposure Group " Persons " Health Surveillance Protocols       .
REHSEVALEGSTRU00        Exposure Group " Persons                       .
REHSEVALEGVU00         Exposure Groups " Protocols                      .
REHSEVALPERSAGNT00       Persons " Agents                           .
REHSEVALPERSAUDTEST00     Persons " Tests " Audiograms                     .
REHSEVALPERSDIAGN00      Persons " Diagnoses                          .
REHSEVALPERSDIAGN01      Persons " Diagnoses                          .
REHSEVALPERSEG00        Persons " Exposure Groups                       .
REHSEVALPERSEXAM00       Persons " Examinations                        .
REHSEVALPERSEXAM01       Persons " Examinations                        .
REHSEVALPERSHEAL00       Health Center " Persons                        .
REHSEVALPERSLABTEST00     Persons " Tests " Laboratory Tests                  .
REHSEVALPERSLIM00       Persons " Restrictions                        .
REHSEVALPERSMED01       Medical Service Overview                       .
REHSEVALPERSMEDALL00      Historical Data for Persons                      .
REHSEVALPERSMEDCHECKLIST01   Overview of Examinations in Medical Service              .
REHSEVALPERSMEDSERV00     Persons " Medical Service                       .
REHSEVALPERSPHYTEST00     Persons " Tests " Physical Tests                   .
REHSEVALPERSPROT00       Persons " Assigned Health Surveillance Protocols           .
REHSEVALPERSPULTEST00     Persons " Tests " Pulmonary Function Tests              .
REHSEVALPERSSCHED00      Persons " Examination Dates                      .
REHSEVALPERSSCHED01      Persons " Examination Dates                      .
REHSEVALPERSSERPROT00     Persons " Health Surveillance Protocols                .
REHSEVALPERSSERPROT01     Persons " Health Surveillance Protocols                .
REHSEVALPERSVIEW00       Persons " Objects                           .
REHSEVALPTSTRU00        Persons " Tasks                            .
REHSEVALVUEG00         Health Surveillance Protocols " Exposure Groups            .
REHSH_C_PERSON_ID_CONDENSE   EHS: Condense PERSON_ID in T7EHS00_MAPPERNR and Dependents      .
REHSH_X_PROT_AGENT_COMPLETE  EHS: Upgrade ERP2005: Conversion of Legacy Data for Trigger Levels  .
REHSH_X_PROT_FREQ_COMPLETE   EHS: Upgrade ERP2005: Conversion of Table T7EHS00_PROTFREQ      .
REHSH_X_SRV_DIAG_CRFLG_SET   Program REHSH_X_SRV_DIAG_CRFLG_SET                  .
REHSH_X_SRV_PROT_DATE_COMPLETE EHS: Upgrade ERP2005: Execution Date in Medical Services       .
REHSINVITATIONPRNT       EHS: Print Program for Invitation                   .
REHSI_X_MULT_RES_DATA_UPD   Report REHSI_X_MULT_RES_DATA_UPD                   .
REHSMCERTFORMPRNT       Print Program for Medical Certificate for Occupational Health Protocol.
REHSOH_DELETE_DB        Deleting Database Contents for Occupational Health          .
REHSPERMED1          OBSOLETE Selection Screen for Medical Data Overview          .
REHSPERMED2          OBSOLETE Medical Data Overview                    .
REHSPERSLIMFORMPRNT      Print Program: Restrictions for a Person               .
REHSPERSVSKARTEI00       EHS: Protocol Log for a Person                    .
REHSQCATDOWNLOAD        Eksporter spørsmålskatalog                      .
REHSQCATUPLOAD         Importer spørsmålskatalog                       .
REHSQUESTCATPRNT        Utskriftsprogram for spørsmålskatalog (teknisk perspektiv)      .
REHSQUESTIONPRNT        Utskriftsprogram for spørsmål og kataloggrupper i spørsmålskatalog  .
REHSQUESTPRNT         Utskriftsprogram for generelt spørreskjema              .
REHSQUESTSPCPRNT        Print Program for the Specific Questionnaire             .
REHSSCANDATA          Upload Completed Questionnaire from TXT File (Scan Interface)     .
REHSSTATVURESULT00       Statistics on Protocol Results                    .
REHSSTATVURESULT01       Statistics on Protocol Results                    .
REHSUPLOAD_AUDIO_CORRECTION  Program for Uploading Audiogram Age Adjustment Data          .
REHSUPLOAD_DIAGNOSISCODE    Transfer Program for the Diagnosis Key                .
REHSUPLOAD_QUESTCATALOG    Program dataoverf. fra annet sys. for spm.kat.data (tbl_q_catalog.txt).
REHSUPLOAD_QUESTIONNAIRE    Dataoverføringsprogram for HMS-spørreskjemaer             .
REHS_ACTION_STATUS_REPORT   List Industrial Hygiene and Safety Measures              .
REHS_AUDIT_TRAIL_REORG     EHS: Reorganization and Printout of Audit Trail Data         .
REHS_CHECK_IAL_ABSENCE     Check and Correct Absences in Incident/Accident Log          .
REHS_CHECK_PERS_NO_HEALTHCENT Persons Without Health Center                     .
REHS_CHECK_PERS_NO_VU     Persons Without Protocol                       .
REHS_DATA_TRANS_TO_ANAM_NEW  EHS: Conversion of Existing Data for New Case History Screen     .
REHS_ENABLE_FTXT_AUTHORITY_CHK EHS: Activate Authorization Check for User-Defined Texts, Documents  .
REHS_HAZARD_AMNT_DET      Determine Quantities of Hazardous Substances for SARA Reports     .
REHS_HAZARD_AMNT_DET_NEW    Report REHS_HAZARD_AMNT_DET_NEW                    .
REHS_HAZ_AMOUNT_DEL      Delete Old Data Records from Hazardous Substance Inventory List    .
REHS_IAL_DVS_TEMPLATE_CHECKIN EHS: Store Excel Macros in DMS for Export Functions          .
REHS_IAREP_DATA_DETERMINE   EHS: Data Determination for Period-Based Accident Reports       .
REHS_MHQ            Display 1,000,000-Hour Quota                     .
REHS_MJ_DIALOG_CALL      EHS: Meas. Mgmt - Call Measurement Dialog (INTERNAL USE ONLY)     .
REHS_MP_BUILDINGS_WITH_MVALUES List Buildings with Measured Values                  .
REHS_MP_CALL_HITLIST      EHS: Measurement Project - Hit List Call (INTERNAL USE ONLY!!!)    .
REHS_MP_CONTROL        List Monitoring Dates                         .
REHS_MP_COUNT_EPIDS      List Statistics for Measured Agents                  .
REHS_MP_COUNT_MJIDS      List Statistics for Measurements                   .
REHS_MP_DVS_TEMPLATE_CHECKIN  EHS: Meas. Project: Store Excel Macros in DMS for Export Functions  .
REHS_MP_EPIDS_WITH_MVALUES   List Agents with Measured Values                   .
REHS_MP_MJIDS_WITH_ANAVALUES  List Measurements with Analysis Values                .
REHS_MP_MJIDS_WITH_MVALUES   List Measurements with Measured Values                .
REHS_MP_MVALUES_DETAILS    List Details of Measured Values                    .
REHS_MP_PERSONS_OF_FACTORY   EHS: Measurement Project - Comparison of Persons on a Site      .
REHS_MP_PERSONS_WITH_MVALUES  List Persons with Measured Values                   .
REHS_PERSONAL_EXPOSURE_LOG   Personal Exposure Log                         .
REHS_RISK_MEASURE_OF_PERSON  List Agents and Safety Measures for a Person             .
REHS_RISK_MEASURE_OF_WA    List Agents and Safety Measures for a Work Area            .
REHS_SARA31X          SARA Reports SARA 311, SARA 312 Tier I, and SARA 312 Tier II     .
REHS_TMQ            Display 1000-Employee Quota                      .
REHS_XPRA_FILL_TZONE      EHS: Filling Time Zone Field                     .
REHS_XPRA_IAL_FATALFLG     EHS: Check Fatality in Incident/Accident Log Header for Inconsistency .
REHS_XPRA_UPD_FULO_WADONR_27B EHS: Extends WADONR for Func. Location in Table CCIHT_WADO by PLANT  .
REHS_XPRA_UPD_PERSGRP_TO_27B  EHS: Mapping Person Indicator (Ext.) to New Person Group Field    .
REIDEUIPODGROUPGENERATE    Generering av leveringsstedsgrupper                  .
REIDE_CORRECT_POD_ASSIGNMENTS Kontroller og korriger tilordningen av leveringssteder til anlegg   .
REIDE_SET_FROMDATE_POD_INITIAL Sett fra-dato for leveringssted i EUIIINSTLN til 1.1.1900       .
REIDE_SWITCHDOC_ARCH      IS-U arkivering: Analyser/arkiver skiftedokumenter          .
REIDE_SWITCHDOC_DELETE     IS-U arkivering: Slett skiftedokumenter                .
REKBBPREP_CHECKPAYM      Søk og reparer ikke-tilordnede akontobetalinger (merknad 498099)   .
REKBBPREP_CHECKPAYMAUGRS    Alle bet. som ikke er tilordn. av REKBBPREP_CHECKPAYM (merknad 498099).
REKBBPREP_CHECKPAYM_VK     Søk etter og reparer ikke-tilordnede akontobetalinger (merknad 498099).
REKCOLLBIGEN          Generering av samlefaktura for detaljposter uten samlefakturareferanse.
REKCOPA1            Overfør avregningsdata til CO-PA i samsvar med forbruksmåneder    .
REKCOPA2_SETUP_EITCOPA     Omstrukturering av indekser EITCOPA for dokumentoverføring til CO-PA .
REKDELEAUGRS          Program Z_AUGRSRAUS                          .
REKREPAUGBT          Reparerer AUGWA og AUGBT i akontobeløpsplaner             .
REKREPBBPLAN          Sett felt WHANG i alle akontobeløpsplaner               .
RELADB01            Evaluering anlegg, apparater og telleverk for avlesningsenhet     .
RELADB02            Perspektiv for avlesningsstatus for apparater             .
RELADB03            Kvantumsstruktur for avlesningsenheter                .
RELADB06            Evaluering anlegg, apparater og telleverk for avlesningsenhet     .
RELARCH_ANALYSE_EABL      Analyser avlesningsresultater for anlegg for arkivering        .
RELARCH_ARCH_EABL       Arkiver avlesningsresultater                     .
RELARCH_DEL_EABL        Slett arkiverte avlesningsresultater                 .
RELARCH_REL_EABL        Last inn arkiverte avlesningsresultater på nytt            .
RELAUFT0            Masseordreoppretting                         .
RELCHGE1            Test åpen modul                            .
RELCORRDELEABL         Program RELDELEABL                          .
RELCORRLIST          Liste over urimelige avlesningsresultater               .
RELCORRLIST_OLD        ALV-liste ikke plausible avlesningsresultater             .
RELDELEB            Deaktivering - estimer avlesningsres. i avregning for enkeltanlegg  .
RELDOCPROC           RELDOCPROC: Etterbehandling av IDOCs for opplasting av målerstander  .
RELDOCPROC_MA         Program RELDOCPROC_MA                         .
RELEABL1            Utdata av avlesningsordre                       .
RELEABL3            Vis avlesningsordre/avlesningsresultat                .
RELEABL6            Tilbakefør avlesningsordre/-resultat                 .
RELEABL6_1           Tilbakefør avlesningsordre/-resultat                 .
RELEABL7            Overvåkning                              .
RELEABL8            Behandling av avlesningsdata: Tilbakefør, skriv ut, nedl. opplasting .
RELEABL9            Estimer avlesningsresultater                     .
RELEAST1            Liste over periodeforbruk                       .
RELEINH1            Masseendring avlesningsenhet                     .
RELETRG1            Avregningsordrer                           .
RELETRGU01           RELETRGU02: Kontroller og korriger avregningsstatus for avregn.ordre .
RELITEST            Test on literals spanning more than one line             .
RELMADUE            Automatisk overvåkning av avlesningsdata               .
RELREP02            Korriger korreksjonsrapport EABLG ved apparatskifte          .
RELREP30            Sammenfatt eller slett dobbelte avlesningsordrer           .
RELSETEB            Aktivering - estimer avlesningsresultater i avregning for enkeltanlegg.
RELSETEBMASS          Aktivering - estimer avlesningsresultater i avregning for flere anlegg.
RELUPLD1            Program RELUPLD1: Simulering av opplastning              .
REL_CREATE_MOVEIN_MRRES    Generer tilflyttingsmålerstand for apparter som ble mont. etter tilfl..
REL_DEV_FOR_MRU        Oversikt apparater                          .
REL_DEV_NOT_IN_MSR       Vis avlesningsenheter                         .
REL_MA_CORR_IMPLRES      Program REL_MA_CORR_IMPLRES                      .
REL_MA_MRIDOC         Program REL_MA_CORR_IMPLRES                      .
REMA_OBJECT_NAVIGATOR_FAVORITE Kopier objektnavigatorfavoritter mellom systemer           .
REMIG002            Migrering: Rapportgenerering                     .
REMIG003            Migrering: Include-generering                     .
REMIG005_NEW          Migrering: Visning av filer fra eksternt system            .
REMIG007            Migrering: Evaluering av migreringsstatistikken            .
REMIG008            Migrering: Vedlikehold av param. for funksjonsmodulgrensesnitt    .
REMIG009            Migrering: Oppdatering av kontrolltabell               .
REMIG050            Migrering: Generer tabellbeskrivelse for programmeringsspråk     .
REMIG100            Migrering: Workbench                         .
REMIG101            Migrering: Visning av egendefinert struktur              .
REMIG102            Migrering: Migreringshåndbok                     .
REMIG103            Migrering: Oversiktsliste over migreringsobjekter           .
REMIG201            Migrering: Rapportgenerering via tidspunkter             .
REMIG202            Migrering: Konvertering av klasser og serviceparametere        .
REMIG203            Migrering: Slett genererte varianter og sett variantteller til 0   .
REMIG461_EVENT         Migrering: Legg til hendelse for versjon 4.61             .
REMIG_ANALYSE_FILE       Analyse av migreringsfil                       .
REMIG_CHECK_OBJECT       Kontroller firma/migreringsobjekt for systemtilpasningskonsistens   .
REMIG_COMPARE_OBJECTS     Sammenligning av migreringsobjekter                  .
REMIG_CORRECT_EVENT_461_1   Korrigeringsrapport merknad 332156                  .
REMIG_CUSTOMER_TO_PARTNER   IS-U-migrering: Overføring av SD-kunde til forretningspartnerstrukt. .
REMIG_DECOUPLING        Migrering: Konverteringer for frakobling               .
REMIG_DICT_CHECK        Migrering: Feltsammenligning migreringsstrukturer med Dictionary   .
REMIG_DOCU_CHECK        Visnin/kontroll av dokumentasjon for TEMDB/TEMRE-objekter       .
REMIG_DOCU_COPY        Kopier dokumentasjon for migrering                  .
REMIG_FILE_CREATE       Opprett binær importfil fra tekstfil                 .
REMIG_FILE_PARSE        Oppdeling av en migreringsfil                     .
REMIG_FILE_TRANSFORM      Filkonvertering til migreringsformat                 .
REMIG_FINAL          IS-U migrering: Leveringsforberedelse                 .
REMIG_FINISH_GROUP_STEP    Fastsetting av jobbslutt for en jobbgruppe              .
REMIG_JOB_SUBMIT        Masse-submit av importkjøringer for IS-U migrering          .
REMIG_LOCKTABLE        Migrering: Vedlikehold sperretabell                  .
REMIG_MASS_RUN_LIST      Detaljvisning av en importkjøring for en fordelt import        .
REMIG_MASS_RUN_LIST_ALL    Program REMIG_MASS_RUN_LIST                      .
REMIG_MASS_RUN_MASTER     Include REMIG_MASS_RUN_MASTER                     .
REMIG_MERGE_ERRORLOG      Evaluering av feilprotokoll for et migreringsobjekt i en protokoll  .
REMIG_OBJECT_HIERARCHY     Vis avhengigheter for migreringsobjekter               .
REMIG_PART_BILL_GL_POSITIONS  Analyse av merverdiavgiftskontoer etter migrering av delregninger   .
REMIG_RECON          Program REMIG_RECON                          .
REMIG_REEGMM00_SPLIT      Oppdeling av migreringsfil for RIVA-apparatmontering         .
REMIG_SPLIT_SUBMIT       Del opp migreringsfil og start import om nødvendig          .
REMIG_UPLOAD          Last opp lokal fil og generer importfil for migrering         .
REMMACASELIST         Avklaringssaksliste                          .
REMMACASELIST_SHL       Avklaringssaksliste med hurtigtaster                 .
REMMALOADAPPLLOG        Kontroll & sammenlikn. av Appl.protokollmeldingene med SLG1 & SLG_ISU .
REMMALOADIDOCLOG        Analyser bakgrunnsjobbprotokoll                    .
REMMALOADJOBLOG        Analyser bakgrunnsjobbprotokoll                    .
REMMALOGANALYSIS        Business-prosess-analyse og saksgenerering              .
REMMAMSGCCATXREF        Bruksinformasjon om jobbmeldinger i avklaringssakskategorier     .
REMMAREADAPPLLOG        Kontroll & sammenlikn. av Appl.protokollmeldingene med SLG1 & SLG_ISU .
REMMA_CALL_BUSOBJ_METHOD    Anrop (standard-)metode for businessobjekt              .
REMMA_CASE_ARCHIVE_DELETE   Sletteprogram for arkivering av avklaringssaker            .
REMMA_CASE_ARCHIVE_RELOAD   Program for ny innlasting av arkiverte avklaringssaker        .
REMMA_CASE_ARCHIVE_WRITE    Skriveprogram for arkivering av avklaringssaker            .
REMMA_CLIST_AUTPROC_EXEC    Utfør automatiske prosesser                      .
REMMA_JOB_ARCHIVE_DELETE    Sletteprogram for arkivering av avklaringsjobber           .
REMMA_JOB_ARCHIVE_WRITE    Skriveprogram for arkivering av avklaringsjobber           .
REMMA_VIEW_CLUSTER_MAINTAIN  Anrop viewcluster                           .
REMMEDIASN           IDoc Monitor for Inbound Shipping Notification            .
REMMEDIASN_LIST        Report REMMEDIASN_LIST                        .
REMOTE_INFOCUBE_READ_TEST   remote_infocube_read_test                       .
REMOTE_JBP_GET         Update ERESOL_CUST from Different Client               .
REMOVEINOFOWNERCREATE     Test av metoden MOVEINDOC.MoveInOfOwnerCreate(NoDialog)        .
RENAME_DUPLICATE_ELEMENTS   Program RENAME_DUPLICATE_ELEMENTS                   .
RENAVSINGLE          Navigering for mottatte enkeltfakturaer                .
REORG_ASSORTMENT        Oppdater sortiment via handelsstedsdata                .
REPAIR_DOCU          Dokumentasjonsreparasjon                       .
REPAIR_DOCU2          Selvforklarende indikator: Konsistens mellom T100/T100U/DOKIL     .
REPAIR_EXCEPTIONS       Program REPAIR_EXCEPTIONS                       .
REPAIR_METH_ENHANCEMENTS_CLAS Program for konvertering av metodeinclude til det nye konseptet    .
REPDAR_ANALYSE_HEAD      Analyser utskriftsdokumenttopper for arkivering            .
REPDAR_ANALYSE_LINES      Analyser utskriftsdokumentlinjer for akrivering            .
REPDAR_ARCH_HEAD        Arkiver utskriftsdokumenttopper                    .
REPDAR_ARCH_LINES       Arkiver utskriftsdokumentlinjer                    .
REPDAR_DEL_HEAD        Slett arkiverte utskriftsdokumenttopper                .
REPDAR_DEL_LINES        Slett arkiverte utskriftsdokumentlinjer                .
REPDAR_REL_HEAD        Last inn arkiverte utskriftsdokumenttopper på nytt          .
REPDAR_REL_LINES        Last inn arkiverte utskriftsdokumentlinjer på nytt          .
REPLACE_1KE8          Revidert 1KE8                             .
REPLICATE_EXCEPTIONS      Replicate Use Information                       .
REPLICATE_FROZEN_OBJECTS    Replicate Information on Frozen Objects                .
REPORT_VIEW_MODPERSNUM     Program REPORT_VIEW_MODPERSNUM                    .
REPPINIT            Reporting CO-OM : Initialization of REPP tables (internal use only)  .
REPPXXXN            Infosystem CO-OM: Listevedlikehold - standardinnstillinger      .
REPS_LINE_CRT         Opprett akontobeløpsoppfordringslinjer for betalingsskjema      .
REPTRAN            Report and modul pool transporter                   .
REP_MAIN_QUEUE         Update Reservation Queue                       .
REP_MPLA_FABKL         Rep.rapport for fastsetting av arb.kalender i plan for periodisk vedl..
REP_OBJHIST          Program REP_OBJHIST                          .
REP_PSTX            Analyse og korrigering av inkonsistenser i PSTX og PRTX        .
REP_TCACS_UPD         Program REP_TCACS_UPD                         .
REQMEL20_WM_NOTIF_1      Anrop fra rapport REAUFK20 fra MiniApp WM_ORDER            .
RERCH_DOC_DATA_DEL       Sletting av fakturadokumentekstrakter                 .
RERCH_DOC_EXTR_DEL       Slett Ekstraktindeks                         .
RERCH_DOC_EXTR_EXP       Dataekstraksjon avregningsdokumenter                 .
RERCH_DOC_EXTR_EXTR      Dataekstrakt: Eksport av ekstraherte fakturadokumenter        .
RERCH_DOC_EXTR_IMP       Dataimportekstrakt                          .
RERD_DOC_DATA_DEL       Slett utskriftsdokumentekstrakt                    .
RERD_DOC_EXTR_DEL       Program RERD_DOC_EXTR_DEL                       .
RERD_DOC_EXTR_EXP       Dataekstraksjon utskriftsdokumenter                  .
RERD_DOC_EXTR_EXTR       Dataekstrakter: Eksport av ekstraherte utskriftsdokumenter      .
RERD_DOC_EXTR_IMP       Ny import av data fra ekstraherte utskriftsdokumenter         .
RERELEASEINVOICE        Frigivelse av utskriftsdokumenter                   .
REREMITADV           Behandlingsmodul for overførselsmelding                .
REREMITADV_SOLEPRV       Behandlingsmodul for overførselsmelding                .
RERODOWN            Utdata - servicer for ekstern ruteplanlegging             .
RESANL00            Anleggsliste                             .
RESANLCHECKTSL         Anlegg: Vis/slett inkonsistenser                   .
RESANLCORRECTINVALIDTSL    Anlegg: Vis/slett inkonsistenser                   .
RESCD100            Vis endringsdokumenter                        .
RESCON00            Tilknytningsobjekter og forbrukssteder                .
RESDEDILIST          Schedule Lines and Text                        .
RESDEDILISTJIT         IDoc Data                               .
RESDEDIMON           Monitor for Incoming Forecast/JIT Delivery Schedules         .
RESDEDIMONJIT         IDoc Monitor for Incoming JIT Calls                  .
RESDEDIORD           IDoc Monitor for SD Orders                      .
RESELA00            Lojalitetsprogram - oppretting i bakgrunnen av lojalitetskonto    .
RESERVICEREQUEST_DEREG     Generer utgående IDOCs for servicemeldinger              .
RESET_INT_OLD         Likviditetsstyring - oppdatering av bevegelser med variabel rente   .
RESEVT01            Program RESEVT01                           .
RESHAU00            Evaluering av tilknytningsobjekt                   .
RESNMON1            Find Objects for TRESN Packages (Reserved Namespaces)         .
RESUPERMONITORING       Overvåkning av massekjøringer                     .
RETAIL_RECLASSIFICATION    Reklassifisering av en detaljhandelartikkel              .
RETECAMIOFLDVIS        Program RETECAMIOFLDVIS                        .
RETRIEVE_REMOTE_MI_CONFIG   Avrop konfigurasjonsdata for mobil infrastruktur fra RFC-adresse   .
RETRIGG01           Forleng planer for akontobeløp                    .
RETRIGG02           Evaluer ikke-avregnede avregn.ordrer / ikke-fakturerte fakturadok.  .
RETVERT1            Distribution of Returns Among Backorders               .
REUFP04M_FIKEY_SEARCH     Søk etter manglende avstemmingsnøkler                 .
REUMWS00            Justering av akontobeløp etter endring av merverdiavgift       .
REUSHIPTO           Program REUSHIPTO                           .
REUSTACT            Oppdater beholdningsstatistikk                    .
REUSTAUF            Ny generering av beholdningsstatistikk                .
REUSTTRGACT          Generering av utløser for statistikk                 .
REUSTTSLICE          Oppdater beholdningsstatistikk                    .
REUTE419_ALV          Slett parameterpost                          .
REUTE420_ALV          Slett tidspunktstamdata: Porsjon                   .
REUTE422_ALV          Slett tidspunktsstamdata: Avlesningsenhet               .
REUT_CONFIG_RRI        Infosystem CO-OM: Rapport-rapport-grensesnitt for CO-transaksjoner  .
REUUKNA1            Reparasjonsrapport KNA1-ADRNR                     .
REU_BUPA_ADRT_DEL       Korrigeringsrapport CRMKUNNR og CRMM_BUT_CUSTNO            .
REU_BUPA_ADRX_ISU       Korrigeringsrapport CRMKUNNR og CRMM_BUT_CUSTNO            .
REU_BUPA_ADRY_ISU       Korrigeringsrapport CRMKUNNR og CRMM_BUT_CUSTNO            .
REU_BUPA_BUT020_STANDARD    Korrigeringsrapport CRMKUNNR og CRMM_BUT_CUSTNO            .
REU_BUPA_BUT020_XDFADR     Korrigeringsrapport CRMKUNNR og CRMM_BUT_CUSTNO            .
REU_BUPA_CRMKUNNR_ISU     Korrigeringsrapport CRMKUNNR og CRMM_BUT_CUSTNO            .
REU_SEARCH_IND_UPDATE     Ny generering av søkeindeks for forretningspartner etter serviceadr. .
REVCHREQ            Rekvirer APO-planleggingsresultater                  .
REWAORDER           Opprett avfallshåndteringsordrer                   .
REWAORDER_DOWNLOAD       Utdata av avfallshåndteringsordrer                  .
REWAORDER_PLAN         Planlegg avfallshåndteringsordre                   .
REWAORDER_RESULT        Tilbakemeld bortfraktingsordre                    .
REWA_AAT_CHECK         Konsistenskontroll for avfallshåndt.spesifikke avregningsinnstillinger.
REWA_DEL_ORDER         Slett avfallshåndteringsordrer                    .
REWA_ROUTE_DATES_CORRECT    Program BG_ROUTE_DATES_CORRECT                    .
REWM_CPD_AUFK20        Utvalg ordrer etter engangskundedata                 .
REWM_ISU_SDSM_COMP       Velg ordrer og generer IDOCs ISU_SDSM_COMP              .
REWM_REGIOAREA_CORRECT     Tilpass systemtilpasning for reg.strukturområder iht. merknad 185150 .
REWPACT0            Internt: Teste fastsetting av IS-U-behandler             .
REWW2_WI_FOR_OBJ_DISP     Workflow-evalueringer (rapport)                    .
REW_RELATIONS_CORRECTION    Program for korrigering av objekttilknytninger            .
REXPDSEL            Fremdriftssporing: Utvalg innkjøpsordrer               .
REXPDSEL_COMP         Fremdriftssporing: Utvalg nettverkskomponenter            .
RE_BBP_PART_BILL_CHECK     Søk etter differanser mellom delfaktura og akontobeløpsplan      .
RE_BBP_WASTE_CREATE      Oppretting av akontobeløpsplaner (masseaktivitet)           .
RE_BI_RATEDET_LIST       Liste over tariffastsettinger                     .
RE_COLL_BILL_AMOUNT_CORRECTION Samlefaktura, korriger beløp                     .
RE_CU_ANALYSIS         Analyser operasjoner i anvisninger                  .
RE_INSP_ARCH_ARCHIVE      Skriv kampanje for inspeksjonsliste i arkivet!            .
RE_INSP_ARCH_DELETE      Slett arkivert kampanje fra inspeksjonsliste!             .
RE_INSP_ARCH_PREPARE      Forbered kampanje for inspeksjonsliste til arkivering         .
RE_INSP_LIST_CREATE      Opprett/utvid inspeksjonsliste                    .
RE_INSP_LIST_DISPLAY      Endre/vis inspeksjonsliste                      .
RE_INSP_ORDERNOTIF_CREATE   Opprett arbeidsordrer/meldinger for inspeksjoner           .
RE_SR_FREE_BY_CHILD_DUE_DATE  Fjern akontobeløp fra samlefaktura                  .
RE_TEST_UPLOAD         Testprogram for BAPI_UPLOAD                      .
RF0KQST5            Rapport tilbakeholdt avgift for Italia: Modello 770          .
RF110SMS            Program RF110SMS                           .
RF150SMS            Program RF150SMS                           .
RF42BAGV            Liste over utligningsoperasjoner                   .
RF42BSHW            Program RF42ZSHW                           .
RF42_SHW            Program RF42ZSHW                           .
RF66EDTD            Dataoverf. fra annet system: Vedlikeholde reg.forhold i overf.tabell .
RF66IDEL            Dataoverføring fra annet system: Reg.forhold/blandingssatser - mva.  .
RF66IMPD            Dataoverf. fra annet system: Gen. init. reg.forhold mva. i overf.tab. .
RF66PUTD            Overføring fra annet system: Overføre registreringsforh. til stamdata .
RF66VSTC            Dataoverføring fra annet system: Korreksjonsverdier for inng. mva.  .
RF66VSTM            Overf. data fra annet sys.: Tilb.stille data fra annet sys. til korrBe.
RFABADAB            Programoversikt for ABAP/4                      .
RFAGL_COPY_DOCUMENT_TYPES   Kopier forslagsverdier for bilagsarter (registr.persp. -" hovedbok)  .
RFAGL_COPY_NUMBER_RANGES_GLF  Kopier nummerserieintervaller fra RF_BELEG til FAGL_DOCNR       .
RFAGL_GET_DOCNUMBER      Hent bilagsnummer fra VV-felt                     .
RFAGL_SWAP_IMG_NEW       Aktiver/deaktiver ny implementeringsguide               .
RFAGL_SWAP_IMG_OLD       Aktiver/deaktiver gammel implementeringsguide             .
RFAGL_SWAP_MENU_NEW      Aktiver/deaktiver ny meny                       .
RFAGL_SWAP_MENU_OLD      Aktiver/deaktiver gammel meny                     .
RFAGL_TABLE_ENTRIES_FR_CLIENT Importer klientavhengige poster fra kildeklient            .
RFAIR01            Inventory Accounting: Line Items                   .
RFAIR03            Display Accounting Documents                     .
RFAIR21            Transport of Program Variants for Reporting              .
RFALEX00            Fordeling av valutakurser                       .
RFAPBALANCE          Saldovisning kreditorer                        .
RFAPBALANCE_RRI        Anrop av saldovisning via RRG                     .
RFAPS_HTL_CTLG_API       Sammenlign med Amadeus-hotellkatalog                 .
RFARBALANCE          Saldovisning debitorer                        .
RFARBALANCE_RRI        Anrop av saldovisning via RRG                     .
RFARHTP12           Synkronisering av reiseplaner via Amadeus Interface Records (AIR)   .
RFARHTP14           AMADEUS-offlinesynkronisering med kømekanisme             .
RFARI020            FI-ARI: Ekstrakt av kredittstamdata                  .
RFARI030            FI-ARI: Import av kredittstamdata                   .
RFASLD02            Sammenfattende rapport (Belgia)                    .
RFASLD02_P           Sammenfattende rapport (Belgia)                    .
RFASLD11            Sammenfattende rapport (Spania)                    .
RFASLD11B           Sammenfattende rapport (Spania)                    .
RFASLD11_P           Sammenfattende rapport (Spania)                    .
RFASLD12            Sammenfattende rapport (Østerrike)                  .
RFASLD12_P           Sammenfattende rapport (Østerrike)                  .
RFASLD15            EU-omsetningsliste for Polen, Ungarn og Tsjekkia           .
RFASLD20            Sammenfattende rapport i SAD-format                  .
RFASLDPC            Internasjonalt betalingsmedium - last DOF-fil på diskett       .
RFASLM00            Sammenfattende rapport                        .
RFASLM00_P           Sammenfattende rapport                        .
RFASSIGNAR           Tilordning av åpne poster                       .
RFAUDI07            Antall normale FI-bilag                        .
RFAUDI20            Bruksinformasjon: Autorisasjonsobjekt-"transaksjon/programm (fra SE84).
RFAUDI20_BCE          Where-Used List: Authorization Object-"Transaction/Program (from SE84).
RFAUDI30            Kontooppsporer                            .
RFAUDI40            Artskontosaldoer i LV etter klassifikasjonskjennetegn         .
RFAUSZ00            Debitorer / kreditorer / artskontoutskrifter             .
RFAUSZ00_NACC         Debitorer / kreditorer / artskontoutskrifter             .
RFAVIS10            Oversikt - betalingsmeldinger                     .
RFAVIS20            Betalingsmeldinger: Reorganisering                  .
RFAVIS30            Oversikt - bet.meldinger (topp- og posisjonsdata)           .
RFAVIS40            Betalingsmeldinger: Kontere utligning                 .
RFAWVZ40            Rapporter - direktiv for utenrikshandel Z4              .
RFAWVZ40N           Z4-melding AWV på basis av fordringer/gjeld              .
RFAWVZ40_NACC         Rapporter - direktiv for utenrikshandel Z4              .
RFAWVZ58            Rapport - direktiv Z5a for utenrikshandel               .
RFAWVZ5A            Rapport - direktiv Z5a for utenrikshandel               .
RFAWVZ5A_NACC         Rapport - direktiv Z5a for utenrikshandel               .
RFAWVZ5P            Melding AWV Z5A - innlasting av DOF-fil på diskett          .
RFAWVZ5P_NACC         Melding AWV Z5A - innlasting av DOF-fil på diskett          .
RFBABL00            Endringsvisning bilag                         .
RFBABL00_NACC         Endringsvisning bilag                         .
RFBANK_ALE           Fordeling av bankstamdata                       .
RFBBBNR1            Konvert. av 8-tegns foretaksnr. til internasjonalt lokaliseringsnr.  .
RFBBEW00            Valutavurdering (banker) på referansedato DD.MM.ÅÅ          .
RFBBEW01            Utskrift av særskilt dekning fra T044E                .
RFBBEW10            Rentebindingsfordelt valBal. (banker) på refDato DD.MM.ÅÅ       .
RFBELJ00            Kompaktjournal for bilag                       .
RFBELJ00_NACC         Kompaktjournal for bilag                       .
RFBELJ10            Bilagsjournal (tilgjengelig)                     .
RFBELJ10_NACC         Bilagsjournal                             .
RFBIBL00            Batch input-bilag                           .
RFBIBL01            Batch input-bilag                           .
RFBIBLK0            Direct input for anmodninger                     .
RFBIBLK1            Batch input-bilag                           .
RFBIBLT0            Testdata for RFBIBL00                         .
RFBIDE00            Grensesnitt for batch input for debitorer               .
RFBIDE10            Overføring av debitorstamdata fra kildefirmakode: Send        .
RFBIDE15            Eksporterer bankforbindelsene til debitor med IBAN uten bankkto.nummer.
RFBIDE20            Overføring av debitorstamdata fra kildefirmakode: Mottak       .
RFBIDEG0            Genereringsrapport: Batch input for debitorstamdata          .
RFBIDEK0            Grensesnitt for batch input for debitorer               .
RFBIDET0            Testdata for RFBIDE00                         .
RFBIFOCR            Utskrift av balansen på formular/generer formular           .
RFBIFOPR            Utskrift av balansen på formular/fyll ut formular           .
RFBIKR00            Grensesnitt for batch input - kreditorer               .
RFBIKR10            Overføring av kreditorstamdata fra kildefirmakode: Send        .
RFBIKR15            Eksporterer bankforbindelsene til kreditor med IBAN uten bankkto.nr. .
RFBIKR20            Overføring av kreditorstamdata fra kildefirmakode: Mottak       .
RFBIKRG0            Genereringsrapport: Batch Input for stamdata - kreditorer       .
RFBIKRK0            Grensesnitt for batch input - kreditorer               .
RFBIKRT0            Testdata for RFBIKR00                         .
RFBILA00            Balanse/resultatregnskap                       .
RFBILA10            Balanse/RR for spesialledgere                     .
RFBIPPG0            Genereringsrapport: Batch input for ankomstregistrerte bilag     .
RFBIPPG1            Genereringsrapport: Tilbakestill ev. feltene i konteringsblokken   .
RFBIPPG3            Genereringsrapport: Tilbakestill eventuelt felt (BSEG)        .
RFBISA00            Grensesnitt for artskontostamdata                   .
RFBISA01            Grensesnitt for artskontostamdata                   .
RFBISA10            Overføring av artskontostamdata: Sending               .
RFBISA20            Overføring av artskontostamdata til målfirmakode: Mottak       .
RFBISA30            Oppretting av artskontostamdata med mal - generering av BI-mappe   .
RFBISA40            Kopiere firmakode: Artkontoer                     .
RFBISA50            Ekstrahere artskontostamdata i fil                  .
RFBISA51            Ekstrahere artskontostamdata i fil                  .
RFBISAG1            Genereringsprogram for RFBISA11                    .
RFBITB01            Kontering av mislykkede betalingstransaksjoner            .
RFBITB01_NACC         Kontering av mislykkede betalingstransaksjoner            .
RFBKABL0            Endringsvisning banker                        .
RFBKABSA            Kontoutskriftsarkivering: Arkiveringsprogram             .
RFBKABSD            Kontoutskriftsarkivering: Sletteprogram                .
RFBKABSR            Kontoutskriftsarkivering: Nyinnlastingsprogram            .
RFBKABSS            Kontoutskriftsarkivering: Leseprogram                 .
RFBKACCB            Kontoer sperret av dagsavslutningsbehandling             .
RFBKACCBSINGLE         Kontoer sperret ved enkeltavslutning                 .
RFBKACCINPROC         Liste over kontoer som behandles ved DAB-kjøringer          .
RFBKACCL            Rapport: Kontostenging                        .
RFBKACFA            Arkivering av saldooverføring: Arkiveringsprogram           .
RFBKACFD            Arkivering av saldooverføring: Sletteprogram             .
RFBKACFR            Arkivering av saldooverføring: Program for ny innlasting       .
RFBKACFS            Arkivering av saldooverføring: Analyseprogram             .
RFBKAGLA            BCA-hovedbokadata: Arkiveringsprogram                 .
RFBKAGLD            BCA-hovedbokdata: Sletteprogram                    .
RFBKAGLR            BCA-hovedbokdata: Program for ny innlasting              .
RFBKAICA            BCA, arkivering av detaljdata for kontoavslutning: Arkiveringsprogram .
RFBKAICD            BCA, arkiver. av detaljdata for kontoavslutning: Sletteprog.     .
RFBKAICR            BCA, arkivering av detaljdata for kontoavslutn.: Prg. for ny innlast. .
RFBKAICS            BCA, arkivering av detaljdata for kontoavslutning: Leseprog.     .
RFBKAITA            Arkivering av betalingsposter: Arkiveringsprogram           .
RFBKAITAN           Arkivering av betalingspost: Utskriftspogram             .
RFBKAITD            Arkivering av betalingsposter: Sletteprogram             .
RFBKAITR            Arkivering av betalingsposter: Program for ny innlasting       .
RFBKAITS            Arkivering av betalingsposter: Analyseprogram             .
RFBKAORA            BCA, arkivering av betalingsoppdrag: Arkiveringsprogram        .
RFBKAORD            BCA, arkivering av betalingsoppdrag: Sletteprogram          .
RFBKAORR            BCA, arkivering av betalingsoppdrag: Program for ny innlasting    .
RFBKAORS            BCA, arkivering av betalingsoppdrag: Leseprogram           .
RFBKAPCA            BCA, arkivering av kontoavslutningsdata: Arkiveringsprogram      .
RFBKAPCD            BCA, arkivering av kontoavslutningsdata: Sletteprogram        .
RFBKAPCR            BCA, arkiv. av kontoavslutningsdata: Prog. for ny innlasting     .
RFBKAPCS            BCA, arkivering av kontoavslutningsdata: Leseprogram         .
RFBKAPPLLOGDEL         Rapport for sletting av applikasjonsprotokoller brukt i BCA      .
RFBKASOA            BCA, arkivering av fast oppdrag: Arkiveringsprogram          .
RFBKASOD            BCA, arkivering av faste oppdrag: Sletteprogram            .
RFBKASOR            BCA, arkivering av faste oppdrag: Program for ny innlasting      .
RFBKASOS            BCA, arkivering av faste oppdrag: Leseprogram             .
RFBKATOA            Arkivering av trans.tall for valuta: Arkiveringsprogram        .
RFBKATOAN           Arkiverer trans.tall for valuta: Ark.prog. med ytelsesforbedring   .
RFBKATOD            Arkivering av trans.tall for valuta: Sletteprogram          .
RFBKATOR            Arkivering av trans.tall for valuta: Program for ny innlasting    .
RFBKATOS            Arkivering av trans.tall for valuta: Leseprogram           .
RFBKBAL1            Saldoliste                              .
RFBKBAL1_VAL          Saldoliste etter ref.dato (valuterings- og kont.dato)         .
RFBKBALNOT           Opprett saldomeldinger - massekjøring                 .
RFBKBALNOTFILL         BRK: Utfylling av periodiske data for saldomelding          .
RFBKBALNOT_REST        Start saldomeldinger - omstart                    .
RFBKBALNOT_SINGLE       Opprett en enkelt saldomelding (på forspørsel)            .
RFBKBANKSTATDUPL        Start duplikatframstilling av kontoutskrifter             .
RFBKBDCOND           RFBKBDCOND - tilbakevirkende endringer av standardbetingelser     .
RFBKBENCH00          Benchmark BCA: Betalingsformidling                  .
RFBKBENCH01          Måletall BCA: Kontoavslutning                     .
RFBKBENCH03          Benchmark BCA: Kontoutskrift                     .
RFBKBENCH10          Benchmark BCA: Betalingsformidling via dialog-bruker         .
RFBKBENCHGE2          BCA benchmark: Stamdatagenerering                   .
RFBKBENCHGE3          BCA måletall: Konteringer for kontoavslutning             .
RFBKBENCHGE4          BCA måletall: Konteringer for kontoavslutning             .
RFBKBENCHMON00         BCA-måletall: Monitor for måletall for betalingsformidling      .
RFBKBENCHMON01         BCA benchmark: Monitor over konterte data               .
RFBKBENCHUTI01         BCA benchmark: Hjelpefunksjon - forbered omstart dagsavlutningsbeh.  .
RFBKBENCHUTI02         BCA måletall: Hjelpefunksjon - annuller kontoavslutning        .
RFBKBENCHUTI03         BCA benchmark: Hjelpefunksjon - forbered omstart BKKM2        .
RFBKBENCHUTI05         BCA måletall: Hjelpefunksjon - sletting av måletalldata        .
RFBKBKK45_CORR_FILL      Migrer til administrasjon for korrespondansemottaker         .
RFBKBSRE            Start kontoutskrifter - omstart                    .
RFBKBSSG            Opprett en enkelt kontoutskrift (på forespørsel)           .
RFBKBSSG_DUPL         Duplikatframstilling av en kontoutskrift (enkeltkjøring)       .
RFBKBSST            Start kontoutskrifter                         .
RFBKBTEINFO          Business Transaction Events: Publish&Subscribe-grensesnitt      .
RFBKCCINF01          Kontooversikt for valutaomstilling                  .
RFBKCHACCUR          Rapport for omstilling av kontovaluta                 .
RFBKCHAINOVR          Statusoversikt til rapporter i dagsavslutningsbehandling       .
RFBKCHAINSTART         Start på sekvens av rapporter i dagsavslutningsbehandling       .
RFBKCHQ1            Sjekksperrer                             .
RFBKCLEB            Dagsavslutningsbehandling batch: Øk kont.dato for avslutningskont.  .
RFBKCLOSUREUNDO        Rapport: Annuler kontostengning, enkeltkjøring            .
RFBKCOMP_BKK9B_BKKIT      Sammenligning BKK9B - BKKIT                      .
RFBKCON3            Renteskalaliste                            .
RFBKCON4            BRK: Skriv omsetningstalltabell på nytt per konto           .
RFBKCON5            BRK: Ny skriving av omsetningstalltabell per bankområde        .
RFBKCON6            Interne referansekontoer (for avslutning)               .
RFBKCON6X           Eksterne referansekontoer (for avslutning)              .
RFBKCONA            Startbilde periodisering for hovedbok                 .
RFBKCONACBALBEFOREPRODDATE   Korrigering: Feil kontoavslutning før aktivering           .
RFBKCONB            BCA: Start startbilde kontoavslutning på nytt (renter og gebyrer)   .
RFBKCONC            Startbilde massekontoavslutning (rente- og gebyrberegning)      .
RFBKCONCOMP01         Avslutning: Sammenligne BKK92 / konteringer i annet system      .
RFBKCONCOMP02         Limit: BKKE1, fastsett dato gyldig fra                .
RFBKCOND            Startbilde avslutning av individuell konto (rente- og gebyrberegning) .
RFBKCONH            BCA: Fastsett datoer for fremskyndet avslutning (periodisk)      .
RFBKCONHLST          Liste over data for fremskyndet avslutning              .
RFBKCONI            Startbilde for fremskyndet massekontoavslutning            .
RFBKCONJ            BCA: Startbilde for utdata av avsluttede kontoer           .
RFBKCONL            BCA: Startbilde omstart av enkeltkontoavslutning           .
RFBKCONM            BCA: Startbilde omstart av renteperiodisering for hovedbok      .
RFBKCONN            BCA: Startbilde for fremskyndet enkeltkontoavslutning         .
RFBKCONO            Startbilde: Kontroll av overføring av eksterne data kontoavslutning  .
RFBKCONP            Test overføring av eksterne data kontoavslutning           .
RFBKCON_ACBAL_BEFORE_PRODDATE Korrigering: Feil kontoavslutning før aktivering           .
RFBKCOOR            Visning summeringsposter fra betalingsformidling           .
RFBKCORR_BALANCE_PERIOD    Program RFBKCORR_BALANCE_PERIOD                    .
RFBKCORR_BKK51         Korrekturrapport for saldo med forbehold om innbetaling        .
RFBKCORR_BKKVRS        Korrekturrapport for tilgjengelig saldorekke             .
RFBKCORR_GL_CUSTOM_CHECK    Kontr. HB systemtilpasning                      .
RFBKCORR_GL_GEN_DELETE_TABLES Korrigeringer: Sletter HB-tabeller for sikkerhetskopi av bankområde  .
RFBKCORR_GL_GEN_RELOAD_TABLES Korrigeringer: Ny innlasting av lagrede data             .
RFBKCORR_GL_GEN_SAVE_TABLES  Korrigeringer: Lagrer hovedboktabeller i et annet bankområde     .
RFBKCORR_LIM_401_PREP_NEW_REL Komplettering av limitdefinisjoner før versjonsbytte         .
RFBKCORR_LIM_COMPLETE_LIMITS  Kompletterig av limitdefinisjoner                   .
RFBKCORR_PI_DIRDEB       Vedl. begunstiget i betalingspost for direkte debiteringsoppdrag   .
RFBKCPBL            Setting av aktiverings- og saldooverføringsdato            .
RFBKCURCHDAT          Vedlikehold dato for valutaomstilling (BCA)              .
RFBKCUST            Overføring av systemtilpasningsinnstillinger             .
RFBKDEL1            Slett kontostamdata                          .
RFBKDEL1_EXT          Slett kontostamdata via eksterne kontonummer             .
RFBKDEL1_INT          Slett kontostamdata via interne kontonummer              .
RFBKDEL3            Slett data HB-oppdatering                       .
RFBKDEL5            Slett hierarkidata                          .
RFBKDIRDEBCHCURR        Program for valutaomstilling av avtalegiroer             .
RFBKDISPJOB          Forløp innenfor en bakgrunnsjobb                   .
RFBKEOFDAYPROC_WAIT      Vent til foregående jobb er avsluttet                 .
RFBKFIXBKKCORR         Generelt: Kompletter / slett tabell BKKCORR*             .
RFBKFOLLOWUP          Gjentatt presentasjon for kontoer                   .
RFBKFUT            BCA: Visning planlagte betalingsposter                .
RFBKGL01            Henti bankreskontro - FI-hovedbok                   .
RFBKGL11            Avstemming: Oversikt over BRK-avstemmingsnøkler            .
RFBKGL12            Avstemming: Konteringssum per BRK-avstemmingsnøkkel          .
RFBKGLBKKC30          Hovedbok: Balanseforberedelsesdata detaljvisning           .
RFBKGLBSPREP          Balanseforberedelse bankreskontro - FI-hovedbok            .
RFBKGLC1            Avstemming: Sammenligning av BRK-konteringssummer med FI-kont.summer .
RFBKGLC2            Avstemming: Sammenlign. BRK-betalingsposter m. BRK-kont.summer for FI .
RFBKGLC4            Foreldet. Bruk transaksjonen F97E i stedet.              .
RFBKGLC6            Avstemming: Liste over FI-bilagslinjer per BCA-astemmingsnøkkel    .
RFBKGLCM            Kompensasjon: Oversikt over BCA-kontoer som skal kompenseres     .
RFBKGLCOMP01          Korreksjon: Sammenligning BKKC10 / omsetningstall           .
RFBKGLDI_FIKEY         Administrasjon av hovedbokinformasjon ved dataøverføring (FIKEYs)   .
RFBKGLFIX01          Korreksjon: Balansadata ved inkonsistent konteringsdato        .
RFBKGLFIX02          Korreksjon: Endre overføringsstatus for avstemmingsnøkler       .
RFBKGLFIX03          Korreksjon: BKKC01 / BKKC01C avstemme tellere (CNT_UPD / CNT_COM)   .
RFBKGLIA            Renteperiodisering: Oversikt over genererte renteperiodiseringer   .
RFBKGLIA_DETAIL        Periodisering: Detaljinfo til genererte periodiseringer        .
RFBKGLPP            Etterbehandling: Saldoer BCA- og FI-konti for poster i etterbeh.   .
RFBKGLRV            Opprett. av reverseringspost. for FI-bilag ved overf. av ekst. data  .
RFBKGL_AT           Revisjonsspor: Sammenheng mellom betalingsposter og regnskapsbilag  .
RFBKGL_CHECK_CUSTOMIZ     Kontroller innstillinger for systemtilpasning for hovedbokoverføring .
RFBKGL_GLDATA         Replikering av hovedbokdata ved frakoblet FI og kontroller      .
RFBKGL_REC_BALANCE       Saldoinfo for en HB-konto fra saldoer fra BCA-konti          .
RFBKGL_REC_START        Info BCA-konteringer for FI-bilagslinje, startbilde          .
RFBKGL_VA_CALC_POST      Konter verdikorrigering                        .
RFBKGL_VA_DI          Korrigering av enkeltverdi ved overføring av data fra gml. system   .
RFBKGL_VA_MAINTAIN       verdikorrigeringer behandle forslagsliste               .
RFBKHISTORY_INDIV       Vis endringsdokumenter for særvilkår                 .
RFBKHISTORY_STAND       Vis endringsdokumenter for standardbetingelser            .
RFBKHISTORY_ZUORD       Vis endringsdokumenter for betingelsestilordninger          .
RFBKINDCOND          Rapport: Behandling av særvilkår                   .
RFBKINITARCH          Initialiser administrasjon av arkiverte perioder           .
RFBKINTEREST_INDIV       Særvilkår                               .
RFBKIZI1            BCA: Styringsrapport betalingsposter (etterbehandling+frigivelse)   .
RFBKIZI2            BCA: Styringsrapport bet.post (visn., tilbakef., returkont., red.gen.).
RFBKIZI3            BCA: Styringsrapport engangsbetalingsposter              .
RFBKIZO1            BCA: Styringsrapport for kontoføringsprosesser -" betalingsoppdrag  .
RFBKKC20            Likv.optimering: Massekjøring                     .
RFBKKCFILL           Rapport for utfylling av overf.typer og avrundingspos. cash concentr. .
RFBKLIRE            Rapport: Liste over limits som skal frigis              .
RFBKLIRL            Limitbehandling                            .
RFBKLOC1            KONTOSPERRER                             .
RFBKMAINJOB          Program RFBKMAINJOB                          .
RFBKMAINOFFICCHANG       Endring av forretningspartner                     .
RFBKOVR1            Overtrekksliste                            .
RFBKOVR_CNTRL         Innvilgede overtrekk                         .
RFBKOVR_CNTRL_LIST       Kontoer med innvilget overtrekk                    .
RFBKPARUNOVR          Oversikt over aktuelle dagsavslutningsbehandlingskjøringer      .
RFBKPAYD            Betalingsliste for nedlasting til EXCEL                .
RFBKPAYMEX_DE_DTA       Rapport for oppretting av DOF                     .
RFBKPAYMEX_HEADER       Oversikt genererte DOF-filer (utgående betalingsformidling)      .
RFBKPAYMINREV_DE_DTA      Tilbakeføringskjøring av DOF i DTAUS-format              .
RFBKPAYMIN_DE_DTA       Rapport som importerer DOF i DTAUS-format               .
RFBKPAYMIN_HEADER       Oversikt DOF-filer (inngående betalingsformidling)          .
RFBKPDT2            BCA: Fastsett konteringsdato i bakgrunnsbehandling/dialog       .
RFBKPDT4            BCA: Fastsett konteringsdato i bakgrunnsbehandling/dialog for TEST  .
RFBKPI02            Slett planpost                            .
RFBKPO02            BCA: Slett terminordre                        .
RFBKPOEX            Overfører mottakerposisjoner fra betalingsoppdrag til forgjengersystem.
RFBKPRE1            Omposter planlagte betalingsposter (LIMIT)              .
RFBKPRODUCTDELETE       Sletter produkter fra systemtilpasningstabeller            .
RFBKREBOOK           Korrigeringsrapport for etterskuddsposter for omposteringsflagg    .
RFBKREFCSB00          Output Bank Data & References (CSB 19 Annex 6)            .
RFBKRELCHCUR          Behandling av valutaskifte                      .
RFBKSOCHCUR          BCA, eurokonvertering faste oppdrag                  .
RFBKSOCR            Konter faste oppdrag                         .
RFBKSOCRPAR          Konter faste oppdrag                         .
RFBKSTANDORDWDAY        Fast oppdrag: Fastsett virkedag for utføring (alle faste oppdrag)   .
RFBKTDEPOSITCOLLECTION     Innkreving av kontraktssum og økningbeløp på fastrentekontoer     .
RFBKTMP1            BCA: Omposter planlagte betalingsposter til BKKIT           .
RFBKTMP1_PO          BR: Konter terminordrer                        .
RFBKTTERMCONTROL        Bind kontoer for fastrenteinnskudd                  .
RFBKTTERMPOSTPROCESSING    Etterbehandling av fastrenteavtaler                  .
RFBKTTERMPRENOTICE       Forfallsmelding for kontoer for fastrenteinnskudd           .
RFBKTTERMRESTART        Start fastrenteavtaler på nytt                    .
RFBKTTTERMMATURE        Fastsett forfall for kontoer for fastrenteinnskudd          .
RFBKUPTJOB           Parallellisering UPT JOB                       .
RFBKUPTSYNC          UPT synkroniseringsrapport                      .
RFBKVZ00            Bankoversikt                             .
RFBKXPR_BDC          XPRA-konv. BKK92 - oppdater gebyrbeløp hvis NRADD"0          .
RFBK_ACCNT_CLOSE_RELEASE    Kontooppløsning: Frigivelse                      .
RFBK_BDT_CUST_CHECK_CLIENT   Sammenligning av de viktigste BDT-tabellene mellom klienter      .
RFBK_BUPA_SHOW_ALL       Forretningspartner: Vis alle roller                  .
RFBK_CHECK_INT_METHOD     Program RFBK_CHECK_INT_METHOD                     .
RFBK_CORRECT_BALANCE_PERIOD  Rapport RFBK_CORRECT_BALANCE_PERIOD                  .
RFBK_NOTICE_RELEASE      Oppsigelse: Frigivelse                        .
RFBK_PAR_NUMRG_GENERATE    Generer nummerserieintervaller for parallell behandling av bet.poster .
RFBK_PAR_REALLOCATE_INTERV   Nygenerering av intervalltabell for parallell beh. av kontoposteringer.
RFBK_PRODUCT_CHANGE      Endrer produkt for alle kontoer i et bankområde            .
RFBK_SO_RELEASE        Behandling av faste oppdrag                      .
RFBLBC00            Bankbetalingskjeder for hovedbankforbindelser             .
RFBLBC01            Bankbetalingskjeder for bankkontooverførsler             .
RFBLBC02            Bankbetalingskjeder for kreditorer/debitorer             .
RFBNUM00            Manglende verdier ved tildelingen av bilagsnumre           .
RFBNUM00N           Manglende verdier ved tildelingen av bilagsnumre           .
RFBNUM10            Dobbelt tildelte fakturanumre                     .
RFBPDKCD            Vis endringsdokumenter for bevilgningsregistreringsbilag       .
RFBPET00            Ekstrakt av bilagsposisjoner                     .
RFBPET00_NACC         Ekstrakt av bilagsposisjoner                     .
RFBREAKDOWNGTS         Etterskuddsvis utføring av kontroll i SAP GTS for FI         .
RFBUEB00            Liste over bilag                           .
RFBUEB01            Liste over bilag                           .
RFBUST00_P           Avgift uavhengig av firmakode (Japan og Danmark)           .
RFBUST10            Firmakodeuavhengig ompostering                    .
RFBUST10_P           Avgift uavhengig av firmakode                     .
RFBUSU00            Konteringssummer                           .
RFBVALL_0           Landspesifikk overføring av bankfortegnelse              .
RFBVBIC_0           Bankfortegnelsesoverføring fra BIC-fil                .
RFBVCA_0            Overføring av bankdata (Canada)                    .
RFBVCH_0            Overføring av bankdata for Sveits (telekurs - diskett)        .
RFBVGB_0            Overføring av bankdata - Storbritannia                .
RFBVOR00            Liste over firmakodeuavhengige transaksjoner             .
RFBVZA_0            Overføring av bankdata - Sør-Afrika                  .
RFBYPASS            Forskjell i bilag som posteres med eller uten bypass         .
RFBYPASS_ON_OFF        Aktivering og deaktivering av avgiftsbypass i FI-grensesnitt     .
RFCASH00            Kassebok                               .
RFCASH10            Kassebok: Slettede bilag                       .
RFCASH20            Kassebok                               .
RFCATX00            Kontering til en tidligere periode PST (Canada)            .
RFCCDLOG            Betalingskort: Sletting av gammel protokollinformasjon        .
RFCCRSTT            Betalingskort: Gjenta avregning                    .
RFCCSIMU            Simulasjon av svaret på en avregningskjøring for betalingskort    .
RFCCSSTT            Betalingskort: Utfør avregning                    .
RFCCSSTT_NACC         Betalingskort: Utfør avregning                    .
RFCDAT00            Bare for testdata: Regnskapsårsskifte - testdata           .
RFCHAINRVS           Tilbakeføring IHC-betalingsoppdrag                  .
RFCHIL00            Sjekknummerintervaller                        .
RFCHIL10            Konfigurerbar liste over sjekknummerintervaller            .
RFCHKA00            Arkivering av sjekkdata                        .
RFCHKA10            Sletting av sjekkdata i arkivet                    .
RFCHKA20            Ny innlasting av sjekkdata fra arkiv                 .
RFCHKD00            Slett sjekkopplysninger for betalingskjøring             .
RFCHKD10            Slett sjekkinformasjon til makulerte sjekker             .
RFCHKD20            Slette opplysninger til manuelt opprettede sjekker          .
RFCHKD30            Tilbakeføring av sjekkinformasjonsdata                .
RFCHKE00            Ekstraktutstedelse av sjekker                     .
RFCHKL00            Liste over sjekker til firmakode &0..                 .
RFCHKN00            Sjekkregister                             .
RFCHKN10            Sjekkregister                             .
RFCHKR00            Forlengelse av sjekknumre til konto &0.. &1... &2...         .
RFCHKR10            Annullering av transaksjonen "Ny utskrift"              .
RFCHKR10_NACC         Annullering av transaksjonen "Ny utskrift"              .
RFCHKU00            Opprette referanse for sjekk fra betalingsbilag            .
RFCJ10             RFCJ10                                .
RFCLLIB00           Kassabok - Libro de Caja                       .
RFCLLIB01           Dagsjournal - Libro Diario                      .
RFCLLIB02           Hovedbok - Libro Mayor                        .
RFCLLIB03           Salgsbok - Libro de Ventas                      .
RFCLLIB04           Innkjøpsjournal - Libro de Compras                  .
RFCMCRCV            Kredittstyring: Oppretting av kredittvektor              .
RFCMDECV            Sletting av kredittvektor                       .
RFCNGAIS            Frame Report for Golden Audit                     .
RFCODOCUMENT          Visning av feilkostnadsbilag                     .
RFCONVTP            Merking av midler: Konverter systemtilp. av maltyper og feltstyring  .
RFCOPY00            Kopiere systemtilpasningstabeller - betalingsfordeling        .
RFCOREPORT_EXCESS       Rapport for merkostnad i feilkostandshåndtering            .
RFCOREPORT_NOTIF        Rapport kvalitetsmelding i feilkostnadshåndtering           .
RFCOREPORT_RESPCC       Rapport ansvarlig kostnadssted i feilkostnadshåndteringen       .
RFCOREPORT_REW         Rapport etterarbeid i feilkostnadshåndteringen            .
RFCOREPORT_REWCOST       Rapport etterbehandlingskostnader i feilkostnadshåndtering      .
RFCOREPORT_SCRAP        Rapport kassasjonskostnader i feilkostnadshåndtering         .
RFCORR14            Tilbakestilling av en purrekjøring via MHNK/MHND           .
RFCORR26            Test av konsistens for avgiftskode (A003 / KONH / KONP)        .
RFCORR40            Avstemmingsrapport rfcorr40                      .
RFCORR53            FI: Slette søkeord for arkiverte/slettede artskontoer         .
RFCORR57            Preliminærregistr. bilag må merkes som irrelevant for bilagsfrig. (WF).
RFCORR58            Tilbakeføre betalingsfrigivelse (bet.sperre og WF bet.frigivelse)   .
RFCORR78            Korriger PSWBT og PSWSL av SGA-konteringer              .
RFCORR90            Ordne GLT0 for avregningskontoer for kontantrabatt          .
RFCORR99            Analyseprogram avgift                         .
RFCORRA7            Sammenlign T001_ARCH med T001                     .
RFCORRFA            Korrigering av funksjonsområder i FI-bilag              .
RFCOSELECTION         Kopieringsmal bilagsutvalg                      .
RFCOVALUATION         Vurdering feilkostnadsbilag                      .
RFCRDB10            Bakgrunnsbehandlingsinndata: Betalingskortstamdata          .
RFCRDFDF            Betalingskortfil: Definer arkiveringsindikator (arkivering)      .
RFCRDFDL            Betalingskortfil: Sletteprogram (arkivering)             .
RFCRDFRL            Betalingskortfil: Last inn arkiverte data på nytt.          .
RFCRDFWR            Betalingskortfil: Skriv arkiv                     .
RFCRDL00            Kortstamdatapost: Listevedlikehold                  .
RFCRDL10            Kortbilag: Listevedlikehold                      .
RFCRDL20            Betalingskort: Evaluer protokollfil                  .
RFCRDMDF            Kortstamdatapost: Fastsett arkiveringsindikator (arkivering)     .
RFCRDMDL            Kortstamdata: Sletteprogram (arkivering)               .
RFCRDMRL            Kortstamdatapost: Last arkiverte data inn på nytt.          .
RFCRDMWR            Kortstamdatapost: Skriv arkiv.                    .
RFCTST01            RFC test program                           .
RFCTST02            RFC test program                           .
RFCTST03            RFC statistics                            .
RFCZZNP0            Rapporteringsplikt for betalinger til/fra fysiske personer - Tsjekkia .
RFC_AUTH_TRACE_TEST      Program RFC_AUTH_TRACE_TEST                      .
RFDABL00            Visning av debitorendringer                      .
RFDABL00_NACC         Visning av debitorendringer                      .
RFDANZ00            Opplisting av åpne forskuddsbetalinger per referansedato - debitorer .
RFDAPO00            Liste over utlignede debitorposter                  .
RFDAPO00_NACC         Liste over utlignede debitorposter                  .
RFDAUB00            Originalbilag for periodisk kontering                 .
RFDAUB00_NACC         Originalbilag for periodisk kontering                 .
RFDBLIW0            Belgia: BNB - åpne poster fra kunder i utlandet            .
RFDCON00            Vis/bekreft kritiske debitorendringer                 .
RFDELPLN            FI slette planleggingsdata                      .
RFDEPL00            Debitorer detaljposter liste                     .
RFDEPL00_NACC         Debitorer detaljposter liste                     .
RFDFILZE            Kredittstyring: Avstemmingsrapport filial/hovedkontor         .
RFDIFF00            Kontrollerer differanser mellom RDIFF og BDIFF per utligningsoperasjon.
RFDIOBK0            Direct input - objekter og objektrelasjoner              .
RFDKAG00            Sammenligning av stamdata - debitorer                 .
RFDKLI10            Debitorer med manglende kredittdata                  .
RFDKLI20            SD, FI: Ny generering av kredittdata etter organisatoriske endringer .
RFDKLI20_NACC         SD, FI: Ny generering av kredittdata etter organisatoriske endringer .
RFDKLI30            Oversikt - kredittgrense                       .
RFDKLI40            Kredittoversikt                            .
RFDKLI40_NACC         Kredittoversikt                            .
RFDKLI41            Kredittstamdata                            .
RFDKLI41_NACC         Kredittstamdata                            .
RFDKLI42            Kredittstyring: Tidlig varsel liste                  .
RFDKLI43            Kredittstyring: Stamdataliste                     .
RFDKLI50            Masseendring av kredittgrensedata                   .
RFDKLIAB            Visning av endringer kredittstyring                  .
RFDKLIAB_NACC         Visning av endringer kredittstyring                  .
RFDKVZ00            Debitoroversikt                            .
RFDKVZ00_NACC         Debitorfortegnelse (ikke tilgjengelig)                .
RFDLCI00            Avgiftsoppgavebilag for Chile                     .
RFDLCI02            Libro de estampillas (Chile)                     .
RFDLKBLA            Slett all øremerking av DR-midler per klient             .
RFDLKBLE            Slett utviklingsposter i KBLE og KBLEW                .
RFDLKBLX            Selektiv sletting av øremerking av DR-midler             .
RFDM1000            Comparison of Dispute Cases between Dispute Management and FI     .
RFDM1010            Display Local Data of a Dispute Case (Technical View)         .
RFDM2000            Automatic Write-Off of Dispute Cases                 .
RFDM2010            Restart Automatic Write-Off of Dispute Cases             .
RFDM3000            Automatic Creation of Dispute Cases                  .
RFDOFW00            ÅP - Forfallsprognose - debitorer                   .
RFDOPO00            Debitorer - åpne poster - liste                    .
RFDOPO00_NACC         Debitorer - åpne poster - liste                    .
RFDOPO10            Debitorer - åpne poster - liste                    .
RFDOPO10_NACC         Debitorer - åpne poster - liste                    .
RFDOPR00            Kundevurdering med ÅP-sortert liste                  .
RFDOPR00_NACC         Kundevurdering med ÅP-sortert liste                  .
RFDOPR10            ÅP-analyse av debitorer etter saldo for forfalte poster        .
RFDOPR10_NACC         ÅP-analyse av debitorer etter saldo for forfalte poster        .
RFDOPR20            Debitorer betalingsatferd                       .
RFDQST70            Belgisk rapport om tilbakeholdt avgift (fordringer)          .
RFDRRANZ            Informasjonssystem for debitorer                   .
RFDRRE01            Forfallsdatoanalyse - opprett evalueringer (subrutinepool)      .
RFDRRE01_NACC         Forfallsdatoanalyse - opprett evalueringer (subrutinepool)      .
RFDRRE02            Betalingsatferd - opprett evalueringer (subrutinepool)        .
RFDRRE02_NACC         Betalingsatferd - opprett evalueringer (subrutinepool)        .
RFDRRE03            Valutarisiko - opprett evalueringer (subrutinepool)          .
RFDRRE03_NACC         Valutarisiko - opprett evalueringer (subrutinepool)          .
RFDRRE04            Forfalte poster - opprett evalueringer (subrutinepool)        .
RFDRRE04_NACC         Forfalte poster - opprett evalueringer (subrutinepool)        .
RFDRRE05            DSO-analyse - opprett evalueringer (subrutinepool)          .
RFDRRE05_NACC         DSO-analyse - opprett evalueringer (subrutinepool)          .
RFDRRE06            Dager avtalt/realisert - opprett evalueringer (subrutinepool)     .
RFDRRE06_NACC         Dager avtalt/realisert - opprett evalueringer (subrutinepool)     .
RFDRRGEN            Opprett evalueringer av informasjonssystem for debitorer       .
RFDRRGEN_NACC         Opprett evalueringer av informasjonssystem for debitorer       .
RFDRRSEL            Opprett evalueringer av informasjonssystem for debitorer       .
RFDRRSEL_NACC         Opprett evalueringer av informasjonssystem for debitorer       .
RFDSLD00            Debitorsaldoer i lokal valuta                     .
RFDSLD00_NACC         Debitorsaldoer i lokal valuta                     .
RFDUML00            Kunder - omsetning                          .
RFDUML00_NACC         Kunder - omsetning                          .
RFDUNSEL            Utvalg - kunder                            .
RFDUZI00            Morarenteberegning                          .
RFDWZFF0            DWZ-datagrensesnitt: Innlesning av kurser ved årets slutt       .
RFDZIS00            Renteskala debitorer                         .
RFDZIS00_PDF          Debitorrenteskala                           .
RFEBBE00            CODA - bankoppgave Belgia - konvertering til MultiCash-format     .
RFEBBE00_NACC         CODA - bankoppgave Belgia - konvertering til MultiCash-format     .
RFEBBECODA00          CODA 2.1- kompiler belgisk kontoutskrift til MultiCash-format     .
RFEBBU00            Oppdatering - kontoutskrift/sjekkforeviser              .
RFEBBU00_NACC         Oppdatering - kontoutskrift/sjekkforeviser              .
RFEBBU01            Anrop - kontering av bufferdata                    .
RFEBBU01_NACC         Anrop - kontering av bufferdata                    .
RFEBCH00            Konverter kontoutskrift til MultiCash-format (Sveits)         .
RFEBCK00            Sjekkinnløsningskontroll                       .
RFEBCK00_NACC         Sjekkinnløsningskontroll                       .
RFEBCK10            Sjekkinnløsningskontroll                       .
RFEBCKT0            Sjekkinnløsningskontroll - USA                    .
RFEBDK00            Bankutskrift Danmark - konvertering til MultiCash-format       .
RFEBES00            Ikke bruk rapport!!!! Bruk RFEBKA00!                 .
RFEBESCSB00          Bankutskrift Spania - konvertering til MultiCash-format        .
RFEBEST0            Generere testdata for MultiCash                    .
RFEBEXTTRN_LOAD        Program FEBEXTTRN_LOAD                        .
RFEBFD00            Importere elektronisk kontoutskrift                  .
RFEBFD00_NACC         Importere elektronisk kontoutskrift                  .
RFEBFI00            Kontoutskr. Finland referansebet. - konvertering til MultiCash    .
RFEBFI00_NACC         Kontoutskr. Finland referansebet. - konvertering til MultiCash    .
RFEBFILUM00          Bankutskrift Finland - konvertering til MultiCash-format       .
RFEBFR00            Ikke bruk rapport!!!! Bruk RFEBKA00!                 .
RFEBFRT0            Generere testdata for MultiCash                    .
RFEBGB00            Import av kontoutskrift - Storbritannia                .
RFEBGB00_NACC         Import av kontoutskrift - Storbritannia                .
RFEBIT00            Bankutskrift: Italia CBI - konvertering til MultiCash         .
RFEBJP00            Import av kontoutskrift: ZENGINKYO (Japan)              .
RFEBJP00_NACC         Import av kontoutskrift: ZENGINKYO (Japan)              .
RFEBKA00            Kontoutskrift: Diverse formater (SWIFT, MultiCash, BAI...)      .
RFEBKA00_NACC         Kontoutskrift: Diverse formater (SWIFT, MultiCash, BAI...)      .
RFEBKA10            Avstemming konteringer mot kontoutskriftsposisjoner          .
RFEBKA30            Oppdatering - kto.utskrift                      .
RFEBKA30_NACC         Oppdat. kontoutskrift                         .
RFEBKA40            Dagsutdrag: Opprett enkeltposter                   .
RFEBKA40_NACC         Dagsutdrag: Opprett enkeltposter                   .
RFEBKA80            Evaluering av bankdata-lagr.enhet for tilføyelse av KNBK via RFBIDE00 .
RFEBKA90            Sett kontoutskrift til statusen 'Oppdatert'              .
RFEBKA91            Innsetting av valutakode i FEBKO-ABSND                .
RFEBKA96            Sletting av bufferen                         .
RFEBKAD0            Slett kontoutskrifter/sjekkinnløserlister fra bankbufferen      .
RFEBKAJ0            Kontoutskrift (Japan)                         .
RFEBKAJ0_NACC         Kontoutskrift (Japan)                         .
RFEBKAP0            Skriv ut kontoutskrift                        .
RFEBKAT0            Generere testdata for MultiCash                    .
RFEBKAT1            Generere testdata for MultiCash                    .
RFEBKAT3            Generere testdata (IDOC)                       .
RFEBKAT4            Testprogram: IDOCs ble generert av data i bankdataminnet       .
RFEBKAT5            Generer testdata for BAI-kontoutskrift og opprett åpne poster     .
RFEBKATX            Testverktøy RFEBKATX: Generering av ÅP og kontoutskriftsfiler     .
RFEBLB00            Hovedrapport - lockbox                        .
RFEBLB00_NACC         Hovedrapport - lockbox                        .
RFEBLB30            Hovedrapport - lockbox                        .
RFEBLB30_NACC         Hovedrapport - lockbox                        .
RFEBLBLO            Opprett lockbox-fil for lån                      .
RFEBLBP0            Include RFEBLBP0                           .
RFEBLBR1            Lockbox-totalrapport                         .
RFEBLBT1            Auto-Cash: Lockbox                          .
RFEBLBT2            Autocash: Lockbox - generere testdata for BAI2-format         .
RFEBLBT3            Autocash: Lockbox - generere testdata for IDOC-format         .
RFEBNO00            Konvertering av norske formater til Multicash-format.         .
RFEBNORDIC           Les EDIFACT-fil / konverter til MultiCash-format (Norge)       .
RFEBPI00            Lese inn avspørringsinformasjon i banktabellbuffer          .
RFEBPI20            Avspørring kontoutskrift: Oversikt og behandling           .
RFEBPI20_NACC         Avspørring kontoutskrift: Oversikt og behandling           .
RFEBSC00            Grensesnitt for eksternt registrerte sjekkforevisningsdata      .
RFEBSC00_NACC         Grensesnitt for eksternt registrerte sjekkforevisningsdata      .
RFEBSC10            Oppdatering av eksternt registrerte sjekkforevisningsdata       .
RFEBSC10_NACC         Oppdatering av eksternt registrerte sjekkforevisningsdata       .
RFEBSE00            Konvertering av svensk bankutskrift til MultiCash-format       .
RFEBSE00_NACC         Konvertering av svensk bankutskrift til MultiCash-format       .
RFEBSTMTTOOL          Program RFEBSTMTTOOL                         .
RFEBVND1            Online-overførsel og betalingsanmodninger kreditorer         .
RFEPOJ00            Detaljpostjournal                           .
RFEPOJ00_NACC         Detaljpostjournal                           .
RFESR000            Behandling av inngående data fra ASR eller post og bank ESR      .
RFESR100            Redigering av IKR-data (5 1/4" og 3 1/2" MS-DOS-disketter)      .
RFEWA001            FI "-" analyse av firmakoder (uten status)              .
RFEWA002            FI "-" analyse av systemtilpasning (uten status)           .
RFEWA003            FI "-" avstemming ÅP - transaksjonstall (uten status)         .
RFEWA004            FI "-" avstemming spesialregistre - hovedbok (uten status)      .
RFEWA008            FI "-" analyse av poster som skal utlignes (uten status)       .
RFEWACUS            FI analysefase "-" kontroll av systemtilpasning            .
RFEWC110            Kontroller om betalingskjøringene er avsluttet            .
RFEWC150            Kontroll, om purrekjøringer og purreutskrifter er avsluttet      .
RFEWSBAL            Analyseprogram FI "-" visning av korrigeringsdifferanser FI/AA    .
RFEWSDOC            Analyseprogram FI "-" visning av kritiske bilag            .
RFEWSSCA            Analyseprogram FI "-" visning av korr. av utligningstransaksjoner   .
RFEWSSOP            Analyseprogram FI "-" visning av total for åpne poster på ref.dato  .
RFEWUC0C            FI avstemmingsfase "-" utligningstransaksjoner "" 0 (korrigering)   .
RFEWUC0F            FI avstemmingsfase "-" sum åpne poster - regnskapsbok (korrigering)  .
RFEWUC0O            FI avstemmingsfase "-" kontobøker - hovedbok (korrigering)      .
RFEWUC1F            FI analysefase "-" sum åpne poster - regnskapsbok (analyse)      .
RFEWUC1O            FI analysefase "-" kontobøker - hovedbok (analyse)          .
RFEWUD0P            FI avstemmingsfase "-" slette tabell EWUFI_SOP            .
RFEWUS0C            FI avstemmingsfase "-" utligningstransaksjoner "" 0 (utvalg)     .
RFEWUS1C            FI analysefase "-" utligningstransaksjoner "" 0 (utvalg)       .
RFEWUSHK            Saldoer særhovedboksindikator                     .
RFEXBLK0            Eksporter fullbyrdelsesdata                      .
RFF110S            Rapport for automatisk planlegging av betalingsprogram        .
RFF110SSP           Saldokontroll etter betalingsforslag                 .
RFF110SSPL           Saldokontroll: Oversikt sperrede kontoer               .
RFFAKP01            Generer hurtigregistreringsmaler                   .
RFFAKPC1            Konsistenskontroll hurtigregistreringsmal               .
RFFAKPST            Varianter for hurtigreg.mal: Generere data for standardvarianter   .
RFFBWD00            Banken har overf. bet.meld. for forfalte veksler til UNIX-filsystemet .
RFFBWD10            Advis for forfalte veksler overført av banken på lokalt datamedium  .
RFFBWD99            Opprett DOF-inputfil for vekselinnløsningsktr. -" bare for testformål .
RFFBWE00            Opprette DOF-fil for vekselforevisning en gang til          .
RFFBWG10            Overføring av SAD-data                        .
RFFBZP10            Systemtilpasning betalingsprogram: Anrop av en view (bet.måter/FiKo) .
RFFBZP20            FBZP: Anrop av vedlikehold av postnumre                .
RFFBZP30            Program RFFBZP30                           .
RFFBZP40            FBZP: Anrop av vedlikehold av postnumre                .
RFFCRCCD            Betalingskortstamdatapost: Vis endringsbilag.             .
RFFCRD00            Betalingskort: Importer, vis, kontroller, lagre inngangsfil.     .
RFFCRD05            Betalingskort: Slett lagret fil.                   .
RFFCRD10            Betalingskort: Vis fil, generer konteringer, behandle protokoll.   .
RFFCRD20            Betalingskort: Velg og behandle protokollposter enkeltvis.      .
RFFCRD99            Betalingskort: Lagre nye utvalgskoder fra fil i tabell TCRSCODE.   .
RFFDBU00            Oppdatering av betalingsmeldinger i likviditetsstyring        .
RFFDDA00            Strukturrapport - bevilgningsart - lån                .
RFFDDL00            Sletterapport for likv.planl.data FI/MM/SD/TR             .
RFFDEA00            Utvidet avstemming av likviditetsplanlegging             .
RFFDEP00            Informasjon om totalposter i likviditetsplanleggingen fra konteringer .
RFFDIM00            Program for generering av likviditetsplanlegging for fast eiendom   .
RFFDINSK            Initialiserer LP-felt i artskontopos. som ikke lenger er relevante  .
RFFDIS00            Reorganisering av likviditetsplanlegging               .
RFFDIS35            Journal over registrerte og endrede enkeltdisposisjoner        .
RFFDIS40            Totalposter fra likvid.planlegging for sammenligning med konteringer .
RFFDIS45            Sammenligning bankkonto - betalingsmeldinger             .
RFFDIS45_NACC         Sammenligning bankkonto - betalingsmeldinger             .
RFFDIS46            Avstemming av bankkontoutdrag og bet.meldinger            .
RFFDIS46_NACC         Avstemming av bankkontoutdrag og bet.meldinger            .
RFFDIS47            Sammenligning bet.meld. for bankkontoutskrift "-" man. bet.meldinger .
RFFDIS50            Bankkorrespondanse                          .
RFFDIS50_PDF          Bankkorrespondanse                          .
RFFDKO00            Likviditetsplanlegging: Korrekturrapp. etter endr. av planlGrp./-nivå .
RFFDKU00            Overføring av reskontrokontoer for likviditetsplanleggingen      .
RFFDLF00            Overføring av agenturforretninger til likviditetsplanlegging     .
RFFDMM00            Detaljposter fra materialadmin. for sammenligning av FD-totalposter  .
RFFDMM10            Overføring av bestillinger til likviditetsplanleggingen        .
RFFDMM20            Overføring av innkjøpsrekvisisjoner til likviditetsplanlegging    .
RFFDMV00            Overføring av øremerking av midler til likviditetsplanlegging     .
RFFDNA00            Likv.planl.: Sletting og ny oppretting                .
RFFDSD00            Detaljposter i SD for sammenligning med totalposter          .
RFFDSD10            Omstruktureringsrapport - likviditetsplanlegging fra SD        .
RFFDSD11            Omstrukturering av likviditetsplanlegging fra SD-bilag - ordrer    .
RFFDSK00            Likv.planl: Opprett/endre sum.post manuelt (bare for unntakstilfeller).
RFFDTL00            Telefonliste                             .
RFFDTR00            Strukturrapport - likviditetsplanlegging for Treasury         .
RFFDUZ00            Bankbetingelser                            .
RFFDUZ00_NACC         Bankbetingelser                            .
RFFDWP00            Strukturrapport for likviditetsplanlegging verdipapir - planlagte bev..
RFFDZA00            Generer betalingsoppdrag fra bet.meldinger for likv.planlegging    .
RFFDZZ00            Likv.planlegging - oppdat. av totalposter (bare i unntakstilfeller)  .
RFFFBEST            Stock Overview: Company Code/Plant/Storage Location/Batch       .
RFFFBESTN           Stock Overview: Company Code/Plant/Storage Location/Batch       .
RFFFBSTA            Determine stock for interchangeable parts in group          .
RFFFBSTS            FFF class totals for stock overview                  .
RFFFCLASS_SEARCH_HELP     Search Help for Parts from FFF Class                 .
RFFMABL1            FM: Vis endringsdokumenter for stamdata                .
RFFMALV            ALV-liste for registreringsbilag                   .
RFFMAR01            Arkivering av FI-konteringer i disp.regnskap             .
RFFMAR02            Evaluering av arkiverte FI-konteringer i DR              .
RFFMAR04            Sletting av arkiverte FI-konteringer i DR               .
RFFMAR05            Tilbakelasting av arkiverte FI-konteringer i DR            .
RFFMAR11            Arkivering av forpliktelser og ompostering av midler i DR       .
RFFMAR12            Evaluering av arkiverte forpliktelser og ompostering av midler i DR  .
RFFMAR14            Sletting av arkiverte forpliktelser og ompostering av midler i DR   .
RFFMAR15            Tilbakelasting av arkiverte forpliktelser og ompost. av midler i DR  .
RFFMAR21            Arkivering av CO-konteringer i disp.regnskapet            .
RFFMAR22            Evaluering av arkiverte CO-konteringer i DR              .
RFFMAR24            Sletting av arkiverte CO-konteringer i DR               .
RFFMAR25            Tilbakelasting av arkiverte CO-konteringer i DR            .
RFFMAR31            Arkivering av forpliktelse/faktiske-sumposter i DR          .
RFFMAR34            Sletting av arkiverte forpliktelses/faktiske-sumposter i DR      .
RFFMAR35            Tilbakelasting av arkiverte forpliktelse/faktiske-sumposter i DR   .
RFFMAR41            Arkivering av bevilgningshierarkibilag i DR              .
RFFMAR44            Sletting av arkiverte bevilgningshierarkibilag i DR          .
RFFMAR45            Tilbakelasting av arkiverte bevilgningshierarkibilag i DR       .
RFFMAR46            Slett ikke brukte bevilgningstekster i DR               .
RFFMAR51            Arkivering av bevilgningsregistreringsbilag i DR           .
RFFMAR54            Slett arkiverte bevilgningsregistreringsbilag i DR          .
RFFMAR55            Last inn arkiverte bevilgningsregistreringsbilag i DR på nytt     .
RFFMAR61            Arkivering av bevilgningssumposter i DR                .
RFFMAR64            Slett arkiverte bevilgningssumposter i DR               .
RFFMAR65            Last inn arkiverte bevilgnigssumposter i DR på nytt          .
RFFMARCFTD           Arkivering av RÅS-summer i DR: Slett program             .
RFFMARCFTW           Arkivering av RÅS-summer i DR: Skriv program             .
RFFMARIT            Arkivering av faktisk/forpliktelses-detaljposter           .
RFFMAV01X           Forpliktelser/faktiske detaljposter til disponert årsbevilgning    .
RFFMAV02X           Forpliktelser/faktiske detaljposter til disponert totalbevilgning   .
RFFMAV03X           Dekningsunderskudd ved utgifter                    .
RFFMAV04X           Dekningsunderskudd ved inntekter                   .
RFFMAV05X           Eksterne disponeringer og rekvireringer                .
RFFMAVCCUST01         Sammenfatning av DK-systemtilpasningsinnstillinger          .
RFFMAVCCUSTDEF         Systemtilpasningskontroll for disponibilitetskontroll (DR)      .
RFFMAVCDERIAOPREDEF      Tilføy forhåndsdef. avledningstrinn for kontrollobjekter til strategi .
RFFMAVC_HIER_VIEW       Vis årsverdier for kontrollobjekter                  .
RFFMAVC_OVERALL_VIEW      Vis totalverdier for kontrollobjekter                 .
RFFMAVC_REINIT         Reinitialiser ledger for disponibilitetskontroll (DR)         .
RFFMBAL1            Overføring av DR-budsjettversjon til versjon for saldobev.tildeling  .
RFFMBE01            Kontroll av stamdatahierarkiet for bevilgningsarter og -steder    .
RFFMBE35            Export financial result for local authorities batch input       .
RFFMBEIOB           Faktisk-/forpliktelsesrapport for en firmakode            .
RFFMBEIOH           Rapport over faktisk/forpliktelse med hierarki            .
RFFMBELI            Behandlingsliste                           .
RFFMBEPI            Budsjett/faktisk/forpliktelse rapport                 .
RFFMBE_INVDELTA        Analyse av beholdningsdiff. (i valuta for likviditetsstyringsområde) .
RFFMBGA            MVA-liste for offentlig eide næringsvirksomheter           .
RFFMBGCPY           Kopier årsavhengige konteringstilordninger for off. eid næringsvirks. .
RFFMBGDC            Kontantrabatt og tilbakedatert avgiftsberegn. for off. eide næringsv. .
RFFMBGKONT           Tilordning av DR-konteringer til offentlig eide næringsvirksomheter  .
RFFMBI21            Batch transfer of budget plan data from UNIX file    (local auth.).
RFFMBI31            Batch Transfer of Financial Result from UNIX File    (Local Auth.).
RFFMBI35            Import financial results for local authorities batch input      .
RFFMBI41            Batch Transf. of Bdgt Planning Data/Coll. Exp. from UNIX File (L.Auth).
RFFMBI51            Batch Transf. of Fin. Result for Coll. Exp. from UNIX File (Loc.Auth.).
RFFMBI61            Batch Transfer of Residual Budget at FYC from UNIX File  (Local Auth).
RFFMBI91            Eksporter stamdata for bevilgningssted til UNIX-fil/PC-fil      .
RFFMBI95            Importer stamdata for bevilgningssted fra UNIX-fil/PC-fil       .
RFFMBLTR            Hjelpemiddel for oppfølging av kontoavledning i BL          .
RFFMBSDERIBOPREDEF       Tilføy forhåndsdefinerte trinn til avledningsstrategi for bev.kont.  .
RFFMBS_BDATA_INCONSISTENCIES  Vis bevilgningsdatainkonsistenser                   .
RFFMBS_BO_FROM_BUDGET_GENER  Generer bevilgningsadresser fra bevilgningsdata            .
RFFMBS_BO_HIST         Endringsdokumenter for bevilgningsadresser              .
RFFMBS_BO_HIST_DEL       Slett endringsdokumenter for bevilgningsadresser           .
RFFMBS_COPY          Kopier bevilgnings- og posteringsadresser               .
RFFMBS_DELETE_BOBJECTS     Slett bevilgningsobjekter                       .
RFFMBS_DELETE_POBJECTS     Slett konteringsobjekter                       .
RFFMBS_INDEX_INCONSISTENCIES  Vis indeks-inkonsistenser                       .
RFFMBS_MAINTAIN_BOBJECTS    Vedlikehold bevilgningsadresser                    .
RFFMBS_MAINTAIN_POBJECTS    Vedlikehold posteringsadresser                    .
RFFMBS_OBJECT_HIST       Endre bilag for bevilgningsstruktur                  .
RFFMBS_PDATA_INCONSISTENCIES  Vis konteringsdatainkonsistenser                   .
RFFMBS_PO_FROM_FM_GENER    Generer konteringsadresser fra konteringsdata             .
RFFMBS_PO_HIST         Endringsdokumenter for posteringsadresser               .
RFFMBS_PO_HIST_DEL       Slett endringsdokumenter for posteringadresser            .
RFFMBS_RECONSTRUCT_INDEX    Rekonstruker index for konterings- og bevilgningsadresser       .
RFFMBS_SELECT_ADDR       Utvalg av alle DR-konteringer                     .
RFFMBS_STATUS         Sammenfatning av bevilgningsstrukturplan-innstillinger        .
RFFMBUD2            Sletting av bevilgningsdata fra bevilgningsart            .
RFFMBUE1            Eksport av originalbevilgning for batch input             .
RFFMBUI1            Import av originalbevilgning for batch input             .
RFFMBUM1            Visning av inkonsistens: Sum total-/årsverdier/bilagsnumre      .
RFFMBUM2            Summe av periodeverdier "" årsverdier                 .
RFFMBUM3            Bevilgningsdata uten tilsvarende stamdata               .
RFFMBUM5            Konsistenskontroll bev./frigivelse                  .
RFFMBUM6            Inkonsistens mellom bevilgningsstrukturplan og stamdata        .
RFFMBUM7            Visning av inkonsistens: Sum total-/årsverdier/bilagsnumre      .
RFFMBUM8            Visning av inkonsistens: Sum total-/årsverdier/bilagsnumre      .
RFFMBUND            Gruppering av FI-bilag til anmodning                 .
RFFMBW00            Omvurderte åpne beløp i binding av midler               .
RFFMBWBM            BW: Opplasting av tekst                        .
RFFMBWB_SEARCHDOC       Søk etter registreringsbilag                     .
RFFMCANCELED_FUND_AP      Transfer Balance from Canceled Fund: FI Accounts Payable       .
RFFMCANCELED_FUND_AP_MM    Transfer Balance from Canceled Fund: MM Accounts Payable       .
RFFMCANCELED_FUND_AR      Transfer Balance from Canceled Fund: Accounts Receivable       .
RFFMCBAKT           Aktiver/deaktiver likviditetsbudsjett i firmakode           .
RFFMCBFI            Deaktiver online-oppdatering likviditetsbudsjett fra FI        .
RFFMCCF0            Fremfør fullstendig reduserte bilag manuelt              .
RFFMCCF1            Avslutningsarbeider: Fremføring åpne poster              .
RFFMCCF1_CHAIN         Avslutningsarbeider: Overføring åpne poster (kjeder)         .
RFFMCCFD            Avslutningsarbeider: Forpliktelsesoverføring etter registreringsdato .
RFFMCCFR            Avslutningsarbeider: Annuller fremføring åpne poster         .
RFFMCCFR_CHAIN         Avslutningsarbeider: Annuller fremføring av åpen poster (kjeder)   .
RFFMCCF_APPROVE        Godkjenning for overføring av åpne poster               .
RFFMCCF_APPROVE_CHAIN     Godkjenning for overføring av åpne poster (kjeder)          .
RFFMCCF_DISPLAY        Visning årsskiftebilag                        .
RFFMCCF_DP           Avslutningsarbeider: Overfør forskuddsbet. og avregning av forskudd  .
RFFMCCF_UPD_RECEIVER      Etterkjøringsrapport for konv. av data for regnskapsårsskifte (DR)  .
RFFMCCF_UPG_TRANSFER      Etterkjøringsrapport for konv. av data for regnskapsårsskifte (DR)  .
RFFMCCLS            Avslutningsarbeider: Lukk åpne poster                 .
RFFMCCOVR           DR avslutningsarbeider: Omkonter åpen forpliktelse          .
RFFMCCRUPDATE         CCR Vendor Update                           .
RFFMCCRUPLOAD         CCR Vendor Upload                           .
RFFMCCRVENDORCREATE      Create Business Partner/Vendor from CCR Data             .
RFFMCCRVENDORUPDATE      Update Business Partner/Vendor from CCR Data             .
RFFMCC_REPORT01        Konsistenskontrollrapport                       .
RFFMCDCI            Vis endringsdokumenter for bevilgningsarter i likviditetsstyringsomr. .
RFFMCDFUND           FM: Vis endringsdokumenter for stamdata                .
RFFMCDP1            Vis endringsdokumenter for bevilgningsarter i bevilgningsartsplan   .
RFFMCDP2            Vis endringsdokumenter for bevilgningsarter i likviditetsstyringsomr. .
RFFMCDRB            Bevilgningsøkende inntekter - regjering Canada            .
RFFMCDS1            Vis endringsdokumenter for bevilgningssteder i likviditetsstyringsomr..
RFFMCDUD            Vis endringsdokumenter for kundespesifikk dato i DR          .
RFFMCE01            Monitor for inndekningsevne                      .
RFFMCE11            Oversikt over utgiftsinndekningsgrupper med DR-konteringer      .
RFFMCE12            Oversikt over inndekningsgrupper                   .
RFFMCE13            Merinntekter fra inntektsinndekningsgrupper              .
RFFMCE21            Inndekningspliktige til inndekningsberettigede DR-konteringer     .
RFFMCE22            Inndekningsberettigede til inndekningspliktige DR-konteringer     .
RFFMCE23            Inndekningspliktige DR-konteringer til utgiftsinndekningsgrupper   .
RFFMCE31            Stamdataregler for bevilgningsøkende merinntekter           .
RFFMCE32            Stamdataregler for inntektsinndekningsgrupper             .
RFFMCE41            Liste over samleutgifts-DR-konteringer                .
RFFMCE_DELCOVERGR       Slett regel for inndekningsevne                    .
RFFMCE_GENCOVERGR       Generer inndekningsevneregler                     .
RFFMCE_HIER_VIEW        Oversikt over verdier for automatiske dekningsgrupper         .
RFFMCE_HISCOVERGR       Endringshistorikk for regler for inndekningsevne           .
RFFMCE_HISCOVERGR_DEL     Slett endringsdokumentposter for regler for inndekningsevne      .
RFFMCF25            Avslutningsarbeider bevilgning: Beregne beløp             .
RFFMCF26            Avslutningsarbeider bevilgning: Slett beregnede beløp         .
RFFMCF30            Avslutningsarbeider bevilgninger: Utfør overføring          .
RFFMCFC1            Kopier overføringsregler                       .
RFFMCFL1            Vis overføringsregler                         .
RFFMCFLEV           Sett/tilbakestill overføringsnivåindikator for DR-poster       .
RFFMCFM1            Monitor avslutningsarbeider                      .
RFFMCFRB            TR-FM: Annullere skifte av regnskapsår - bevilgning          .
RFFMCFRC            Sammenligning av årsskiftesummeringsposter mot forpl.detaljposter   .
RFFMCFTR            Konvertere data fra regnskapsavslutningdisp. til 4.0C datastrukturer .
RFFMCHAB            Velg bilag, bilagsomkontering                     .
RFFMCHAC            Velge bilag, CO-relasjonstabell                    .
RFFMCHAD            Sletting av arbeidsliste, omkonteringsverktøy             .
RFFMCHAG            Velg bilag, samlet omkontering                    .
RFFMCHAJ            Velg bilag, CO-relasjonstabell (obligatorisk generering)       .
RFFMCHAN            Utvalg for tilleggskontering                     .
RFFMCHAR            Rapportering for arbeidsliste, omkonteringsverktøy          .
RFFMCHAT            Konverter bilag, etterkontering og omkonteringsverktøy        .
RFFMCHDP            Tilpass gamle forskuddsavregninger til ny oppdateringslogikk     .
RFFMCHK1            FIFM: Kontrollprogram brukernøkkel for bevilgningsart (FIPEX)     .
RFFMCJFI            Offline-overføring av data i kassereskontro til regnskap       .
RFFMCLOS            Close Obligations                           .
RFFMCONVPD           Konvertering av gamle bilag til betalingsfordeling          .
RFFMCOPI            Overføring av budsjettdata fra CO                   .
RFFMCOVTRANS          Ompostering av bevilgningsrester fra inndekningsgruppe        .
RFFMCP01            Kopiere bevilgningsarten i artskontoen fra kilde-FiKo til mål-FiKo.  .
RFFMCRCD            Vis endringsdokumenter for DR-reserveringer              .
RFFMCY_CO_COPI         Budsjettdataoverføring fra CO til BAS                 .
RFFMCY_FREEZE         Fikser bevilgningsdata                        .
RFFMCY_LOAD          Generer bevilgningsdata                        .
RFFMCY_PREP          Generer budsjettdata                         .
RFFMCY_RESET          Tilbakestill planleggingsdata                     .
RFFMCY_TEXT          Kopier bevilgningstekst                        .
RFFMD020            Sletting av anmodninger                        .
RFFMDA01            Automatisk komplettering av inndekningsgrupper            .
RFFMDAOPA           Avregning av debitoriske forskuddsbetalinger             .
RFFMDEIT            Sletteprogram for faktiske/forpliktelses detaljpostbilag       .
RFFMDERIVATIONANALYSIS     Analyserapport for DR-konteringsavledning og DR-omkonteringer     .
RFFMDERIVATIONANALYSIS_ACCAS  Analyserapport for DR-konteringavledning               .
RFFMDERIVATIONANALYSIS_REAS  Analyserapport for omkonteringsavledning               .
RFFMDI10            Direkte inndata for bevilgningsregistrering              .
RFFMDL02            Det.poster dataposter (for) sletting                 .
RFFMDL03            Eliminer bevilgningsarten fra artskontoene i en firmakode.      .
RFFMDL16            Sletting av detaljposter i prosjekt likviditetsstyring        .
RFFMDL17            TR-CM-CB: Program for individuell sletting (operasjon/kontering)   .
RFFMDL18            TR-CB: Testprogram - angre utligning                 .
RFFMDL50            Sletteprogram likviditetsbudsjett                   .
RFFMDL50_SU          Sletteprogram likviditetsbudsjett                   .
RFFMDL51            Slett historiskes data og kjeder likviditetsbudsjettet        .
RFFMDL52            Slett faktiske data fra et likv.styringsområde i likv.budsjetteringen .
RFFMDL53            Slett budsjettdata fra likv.styr.område for likv.budsjettering    .
RFFMDL5T            TR-CB: Legge til UMBKZ-merking i delvis klarerte omposteringer    .
RFFMDL82            Slett faktiske data for et likviditetsstyringsomr. i PS likvid.styr. .
RFFMDL90_ISPS         Anropsprogram for sletting av bevilgningsdata             .
RFFMDL91_ISPS         Slett bevilgningsdata                         .
RFFMDLBL            Sletting av overføring av saldoer                   .
RFFMDLCFRULE          Sletting av overføringsregler                     .
RFFMDLCL            Sletting av utligningsinformasjon for likviditetsbudsjett       .
RFFMDLCU            Sletter controllingdata fra DR (ledger 9C)              .
RFFMDLFI            Sletting av FI-data (fritt utvalg)                  .
RFFMDLFM            Sletting av faktiske data og forpliktelsesdata i DR          .
RFFMDLFMIT           Slett dataposter fra tabell FMIT                   .
RFFMDLFMIT_QUICK        Slett FMIT                              .
RFFMDLOG            TR-CB sletteprogram FMLOG                      .
RFFMDLOI            Sletting av forpliktelsesdata (fritt utvalg)             .
RFFMDLPF_NEW          Tilbakestill BETALINGSFLAGG (utlignede fakturaer)           .
RFFMDLPF_OLD          Betalingsavgrensning opprinnelig funksjon: Sletting av bet.poster   .
RFFMDLRC            Test utligningsannullering i DR (bare for SAP-medarbeidere)      .
RFFMDL_NEW_S200_ITEMS     Tilbakestilling av RFFMS200 (ny) betalinger i regnskapsår       .
RFFMDL_S200NEW_QUICK      Tilbakestilling av RFFMS200 (nye) betalinger i regnskapsår      .
RFFMDL_S200OLD_QUICK      Slett S200 poster ( RFFMS200_OLD )                  .
RFFMDRFI            Kopiering av inndekningsgrupper                    .
RFFMD_COPY_HIVARNT       Program RFFM_COPY_HIVARNT                       .
RFFMEDDL            Arkivering av bevilgningsreg.bilag i DR (BAS): Slett program     .
RFFMEDWR            Arkivering av bevilgningsregistregringsbilag i DR (BAS): Skriv program.
RFFMED_DRILLDOWN        Søk etter registreringsbilag                     .
RFFMED_PRINT          Vis / skriv ut registreringsbilag                   .
RFFMEP1BX           Årsbevilgning: Detaljposter etter bilagsnumre             .
RFFMEP1GX           Årsoppgjør: Overført forpl. og bevilgning               .
RFFMEP1M            Forpl./fakt. detaljposter: Etter bilagsnumre             .
RFFMEP1NET           Visning av netto detaljposter på en bevilgningsart          .
RFFMEP2AX           PBFO - bevilgningsarter / faktiske detaljposter            .
RFFMEP2BX           Totalbevilgning: Detaljposter etter bilagsnumre            .
RFFMEP30X           PBOF - årsbevilgning mot forpliktelser/faktiske detaljposter     .
RFFMEP31X           PBFO - totalbudsjett vs. forpl.detaljposter/faktiske detaljposter   .
RFFMEP3B            Bevilgning: Registreringsbilag                    .
RFFMEP3GX           Årsavslutning: Forhåndsutvalg - bevilgning              .
RFFMEP4BX           Periodebevilgning: Detaljposter etter bilagsnumre           .
RFFMEPG2X           Bilagsjournal                             .
RFFMEPGAX           Bilagsjournal                             .
RFFMERKK            Avslutt øremerking av midler (samlet bilag)              .
RFFMERLK            Avslutt øremerking av midler (posisjoner)               .
RFFMFA02            Katalog over funksjonsområder                     .
RFFMFBAO            Anmodningsjournal                           .
RFFMFC02            Fortegnelse over fondene                       .
RFFMFCP0            Opprett eurolikviditetsstyringsområde                 .
RFFMFCP1            Kopier stamdata til euro-LS-område                  .
RFFMFCP8            Slett administrasjonspost for eurolikviditetsstyringsområde      .
RFFMFGAPCR           Accountable Property Asset Creation                  .
RFFMFGAUTOTCONFIRM       Treasury Confirmation - Automated Processing             .
RFFMFGCCRDISPLAY        Display CCR Records                          .
RFFMFGCHKDEL          Check Deletion for Treasury Confirmation               .
RFFMFGTCAUTO          Automated Treasury Confirmation                    .
RFFMFGTCL           Travel Congressional Limitation / Status of Funds           .
RFFMFGTCONFIRM         Treasury Confirmation                         .
RFFMFGTCREV_CHECKS       Treasury Confirmation: Reverse Single Check              .
RFFMFGTCREV_SCHEDULE      Treasury Confirmation: Reverse Entire Check Run            .
RFFMFGT_OFFSET_FILE      Create Treasury Offset File                      .
RFFMFGT_OFFSET_UPDATE     Treasury Offset Update Report                     .
RFFMFGYECLAA          US Federal Gov't : Y/E Pre-Closing of Anticipated Accounts      .
RFFMFG_1099_C         Tax Form 1099-C                            .
RFFMFG_AGINGBYFUND       Receivables Aging Report by Fund                   .
RFFMFG_ARP           Report on Receivables From Public                   .
RFFMFG_BL_CORR         Budgetary Ledger Correction Postings                 .
RFFMFG_BL_MANUAL_CORRECTION  Change link to reference document                   .
RFFMFG_BL_YRCL         Residual Budgetary Account Closing                  .
RFFMFG_BULKFILES        Consolidation Program for Bulk Files                 .
RFFMFG_BULK_SORTIN       Bulk File Sorted By TIN Number                    .
RFFMFG_CALL_ACC_INTERFACE   Program RFFMFG_CALL_ACC_INTERFACE                   .
RFFMFG_DATE_RANGE_REVERSAL   Program RFFMFG_DATE_RANGE_REVERSAL                  .
RFFMFG_EF_PARK_TO_POST     Konter ankomstregistrerte bilag for øremerking av midler       .
RFFMFG_FACTS_SUBKEY_CONV    FACTS Sub-key Conversion Program                   .
RFFMFG_FMUSFGA         Drilldown Report for Federal Ledger                  .
RFFMFG_INTERFACE_CLEARING   Automatic Posting                           .
RFFMFG_INV_CANC_ALL      Program RFFMFG_INV_CANC_ALL                      .
RFFMFG_IPAC          IPAC Upload File Creation Process                   .
RFFMFG_IPACED         IPAC Download File Process                      .
RFFMFG_IPACED_REVERSE     IPAC Download File Reverse Process                  .
RFFMFG_IPAC_CNFRM       IPAC Upload File Confirmation Process                 .
RFFMFG_IPAC_REGENERATE     IPAC Reproduce Upload File Process                  .
RFFMFG_IPAC_REVERSE      IPAC Upload File Reverse Process                   .
RFFMFG_NET_COST        Statement of Net Cost                         .
RFFMFG_PAYMENT_CORR      Funds Management Payment Update Correction Program          .
RFFMFG_PMT_RUN_REVERSAL    US Federal Government reversal of Payment Run before send to Treasury .
RFFMFG_PMT_STATUS       Program FMFG_PMT_STATUS                        .
RFFMFG_PO_HISTORY       Purchase Order History                        .
RFFMFG_PO_HOLD_TO_POST     Post Held Purchase Orders                       .
RFFMFG_PR_HOLD_TO_POST     Post Held Purchase Requisitions                    .
RFFMFG_SET_PS_US_ACTIVE    Activate Federal Government Feature in IS Public Sector        .
RFFMFG_SF1081         US Federal Voucher and Schedule of Withdrawals and Credits      .
RFFMFG_SF132          SF 132 - Apportionment and Reapportionment Schedule          .
RFFMFG_SF133          SF 133 - Report on Budget Execution and Budgetary Resources      .
RFFMFG_SO_HISTORY       Sales Order History                          .
RFFMFG_SS01          Payment Statistical Sampling - Invoice Batching Process        .
RFFMFG_SS02          Payment Statistical Sampling - Invoice Certification         .
RFFMFG_SS03          Payment Statistical Sampling - Invoice Status Report         .
RFFMFG_SUBKEY_CONV       Program RFFMFG_SUBKEY_CONV                      .
RFFMFG_TRANS_REG        Federal Transaction Register                     .
RFFMFG_UNFILLED_ORDERS     Year-End Closing Operations: Update Sales Orders           .
RFFMFG_WAREHOUSE        AP Payment                              .
RFFMFG_YFITRG02        Document Listing                           .
RFFMFG_ZFZALI00        Federal Payment Settlement List                    .
RFFMFG_ZOPAC          Online Payment and Collection System                 .
RFFMFIDYNPGEN         Ettergenerer skjermbilder for bankdata ved genereringsfeil      .
RFFMFITABS           Dagsavslutning                            .
RFFMFITABS_INIT        Registrering av tidligere beholdninger for dagsavslutning       .
RFFMFK02            Tilordning av bevilgningsarter til artskontoer            .
RFFMFK04            Kontofastsetting for anmodninger                   .
RFFMFKM0            Innstillingsmeny: Anrop av transaksjoner og dialogmoduler       .
RFFMFK_COMPARE         Sammenligning: Tilordning kontobevilgn.arter i forskjellige firmakoder.
RFFMFMMDSUB_SET        Opprett sett for stamdata                       .
RFFMFMMD_SETGEN        Generer delstrenggrupper                       .
RFFMFP02            Katalog over bevilgningsarter                     .
RFFMFPCPY           Kopier tilordning av bevilgningsart til inntektsart          .
RFFMFS02            Fortegnelse over bevilgningssteder                  .
RFFMFV02            Fortegnelse over finansieringsformål                 .
RFFMFYCVA           Avslutningsarbeider: Utfør beløpsjustering av bilagskjeder      .
RFFMFYCVA_REV         Avslutningsarbeider: Annuller beløpsjustering av bilagskjeder     .
RFFMFYC_EF_DELETE_WF      Tilbakestill workflow for øremerking av midler            .
RFFMFZ10            Tilordning - kostnadssted til DR-kontering              .
RFFMFZ20            Oppløse CO-grupper                          .
RFFMFZ21            Oppløse CO-grupper                          .
RFFMFZ22            CO-FM slett gruppetilordning                     .
RFFMFZ30            Last ned tilordning av kostn.sted til DR-kont. (bev.art) til tekstfil .
RFFMFZ31            Last ned tilordning av CO-ordrer til DR-kont. (bev.art) til tekstfil .
RFFMFZ32            Batch input tilordn. av kostn.sted til DR-kont. (bev.art) fra tekstfil.
RFFMFZ33            Batch input tilordn. av CO-ordrer til DR-kont. (bev.art) fra tekstfil .
RFFMFZ34            Slett tilordning kostnadssted/CO-ordre til DR-kontering fra FMZUOB  .
RFFMHIE_CHANGE         Behandle hierarkisk bevilgningsstrukturplan              .
RFFMHIE_GENERATE        Generer hierarkisk bevilgningsstrukturplan              .
RFFMHIGH            Utvikling av en bilagslinje i likviditetsbudsjettet          .
RFFMHIRC            Rotpost ved stedene blir oppgitt i et likviditetsstyringsområde (ny) .
RFFMHIST            Fordeling av (betalings-)bilag i likviditetsbudsjett         .
RFFMHR01            Generering av DR-elementer fra BST-elementer for flere fond      .
RFFMIECD            Vis endringsbilag for bevilgningsøkende merinntekter med utvalg    .
RFFMIEP5            Forpliktelse/faktisk detaljposter etter bevilgningsarter       .
RFFMINTCALC          Beregning av purrerenter iht. utligning av fordringer         .
RFFMIU01            Massevedlikehold av regler for åpne intervaller            .
RFFMKCDH            Copying Maintenance View 'Dynamic Cmmt Item' to Current Client    .
RFFMKFCHECK          Nøkkeltallssammenligning (rapporteringsnøkkeltall)          .
RFFMKFP0            Katalog over bevilgningsarter                     .
RFFMKG01            Generer konteringsbilag fra fast oppdrag               .
RFFMKG02            Slett faste anmodninger                        .
RFFMKG03            Generer anmodninger fra forskuddsbetalinger for øremerking av midler .
RFFMKG05            Massebehandling i anmodninger                     .
RFFMKG06            Forfallsklausul: Forfalt henstand tilbakeføres            .
RFFMKG07            Opprett binding av midler fra faste oppdrag              .
RFFMKG08            Program RFFMKG08                           .
RFFMKG09            Rapport RFFMKG09                           .
RFFMKKAB            Cash Desk Closing (Cash Desk Subsidiary Ledger)            .
RFFMKKAB2           Kontantkasseavslutning (kassereskontro)                .
RFFMKONTT           Konverteringsprogram KONTT/KONTL til nye databasefelt; konverter FIPEX.
RFFMKT11            Kopiering av styringsdata                       .
RFFMKT11_ALR          Program RFFMKT11_ALR                         .
RFFMKT12            Kopiering av regler for bevilgningsøkende merinntekter        .
RFFMKT12_ALR          Anrop av kopieringsrapport RFFMKT11_ALR                .
RFFMKT13            Kopiering av regler for inndekningsevne                .
RFFMKT14            Kopiering av regler for samlede utgifter               .
RFFMKT21            Sletting av regler                          .
RFFMKT21_ALR          Sletting av styringsdata RIB/CV/CE                  .
RFFMKT22            Sletting av regler for bevilgningsøkende merinntekter         .
RFFMKT22_ALR          Anrop av rapport RFFMKT21 for RIB                   .
RFFMKT23            Sletting av regler for inndekningsevne                .
RFFMKT24            Sletting av regler for samlede utgifter                .
RFFMKT50            Marker DR-kontering som "med inndekningsevne"             .
RFFMKU_DEL_DATA        Slett bevilgningsdata                         .
RFFMKU_MIGRATE_CE_RULES    Migrering av inndekningsgrupper og ensidige regler for inndekningsevne.
RFFMKU_MIGRATE_DOCUMENTS    Bilagsmigrering fra klassisk bevilgning til BAS            .
RFFMKU_MIGRATE_TOTALS     Migrering av summer for klassisk bevilgningstildeling i BCS      .
RFFMKWD0            Supplement for tilordning av purreprosedyre til purreområde      .
RFFMKWD1            Konvertering av tilordning purreprosedyre til purreområde       .
RFFMKWD2            Sett purresperre i detaljposter for debitor              .
RFFMKWO1            Slett tilordning av debitor/objekt/inntektstype til bankdata     .
RFFMKWO2            Stamdata objekter: Slett testdata                   .
RFFMKWO3            Slett tilordning av debitor/inntektstype til bankdata         .
RFFMKWO4            Slett fullbyrdelsesdata fra debitorer, kreditorer og bilag      .
RFFMKWO5            Slett tilordning av forhPros. for reskKto. for deb.- eller kred.ktoer .
RFFMLIDL            Arkivering av bevilgningsdetaljposter i DR (BAS): Slett program    .
RFFMLIWR            Arkiv. av bevilgningsdetaljposter i DR (BAS): Skriv program      .
RFFMLI_DRILLDOWN        Søk etter endringsdokument                      .
RFFMLI_PRINT          Vis/skriv ut endringsdokument                     .
RFFMLI_RW_BCS         Søk etter faktisk detaljpostbilag                   .
RFFMLI_SEARCHDOC        Søk etter detaljpostbilag                       .
RFFMMDACT           Aktiver årsavhengige stamdata                     .
RFFMMDBI81           Eksporter bevilgningsarter til ekstern fil              .
RFFMMDBI85           Importer bevilgningsarter fra ekstern fil               .
RFFMMDC1            Kontroller stamdata og -hierarkier for bevilgningssteder       .
RFFMMDC2            Kontroll av stamdata og -hierarkier for bevilgningsarter       .
RFFMMDD1            Slett bevilgningsarter i likviditetsstyringsområde og regnskapsår   .
RFFMMDD2            Slett alle bevilgningssteder i likv.st.omr. og alle hierarkivarianter .
RFFMMDD3            Hierarkivariant: Slett alle bevilgningssteder i hierarkivariant    .
RFFMMDD4            Slett fond og finansieringsformål i likviditetsstyringsområde     .
RFFMMDD5            Slett poster for statusbehandling for likv.styr.område og regnskapsår .
RFFMMD_COM_ITEM_ALT_HIER    Program RFFMMD_COM_ITEM_ALT_HIER                   .
RFFMMD_COM_ITEM_FYC      Kopier bevilgningsarter til påfølgende år               .
RFFMMD_MAKE_HIER_FLAT     Program RFFMMD_MAKE_HIER_FLAT                     .
RFFMMD_ME_SET_C        Opprett sett for disposisjonsprogram                 .
RFFMMD_ME_SET_CH        Tilskuddsforvaltning: Sett for inntekts-/utgiftstype         .
RFFMMD_ME_SET_D        Tilskuddsforvaltning: Sett for inntekts-/utgiftstype         .
RFFMMD_REPLACE_HIVARNT     Endre tilordning av hierarkivariant                  .
RFFMMD_YR_INDEP_COM_ITEM    Bevilgningsart: Konvertering fra årsavhengig til årsuavhengig     .
RFFMMD_YR_INDEP_FUND_CENTER  Bevilgningssted: Konvertering fra årsavhengig til årsuavhengig    .
RFFMME02            Katalog over disposisjonsprogrammer                  .
RFFMMONITOR_COFIBALANCING   Kontroller forutsetninger for saldering av CO-FI-sanntidskonteringer .
RFFMMONI_ALL          GUI-program for oversiktsrapporter                  .
RFFMMONI_MAST         Monitor for stamdata i DR                       .
RFFMMP_COVR          Overfør restbevilgning                        .
RFFMMP_COVR_BT         Overfør restbevilgning (bevilgningstype)               .
RFFMMP_DOCREVERSE       Tilbakefør bevilgningsregistreringsbilag               .
RFFMMP_PRECLOSE        Foreløpig regnskapsavslutning: Ompostering restbevilgning       .
RFFMMP_RBB           Øk bevilgninger fra inntekter                     .
RFFMMP_RELEASE         Frigi bevilgningsdata                         .
RFFMMP_ROLLUP         Bevilgnings-rollup                          .
RFFMMP_STAT          Generer data for statistisk bevilgning                .
RFFMMP_TRANSFER        Omposter bevilgning                          .
RFFMMP_TRANSFER_BT       Omkontering til bevilgningstype for disponeringer           .
RFFMOARULES          DR-objekttilordnings-avledningsverktøy - forhåndsdefinerte regler   .
RFFMPDOC            Opprett DR-betalingsanvisning                     .
RFFMPENR_ALV          Evaluation of Penalty Interest                    .
RFFMPENT_ALV          Penalty Reason Codes Report in ALV                  .
RFFMPLAN_ACT          Avlede finansbudsjett fra faktisk for foregående år          .
RFFMPLAN_CO          Avlede finansbudsjett fra kostnadsbudsjett              .
RFFMPLAN_CUM          Kopier/akkumuler finansbudsjett                    .
RFFMPLAN_CUR          Vurder finansbudsjett på nytt                     .
RFFMPLAN_DEL          Slett finansbudsjett                         .
RFFMPLAN_PS          Avlede finansbudsjett fra PS-betalingsplan              .
RFFMPLIST           Rapport: "12 perioders prognose": Faktisk & budsjett         .
RFFMPLISTQ           Faktisk- & budjett rapport: "3 perioder" visning           .
RFFMPO01            Sett nummerserie for likviditetstyringsområdeuavh. int. bevilgningsart.
RFFMPOSA            Behandle små beløp                          .
RFFMPOSE            Øremerking av midler: Visning av beløpshistorikk           .
RFFMPSO6            Forbered arkivering av midlertidige fraskrivelser           .
RFFMPSOIS           Tilordn. av forh.pros. for reskontrokonto til deb.- eller kred.kontoer.
RFFMR220            FI-FM: Betalingstilbakestilling (invertering RFFMS220)        .
RFFMRB_COPY          Kopier BØM-regler                           .
RFFMRB_DELETE         Slett regler for bevilgningsøkende merinntekter            .
RFFMRB_GENERATE        Generer regler for bevilgningsøkende merinntekter           .
RFFMRB_HIER_VIEW        Oversikt over BØM-objektverdier                    .
RFFMRB_RECONSTRUCT_INDEX    Generer indeks for bevilgningsøkende merinntekter på nytt       .
RFFMRB_REINIT         Omstrukturering av BØM-ledger                     .
RFFMRC00            Sammenligning av detaljposter og summeringsposter for DR       .
RFFMRC00_OLD          Sammenligning av detaljposter og summeringsposter for DR       .
RFFMRC01            FI-DR linjesammenligning                       .
RFFMRC01_FICA         Avstemming disposisjonsregnskap - FI for FI-CA-bilag         .
RFFMRC01_PSCD         Avstemming disposisjonsregnskap - FI for FI-CA-bilag         .
RFFMRC03            Sammenligning summer DR - summer FI                  .
RFFMRC03_OLD          Sammenligning summer DR - summer FI                  .
RFFMRC04            Overensstemmende detaljposter og sumposter for DR           .
RFFMRC05            Sammenligning av summeringsposter i gammel/ny datastruktur      .
RFFMRC07            Betalingssammenligning på bilagsnivå                 .
RFFMRC12            Test FMIFIHD mot FMIFIIT                       .
RFFMRC20            Avstemming av summer ved øremerking av midler             .
RFFMRC21            Avstemming av øremerking av midler i DR                .
RFFMRC22            Avstemming av innkjøpsrekvisisjoner i DR               .
RFFMRC23            Avstemming av innkjøpsordrer i DR                   .
RFFMRE01            Øremerking av midler: Vis forbruksutvikling              .
RFFMRE10            Journal for øremerking av midler                   .
RFFMRECD            Vis endringsdokument for DR-reserveringer (utvalgsmulighet)      .
RFFMRECF            Korrigeringsrapport for reservering av midler til inntektsposisjoner .
RFFMREL1            Budget release: Mass release                     .
RFFMREL2            New Distribution to Release Groups                  .
RFFMREPO            Korreksjon og rekonstruksjon av øremerking av midler         .
RFFMREP_LDB_A01        Perspektiv for forbruk av bevilgning                 .
RFFMREP_LDB_B01        Bevilgningsperspektiv etter bilagstype                .
RFFMREP_LDB_B02        Bevilgningsperspektiv etter prosess                  .
RFFMREP_LDB_PL01        PBET - Bevilgningslinjer vs. forpliktelses-/faktiske detaljposter   .
RFFMREP_LDB_PT01        PBET - Bevilgningssummer vs. forpliktelses-/faktiske summer      .
RFFMRP02            Bilagsoverføring - innkjøpsordrer                   .
RFFMRP02N           Ny generering av innkjøpsordrer i DR                 .
RFFMRP03            Bilagsoverføring fra øremerking av midler               .
RFFMRP03N           Generer øremerkede midler på nytt i DR                .
RFFMRP04            Bilagsoverføring av ankomstregistrerte bilag             .
RFFMRP05            Bilagsoverføring - CO-bilag                      .
RFFMRP07            Generer på nytt DR-grensesnitt for kundeordrer            .
RFFMRP07N           Ny generering av kundeordrer i DR                   .
RFFMRP10            Omstrukturering av faktiske data fra FI-bilag.            .
RFFMRP11            Likviditetsbudsjett: Basis nystruktureringsprogram FI         .
RFFMRP11_GLSEL         Redusert likviditetsbudsjett: Omstrukturering fra FI-bilag      .
RFFMRP12            Delvis omstrukturering av faktiske data fra FI-bilag         .
RFFMRP15            Likviditetsbudsjett: Ny generering av faktiske data for FI-bilag   .
RFFMRP15C           Sletting/omstrukturering av bilagscluster i TR-CB           .
RFFMRP15P           PS-likvid.styring: Rekonstruksjon av fakt. data for enkelte FI-bilag .
RFFMRP16            Nystrukturering av faktiske data for disp.regnskap fra FI-bilag    .
RFFMRP17            Etterkontere utligning til likviditetsbudsjett            .
RFFMRP17I           Komplettering av et tilbakeført bilag uavh. av FiKo i likv.budsjett .
RFFMRP18            Etterkontering av utligningsinformasjon i likviditetsbudsjettet    .
RFFMRP20            Omstrukturering av faktiske data fra bestillinger           .
RFFMRP25            Omstrukturering av ompostering og binding av midler for CBM      .
RFFMRP26            Omstrukturering av faktiske data fra avsetning av midler       .
RFFMRP34            Bilagsoverføring av innkjøpsrekvisisjoner               .
RFFMRP34N           Ny generering av innkjøpsrekvisisjoner i DR              .
RFFMRP50            Ny generering av faktiske data for likviditetsbudsjettering      .
RFFMRP51            Omstrukturering av fakt. data for likviditetsbudsjettet fra FI-bilag. .
RFFMRP52            Delvis restrukturering av faktiske data - likviditetsbud. fra FI-bilag.
RFFMRP53            Omstrukturering av fakt. data for likviditetsbudsj. fra innkjøpsordrer.
RFFMRP54            Bilagsoverføring av ankomstregistrerte bilag i likviditetsbudsjett  .
RFFMRP55            Omstrukturering av betalingsomposteringer for likviditetsbudsjettet  .
RFFMRP56            Omstrukturering av avsetninger av midler for likviditetsbudsjettet  .
RFFMRP58            Part. omstrukturering av fakt. data for lividitetsbudsj. fra FI-bilag .
RFFMRP81            Rekonstruksjon av fakt. data for PS likviditetsstyring fra FI-bilag  .
RFFMRP82            Part. rekonstruksjon av fakt. data for PS likviditetsstyring fra FI  .
RFFMRP83            Rekonstruksjon av fakt. data for PS likvid.styring fra bestillinger  .
RFFMRP84            Analyse dataoverføring til PS-Cash                  .
RFFMRP85            Omstrukturering av betalingsomposteringer for prosjekt likvid.styring .
RFFMRPAZBU           Etterkontering av forskudd og avregning av forskudd          .
RFFMRPFI            Bilagsoverføring fra finansregnskap                  .
RFFMRPFI_PAY          Betalingsoverføring fra finansregnskap                .
RFFMRP_MRP_PR         Oppdater rekv. generert i planleggingskjøring i DR          .
RFFMS000            TR-CBM: Sammenlign. av fakt. data: FM-beholdninger "-" DR-summ.poster .
RFFMS002            Likv.budsjett: Sammenlign. fakt. data: Summ.poster "-" FM-detaljposter.
RFFMS005            TR-CB: Avstemming av faktiske data: FM-beholdn. "-" FM-detaljposter  .
RFFMS007            Aktiverer/deaktiverer bilagsanalysen i DR               .
RFFMS008            Bilagsanalyse - likviditetsbudsjett                  .
RFFMS009            DR-kontotilordningsanalyse mot kontert bilag.             .
RFFMS012            FI-FM: Sammenl. av fakt. data: FM-summ.poster "-" DR-detaljposter   .
RFFMS100            TR-CBM: Sammenlign. av fakt. data: FM-beholdninger "-" FM-summ.poster .
RFFMS160            Kontroll av beholdninger i likviditetsbudsjett            .
RFFMS160_REV          Identifiser likviditetsbeholdninger på ikke-balansekontoer      .
RFFMS162            Sammenligne valutering/konteringsdato                 .
RFFMS180            Tildeler bevilgningsarter til MM-bilag                .
RFFMS181            Innkjøpsordrer med bevilgningsarter                  .
RFFMS182            Bilagslinjer får bevilgningsart fra artskonto (for DP / ÅP kontoer)  .
RFFMS183            Oppgi bevilgningsart i fakturaer for innkjøpsordrer          .
RFFMS184            FI-bilag får bevilgningsart fra artskonto (erstatter NABU-alt.)    .
RFFMS186            Omstille bevilgningsart/30 i artskonto, bilag og likv.budsjett    .
RFFMS186_90          Konverter bevilgningsart/90 i artskonto, bilag og likviditetsbudsj.  .
RFFMS187            Ompostering av konteringslinje til en annen bevilgningsart      .
RFFMS187_POS          Ompostering av konteringslinjer til en annen bevilgningsart      .
RFFMS189            Fasts. FI-bilag med bev.art/-sted 30=blanktegn eller bev.sted=bl.tegn .
RFFMS200            Oppdatering av kontantregnskap                    .
RFFMS200_BATCH         Oppdatering av kontantregnskap                    .
RFFMS200_INIT         Reorganiserte fakturaer og betalinger etter datakonvertering til 4.5X .
RFFMS200_OLD          Oppdatering av kontantregnskap                    .
RFFMS200_TRACE         Sporing for analyse av betalingsavgrensning              .
RFFMS201            Genererer DR-bilag for betalinger uten fakturareferanse        .
RFFMS220            Ompostering - Recovery Order                     .
RFFMS270            Endre fakturareferanse i FI                      .
RFFMS300            Betalingsoverføring for prosjekt - likviditetsstyring         .
RFFMS910            Konvertering av betalinger fra bevilgnings- til betalingsbudsjett   .
RFFMS910_INIT         Fyll ut VO-felt fra KN-felt                      .
RFFMSBSP            Utvalg av DR-konteringer                       .
RFFMSC01            Generer inndekningsgrupper fra regler                 .
RFFMSCHECK_ARCHIVING      Kontroll av bilag som ikke kan arkiveres               .
RFFMSCHECK_OPEN_FM_INVOICE   Kontroll om det fortsatt finnes åpne fakturaer i gammelt DR-år    .
RFFMSD07            Vis hendelsesliste fra betalingsavstemming              .
RFFMSDCA            Kreditorisk bilagsgrensesnitt                     .
RFFMSETB            Automatisk avledning for felt KNB1-BUSAB fra PSO48-BUSAB       .
RFFMSEURO_ANA         Avstemmingsprogram eurokonvertering for faktiske bilag i DR      .
RFFMSFIC            Utvalg av bevilgningssteder                      .
RFFMSFIP            Utvalg av bevilgningsarter                      .
RFFMSFND            Utvalg av fond                            .
RFFMSHERLOCK_ADD_DOCUMENTS   Avklaringsliste: Tilføy bilag                     .
RFFMSIUR            Massevedlikehold av DR-regler for åpne perioder            .
RFFMSIZE            Analyseprogram: FI-bilag for likviditetsbudsjett           .
RFFMSL             Massebehandling av bevilgningsarter i likviditetsstyringsområde    .
RFFMSN01            Konsistenskontroll for regler for samlede utgifter          .
RFFMSN11            Bevilgningsompostering fra kilde til konto for samlede utgifter    .
RFFMSN21            Faktiskfordeling fra konto for samlede utgifter til kilde       .
RFFMSN31            Integrasjon samleutgifts-pstering-DR-konteringer i budsjett      .
RFFMSN41            Samleutgifter: Forpliktelses-/fakt.fordeling og integrasjon i budsjett.
RFFMSN61            Oppdeling av samlede utgifter på bevilgningssteder          .
RFFMSN81            Generering av bevilgnignsobjekt for samlede utgifter         .
RFFMSN99            Systemtilpasning for faktisk fordeling av samlede utgifter      .
RFFMSRCICHNG          Omkonter fast anmodning                        .
RFFMSTRP            Utvalg av DR-konteringer                       .
RFFMS_SET_NUMBER        ALE-fordeling: Tilpasning av FI-referanse i DR-bilag         .
RFFMS_SHOW_FM_FI_CA_DOCS    FI/FM-dokument fra FI-CA                       .
RFFMTO10X           Sumposter for forpliktelser og faktisk                .
RFFMTO20X           Merinntekter fra DR-konteringer                    .
RFFMTO30X           PBFO - årsbevilgning vs. summer forpliktelser/faktisk         .
RFFMTO31X           PBFO - totalbudsjett vs. summer forpliktelser/faktisk         .
RFFMTO40            Summeringsposter for bevilgningsstrukturplan             .
RFFMTO50            Årsbevilgning: Summeringsposter                    .
RFFMTOBL            Omposter forpliktelser til bevilgningsledger             .
RFFMTRAC            Program RFFMTRAC: Sporing for oppdatering               .
RFFMTRCB90           Overfør gamle bankomposteringer til ny standardposisjon        .
RFFMTRN0            Overf. av vollstendig reduserte bilag til nye disporegnsk.data ("45) .
RFFMTRNS            Overføring av gamle faktiske data til nye datastrukturer       .
RFFMTRNSFIX          Korrigerer feil konverterte innkj.order med leveringsplaninndelinger .
RFFMTRNS_CO          Overføring av gamle CO-data til nye datastrukturer          .
RFFMTTDL            Arkivering av bevilgningssummer i DR (BAS): Slett program       .
RFFMTTTOBL           Omposter bevilgning elle forplikt.-/faktiske summer til FI      .
RFFMTTWR            Arkivering av bevilgningssummer i DR (BAS): Skriv program       .
RFFMUD01            Bevilgningsøkning gjennom merinntekter                .
RFFMUD01O           Bevilgningsøkning gjennom merinntekter                .
RFFMUD11            Generere tilleggsdata for bilag for bevilgningsøkende merinntekter  .
RFFMUD21            Bevilgningsøkning gjennom inntekter på summer             .
RFFMUD61            DR-konteringer for bevilgningsøkende inntekter            .
RFFMUD62            DR-konteringer med budsjettmerknad                  .
RFFMUD81            Monitor for regler for bev.økende merinntekter til inntekts-DR-konter..
RFFMUD85            Faktiske mottakere for inntekts-DR-kontering             .
RFFMUD96            Bevilgningsøkende merinntekter                    .
RFFMUD97            Sette indikator - bevilgningsøkning foretatt for FM-bilag       .
RFFMUD98            Bevilgningsøkende merinntekter                    .
RFFMUPFI            Oppdater feltene bevilgningssted, bevilgningsart og forr.omr. i BSEG .
RFFMVA01            Opprett verdijusteringer                       .
RFFMVAQ            Fastsetting av fradragkvote for inng. mva. for off. eide næringsvirks..
RFFMVCORB           Rapport om korrigering av inngående mva.               .
RFFMVCORJ           Årlig korr. av inngående mva. for offentlig eide næringsvirksomheter .
RFFMVCORM           Korrigering av inng. mva. for off. eide næringsvirksomh. (periodisk) .
RFFMWH01            Vis endringsdokumenter                        .
RFFMWH02            Vis endringsdokumenter                        .
RFFMWH10            Endringsbilag for regler og relationer til bevilgningsøkning     .
RFFMWH11            Visning av endringsdokumenter for relasjoner til bevilgningsøkning  .
RFFMWH12            Endringsbilag til regler for bevilgningsøkende merinntekter      .
RFFMWH20            Endringsdokumenter til regler for inndekningsevne           .
RFFMWH21            Visning av endringsdokumenter for gjensidig inndekningsevne      .
RFFMWH22            Visning av endringsdokumenter for ensidig inndekningsevne       .
RFFMWH31            Endringsdokumenter for regler for samlede utgifter          .
RFFMWHEREUSED         Bruksinformasjon: Objekttilordning for DR-avledningsverktøy      .
RFFMYC01            Aktivering av årsavhengige bevilgningssteder.             .
RFFMYRCL            Residual Budgetary Account Closing                  .
RFFMZBU1            Beholdninger av betalingsmidler: Sammenligning/overføring fra kontoer .
RFFMZBU1_IT          CBM: Etterkontering av beholdningslinjer på overføringsposisjon    .
RFFMZBUM            Konvertering av data fra FMBE -" FMSU                 .
RFFMZBVT            Saldooverføring likviditetsbeholdninger                .
RFFM_30_DENSE         Summering av detaljposter for likv. midler (linjer for fin.trans. 30) .
RFFM_30_DENSE_ART       Summering av detaljposter for likviditet (komplette bilag)      .
RFFM_ASSIGN_CHANGE       Endring av bevilgningsartstilordning i likviditetsbudsjett via exit  .
RFFM_ASSIGN_CHANGE1      Endring av bevilgningsartstilordning i likviditetsbudsjett via exit  .
RFFM_CREATE_CI_SET_HIER    Generer setthierarki for bevilgningsarter fra stamdatahierarki    .
RFFM_CREATE_FC_SET_HIER    Generer setthierarki for bevilgningsarter fra stamdatahierarki    .
RFFM_CREATE_INDEX       Oppretting av indeks fra FMINDEX_HEADER og FMINDEX_FIELDS       .
RFFM_CROSS_ASS_RESOLVE     Nedbrytning av eksterne disponeringer                 .
RFFM_MIGRATE_GRIR_TO_GR    Report RFFM_MIGRATE_GRIR_TO_GR                    .
RFFM_MR11_POST_FM       Korrigering av DR-forpliktelser for innkjøpsordrer i tilkn. til MR11 .
RFFM_OA_CREATE_EF       Oppretting av øremerking av midler fra kontrakter          .
RFFM_OA_SET_FINAL_IND     Fasts. av ferdig-ind. (innkj.rekv.) ved øremrk. av midler fra kontr. .
RFFM_REP_POSTMR11       Korreksjon binding av midler for bestillinger i tilknytning til MR11 .
RFFM_SET_ENTRY_DATE      Overfør registreringsdato i etterhånd                 .
RFFM_SKB1_FIPOS        Tilordning bevilgningsart - importer artskonto fra lokal fil     .
RFFM_TEST_ELKO         Opprett testfil for elektronsik kontoutskrift (MultiCash)       .
RFFM_TF_LO           Sett omposteringer til laveste bevilgningsart             .
RFFM_UPGRADE_FMREAS_RULES   Migrer strategier for struktur- og grupperingsendring         .
RFFOALE1            ALE-distribusjon av betalingsdata                   .
RFFOALE2            ALE-distribusjon av betalingsdata - korrigering av ALE-status     .
RFFOAT_A            Betalingsmedium Østerrike - betalingstransaksjoner utland V3-format  .
RFFOAT_P            Betalingsmedium Østerrike - V3-format                 .
RFFOAU_T            Betalingsmedium Australia - overførsler/debetnotaer BECS       .
RFFOAVIS            Betalingsmedium internasjonalt - saldo null - melding         .
RFFOAVIS_FPAYM         Betalingsmedium - korrespondanse for generisk betalingsmediumsprogram .
RFFOBE_D            Betalingsmedium Belgia - DOF DOM 80 (kundebetalinger og innkrevinger) .
RFFOBE_E            Betalingsmedium Belgia - DOF utland                  .
RFFOBE_I            Betalingsmedium Belgia - DOF innland                 .
RFFOBR_A            Duplicata file                            .
RFFOBR_D            International Payment Media - Boleto (Brazil)             .
RFFOBR_U            DME Brazil - A/P                           .
RFFOBR_V            Internasjonalt betalingsmedium - boleto (bare Brasil)         .
RFFOCA_T            Betalingsmedium Canada - DOF overførsler / fast oppdrag i standard 005.
RFFOCH_P            Betalingsmedium Sveits - postgiro / SOT / BOT             .
RFFOCH_U            Betalingsmedium Sveits - overførsler, fast oppdrag / DOF       .
RFFOCZ_U            Betalingsmedium Tsjekkia - overførsler                .
RFFODK_B            Betalingsmedium Danmark - overførsler innenlands og fast oppdrag (PBS).
RFFODK_E            Betalingsmedium Danmark - utenlandsbetaling (PAYMUL)         .
RFFODK_P            Betalingsmedium Danmark - overf. innenlands og fast oppdrag postgiro .
RFFODK_U            Betalingsmedium Danmark - utenlandsoverføringer i postgiroformat   .
RFFODTA0            Betalingsmedium internasjonalt - følgeliste for datamediet      .
RFFODTA1            Generer betalingsmelding for liste av betalingsbilagsnumre      .
RFFOD__L            Bet.medium Tyskland - betalinger i dir.for utenrH. (Z1) / DOF utland .
RFFOD__S            Internasjonalt betalingsmedium - sjekk (uten sjekkadministrasjon)   .
RFFOD__T            Internasjonalt betalingsmiddel - sjekk-veksel-prosedyre        .
RFFOD__U            Betal.medium Tyskland - overf./dir. bankdeb., fast oppdrag/SAD innenl..
RFFOD__V            Internasjonalt betalingsmedium - melding               .
RFFOD__W            Internasjonalt betalingsmedium - veksel                .
RFFOD__Z            Betalingsmedium Tyskland - betalingsinstrukser til avregning (BtA)  .
RFFOEDI0            Betalingsmedium internasjonalt - gjentatt kjøring for EDI-betal.meld. .
RFFOEDI1            Internasjonalt betalingsmedium - betalingsmedium per EDI       .
RFFOEDI2            Internasjonalt betalingsmedium - korrektur av EDI-status       .
RFFOEDI3            Internasjonalt betalingsmedium - EDI-følgeseddel           .
RFFOES_D            Betalingsmedium Spania - DOF fast oppdrag, kundekreditt        .
RFFOES_T            Betalingsmedium Spania - DOF-overførsler, banksjekker         .
RFFOFI_A            Betalingsmedium Finland - debitorer innenlands (Direct Debit)     .
RFFOFI_L            Betalingsmedium Finland - kreditorer innenlands (LM02)        .
RFFOFI_U            Betalingsmedium Finland - kreditorer utland              .
RFFOF__T            Betalingsmedium Frankrike - utenlandsoverførsler           .
RFFOF__V            Betalingsmedium Frankrike - samleoverføringsoppdrag          .
RFFOGB_T            Betalingsmedium Storbritannia og Irland - BACWAY, BACSBOX, EFTS, EMTS .
RFFOHK_A            Betalingsmedium Hongkong - DOF innenlands (autoplan)         .
RFFOIT_B            Betalingsmedium Italia - DOF innland                 .
RFFOIT_FOR           Betalingsmedium (Italia) - Utenlandsk DOF               .
RFFOJP_L            Betalingsmedium Japan - DOF utland                  .
RFFOJP_T            Betalingsmedium Japan - DOF innland (og bankgebyrer)         .
RFFOLU_X            Automatisk metode for direkte debitering, DOM2000-format       .
RFFOM100            Betalingsmedium internasjonalt - SWIFT-format MT100          .
RFFOM199            Betalingsmedium spesialbetalinger - SWIFT-format MT199        .
RFFOM200            Internasjonalt betalingsmedium - SWIFT-format MT200          .
RFFOM202            Internasjonalt betalingsmedium - SWIFT-format MT202          .
RFFOM210            Internasjonalt betalingsmedium - SWIFT-format MT210          .
RFFONL_A            Betalingsmedium Nederland - SAD utlandet               .
RFFONL_I            Betalingsmedium Nederland - DOF innland                .
RFFONO_D            Betalingsmedium Norge - direkte remittering og autogiro via BBS    .
RFFONO_G            Betalingsmedium Norge - DOF (DATADIALOG)               .
RFFONO_T            Betalingsmedium Norge - DOF med innenlands- og utenlandsoverføringer .
RFFONZ_T            Betalingsmedium New Zealand - overførsler/debetnotaer innenlands MTS .
RFFOSE_A            Betalingsmedium Sverige - innenlandske debitorer autogiro       .
RFFOSE_B            Betalingsmedium Sverige - innenlandske kreditorer bankgiro (BGC)   .
RFFOSE_H            Betalingsmedium Sverige - utenlandske kreditorer via BGC       .
RFFOSE_P            Betalingsmedium Sverige - innenlandske kreditorer - postgiro     .
RFFOUS_C            Betalingsmedium internasjonalt - sjekk (med sjekkadministrasjon)   .
RFFOUS_T            Betalingsmedium USA - overføringer / bankavregning i ACH-format    .
RFFOZA_A            Betalingsmedium Syd-Afrika - DOF i ACB-format             .
RFFR0C01            Dokument C80, rapport for pengetransaksjoner uten SHB-indikator A og W.
RFFR0C02            Summering av pengetransaksjoner                    .
RFFR0E84            Rapport E84 - fordringer og gjeld til utlendinger           .
RFFR1C01            Dokument C80, rapport for pengetransaksjoner uten SHB-indikator A og W.
RFFR2C01            Dokument C80, rapporter uten reskontrokontoer             .
RFFRCBIC80           Report for the State Central Bank Indicator in France         .
RFFRLIST            Kontrollrapport                            .
RFFRMOD1            Endringer i bilag for rapporter til BDF                .
RFFRPCD1            NEDLASTING bilag                           .
RFFSTA00            Oversikt over feltstatuslinjer                    .
RFFUEB00            Artskto. - saldooverføring fra bankkontoer til likviditetsreserven  .
RFFVAL00            Valuteringsavstemming - bankkonteringer                .
RFFWAB00            Avstemming av verdivurderingsdiff. i utenlandsk val. med korr.konto  .
RFFWSOP1            Lagring av midlertidige forskjeller ved verdivurdering i utenl. valuta.
RFFWSOP2            Visning av midlertidig forskjell i samsvar med artikkel 43 (tysk lov) .
RFGBEW00            Fleksibel vurdering av bankkontoer i utenl. valuta på referansedatoen .
RFGLBALANCE          Saldovisning hovedbokskontoer                     .
RFGLBALANCE_RRI        Anrop av saldovisning via RRG                     .
RFGLKR00            Foreløpig balanse - krav: Korea                    .
RFGMAB30            Bev. vs. forplikt.-/fakt. journal                   .
RFGMAVCCUSTDEF         Systemtilpasningskontroll for disponibilitetskontroll (GM)      .
RFGMAVC_OVERVIEW        DK-oversikt for GM-dimensjoner                    .
RFGMAVC_REINIT         Initialiser DK-ledger på nytt (GM)                  .
RFGMBIL1            Rapport for faktureringer og tilskuddsjusteringer i GM        .
RFGMCDCLASS          Vis endringsdokumenter for inntekts-/utgiftstype           .
RFGMCDPROGRAM         Vis endringsdokumenter for støttebevilgningsprogram          .
RFGMCDR1            Vis endringsdokumenter for GM-objekttilordninger           .
RFGMGRL1            Stamdataindeks for tilskudd                      .
RFGMGSL1            Stamdataindeks for tilskuddsyter                   .
RFGMLINEITEMS         Tilskuddsforvaltning: Detaljpostvisning                .
RFGMMP_RBB           Øk GM-bevilgning via inntekter                    .
RFGMOBJ1            GM-objektliste                            .
RFGMRB_GENERATE        Generer regler for bevilgningsøkende merinntekter i GM        .
RFGMRB_RECONSTRUCT_INDEX    Generer indeks for bevilgningsøkende merinntekter på nytt       .
RFGMSCL1            Stamdataindeks for inntekts-/utgiftstyper               .
RFGMSPL1            Stamdataindeks for st.bev.prog.                    .
RFGMWHEREUSED         Bruksområde: Objekttilordning til GM-avledningsverktøy        .
RFGM_DELETE_HFYDIST      Rapport RFGM_DELETE_HFYDIST                      .
RFGSBSTR            Balanse-/resultatregnskapsstruktur                  .
RFHABU00            Hovedbok fra bilagsfilen                       .
RFHABU00N           Hovedbok fra bilagsfilen                       .
RFHABU10            Kontokorrespondanse hovedbok - Russland                .
RFIBAN02            Vedlikehold IBAN                           .
RFIBANCD            VIs IBAN-endringsdokumenter                      .
RFIBAN_ALE           Fordeling av IBAN                           .
RFIBLFPAY           Hurtigregistrering med Repetitive Code                .
RFIBLOPAY           Opprett betalingsanmodninger online                  .
RFIBLOPAYREL          Frigivelse av betalingsanmodninger opprettet online          .
RFIBLOPAYREV          Tilbakeføring av betalingsanmodninger opprettet online        .
RFICO_CATG_CUSTOMIZING     Finansbet.: Bruk av beløps-/diff.-typer/tidskat. i systemtilpasning  .
RFICO_CONDCATG         Oversikt betingelseskategorier                    .
RFICO_CONDTYPE_CUSTOMIZING   Finansbetingelser: Systemtilpasning av betingelsestyper        .
RFICO_CORR_FICOB_TABS_T    Korrigering av FICO-systemtabelltekster                .
RFICO_CORR_FILL_INTMETHOD   Sett inn manglende renteberegningsmetode               .
RFICO_CORR_OVERL_VALID_DATES  Rapport RFICO_CORR_OVERL_VALID_DATES                 .
RFICRC20            Avstemming fordr./gjeld tilknyttet selskap (systemuavhengig)     .
RFIDAREXRATEDIFF        Argentina: Post Debit/Credit Memos for Exchange Rate Differences   .
RFIDARR615           Withholding Tax Update                        .
RFIDATEB00           Oppretting av MT940-fil med data for V3-returdatamedium        .
RFIDAU10            Selvopprettet automatisk beregning av varemottak for leverandør    .
RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME     Rapport RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME                    .
RFIDCN01            Golden Audit: Electronic Account Book (China)             .
RFIDCN02            Golden Audit: GL Account Master and Balance (China)          .
RFIDCN04            Golden Audit: Accounting Vouchers (China)               .
RFIDCN06            Golden Audit: Enterprise Income Statement (China)           .
RFIDCN07            Golden Audit: Enterprise Cash Flow Statement (China)         .
RFIDCN08            Golden Audit: Enterprise VAT Payable Detail Report (China)      .
RFIDCN09            Golden Audit: Devalue Provision of Enterprise Assets (China)     .
RFIDCN10            Golden Audit: Shareholders' Rights and Interest Changing (China)   .
RFIDCN11            Golden Audit: Enterprise Profit and Distribution Form (China)     .
RFIDCN12            GA: External Company, Department and Project Information Files (China).
RFIDCN16            Golden Audit: Income and expenditure(non-profit)(China)        .
RFIDCN17            Golden Audit:Undertaking expenditure detail report(non-profit)(China) .
RFIDCN18            Golden Audit: Operating expenditure detail report(non-profit)(China) .
RFIDCN_ITEMIZED_REPORT     List of VAT Invoices Issued (Special/Normal) (China)         .
RFIDCN_USAGE_REPORT      Monthly Report of Invoices Purchased, Issued, and Held (China)    .
RFIDEUVP            Opprett EU-mva.-periodiseringer                    .
RFIDEUVR            Tilbakefør EU-mva.-periodiseringer                  .
RFIDITSR02           Kontroller innstillinger for systemtilpasn. for utenrikshandelsrapport.
RFIDITSR12           Utenrikshandelsrapport (Østerrike)                  .
RFIDKRMIG           Migrate Tax Invoices (South Korea)                  .
RFIDKRTCIB           Tax Invoice Between Business Places: Open Item Clearing        .
RFIDKRTCR           Print Tax Invoices (South Korea)                   .
RFIDKRTC_R           Tax Invoice: Open Item Clearing                    .
RFIDKRTPIB           Print Tax Invoices Between Business Places              .
RFIDKRTPR           Reprint/Cancel Tax Invoices (South Korea)               .
RFIDKRTP_R           Print Tax Invoices                          .
RFIDMXCTOP           Toppkunderapport (Mexico)                       .
RFIDMXVAT           VAT Return (Mexico)                          .
RFIDMXVTOP           Toppkreditorrapport (Mexico)                     .
RFIDNLWKA1           Change Payment Block And Payment Method                .
RFIDNLWKA3           Check Expiry Dates of Certificates                  .
RFIDNO_BK_STOP         Stopp av betalingsoppdrag i Norge                   .
RFIDPH_ARCHIVE_DELETE     Deletion of Official Receipts (Philippines)              .
RFIDPH_ARCHIVE_READ      Reload Program for Official Receipt Archives (Philippines)      .
RFIDPH_ARCHIVE_WRITE      Archiving of Official Receipts (Philippines)             .
RFIDPH_STATUS_OR        Program for statusvedlikehold av offisielle kvitteringer - Filippinene.
RFIDPL06            VAT register Polen                          .
RFIDPL07            Debitorsaldoer i lokal valuta med kontrolltotaler           .
RFIDPL10            Kreditorsaldoer i lokal valuta med kontrolltotaler          .
RFIDPL11            Bilagskompaktjournal Polen                      .
RFIDPL14            G/L Account Balances with Control Totals               .
RFIDPL15            Artskontosaldoer (Polen)                       .
RFIDPL18            Material Subledger (Poland)                      .
RFIDSE_DUNN_EBPOST       Purring Sverige: Konvertering til multicash-format          .
RFIDSE_DUNN_INF        Purring: Visning av eksternt behandlede poster            .
RFIDSG_VENDOR_OPENITEM     Vendor Payment History (Singapore)                  .
RFIDTAX_MATERIAL_CHECK     Produktavgift systemtilpasningskontroll                .
RFIDTRBOE1           Bill of Exchange Transactions (Greece, Thailand, Turkey)       .
RFIDTRBOE2           Reversal of Bill of Exchange Transactions (Thailand, Turkey)     .
RFIDTRCLACCL7         Closing of Expense Accounts (Turkey)                 .
RFIDTRINFL           Inflation Adjustment of Monetary Items (Turkey)            .
RFIDTRWEKO           Utvidet vekseljournal med List Viewer                 .
RFIDUS99C           Cancellation of Debt (1099-C)                     .
RFIDUVIT            Beregning MVA - detaljhandel                     .
RFIDVE10            Avgiftsevaluering Venezuela for innkjøpsbilag             .
RFIDVE20            Avgiftsevaluering Venezuela for salgsbilag              .
RFIDYYWT            TBA-rapportering (generisk)                      .
RFID_BR_TRBAL         Brasil: Beholdningsompostering                    .
RFID_BR_TRBAL_CUST       Rapport RFID_BR_TRBAL_CUST                      .
RFID_BR_VENDOP         Leverandøroperasjon (Brasil)                     .
RFID_PTVPRADPRC00       Pro rata-korrigeringer etter PR-kalkulasjon              .
RFID_PTVPRADPRV00       Pro rata-korrigeringer via PR-variasjon                .
RFIHCPRQRVS          Tilbakeføring av IHC-betalingsanmodninger               .
RFILCA00            Faktiske detaljposter for tabell FILCT                .
RFIMA_APR_CALCULATE      APR-datamaskin                            .
RFIMA_CALENDAR         Test : FIMA_DAYS_AND_PERIODS                     .
RFIMA_EASY_CREDIT       Rapport RFIMA_EASY_CREDIT                       .
RFIMA_LOAN_SCHEDULE      Daglig enkel rentemetode                       .
RFINDEX            FI-konsistenskontroll                         .
RFINDEX_NACC          FI konsistenskontroll                         .
RFINDLOG            Applikasjonsprotokoll: Søk protokoller                .
RFINDORG            Find Organization Units in Reports                  .
RFINTITAP           Renteberegning poster                         .
RFINTITAR           Renteberegning poster                         .
RFINTITDEL           Sletting av renteinformasjon                     .
RFINTITSHOW          Visning av rentekjøring                        .
RFINTITUSEREXT         Utvidelse av renteberegning av post                  .
RFISEVENTLOG          Visning av protokollposter                      .
RFITEMAP            Kreditorer - detaljpostliste                     .
RFITEMAR            Debitorer - detaljpostliste                      .
RFITEMGL            Artskontoer - detaljpostliste                     .
RFITREVAL           Report RFITREVAL                           .
RFKA11L00_MASS         Liste: Overdragelse av fordringer til eksterne inkassobyrå      .
RFKABL00            Vis kreditorendringer                         .
RFKABL00_NACC         Vis kreditorendringer                         .
RFKANZ00            Opplisting av åpne forskuddsbetalinger per referansedato - kreditorer .
RFKAPO00            Liste over utlignede leverandørposter                 .
RFKAPO00_NACC         Liste over utlignede leverandørposter                 .
RFKBCLOSUREUNDO        Aktiver oppløste kontoer                       .
RFKBLIW0            Belgia: BNB : Åpne poster fra leverandører i utlandet        .
RFKCON00            Vis/bekreft kritiske kreditorendringer                .
RFKDF000            EU: Periodiske konteringer av kursdifferanser for utbet.anmodninger  .
RFKEPL00            Kreditorer: Detaljposter - liste                   .
RFKEPL00_NACC         Kreditorer: Detaljposter - liste                   .
RFKK1099            1099 myndighetsrapportering - DFKK1099 ekstraktdata          .
RFKKABS1            Kontroller sumposter                         .
RFKKABS10           Bevis for konteringssummer                      .
RFKKABS3            Produktiv start                            .
RFKKABS30           Detaljinfo for konteringssummer                    .
RFKKABS5            Kontroller overføringsstatus for avstemmingsnøkkel          .
RFKKABS6            Bevis for hovedbokoverføring                     .
RFKKABS8            Ny generering sumposter                        .
RFKKACCOUNTPROCBLOCK      Vis kontraktskonti som har foreldet behandlingssperre         .
RFKKADLI            Kontofastsetting: Liste                        .
RFKKAG00            Sammenligning av stamdata - kreditorer                .
RFKKAK00            Kontoføring av reskontro etter alternativt kontonummer        .
RFKKALCK            Evaluere bedriftsøkonomiske sperrer                  .
RFKKAR10            Arkivering av FI-CA-bilag: Skriv                   .
RFKKAR11            FI-CA: Bilagsarkivering, sletting av bilag              .
RFKKAR12            Arkivering av FI-CA-bilag: Ny innlasting               .
RFKKAR15            Arkivering av offisielle bilag: Skriv                 .
RFKKAR16            Arkivering av offisielle bilag: Slett                 .
RFKKAR17            Arkivering av offisielle bilag: Last inn på nytt           .
RFKKAR30            Arkivering av anmodninger: Skrive                   .
RFKKAR31            Arkivering av anmodninger: Sletting                  .
RFKKAR32            Arkivering av anmodninger: Gjenopprette                .
RFKKAR33            Arkivering av inntektsfordeling: Skriv                .
RFKKAR34            Arkivering av inntektsfordeling: Sletting               .
RFKKAR35            Arkivering av inntektsfordeling: Ny innlasting            .
RFKKAR36            Arkivering data for vurdering av utenlandsk valuta: Skrive      .
RFKKAR37            Arkivering av data for vurdering av utenlandsk valuta: Slette     .
RFKKAR38            Arkivering av data for v.vurderingskj. utenlandsk valuta: Tilbakelaste.
RFKKAR40            FI-CA: Arkivering - anrop evalueringsprogram for arkivinfostruktur  .
RFKKAR41            Arkivering utligningshistorie: Skrive                 .
RFKKAR42            Arkivering utligningshistorie: Slette                 .
RFKKAR43            Arkivering utligningshistorie: Tilbakelaste              .
RFKKAR44            Arkivering av data for tvilsomme fordringer: Skrive          .
RFKKAR45            Arkivering av data for tvilsomme fordringer: Slette          .
RFKKAR46            Arkivering av data for tvilsomme fordringer: Tilbakelaste       .
RFKKARFISCAL_POSITION     VAT Fiscal Position (Argentina)                    .
RFKKARREVTAX_C         Municipal Tax Declaration (Argentina)                 .
RFKKARREVTAX_R         Gross Income Tax Declaration (Argentina)               .
RFKKARVAT_BOOK         Daily VAT Report for FI-CA (Argentina)                .
RFKKARVAT_MAG_SUPPORT     Daily VAT Report with Magnetic Output (Argentina)           .
RFKKARVAT_PERCEPTION      VAT Perception (Argentina)                      .
RFKKAR_CHECK_LOCK_AND_DELETE  Sletting av FI-CA arkiveringssperrer                 .
RFKKAR_GI_PERCEPTION      Gross Income Perception for Buenos Aires (Argentina)         .
RFKKAV00            Overføring av betalingsmeldinger fra en sekvensiell fil        .
RFKKAV01            Overføring av betalingamelding                    .
RFKKAVDA            Overføring av inngående betalingsmeldinger: Vis innhold av sekv. fil .
RFKKAVDG            Overføring av inngående betalingsmeldinger: Generer testfil      .
RFKKAVFA            Overføring av inngående betalingsmeldinger: Vis endre data med feil  .
RFKKBALCHECK          Kontroll av bilag i kontraktsreskontro for saldo null         .
RFKKBELJ00           Bilagsjournal                             .
RFKKBE_OPI1          Belgia: BLIW-IBLC: Åpne poster for kunder i utlandet         .
RFKKBE_OPI2          Belgia: Åpne poster fra kunder i utlandet (fra 2002)         .
RFKKBE_SAL1          Årlig skatteoppgjør (Belgia)                     .
RFKKBE_SAL2          Kvartalsvis oppgave over tilbakeholdt avgift (Belgia)         .
RFKKBE_SAL3          Lovbestemt rapportering: Salgsjournal Belgia             .
RFKKBGAAR01          Arkivering avgiftsinfo foretak næringsvirksomhet           .
RFKKBGAAR02          Arkivering avgiftsinfo foretak næringsvirksomhet (slettekjøring)   .
RFKKBGAAR03          Arkivering avgiftsinfo foretak næringsvirksomhet (ny innlasting)   .
RFKKBIB0            Bilagsoverføringsprogram                       .
RFKKBIB1            Bilagsoverføringsprogram                       .
RFKKBIBE            Bilagsoverføring - vis/endre data med feil              .
RFKKBIBG            Generer testfil for bilagsoverføring.                 .
RFKKBICD            Vis endringer i FICA dataoverføring                  .
RFKKBIT0            Bilagsoverføring - vis/endre innhold av sekvensiell fil        .
RFKKBI_EDIT          Bilagsoverføring - vis/endre data med feil              .
RFKKBI_FILEEDIT        Filred.program - vis/endre innhold i sekvensiell fil         .
RFKKBOL0            FI-CA: Bollo-rapport, overfør Bollo-avgifter             .
RFKKBOLD            Display Boleto                            .
RFKKBP_DUPL          Forretningspartneroppretting med dublettkontroll           .
RFKKBRINC00          Convert Direct Debit/Bar Code Bank Statmt to MultiCash (Brazil)    .
RFKKBRINCBOL00         Convert Boleto Bank Statement to MultiCash Format (Brazil)      .
RFKKBROUTBOL00         Create Boleto DME File (Brazil)                    .
RFKKBU00            Føring av reskontrokontoer fra bilagsfilen              .
RFKKBU00_NACC         Føring av reskontrokontoer fra bilagsfilen              .
RFKKBU10            Kontoutskrift fra akkumulert reskontrokontoføring           .
RFKKBU10_NACC         Kontoutskrift fra akkumulert reskontrokontoføring           .
RFKKCASEAR01          Arkivering liste over poster (skrivekjøring)             .
RFKKCASEAR02          Arkivering liste over poster (slettekjøring)             .
RFKKCASEAR03          Arkivering liste over poster (ny innlasting)             .
RFKKCC01            Debitering (fordelingsprogram)                    .
RFKKCC02            Aktivitetsprosessor - jobb                      .
RFKKCFUPD           Dataoverføring til Cash Management                  .
RFKKCF_DELETE         Sletting av avklaringsbeholdningsposisjoner - ingen arkivering    .
RFKKCF_STATISTICS       Statistikk over alle avklaringsbeholdninger              .
RFKKCHINC00          Convert Bank Statement to MultiCash Format (Switzerland)       .
RFKKCHK01           Ekstraktopprettelse for sjekker                    .
RFKKCHK02           Sjekker: Tilordne betalingsbilag                   .
RFKKCHK03           Sett overdragelsesdato for sjekker                  .
RFKKCHK04           Overdra sjekker                            .
RFKKCHKINST1          Program RFKKCHKINST1                         .
RFKKCHKINST10         Program REPINSTPLN10 - korrigerer feil konverterte nedbetalingsplaner .
RFKKCHKINST11         Kontroll: Nedbetalingsplaner uten tilknytning til kildeposisjoner   .
RFKKCHKINST12         Program REPINSTPLN12: Korrigerer feil konverterte nedbetalingsplaner .
RFKKCHKINST3          Program RFKKCHKINST3                         .
RFKKCHKINST5          Korrektur ufullstendig deaktivert nedbetalingsplan (ABWBL forts. satt).
RFKKCHKINST6          Program ZREPINSTPLN6                         .
RFKKCHKINST7          Program ZREPINSTPLN7                         .
RFKKCHKINST9          Program RFKKCHKINST9                         .
RFKKCHKSBETX          Program RFKKCHKSBETX                         .
RFKKCJAR01           Arkivering kassebok                          .
RFKKCJAR02           Slett kassebok                            .
RFKKCJAR03           Last inn kassebok på nytt                       .
RFKKCK01            Opprett sjekkforevisningsliste (FI-CA)                .
RFKKCM00            Dataoverføring av stakk for maunelt utstedte sjekker         .
RFKKCM01            Overføring av manuelt utstedte sjekker                .
RFKKCM02            Konter stakk for manuelt utstedte sjekker som jobb          .
RFKKCMDA            Overf. av man. utstedte sjekker - vis/endre innh. av sekvensiell fil .
RFKKCMDG            Generer testfil for overføring av manuelt utstedte sjekker      .
RFKKCMF            Tilordne ny avstemmingsnøkkel til stakker for manuelle utg. sjekker  .
RFKKCMFA            Overføring av manuelt utstedte sjekker: Behandle feil         .
RFKKCO00            KRK korrespondanse - hovedprogram for korrespondanseutskrift     .
RFKKCO01            KRK korrespondanse - reorganisering av korrespondanse         .
RFKKCO02            Korrespondanse - vis korrespondansehistorikk             .
RFKKCO03            FI-CA: Arkivering av korrespondanse                  .
RFKKCO04            FI-CA: Arkivering av korrespondanse, sletting av korrespondanse    .
RFKKCO05            FI-CA: Arkivering av korrespondanse, ny innlasting av korrespondanse .
RFKKCO06            Purrehistorikk korrespondanse                     .
RFKKCO20            CO-PA: Kontroller bilag                        .
RFKKCOHLIST          Korrespondanse - liste over korrespondansetopper           .
RFKKCOL2            Overdra poster til inkassobyrå                    .
RFKKCOL3            Liste over inkassoposter                       .
RFKKCOL4            Historikk for inkassoposter                      .
RFKKCOLL            Overdragelse av purrede fordringer til inkassobyråer         .
RFKKCOLLAR01          Arkivering av data inkassobyrå                    .
RFKKCOLLAR02          Sletting av data inkassobyrå                     .
RFKKCOLLAR03          Ny innlasting av data inkassobyrå                   .
RFKKCOLR            Fordringer tilbakekalt av inkassobyrå                 .
RFKKCOPA00           Overføring av konteringsdata til resultatanalyse           .
RFKKCOPA00_OLD         Overføring av konteringsdata til resultatanalyse           .
RFKKCOPG            Generer testfil for inkassobyråbetalinger               .
RFKKCOPM            Les inkassobyråfil                          .
RFKKCOPROTCL          Sletting av overføringsprotokoller                  .
RFKKCORR_DISPLAY_HISTORY    Korrespondanse - vis korrespondansehistorikk (ALV grid)        .
RFKKCORR_EXP_CREATE_REQUEST  Eksempler korrespondanse: Generer korrespondanseanmodning       .
RFKKCR00            Overføring av innløste sjekker                    .
RFKKCR01            Overføring av sjekkforevisning                    .
RFKKCRA1            Arkivering av sjekkpresentasjon - arkivering             .
RFKKCRA2            Arkivering av sjekkforevisning - sletting               .
RFKKCRA3            Arkivering av sjekkforevisning - ny innlasting            .
RFKKCRCASH_CHECK        Avklaring av innløste sjekker: Overfør innløsningsdata til avkl.tabell.
RFKKCRCL            Avklaringsbehandling av innløste sjekker               .
RFKKCRDA            Overføring av sjekkforevisning - vis/endre innhold i sekvensiell fil .
RFKKCRDG            Generer testfil for overføring av sjekkforevisning          .
RFKKCRDV1           Sjekkbetaling tilbakeført etter vellykket sperre (Stop Payment)    .
RFKKCRFA            Overføring av innløste sjekker - vis/endre feilaktige data      .
RFKKCRMV1           Massemakulering av sjekker fra betalingskjøring            .
RFKKCRN00           Sjekkregister                             .
RFKKCR_CHANGE_VOIDREASON    Sjekkaministrering: Konverter makuleringsårsak fra 4.62 til 4.63   .
RFKKCR_OLD_DELETE       Reorganisasjon sjekkadm.: Slett data det ikke lenger er behov for   .
RFKKCVSCONFIRMDB        Opprette testfil for overføring av CVS-betalinger           .
RFKKDDAL            Debetnotavarsel: Liste                        .
RFKKDEFREVCHECK2        Klargjøring av alle konterte avstemmingsnøkler            .
RFKKDEFREVREPAIR1       Sletting av PSTED-indikator fra FKKDEFREV               .
RFKKDELLOCKS          Slett feltene SPZAH, SPERZ og MANSP i akontobeløpsplan        .
RFKKDELLOCKS_MASS       Slett feltene SPZAH, SPERZ og MANSP i akontobeløpsplan        .
RFKKDI01            inndeling i intervaller                        .
RFKKDI02            Vis/endre intervaller                         .
RFKKDI03            Vis behandlingsprosess                        .
RFKKDI04            Vis behandlingsprosess                        .
RFKKDI05            Varianter for parallell behandling                  .
RFKKDIJ1            Overvåkningsjobb for parallellkjøringer                .
RFKKDIJ2            Stopp-jobb: Slett overvåkningsjobb                  .
RFKKDM00            Avklaringssaker (for kontosaldo) for FI-CA              .
RFKKDM01            Opprett inkassosaker etter kjøring av purringer            .
RFKKDM02            Slett innholdet i tabell DFKKCASEITEMS for arkiverte bilag      .
RFKKDM03            Oppdater inkassosaker                         .
RFKKEBS1            Opprett avstemmingsnøkkel for eksternt Billing System         .
RFKKEMMA            Protokollanalyse, forberedelse og saksgenerering for massekjøringer  .
RFKKES_SAL1          Årsomsetningsoppgave (Spania)                     .
RFKKES_SAL2          Årsomsetningsoppgave (Spania) iht. lovendring 2000          .
RFKKET00            Ekstrakt for akkumulert reskontrokontoføring             .
RFKKEWU6_TEST         Euro: Avstemming av kontraktsreskontro med hovedbok FI        .
RFKKEWU8            Euro: Visning av protokolldata for rapportene RFKKEWU3 og RFKKEWU6  .
RFKKFIKEYCLOSE         Automatisk stenging av avstemmingsnøkler               .
RFKKFMCF            Overføring av åpne poster fra FI-CA                  .
RFKKFPAWM           Rapportering utenlandshandel: Behandling av rapporteringsfil     .
RFKKFPAWM_ALV         Utenrikshandelsrapporter: ALV-liste for analyse av rapportfil     .
RFKKFPY1TREE          Verktøy for analyse av betalingskjøring/betalingsmediumkjøring    .
RFKKGAPFICANUM00        Fastsett manglende FI-CA-bilag per firmakode             .
RFKKGL00            Overføring av FI-CA-summeringsposter til hovedbok           .
RFKKGL20            Kontroller hovedbokbilag                       .
RFKKGL30            Detaljinformasjon for hovedbokbilag fra kontraktsreskontro      .
RFKKGL_REV           Tilbakefør hovedbokoverføring                     .
RFKKGPSH            FORELDET: Bruk heretter transaksjon GPSHAD_NEW            .
RFKKGPSH_DELETE        Sletting av poster i skyggetabell FKK_GPSHAD             .
RFKKHIST            Visning av utligning-/angrehistorikk                 .
RFKKINDPAYAR01         FI-CA arkivering: Betalingsspesifikasjoner (skriv)          .
RFKKINDPAYAR02         FI-CA arkivering: Betalingsspesifikasjoner (slett)          .
RFKKINDPAYAR03         FI-CA arkivering: Betalingsspesifikasjoner (last inn på nytt)     .
RFKKINTEGR_MASS        Integrasjon FICA (parallellisert)                   .
RFKKINT_MASS_LOG        Oversikt renteberegning                        .
RFKKINV01           Fakturering til kontraktreskontro (masseoppretting)          .
RFKKINV02           Fakturering i kontraktreskontro (enkeltoppretting)          .
RFKKINVCOL01          Opprett samlefaktura (masseoppretting)                .
RFKKINVREV01          Tilbakefør faktura (massetilbakeføring)                .
RFKKINVREV02          Tilbakefør faktura (tilbakeføring av enkeltbilag)           .
RFKKINV_BILLDOC_DISP      Vis fakturadokument                          .
RFKKINV_BWEXTRACT_SIM     Simulering BW-ekstraksjon                       .
RFKKINV_BWTRIG_DISP      Analyse BW-ekstraksjonsliste                     .
RFKKINV_DFKKINV_BWTRIGH_DELETE Sletting av historikkposter for BI-ekstraksjon av faktureringsbilag  .
RFKKINV_INVDOC_DISP      Vis faktureringsbilag                         .
RFKKINV_TRIG_DISP       Analyse faktureringsliste                       .
RFKKIP01            Betalingsspesifikasjoner: Liste                    .
RFKKIP02            Betalingsspesifikasjoner: Liste over merkinger            .
RFKKIP03            Betalingsspesifikasjoner: Liste over tilordnede bilagsposisjoner   .
RFKKITEM_MASS         Enkeltbilagsinformasjon (parallell)                  .
RFKKITVATD           Quarterly Detailed VAT Report (Italy)                 .
RFKKITVATM           Monthly VAT Report (Italy)                      .
RFKKITVATQ           Quarterly Summary VAT Report (Italy)                 .
RFKKJOURNAL          Konteringsinfo enkeltbilag                      .
RFKKJPDT00           Convert Bank Statement to MultiCash Format (Japan)          .
RFKKKA00            Overføring av data fra kontoutskrift til betalingsstakk/ret.bet.   .
RFKKKA01            Overføring av data fra FI-kontoutskrift til stakk betalinger/ret.bet. .
RFKKKADG            Overføring av kontoutskrift: Generering av MultiCash-testdata     .
RFKKLAYOUTCLIENTCOPY      Program ZDFKKCOH_DEL                         .
RFKKLAYOUTRENAME        Program ZDFKKCOH_DEL                         .
RFKKLOCKDEL          Slett fastsatte massesperrer                     .
RFKKMA02            Vis purrehistorikk                          .
RFKKMA05            FI-CA: Dunning History Archiving - Obsolete              .
RFKKMA06            FI-CA: Dunning History Archiving, Dunning Notice Deletion       .
RFKKMA07            FI-CA: Dunning History Archiving, Dunning Notice Reload        .
RFKKMA08            FI-CA: Arkivering av purrehistorikk                  .
RFKKMA09            FI-CA: Arkivering av purrehistorikk, sletting av purringer      .
RFKKMA10            FI-CA: Arkivering av purrehistorikk, ny innlasting av purringer    .
RFKKMADUTL           Sletting av poster fra telefonliste for purring            .
RFKKMADUTLTRANF        Overf. av telefonliste fra kjøring av purringer til et annet system  .
RFKKMDC_BPC          Program: Behandle forespørsler stamdataendring            .
RFKKMDOCAR01          Program RFKKMDOCAR01                         .
RFKKMDOCAR02          Sletting av bilagsmaler (arkivering)                 .
RFKKMDOCAR03          Last inn bilagsmaler på nytt (arkivering)               .
RFKKMDOCAR04          Arkivering: Utligning av bilagsmaler                 .
RFKKNRB            VKK: Behandle stakk for tilbakemelding av feilaktige bankdata     .
RFKKNRCHECK          Kontroll av bilagsnummerserie i kontraktsreskontro          .
RFKKOI_SET_TRANSFER_STATUS   Inkluder RFKKOI_SET_TRANSFER_STATUS                  .
RFKKOI_START_ERROR_MODE    Program RFKKOI_START_ERROR_MODE                    .
RFKKOP03            FI-CA: Liste over åpne poster relatert til referansedato       .
RFKKOP03_ACC          FI-CA: Liste over åpne poster relatert til referansedato       .
RFKKOP04            Liste over poster                           .
RFKKOP06            Evaluering av rapportsummer                      .
RFKKOP07            Evaluering av ekstraherte åpne poster                 .
RFKKOP10            Avstemming mellom åpne poster og hovedbok               .
RFKKOP10P           Avstemming av åpne poster (parallell)                 .
RFKKOP20P           Avstemming mellom åpne åoster og hovedbok (parallell)         .
RFKKOP30P           Avstemming mellom åpne åoster og hovedbok (parallell)         .
RFKKOP31P           Avstemming av åpne poster (parallell)                 .
RFKKOPBWS           BW: Visning av ekstrakter for åpne og utlignede poster        .
RFKKOPBWS_DELETE        Slett merkede ÅPBW-utvalg                       .
RFKKOPBWS_DELETE_JOB      Slett merkede utvalg                         .
RFKKORD01           Vis bilag generert fra anmodninger                  .
RFKKORD02           Vis bilag generert fra faste anmodninger               .
RFKKORD02H           Avstemming av historikk med faste anmodninger             .
RFKKPAYMJOBC          Oppfølging av jobber etter planlegging av oppretting av bet.medium  .
RFKKPCAI            Betalingskort: Vis posisjoner på konto for betalingskort       .
RFKKPCAS            Betalingskort: Liste over betalinger                 .
RFKKPCBP            Betalingskort: Liste over kortdata                  .
RFKKPCDL            Betalingskort: Slett potokoller                    .
RFKKPCDS            Betalingskort: Avregning                       .
RFKKPCDS_ALV          Betalingskort: Avregning                       .
RFKKPCLI            Betalingskort: Protokollvisning (betalte poster)           .
RFKKPCLP            Betalingskort: Liste over avregninger                 .
RFKKPCSF            Betalingskort: Vis datamedium                     .
RFKKPCTS            Betalingskort: Vis posisjoner som skal avregnes            .
RFKKPD01            Betalingsatferd: Fastsett konteringssummer              .
RFKKPD02            Betalingsatferd: Fastsett åpne poster                 .
RFKKPD03            Betalingsatferd                            .
RFKKPFND            Sletteprogram for foreldede betalingsformularinfo           .
RFKKPLADJ           Betalingsstakk: Korrigere feil status                 .
RFKKPLAR            Opprette søkeindeks for arkiverte betalingsstakker          .
RFKKPLCL            Detaljinfo for avklaringsbeholdning fra betalingsstakker       .
RFKKPLCLS           Betalingsstakk: Søk etter behandlede betalinger            .
RFKKPLWP            Betalingsstakk: Søk etter betalinger                 .
RFKKPNARCD           Forhåndsmeldingsdata (historie) ble arkivert: Databaseposter slettet .
RFKKPNARCL           Forhåndsmeldingsdata (historie) arkivert: Arkiv gjenopprettet     .
RFKKPNARCW           Forhåndsmeldingsdata (historie) arkivert: Opprette arkiv       .
RFKKPNBKAR01          Arkivering forhåndsmelding (skrivekjøring)              .
RFKKPNBKAR02          Arkivering forhåndmelding (slettekjøring)               .
RFKKPNBKAR03          Arkivering forhåndsmelding (ny innlasting)              .
RFKKPNFC00           Generere forhåndsmeldingsfil                     .
RFKKPNHIS0           List opp forhåndsmeldingsdata                     .
RFKKPNMD00           Postprocess Prenotification Return File                .
RFKKPNR00           Behandle fil for returnert betaling                  .
RFKKPRCTR           Profit-center-oppdeling (under utførelse)               .
RFKKPYOD            Betalingsordre: Sletting                       .
RFKKPYOL            Betalingsordre: Liste                         .
RFKKPYOR            Tilbakefør forfalte betalingsoppdrag                 .
RFKKPYOR_MASS         Massetilbakeføring av betalingsoppdrag                .
RFKKPYOR_REF          Inkluder forfalte betalingsoppdrag i stakk for returnerte betalinger .
RFKKQST00           Rapportering av tilbakeholdt avgift                  .
RFKKQST50           Utligning av statistiske posisjoner for tilbakeholdt avgift.     .
RFKKQST60           Tilpassing av statistiske pos. for tilbakehodt avgift (ny avregning) .
RFKKQST80           Renteavslagsavgift                          .
RFKKRA00            Arkivering av returnerte betalinger: Skriv              .
RFKKRA01            Arkivering av returnerte betalinger: Slett              .
RFKKRA02            Arkivering av returnerte betalinger: Last inn på nytt         .
RFKKRA03            Arkivering av historikk for returnerte betalinger: Skriv       .
RFKKRA04            Arkivering av historikk for returnerte betalinger: Slett       .
RFKKRA05            Arkivering av historikk for returnerte betalinger: Last inn på nytt  .
RFKKRD00            Inntektsfordeling: Generer bilag og konter              .
RFKKRD01            Inntektsfordeling: Liste over bilag                  .
RFKKRD02            Evaluering inntektsfordeling                     .
RFKKREPDEL           Program RFKKREPDEL                          .
RFKKREPT            Vis kvitteringshistorikk                       .
RFKKREQCD01          Visning av endringsbilag for anmodninger               .
RFKKRF00            Behandling av fil for returnerte betalinger i DTAUS-format      .
RFKKRF02            Vis historikk over returnerte betalinger               .
RFKKRL00            Overføring av stakk for returnerte betalinger             .
RFKKRL01            Overføring av stakk for returnerte betalinger             .
RFKKRL02            Konter stakk for returnerte betalinger (som jobb)           .
RFKKRLCL            Detaljinfo for avklaringsliste fra stakker for returnerte betalinger .
RFKKRLDA            Overføring av stakk ret. bet. - vis/endre innhold i sekvensiell fil  .
RFKKRLDG            Generer testfil for overføring av stakk for tilbakeførte betalinger  .
RFKKRLFA            Overføring av stakk ret. bet. - vis/endre data med feil        .
RFKKRLS_UNDO          Annuler stakk for returnerte betalinger                .
RFKKRLWP            ALV-rapport for stakk for returnerte betalinger            .
RFKKRSTB            Kontering av returnerte betalinger                  .
RFKKRSTC            Stakk for returnerte betalinger: Ny kont. av samlet avklaringsstakk  .
RFKKRSTF            Tilordne ny avstemmingsnøkkel til stakk for returnerte betalinger   .
RFKKRZAL            Oversikt over tilbakebetalingskrav                  .
RFKKRZAL02           Vis historikk over returnerte betalinger               .
RFKKRZAS            Åpne tilbakebetalingsanmodninger per referansedato          .
RFKKSHCD            Vis endringsdokumenter                        .
RFKKSNAP            Kontosaldo: Oppretting av øyeblikksbilder               .
RFKKSNAP_DEL          Kontosaldo: Slett øyeblikksbilder                   .
RFKKSTDBK           Sett standardfirmakode i kontraktskonto                .
RFKKSTOR            Massetilbakeføring                          .
RFKKSTPAY00          Stop Future Payment (Denmark)                     .
RFKKSTPYAR01          Arkivering av data for stempelavgiftspliktige betalinger       .
RFKKSTPYAR02          Sletting av data for stempelavgiftspliktige betalinger        .
RFKKSTPYAR03          Ny innlasting av data for stempelavgiftspliktige betalinger      .
RFKKSUMB00           Konteringer for årsoppgjør i kontraktsreskontro            .
RFKKSUMDEL1          Slett sumpostene etter bilagsarkivering                .
RFKKTAXCUM_UK         UK: Akkumuler avgiftsdata ved melding om utligningsdato        .
RFKKTHPAR01          Arkivering tredjeparts fakturering: Skrive              .
RFKKTHPAR02          Arkivering tredjeparts fakturering: Slette              .
RFKKTHPAR03          Arkivering av data for v.vurderingskj. utenlandsk valuta: Tilbakelaste.
RFKKTHPAR04          Arkivering data for avregning på vegne av tredjepart: Skriveprogram  .
RFKKTHPAR05          Sletting data for avregning på vegne av tredjepart          .
RFKKTHPAR06          Ny innlasting data for avregning på vegne av tredjepart        .
RFKKTX00            Avgiftsrapportering i kontraktsreskontro               .
RFKKTX40            Tax Report (Russia)                          .
RFKKUMBHI           Oversikt over overføringer til andre konti              .
RFKKUMBKL           Bortkontering fra avklaringsliste                   .
RFKKVZ00            Kreditoroversikt                           .
RFKKVZ00_NACC         Kreditorfortegnelse (ikke tilgjengelig)                .
RFKKWODOC01          Evaluering feilaktige bortkonteringsbilag              .
RFKKWOH1            Program RFKKWOH1                           .
RFKKWOH2            Vis bortkonteringshistorikk                      .
RFKKWOH_PROT          Detaljinformasjon for massebortkontering               .
RFKKWOH_TMP          Evaluering av bortkonteringsmerking                  .
RFKKZA00            Arkivering av betalingsstakk: Skriv                  .
RFKKZA01            Arkivering av betalingsstakk: Slett                  .
RFKKZA02            Arkivering av betalingsstakk: Last inn på nytt            .
RFKKZE00            Overføring av betalingsstakk                     .
RFKKZE01            Overføring av betalingsstakk                     .
RFKKZE02            Konter betalingsstakk (som jobb)                   .
RFKKZEDA            Overføring av betalingsstakk: Vis/endre innhold i sekvensiell fil   .
RFKKZEDG            Generer testfil for betalingsstakkoverføring             .
RFKKZEFA            Betalingsstakkoverføring - vis/endre data med feil          .
RFKKZEZG1           Dataoverføring - generator for Z*-strukturer             .
RFKKZE_DK10          Denmark: BP Master Data Update PBS(603) records            .
RFKKZSTB            Konter betalingsstakk                         .
RFKKZSTF            Tilordne betalingsstakk til nye avstemmingsnøkler           .
RFKKZWFEWBADET         Korrigering av utløsnings-, omposteringsposter for fordringskorr.   .
RFKK_ALVGIRD_SEC_4_PARTNER   FI-CA: Sikkerheter til forretningspartner               .
RFKK_AVIS_DEL         Slett betalingsmelding                        .
RFKK_BALANOTE         Behandle sendte saldomeddelelser                   .
RFKK_BL_GET          Hent sperrede partnere og land                    .
RFKK_BOLETO_SINGLE       Boleto: Create a single Boleto from Open Items            .
RFKK_BOL_MASS_CANC       Boleto: Mass cancellation                       .
RFKK_BPCL_DELETE_BAL      Slett applikasjonsprotokoll for FP-dublettbehandling         .
RFKK_BPCL_DISPLAY       Visning av stamdata for et dublettilfelle               .
RFKK_BPCL_IMPORT        Import av forretningspartnerdubletter                 .
RFKK_BPCL_PROCESS       Behandling av forretningspartnerdubletter               .
RFKK_BP_EXTR_DEL        Slett en partnerekstrakt fra database                 .
RFKK_BP_EXTR_EXP        Dataekstrakter forretningspartner                   .
RFKK_BP_EXTR_IMP        Dataimport forretningspartner                     .
RFKK_CASHDESK_OPEN_AND_CLOSE  Åpning og lukking av kasser i kassebok                .
RFKK_CASHJOURNAL_REPORT    Verdivurdering kontantkasser                     .
RFKK_CDLOTS_DELETE       Sletting av poster fra databasetabell DFKKCDLOTS           .
RFKK_CFBNKD          Overfør bankforbindelser fra avklaringsbehandling           .
RFKK_CFC_UPDATE_STATE     Oppdatering av status for alle poster til valgte applikasjonsobjekter .
RFKK_CHECKM_POST        Kontering av stakk for manuelt utstedte sjekker            .
RFKK_CHECK_MISS_RECKEY     Søk etter og opprett manglende avstemmingsnøkkel           .
RFKK_CHECK_POSTING_AREA_1010  Kontrollrapport for konteringsområde 1011               .
RFKK_CORRSPND_DELETE      Arkiveringsobjekt CORRSPND: Sletteprogram               .
RFKK_CORRSPND_DELETE_ONLY   Arkiveringsobjekt CORRSPND: Sletteprogram uten arkivering       .
RFKK_CORRSPND_PRE_STEP     Bunting for korrespondansearkivering                 .
RFKK_CORRSPND_WRITE      Arkiveringsobjekt CORRSPND: Skriveprogram               .
RFKK_CR_DFKKOBL_DEL_TRNFS   Slette overføringsstatus i forpliktelsene               .
RFKK_CR_DISPLAY_CREDITDATA   Visning av kredittkontoer                       .
RFKK_CR_DISPLAY_CREDITINFO   Program RFKK_CR_DISPLAY_CREDITINFO                  .
RFKK_CR_DISPLAY_MASTERDATA   Program RFKK_CR_DISPLAY_MASTERDATA                  .
RFKK_CR_FILL_BCMTF_INITIALLY  Initialisering av kredittverdighetsoverføring             .
RFKK_CR_FILL_DFKKOBL_INITIALLY Initialisering av kredittforpliktelser                .
RFKK_CR_SEND_CREDIT_VECTOR   Testrapport for sending av nøkkeltall for betalingsadferd       .
RFKK_CUST_EXTR_DEL       Slett en partnerekstrakt fra database                 .
RFKK_CUST_EXTR_EXP       Dataekstrakter systemtilpasning                    .
RFKK_CUST_EXTR_IMP       Dataimport systemtilpasning                      .
RFKK_CVSPAY_CONFIRM      CVS: Overfør betalingsdata                      .
RFKK_CVSPAY_CONFIRM_TEST    CVS: Oppretting av testdata for bekreftelsesfil            .
RFKK_CVSPAY_EXAM        Overvåking av betaling fra tredjepart                 .
RFKK_DDAX_RESET_OPS      UK DDAX: Slett ugyldige DDA-er fra ÅP-er               .
RFKK_DELETE_MAKOMAZE      Slett purreforslag                          .
RFKK_DELETE_RATING_ENTRY    Sletteprogram for gamle kredittverdighetsposter            .
RFKK_DEL_DFKKQSR        Slett oppgavedata for tilbakeholdt avgift               .
RFKK_DEL_DFKKREP01       Slett avgiftsoppgavedata (Belgia)                   .
RFKK_DEL_DFKKREP07       Slett avgiftsoppgavedata                       .
RFKK_DEL_DFKKREV07       Slett inntektsrapporteringsdata                    .
RFKK_DEL_DFKKZP_ARCIND     Slett arkivindeks for betalingssøk via bilagsnummer          .
RFKK_DEL_DFKKZP_TREX      Slett TRex-data for betalingssøk                   .
RFKK_DFKKRES_CONDENSE     Summering av reservekonteringer                    .
RFKK_DOC_EXTR         Dataekstrakter: Oversikt                       .
RFKK_DOC_EXTR_AEXP       Dokumentekstrakter: Eksport fra arkiv                 .
RFKK_DOC_EXTR_DEL       Sletting av dokumentekstrakt fra database               .
RFKK_DOC_EXTR_EXP       Dataekstrakter FI-CA-bilag                      .
RFKK_DOC_EXTR_EXTR       Dokumentekstrakter: Eksport ekstraherte bilag             .
RFKK_DOC_EXTR_IMP       Dataimport FI-CA-bilag                        .
RFKK_ENH_BROKR         Kontroller og opprett utvidelse: Megler                .
RFKK_ENH_OPORD         Kontroller og opprett utvidelse: Klassifikasjonsnøkkel        .
RFKK_ENH_REFKY         Kontroller og opprett utvidelse: Klassifikasjonsnøkkel        .
RFKK_FM_READ_FUND_ACTIVATION  Vis aktiveringsstatus for Fund Accounting               .
RFKK_FPCO_SHOW_OLD_PARAMS   Visning av parameterposter for gammel transaksjon FPCO        .
RFKK_FQP4_SIMU         Simulasjon av en betalingsformålstype                 .
RFKK_INSTPLN_HIST_DISPLAY   Oversikt over nedbetalingsplaner                   .
RFKK_INSTPLN_HIST_DISPLAY_ALV Oversikt over nedbetalingsplaner                   .
RFKK_MASS_ACT_DISPATCHER    Dispatcher fOr masseaktiviteter                    .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER    Kopiering og forskyving av parameterposter for parallelliserte jobber .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_DELETE Sletting av deaktiverte parametere for masseaktivitetskjøringer    .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_HIDE  Deaktivering av parametere for masseaktivitetskjøringer        .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNHIDE Aktivering av deaktiverte parametere for masseaktivitetskjøringer   .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNIFY Program RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNIFY                 .
RFKK_MASS_ACT_SINGLE_JOB    Aktivitetsprosessor - jobb                      .
RFKK_MA_SCHEDULER       Utfør massekjøring                          .
RFKK_MDU_SHOW         Program JW_MDU_SHOW                          .
RFKK_MDU_SHOW_463       Program JW_MDU_SHOW                          .
RFKK_NOTE_TEST         Testprogram for betalingsformålsanalyse                .
RFKK_OFFICIALDOC_CORRECT    Korriger offisielt bilagsnummer for en jobb              .
RFKK_OFFICIALDOC_CORRECT_MAIN Korriger offisielle bilagsnumre for avbrutte jobber          .
RFKK_PAYMENT_FORM       Posisjoner i betalingsformular                    .
RFKK_RECLASS          Konteringer for omgruppering                     .
RFKK_SALDOCHECK        Program ZZ_SALDOCHECK                         .
RFKK_SECURITY_FOR_GUARANTOR  Oversikt over sikkerheter for garantistiller             .
RFKK_SECURITY_FOR_PARTNER   Oversikt over sikkerhetsstillelser                  .
RFKK_SECURITY_RELEASE     Frigi sikkerhet for kontraktskontoer.                 .
RFKK_SECURITY_STATISTICS    Statistikk og kontroll av sikkerhetsstillelser            .
RFKK_SELP           Program RFKK_SELP                           .
RFKK_SELPLOCK         Sperrer iht. forhåndsutvalg                      .
RFKK_SELPLOCKB         Program RFKK_SELPLOCKB                        .
RFKK_SELP_TDATA        Opprett nytt forhåndsutvalg av bevegelsesdata for ÅP-utsortering   .
RFKK_SHOWCHDSKCL        Oversikt kasseoppgjør                         .
RFKK_TAX_BUSINESS_AREA     Avgiftsrapportering: Åpne avgiftsbeløp til referansedt. i lokal valuta.
RFKK_VAR_MIGRATE        Generer/migrer varianter for betalingsstakk              .
RFKK_VAR_MIGRATE_DOCUMENT   Generer/migrer varianter for "Konter bilag"              .
RFKK_VBUND           Korreksjonspostering for eierandelsforhold              .
RFKK_XREF1_RESET        Korrigering av summeringspostteller som er tildelt flere ganger    .
RFKK_ZWFEWB_CHECK       Kontroller omposterte fordringskorrigeringer             .
RFKK_ZWFEWB_DISP        Vis omposterte fordringskorrigeringer                 .
RFKLAK00            Klassisk kontoføring etter alternativt kontonummer          .
RFKLBU10            Kontoutskrift fra akkumulert klassisk kontoføring           .
RFKLBU10_NACC         Kontoutskrift fra akkumulert klassisk kontoføring           .
RFKLET00            Ekstrakt for akkumulert klassisk kontoføring             .
RFKLET01            Akkumulert kontoføring                        .
RFKLET01_NACC         Akkumulert kontoføring                        .
RFKNKKDEL           Slett kredittstyringsdata i kredittkontrollområde           .
RFKOFI02            Utskriftsrapport til T033G / kontofastsetting             .
RFKOFI05            Annullere simulering av kontofastsetting               .
RFKOFW00            ÅP - Forfallsprognose - kreditorer                  .
RFKOPO00            Kreditorer - liste over åpne poster                  .
RFKOPO00_NACC         Kreditorer - liste over åpne poster                  .
RFKOPR00            Kreditorvurdering med matrise for åpen post              .
RFKOPR00_NACC         Kreditorvurdering med matrise for åpen post              .
RFKOPR10            ÅP-analyse kreditorer etter saldo for forfalte poster         .
RFKOPR10_NACC         ÅP-analyse kreditorer etter saldo for forfalte poster         .
RFKORB00            Interne bilag                             .
RFKORD00            Utskriftsprogram: Betalingsmelding                  .
RFKORD00_PDF          Utskriftsprogram: Betalingsmelding                  .
RFKORD10            Utskriftsprogram: kontoutskrift                    .
RFKORD10_PDF          Utskriftsprogram: Kontoutskrift                    .
RFKORD11            Utskriftsprogramm: Kundeopplysninger                 .
RFKORD11_PDF          Utskriftsprogramm: Kundeopplysninger                 .
RFKORD20            Utskriftsprogram: belastning av vekselkostnader            .
RFKORD30            Utskriftsprogram: Interne bilag                    .
RFKORD30_PDF          Utskriftsprogram: Interne bilag                    .
RFKORD40            Utskriftsprogram: Individuelle brev og standardbrev          .
RFKORD40_PDF          Utskriftsprogram: Individuelle brev og standardbrev          .
RFKORD50            Utskriftsprogram: Bilagsekstrakt                   .
RFKORD50_PDF          Utskriftsprogram: Bilagsekstrakt                   .
RFKORD60            Utskriftsprogram: Mislykket betaling                 .
RFKORD70            Utskriftsprogram: Periodisk avregning                 .
RFKORD80            Utskriftsprogram: Kassebilag                     .
RFKORD80_PDF          Utskriftsprogram: Kassebilag                     .
RFKORDC1            Utskriftsprogram: Kassebilag for Tsjekkia og Slovakia         .
RFKORDES            Utskriftsprogram: Egne fakturaer - Spania               .
RFKORDJ1            Kvittering etter betaling (Japan)                   .
RFKORDJ2            Kvittering før betaling (Japan)                    .
RFKORDJ3            Kvittering - avregnet (Japan)                     .
RFKORDJ4            Utskriftsprogram: Kontoutskrift (period. fakturering)         .
RFKORDP1            Utskriftsprogram: Offisiell kvittering etter betaling         .
RFKORDP2            Printout of Official Receipts Before Payment (Philippines)      .
RFKORDP3            Printout of Customer Statements (Philippines)             .
RFKORDR1            Utskriftsprogram: Interne bilag - Den Russiske Føderasjon       .
RFKORK00            Periodiske kontoutskrifter                      .
RFKORR01            Tilføy avgiftsopplysninger for avgiftsfri omsetning          .
RFKORS00            Debitor: Standardbrev                         .
RFKORS10            Kreditor: Standardbrev                        .
RFKORS20            Endring av utvalgskriterier for standardbrev             .
RFKPYD00            Betalingskjøring - sletting av betalingsdata             .
RFKPYL00_GRID         Liste over betalingsdaten (ALV grid med logisk DB)          .
RFKPYL00_MASS         Liste over reguleringsdata (standard ALv med logisk DB)        .
RFKPYL00_SMPL         Liste over betalingsdata (enkel versjon, uten logisk DB)       .
RFKPYSRC            Betalingskjøringer: Søk etter betalinger               .
RFKQSD10            Oppg. over tilbakeholdt avg. til skatte- og avgiftsmynd. (Tyskland)  .
RFKQSE10            Oppgave over tilbakeh. avgift (SAD) til sk.- og avgiftsmynd. (Spania) .
RFKQSE11            Formular 190 for skattemyndighetene (Spania)             .
RFKQSE20            Oppgave over tilbakeholdt avgift modell 210 Spania          .
RFKQSF10            Oppgave over tilbakeholdt avgift - Frankrike             .
RFKQST00            Oppg. over tilbH.Avg                         .
RFKQST10            Oppgave over tilbakeholdte avgifter til skatte- og avg.myndighetene  .
RFKQST20            Oppgave over tilbakeholdt avgift til kreditor             .
RFKQST30            Oppgave over tilbakeholdt avgift til sk.- og avgiftsmynd. (Japan)   .
RFKQST50            Oppgave over tilbakeh. avgift til sk.- og ligningsmynd. - Italia   .
RFKQST70            Oppgave over tilbakeholdt avgift Belgia 281.50 & 325.50        .
RFKQST71            Program for SAPscript                         .
RFKQST80            Oppgave over tilbakeholdt avgift - Frankrike             .
RFKQSU00            Utskrift av postkort med 1099 kreditoradr. for foresp. om avgiftskode .
RFKQSU20            1099-lister                              .
RFKQSU30            1099-MISC FORM, magnetbånd rapportering                .
RFKQSU40            1042 rapportering (USA)                        .
RFKRRANZ            Informasjonssystem for kreditorer                   .
RFKRRE01            Forfallsdatoanalyse - opprett evalueringer (subrutinepool)      .
RFKRRE01_NACC         Forfallsdatoanalyse - opprett evalueringer (subrutinepool)      .
RFKRRE03            Valutaanalyse - opprett evalueringer (subrutinepool)         .
RFKRRE03_NACC         Valutaanalyse - opprett evalueringer (subrutinepool)         .
RFKRRE04            Forfalte poster - opprett evalueringer (subrutinepool)        .
RFKRRE04_NACC         Forfalte poster - opprett evalueringer (subrutinepool)        .
RFKRRGEN            Opprett evalueringer av informasjonssystem for kreditorer       .
RFKRRGEN_NACC         Opprett evalueringer av informasjonssystem for kreditorer       .
RFKRRSEL            Opprett evalueringer av informasjonssystem for kreditorer       .
RFKRRSEL_NACC         Opprett evalueringer av informasjonssystem for kreditorer       .
RFKRV2PR            FPRW: Tilleggsprotokoll                        .
RFKSLD00            Kreditorsaldoer i lokal valuta                    .
RFKSLD00_NACC         Kreditorsaldoer i lokal valuta                    .
RFKTFK060A           Konverterer tabell TFK060A og utfyller feltet WAERS          .
RFKUML00            Kreditoromsetning                           .
RFKUML00_NACC         Kreditoromsetning                           .
RFKUNSEL            Utvalg - kunder                            .
RFKUZI00            Morarenteberegning                          .
RFKXETUM            Konvertering av beholdninger for kontoutskrift til 3.0        .
RFKZIS00            Renteskala kreditorer                         .
RFKZIS00_PDF          Kreditorrenteskala                          .
RFLBOX00            Auto-Cash: Lockbox                          .
RFLBOX80            Auto-Cash: Lockbox                          .
RFLBOX90            Autocash-statistikk                          .
RFLBOXIN            Rapportmal for generering av testdata for Lockbox BAI-format     .
RFLQGSBER_SUBST_DENSE     Likviditetsanalyse: Etterkomprimering av hjelpetabell FLQGSBER_SUBST .
RFLQ_ACCT_INFO         Forslagsliste: Artskontoer med tilordningsinformasjon         .
RFLQ_ALIGN_REVERSED      Likviditetsanalyse: Speilvendt tilordning for tilbakeføringsbilag   .
RFLQ_ASSIGN_BS         Likviditetsanalyse: Tilordn. av likv.posisjon på basis av kto.utskr. .
RFLQ_ASSIGN_BS_TEST      Likviditetsanalyse: Undersøke spørring / exit for kontoutskrift    .
RFLQ_ASSIGN_DIR        Likviditetsanalyse: Tilordning av likv.pos. på grunnlag av bankrader .
RFLQ_ASSIGN_EXIT        Likviditetsanalyse: Tilordning av likviditetsposisjon med exit    .
RFLQ_ASSIGN_FI         Likv.beregning: Tilordning av likv.posisjon på basis av FI-bilag   .
RFLQ_ASSIGN_INV        Likviditetsanalyse: Deltatilordning på grunnlag av fakturaer (D/K)  .
RFLQ_ASSIGN_REX        Likviditetsanalyse: Deltatilordning på grunnlag av fakturaer (K/I)  .
RFLQ_BALANCE          Likviditetsberegning: Beholdningsoverføring fra FI          .
RFLQ_BALANCE_CF        Likviditetsanalyse: Oppretting av inngående beholdninger       .
RFLQ_BALANCE_FI        Vis inngående balanse på faktiske kontoer               .
RFLQ_CASH_FORECAST_FIN     Likviditetsanalyse: Prognose fra regnskap (åpne poster)        .
RFLQ_CASH_FORECAST_MMPO    Likviditetsanalyse: Prognose fra MM-innkjøpsordre und leveringsplan  .
RFLQ_CASH_FORECAST_SDSO    Likviditetsanalyse: Prognose fra kundeordrer             .
RFLQ_CB_ACTUALS        Kopier LQ faktiske verdier til faktiske verdier for likviditetsbud.  .
RFLQ_CB_BALANCE        Generer likviditetsbeholdninger fra summer              .
RFLQ_CB_MASTER         Generering av bevilgningsarter fra likviditetsposisjoner       .
RFLQ_CURRCHAIN         Likviditetsanalyse: Analyse for valutabytte              .
RFLQ_CURREX_FI         Likviditetsanalyse: Valutabytte pga. FI-informasjon          .
RFLQ_DELEACC          Likviditetsanalyse: Slett detaljposter for FI-faktisk-kontoer     .
RFLQ_DELEP           Likviditetsberegning: Slett detaljposter for FI-bilag         .
RFLQ_DELEP_FIFC        Slett likviditetsprognose for detaljposter til utlignede FI-posisjoner.
RFLQ_DELETE          Likviditetsberegning: Slett bevegelsesdata              .
RFLQ_DELETE_FC         Likviditetsanalyse: Slett prognosedata                .
RFLQ_DEL_GRP_QR        Fjern inkonsistente spørringssekvenstilordninger           .
RFLQ_DEL_MA          Likviditetsanalyse: Slett manuelle omposteringer           .
RFLQ_FICHAIN          Likviditetsanalyse: Analyse av første tilordningstrinn (FI)      .
RFLQ_FLG_FURTHER        Informasjonskontoer: Sett indikator for videre søk          .
RFLQ_FLQT3           Vis ompostering                            .
RFLQ_INIT           Likviditetsberegning: Konfigurer                   .
RFLQ_INITTBL          Likviditetsanalyse: Forslagsfelt for betingelser i spørring      .
RFLQ_INVCHAIN         Likviditetsanalyse: Analyse av en bilagskjede             .
RFLQ_INV_PREPARE        Likviditetsanalyse: Merking av D/K-linjer i fakturaer         .
RFLQ_ITCHAIN          Likviditetsanalyse: Analyse av en bilagskjede             .
RFLQ_ITHIST          Likviditetsberegning: Detaljposthistorikk               .
RFLQ_LISTACC          Likviditetsanalyse: Artskontoliste                  .
RFLQ_LISTACC_BURNED      Likviditetsanalyse: Andre kontoer                   .
RFLQ_LISTACC_INFO       Likviditetsanalyse: Infokontoer                    .
RFLQ_LISTGRP          Likviditetsanalyse: Spørringssekvenser                .
RFLQ_LISTIT          Likviditetsberegning: Detaljpostliste                 .
RFLQ_LISTIT_FIFC        Likviditetsanalyse: Detaljposter for prognose fra FI-bilag      .
RFLQ_LISTIT_POFC        Likviditetsanalyse: Detaljposter for prognose fra MM-innkjøpsordrer  .
RFLQ_LISTIT_SOFC        Likviditetsanalyse: Enkeltposter for prognose fra kundeordrer     .
RFLQ_LISTMA          Likviditetsanalyse: Liste over manuelle omposteringer         .
RFLQ_LISTPOS          Likviditetsanalyse: Likviditetsposisjoner               .
RFLQ_LISTQR          Likviditetsanalyse: Spørringer med betingelser            .
RFLQ_LISTSU          Likviditetsberegning: Sumliste                    .
RFLQ_LISTSU_FC         Likviditetsanalyse: Prognose-sumliste                 .
RFLQ_OVERFLOW_FI        Likviditetsanalyse: Merk detaljposter ved for store cluster      .
RFLQ_REBUILD          Likviditetsberegning: Etterkontering fra FI              .
RFLQ_REBUILD_NONACT      Likviditetsanalyse: Etterkonter fra FI for ikke-faktisk konto     .
RFLQ_RENUM_GRP         Nummerer spørresekvens på nytt                    .
RFLQ_REPORT          Likviditetsanalyse: Betalinger per likviditetsposisjon        .
RFLQ_REPORT_FC         Likviditetsanalyse: Betalingsprognose per likviditetsposisjon     .
RFLQ_REXCHAIN         Likviditetsanalyse: Analyse av en bilagskjede             .
RFLQ_REXCHAIN2         Likviditetsanalyse: Analyse av bilagskjede i to trinn         .
RFLQ_S000           Likviditetsberegning: Abstemmingsprogram summer - detaljposter    .
RFLQ_S001           Likviditetsanalyse: Sammenligning av detaljposter med FI       .
RFLQ_S002           Likviditetsanalyse: Avstemming av enkeltpostene med kontoutskrift   .
RFLQ_S003           Likviditetsanalyse: Saldoavstemming med regnskap           .
RFLQ_S003V           Likviditetsanalyse: Saldoavstemming med regnskapsbilag        .
RFLQ_S004           Likviditetsanalyse: Kontroll av konsistens for innstillinger     .
RFLQ_S005           Likviditetsanalyse: Statistikk for første utligning i FI       .
RFLQ_S006           Likviditetsanalyse: Sammenligning av faktiske kontoer med TR-CM-nivåer.
RFLQ_S007           Likviditetsanalyse: Overfør faktiske data til ny likviditetsposisjon .
RFLQ_S007BA          Likviditetsanalyse: Flytt faktiske data til nytt forretningsområde  .
RFLQ_S008           Likviditetsanalyse: Analyse FI-bilag                 .
RFLQ_S009           Likviditetsanalyse: Analyse av overføringsgrupper           .
RFLQ_S010           Enkeltposter leveres med beløp i tredje valuta            .
RFLQ_S010M           Manuelle bilag blir forsynt med beløp i tredjeparts valuta      .
RFLQ_S011           Likvviditetsanalyse: Kontroll: FI-bilag for detaljpost        .
RFLQ_S012           Likviditetsanalyse: Kontroll av dato                 .
RFLQ_TEST_QUERY_B       Test av kontoutskriftsspørringer mot originalbilag          .
RFLQ_TEST_QUERY_C       Test av FI-bilag-spørringer kategori C mot originalbilag       .
RFLQ_TEST_QUERY_D       Test av FI-bilag-spørringer kategori D mot originalbilag       .
RFLQ_TF_VEND          Generer omposteringer fra utligningsinformasjon for kreditor     .
RFLQ_UPLOAD_GRP        Last opp spørringstilordning fra lokal fil              .
RFLQ_UPLOAD_INFACC       Last opp/ned infokontoer (applikasjon)                .
RFLQ_UPLOAD_POS        Opplasting av likviditetsposisjoner fra lokal fil (batch input)    .
RFLQ_UPLOAD_QR         Last opp spørringer fra lokal fil                   .
RFLQ_XCB_ACTACC        Avstemming av faktiske kontoer med likviditetsbudsjett        .
RFLQ_XCB_INFACC        Forslagsliste infokontoer (applikasjon) fra likviditetsbudsjett    .
RFLQ_XCB_INFGAP        Oppsporing av kontoer uten likviditetsposisjon            .
RFLQ_XCB_MASTER        Generering av likviditetsposisjoner fra bevilgningsarter       .
RFLQ_XCB_PLAN         Overta finansbudsjett i lividitetsprognose              .
RFLTVMRS33           Program RFLTVMRS33                          .
RFMAHN00            Purrestatistikk                            .
RFMAHN01            Purreliste                              .
RFMAHN02            Liste over sperrede poster                      .
RFMAHN03            Liste over sperrede kontoer                      .
RFMAHN04            Purreforslag: Endring av poster                    .
RFMAHN05            Purreforslag: Endringer konto                     .
RFMAHN20            FI purring - purrehistorikk                      .
RFMAHN21            Purreforslag                             .
RFMAPREVACC_T         Program RFMAPREVACC                          .
RFMBL_REG_REPORT        Saldoopprydding ved årsslutt for BL-kontoer              .
RFMCAINVH           Display invoice history                        .
RFMCAP700           Edit Inbound Correspondence                      .
RFMCAP700_CREATE        Program RFMCAP700                           .
RFMCASKV            Display Differences in Cash Discount Clearing             .
RFMCAWOH1           Write-Off History Public Sector                    .
RFMCA_COV           Business Partner Overview                       .
RFMEUFRUN           Execute the Expenditure Certification                 .
RFMEUF_BATCH          Start Batch Job for Expenditure Certification             .
RFMFGRCN_AVC_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: ADK-seksjoner         .
RFMFGRCN_BCS_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: BAS-seksjoner         .
RFMFGRCN_BG_LOAD        Program RFMFGRCN_BG_LOAD                       .
RFMFGRCN_BP_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: BAS-seksjoner         .
RFMFGRCN_CO_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: DR-dataseksjon faktiske data  .
RFMFGRCN_FIN_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: Avstemmingsgruppe FIN     .
RFMFGRCN_FMA_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: DR-dataseksjon faktiske data  .
RFMFGRCN_GL_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: HB-dataseksjoner        .
RFMFGRCN_L90_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: Ledger-95-seksjoner      .
RFMFGRCN_L95_SELECT_SCREEN   Oppgi utvalgskriterier for avstemming: Ledger-95-seksjoner      .
RFMFGRCN_RESULTS_CLEANUP    Slett lagrede avstemmingsresultater                  .
RFMFGRCN_RP1          Avstemmingsanalyserapport                       .
RFMFGRCN_RP2          Avstemmingsregelkontroll                       .
RFMFGRLAYOUT          Display for Table FMFGRLAYOUT                     .
RFMMDSUB_COPY         Kopier stamdatadelstrenger                      .
RFMPAY00            Status for betalinger for betalingskjøringsuavhengige betalingsmedier .
RFMPAYCUST           Reservering for betalingskjøringsuavhengige betalingsmedier      .
RFMREGENERATEREPORT      Generer rapporter for regeltype DRULE på nytt             .
RFMRESDF            Forhåndsbindinger: Sett arkiveringsindikator (arkivering)       .
RFMRESDL            Forhåndsbinding av midler: Sletteprogram (arkivering)         .
RFMRESRL            Forhåndsbinding av midler: Last tilbake arkiverte data        .
RFMRESWR            Øremerking av midler: Skriv arkiv                   .
RFMROPOST           Recurring Obligations: Post/Reverse/Overdue Check           .
RFMUSFG_EXCLUDE_INVOICE    Exclude Items from PPA Calculations                  .
RFMUSFG_FACTS1_FILE_SEND    Send bulk file to Treasury                      .
RFMUSFG_FACTS1_TB       Trial Balance Report with FACTS I Attributes             .
RFMUSFG_FACTS2_EDITS      FACTS II: Apply Edits Program                     .
RFMUSFG_FACTS2_EXTRACT     Treasury Bulk File Extract Program                  .
RFMUSFG_FACTS2_FILE_SEND    Send Bulk File to Treasury                      .
RFMUSFG_FACTS2_FOOTNOTE    FACTS II: Attach Footnotes Program                  .
RFMUSFG_FACTS2_TB       Trial Balance Report with FACTS II Attributes             .
RFMUSFG_FACTS2_UPL_MAF_FILE  Upload MAF file                            .
RFMUSFG_IMP_RC         Report: Improper Invoice Reason Codes                 .
RFMUSFG_RFBUEB00        Document List for Parked and Held Documents              .
RFMUSFG_SF224         SF-224 Statement of Transactions                   .
RFMXDFCRT           Deferred Tax Certificates (Mexico)                  .
RFNETBUPASCEN         Anrop av internett-tjenester fra menyen                .
RFNRIV10            Bilagsnummerserier: Kopier til firmakode               .
RFNRIV20            Bilagsnummerserier: Kopier til regnskapsår              .
RFNRIV20_NACC         Bilagsnummerserier: Kopier til regnskapsår              .
RFOARCOC            Endring av arkivobjekttype i tilknytningstabeller           .
RFOPFI00            Business Transaction Events: Publish&Subscribe-grensesnitt      .
RFOPFI01            Business Transaction Events: Prosessgrensesnitt            .
RFORBIANDISC00         Diskontering av Orbian Credits                    .
RFORBIANPR00          Konter betalingsanmodninger for Primary Orbian Credits        .
RFPAYM_DOC1R          Fastsetting av referanse til betalingsbilag              .
RFPAYM_MERGE_RESET       Tilbakestilling av en betalingsmediumskjøring             .
RFPAYM_RESET          Betalingsmedium: Reorganisering av betalingsdata           .
RFPAYOR1            Velg samleutbetalingsanmodninger                   .
RFPAYOR2            Velg samleutbetalingsanmodning                    .
RFPAYS00            Betalingsoppdrag i dataoverføring                   .
RFPAYS00_NACC         Betalingsoppdrag i dataoverføring                   .
RFPECOA01           COA Rapport for Peru                         .
RFPERIOD_CLOSE         RFPERIOD_CLOSE                            .
RFPERIOD_OPEN         RFPERIOD_OPEN                             .
RFPKDB00            Kreditorlinjer - ankomstregistrerte bilag               .
RFPMVM00            Beregning av variasjonsmargin (daglig resultatregnskapsutligning)   .
RFPMVM01            Tilbakeføring av variasjonsmargin (daglig RR-utligning)        .
RFPMVM02            Beholdningsliste - børsnoterte opsjoner og futures          .
RFPMVM03            Beholdningsliste børsnoterte derivater                .
RFPMVM04            Bevegelsesliste børsnoterte derivater                 .
RFPMVM_MIG           Treasury: Migrering 4.0 fra 5.0                    .
RFPM_AMORTIZED_COST      Verdipapirer: Utfør amortisering                   .
RFPM_CUST_CHECK        Verdipapirer: Systemtilpasning - kontrollrapport           .
RFPM_DEDOC_FLOW_JOURNAL    Derivatbilag: Bilagsjournal med bevegelser              .
RFPM_PA_RESET         Verdipapirer: Tilbakestill periodeavslutning             .
RFPM_PERIOD_END_SHOW      Verdipapirer: Vis siste periodeavslutning               .
RFPM_REVERSE_AMORTIZE     Verdipapirer: Tilbakefør siste amortisering              .
RFPNFC00            Prenotification: Opprett Prenotification-fil             .
RFPNFR00            Prenotification: Les inn bankens tilbakemelding (SAP-format)     .
RFPNLS00            Prenotification: Liste over Prenotification-filer           .
RFPNLS10            Prenotification: Liste over endrede bankdata             .
RFPNSL00            Prenotification: Valg av nye/endrede bankdata             .
RFPRPCHA            Program RFPRPCHA: Endring av faktureringsplantyper: PA -" 30 P1 -" 31 .
RFPRQP00            Kontering av bankkontooverføringer for alle land (etter F111)     .
RFPRQPAY            Online-betaling av betalingsanmodninger                .
RFPRQRVS            Annullering av bankkontooverføringer                 .
RFPRQSHD            Betalingsoppdrag: Detaljvisning                    .
RFPRQSHW            Visning av betalingsoppdrag                      .
RFPRQUCL            Annuler utligning av betalingsanmodninger               .
RFPRQZLP            Program for oppretting av betalingskjøringer for betalingsanmodninger .
RFPRSHOW            Datenbaseanalyse FI-AP/AR                       .
RFPUEB00            Liste over ankomstregistrerte bilag                  .
RFPUMS00            Inngående merverdiavgift ankomstregistrerte bilag           .
RFPYORDD            Sletterapport for betalingsoppdrag                  .
RFPYORDL            Visningsrapport for betalingsoppdrag                 .
RFPYORD_LD           Visning og sletting av betalingsoppdrag                .
RFQSCI01            Withholding Tax Report (Chile)                    .
RFQSKR00            Detaljinformasjon/sum inntekts-innbyggerskatt/etc.          .
RFQSKR06            Tilbakeholdt avgift som kan refunderes                .
RFQSKR09            Sertifikat for tilbakeholdt avgift - Korea              .
RFQSKR21            Tilbakeholdt avgift på transaksjonsinntekter (SAD Korea)       .
RFRDTXPT            Avrunding av avgiftsbeløp til fullt beløp (Portugal)         .
RFREAJCHECKINDX        Check for Index Points Not Maintained                 .
RFREAJDATAADJMCN        Adjustments on Contracts                       .
RFREAJDATAADJMRO        Adjustments on Rental Objects                     .
RFREAJPROCESS         Adjustment Process                          .
RFREAJREBASEINDEX       Rebasing of Index Series                       .
RFREAJ_ARCH_AT_DEL       Archive Adjustment Measures: Deletion Program             .
RFREAJ_ARCH_AT_PRE       Archive Adjustment Measures: Set Deletion Indicator          .
RFREAJ_ARCH_AT_WRI       Archive Adjustment Measures: Write Program              .
RFREAJ_ARCH_CG_DEL       Archive Comparative Groups: Deletion Program             .
RFREAJ_ARCH_CG_PRE       Archive Comparative Groups: Set Deletion Indicator          .
RFREAJ_ARCH_CG_WRI       Archive Comparative Group: Write Program               .
RFREAJ_CHECK_BUSOBJ_AT     Mass Check: Adjustment Measures                    .
RFREAJ_CHECK_BUSOBJ_CG     Mass Check: Comparative Apartments                  .
RFREAJ_FILL_ADJUST_TASK_IDOC  Filling of IDoc for AdjustmentTaskREFX.Create             .
RFREAJ_FILL_COMP_GRP_IDOC   Fills an IDoc for CompareGroupREFX.Create               .
RFREAJ_RESPONSIBLE_AT     Change Person Responsible: Adjustment Measures            .
RFREAJ_RESPONSIBLE_CG     Change Person Responsible: Comparative Apartments           .
RFREBDCREATEPSFROMRU      Converts Rental Unit to Pooled Space                 .
RFREBDCREATERSFROMRU      Report RFREBDCREATERSFROMRU                      .
RFREBD_ARCH_AO_DEL       Archive Architectural Objects: Deletion Program            .
RFREBD_ARCH_AO_PRE       Archive Architectural Objects: Set Deletion Flag           .
RFREBD_ARCH_AO_WRI       Archive Architectural Objects: Write Program             .
RFREBD_ARCH_BE_DEL       Archive Business Entities: Deletion Program              .
RFREBD_ARCH_BE_PRE       Archive Business Entities: Set Deletion Flag             .
RFREBD_ARCH_BE_WRI       Archive Business Entities: Write Program               .
RFREBD_ARCH_BU_DEL       Archive Buildings: Deletion Program                  .
RFREBD_ARCH_BU_PRE       Archive Buildings: Set Deletion Flag                 .
RFREBD_ARCH_BU_WRI       Archive Buildings: Write Program                   .
RFREBD_ARCH_PR_DEL       Archive Properties: Deletion Program                 .
RFREBD_ARCH_PR_PRE       Archive Land: Set Deletion Flag                    .
RFREBD_ARCH_PR_WRI       Archive Land: Write Program                      .
RFREBD_ARCH_ROCF_DEL      Archive Cash Flow of Rental Objects: Deletion Program         .
RFREBD_ARCH_ROCF_PRE      Archive Cash Flow of Rental Objects: Set Deletion Indicator      .
RFREBD_ARCH_ROCF_WRI      Archive Cash Flow of Rental Objects: Write Program          .
RFREBD_ARCH_RO_DEL       Archive Rental Objects: Deletion Program               .
RFREBD_ARCH_RO_PRE       Archive Rental Objects: Set Deletion Indicator            .
RFREBD_ARCH_RO_WRI       Archive Rental Objects: Write Program                 .
RFREBD_CHECK_BUSOBJ      Mass Check: Master Data Objects of Usage View             .
RFREBD_CHECK_BUSOBJ_AO     Mass Check: Architectural Objects                   .
RFREBD_CORPORATE_USE      Internal Usage                            .
RFREBD_CORPORATE_USE_ARCH   Occupancy Planning of Architecture                  .
RFREBD_CORPORATE_USE_USAGE   Occupancy Planning of Usage                      .
RFREBD_DEF_POOL        Plan Pooled Space                           .
RFREBD_FILL_ARCH_OBJECT_IDOC  Filling of IDoc for ArchObjectREFX.Create               .
RFREBD_FILL_BUILDING_IDOC   Filling of IDoc for BuildingREFX.Create                .
RFREBD_FILL_BUS_ENTITY_IDOC  Filling of IDoc for BusinessEntityREFX.Create             .
RFREBD_FILL_PROPERTY_IDOC   Filling of IDoc for PropertyREFX.Create                .
RFREBD_FILL_RENTALOBJECT_IDOC Filling of IDoc for RentalObjectREFX.Create              .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_REFX_AO  Functional Locations for Real Estate - Architecture          .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_REFX_CN  Functional Locations for Real Estate Objects (Using Contracts)    .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_RE_FX   Functional Locations for Real Estate Objects             .
RFREBD_RESPONSIBLE       Change Responsible Person: Master Data Objects of Usage View     .
RFREBD_RESPONSIBLE_AO     Change Person Responsible: Master Data Objects of Archit. View    .
RFREBD_RS_RETURN        End Rental Spaces                           .
RFREBFCR00           Generate classes and dependent objects                .
RFRECAARE           Display Archived Data                         .
RFRECABT            Generate BDT Subscreen Containers for RE-FX              .
RFRECACUST           IMG for RE-FX                             .
RFRECACUSTCHECK        Check Customizing Settings for RE-FX                 .
RFRECAKEY           Conversion of RE Key Fields                      .
RFRECALOGDISPLAY        Analyze Logs                             .
RFRECARG            Update Objects in the Worklist                    .
RFRECARS            Process Resubmission Dates                      .
RFRECARSCN           Process Resubmission Dates for Contracts               .
RFRECARSGEN          Generate Resubmission Dates                      .
RFRECATM            Manage Text Modules                          .
RFRECA_WB_MANAGER_START_TOOL  Program WB_MNGR_START_FROM_TOOL_ACCESS                .
RFRECDCONDCHECK        Customizing Check: Flow Type, Account Symbol and Account (FI)     .
RFRECD_CASHFLOW_CHECK     Check of Cash Flows for Contracts and Rental Objects         .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN  Generering av kontantstrømmer for kontrakter             .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN_OL Generation of Cash Flows for Contracts                .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_RO  Generering av kontanstrømmer for utleieobjekter            .
RFRECD_CONDITION_ADJMRULE   Assign Adjustment Rules to Conditions                 .
RFRECD_CONDITION_TEST     Testprogramm - betingelser                      .
RFRECN_ARCH_CNCF_DEL      Archive Cash Flow of Contracts: Deletion Program           .
RFRECN_ARCH_CNCF_PRE      Archive Cash Flow of Contracts: Set Deletion Flag           .
RFRECN_ARCH_CNCF_WRI      Archive Cash Flow of Contracts: Write Program             .
RFRECN_ARCH_CN_DEL       Archive Contracts: Deletion Program                  .
RFRECN_ARCH_CN_PRE       Archive Contracts: Set Deletion Flag                 .
RFRECN_ARCH_CN_WRI       Archive Contracts: Write Program                   .
RFRECN_CHECK_BUSOBJ      Mass Check: Real Estate Contracts                   .
RFRECN_FILL_CONTRACT_IDOC   Filling of IDoc for ContractREFX.Create                .
RFRECN_RESPONSIBLE       Change Person Responsible: Real Estate Contracts           .
RFRECONDCUSTCHECK       Check of Customizing Related to Conditions              .
RFRECOPLSU           CO Planning on Settlement Units                    .
RFRECPSFA100          Correspondence: General Screen (Arch. Object)             .
RFRECPSFA110          Correspondence: Master Data Sheet (Arch. Object)           .
RFRECPSFA120          Correspondence: General Letter (Business Entity)           .
RFRECPSFA130          Correspondence: Master Data Sheet (Business Entity)          .
RFRECPSFA140          Correspondence: General Letter (Property)               .
RFRECPSFA150          Correspondence: Master Data Sheet (Property)             .
RFRECPSFA160          Correspondence: General Letter (Building)               .
RFRECPSFA170          Corrrespondence: Master Data Sheet (Building)             .
RFRECPSFA180          Correspondence: General Letter (Rental Object)            .
RFRECPSFA190          Correspondence: Master Data Sheet (Rental Object)           .
RFRECPSFA200          Correspondence: General Letter (Parcel)                .
RFRECPSFA210          Correspondence: Master Data Summary (Parcel)             .
RFRECPSFA220          Correspondence: General Letter (Parcel Update)            .
RFRECPSFA230          Correspondence: Master Data Summary (Parcel Update)          .
RFRECPSFA240          Correspondence: General Letter (Land Register)            .
RFRECPSFA250          Correspondence: Master Data Summary (Land Register)          .
RFRECPSFA260          Correspondence: General Letter (Other Public Register)        .
RFRECPSFA270          Correspondence: Master Data Summary (Other Public Register)      .
RFRECPSFA280          Correspondence: General Letter (Notice of Assessment)         .
RFRECPSFA290          Correspondence: Master Data Summary (Notice of Assessment)      .
RFRECPSFA360          Correspondence: General Letter (Contract Offer)            .
RFRECPSFA370          Correspondence: Master Data Summary (Contract Offer)         .
RFRECPSFA380          Correspondence: Contract Offer                    .
RFRECPSFA390          Correspondence: Lease Abstract                    .
RFRECPSFA400          Correspondence: General Letter                    .
RFRECPSFA410          Correspondence: Master Data Sheet                   .
RFRECPSFA420          Correspondence: Contract Form                     .
RFRECPSFA500          Correspondence: Contract Account Sheet                .
RFRECPSFA520          Correspondence: Invoice for Rent                   .
RFRECPSFA550          Correspondence: Service Charge Settlement               .
RFRECPSFA560          Correspondence: COA Settlement                    .
RFRECPSFA562          Correspondence: Annual Budget                     .
RFRECPSFA564          Correspondence: Tenant Settlement                   .
RFRECPSFA570          Correspondence:Sales-Based Rent Settlement              .
RFRECPSFA580          Correspondence: Sales Report                     .
RFRECPSFA590          Correspondence: Reminder of Missing Sales Reports           .
RFRECPSFA600          Corresondence: Adjustment                       .
RFRECPSFA610          Correspondence: Approve Adjustment                  .
RFRECPSFA620          Correspondence: Reminder Adjustment Approval             .
RFRECPSFA630          Correspondence: Notify of Adjustment                 .
RFRECPSFA700          Correspondence: Notice / Notice Approval               .
RFRECPSFDOC          Overview of Created Documents                     .
RFRECPSFTLFLD         Utility: Determine Structure Fields for Quantities and Currencies   .
RFRECPSFTLGEN         Utility: Mass Generation of Smart Forms                .
RFRECPSFTLXML         Utility: Mass Download (.XML) of Smart Forms             .
RFREDSCASHFLOWREPAIR      Recreates References Between Cash Flow Records and RE Documents    .
RFREDSCASHFLOWSUM       Compares Totals of Cash Flows and Checks References          .
RFREDSCN_UPDATE_ABS_END_DATE  Update End of Term for Contracts                   .
RFREDSCONDREMAPPARAMETER    Conversion of Parameters from Calculation Formulas to Conditions   .
RFREDSLOADGEN         Generation of Program Load                      .
RFREDSNRIVREPAIR        Repair Number Ranges for Partner                   .
RFREDSOCCUPANCYREPAIR     Correction Report for Vacancy Management               .
RFREDSOCCUPANCYXMETXT     Correction Report for Rental Object Text               .
RFREDSRS01           Mass Syntax Check                           .
RFREDSSCDELETEVISCAJSETTLREF  Comparison of Adjustment Records                   .
RFREDSSRCHECKSESTATUS     Check and Correction of Settlement Status               .
RFREDSTAXBASEBUILD       Create Entries in Input Tax Table from Documents           .
RFREDS_CHANGEDOC_DELETE    Deletion of Not-Used Changed Documents                .
RFREEXACCTSTMTGENDATA     Real Estate - Create Test Data in Multicash or DTAUS Format      .
RFREEXACCTSTMTGENTEXTFILE   Real Estate - Create Test Files: MULTICASH or DTAUS Format      .
RFREEXCODATA          Analysis Report: CO Daten for Real Estate Objects           .
RFREEXCODISTACT        Distribution: Activate/Deactivate Real Estate Objects as Receiver   .
RFREEXCOIAAACT         Indirect Activity Allocation: Activate/Deactivate RE Obj. as Receiver .
RFREEXCOPLCF          Copy Contract Cash Flow to CO Plan Data                .
RFREEXCOPLIMP         Import of Real Estate Planning Layouts                .
RFREEXCOPLTRANS        Transport of Real Esate Planning Layouts               .
RFREEXCOREPOSTACT       Periodic Transfer: Activate/Deactivate Real Estate Objects as Receiver.
RFREEXCOSEVAR         Actual Settlement: Real Estate Objects                .
RFREEXCOSTKFBD         Transfer of Measurements to Statist. Key Figures           .
RFREEXCOSTKFSU         Transfer of Measurements to Statist. Key Figures           .
RFREEXPL            Posting Log                              .
RFREEXPOSTING_CC        Itemization for Settlement Units                   .
RFREEXSELCN          Report for Contract Selection (Obj.No.)                .
RFREEXSELOBJ          Report for Object Selection (Obj.No.)                 .
RFREEXSETGENBD         Generation of Sets for Usage Objects                 .
RFREEXSETGENCN         Generating Sets for Real Estate Contracts               .
RFREEXSETGENSU         Generating Sets for Settlement Units                 .
RFREEX_ACCDET_CHECK      Customizing Check: Flow Type, Account Symbol and Account (FI)     .
RFREEX_ACE_BASISDATA_SEL_MAIN Display of Accruals from Real Estate                 .
RFREEX_ACE_CARRY_FORWARD    Balance Carryforward for Accruals from Real Estate          .
RFREEX_ACE_REVERSAL_POSTING  Accrual Engine - Reverse Accrual Postings               .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_BD    Orders for Real Estate Objects - Usage Objects            .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_BDA   Orders for Real Estate Objects - Arch. Objects            .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_CN    Orders for Real Estate Objects - Contracts              .
RFREISAO            Info System: Architectural Objects                  .
RFREISBDOA           Info System: Object Assignment                    .
RFREISBE            Infosystem: Økonomisk enhet                      .
RFREISBPBD           Information System: Business Partners for Usage Objects        .
RFREISBPOBJREL         Information System: Objects by Business Partner            .
RFREISBU            Infosystem: Bygning                          .
RFREISCDBD           Infosystem: Betingelser for utleieobjekter              .
RFREISCDCF           Info System: Cash Flow                        .
RFREISCDCN           Infosystem: Betingelser for kontrakter                .
RFREISCDCNAJ          Info System: Conditions for Contracts                 .
RFREISCN            Infosystem: Kontrakter                        .
RFREISCNDP           Information System: Security Deposit Agreements            .
RFREISCNNT           Information System: Giving Notice on Contracts            .
RFREISCNPE           Information System: Term of Contracts                 .
RFREISCNRN           Information System: Renewal of Contracts               .
RFREISEXALIT          Information System: Accruals/Deferrals                .
RFREISEXCOLIBD         Information System: Actual Line Items Master Data           .
RFREISEXCOLICN         Information System: Actual Line Items - Contracts           .
RFREISJL            Info System: Joint Liabilities                    .
RFREISLR            Info System: Land Registers                      .
RFREISLRJL           Info System: Land Registers - Joint Liabilities            .
RFREISLRRG           Info System: Land Register with Display of Real Estate Register    .
RFREISMENUTOREPTREE      Copy Application Menu Tree to Report Tree               .
RFREISMSAO           Info System: Measurements for Architectural Objects          .
RFREISMSBD           Infosystem: Dimensjoneringer for stamdata               .
RFREISMSCN           Infosystem: Dimensjoneringer for kontraktsobjekter          .
RFREISNA            Information System: Notices of Assessment               .
RFREISNAMF           Info System: Notices of Assessment - Municipal Fee Notices      .
RFREISOF            Info System: Contract Offer                      .
RFREISOO            Info System: Offered Object                      .
RFREISPE            Info System: Other Public Registers                  .
RFREISPL            Information System: Parcels                      .
RFREISPLCS           Info System: Parcels Affected by Contamination/Non-Hazardous Waste  .
RFREISPLDP           Info System: Parcels Subject to Development Planning         .
RFREISPLER           Info System: Parcels Affected by Easements              .
RFREISPLP           Info System: Predecessor Parcels                   .
RFREISPLS           Info System: Successor Parcels                    .
RFREISPR            Infosystem: Tomter                          .
RFREISRADOCITEM        Item Overview                             .
RFREISRC            Information System: Parcel Updates                  .
RFREISRO            Infosystem: Utleieobjekter                      .
RFREISROOC           Information System: Occupancy of Rental Objects            .
RFREISROOCCUPANCY       Information System: Occupancy of Rental Objects            .
RFREISRR            Info System: RE Search Request                    .
RFREISSQCOPER         SAP Query: Period Overview                      .
RFREISSQCOPERCMP        SAP Query: Period Comparison                     .
RFREISSQCOSKFPER        SAP Query: Period Overview of Statistical Key Figures         .
RFREISSQCOSKFPERCMP      SAP Query: Comparison of Statistical Key Figures by Period      .
RFREIS_RM_BALANCE_CN      Create Record for Each Contract                    .
RFREITDS            Input Tax Distribution                        .
RFREITDSOBJSHOW        Input Tax Distribution Log by Object                 .
RFREITDSRV           Reverse Input Tax Distribution                    .
RFREITISTC           Information System: Correction Objects                .
RFREITTCASSIGN         Assignment of Correction Object to Line Item             .
RFREITTCBASE          Overview of Basis for Input Tax Correction              .
RFREITTCCALC          Input Tax Correction                         .
RFREITTCCALCRV         Input Tax Correction - Reversal                    .
RFREITTCCALCSHOW        Overview of Input Tax Correction                   .
RFREIT_ARCH_TC_DEL       Archive Correction Objects: Deletion Program             .
RFREIT_ARCH_TC_PRE       Archive Correction Objects: Set Deletion Indicator          .
RFREIT_ARCH_TC_WRI       Archive Correction Objects: Write Program               .
RFREIT_OPT_RATE_CALC      Option Rate Determination for RE Objects               .
RFREIT_OPT_RATE_CALC_FOR_SCS  Option Rate Determination for Rntl Objcts and Cntrcts in SCS Context .
RFREIT_OPT_RATE_SHOW      Display Result of Option Rate Determination              .
RFRELM_ARCH_JL_DEL       Archive Joint Liability: Deletion Program               .
RFRELM_ARCH_JL_PRE       Archive Joint Liabilities: Set Deletion Indicator           .
RFRELM_ARCH_JL_WRI       Archive Joint Liabilities: Write Program               .
RFRELM_ARCH_LR_DEL       Archive Land Registers: Delete Program                .
RFRELM_ARCH_LR_PRE       Archive Land Registers: Set Deletion Indicator            .
RFRELM_ARCH_LR_WRI       Archive Land Registers: Write Program                 .
RFRELM_ARCH_NA_DEL       Archive Notices of Assessment: Deletion Program            .
RFRELM_ARCH_NA_PRE       Archive Notices of Assessment: Set Deletion Indicator         .
RFRELM_ARCH_NA_WRI       Archive Notices of Assessment: Write Program             .
RFRELM_ARCH_PE_DEL       Archive Other Public Registers: Deletion Program           .
RFRELM_ARCH_PE_PRE       Archive Other Public Registers: Set Deletion Indicator        .
RFRELM_ARCH_PE_WRI       Archive Other Public Registers: Write Program             .
RFRELM_ARCH_PL_DEL       Archive Parcels: Deletion Program                   .
RFRELM_ARCH_PL_PRE       Archive Parcels: Set Deletion Indicator                .
RFRELM_ARCH_PL_WRI       Archive Parcels: Write Program                    .
RFRELM_ARCH_RC_DEL       Archive Parcel Updates: Deletion Program               .
RFRELM_ARCH_RC_PRE       Archive Parcel Updates: Set Deletion Indicator            .
RFRELM_ARCH_RC_WRI       Archive Parcel Updates: Write Program                 .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_JL     Mass Check: Joint Liabilities                     .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_LR     Mass Check: Land Registers                      .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_NA     Mass Check: Notices of Assessment                   .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_PE     Mass Check: Other Public Registers                  .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_PL     Mass Check: Parcels                          .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_RC     Mass Check: Parcel Updates                      .
RFRELM_FILL_JOINT_LIAB_IDOC  Fill an IDoc for JointLiabilityREFX.CREATE              .
RFRELM_FILL_LAND_REG_IDOC   Fill IDoc for LandRegisterREFX.Create                 .
RFRELM_FILL_NOTE_ASSMNT_IDOC  Fill an IDoc for NoteAssessmentREFX.Create              .
RFRELM_FILL_PARCEL_LAND_IDOC  Fill an IDoc for ParcelOfLandREFX.Create               .
RFRELM_FILL_PUBLIC_ENC_IDOC  Fill an IDoc for PublicEncREFX.Create                 .
RFRELM_FILL_RECORD_CHANGE_IDOC Fill an IDoc for RecordChangeREFX.Create               .
RFRELM_RESPONSIBLE_JL     Change Responsible Person: Joint Liabilities             .
RFRELM_RESPONSIBLE_LR     Change Person Responsible: Land Registers               .
RFRELM_RESPONSIBLE_NA     Change Responsible Person: Notices of Assessment           .
RFRELM_RESPONSIBLE_PE     Change Person Responsible: Other Public Registers           .
RFRELM_RESPONSIBLE_PL     Change Person Responsible: Parcels                  .
RFRELM_RESPONSIBLE_RC     Change Person Responsible: Parcel Updates               .
RFREMI20CARG          Generate Registration Entries                     .
RFREMI20SCPG          Participation Group (VIAK23/VIAK24 to VISCPG/VIBDOBJREL)       .
RFREMI20TMRHRO         Generate Frequency Terms for Rental Objects              .
RFREMI50BDCHANGEDOC      Change Documents of Old Master Data Tables              .
RFREMI50BDCHANGEDOC2      Change Documents of Old Tables (Dependent Data)            .
RFREMI50BDPM          Object Assignment (PM) VIBDPMFL =" VIBDOBJASS             .
RFREMI50BDROOC         Rental Objects: Initialize Shadow Table for Vacancy          .
RFREMI50BDSUBOBJNUMTAB     Structure of Table VIBDSUBOBJNUM (Number Level of Subobject per BE)  .
RFREMI50BPROLE         Customizing: Migrate Roles for Each Application (Not in RFREMI50!)  .
RFREMI50CAINTRENOTAB      Structure of Table VICAINTRENO (Previously VIZNRN)          .
RFREMI50CNBENOCN        Set Main BE of Contract                        .
RFREMI50SCCC          Cost Collector: Master Data                      .
RFREMI50SCMEAS         Service Charge Settlement: New Table for Reference Factors Used    .
RFREMI50SCSCKEY        Customizing: Service Charge Keys and Their Attributes         .
RFREMI50SCSU          Settlement Unit: Master Data                     .
RFREMI50SCSUREL        Settlement Unit: Assignment of Subordinate SUs            .
RFREMI50SCSURH         Settlement Unit: Frequency                      .
RFREMICLBATCH         Data Conversion: Batch                        .
RFREMICLTRREQ         Transport Customizing/Application Decisions              .
RFREMILOGVIEW         Output of Error List per BO                      .
RFREMIRUNSTEP         Execute Any Step                           .
RFREMMBALANCEMN        Comparison of Mandate and Reference Company Codes           .
RFREMMBUDGET          Annual Budget                             .
RFREMMMNOBJADOPT        Transfer Objects to COA                        .
RFREMM_CHECK_BUSOBJ_MN     Mass Check: Mandates                         .
RFREMM_FILL_MANDATE_IDOC    Filling of IDoc for MandateREFX.Create                .
RFREMM_RESPONSIBLE_MN     Change Person Responsible: Mandates                  .
RFREOROFFEROBJECTSCREATE    Creation of Offered Objects                      .
RFREOR_ARCH_OF_DEL       Archive Contract Offers: Deletion Program               .
RFREOR_ARCH_OF_PRE       Archive Contract Offers: Set Deletion Indicator            .
RFREOR_ARCH_OF_WRI       Archive Contract Offers: Write Program                .
RFREOR_ARCH_OO_DEL       Archive Offered Objects: Deletion Programm              .
RFREOR_ARCH_OO_PRE       Archive Offered Objects: Set Deletion Indicator            .
RFREOR_ARCH_OO_WRI       Archive Offered Objects: Write Program                .
RFREOR_ARCH_RR_DEL       Archive RE Search Requests: Deletion Program             .
RFREOR_ARCH_RR_PRE       Archive RE Search Requests: Set Deletion Indicator          .
RFREOR_ARCH_RR_WRI       Archive RE Search Requests: Write Program               .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_OF     Mass Check: Contract Offers                      .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_OO     Mass Check: Offered Objects                      .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_RR     Mass Check: RE Search Requests                    .
RFREOR_FILL_CN_OFFER_IDOC   Filling of IDoc for ContractOfferREFX.Create             .
RFREOR_FILL_OFFERED_OBJ_IDOC  Filling of IDoc for OfferedObjectREFX.Create             .
RFREOR_FILL_SEARCH_REQ_IDOC  Filling of IDoc for RESearchRequestREFX.Create            .
RFREOR_RESPONSIBLE_OF     Change Person Responsible: Contract Offers              .
RFREOR_RESPONSIBLE_OO     Change Person Responsible: Offered Objects              .
RFREOR_RESPONSIBLE_RR     Change Person Responible: RE Search Requests             .
RFRERAALCN           Accrual/Deferral: Contracts                      .
RFRERAALCNRV          Reverse Accrual/Deferral: Contracts                  .
RFRERAITM_MINI         MiniApp: Åpne poster - leietaker                   .
RFRERAIV            Create Invoices for Rent                       .
RFRERAIVRV           Reverse Invoices                           .
RFRERALR10           Returnert debetnota - statistikk:                   .
RFRERAOP            One-Time Posting                           .
RFRERAOPRV           Reverse One-Time Postings                       .
RFRERAOPSUTP          One-Time Posting: Transfer Posting from Settlement Unit        .
RFRERAOPSUTPRV         Reverse One-Time Postings on SU                    .
RFRERAPL            Posting Log                              .
RFRERAPP            Periodic Posting: Contracts                      .
RFRERAPPRV           Reverse Contract Postings                       .
RFRERAVP            Periodic Posting: Rental Objects (Vacancies)             .
RFRERAVPRV           Reverse Vacancy Postings                       .
RFRERA_ARCH_RADOC_DEL     Archive RE Documents: Deletion Program                .
RFRERA_ARCH_RADOC_PRE     Archive RE Documents: Set Deletion Flag                .
RFRERA_ARCH_RADOC_WRI     Archive RE Documents: Write Program                  .
RFRESCAJ            Specify Adjustments for Service Charge Settlements          .
RFRESCAJAA           Specify Adjustments for Assessment Adjustments            .
RFRESCAJCO           Specify Adjustments for COA Settlements                .
RFRESCAJTN           Specify Adjustments for Tenant Settlements              .
RFRESCATAPE          Les A-band (klass.nøkkel) for ekstern avregn. av oppvarmingskostnader .
RFRESCBOOKING         Posting of Settlement                         .
RFRESCCONTINUEAA        Continuation of Assessment Adjustment                 .
RFRESCCONTINUECO        Continue COA Settlement                        .
RFRESCCONTINUETN        Continue Tenant Settlement                      .
RFRESCCREATESUBYBE       Collective Entry of Settlement Units                 .
RFRESCDC            Distribution Overview                         .
RFRESCDTAPE          Import av avregningsresultat (D-band): Datautveksl. - oppvarmingskostn.
RFRESCDTAPECO         Import External Settlement Results (D-Tape)              .
RFRESCGC            Cost Overview                             .
RFRESCGENERATECC        Generate Cost Collector                        .
RFRESCMETERRO         Display Meters for Rental Objects                   .
RFRESCMETERSU         Display Meters for Settlement Units                  .
RFRESCMLTAPE          Write Time Periods and Measurements to Settlement Company (M/L-Tape) .
RFRESCMLTAPECO         Write Time Periods and Measurements to Settlement Company (M/L-Tape) .
RFRESCPOSTCO          Posting of COA Settlement                       .
RFRESCPOSTTN          Posting of Tenant Settlement                     .
RFRESCRESULTSAA        Report on Assessment Adjustment                    .
RFRESCRESULTSCO        Report on COA Settlement                       .
RFRESCRESULTSTN        Report on Tenant Settlement                      .
RFRESCREVERSALAA        Reversal of Assessment Adjustment                   .
RFRESCREVERSALCO        Reversal of COA Settlement                      .
RFRESCREVERSALTN        Reversal of Tenant Settlement                     .
RFRESCROSU           Settlement Units for Rental Objects                  .
RFRESCSEFIXCO         Store a Simulated COA Settlement                   .
RFRESCSEFIXTN         Store a Simulated Tenant Settlement                  .
RFRESCSEREVERSE        Reversal of Service Chg Settlement                  .
RFRESCSETTL          Avregning av felleskostnader                     .
RFRESCSETTLAA         Assessment Adjustment                         .
RFRESCSETTLCO         COA Settlement                            .
RFRESCSETTLPARTICIP      Settlement Participation                       .
RFRESCSETTLTN         Tenant Settlement                           .
RFRESCSHOWRESULTS       Evaluation of Service Charge Settlement                .
RFRESCSURO           Rental Objects for Settlement Units                  .
RFRESCSUSESTATUS        Status Monitor of SU: Current Periods to Be Settled          .
RFRESCSUSHAREOUT        Overview of Allocation Rules of Settlement Units           .
RFRESC_ARCH_PG_DEL       Archive Participation Groups: Deletion Program            .
RFRESC_ARCH_PG_PRE       Archive Participation Groups: Set Deletion Indicator         .
RFRESC_ARCH_PG_WRI       Archive Participation Groups: Write Program              .
RFRESC_ARCH_SCSE_DEL      Archive SCS: Deletion Program                     .
RFRESC_ARCH_SCSE_PRE      Archive SCS: Set Deletion Indicator                  .
RFRESC_ARCH_SCSE_WRI      Archive SCS: Write Program                      .
RFRESC_ARCH_SU_DEL       Archive Settlement Units: Deletion Program              .
RFRESC_ARCH_SU_PRE       Archive Settlement Units: Set Deletion Indicator           .
RFRESC_ARCH_SU_WRI       Archive Settlement Units: Write Program                .
RFRESC_CHECK_BUSOBJ_PG     Mass Check: Participation Groups                   .
RFRESC_CHECK_BUSOBJ_SU     Mass Check: Settlement Units                     .
RFRESC_FILL_PARTICIP_GRP_IDOC Filling of an IDoc for ParticipGroupREFX.Create            .
RFRESC_FILL_SETTL_UNIT_IDOC  Filling for an IDoc for SettlUnitREFX.Create             .
RFRESC_RESPONSIBLE_PG     Change Person Responsible: Participation Groups            .
RFRESC_RESPONSIBLE_SU     Change Person Responsible: Settlement Units              .
RFRESRBOOKING         Posting of Settlement                         .
RFRESRBOOKINGLDB        Posting of Settlement                         .
RFRESRCALCRESULTLDB      Display of Calculation Results                    .
RFRESRMODIFYRESULT       Change Results of Sales-Based Settlement               .
RFRESRMODIFYRESULTLDB     Change Results of Sales-Based Settlement               .
RFRESRREPORTLDB        Collective Entry of Sales Reports                   .
RFRESRRVERR          Reversal for Incorrect Settlement                   .
RFRESRSECORRECT        Adjustment of Sales-Based Settlement                 .
RFRESRSECORRECTLDB       Adjustment of Sales-Based Settlement                 .
RFRESRSETTL          Sales-Based Rent Settlement                      .
RFRESRSETTLLDB         Sales-Based Rent Settlement                      .
RFRESRSETTLLDBREVERSE     Reversal of Sales-Based Settlement                  .
RFRESRSETTLREVERSE       Reversal of Sales-Based Settlement                  .
RFRESRSHOWRESULTS       Report on Sales-Based Settlement                   .
RFRESRSHOWRESULTSLDB      Report on Sales-Based Settlement                   .
RFREXCCL            Read Fuel Level                            .
RFREXCCPCHSFA400        Correspondence: Graduated Rent                    .
RFREXCFCC           Determine Consumption                         .
RFREXCFCFL           Overview of Fuel Levels                        .
RFREXCFCFR           Reverse Consumption                          .
RFREXCFCFS           Enter Mass Processing of Ending Level                 .
RFREXCFCOB           Enter Starting Values for Mass Processing               .
RFREXCFCT           Enter Mass Processing of Fuel Additions                .
RFREXCITICI          Italian localisation of RE-FX: ICI processing             .
RFREXCITIRE          Italian localisation of IRE Tax                    .
RFREXCSCCHCR          Reverse Measurement Documents                     .
RFREXCSCCHCT          Create Tape                              .
RFREXCSCCHET          Process Imported Tape                         .
RFREXCSCCHIT          Import Tape                              .
RFREXCSCCHTAPE         Tape Management                            .
RFRML_FRMLC64_LOAD       Configure Component Types for Events                 .
RFRML_RES_LOAD         Obsolete: Component Types: Assignment to Explosion Scopes       .
RFRRBIL1            Datainnhentingsprogram FI """" SAP-EIS (detaljanalyse)        .
RFRUBLS0            Avg.messig bankliste innland/utland (Den russiske føderasjon) vedl.5,6.
RFRUDOP0            Avgiftsmessig debitorliste (Den russiske føderasjon)         .
RFRUEB00            Bilagsliste                              .
RFRUKOP0            Avgiftsmessig kreditorliste (Den russiske føderasjon)         .
RFRUKRL0            Åpne forretningstransaksjoner til leverandør - Russland        .
RFSABG00            Annullering av periodiseringskonteringer               .
RFSABL00            Vis endringer av artskontoer                     .
RFSABL00_NACC         Vis endringer av artskontoer                     .
RFSADT0010           Konvertering objektadresser (behold objektnøkkel)           .
RFSBEWFX            Artskontoer - saldovurdering på referansedato             .
RFSBLIW0            Direkte rapportering av banktransaksjoner for Belgia (BNB)      .
RFSBP21FS           Dataoverføring fra tabell BUT021 til BUT021_fs            .
RFSBPBUT020          Oppdatering av standardadresse i tabell BUT020            .
RFSBPBUT021          Program RFSBPBUT021                          .
RFSBP_CONV_TPZ6_TB003     Konvertering av rolletype og rolletypebetegnelse           .
RFSBP_CONV_ZGP_FRG1      Konvertering av parameterverdier for frigivelsesstatus        .
RFSBP_DELETE_BP1012      Program RFSBP_DELETE_BP1012                      .
RFSBP_DELETE_DISPENSABLE_TBZ0 Kontroller og korriger FP-rolle-/visningstilordning for målklient   .
RFSBSA00            Vise balanse-/resultatstruktur                    .
RFSBWA00            Strukturert saldoliste                        .
RFSCAR01            Archiving Balance Int. Calc. History - Archiving Program       .
RFSCAR02            Archiving Balance Interest Calc. History - Deletion Program      .
RFSCAR03            Balance Interest Calculation Archiving - Reload            .
RFSCBAH            Display Balance Int. Calc. History                  .
RFSCD_COV           Business Partner Overview                       .
RFSCM_ACT_EN          SAP FSCM - Biller Direct: Program for aktiv Enrollment        .
RFSCM_BUPA_ACT_EN       SAP FSCM - Biller Direct: Aktiv innmelding              .
RFSCM_COUNT_BILLS       EBPP: Antall fakturaer                        .
RFSCM_SHOW_JAVAFILES      Opplasting av konfigurasjonsfiler fra EBPP-Java-server        .
RFSEPA01            Struktur på detaljpostvisning etter endring av stamdata        .
RFSEPA02            Struktur på administrasjonen av åpne poster etter endring av stamdata .
RFSEPA03            Struktur på administrasjonen av åpne poster etter endring av stamdata .
RFSEPA04            Reduksjon av detaljpostvisning etter stamdataendring         .
RFSHRU00            Sjekkinnløsningskontroll                       .
RFSHRUT0            Generering av testdata for sjekkinnløsningskontroll          .
RFSKPL00            Kontoplan                               .
RFSKTH00            Konteringshåndbok                           .
RFSKVZ00            Artskontooversikt                           .
RFSKVZ00_NACC         Artskontofortegnelse (ikke tilgjengelig)               .
RFSLCFF0            Utlån av verdipapirer: Oppdatering av kontantstrøm          .
RFSLFIMA            Lån av verdipapirer: Oppdater kontantstrøm              .
RFSOPO00            Hovedbok detaljposter                         .
RFSOPO00_NACC         Hovedbok detaljposter                         .
RFSPLN00            Opprett sett-hierarki for balanse-/resultatversjon          .
RFSPLN01            Opprett regnskapsårsavhengige versjonsparametere for FI-budsjettering .
RFSRUE00            Sjekkinnløsningskontroll per bankkto.                 .
RFSRUE10            Analyse av utestående sjekker per artskonto og kreditor        .
RFSSLD00            Artskontosaldoer                           .
RFSSLD00_NACC         Artskontosaldoer                           .
RFSUMB00            Konteringer ved årsoppgjør                      .
RFSUMB00_NACC         Konteringer ved årsoppgjør (Copy NACC)                .
RFSUSA00            Artskontosaldoer                           .
RFSUSA00_NACC         Artskontosaldoer                           .
RFSZI000            Renteskala                              .
RFSZIS00            Renteskala - artskontoer                       .
RFSZIS00_NACC         Renteskala - artskontoer                       .
RFT007ACV           Anrop vedlikeholdsview for utvalg av avgiftsindikator         .
RFTAX100            Liste over gyldige avgiftskoder                    .
RFTAXIMP            Import av avgiftsindikator etter overføring              .
RFTBAB00            Treasury: Periodisiering av utgifter og inntekter           .
RFTBAB01            Treasury: Tilbakefør periodisering                  .
RFTBARC1            Limitarkivering: Arkiveringsprog. (limiter, utnyttelser, systemtilp.) .
RFTBARC2            Limitarkivering: Sletteprogram                    .
RFTBARC3            Limitarkivering: Program for ny innlasting              .
RFTBBB00            Treasury: Kontering av bevegelser                   .
RFTBBB00_OP_ONLY        Treasury: Kontering av bevegelser (før migrering)           .
RFTBBB01            Konteringsjournal                           .
RFTBBE00            Treasury: Realiserte gevinster/tap                  .
RFTBBE01            Treasury: Utfør verdivurdering på referansedato            .
RFTBBE01MGT          Treasury: Verdivurdering på referansedato               .
RFTBBE02            Treasury: Tilbakefør verdivurdering på referansedato         .
RFTBBF00            Treasury: Konteringsfrigivelse                    .
RFTBBF01            Treasury: Manuell konteringssperre                  .
RFTBBF01_VERSION2       Manuell konteringssperre og konteringsfrigivelse           .
RFTBBP00            Kontroll av konteringsgrensesnitt - konteringsskjemaer        .
RFTBBPA0            FP: Konverteringsrapp. - debitorpartner for forretningspartner    .
RFTBBPG0            Konvertering - Treasury-trans. - debitor til forretningsforb.     .
RFTBBS00            Treasury: Tilbakeføring av konteringsbilag              .
RFTBBS01_OP_ONLY        Merk bevegelser som tilbakeført (manuell tilbakeføring før migrering) .
RFTBBVC            Beregn korrelasjoner mellom valutakurser               .
RFTBBW_BPARTNER_DISP      Forgreningsrapport: Visning av forretningspartnerstamdata       .
RFTBBW_COLL_DISP        Forgreningsrapport: Sikkerhetsstillelse til objekt          .
RFTBBW_CUST_LIMTYPE_DISP    Forgreningsrapport: Visning av systemtilpasning av limittype     .
RFTBBW_EGP_DISP        Forgreningsrapport: Protokoll for enkelttransaksjonskontroll     .
RFTBBW_EXPOS_CALC_DISP     Forgreningsrapport: Detaljer til fastsetting av tilskrivningsbeløp  .
RFTBBW_GEN_DATASOURCE     Manuell generering av datakilder                   .
RFTBBW_INFOOBJ_ODS_GEN     Opprett/endre/forbered ODS-objekt                   .
RFTBBW_LIM_MASTERDATA_DISP   Forgreningsrapport: Stamdatavisning limitstyring           .
RFTBBW_SNGL_DEAL_DISP     Forgreningsrapport: Transaksjonsdetaljer               .
RFTBB_HWCALIBRATION2      Kalibrering av Hull-White-rentestrukturmodell             .
RFTBB_MDG           Markedsdatagenerator                         .
RFTBCD00            Treausury: Endringsbilag til transaksjon               .
RFTBCF00            Journal: Transaksjoner med kontantstrømmer              .
RFTBCH01            Money Market Report for Swiss Regulatory Reporting (RFTBCH01)     .
RFTBCM10            Forslagsliste for motregninger                    .
RFTBCM20            Samlet behandling - referanser                    .
RFTBCMGT00           Overføring av betalingsstrømmer for likviditetsstyring        .
RFTBCO00            Oppretting av korrespondanse på grunnlag av budsjettposter      .
RFTBCO04            Korrespondanse: Oppdateringsrapport pengemarked, valuta, derivater  .
RFTBCO20            Korrespondanseoversikt                        .
RFTBCO20_MONITOR        Korrespondansemonitor                         .
RFTBCO31            Opprett korrespondanseplanpost                    .
RFTBCOSI            Stående instrukser: Massebehandlingsfunksjoner            .
RFTBCOSI2           Kopieringsfunksjon stående instrukser korrespondanse         .
RFTBCOSI2_DEL         Slettefunksjon stående instrukser korrespondanse           .
RFTBCOSI3           Kopieringsfunksjon stående instrukser forretningspartnerautorisasjoner.
RFTBCOSI3_DEL         Slettefunksjon stående instrukser forretningspartnerautorisasjoner  .
RFTBCOSI4           Kopieringsfunksjon stående instrukser avledede bevegelser       .
RFTBCOSI4_DEL         Slettefunksjon stående instrukser avledede bevegelser         .
RFTBCO_ADJUST_SSTATUS     Sett feltet SSTATUS i gamle dataposter i tabell VTBKORES       .
RFTBCO_CHECK00         CFM: Kontroll for innstillinger for korrespondanse          .
RFTBCO_CHECK01         Korrespondanse for faste instrukser: Kontrollrapport         .
RFTBCO_CHECK02         Revisjonsprogram: Evaluering via tilbakestilte motbekreftelser    .
RFTBCO_COMPARE_TEXT      Klientsammenligning av tekster (systemuavhengig)           .
RFTBCO_IDOC02         Bekreftelses-IDOC FTRCON: Unntaksbehandling              .
RFTBCO_IDOC03         Inngangs-IDOC FTRCON: Etterfølgende oppdatering            .
RFTBCO_TRANS_DE_FIXING     Konverteringsverk. for korrespondansetilp. derivater (bare rentetilp.).
RFTBCO_TRANS_SE        Konvert.prog. for systemtilpasning for korrespondanse - verdipapirer .
RFTBCO_VTBKORES_CHECK     Kontroll av VTBKORES - inkonsistens                  .
RFTBDF00            Datainnhenting: Vis markedsdata                    .
RFTBDF01            Datainnhenting: Automatisk utfylling av omkodingstabeller       .
RFTBDF02            Datainnhenting: Visning av brukerprotokoll              .
RFTBDF03            Datainnh.: Overf. av stamdata for generering av oversettelsestabell  .
RFTBDF04            Datainnhenting: Forespør historiske markedsdata            .
RFTBDF05            Datainnhenting: Import av verdipapirnumre               .
RFTBDF06            Datainnhenting: Import av eksterne markedsdata i datainnhent.notasjon .
RFTBDF07            Datainnhenting: Forespør aktuelle markedsdata             .
RFTBDF08            Datainnhenting: Testprogram for systemtilpasning av datainnhenting  .
RFTBDF09            Datainnhenting: Arkivering: Definer brukerlog i protokollfilarkiv   .
RFTBDF11            Datainnhenting: Arkivering: Sletteprog. brukerprotokoll tabell VTBDFLG.
RFTBDF12            Datainnh.: Arkivering: Gjenoppretting av protokollfilarkiv      .
RFTBDF13            Datainnhenting: Asynkrin RFC: Utskriftskø - utskrift         .
RFTBDF14            Datainnhenting: Initialiser sanntidsnedlasting av markedsdata eksternt.
RFTBDF15            Datainnhenting: Sanntidsmonitor                    .
RFTBDF16            Datainnhenting: Slette midlertidig tabell VTB_MARKET_T for Workflow  .
RFTBDF18            Datainnhenting: Utdata av rapport for datainnhentings-Workflow    .
RFTBDF19            Datainnhenting: Utdata av tekniske feil i Workflow DATAFEED      .
RFTBDF20            Datainnhenting: Sletting av tekniske feil i Workflow DATAFEED     .
RFTBDF_OLE           Program RFTBDF_OLE                          .
RFTBEUR00           Omstilling av transaksjonsvaluta FX/MM/DE               .
RFTBFF00            Filgrensesnitt: Import av markedsdata                 .
RFTBFF01            Filgrensesnitt: Generer forespørselsliste               .
RFTBFF03            Filgrensesnitt: Automatisk utfylling av omkodingstabeller       .
RFTBFF20            Filgrensesnitt: Import av statistiske data              .
RFTBFF30            BTCI: Import av DTB-derivatkurser                   .
RFTBFL02            Treasury: Betalingsplan                        .
RFTBFL03            Forfallsliste - OTC-opsjoner                     .
RFTBIL01            Oversikt over utnyttelser av limit (enkeltposter)           .
RFTBJL00            Treasury: Journal for fiansielle transaksjoner            .
RFTBJL02            OTC-opsjoner: Samlet behandling                    .
RFTBJL02_NEW          OTC-opsjoner: Samlet behandling                    .
RFTBJL03            OTC-renteinstrumenter: Samlet behanding                .
RFTBJL04            Samleovervåkning av opsjoner: Forfall / knock-in / knock-out     .
RFTBJL10            Treasury: Kortjournal for pengemarked, valutaer, derivater og VP   .
RFTBJL99            Vis finanstransaksjoner                        .
RFTBKXP02           Kredittgrense: XPRA for konvertering av tabell KLEVC         .
RFTBKXP03           Kredittgrense: XPRA for konvertering av tabell KLRRDEF        .
RFTBKXP04           Kredittgrense: XPRA for konvertering av tabell KLRATINGRRFZU     .
RFTBKXP05           Migrering fastsetting av vurderingsfaktor               .
RFTBKXP06           Migrering fastsettingsprosedyre                    .
RFTBKXP07           Migrering tapsrisikoregel                       .
RFTBLAC0            Setter/kontrollerer sperrer for RFTBLAC1               .
RFTBLAC1            Aktiverer tabell eller struktur                    .
RFTBLBI1            Batch input-rapport for oppretting av limiter             .
RFTBLCHR            Limitsystem: Utskiftning av saksbehandler               .
RFTBLD01            Treasury: Sletting av limitutnyttelse                 .
RFTBLD02            Treasury: Sletting av dataene for limittyper             .
RFTBLD03            Sletting av fastsatte limiter                     .
RFTBLDATECORR         Korrigering av standardstartdato                   .
RFTBLE01            Oversikt utnyttelser av limit - valg via direkte kjennetegn      .
RFTBLE02            Oversikt over utnyttelser av limit - valg via alle kjennetegn     .
RFTBLE02_GRID         Limithåndtering: Oversikt over utnyttelser              .
RFTBLE03            Limithåndtering: Bevegelsesliste                   .
RFTBLENQ            Oversikt: Sperrer for limitadministrasjon               .
RFTBLEX1            Eksporter limiter og interimslimiter til lokal fil          .
RFTBLIM1            Importerte limiter og interimslimiter fra lokal fil          .
RFTBLIM_IDOC_GEN        IDOC-oppretting - eksport limitstamdata                .
RFTBLL01            Oversikt over fastsatte limiter                    .
RFTBLL_CDOC          Limitoverføring: Endringsdokumenter                  .
RFTBLL_MASS          Limitoverføring: Samlet behandling                  .
RFTBLMR1            Massefrigivelse av fastsatte limiter                 .
RFTBLMR2            Rapport om massefrigivelse av interimslimiter             .
RFTBLP01            Protokoller for kontroller av enkelttransaksjoner           .
RFTBLPA1            Sperrer / opphever sperring av limiter for valgte partnere      .
RFTBLR01            Treasury: Limiter                           .
RFTBLR02            Endringer av fastsatte limiter                    .
RFTBLR03            Treasury: Utnyttelse av limit                     .
RFTBLR04            Gå til transaksjonsdetaljer                      .
RFTBLR05            Gå til detaljprotokoll for fastsetting av tilskrivningsbeløp     .
RFTBLR06            Gå til detaljprotokoll fasts. av tilskrivn.beløp inkl. nåverdiberegn. .
RFTBLR07            Alternativ liste for SAP-spørringer for limitadm.: Merknadsvisning  .
RFTBLR08            Gå til partnerdetaljer                        .
RFTBLR09            Gå til systemtilpasning                        .
RFTBLR10            Gå til ETK-protokoll                         .
RFTBLR11            Gå til sikkerhetsdetaljer                       .
RFTBLR12            Endringer av fastsatte limiter                    .
RFTBLR13            Vedlikehold fastsatt limit                      .
RFTBLRE1            Reserveringer: Samlet behandling                   .
RFTBLRE2            Reserveringer: Visning av endringer                  .
RFTBLRE3            Reserveringer: Reorganisering                     .
RFTBLRSM            Gjentatt presentasjon                         .
RFTBLSTCD           Sletting av poster fra tabell for etterfølgende oppdatering      .
RFTBLT01            Generering av limitposttabeller for limittyper            .
RFTBLT02            Limitposter: Flytt data                        .
RFTBLT03            Sletting av limitposttabeller for limittyper             .
RFTBLT04            Reorganisering av analysekjennetegn                  .
RFTBLT06            Administrasjon av genererte tabeller: Korrigering av inkonsistenser  .
RFTBLVTBLVSEU         Limithåndtering omstilling til euro                  .
RFTBMA01            Treasury: Endringer av rammeavtaler                  .
RFTBMA02            Treasury: Utnyttelse av totalvolumet av rammeavtalene         .
RFTBP030            Dataoverføring fra tabell BUT030 til BUT021_fs            .
RFTBPCD1            Forretningspartner: Endringsdokumenter                .
RFTBPCD2            Forretningspartner: Endringsbilag - adresser             .
RFTBPROT            RIS: Forprogramm for evaluering av endringsprotokoller        .
RFTBPROT_BCE          AIS Pre-Program for Evaluating Change Logs              .
RFTBP_ADR_TO_KNA1       Generering av adresser for debitor fra TR-forretningspartneradresser .
RFTBREO1            Konverteringsprogram for migrering av limitstruktur etter CFM 1.0   .
RFTBREOP            Reorganisering av protokoller fra oppdatering av enkelttransaksjoner .
RFTBRF00            Utfør fastsettelse av gjennomsnittskurs                .
RFTBRF01            Annuller fastsettelse av gjennomsnittskurs              .
RFTBRULESET01         Treasury: Endringer av regelobjekter                 .
RFTBSI00            Behandling av sikkerhetskrav                     .
RFTBSI10            Samlet behandling: Valutasikringer                  .
RFTBSI18            Sikrede underliggende transaksjoner                  .
RFTBSI20            Disponible valutatransaksjoner                    .
RFTBSI25            Tilordnede valutatransaksjoner                    .
RFTBSI30            Liste over åpne poster for valutasikring               .
RFTBSI35            Liste over utlignede poster for valutasikring             .
RFTBSI60            Liste over behandlede sikringskrav                  .
RFTBST10            Vis endringsdokumenter                        .
RFTBST11            Faste intrukser for endringsbilag - betalingsinfo           .
RFTBST12            Faste instrukser for endringsbilag - korrespondanse          .
RFTBST13            Faste instrukser for endringsbilag - transaksjonstransaksjon     .
RFTBST14            Faste instrukser for endringsbilag - avledede bevegelse        .
RFTBSTR1            Faste instrukser: Evaluering av forretningspartner          .
RFTBTIS1            Visning av enkelttransaksjon uten SPA/GPA               .
RFTBTIS2            Visning av enkelttransaksjon med SPA/GPA               .
RFTBTRA2            Transaksjonsautorisasjon for megler - endringsbilag          .
RFTBUC00            Initialisering av styringstabeller for konvertering          .
RFTBUC01            Initialisering av systemtilpasning for SAP forretningspartner for FS .
RFTBUC02            Systemtilpasningsstruktur for SAP forretningspartner         .
RFTBUC03            Generering av flere systemtilpasningstabeller             .
RFTBUD01            Sletterapport: Sentrale FP fra konvertering og konverterte TRFP-felt .
RFTBUD03            Konverteringsverktøy SFP: Sletterapport for avstemte (doble) SFP   .
RFTBUD0X            Sletterapport: SFP-felt i Treasury-partner, Bp000, Bp030, Bp2000   .
RFTBUH02_0           Hjelperapport: Kopier styringstabeller                .
RFTBUH02_1           Hjelperapport: Generer liste av dataelem. som skal konv. fra domener .
RFTBUH02_2           Hjelperapport: Fastsetting av FP-felt som skal konverteres i tabeller .
RFTBUH02_3           Hjelperapport: Analyse applikasjon FP-felt som skal konverteres i obj..
RFTBUH03            Hjelperapport: Utskiftning av domener i dataelementer         .
RFTBUH04            Hjelperapport: Flytting av ekstern nøkkel               .
RFTBUH05            Hjelperapport: Kopiering av dataelementer               .
RFTBUH06            Hjelperapport: Flytting av dataelementer               .
RFTBUP01            Konverteringsrapport: Treasury-partner til SAP-forretningspartner   .
RFTBUP02            Konverteringsrapport: Relasjoner treasury-partner i SAP-FP      .
RFTBUP02_3           Konverteringsrapport: Debitorfelt (FI) i relasjoner (ZFP)       .
RFTBUP03            Sammenl.rapp.: Eksist. og migr. partnere, utv. av partn. som skal sml..
RFTBUP03_2           Sammenligningsrapport: Valgte partnere                .
RFTBUP04            Partner-objektrelasjon: Generer BPOBREL fra VTBFHA          .
RFTBUP06            Konverteringsrapport: Merknader til forretningspartner        .
RFTBUP07            Vis protokoller                            .
RFTBUP08            SFP: Enkelttilknytning treasury-FP - sentral FP            .
RFTBUP09            Generering av koding for konvertering                 .
RFTBUP10_ATLA         Konverteringsrapport for tabell ATLA                 .
RFTBUP10_ATLAR         Konverteringsrapport for tabell ATLAR                 .
RFTBUP10_ATLSF         Konverteringsrapport for tabell ATLSF                 .
RFTBUP10_BP000         Konverteringsrapport for tabell Bp000                 .
RFTBUP10_TPZ6         Konverteringsrapport for tabell TPZ6                 .
RFTBUP10_TZKN2         Konverteringsrapport for tabell TZKN2                 .
RFTBUP10_TZKN2T        Konverteringsrapport for tabell TZKN2T                .
RFTBUP10_TZV07         Konverteringsrapport for tabell TZV07                 .
RFTBUP10_VDGPO         Konverteringsrapport for tabell VDGPO                 .
RFTBUP10_VTB_RULESET_PA    Konverteringsrapport for VTB_RULESET_PA                .
RFTBUP11            Konverteringsrapport: Generell omkoding                .
RFTBUP12            SFP migrering: Overføring "fremtidige" adresser (planlagte endr.dok.) .
RFTBUP99_REPAIR_ADRC      Rapport RFTBUP99_REPAIR_ADRC                     .
RFTBUP99_REPAIR_BUT001     Korrigering SAP forretningspartner felt byrett/foretaksregister    .
RFTBUPA1            Forretningspartner parallelt vedlikehold: Nattkjøring for adr.oppdat. .
RFTBUPXP12           Konverteringsrapport for bransje (BUPXPRA12)             .
RFTBUPXP13           Konverteringsrapport for ID-numre (BUPXPRA13)             .
RFTBUU0X            Sletterapport: Treasury-partner fullstendig              .
RFTB_FLOW_MODIFY        Program RFTB_FLOW_MODIFY                       .
RFTB_STATUSOBJECT_CREATE    Oppretting av statusobjekter for finanstransaksjoner         .
RFTIBL01            Beholdningsliste for børsnoterte derivater              .
RFTIJL02            Behandling av børsnoterte derivater - oversikt            .
RFTI_CHECK_IMPAIRMENT     Merknadsrapport for verdiforringelse - ekstraordinær nedskrivning   .
RFTI_FIELD_CATALOGUE_CLEAR   Rydder feltkatalogen (bare CM)                    .
RFTI_FOREIGN_KEY_CHECK     Kontrollerer eksternnøkkelrelasjoner                 .
RFTI_TEST_PERFORMANCE     CFM: Løpetidstest for rapportering                  .
RFTI_TEST_PERFORMANCE_SUBMIT  CFM: test løpetid                           .
RFTMBL00            Pengemarked: Beholdningsliste                     .
RFTMBL01            Pengemarked: Beholdningsliste                     .
RFTMEZ00            Pengemarked: Beregning og oppdatering av effektiv rente        .
RFTMFIMA            Pengemarked: Generer kontantstrøm                   .
RFTMKGF0            Innskudd på oppsigelse: Oppdatering av kontantstrøm          .
RFTMKGF1            Innskudd på oppsigelse: Oppdatering av kontantstrøm          .
RFTMPBEL            Liste over ufullstendig registrerte bilag               .
RFTMPBLU            Konvertering av merkede bilag                     .
RFTMSB00            Tidsinnskudd - hurtigregistrering                   .
RFTMUS00            Sletting av brukerdefinerte innstillinger               .
RFTMWRK0            Pengemarked: Samlet behandling                    .
RFTMWRK1            Pengemarked: Samlet behandling                    .
RFTOOL_PRIPAR         Test av funksjonsgruppe FTOOL_PRIPAR                 .
RFTPPROF            Vis reiseprofil                            .
RFTP_BYPASS2          Galileo direkte                            .
RFTP_BYPASS3          SABRE direkte                             .
RFTP_CUST_TREE_VIEW      Vedlikehold av tre for aktuelle innstillinger             .
RFTP_DELETE_REMOTE_PREF    Program RFTP_DELETE_PREF                       .
RFTP_GDS_BYPASS        Bypass-transaksjon med utvalg av reserveringssystem og Office-ID   .
RFTP_GDS_LOG          Protokoll: RFC-anrop til reserveringssystemer             .
RFTP_HOTEL_GEOCODE       Program RFTP_HOTEL_GEOCODE                      .
RFTP_INFO_CALL_PR05      Anrop reiseregningsbehandling                     .
RFTP_INFO_CALL_TP01      Anrop planlegging                           .
RFTP_INFO_DISPLAY_LOCATION   Vise informasjon om IATA-sted                     .
RFTP_INFO_DISPLAY_LOCATIONS  Vise informasjon om IATA-steder                    .
RFTP_INFO_DISPLAY_NAME     Vis data om medarbeider                        .
RFTP_INFO_FLIGHTS_BY_AIRLINE  Oversikt over flyreiser etter flyselskap - hierarkisk         .
RFTP_INFO_HOTEL_CHAIN_TURNOVER Omsetning med hotellkjeder - hierarkisk                .
RFTP_INFO_OVERVIEW       Oversikt over planlagte reiser                    .
RFTP_ITINERARY         Reiserute                               .
RFTP_LP_EDIT          Program RFTP_LP_EDIT                         .
RFTP_RAIL_PORTAL_SYNC     Rapport RFTP_RAIL_PORTAL_SYNC                     .
RFTP_SET_ITEM_RES_SYSTEM    Tilordning reserveringssystemer til reisetjenester (poster)      .
RFTP_SYNCHRO_PREF       Program RFTP_SYNCHRO_PREF                       .
RFTP_TABLE_UPLOAD       Opplastingsrapport for systemtilpasningstabeller for reiseplanlegging .
RFTP_TEST_COPYPERNR      Kopier ansattnumre                          .
RFTP_TEST_ITINERARY_HTML    Rapport RFTP_TEST_ITINERARY_HTML                   .
RFTP_TEST_WEB_CAR_AVAIL    Program RFTP_TEST_WEB_CAR_AVAIL                    .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_AVAIL   Program TEST_Flight_Availability                   .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_AVAIL_PBO Flight_Availability_pbo                        .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_BOOK   Program TEST_Flight_Avail_Complete_portal_process           .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_DETAIL  Program TEST_Flight_Details                      .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_LOW_FARE Hent beste pris for flyreise                     .
RFTP_TEST_WEB_HOTEL_AVAIL   Program TEST_HOTEL_AVAIL                       .
RFTP_TEST_WEB_HOTEL_HRS_COMPL HRS hotelltilgjengelighet, detaljer, reservering           .
RFTP_TEST_WEB_ITEM_CANCEL   Program RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET2                    .
RFTP_TEST_WEB_ITINERARY_HTML  Rapport RFTP_TEST_ITINERARY_HTML                   .
RFTP_TEST_WEB_LOCATION_GET   Program RFTP_TEST_WEB_LOCATION_GET                  .
RFTP_TEST_WEB_OTHER_SERVICE  Andre reisetjenester                         .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_APPROVE   Test statusendring for reiseplan                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_BOOK    Program TEST_Flight_Hotel_booking                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_CANCEL   Program RFTP_TEST_WEB_PLAN_CANCEL                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_COPY    Rapport RFTP_TEST_PLAN_COPY                      .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_DELETE   Program RFTP_TEST_WEB_PLAN_DELETE                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET     Program RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET2                    .
RFTP_TEST_WEB_RAIL_COMPLETE  NVS togreiseforespørsel, reservering                 .
RFTP_TEST_WEB_RAIL_PORTAL   Rapport RFTP_TEST_WEB_TRAIN                      .
RFTP_TEST_WEB_SEATMAP     Program RFTP_TEST_WEB_SEATMAP                     .
RFTP_VIEW_PNR         Program RFTP_VIEW_PNR                         .
RFTRARCHIVE_DELETE       Finansiell transaksjon: Arkivering (sletting av tabellposter)     .
RFTRARCHIVE_RESTORE      Finansiell transaksjon: Arkivering (ny innlasting av tabellposter)  .
RFTRARCHIVE_WRITE       Finansiell transaksjon: Arkivering (generere arkivfiler)       .
RFTREY30            TR-CM kobling: Send likv.planl.data til sentralt system        .
RFTREY30_SINGLE_TRANSFER    TR-CM kobling: Send likv.planl.data til sentralt system        .
RFTREY40            TR-CM kobling: Hent likv.planl. fra eksternt system          .
RFTREY40_SINGLE_TRANSFER    TR-CM kobling: Hent likv.planl. fra eksternt system          .
RFTREY_TABLE_DISPLAY      Include TEST_LOGGING_TABLE_DISPLAY                  .
RFTR_ALERTMONITOR       Behandling av finanstransaksjon: Varslingsmonitor           .
RFTR_BOE_REPRINT        Printout of Transaction Records (Greece, Thailand, Turkey)      .
RFTR_COLL_PROC_FUTURES     Samlet behandling for repos og forwarder               .
RFTR_COLL_PROC_REPO_FORWARDS  Samlet behandling for repoer                     .
RFTR_FAC_COMMITM        Fasiliteter: Kredittlinjer & utnyttelse                .
RFTR_FAC_COMM_DRAW_FEE     Fasiliteter: Kredittlinjer, trekninger og gebyrer           .
RFTR_INITIALIZE_WGSCHFT    Initialiser VTBFHA-WGSCHFT                      .
RFTR_INTF_MAINFLOWS_UPLOAD   FTR: Import av amortiseringsplan for finanstransaksjoner       .
RFTR_MIGRATION_EXCLUDE_OTC   Utelukk utførte transaksjoner fra all behandling           .
RFTR_RELEASE_WRITE_DEALFLAGS  Transaksjonsfrigivelse: Endre frigiv.flagg for trans.; WF ws20000139 .
RFTR_RELEASE_WRKITEM_DEAL_LIST Transaksjonsfrigivelse: Work Item-oversikt og status over alle trans. .
RFTR_SL_COLL_PROC       Program RFVBTR01                           .
RFTR_SL_LEND_SEC_YIELD     Lån av verdipapirer, sikkerheter, inntekter              .
RFTR_UL_ADJUST         Underliggende aksjebytte                       .
RFTR_WRKLIST_CLEAR_INDX_ALL  Slett persistente data i klassen cl_ftr_gui_wrklist          .
RFTR_WRKLIST_CLEAR_INDX_USER  Slett persistente data i klassen cl_ftr_gui_wrklist          .
RFTS6500            Detaljposter: Liste                          .
RFTS6510            Importer detaljposter fra fil                     .
RFTS6510_CREATE_STRUCTURE   Opprett struktur for ekstern behandling av betalingsmeldinger     .
RFTS7000            Likviditetsplanlegging                        .
RFTS7000_NACC         Likviditetsplanlegging                        .
RFTS7300            Anrop "Automatisk likviditetsoptimering" med rapport         .
RFTSTCP0            Endre forslagsverdier (bilagsart/konteringsnøkkel)          .
RFTVBW00            Mark-to-market verdivurdering finansielle transaksjoner        .
RFTVBW11            Matriseevaluering - finansielle transaksjoner             .
RFTVBW29            Kursberegning for verdipapirer (rente)                .
RFTVBW50            Risikostyring: Lagring av mark-to-market vurdering - finans. trans.  .
RFTVBW95            Enkelttransaksjon                           .
RFTVBW99            Nåverdievaluering av finansielle transaksjoner - globalt       .
RFTVCF00            Kontantstrømanalyse                          .
RFTVCM00            Overføring av kontantstrømmer fra likviditetsstyring til risikostyring.
RFTVCP00            Kopiering av HR-systemtilpasn.data for reiseplanl. til andre klienter .
RFTVEX00            Valutaeksponering                           .
RFTVIRR1            Renterisikoanalyse: Effektiv rente og nåverdi             .
RFTVPL00            Gevinst/tap-analyse                          .
RFTVSEL0            Risikostyring: Utvalg via TIF (gamle tabeller)            .
RFTVSK20            Valutarisikoanalyse: Nåverdi - valutatransaksjoner          .
RFTVSK21            Valutarisikoanalyse: Effektiv kurs og nåverdi - valutatransaksjoner  .
RFTVST00            Statistikkalkulator: Estimer volatiliteter og korrelasjoner      .
RFTVVAR3            Treasury: Value at risk - varians/kovarians              .
RFTVVAR4            Treasury: Value at risk - historisk simulering            .
RFTVZX00            Renteeksponering                           .
RFTX70SO            Automatisk behandling av fixing-transaksjoner (valuta)        .
RFTX73SO            Samlet behandling - ordre                       .
RFTX76SO            Konteringsoversikt                          .
RFTX77SO            Forfallsliste - spot-/terminforretninger               .
RFTXI300            Justerte SWIFT-samlefiler                       .
RFTXJL02            Valuta: Samlet behandling                       .
RFTXM300            Oppretting av MT300-SWIFT-filer                    .
RFTXM320            Oppretting av MT320-SWIFT-filer                    .
RFUBCBICRE           Creation of Batch Input Sessions                   .
RFUBCBIDEL           Deletion of Batch Input Sessions                   .
RFUBCCECRE           Transfer of Cost Events to Billing System               .
RFUBCCEDEL           Deletion of Processed Cost Events                   .
RFUBCCESHW           Cost Events Display                          .
RFUBCCEUPL           Transfer Cost Event Files                       .
RFUBCINVCRE          Test Program for Manual Bill Creation                 .
RFUBCINVINP          Inbound Processing CSP                        .
RFUBCINVWL           Test Program for Bills                        .
RFUBCWFML           Send Work Items as E-Mails                      .
RFUFOI91            Årsoppgave for avgift - debitorer/kreditorer             .
RFUFOI92            Årsoppgave for avgift - debitorer/kreditorer             .
RFUMD001            Omstilling fra rabattavregningskontoer til ÅP-behandling       .
RFUMPT00            Oppgave over årsomsetningen til skattemynd. (Portugal) -" fil     .
RFUMSANF            Oppdatering av utgående merverdiavgift fra anmodning om forskuddsbet. .
RFUMSANF_NACC         Oppdatering av utgående merverdiavgift fra anmodning om forskuddsbet. .
RFUMSSUM            Summer beløp i flere avgiftsoppgaver (avg.oppg. mva.)         .
RFUMSV00            Omsetningsoppgave for mva.                      .
RFUMSV10            Tilleggsliste for omsetningsoppgave for mva.             .
RFUMSV20            Omsetningsoppgave for mva. - Italia/Spania              .
RFUMSV25            Ompostering av utsatte avgifter                    .
RFUMSV25_NACC         Ompostering av utsatte avgifter                    .
RFUMSV26            Tilordn. av åpne poster fra ÅP-adm. avg.kontoer til reskontrokontoer .
RFUMSV30            Refusjon av inngående merverdiavgift                 .
RFUMSV35            Etterdebitering avgift                        .
RFUMSV40            Merverdiavgiftsrapport - Russland                   .
RFUMSV44            Forfalt avgift / forskuddsbetalt kostnad / gave            .
RFUMSV45R           VAT Summary Report (South Korea)                   .
RFUMSV45_R           Tax Invoice List (South Korea)                    .
RFUMSV48            Underholdningskostnader                        .
RFUMSV49R           Time-Stamp Tax Invoices (South Korea)                 .
RFUMSV50            Ompostering av utsatte avgifter (ny)                 .
RFUMSV51            Sletting av tabell DEFTAX_ITEM                    .
RFUMSV52            Analyse av avgiftskontoer med utsettelse               .
RFUMSV53            Verktøykasse for utsatt avgift                    .
RFUMSVHU            Tilleggsliste for omsetningsoppgave for mva.: Avgift åpne fakturaer  .
RFUPESCSB00          Master Data update of CSB19 ANNEX5 format              .
RFUSVB10            Årsoppgave merverdiavgift (Belgia) ---" på bånd/papir         .
RFUSVJ10            Årsavgiftsoppgave                           .
RFUSVS10            Årsomsetningsoppgave (Spania) ---" på diskett             .
RFUSVS12            Årsomsetningsoppgave (Spania) ---" på diskett             .
RFUSVS14            Årsomsetningsoppgave (Spania)                     .
RFUSVX10            Dataoverføring med diskett                      .
RFUTAX00            Record of Use and Sales Taxes (USA)                  .
RFUVBE00            Utskriftsprogram: Omsetningsoppgave for mva. Belgia          .
RFUVDE00            Utskriftsprogram: Omsetningsoppgave for mva. - Tyskland        .
RFUVPT00            Omsetningsoppgave (mva.) for Portugal                 .
RFUVXX00            DME-fil for sammenfattet avgiftsoppgave                .
RFV16GE2            Genereringsrapport for vedlikehold av grensesnitt standard-FI-BTCI  .
RFVALU00            FI vurdering - evaluering - lister                  .
RFVALU02            FI vurdering - evaluering - lister                  .
RFVBEFZI            Program RFVBEFZI                           .
RFVBER00            FI-bilag: Liste over avbrutte oppdateringer              .
RFVBER00_NACC         FI-bilag: Liste over avbrutte oppdateringer              .
RFVBSTR1            Lån beholdningsompostering                      .
RFVCAT00            Test-ABAP for CATT-prosedyrer                     .
RFVCAT01            Test-ABAP for CATT-prosedyrer                     .
RFVCD100            Vis endringsdokumenter                        .
RFVCD150            Vis endringsdokumenter                        .
RFVCD200            Vis endringsdokumenter                        .
RFVCHBAV            BPV beholdningslister (Sveits)                    .
RFVDABBG            Bortkonter bagatellbeløp for utløpte forbrukslån           .
RFVDABG0            Lån: Periodisering                          .
RFVDABG1            Lån: Annullering av periodiseringer                  .
RFVDABG2            Lån: Tilbakeføring av periodiseringer                 .
RFVDABG7            Lån: Beholdningsevaluering agio/disagio                .
RFVDACCOUNTDETERMINATIONINVERS Program RFVDACCOUNTDETERMINATIONINVERS                .
RFVDACCOUNTSYMBOLREPLACE    Program RFVDACCOUNTSYMBOLREPLACE                   .
RFVDACCRUAL          Daglig rentebevis                           .
RFVDALY0            Analyse av bevegelsestyper for tilordning av operasjonskategori    .
RFVDASL0            Kontoanalyse lån                           .
RFVDAST0            Avstemmingsrapport mellom lån og FI                  .
RFVDAUTOPOSTSINGLE       Automatisk kontering, enkeltvis                    .
RFVDAVV1            Generell behandlingsadministrasjon (korrespondanse)          .
RFVDAZE0            Visning av innbetalinger                       .
RFVDBEP0            Oppdatering av budsj. post - lån                   .
RFVDBES0            Beholdningsompostering - lån                     .
RFVDBJR1            Konteringsjournal - lån                        .
RFVDBJR2            Konteringsjournal - lån                        .
RFVDBST0            Beholdningsutvikling                         .
RFVDBSTR            Lån beholdningsompostering                      .
RFVDBZI0            Rentebevis                              .
RFVDCALLEND          Evaluation Provision Expiry Date                   .
RFVDCAPITAL_API_TEST      Program RFVDCAPITAL_API_TEST                     .
RFVDCAPTR_API_TEST       Testprogram for kapitaloverførings-API-er               .
RFVDCH01            Loan Report for Swiss Regulatory Reporting (RFVDCH01)         .
RFVDCHARGE_API_TEST      Testprogram for gebyr-API-er                     .
RFVDCHSZ            Spes.renteberegning (Sveits)                     .
RFVDCNCLFD           Slett annulleringsindikator for forbrukslån              .
RFVDCONDVERIF_DISP_PATTERN   Betingelseskontrollverktøy: Visning av tillatt betingelsesmodell   .
RFVDCPTC            SAPscript-korrespondanse: Systemtilpasningskontroll          .
RFVDDIS0            Utskrift av MRP-lister                        .
RFVDDISB_API_TEST       Testprogram for kapitaloverførings-API-er               .
RFVDDISB_SHOW_INL       Vis serielån                             .
RFVDDUEA            Vis åpne poster etter forfallsdato                  .
RFVDEDIT            Anrop av SAPscript-redigeringsprogram                 .
RFVDEDIT_RE          Rediger tekstmoduler for korrespondanse for fast eiendom       .
RFVDEKA0            Ekstern kontoutskrift                         .
RFVDEMU1            Konvertering av kontraktsvaluta til EURO               .
RFVDEMU2            Reversere konvertering av kontraktsvaluta til euro          .
RFVDEMU3            Generell behandlingsadm. (konvertering av kontraktsvaluta til euro)  .
RFVDFAVI            Kort oversikt - lån                          .
RFVDFAWO            Lån for partner                            .
RFVDFPRO            Feilprotokoll - korrespondansegrensesnitt               .
RFVDIOA_API_TEST        Testprogram for kapitaloverførings-API-er               .
RFVDKAU1            Kontoutskrift for kontraktsvisning                  .
RFVDKK01            Omstilling for ikke ønsket korrespondanseklasse per partner      .
RFVDKOGL            Kontoutligning                            .
RFVDKOGL_SOI          Account Clearing per Individual Item Regarding Rounding Unit     .
RFVDKWGFLAG          Vedlikehold KWG-rapportindikator                   .
RFVDKWGO            Merknadsliste tysk penge- og kred.lovg. (KWG) §14 verdipapirer og lån .
RFVDMAU0            Automatisk oppløsning av overbetaling                 .
RFVDMAU1            Automatisk oppløsning av overbetaling                 .
RFVDMAU2            Automatisk oppløsning av overskytende betalinger jf. utvidet hierarki .
RFVDMAZNB           Aut. behandling av oversk. bet. for forbrukslån (flere tilb.bet.)   .
RFVDMCTX            Klientkopi - systemtilpasning - tekstbehandling            .
RFVDMLOE            Sletteprogram - telekommunikasjon - lån og forretningspartner     .
RFVDNGS0            Statistikk - ny forretning                      .
RFVDOFIDUN1          Overfør systemtilpasning for purring til applikasjonsdata       .
RFVDOPTA            Opt. arkiv / søking etter utgående bilag - DARWIN-lån         .
RFVDORD0            Ordreoversikt - gjeldsbrevlån                     .
RFVDORG2            Merknadsliste for visning av lån til ledelse             .
RFVDPA01            Forlengelse: Evalueringer                       .
RFVDPA02            Aktualisering av VDPOPO inkl. reallokering "Tilbakebetalt"      .
RFVDPA03            Evaluering - mappe                          .
RFVDPF01            Forlengelse: Generere og skrive ut tilbud               .
RFVDPOJR_ALV          Lån konteringsjournal                         .
RFVDPRDO            Databeskr. og TEXT_INTERFACE-anrop for FM ISIS_D_PRINT_DOKUMENT    .
RFVDPSE0            Forl.: Utvalgsbetingelser (foreldet, men GUI´s brukes!!!!)      .
RFVDPSF0            Mappe: Fyll                              .
RFVDPSF1            Forlengelse: Fyll mappe                        .
RFVDREPAY_API_TEST       Testprogram for tilbakebetaling av API-er.              .
RFVDREV0            Balansevurdering av lån i utenlandsk valuta              .
RFVDSALB            LÅN: Saldoavstemming (reskontro vs. hovedbok)             .
RFVDSALC            LÅN: Saldoavstemming (reskontro vs. hovedbok)             .
RFVDSBT0            Oversikt over betalingsforbindelser brukt av partneren        .
RFVDSLD0            Saldoliste                              .
RFVDSO03            Liste for debiteringskjøring - simulering               .
RFVDSO03_OLD          Liste for debiteringskjøring - simulering               .
RFVDSO04            Debit.kjøringsliste - etterbetraktning                .
RFVDSO04_OLD          Debit.kjøringsliste - etterbetraktning                .
RFVDSSD0            Lån - gjeldsbrev - systemtilp.kontrollrapport - bev.typer       .
RFVDSTDA            Rapport for lånestamdata                       .
RFVDSZE0            Tilbakeføring av innbetalinger                    .
RFVDTAB0            Sammenligning bevegelsestype - kontofastsetting            .
RFVDTAB1            Generere bev.type - innbetaling/tilbakeholdt             .
RFVDTACO            Utdata av antall poster i noen databasetabeller (lån):        .
RFVDTCUK            SAPscript-tekstmoduler: Søking etter strenger, utdata av modulnavn  .
RFVDTXBA            Bruksinformasjon for tekstmoduler                   .
RFVDTXBA2           Bruksinformasjon for tekstmoduler                   .
RFVDUEKR            Program RFVDUEKR                           .
RFVDWBS1            Merknadsliste - boligbyggingsstatistikk                .
RFVDWDV1            Fristovervåkning - lån                        .
RFVDYNAN            Liste over skjermbildefelt klare for registrering           .
RFVDZAP0            Rentejusteringskjøring - lån                     .
RFVDZNB1            Start for etterbehandling av lån                   .
RFVD_ABGLEICH_CML_TRL     Konsistenskontroll mellom CML og parallell beholdningsstyring     .
RFVD_ARC_DEL_EUCR_ZUZ     Lånedokumentarkivering: Slett reorg.poster for ZUZ-EU-korreksjon.   .
RFVD_ARC_DOCS_RELOAD_PREPARE  Arkivering av lånebilag: Last inn arkiverte bilag på nytt (pakkevis) .
RFVD_ARC_DOCS_WRITE_PREPARE  Lånebilagsarkivering: Arkiver bilagsdata (pakkebeh.)         .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_ANALYSE   Lånebilagsarkivering: Kontroller hvilke bilag som kan arkiveres    .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_DELETE   Arkivering av lånebilag: Sletteprogram                .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_DISPLAY   Arkivering av lånebilag: Enkeltbilagsvisning             .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_RELOAD   Arkivering av lånebilag: Program for ny innlasting          .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_STATUS   Lånebilagsarkivering: Vis arkiveringsstatus              .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_WRITE    Arkivering av lånebilag: Skriveprogram                .
RFVD_ARC_EXCL_SET       Lånebilagsarkivering: Sett eller slett arkiveringssperre       .
RFVD_ARC_LOANREF_DELETE    Lånekobling - arkivering: Sletteprogram                .
RFVD_ARC_LOANREF_RELOAD    Lånkobling - arkivering: Program for ny innlasting          .
RFVD_ARC_LOANREF_REL_PREPARE  Lånkobling - arkivering: Program for ny innlasting          .
RFVD_ARC_LOANREF_WRITE     Koblingstype - arkivering: Skriveprogram               .
RFVD_ARC_LOANREF_WRITE_PREPARE Lånkobling - arkivering: Arkivere bilagsdata (pakkevis)        .
RFVD_AUTODRAFT_INFO      Visning av debetnotaer                        .
RFVD_AUTODRAFT_PROCESS     Opprett debetnotafiler                        .
RFVD_BAFIN_CALL_BTE      Program TEST_EXPORTKWGDATA                      .
RFVD_BAFIN_CLOSE_LOAN     Oppdater CML-tabellen for § 24 KWG og sett VDARL-DCLOSE       .
RFVD_BAIL_FEES         Kausjonsgebyrer                            .
RFVD_BILL_INFO         Vis fakturaer                             .
RFVD_BILL_PROCESS       Opprett fakturaer                           .
RFVD_BILL_REPRINT       Skriv ut fakturaer                          .
RFVD_CALL_MRM_LOAN       Kontrollprogram for MRM-modul lån                   .
RFVD_CALL_REPORTING_LOAN    Kontrollprogram for modul for detaljanalyse - lån           .
RFVD_CALL_TOTALCOMMITMENT_LOAN Kontrollprogram for lesemodul data for samlet engasjement lån     .
RFVD_CBR_PROCESS        Opprett filer for kredittbyrå                     .
RFVD_CHANGE_SOURCE_SYSTEM   Program RFVD_CHANGE_SOURCE_SYSTEM                   .
RFVD_CHGPTR_CREATE       Opprett endringspeker for lån manuelt                 .
RFVD_CHGPTR_DELETE       Reorganiser endringspekere for lån                  .
RFVD_CHGPTR_DISPLAY      Vis endringspeker for lån                       .
RFVD_CHK_CHANGE_AWTYP     RFVD_CHK_CHANGE_AWTYP                         .
RFVD_CHK_CHANGE_CLEARING    RFVD_CHK_CHANGE_CLEARING                       .
RFVD_CHK_CHANGE_PARTNER    Avstemming av partnerskifte                      .
RFVD_CHK_IOA          Rapport RFVD_CHK_IOA                         .
RFVD_CHK_MASS_REVERSAL     RFVD_CHK_MASS_REVERSAL                        .
RFVD_CHK_OPEN_ITEMS      RFVD_CHK_OPEN_ITEMS                          .
RFVD_CHK_PLANNED_RECORDS    RFVD_CHK_PLANNED_RECORDS                       .
RFVD_CHK_POSTED_RECORDS    RFVD_CHK_POSTED_RECORDS                        .
RFVD_CHK_POST_PLANNED_RECORDS Rapport RFVD_CHK_POST_PLANNED_RECORDS                 .
RFVD_CHK_REMOVE_CLEARING    RFVD_CHK_REMOVE_CLEARING                       .
RFVD_CHK_REVERSE_SINGLE_DOC  RFVD_CHK_REVERSE_SINGLE_DOC                      .
RFVD_CHK_SBEA         RFVD_CHK_SBEA                             .
RFVD_CHK_WITHHOLD       RFVD_CHK_WITHHOLD                           .
RFVD_CLOAN_DELETE_MODELS    Sletting av modellberegninger                     .
RFVD_CMS_DELETE_TABLES     Sletting av data etter migrering CMS                 .
RFVD_COMPARE_BW_FLOW      Testprogram for bevegelsesdata deltaekstraktor lån          .
RFVD_COMPARE_BW_RANL      Test for stamdataekstraktor                      .
RFVD_COMPARE_BW_STOCK     Anrop av ekstraktorer for beholdningsinitialisering (test)      .
RFVD_COMPRESSION_01      Bilagsdatasummering lån                        .
RFVD_COMPRESSION_CHECK     Summering av bilagsdata: Kontrollprogram               .
RFVD_COMPRESSION_EXCL_SET   Lånebilagssummering: Sett eller slett summeringssperre        .
RFVD_CONV_TPZ6_TDPZ6_640    Konvertering av tabell TPZ6, view V_TDPZ6               .
RFVD_CONV_TZZKD_640      Omstillingsrapport for tabell TZZKD, view V_TZZKDD          .
RFVD_CORR_BALANCECORRECTION  Korr.rapport: Tilpasn. saldokorr. etter omst. kontr.val.(bevTypegrp.) .
RFVD_CORR_BALANCETRANSFER   Korrigering av beholdningsomposteringsbevegelser etter OAKV til EURO .
RFVD_CORR_DISAGIO       Korr.rapport: Tilpasning disagio etter omst. av LV (kun beløp i LV)  .
RFVD_CORR_HISTORY       FS-CML - Vis korrespondansehistorikk                 .
RFVD_CORR_MASS         Opprett årsrentebevis                         .
RFVD_CORR_PAYMENT       Utligning av saldodifferanser i lokal valuta etter omstilling i LV  .
RFVD_CORR_PRINT_START     Start korrepondanseutskrift                      .
RFVD_CORR_PROLONGATION     Korr.rapport: Tilpasning tilsagnskapital etter OAKV ved forlengelse  .
RFVD_DEBTTR_API_TEST      API-testprogram for gjeldsovertakelse uten kapitaloverføring     .
RFVD_DUNNING_SEL        Purring - utvalgsdel (midlertidig versjon) lån            .
RFVD_DUNN_21          Purreforslag (midlertidig versjon lån)                .
RFVD_EFFINT_EU_STAT_UPDT    Oppdatering av strengt definert og årlig effektiv rente        .
RFVD_EUROUMST_BONITAET     Omstilling av kontraktsvaluta for kredittverdighet for en partner   .
RFVD_EUROUMST_OBJEKTE     Omstilling av kontraktsvaluta: Objekter                .
RFVD_EUROUMST_SICHERH     Omstilling av kontraktsvaluta: Sikkerheter              .
RFVD_EUROUMST_USERDATA     OKV: Omstill brukerdata i tabell VZSORT til EURO           .
RFVD_EVAL_PARTNER_01      Låneengasjement                            .
RFVD_IA_CHARGE_IF_TEST     Investorkontrakt testverktøy konter gebyrer              .
RFVD_IA_INPAYMENT_IF_TEST   Investorkontrakt testverktøy konter innbetaling            .
RFVD_IA_PAYOFF_IF_TEST     Investorkontrakt testverktøy tilbakebetaling             .
RFVD_IA_PAY_ON_REQUEST_IF_TEST Investorkontrakt testverktøy frigi betaling / betaling på anmodning  .
RFVD_INIT_COM_VAL_CLASS    Tilordning av generell vurderingsklasse for lånekontrakter      .
RFVD_INT_ON_ARREARS_POST    Oppdatering av morarenter i lån                    .
RFVD_IOA_CALCULATE       Forsinkelsesrenteberegning for forbrukslån              .
RFVD_IOA_CALC_MULT       Forsinkelsesrenteberegning for forbrukslån              .
RFVD_IOA_SET_BLOCKER      Fyll ut dato for forsinkelsesrentestopp                .
RFVD_LC_LOANCHARAC       Visning og vedlikehold av behandlingskjennetegn            .
RFVD_LOAN_DISTRIBUTE      Eksportgrensesnitt for lån                      .
RFVD_LS_ACT_SET        Rapport sett status "Er utført"                    .
RFVD_LS_CONT_SET        Tilbakeføring av lån fra fra status "Plan utført" til "Kontrakt"   .
RFVD_LS_PLAN_SET        Rapport sett status "Plan utført"                   .
RFVD_MAINTAIN_VDBIW_DATA    Vedlikehold av skyggetabell (VDBIW_DATA) for BW-ekstraktor i CML   .
RFVD_OBJECTS_K01        Lån: Korrigering av suspenderte grunnbokdata og pant i fast eiendom  .
RFVD_OBJECTS_K02        Lån: Opprydding i tilordninger grunnbokpartnere            .
RFVD_OP_TOOL_TEST       Testmiljø for ÅP-verktøy                       .
RFVD_PAY_PAYOFF_PAYMENTS    Opprett tilbakebetaling fra overskytende betaling           .
RFVD_PAY_PROCESS_SUSP     Opprett PPO-feilmelding for overskytende betalinger          .
RFVD_PAY_STOP         Opprett stoppfil for lockboxmetode                  .
RFVD_PBF_DEL_VDBEPP      Tilknytn. CML til parall. beholdn.styring: Korrigeringsrap. planposter.
RFVD_PRODUCT_COMPARE      Sammenligning av produktversjoner                   .
RFVD_PRODUCT_DELETE      Slett produkt                             .
RFVD_PRODUCT_TRANSPORT     Overfør alle produkter produktkategoriavhengig            .
RFVD_REPAY_CALL        Tilbakebetaling av lån                        .
RFVD_RLZ_LOAN         Balanse - restløpetider                        .
RFVD_SET_TRL_DATE       Referansedato for aktivering av beholdningsstyring          .
RFVD_STOP_ADMIN        Stoppadministrasjon - administrer stopp                .
RFVD_SWITCH_LOAN        Gå til kontrakter for finansielt prosjekt               .
RFVD_TEST_DISTRIBUTOR_INIT   Test initialisering for utvalgte lån                 .
RFVD_TRLE_ADJUST        TRLE: Avstemming mellom CML og parallell beholdningsføring      .
RFVD_TRLE_CHECK_CUST      Systemtilpasningskontroll for parallelle vurderingsområder      .
RFVD_TRLE_CORR_CT       TRLE: Korreksjon kapitalompostering                  .
RFVD_UPDATE_CONTROL_TABLE   Program RFVD_UPDATE_CONTROL_TABLE                   .
RFVD_UPDATE_PLANNED_RECORDS  Oppdater planposter fra arbeidsliste                 .
RFVEPBOOK           Report RFVEPBOOK                           .
RFVESBOOK           Program RFVESBOOK                           .
RFVFVVS1            Innholdsfortegnelse                          .
RFVFVVS2            Innholdsfortegnelse                          .
RFVI4010            Standardanalyse - partner                       .
RFVI4020            Standardanalyse - økonomiske enheter                 .
RFVI402S            Standardanalyse RFVI4020: Utvalgsrapport via logisk database IDF   .
RFVI4040            Standardanalyse - tomter                       .
RFVI4050            Standardanalyse - bygning                       .
RFVI4060            Standardanalyse - utleieenheter                    .
RFVI4070            Standardanalyse - leiekontrakter                   .
RFVI4080            Standardanalyse - grunnbøker                     .
RFVI60J            Utvalg av utleieenheter for sammenligningsbeholdning         .
RFVIAA01            Annullering av leiekontraktstilbud: Korrespondanse          .
RFVIAAED            Annullering av LK-tilbud: Enkeltvis korrespondanse          .
RFVIAB01            Tilgang av anleggsmidler                       .
RFVIAB30            Bevegelser for korrigeringsbeholdninger/anleggsmidler         .
RFVIAB_ALV01          Postering på anleggsmidler/korrigeringsbeholdninger          .
RFVIAE04            Oversikt - avregningsenheter for utleieenhet             .
RFVIAE05            Liste - avregningsenheter                       .
RFVIAE06            Bruk av utleieenheter i avregningsenheter               .
RFVIAEUG            Fordeling per leietaker                        .
RFVIAG01            Leieregulering - garasjeleiekontrakt: Korrespondanse         .
RFVIAIMMO01          Etterskuddsvis fastsetting av AIMMO-indikator i anleggstamdata    .
RFVIAKT0            Oversikt - kontrakter som skal aktiveres               .
RFVIAL01            Søknad til sentralbanken - indeksleiekontrakt: Korrespondanse     .
RFVIAN01            Leieregulering uavhengig av modus: Korrespondanse           .
RFVIAN01ID           Leieregulering uavhengig av modus: Korrespondanse           .
RFVIAOXX01           REse@rch: Massebehandling av tilbudsobjekter (SAP INTERAL USE ONLY)  .
RFVIAOXX02           REse@rch: Massebehandling av søknader (SAP INTERAL USE ONLY)     .
RFVIAOXX03           REse@rch: Generering av testdata (SAP INTERAL USE ONLY)        .
RFVIAP01            Leieregulering - Sveits: Korrespondanse                .
RFVIAPRT            Behandle tilbud                            .
RFVIAR10            Arkivering av søknader fast eiendom: Skriveprogram          .
RFVIAR100           Arkivering av forvaltningskontrakt - fast eiendom: Skriveprogram   .
RFVIAR101           Arkivering av forvaltningskontrakt - fast eiendom: Sletteprogram   .
RFVIAR103           Arkivering av forvaltningskontrakt - fast eiendom: Sette sletteind.  .
RFVIAR11            Arkivering av søknader - fast eiendom: Sletteprogram         .
RFVIAR20            Arkivering av tilbud - fast eiendom: Skriveprogram          .
RFVIAR21            Arkivering av tilbud - fast eiendom: Sletteprogram          .
RFVIAR30            Arkivering av bevegelser, leiekontrakt, fast eiendom: Skriveprogram  .
RFVIAR31            Arkivering av bevegelser - leiekontrakt - fast eiendom: Sletteprogram .
RFVIAR33            Arkiv. av bevegelser - leiekontrakt - fast eiendom: Sette sletteind. .
RFVIAR37            Arkivering av bevegelser - leiekontrakt - fast eiendom: Leseprogram  .
RFVIAR40            Arkivering av leiekontrakt - fast eiendom: Skriveprogram       .
RFVIAR40C           Arkivering IS-RE: Konvertering VIZNRN -" VIAROBJ til 4.0C       .
RFVIAR41            Arkivering av leiekontrakt - fast eiendom: Sletteprogram       .
RFVIAR43            Arkivering av leiekontrakt - fast eiendom: Sette sletteindikator   .
RFVIAR46            Arkivering av leiekontrakt - fast eiendom: Slette indekstabell    .
RFVIAR50            Arkivering av utleieenhet - fast eiendom: Skriveprogram        .
RFVIAR51            Arkivering av utleieenhet - fast eiendom: Sletteprogram        .
RFVIAR53            Arkivering av utleieenhet - fast eiendom: Sette sletteindikator    .
RFVIAR60            Arkivering av bygning - fast eiendom: Skriveprogram          .
RFVIAR61            Arkivering av bygning - fast eiendom: Sletteprogram          .
RFVIAR63            Arkivering av bygning - fast eiendom: Sette sletteindikator      .
RFVIAR70            Arkivering av tomt - fast eiendom: Skriveprogram           .
RFVIAR71            Arkivering av tomt - fast eiendom: Sletteprogram           .
RFVIAR73            Arkivering av tomt - fast eiendom: Sett sletteindikator        .
RFVIAR80            Arkivering av leiekontrakt - økonomisk enhet: Skriveprogram      .
RFVIAR81            Arkivering av økonomisk enhet - fast eiendom: Sletteprogram      .
RFVIAR83            Arkivering av økonomisk enhet - fast eiendom: Sett sletteindikator  .
RFVIAR90            Arkivering av avregningsenhet - fast eiendom: Skriveprogram      .
RFVIAR91            Arkivering av avregningsenhet - fast eiendom: Sletteprogram      .
RFVIAR93            Arkivering av avregningsenhet - fast eiendom: Sett sletteindikator  .
RFVIAS01            Generell informasjon i forbindelse med leieforhold: Korrespondanse  .
RFVIAVG2            Utleieenheter for sammenligningsbeholdning & &            .
RFVIBAGA            Beh. - inng. mva.: Kont. bag.beløp el. korr. av inng. mva. til tidl p..
RFVIBB01            Bankkausjon for leiekontrakt: Korrespondanse             .
RFVIBBCL            Ny beregning av sluttdato for korrigeringsperioden (22E -" 22F)    .
RFVIBE01            Merknad - korreksjonssaldoer med endret registreringsforhold     .
RFVIBE03            Visning av OS-relevante endringer - utleieenheter/leiekontrakter   .
RFVIBEPP            Korrektur av kontantstrøm etter ØMU-konvertering           .
RFVIBF00            Systemtilpasning - forvaltningskontrakt: Justere tabeller       .
RFVIBKCP            Kopiering av firmakodeavh. systemtilpasnings-innstillinger fast eiend..
RFVIBKDL            Sletting av firmakodeavh. systemtilp.-innstillinger - fast eiendom  .
RFVIBL10            Oppdater leieforhold fra historikk for leieforhold          .
RFVIBL20            Reparer historikk for leieforhold fra eksisterende leiekontrakter   .
RFVIBLRP            Reparasjon av de merkede bilagstypeendringer i samsvar med note 107478.
RFVIBTCI            Start av batch input-mapper i bakgrunnen               .
RFVICDAY            Aktiveringsbetingelser per uke / dag                 .
RFVICF00            Oppdatering av kontantstrøm                      .
RFVICHDO            Rapport for visning av endringsbilag til fast eiendom (objekter)   .
RFVICHMS            Leienivå for Sveits (liste)                      .
RFVICLBW            Sletting av bevegelser - fast eiendom                 .
RFVICN00            RE-kontroll: Periodisk kontering                   .
RFVICN03            RE-kontrakt: Periodisk kontering - protokoll             .
RFVICN50            Rapportering generell kontrakt                    .
RFVICN60            Kopierer BDT-tabellposter fra klient X til klient Y          .
RFVICN70            Etterhåndsgenerering av finansstrøm for den generelle kontrakt    .
RFVICN80            Visning av leieforpliktelser                     .
RFVICN90            Utvalg av kontakt via partner/kreditor/debitor            .
RFVICN91            Utvalg av kontrakt via objekter                    .
RFVICNTAX01          Korrektur merverdiavgiftsindikator - generell kontrakt        .
RFVICOPY            Stamdataobjekter fast eiendom - miljøanalyse og kopieringstilknytning .
RFVICORRH           Merk sentral oppvarming som "Intern avregning"            .
RFVICP01            Referansebevegelsestyper - fast eiendom                .
RFVICPOI_FIELDS        Støttede standardbrevfelt for Office-masseutskrift          .
RFVICPTC            SAPscript-korrespondanse: Systemtilpasningskontroll          .
RFVICPTL            Oversikt over brev og tekstmoduler                  .
RFVICPTM            Klientsammenligning av tekstmoduler                  .
RFVICUP0            Kontrollrapport for systemtilpasning av betingelsestyper og bev.typer .
RFVICUP3            Kontrollrapport - systemtilpasning: Betingelser som kan periodiseres .
RFVICUP4            Liste over referansebevegelsestyper                  .
RFVICUP5            Kontr.rapport - systemtilpasning: Ref.bev.typer for etterkonteringer .
RFVICUP6            Kontofastsetting: Liste og kontrollprotokoll             .
RFVICUP8            Kontrollrapport systemtilpasning - elektronisk kontoutskrift     .
RFVIDDEI_OBSOLET        Detaljposter: Faktisk                         .
RFVIDDEO_OBSOLET        Detaljposter: Forpliktelser                      .
RFVIDOPOOLD          Liste over åpne poster - debitorer med leiekontrakter         .
RFVIDUV1            Omsetningsavregning                          .
RFVIDUV2            Oversikt over allerede avregnede omsetningsleiekontrakter       .
RFVIDUV2N           Oversikt over allerede avregnede omsetningsleiekontrakter       .
RFVIDUV3            Simuler omsetningsavregning                      .
RFVIDUVA            Omsetningsavregning (avgrensning)                   .
RFVIDUVD            Rapport for sletting av omsetningsavtaler ved slettede betingelser  .
RFVIDUVS            Tilbakeføre omsetningsavregning                    .
RFVIDUV_SALES         Oversikt over manglende omsetningsoppgaver              .
RFVIDUV_STORNO_NEW       Tilbakeføre omsetningsavregning                    .
RFVIEA00            Eieravregning                             .
RFVIEA01            Tilbakeføring - eieravregning                     .
RFVIEP0001           Faktiske detaljposter                         .
RFVIEP0002           Detaljposter - forpliktelser                     .
RFVIEP0003           Detaljposter plan                           .
RFVIEPA001           Faktiske detaljposter for avregningsenheter              .
RFVIEPA002           Detaljposter forpliktelse - avregningsenheter             .
RFVIEPC001           Detaljposter faktisk leieavtaler                   .
RFVIEPC002           Detaljposter - forpliktelser - leiekontrakter             .
RFVIEPCD0           Utvalg av leiekontrakter med poster som skal utlignes         .
RFVIEPV001           Detaljposter fakt. forvaltningskontrakter               .
RFVIEPV002           Detaljposter - forpliktelser - forvaltningskontrakter         .
RFVIEPV003           Detaljposter budsj. forvaltningskontrakter              .
RFVIERMV            Endre samle-LK-nummer ved aktive og inaktive leiekontrakter      .
RFVIESR0            CH: ESR-spesialprogram - fast eiendom                 .
RFVIESR1            Utligningskonteringer ved firmakodeuavhengig inngående ESR - IS-RE CH .
RFVIESR9            CH: ESR-spesialprogram - fast eiendom                 .
RFVIEU01            Konvertering av leiekontrakter til euro: Korrespondanse        .
RFVIEUR3            S-RE: Etter euro-konvert. kontroll av bestemte betingelser for data .
RFVIEUR4            IS-RE: Etter eurokonvertering test for diverse tabeller        .
RFVIEUR5            Skattetabellkontroll for område IS-RE                 .
RFVIEV01            Kontrollere kompletterte leiekontrakter - hovedkontraktspartner    .
RFVIFA01            Leiekontrakt i næring: Korrespondanse                 .
RFVIFG01            Fri leiejustering - leiekontrakt i næring: Korrespondanse       .
RFVIFK01            Frigivelse av depositum: Korrespondanse                .
RFVIFKED            Frigivelse av depositum: Enkeltvis korrespondanse           .
RFVIFM01            Formular leiekontrakt i næring: Korrespondanse            .
RFVIFROB            Massefrigivelse - objekter                      .
RFVIFW01            Fri leieregulering - leiekontrakt for leilighet: Korrespondanse    .
RFVIFZ01            Regulering av valgfrie betingelser: Korrespondanse          .
RFVIGA01            Følgebrev for garasjeleiekontrakt: Korrespondanse           .
RFVIGEDI            RE bygning: Direct input                       .
RFVIGEGN            RE bygning: Direct input (generer)                  .
RFVIGESH            RE bygning: Direct input (vis)                    .
RFVIGM01            Formular garasjeleiekontrakt: Korrespondanse             .
RFVIGN01            Kostnadssamler for avregningsenhet                  .
RFVIGRDI            RE tomt: Direct input                         .
RFVIGRGN            RE tomt: Direct input (generer)                    .
RFVIGRSH            RE tomt: Direct input (vis)                      .
RFVIGU01            Leiejustering iht. sakkyndig uttalelse: Korrespondanse        .
RFVIHIER            Utvalg - fast eiendom (objekter) hierarkisk              .
RFVIHKAR            Avregning av oppvarm.kostn. - les A-bånd (evalueringsgrupper)     .
RFVIHKDR            Importere D-bånd - avregningsresultater - datautveksling varme.kostn. .
RFVIHKDR_ME_MV_SELECT     Liste over utleieenheter og leiekontrakter              .
RFVIHKDR_SHEIZZ        Utvalg av utleieenheter og leiekontrakter for             .
RFVIHKLW            Skriv betalinger for leietaker til avregningsfirma (L/M-bånd)     .
RFVIHKMW            Skriv betalinger for leietaker til avregningsfirma (L/M-bånd)     .
RFVIHKST            Oversikt over eksterne oppvarmingskostnader              .
RFVIIDX0            Kontroll for ikke vedlikeholdte indeksstatuser            .
RFVIIM00            Oppdeling av inng. mva.: Simulering, utføring, tilbakef. og protokoll .
RFVIIN01            Faktura for leie på grunnlag av FI-bilag: Første utskrift       .
RFVIIR01            Faktura for leie på grunnlag av FI-bilag: Gjenta utskrift       .
RFVIIS01            Nytt leiekontr.nr. etter dataoverf. fra annet system: Korrespondanse .
RFVIIS_MV_KUENGRUND      Analyse - oppsigelser av leiekontraker                .
RFVIITLBZX           RE: Vedlikehold manuell registreringssats, tjenestedato        .
RFVIITOR10           Oversikt over opsjonssatser for objekter i fast eiendom        .
RFVIITRUCI           Kontrollrapport: Tilordning av utleieenhet til korrigeringsbeholdn.  .
RFVIKA00            Bankprosedyre: Importer og tolk bankdata               .
RFVIKA02            Avregning av felleskostnader: Skriv ut brev fra liste over leiekontr. .
RFVIKA03            Tilbakefør avregning av fellesutgifter                .
RFVIKA05            Tilbakefør ekstern avregning av oppvarmingskostnader         .
RFVIKN01            Bekreftelse på oppsigelse av leietaker ikke på ønsket dato: Korresp. .
RFVIKOA0            Generering av bevegelsestyper til betingelsestyper          .
RFVIKOBA            Kontofastsetting: Liste og kontrollprotokoll             .
RFVIKOBL            Fritt kontoark for leietaker                     .
RFVIKOTCH           Program RFVIKOTCH                           .
RFVIKOZU            Tilordning - kontering                        .
RFVIKOZUAE           Konteringstilordning for avregningsenheter              .
RFVIKOZUVW           Konteringstilordning av forvaltningskontrakter            .
RFVIKV001           Oppsigelse / oppsigelsesbekreftelse: Korrespondanse          .
RFVIKVED            Oppsigelse fra utleier: Enkeltvis korrespondanse           .
RFVIKW01            Bekreftelse på oppsigelse fra leietaker på ønsket dato: Korrespondanse.
RFVILHAB            Avregn. av oppvarm.kostnader: Liste over alle avr.nr., leiet., arealer.
RFVILICB            ICI forms print                            .
RFVILICF            ICI: BULK LOCKING / UNLOCKING of the first instalments.        .
RFVILICL            ICI historical data report                      .
RFVILIRF            IRE one-time posting                         .
RFVILIRL            IRE historical data report                      .
RFVILIRS            IRE: Change Plan - Actual record indicator              .
RFVIMA001           Leiekontraktstilbud: Korrespondanse                  .
RFVIMACO            IS-RE: Leieregulering - beregning og simulering            .
RFVIMACO_45B          IS-RE: Leieregulering - beregning og simulering            .
RFVIMADC            Leieregulering - purring på reguleringer som ikke er godkjent     .
RFVIMAEA            IS-RE: Leiejustering - styring for aktivering/tilbakeføring/visning  .
RFVIMAED            LK-tilbud: Enkeltvis korrespondanse                  .
RFVIMAEU            Leiejusteringer etter EURO-konvertering                .
RFVIMAFCST           RE: leieregulering - Prognose for fremtidige leiebetalinger      .
RFVIMAFCSTC          RE: leieregulering - Prognose for fremtidige leiebetalinger      .
RFVIMARS            Visning av leiereserver ifølge sveitsisk lovgivning          .
RFVIMASSREV          Oppsigelse av leiekontrakter                     .
RFVIMATIVM2          Initialiser tabell TIVM2 (tillatte reg.modi per reguleringstype)   .
RFVIMATIVM3          IS-RE: Overføring av valgfrie betingelser som kan tilpasses      .
RFVIMATOOL01          IS-RE: Omnummerering LN-styringstabell (bare for intern bruk)     .
RFVIMAVZ            IS-RE: Leiejustering - tilordning av UE til sammenligningsbeholdninger.
RFVIMAXX01           IS-RE: Statuskorr. LK/UE etter tilbakef. av leiejust. (INTERN BRUK!) .
RFVIMAXX02           IS-RE: Korreksjonsprogram for tabell VIMI18 (BARE INTERN BRUK)    .
RFVIMAXX03           IS-RE: Sette ØE-valuta i UE-betingelsestopp (BARE INTERN BRUK!)    .
RFVIMAXX04           IS-RE: Korrigering VZZKOPO betalingsmåte "-" DFAELL "-" DVALUT    .
RFVIMAZA            IS-RE: Leieregulering - visning, aktivering, tilbakeføring      .
RFVIMAZB            Sammenligne justering etter leienivå og referanseleiligheter     .
RFVIMAZP            IS-RE: Vis protokoller                        .
RFVIMAZP_ALV          IS-RE: Vis protokoller                        .
RFVIME01            Tilordning av rom til utleieenheter                  .
RFVIMEDI            RE utleieenhet: Direct input                     .
RFVIMEDI_OLD          Dataoverføring til stamdata for utleieenhet - direct input-prosedyre .
RFVIMEGN            RE utleieenhet: Direct input (generer)                .
RFVIMEGN_OLD          Lagre utleieenhet i fil                        .
RFVIMESH            RE: Utleieenhet: Direct input (vis)                  .
RFVIMESH_OLD          Dataoverføring utleieenhet - vise/endre innhold i sekvensiell fil   .
RFVIMG00            Generering i ettertid - avregningsdeltakelse - LK for avregningsenhet .
RFVIMG00_MV          Ettergenerering av avregningsdeltakelse av LK             .
RFVIMH01            Purreliste                              .
RFVIMI01            Leieregulering indeksleiekontrakt: Korrespondanse           .
RFVIMIFR            Sette slettemerking - leiekontrakter                 .
RFVIMISA            Dataoverføring fra annet system - korrigering av inngående mva.    .
RFVIMISB            Overf. basissystem: Beregne blandingssatser for korrig.beholdninger  .
RFVIMK01            Kontoark for leieboer: Skjermliste eller korrespondanse        .
RFVIMK10            Kontoark: Skjermbildeliste                      .
RFVIMSUM            Konvertering av leienivå-tekster i språktabeller           .
RFVIMULTI01          Generering av testdata i Multicash- eller DTAUS-format - fast eiendom .
RFVIMULTI02          Generering av testfiler: MULTICASH- eller DTAUS- format - fast eiendom.
RFVIMV00            Formular - leiekontrakt: Korrespondanse                .
RFVIMV90            Utvalg av kontakt via partner/kreditor/debitor            .
RFVIMVDI            Direct input-leiekontrakter: Importer importfil            .
RFVIMVGN            Direct input leiekontrakter: Opprett importfil            .
RFVIMVHD            Behandling av leiekontrakter                     .
RFVIMVINFO1          Program RFVIMVINFO1                          .
RFVIMVSH            Direct input leiekontrakter: Vis/behandle importfil          .
RFVIMVVL            Forlengelse - leiekontrakter                     .
RFVIMW01            Generere batch input-mappe for endring av mva.kode ved akt. LK    .
RFVIMWVW            Justering - honorartyper og avgiftsindikator for forvaltningskontr.  .
RFVINA01            Avregning av felleskostn. for leiekontrakt og periode: Korrespondanse .
RFVINK01            Avregning av felleskostnader med avregnings-ID: Korrespondanse    .
RFVINK04            Vis konteringsprotokoll for avregning                 .
RFVINK20            Evaluering for FK-avregning: Resultat av sekundærfordeling      .
RFVINK20N           Evaluering for FK-avregning: Resultat av sekundærfordeling      .
RFVINK21            Evaluering for FK-avregning: Resultat av sekundærfordeling      .
RFVINK31            Vis hovedavregningsenheter med deltakende avregningsenheter i ALV   .
RFVINK42            Kostnader kontert direkte til leiekontrakter             .
RFVINKAS_DOCUMENTS       Etterkontering av bilag fra avregning av felleskostnader       .
RFVINKED            Avregning av till.kostn. for avregnings-ID: Enkeltvis korrespondanse .
RFVINK_BSID          Simulering av forskuddsbetalinger som skal inkluderes         .
RFVINTRA            Program RFVINTRA                           .
RFVIOA45A           IS-RE konvertering av arkiverte dokumenter til nye Business Obj., 4.5A.
RFVIOAXX01           IS-RE: Fyll ut korrigeringsprogram VIOB42-OBJNR_UP          .
RFVIOAXX02           IS-RE: Presisering av statusutviklinger for ØE-er + underobjekter   .
RFVIOB00            Økonomisk enhet: Objektutvalg (tomter og bygninger)          .
RFVIOB40            Oppretting VIOB40 fra VIOB09                     .
RFVIOBNR            Slett ONR00-poster som ikke brukes, for objekt i fast eiendom     .
RFVIOPWE            Liste over åpne poster oppdelt etter økonomiske enheter        .
RFVIOS01            Eieravregning: Korrespondanse                     .
RFVIPA00            Avgrensninger - partnerutvalg                     .
RFVIPA02            Gammel versjon: Aktiver regulering av forskuddsbetalinger/sjablonbeløp.
RFVIPA03            Avregningsresultat for betaler - fast beløp              .
RFVIPA04            Aktiver regulering - forskuddsbetalinger/sjablonbeløp         .
RFVIPB01            Personlig kausjon for leiekontrakt: Korrespondanse          .
RFVIPL01            Kopiering av kontantstrøm til budsjettversjon             .
RFVIPLN0            Start på planlegging for fast eiendom via objektutvalg        .
RFVIPM01            Samleregistrering av målebilag                    .
RFVIPROF            Rapport for utfylling av budsjett.profil for valgte økon. enheter   .
RFVIPRUEFVZGPO         Kontrollrapport: vzgpo-kunnr = bp000-kunnr              .
RFVIPTR6            Overføring av budsjettoppsett - fast eiendom             .
RFVIPTR7            Import av budsjettoppsett - fast eiendom               .
RFVIRBIM            Import av rapporter fra vilkårlig klient til aktuell klient      .
RFVIRCCOLLATERAL01       Depositum for leiekontrakt: Korrespondanse              .
RFVIRE00            Hierarki til fast eiendom, utvidet med bygningshierarki        .
RFVIRE01            Skriv ut faktura for leie på grunnlag av FI-bilag: Korrespondanse   .
RFVIRE03            Hierarki til fast eiendom, utvidet med bygningshierarki        .
RFVIRE04            Utvalg av hierarki til fast eiendom via logisk database        .
RFVIRE05            Hierarki - fast eiendom: Avregningsenheter ifølge økonomiske enheter .
RFVIRE06            Forvaltningskontrakter                        .
RFVIRE10            Korresp. - gjentatt kjøring av fakturautskr. på grl. av FI-bilag   .
RFVIRE20            Evaluer protokoll for fakturautskrift                 .
RFVIRE30            Fast eiendom: Merke poster for gjentatt utskrift etter debit.kjøring .
RFVIRE41            Faktura for leie på grl. av kontantstrøm: Korrespondanse       .
RFVIRE46            Korrespondanse - gjentakelse av fakturautskr. på grl. av kontantstrøm .
RFVIRECNAD0          Periodisering (generell kontrakt)                   .
RFVIRECNFILED         RE-kontrakt: Generer testfil for direkte inndata           .
RFVIREEP            Detaljinformasjon - avregningsenheter                 .
RFVIREEQ            Fast eiendom - detaljinformasjon - avregningsenheter         .
RFVIRFIM            Import av formularer fra vilkårlig klient til aktuell klient     .
RFVIRMAZ            Vise rom til utleieenhet                       .
RFVIRN00            Generell kontrakt - forlengelse                    .
RFVIRO01            Objekter (fast eiendom) (ØE/TM/BG/UE/LK) uten hierarkipresentasjon  .
RFVIRO02            Objekter (fast eiendom) (ØE/TM/BG/UE) uten hierarkipresentasjon    .
RFVIRO03            Objekter (fast eiendom) (ØE/TM/BG) uten hierarkipresentasjon     .
RFVIRO04            Objekter (fast eiendom) (ØE/BG) uten hierarkipresentasjon       .
RFVIRO05            Objekter (fast eiendom) (ØE/TM) uten hierarkipresentasjon       .
RFVIRO06            Objekter (fast eiendom) (ØE/UE) uten hierarkipresentasjon       .
RFVIRO07            Fast eiendom (objekter) (ØE/UE/LK) UTEN hierarkipresentasjon     .
RFVIRO08            Fast eiendom (objekter) (ØE/LK) UTEN hierarkipresentasjon       .
RFVIRO09            Fast eiendom (objekter) (ØE) UTEN hierarkipresentasjon        .
RFVIRPEA_OBSOLET        Detaljposter: Avregningsenheter                    .
RFVIRPGP01           Partnerrapport Münchner Rück med ALV                 .
RFVIRPI1            Indeksdata for leiekontrakter                     .
RFVIRPKOND1          Liste - betingelser                          .
RFVIRPME01           Utleiehistorikk for utleieenheter                   .
RFVIRPMV            Oversikt over utleieenheter                      .
RFVIRPP1            Partner for objekter - fast eiendom                  .
RFVIRPP2            Partner: Objekter - fast eiendom, adresser og bankforbindelser    .
RFVIRPP3            Partner: Objekter - fast eiendom, adresser og bankforb. (én linje)  .
RFVIRPP4            Partner for objekter - fast eiendom                  .
RFVIRPVIMIRA01         Avdrag leiekontrakter                         .
RFVIRS00            Utvalg av data for ny presentasjon                  .
RFVIRS10            RE: Generering av datoer for ny presentasjon for generelle kontrakter .
RFVIRUEK            Beh. av inng. mva.: Kontere alle korr. i korr.saldo til tidl. periode .
RFVIRUINSPECTION01       Inspeksjon av leieenhet for leiekontrakt: Korrespondanse       .
RFVISAD0            Legg inn utleieenheter som skal leies ut i tilbudsliste        .
RFVISAD4            Tilordne: Leiesøknad - tilbudsobjekter                .
RFVISAD5            Tilordne: Tilbudsobjekt - leiesøknader                .
RFVISAD9            Overføring søknad/leiesøknad til leiesøknader             .
RFVISADD            Oversikt over leiesøknader                      .
RFVISADS            Oversikt over tilbudsobjekter                     .
RFVISAL1OLD          Saldoliste - fast eiendom                       .
RFVISBW0            Leiesøknader                             .
RFVISBW1            Program RFVISBW1                           .
RFVISETS_BATCH         Vedlikehold sett av objekter - fast eiendom: Bakgrunnsbehandling   .
RFVISETS_LDB_AE        Vedlikehold sett av avregningsenheter: Utvalg fra databasen      .
RFVISETS_LDB_CN        Vedlikehold sett av generelle kontrakter: Utvalg fra databasen    .
RFVISETS_LDB_GB        Vedlikehold sett av bygninger: Utvalg fra databasen          .
RFVISETS_LDB_GR        Vedlikehold sett av tomter: Utvalg fra databasen           .
RFVISETS_LDB_ME        Vedlikehold sett av utleieenheter: Utvalg fra databasen        .
RFVISETS_LDB_MV        Vedlikehold sett av leiekontrakter: Utvalg fra databasen       .
RFVISETS_LDB_VW        Vedlikehold sett av forvalfningskontrakter: Utvalg fra databasen   .
RFVISETS_LDB_WE        Vedlikehold sett av økonomiske enheter: Utvalg fra databasen     .
RFVISL00            Fast eiendom - kontering                       .
RFVISL01            Konteringskjøring - oversikt                     .
RFVISL03            Protokoll for debiteringskjøring                   .
RFVISL04            Fast eiendom - konteringsprotokoll                  .
RFVISL05            Fast eiendom - konteringsprotokoll                  .
RFVISL10            Debiteringskjøring - start                      .
RFVISL12            Debit.kjøring - simulering                      .
RFVISL21            Debiteringskjøringer                         .
RFVISL41            Debiteringskjøring - ledige utleieenheter               .
RFVISL70            GAMMEL tilbakeføring - debiteringskjøring               .
RFVISL71            Tilbakefør. LK-debet, UE-debet, LK-per., FK-debet, FK-avr., CN-kont. .
RFVISL72            Tilpasn. av kontofastsettingstabell T033F til nye påvirkningsstørr.  .
RFVISL73            Merk poster for VISLID som TILBAKEFØRT, hvis ingen bilag finnes    .
RFVISLA0            Periodisering for bevegelsesposter - fast eiendom           .
RFVISLA7            GAMMEL tilbakeføring av periodisering (forvaltning av fast eiendom)  .
RFVISLB0            Intern bilagsregistrering fast eiendom                .
RFVISLB8            RE-kontrakt: Tilbakefør bilag                     .
RFVISLF8            Program med rutiner for debiteringskjøringer             .
RFVISME0            Utleieenheter                             .
RFVISPF0            Tilbakestill bevegelsessperre for debiteringskjøringer fra &     .
RFVISR01CNZ          Manglende omsetningsoppgaver: Korrespondanse             .
RFVISTIF            Inforapport for objekttyper, status og operasjoner          .
RFVISTOR            Tilbakeføring - kjøring av inng. mva.                 .
RFVISTR0            Slette status for alle objekter (fast eiendom)            .
RFVISTRN            Søk etter streng via utviklingsklasse                 .
RFVITCUK            SAPscript-tekstmoduler: Søking etter strenger, utdata av modulnavn  .
RFVITIV25_AVERAGE       Middelverdiberegning                         .
RFVITXBA            Bruksinformasjon for tekstmoduler                   .
RFVITXED            Anrop av SAPscript-redigeringsprogram                 .
RFVIUA01            Avregning av omsetningsbasert leie: Korrespondanse          .
RFVIUBMV00           Ompostering av åpne poster ved bytte av hovedleiertaker på debetsiden .
RFVIUE2SKZ           Overfør statikstiske nøkkeltall fra fordelingsenheter         .
RFVIUMLG            IS-RE: Kontroller fordelingstall mot arealer             .
RFVIURSE            Eksempel for bruk av bruker-Exit - leiejustering           .
RFVIVS01            Debiteringskjøring - forvaltning                   .
RFVIVS02            GAMMEL tilbakeføring - debiteringskjøring - forvaltningskontrakt   .
RFVIVST2            Program RFVIVST2                           .
RFVIVST3            Fordeling av inngående mva. etter registreringssats          .
RFVIVST4            Fordeling av inngående mva - evaluering                .
RFVIVST5            Tilbakeføring av fordeling - inng. mva. (forvaltning av fast eiendom) .
RFVIVST6            Konteringer til korreksjonssaldoer                  .
RFVIVST7            Månedlig behandling av inng. mva.: Nullsatsbeh., korrig., justering  .
RFVIVST8            Tilbakeføring - behandling av inng. mva. (forvaltning av fast eiendom).
RFVIVST9            Manuell behandling av inng. mva.                   .
RFVIVSTO            Sette indikator for frivillig registrering i leiekontrakter      .
RFVIVW01            Avregning av forvaltningskostnader                  .
RFVIVW02            GAMMEL tilbakeføring - avregning - forvaltningskontrakt        .
RFVIVWHL            Vise forvaltningskontrakt: Honorarliste                .
RFVIVWTH            IS-RE kontofastsettingskontroll - forvaltningskontrakt        .
RFVIVZ01            Avregningsoversikt: Justering av forskuddsbetaling per leiekontrakt  .
RFVIVZGPODAT          Programm RFVIVZGPODAT                         .
RFVIWA01            Følgebrev for leiekontrakt for leilighet: Korrespondanse       .
RFVIWB01            Forhåndsvarsel om byggetiltak: Korrespondanse             .
RFVIWC01            Leieregulering etter bygningetiltak: Korrespondanse          .
RFVIWE01            Leieregulering etter leienivå: Korrespondanse             .
RFVIWEDI            RE økonomisk enhet: Direct input                   .
RFVIWEGN            RE økonomisk enhet: Direct input (generer)              .
RFVIWESH            RE økonomisk enhet: Direct input (vis)                .
RFVIWI01            Leieregulering etter lønnsomhetsberegning: Korrespondanse       .
RFVIWM01            Formular - leiekontrakt for leilighet: Korrespondanse         .
RFVIWN01            Leieregulering iht. leilighetsvurdering - Nederland: Korrespondanse  .
RFVIWV01            Leieregulering iht. sammenligningsleie: Korrespondanse        .
RFVIXEF0            Justering av UE for ledighet ved skifte 2.22C -" 2.22D        .
RFVIXTID            Navneendring på deltakelses-ID-er                   .
RFVIZEN0            Etterbehandling av automatisk innbetaling               .
RFVIZL01            Innbetalinger sortert etter konteringsdato eller bilagsdato      .
RFVIZSP0            Utvalg av bilag for purreprogram (sette betalingssperre)       .
RFVIZWT10           Endring av betalingsdata                       .
RFVI_ANCO_VIBEBE_OS      Korrigering/analyse av tabellene VIBEBE og VIBEOS           .
RFVI_ANCO_VITAXA        Korrigerings-/vedlikeholdsprogram VITAXA               .
RFVI_ANCO_VITAXD        Korrigerings-/vedlikeholdsprogram VITAXD               .
RFVI_DEL_EMPTY_TURNOVER    Rappoet for sletting av tomme omsetningsoppgaver           .
RFVI_FUNC_LOC_FOR_REAL_ESTATE Tekniske plasser for objekter - fast eiendom             .
RFVI_MV_KOND_ENTW       Analyse av betingelseshistorikk - leiekontrakt            .
RFVI_ORDER_FOR_REAL_ESTATE   Ordrer til fast eiendom (obj.)                    .
RFVI_ORDER_FOR_REAL_ESTATE_OBJ Ordrer for enkeltobjekt                        .
RFVI_RECN_IST         Oversikt over simulerte avregningsresultat              .
RFVI_RECN_PLAN         Oversikt over planlagt omsetning og resulterende planlagt leie    .
RFVI_RECN_SALES        Oversikt over omsetning                        .
RFVI_USE_OF_ACCOUNTS      Bruksinformasjon for kontoer i IS-RE-kontofastsetting         .
RFVI_VITAXD_CONSTRUCT     Generering av avgiftstabell for fast eiendom fra FI-bilag       .
RFVI_VITAXD_SHOW        Analyse VITAXD (vedlikehold)                     .
RFVLST10            Tilbakeføring av inng. betalinger / retur av direkte remitteringer  .
RFVLST11            Tilbakeføring av inng. betalinger / retur av direkte remitteringer  .
RFVMABU            Konter morarenter                           .
RFVMFDAS            Liste over nødvendige overføringsfelt                 .
RFVMTZK4            Manuell tilordning av RANTYP for tabell TZK01/TZK0A          .
RFVOBJ01            Batch input for oppretting av objekter til et lån           .
RFVOBJ01_CREATE_STRUCTURE   Opprett struktur for forberedelse av overføring av objekter      .
RFVSIC01            Batch input for oppretting av sikkerheter.              .
RFVSIC01_CREATE_STRUCTURE   Opprett struktur for forberedelse av overføring av sikkerheter    .
RFVSOLD2            Lån: Konter budsjetterte poster                    .
RFVSOLD3            Debiteringskjøring - lån                       .
RFVSOLDINST          Konter planposter fra arbeidsliste                  .
RFVSOZI0            Fastsetting - spesialrenter                      .
RFVUBDAS            TR-OED: Evaluering av overførte lån                  .
RFVUBGP1            TR-OED: Evaluering av overførte forretningspartnere          .
RFVVWD01            Oversikt over tidspunkt                        .
RFVVZAL1            Tilgangs-/avgangsliste                        .
RFVWABG0            Verdipapirer: Utfør periodisering                   .
RFVWABG1            Verdipapirer: Annullering av periodisering              .
RFVWABG4            Verdipapirer: Tilbakeføring av periodisering             .
RFVWBEW0            Verdipapir: Utføre kursvurdering                   .
RFVWBEW1            Verdipapir: Konter vurdering av valuta                .
RFVWBLG3            Konteringsbilag - verdipapir                     .
RFVWBWS0            Verdipapir: Tilbakefør kursvurdering                 .
RFVWBWS1            Verdipapir: Tilbakefør vurdering av valuta              .
RFVWCH01            Securities Report for Swiss Regulatory Reporting (RFVWCH01)      .
RFVWDEP0            Depotutskrift                             .
RFVWDPR0            Verdipapirer: Depotliste                       .
RFVWDPR1            Verdipapirer: Depotliste                       .
RFVWERMR            Program MIGRATION_RIGHTS                       .
RFVWERST            Verdipapirer: Tilbakefør verdipapirrett                .
RFVWERST_NEU          Verdipapirer: Tilbakefør retter                    .
RFVWEUR1            TEST                                 .
RFVWINF2            Verdipapirinfo: Vis depotbeholdning for ID-nummer/depot        .
RFVWKF04            Tilbakestill konvertering: Kontofastsetting (verdipapir)       .
RFVWKMBU_NEU          Konter egenkapitaltransaksjon                     .
RFVWKMST_NEU          Tilbakefør egenkapitaltransaksjon                   .
RFVWLAC1            Amortized cost                            .
RFVWNWUM            Noteringsvaluta - konvertering                    .
RFVWORD0            Ordrer/ordreutføringer/ordreavregninger                .
RFVWPAB2            Verdipapirer: Utfør periodeavslutning                 .
RFVWPOJR            Verdipapirer: Konteringsjournal                    .
RFVWRATING_UMSETZEN      Konvertering av gamle vurderinger i den nye tabellen VWPRATING    .
RFVWRLZ0            Restløpetidsstatistikk                        .
RFVWTR00            Program RFVBTR01                           .
RFVWTT00            Kontrollere om det finnes inkonsistente databeholdninger.       .
RFVWWDV1            Terminkontroll - verdipapirer                     .
RFVWXFI1            TR-TM-SE: Konvert.rapport VP-konteringsbilag i konterte bevegelser  .
RFVWXFI3            TRTMSE: Avst. kontobok VP/hovedbok FI - tilbakeføring bare i kontobok .
RFVW_DEPOTGRUPPEN_1      Kontrollrapport for depotgrupper                   .
RFVW_DEPOTGRUPPEN_2      Kontrollrapport for depotgrupper                   .
RFVW_FWTR_AT10         Transaksjonskonvertering: Generering av transaksjonstyper       .
RFVW_FWTR_AT19         Transaksjonskonvertering: Generering - bevegelsestypetabell AT19   .
RFVW_FWTR_JBDOBJ1       Program RFVW_FWTR_JBDOBJ1                       .
RFVW_FWTR_T033X        Transaksjonskonvertering: Generering av kontofastsetting       .
RFVW_FWTR_T036V        Transaksjonskonvertering: Generering av tilordning av planleggingsnivå.
RFVW_FWTR_TZB0A        Trans.konvert.: Generering - tilordning av beholdningsstyringsprosess .
RFVW_FWTR_VTBFHA        Trans.konvertering: Generering av bevegelsesdata           .
RFVW_FWTR_VTBFHA_SINGLE    Transaksjonskonvertering: Enkeltkonvertering av transaksjon      .
RFVW_SEC_ACCOUNT_HOUSEBANK   Konvertering for depoter med intern bankkonto: Start         .
RFVZ5AWV            Oppgave til direktiv for utenrikshandel, Z 5 og Z 5a side 1      .
RFVZANL0            Batch Input-mappe for korr.kont. - inng. mva. og avskr.: BAV - f. ei. .
RFVZANL0_PERIOD        Batch I/P Session for Input Tax & Dep. Adjust. Postings: BAV-Real Est..
RFVZBAV0            Styringstransaksjon for BAV-lister                  .
RFVZBAV1            BAV-nedbetalingslister                        .
RFVZBAV2            BAV-til-/avgangslister                        .
RFVZBAV3            BAV-beholdningslister                         .
RFVZBAV7            BAV - formular PRF                          .
RFVZBAV8            BAV - formular PRF                          .
RFVZBAVH            Myndighetsrapporter: Tilgangsliste - formuesforvalter         .
RFVZBR00            Sentral rapport for rundskriv R 5/97                 .
RFVZBV01            BAV - eksempel 1 iht. rapport.krav for tyske forsikr.selskaper(Nw 101).
RFVZBV4A            BAV premiereservefondliste DV-01 - fast eiendom            .
RFVZBVN1            BAV-oppgave 102                            .
RFVZBVN2            BAV-oppgave 201 - inntekter fra og utgifter for finansielle anleggmid..
RFVZBVN6            Oppgave over utvikling av kapitalplasseringer             .
RFVZBZW0            Grensesnitt for AM - BAV-rapporter                  .
RFVZFWF_CONFIRM_DATA_DISPLAY  Frigivelse: Work item-oversikt                    .
RFVZFWF_SYNCHRONIZE      Program RFVZFWF_SYNCHRONIZE                      .
RFVZFXK1            Frigivelsesprosedyre: Korrigering av inkonsistenser          .
RFVZSAL2            Overgripende saldosammenligning (LÅN og VERDIPAPIRER)         .
RFVZTEXT            Søk etter og rediger SAPscript-tekstmod. pga. endring av strenger   .
RFVZTXBS            Anrop CALL_VIEW_MAINTENANCE for View VTDTTXBS             .
RFVZTXVA            Anrop CALL_VIEW_MAINTENANCE for View VTDTTXVA             .
RFW1099M            USA: Tilbakeholdt avgiftsrapport for 1099-MISC            .
RFWEDX00            Skifte av datamedium med diskett (vekselforevisning)         .
RFWEKO00            Vekseljournal                             .
RFWEKO01            Utvidet vekselinformasjon                       .
RFWEKO02            Utvidet vekseljournal med List Viewer                 .
RFWEKR00            Liste over innløsningsmåte - veksler + sjekker            .
RFWEKR01            Vekseladministrasjon                         .
RFWERE00            Analyse - VM/IF-avregningskontoer og oppgave over omsetningsavgiften .
RFWERE00A           Analyse - VM/IF-avregningskontoer og oppgave over omsetningsavgiften .
RFWMAN00            Purring på flere nivåer - vekselanmodninger              .
RFWOBL00            Vedlikehold av vekselforpliktelser                  .
RFWOBL00_NACC         Vedlikehold av vekselforpliktelser                  .
RFWOBL10            Vedlikehold av vekselforpliktelser for feilslåtte veksler før forfall .
RFWORKON09           Behandle tilordning av ÅP debitorer                  .
RFWT0010            Tilpasning av info om tilbakeholdt avgift til relevanter typer    .
RFWT0020            Ettergenerering og endring av tilbakeh. avgifts-data med sats på 0 % .
RFWT1000            Program RFWT1000                           .
RFWTAR10            Betalinger med tilbakeholdt avgift - Argentina            .
RFWTCT10            Sertifikater for tilbakeholdt avgift                 .
RFWTINT10           Generell rapport - utvidet tilbakeholdt avgift            .
RFW_EQ_SELFTEST        Program RFW_SELFTEST_3                        .
RFW_FLEQ_SELFTEST       Program RFW_SELFTEST_3                        .
RFW_FL_SELFTEST        Program RFW_SELFTEST_3                        .
RFW_GRAPH_SELFTEST       Program RFW_SELFTEST                         .
RFW_IBASE_SELFTEST       Program IBASE_SELFTEST_RFW                      .
RFYTXD00            Vis hjelpefunksjon for revisjonsfilindeks TTXI            .
RFYTXDISPLAY          Program for displaying a list of documents for the external tax system.
RFYTXDISPLAY_NACC       Program for displaying a list of documents for the external tax system.
RFYTXF00            Tvungen oppdatering av ekstern revisjonsfil              .
RFYTXF00_NACC         Forced Update of External Audit File                 .
RFYTXT10            External Tax Interface: Test Utility for CPI/C Connection       .
RFYTXU00            Oppdat. av audit-filer hhv. sales tax registers fra ekst. avgiftssys. .
RFYTXU00_NACC         Update audit files and tax registers from external tax system     .
RFYTXUPDATE          Batch program for updating external tax system            .
RFYTXUPDATE_NACC        Batch program for updating external tax system            .
RFZALI00            Betalingsliste                            .
RFZALI10            Betalingsregulering - unntaksliste                  .
RFZALI20            Betalingsliste                            .
RFZALKHU            Avrund betalingsbeløp til hele Forint                 .
RFZAVP01            Konverteringsrapport: Omstilling av objektadresser til SAA      .
RFZEVT01            TEST: Distr. av innbet., oppretting av kontoutskrifts- og konvert.fil .
RFZEVT02            Leser Multi Cash-filer for visning                  .
RFZEVT03            TEST: Distr. av innbet., oppretting av kontoutskrifts- og konvert.fil .
RF_CONVERT_FBLX_LINE_LAYOUTS  Detaljpostvisning: Konvertering av oppsett ved oppgradering til 4.6  .
RF_FILL_FKBER_LONG       Fyll felt BSEG-FKBER_LONG                       .
RF_SPELL            Kontroller konvertering av beløp eller tall til bokstaver       .
RF_STEUERINFO         Avgiftsinformasjon for et land                    .
RF_TEST_CONVERSION       Test for fastsetting av bankkontonumre med mer enn 18 sifre      .
RF_TEST_CONVERSION2      Test for fastsetting av kontonr. (hovedbankforb.) m/mer enn 18 pos.  .
RGALLOC3            Allokering: Slette detaljposter som ikke lenger blir brukt      .
RGALLOC4            Kontroller systemtilpasningsinnstillinger for allokering       .
RGALLOC5            Massesletting - allokeringssykluser                  .
RGAOV             Syklusrapport (spesial-ledgers)                    .
RGBALANCE           Utdata saldoer fra kontoer                      .
RGBCFL00            Oppdatering av FI-SL-programmer                    .
RGBSIS01            Faktiske detaljposter til tabell GLT0 (BSIS/BSEG)           .
RGC880B0            Bruksinformasjon for valutaomregningsmetoder             .
RGCAUSHY            Evaluering av summer - hierarki                    .
RGCCDB00            Avstemming av artskontoer med utvidede artskontoer          .
RGCCUSUP            Utskrift av valutaomregningsmetode                  .
RGCDDC00            Kontroll av manglende tilordninger artskontoer "-" konsernkonto    .
RGCDDP00            Utskrift av kontotilordning direkte kontering             .
RGCDOW30            FI-LC: Nedlasting av FI-dataekstrakter                .
RGCEDR20            Nedlasting av ekstrakt til R/2-FI-KONS                .
RGCEUR40            Kons.-Ledger: Valutatype 30 --" 80                  .
RGCEUR41            Konsoliderings-Ledger: Valutatype 80  " 30              .
RGCEUR50            Konsolideringsforberedelses-ledger: Avstemming og analyse       .
RGCEUR51            Justering av GLT3 ved identisk lokal valuta og konsernvaluta     .
RGCEUR90            Bekreftelse bruker: Alle avstemminger er gjennomført         .
RGCKKR00            Konsernandeler                            .
RGCMOT00            Modifisere data for enkelt regnskapsavslutning            .
RGCMOT01            Differanser mellom FILCT og FILCA                   .
RGCOPYGLT0           Fleksibel hovedbok: Totaloverføring fra GLT0             .
RGCPCU41            Konsolidering: Fleksibel opplasting - systemtilpasning        .
RGCPOS02            Vedlikehold av kons.kto. i artskto. fra kons. bal.-/res.regnsk.strukt..
RGCUMR00            Valutaomregning konsolidering                     .
RGCUMRGE            Omregning                               .
RGCUMRIT            Ubrukte posisjoner ved valutaomregning                .
RGCVIM00            Anrop viewvedlikehold                         .
RGEN_US_CUST          Kundetilpasset program for aktivering/deaktivering US-utvidelser   .
RGEURBA2            Generering av korrekturlinjer, for å bringe FI-SL-bilag på Saldo 0  .
RGEURBAL            Adderer totalposter i en Ledger og viser en differanse på saldo 0.  .
RGFLEX_EUR_CHECK_BALANCE    Program RGFLEX_EUR_DOC_CHECK_BALANCE                 .
RGFLS0P            FI tabellkonvertering "-" åpne poster til referansedato (utvalg)   .
RGFLS1P            FI analysefase "-" åpne poster på referansedato (utvalg)       .
RGFL_DIFBAL_SHOW        Visning av protokoll for RFEWA009/010                 .
RGFL_ZERO_BALANCE       Analyse av protokoll for RFEWA012/RFEWA013/RFEWA014          .
RGGD1300            Visning av summeringspost GD13                    .
RGGD1300_FISL         Visning av summeringspost GD13                    .
RGGD1300_FIX          Visning av summeringspost GD13                    .
RGGD1300_FLEXGL        Visning av summeringspost GD13                    .
RGGD2300            Detaljpostsøk GD20                          .
RGGD2300_FISL         Detaljpostsøk GD20                          .
RGGD2300_FIX          Detaljpostsøk GD20                          .
RGGD2300_FLEXGL        Detaljpostsøk GD20                          .
RGICGLU2            FI-SL: Oppdatering av intern struktur GLU2              .
RGICOPY0            Kopier brukerexitprogrammer i FI-SL                  .
RGISETAA            Vedlikehold av prosesstype for oppdateringen             .
RGISETGL            Vedlikehold av konteringstype i det utvidede hovedbokregnskapet    .
RGJACD00            Display Change Documents for Joint Operating Agreement        .
RGJAIN00            Joint Operating Agreement master data catalog             .
RGJARC01            JV-Data Archiving (JV_OBJECT)                     .
RGJARC02            JV-Billing Archiving (JV_Billing)                   .
RGJARC03            JV-Bank Account Switching documents archiving (JV_BANK_SW)      .
RGJARC04            JVA process event archiving (JV_EVENT)                .
RGJBUR00            Joint Venture Payroll Burden Clearing                 .
RGJDEL00            Delete Joint Venture Master (not posted)               .
RGJDEL01            Deletion Program for Deleting Archived JV-Data (JV_OBJECT)      .
RGJDEL02            Deletion Program for Deleting Archived JV-Billing Data (JV-Billing)  .
RGJDEL03            Deletion Program for deleting archived JVA banking data (JV_BANK_SW) .
RGJDEL04            Deletion Program for Deleting Archived JV-Event Data (JV_EVENT)    .
RGJEGH00            OPER Venture-EG List                         .
RGJESC00            Overhead Rate Escalation/Reduction Calculation            .
RGJGLXC1            Activate company in JV                        .
RGJGLXC2            Deactivate company in JV                       .
RGJGLXC3            Deactivate company in JV                       .
RGJGLXCU            Activate/Deactivate company in JV                   .
RGJGRA01            Hierarchy Graphics for JOA Master Data Objects            .
RGJINF00            Joint Venture master data catalog                   .
RGJJVD00            Joint Venture Detailed Information                  .
RGJJVDEL            Delete Joint Venture Data of a Company                .
RGJJVDL1            JV/CO Configuration aids - NOT yet released - status unfinished    .
RGJJVDL2            JV/CO Configuration aids - NOT yet released - status unfinished    .
RGJJVPO1            Plan Line Items for Table JVTO1                    .
RGJJVSO1            Actual Line Items for Table JVTO1                   .
RGJJVSO2            Actual Line Items for Table JVTO2                   .
RGJJVTO1            Summary Records from Table JVTO1                   .
RGJJVTO2            Summary Records from Table JVTO2                   .
RGJMCD00            Display Change Documents for Joint Venture Master Tables       .
RGJNOUXD            Valuation of foreign curr. balances of GL accounts at a posting period.
RGJOAD00            Joint Operating Agreement Detailed Information            .
RGJOADEL            Delete Joint Operating Agreement Master Data             .
RGJOBJBI            JVA-Objectnumbertest with respect to code combinations JVTO2 - JVOO2 .
RGJOBJJV            JVA-Objectnumbertest with respect to code combinations of JVTO1-JVOO1 .
RGJOHD00            Joint Venture Overhead Detail                     .
RGJOVR00            Joint Venture Overhead Calculations                  .
RGJOVR01            Joint Venture Overhead Calculations                  .
RGJPCO00            Joint Venture Cost Calculations - International            .
RGJRDA01            Example for reading archived actual line items (AO JV_OBJECT)     .
RGJRDA02            Example for reading archived actual line items (AO JV_BILLING)    .
RGJRDP01            Example for reading archived planning line items (AO JV_OBJECT)    .
RGJRDT01            Example for reading archived totals (Archiveobject JV_OBJECT)     .
RGJRDT02            Example for reading archived totals (Archiveobject JV_BILLING)    .
RGJREL01            JV-Data reloading (JV_OBJECT)                     .
RGJREL02            JV-Billing data reloading (JV_BILLING)                .
RGJREL03            JVA Bank account switching archived data reloading (JV_BANK_SW)    .
RGJREL04            JVA process event archived data reloading (JV_EVENT)         .
RGJRXT00            Billing extracts                           .
RGJTKA04            Create new business activity for controlling area           .
RGJTSWDC            Display Switch document for selected JV doc in VBA          .
RGJVACDL            JV CRP pricing data - Deleting of archived data            .
RGJVACIC            JV CRP pricing data - Creating of archive index            .
RGJVACID            Program for deleting indices of JV_PRICING archives          .
RGJVACWR            JV CRP pricing data - create archive                 .
RGJVADIR            Update TADIR                             .
RGJVATAX            Advance Return for Tax on Sales/Purchases               .
RGJVBASW            JV Bank Account Switches                       .
RGJVBE01            Billing data selection: Invoice / Statement              .
RGJVBE02            Billing data selection: Expenditure detail / supplemental detail   .
RGJVBJ01            Jade File Generation for Auditing                   .
RGJVBJ02            Jade File Generation for Auditing                   .
RGJVBR10            Billing output: Hard copy billing                   .
RGJVBR20            Hardcopy billing configuration analysis report            .
RGJVBR22            JV Billing Extract Reconciliation Report               .
RGJVBRTH            Billing threshold check                        .
RGJVBUP1            Update Billing Extracts for New and Changed Fields          .
RGJVBUP2            Change report for jvbx                        .
RGJVBUPD            Change report for jvbx                        .
RGJVC001            Program to delete duplicate entries in JVOO1 and JVTO1        .
RGJVCB10            Cutback                                .
RGJVCC00            JVA: Copy/delete configuration for company code            .
RGJVCCRC            Cash Call Reclassification                      .
RGJVCF00            JVA GL-X Carry Forward Program - RGJVCF00 (JVA GL-X ledgers only)   .
RGJVCF02            JVA GL-X Carry Forward Program - RGJVCF02 (all GL-X ledger possible) .
RGJVCNET            Convenience Netting                          .
RGJVCORB            Correction program for false JV documents created by CO        .
RGJVCPEG            Current Period Equity Group Changes                  .
RGJVCUPA            Customizing Partner Address                      .
RGJVCYP1            Print of all Cycle Information for Joint Venture Accounting      .
RGJVEA10            Prior period equity adjustment                    .
RGJVEC00            Pre-Cutback Equity Change Management                 .
RGJVEDI1            Translator for test purpose only (Inbound EDI) Text Document     .
RGJVEDI2            EDI Inbound Reports (Cost Objects/Account Mappings)          .
RGJVEDIA            JV EDI Inbound: IDOC Status Report                  .
RGJVEDIB            JV EDI Inbound: Invoice and Operating Statement            .
RGJVEDIC            JV EDI Inbound: Unusual Expenditure Report (819)           .
RGJVEDID            JV EDI Inbound: Memo AFE Projects                   .
RGJVEDIE            JV EDI Inbound: Expenditure Comparison Report             .
RGJVEDIG            810 to 819 Property IDoc Comparison Report              .
RGJVEDII            JV EDI Inbound Process code configuration               .
RGJVEDIO            JV EDI Billing                            .
RGJVEDIR            Reset EDI inbound partner for processing               .
RGJVEDIX            EDI Outbound Basic Configuration for new Client/Company/Billing-Struc..
RGJVEG00            JV Equity Groups                           .
RGJVEUR3            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR4            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR6            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR7            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR8            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR_BALANCE_REBUILD    Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR_CORRECT_CO_DOCS    Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR_SINGLE         Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEVNT            Display event table                          .
RGJVFARM10           Farm in/out & Re-Determination                    .
RGJVFARM20           Farm IN/Out: Cutback Correction for Inter-Company Partner      .
RGJVFARMCC           Farm IN/Out: Change for billing ledger                .
RGJVFARMCC2          Farm IN/Out: Cash Call correction                   .
RGJVGJ4A            Periodic updates for company code                   .
RGJVGJ4A_MCC          Periodic updates for multiple company codes in JVA          .
RGJVHBCH            House Bank Switching                         .
RGJVIMCOR003          Find unnecessary JVJV documents                    .
RGJVINST            JV Installation for a client                     .
RGJVJOBC            JV Job Load Balancer                         .
RGJVLB00            Load balancing for JV processes                    .
RGJVLBOX_DATA_CREATION     Lockbox data creation based on JV ledger               .
RGJVOO2            Correction program for JVOO2                     .
RGJVPLRP            Delete and repost JV plandata created by CO              .
RGJVPMSTART          Initialize Production Month Data                   .
RGJVPNET            Partner Netting                            .
RGJVRDFN            Read file from PC for update JVSO1                  .
RGJVREC1            Simulate the posting of an FI document                .
RGJVREC3            Simulate the posting of an existing MM document            .
RGJVREC5            Report to repost FB08 documents which are missing in JV        .
RGJVREC7            Re-post a clearing document                      .
RGJVREC8            Reverse and rebook non-clearing FI documents             .
RGJVREC8B           Reverse and Rebook of MM invoice documents              .
RGJVREC9            Reverse and rebook of MM documents                  .
RGJVRECS            Missing JV document list                       .
RGJVREPO            Joint Venture Information System                   .
RGJVROLLUP           Find the correct rollup and start the rollup processing        .
RGJVRU00            Suspense projects and equity groups                  .
RGJVRXDT            Transfer automatic postings to CO                   .
RGJVSO10            List JV single items                         .
RGJVSO10_OLD          Summary ledger line items                       .
RGJVSO20            JV Billing items                           .
RGJVSO20_OLD          Billing ledger line items                       .
RGJVTAX2            Advance Return for Tax on Sales/Purchases               .
RGJVTAXR            Advance Return for Tax on Sales/Purchases               .
RGJVTAXR_NEW          Advance Return for Tax on Sales/Purchases               .
RGJVTO10            Drill-down receiver report dispatcher                 .
RGJVUCUR            Funding Currency by Equity Group Update                .
RGJVUDOC            Compare FI/CO/MM document and JV document               .
RGJVUXDT            Unrealized exchange differences                    .
RGJVVBAT            Create Table Entries for VBA Switching                .
RGJVW001            Valuation of foreign currency PO's assigned to an account       .
RGJVXMODIF           Maintain modifications                        .
RGJV_BILLING_SUPPLEMENT    Supplent for billing report                      .
RGJV_CC_RECLASS        JV Cash Call Reclassification with Rollforward            .
RGJV_DOC_COMPARE        JV document comparison                        .
RGJV_ICMAP_CHECK_ALL      Check consistency of intercompany mapping for cutback         .
RGJV_PRODPER_FIX        Template for Program to fix production Period inf. on JV line items  .
RGJX20C9            RGJX20C9   Maintain and check JV specific tables in customer client .
RGLCHK00            Kontroller rollup                           .
RGLDEL00            Slette Rollup-historikk                        .
RGLEXE00            Utfør rollup                             .
RGLEXE02            FI-ALE: Eksportere omsetningstall for artskontoer (Rollup)      .
RGLEXE03            RCL-ALE: Eksport av avstemmingsledger (rollup)            .
RGLFUNCA            Faktiske detaljposter til tabell GLFUNCT (foreldet - erst. RGUGLFUNCA).
RGLISDEA            Actual Line Items for Table GLISDET                  .
RGLITGEN            Generere nye oppdateringsmoduler (per totaltabell)          .
RGLPLC00            Kopier budsjettmal                          .
RGLPLIMPORT          Import av budsjettoppsett                       .
RGLRVDOC            Dokumenter rollup-definisjon                     .
RGLUMS01            Konvertering av rollup-definisjoner til objekttabeller        .
RGMBUDGET_TRANSFER_TO_FM    Overfør GM-bevilgning til disposisjonsregnskap            .
RGMDTUSED           Vis tilordninger for avledningsverktøy                .
RGMGAAPPOST          Konter tilskuddsstyring-GAAP-periodiseringer (pr. tilskudd)      .
RGMIDCPOST           Konter indirekte kostnader (definert av tilskuddsyter/tilskudd)    .
RGMRIB_FMREC_UPD        Rapport RGMRIB_FMREC_UPD                       .
RGMSETCLASS_02         Tilskuddsforvaltning: Sett for inntekts-/utgiftstype         .
RGMSETCLASS_03         Tilskuddsforvaltning: Sett for inntekts-/utgiftstype         .
RGMSETGRANTNONE        Definer ikke relevant tilskudd                    .
RGMSETPROGRAM_02        Tilskuddsforvaltning: Sett for inntekts-/utgiftstype         .
RGMSETPROGRAM_03        Tilskuddsforvaltning: Sett for inntekts-/utgiftstype         .
RGPARTNER_ACCOUNT       Rapport motkonto                           .
RGPLEP01            FI-SL: Aktiver oppdatering av budsjettdetaljposter          .
RGPLEP02            FI-SL: Aktiver oppdatering av detaljposter i budsjett.        .
RGPSAX47_PSC_TO_PSA_INSERT   create testdata for xpra                       .
RGPSAXENT20_INSERT       Programm to create Testdata                      .
RGPSAXENT20_INSERT2      create testdata for XPRA                       .
RGPSA_ACTUAL_ROLLUP      PSA Actual Rollup                           .
RGPSA_BCF           Year End Carry Forward Selection Screen                .
RGPSA_CALC_ACTUAL       PSA Calculation - Actual                       .
RGPSA_CALC_PLAN        PSA Calculation - Plan                        .
RGPSA_CALC_PROCESS       PSA Calculation                            .
RGPSA_CALC_REV_ACTUAL     PSA calculation reversal                       .
RGPSA_CALC_REV_PLAN      PSA calculation reversal                       .
RGPSA_CALC_TRANSFER      PSA Transfer Funds                          .
RGPSA_CALC_TRANSFER_REV    Reverse Manual PSA Transfer Postings                 .
RGPSA_COPY_VERSION       PSA Copy to Plan: Initial Screen                   .
RGPSA_COST_ADJUSTMENT     PSA Cost Adjustment                          .
RGPSA_COST_ADJUSTMENT_REV   PSA Cost Adjustments Reversal                     .
RGPSA_DISP_DOC         PSA documents by period                        .
RGPSA_ET_TRANSFER       PSA entitlement transfer calculation                 .
RGPSA_ET_TRANSFER_REV     Entitlement Transfer Reversal Calculation               .
RGPSA_EXIT           Maintain rollup exit program for PSC                 .
RGPSA_INITAL_SETUP       Report RGPSA_INITAL_SETUP                       .
RGPSA_LIFTING_UPDATE      PSA Manual Terminal Lifting Split by PSC               .
RGPSA_PARTNER_LIST       Partner List Report                          .
RGPSA_PERIOD          PSA Period Management                         .
RGPSA_PI_MALAYSIA       PSA Terminal Production Interface                   .
RGPSA_PLAN_ROLLUP       PSA Rollup for Planning                        .
RGPSA_PRINT_ENTITLE      PSA Independent Entitlement Report                  .
RGPSA_PROD_INT         PSC Production Information Interface                 .
RGPSA_REP_ADJ         Volume Adjustments from Adjustment Table               .
RGPSA_REP_LIFT         Lifting Data                             .
RGPSA_REP_PARTNER       JV Partner Entitlement Report                     .
RGPSA_REP_PRICE        Flat Prices                              .
RGPSA_REP_PROD         Production Data with Adjustments                   .
RGPSA_REP_PSC         PSC Master Data                            .
RGPSA_REP_STORAGE_PRINT    Statement of Storage Entitlement Report                .
RGPSA_REP_STORAGE_UPD     Statement of Storage Entitlement Report                .
RGPSA_REP_VOLTYPE       Volumes per Volume Type                        .
RGPSA_STOCK_ADJUSTMENT     PSA Stock Adjustments                         .
RGPSA_STOCK_ADJUSTMENT_REV   PSA Stock Adjustments Reversal                    .
RGPSA_TABLE_CREATE       Maintain and check PSA specific tables in customer client       .
RGPSCRUEXIT          Maintain rollup exit program for PSC                 .
RGPSC_CALC           PSC Calculation Program                        .
RGPSC_CALC_REV         PSC calculation reversal                       .
RGPSC_DISP_DOC         PSC documents by period                        .
RGPSC_INPUT          PSC Production Information Interface                 .
RGPSC_PERIOD          PSC Period Management                         .
RGPSC_RPT01          Calculation by Partner                        .
RGPSC_RPT02          main program for gppsc_rpt01                     .
RGPSC_RPTDC          PSC documents by period                        .
RGPSC_TRANSFERS        PSC Transfer Funds                          .
RGPSC_TRANSFERS_REV      Reverse Manual PSC Transfer Postings                 .
RGRC_LOG            Display Error Log for Goods Receipt Costing              .
RGRDCJ00            Report Writer: Katalog for rapportgruppe               .
RGRDCJ10            Katalog: Rapportgruppe                        .
RGRDCL00            Report Writer: Bibliotekskatalog                   .
RGRDCL10            Katalog: Bibliotek                          .
RGRDCR00            Report Writer: Rapportkatalog                    .
RGRDCR10            Katalog: Rapport                           .
RGRDCS00            Report Writer: Katalog for standardoppsett              .
RGRDCS10            Katalog: Standardoppsett                       .
RGRDDC00            Report Writer: Liste over mulige nøkkeltall              .
RGRDEL00            Report Writer: Slette rapporter og sett til en ikke-installert tabell .
RGRDLINC            Program RGRDLINC                           .
RGRDLINC_OLD          Slett genererte programincludes som ikke brukes lenger        .
RGRGEN00            Generer rapportgruppe med eget aktivt minneområde.          .
RGRGEN01            Generer ekstrakt i eget aktivt minneområde              .
RGRGENSI            Report Writer / FI-SL: Generer rapp. for summeringsposter/det.poster .
RGRGPDEL            Sletting av genererte program-includes som ikke lenger er i bruk.   .
RGRGRIX4            Report Writer: Ekstraktbehandling                   .
RGRJBG00            Report Writer: Generer rapportgrupper                 .
RGRJTE00            Report-Writer: Eksport av rapportgrupper               .
RGRJTF00            Report-Writer: Kopiering av rapportgrupper fra kildeklient      .
RGRJTI00            Report Writer: Importer transportobjekter               .
RGRLDC00            Report-Writer: Biblioteksliste                    .
RGRLNG00            Kundetilpasning av språkene for Report-Writer             .
RGRLTE00            Report-Writer: Eksport av biblioteker                 .
RGRLTF00            Report Writer: Kopiering av biblioteker fra kildeklient        .
RGRMTE00            Report Writer: Eksportering av maler                 .
RGRMTF00            Report Writer: Kopier maler fra kildeklient              .
RGRMTI00            Report Writer: Importer transportobjekter               .
RGRNDC00            Report-Writer: Liste over symbolske navn på sett           .
RGROBJ00            Konvertering av Report Writer til totaltabeller med objekter     .
RGROLD2N            Konvertering av settnavn i Report Writer-rapporter til sett-ID    .
RGRPEDIT            Report Writer: Anrop redigeringsprogram                .
RGRPGA01            Samlebehandling: Tilordne WBS-elementer via liste           .
RGRPGA03            Evaluering: Alle gyldige planleggings-WBS-elementtilordninger     .
RGRPORTAL_TEST         Data overført til PortalALV:                     .
RGRRCONV_T803G_UML       Konvertering av omlyder i nøkkeltallsformler             .
RGRRCONV_VAR          Report Writer: Konvertering av varianter               .
RGRRCONV_VAR1         Report Writer: Konvertering av varianter (hjelperapport)       .
RGRRCORR_T801W         Korrigeringsrapport for T801W registreringer med feil         .
RGRRDC00            Report Writer: Liste over rapportdefinisjon              .
RGRREF00            Foreldet: Struktur for Report Writer-referansedata (tabell 803Z)   .
RGRREGXL            Registrere Report Writer Excel Link                  .
RGRREL00            Report Writer: Tilbakestill brukernavn                .
RGRRTE00            Report-Writer: Eksport av rapporter                  .
RGRRTF00            Report Writer: Kopiering av rapporter fra kildeklient         .
RGRSETPW            Report-Writer: Endre passord for lagrede data             .
RGRSJS99            Report Writer: Sette status "generere på ny" for alle rapportgrupper .
RGRSTE00            Report-Writer: Eksport av standardoppsett               .
RGRSTF00            Report Writer: Kopiering av standardoppsett fra kildeklient      .
RGRSTXM0            Report Writer: Konvertering av SAPscript-tekster for versjon 3.0A   .
RGRTDF01            Report Writer: Kopiering fra Report Writer-styringstabeller      .
RGRVDC00            Report-Writer: Systemvariabler                    .
RGRVTE00            Report Writer: Eksport av varianter                  .
RGRVTF00            Report Writer: Kopiering av varianter                 .
RGRWCLCO            Report Writer: Kopiering av varianter ved klientkopi         .
RGRWGENI            Report Writer: Generere Includes for TABLE-strukturer         .
RGRWMINIALV          Utdata av Report Writer-rapport som MiniALV              .
RGRWPORTALALV         Skriv ut Report Writer-rapport etter oppløsning fra portal      .
RGRWPORTALALVNEW        Skriv ut Report Writer-rapport etter oppløsning fra portal      .
RGRWSUBMIT           Report Writer: Rapportanrop med variant                .
RGRWTDG1            Generering av testdata i tabell GLT1                 .
RGRWTRANS           Overføring av Report Writer, sett og variabler - ekspertverktøy    .
RGRWTST1            Report Writer: Testmiljø 1 (oppsettkontroll)             .
RGRXDS00            Vedlikehold av nøkkeltall                       .
RGRXTE00            Report Writer: Eksport av nøkkeltall                 .
RGRXTF00            Kopier nøkkeltall fra kildeklient                   .
RGR_DLL_UPLOAD         Report Writer: Hjelperapport for koding av BIN-fil          .
RGSALEAT            Sending av aktivitetstypegrupper per ALE               .
RGSALEBP            ALE: Send forretningsprosessgruppe                  .
RGSALECC            Sending av kostnadsstedsgrupper per ALE                .
RGSALECE            Sending av kostnadsartgrupper per ALE                 .
RGSALEH1            Sending av et komplett CO-hierarki per ALE              .
RGSALEPC            Sending av profit center-grupper eller kontogrupper per ALE      .
RGSAUTHGR           Oppgi autorisasjonsgruppe i alle sett i et hierarki          .
RGSBIL00            Generering av grupper eller sett fra balanse-/resultatregnsk.struktur .
RGSCOMPARE           Sammenligning av hierarkier: Søk etter felles verdier         .
RGSCOMPGRP           Sammenligning av hierarkier: Søk etter felles verdier         .
RGSCPY00            Kopiering av sett mellom forskjellige tabeller            .
RGSCPY10            Kopiering av sett for konvertering til FI-SL-tabeller         .
RGSCPY15            Endring av GLU1-sett for konvertering til FI-SL-tabeller       .
RGSCPY30            Kopiere gruppe med suffiks - program for bakgrunnsbehandling     .
RGSCPY40            Erstatt sett med grupper (sett opprettet av RGSCPY00)         .
RGSCPY45            Erstatt kontogrupper med kostnadsartgrupper (eller omvendt)      .
RGSCPY50            Kopiering fra EC-PCA-kontogrupper til kostnadsartsgrupper       .
RGSDCS10            Sett-oversikt                             .
RGSDCV00            Variabelfortegnelse                          .
RGSDELRW            Sletting av rapportsett som ikke brukes                .
RGSEX000            Eksempel: Lese inn og liste opp et setthierarki (sekvensiell)     .
RGSEX001            Eksempel: Lese inn og liste opp et setthierarki (nytt)        .
RGSEX010            Eksempel: Liste opp alle verdiintervaller i et sett          .
RGSEX020            Eksempel: Søk etter en kostnadsart i et kostnadsartshierarki     .
RGSEX040            Eksempel: Generere et sett (med kostnadssteder)            .
RGSEXPH1            Eksport av grupper eller sett til en fil (nivåtabell)         .
RGSEXPH2            Eksport av grupper eller sett til en fil(overordnet-underodnet-tabell).
RGSGRA01            Grafiske sett-utdata                         .
RGSGRAPH            Grafiske sett-utdata                         .
RGSIMPH1            Import av CO-hierarki fra eksternt system               .
RGSIMPH2            Import av CO-hierarkier fra eksternt system              .
RGSNUS00            Ikke brukte sett                           .
RGSNUV00            Ikke brukte variabler                         .
RGSOLD2N            Konvertering av gamle sett til transparente tabeller         .
RGSOVL00            Entydighetskontroll                          .
RGSREN00            Konvertering av sett i grupper (opprettet før versjon 4.0)      .
RGSSTD00            Registrere sletting av sett i overføringsordre            .
RGSSTE00            Eksport av sett                            .
RGSSTF00            Kopiering av sett fra kildeklient                   .
RGSSTI00            Import av sett                            .
RGSVTD00            Registrere sletting av variabler i overføringsordren         .
RGSVTE00            Eksport av variabler                         .
RGSVTF00            Kopiering av variabler fra kildeklient                .
RGSVTI00            Import av variabler                          .
RGS_DXTEST_AT         Testprogram for dataoverføring: ActivityTypeGroup.Create       .
RGS_DXTEST_BP         Testprogram for dataoverføring: BusinessProcessCOGrp.Create      .
RGS_DXTEST_CC         Testprogram for dataoverføring: CostCenterGroup.Create        .
RGS_DXTEST_CE         Testprogram for dataoverføring: CostElementGroup.Create        .
RGS_DXTEST_OR         Testprogram for dataoverføring: InternalOrderGroup.Create       .
RGS_DXTEST_PC         Testprogram for dataoverføring: ProfitCenterGroup.Create       .
RGTABKEY_ADMIN         GTABKEY Administration Tool                      .
RGTABKEY_APPROV        GTABKEY Exception Approvals                      .
RGTABKEY_BATCH         Adjust GTABKEY Entries to New NAMETAB Structures           .
RGTABKEY_COMPRESS       Compress GTABKEY/GTABKEYEXC                      .
RGTABKEY_COPY         GTABKEY Copy of Registrations                     .
RGTABKEY_CREATE_RFC      creation of GTABKEY RFC destination                  .
RGTABKEY_CUST         Definition of GTABKEY Mapping Type                  .
RGTABKEY_MAINTAIN_GSWCGRP_S  Program ZMAINTAIN_NEGLIST                       .
RGTABKEY_SETUP         system configuration for the client system              .
RGTABKEY_SYSTEM_SETUP     creation of an system entry in the central GTABKEY system       .
RGTBGD13            Visning av summeringspost GD13                    .
RGTBGD23            Detaljpostsøk GD20                          .
RGUAOBJ0            RGUAOBJ0   Konvertering av FI-SL-allokeringsstabeller       .
RGUARC3A            Ark.objekt CO_CEL_RCL: Skriveprogram for CO-OM avstemmingsledger   .
RGUARCFI            Finne arkiver via faste felt                     .
RGUARCLC            Konsolidering: Detaljpostarkivering (arkiv.obj. FI_LC_ITEM)      .
RGUARCTC            Konsolidering: Arkivering av summeringsposter (arkiv.objekt FI_LC_SUM).
RGUC888M            Kontrollprogram for variable og faste feltoverføringer        .
RGUCALE1            FI-SL-fordeling (ALE): Oppdatering av IDOC-felttilordningstabell   .
RGUCALE2            FI-SL-fordeling (ALE): Generering av eksport- og importprogrammer   .
RGUCALE3            FI-SL-fordeling (ALE): Tilbakestilling av en tabells instillinger   .
RGUCALE4            FI-fordeling (ALE): Kopiering av Rollup-sett fra en klient      .
RGUCATCI            Blokk for koding: Overfør kunde-appends til kunde-includes      .
RGUCBFIP            Konteringsblokk: Forbered FI-hurtigregistrering for egne felt     .
RGUCBIW0            Aktivere infostruktur for FI-SL-tabell                .
RGUCBIW0_PI          Generer ekstraktstrukturer for FI-SL-tabell              .
RGUCBIW1            FI-SL: Definer datakilde for ledger                  .
RGUCBIW1_PI          FI-SL: Tilordne datakilde til ledger                 .
RGUCBIW_CONVERT        Konvertering av tabellposter fra T800AIS, T881IS & ROOSOURCE     .
RGUCBL00            Tilføy manglende append-struktur for migrerte kodingblokk-felt    .
RGUCBL01            2.1/2.2-kddef.Codingblockfelder:Appends & Einträge in TMODU,GB01   .
RGUCHEFI            Kontrollere valutainnstillinger for faste Ledgers - FI-GL       .
RGUCOFIP            Budsjettdetaljposter for tabell COFIT                 .
RGUCOFIS            Faktiske detaljposter for tabell COFIT                .
RGUCOFIT            Totalposter fra tabell COFIT                     .
RGUCOMP1            Sammenligning av artskontotransaksjonstall med en annen ledger    .
RGUCOMP4            Ledger-sammenligning                         .
RGUCREP0            Aktiver detaljanalyse for FI-SL-tabell                .
RGUCREP1            Deaktiver detaljanalyse for FI-SL-tabell               .
RGUCURRA            Aktivering av valutanøkler i FI-SL                  .
RGUCURRC            Analyse av valutaer som er lagret i FI-SL-systemtilpasning      .
RGUDBANA            Number of data records in the FI-SL ledgers              .
RGUDEL00            Slett bevegelsesdata fra ledgers                   .
RGUDEL3A            Sletteprogram for å slette arkiverte FI-SL-data            .
RGUDELEC            Sletting av post for systemtilpasning som inneholder feil       .
RGUDELLC            Konsolidering: sletting av arkiverte detaljposter (AO: FI_LC_ITEM)  .
RGUDELTC            Konsolidering: Sletting av arkiverte summ.poster (AO: FI_LC_SUM)   .
RGUFILCA            Faktiske detaljposter for tabell FILCT                .
RGUFILCP            Busjettdetaljposter for tabell FILCT                 .
RGUFILCT            Summeringsposter fra tabell FILCT                   .
RGUGBR00            Genererer ABAP-koding for valideringer/substitusjoner/regler     .
RGUGBR01            Validering/substitusjon/regler - genererer BARE styreprogram     .
RGUGBR02            Generering av substitusjonseksportrutiner etter kodingblokk - endring .
RGUGBR16            Konvertere FI-SL-bollske utsagn til tabeller med objekter       .
RGUGBR18            RuleMan: Konvertering for utgave 3.0                 .
RGUGBR19            Kontrollere syntaks på alle valideringer/subtistusjoner/regler    .
RGUGBR28            VSR: Endre meldingsklasse for boolsk klasse              .
RGUGBR30            Regelkatalog                             .
RGUGBR31            Valideringskatalog                          .
RGUGBR32            Substitusjonskatalog                         .
RGUGBR33            Tesverktøy for validering/substitusjon/regler             .
RGUGBR40            Validering/substitusjon: Bruk av meldinger i valideringer       .
RGUGBR41            ¨Validering/substitusjon: Dokumentasjonsliste for substituerte felt. .
RGUGBT10            Reparasjon eller sletting av inkonsistente substitusjoner       .
RGUGBT12            Reparasjon eller sletting av inkonsistente valideringer        .
RGUGBT14            Reparasjon eller sletting av inkonsistente regler           .
RGUGDBAN            Generator for rapport RGUDBANA                    .
RGUGLFUNCA           Faktiske detaljposter til tabell GLFUNCT               .
RGUGLFUNCP           Budsj.detaljposter for tabell GLFUNCT                 .
RGUGLFUNCT           Summeringsposter fra tabell GLFUNCT                  .
RGUGLG00            Genereringsrapport for logisk database GLG              .
RGUGLP13            Budsj.detaljposter for tabell GLT1                  .
RGUGLPCA            Profit center-regnskap: Faktisk detaljpost              .
RGUGLPCP            Profit center-regnskap: Budsjettdetaljpost              .
RGUGLPCT            Profit center-regnskap: Summeringsposter               .
RGUGLS10            Visning av faktiske detaljposter for tabell GLT1           .
RGUGLS11            Faktiske detaljposter for tabell GLT1                 .
RGUGLS12            Faktiske detaljposter for tabell GLT1                 .
RGUGLT13            Summeringsposter fra tabell GLT1                   .
RGUGRA01            Hierarkigrafikk for FI-SL-stamdata                  .
RGUGRA02            Hierarkigrafikk for FI-SL-stamdata                  .
RGUGRA03            Grafisk fremstilling av tabellinstallasjonen             .
RGUGUMS0            Rapport for konvertering av en database ved hjelp av arkivering    .
RGUI0300            FI-SL: Report directory                        .
RGUIST00            Program for fastsetting av "Performante" indekser for SL-tabeller   .
RGUIST01            Beregning av mulig antall poster i sumtabell for nytt hovedbokregnskap.
RGULCARCFIND          Finne FI-LC-arkiver via faste felt                  .
RGULIST0            Innhold i FI-SL-tabeller for direkte kontering            .
RGUMLFIX            Spesifiser Ledger som standard-Ledger for en spesiell applikasjon   .
RGUOBJTE            Eksempel-objektnummer-testprogram for GLFUNCT             .
RGURCLARCFIND         Søk CO-RCL-avstemmingsledgerarkiver via vindusfelt          .
RGUREC00            Eksempel på overføring av eksterne data til FI-SL           .
RGUREC01            Generering av testdata for RGUREC00                  .
RGUREC10            Bilagsoverføring fra finansregnskap                  .
RGUREC20            CO-bilagsoverf. av fakt. data til FI-SL                .
RGUREC30            Bilagsoverføring fra materialstyringen                .
RGUREC40            Overføring - inngående balanse av statistiske nøkkeltall type 1    .
RGUREC50            CO-bilagsoverføring - budsjettdata i FI-SL              .
RGUREC51            Re-post Plandata by Document Number                  .
RGURECFI            Etterkontering av FI-bilag til GLT0                  .
RGURECGLFLEX          Overfør inngående balanse av faktiske data til hovedbok        .
RGUREL3A            Ark.objekt CO_CEL_RCL: Last inn arkiverte data på nytt        .
RGURELLC            Konsolidering: Ny innlasting av detaljposter (ark.obj.: FI_LC_ITEM)  .
RGURELMM            Program for ny innlasting for arkiveringsobjektet MM_ACCTIT      .
RGURELPC            Profit Center: Ny innlasting av arkiverte data (ark.obj. PCA_OBJECT) .
RGURELSL            FI-SL: Ny innlasting av arkiverte data (arkiveringsobjekt FI_SL_DATA) .
RGURELTC            Konsolidering: Ny innlasting av summeringsposter (ark.obj: FI_LC_SUM) .
RGUREP00            Generator for tabellreparasjonsprogram RGUREP02            .
RGUREP01            Tabellreparasjon - rammeprogram                    .
RGUREP02            Repair Program: Totals from Line Items for Pool and Transport Tables .
RGUREP03            FI-SL: Slett detaljposter og korriger sumposter            .
RGUREP06            Konvertering av log.sys. i sumtabeller (fra 4.5)           .
RGUREP07            Endring av verdier i logiske nøkkelfelt i FI-SL (tilordningsendring) .
RGUREP08            Test                                 .
RGUREP10            Sletting og etterkontering av påfølgende bilag (FI) i frie ledgers  .
RGUREP11            FI-SL: Kontroller objektnummerkonsistens               .
RGUREP12            FI-SL: Kontroller objektnummerkonsistens (generert av RGUREP11)    .
RGUREP13            FI-SL: Tilbakeføring av faktiske bilag                .
RGUSI100            Verdisøk i sett                            .
RGUSLAFI            Finne arkiver via faste felt                     .
RGUSLARCFIND          Finne arkiver via faste felt                     .
RGUSLSEP            Sammenligning av totalposter med total fra detaljposter        .
RGUSTORG            Tilbakefør globale FI-SL-bilag (faktiske).              .
RGUSTORL            Tilbakefør lokale FI-SL-bilag (faktiske).               .
RGUSTU01            Vis bruksområde for sett                       .
RGUSTU10            Gjenoppretting av sett- og variabelbruk                .
RGUT882M            Vedlikeholdsprogram for fleksibel hovedbok og tabell T882       .
RGUTGUMS            Feltoverføringer for tabellkonvertering i FI-SL            .
RGUTITIC            Arkiveringsobjekt MM_ACCTIT: Opprette indekser i arkivet       .
RGUTITID            Arkiveringsobjekt MM_ACCTIT: Slette indekser i arkiver        .
RGUTRACE01           Spesiell ledgersporing                        .
RGUUMR00            FI-SL: Valutaomregning                        .
RGUUMR01            FI-SL: Valutaomregning                        .
RGUUMS01            Konvertering av bevegelsesdata i en tabell over totaler        .
RGUUMS02            Sletting av sett til en tabell over totaler              .
RGUUMS03            Sletting av bevegelsesdata i en summeringstabell           .
RGUUMS04            Sammenligne to FI-SL-tabeller                     .
RGUUMS05            Konvertering av FI-SL-styringstabeller                .
RGUUMS06            Kontroller feltoverføringene for konverteringen            .
RGUUMS07            Ressursvurdering for konverteringen                  .
RGUUMS08            Konvertering av bevegelsesdata i en detaljposttabell         .
RGUUMS09            Visning av summeringsposter etter konvertering av totaltabell     .
RGUUMS10            Generer rapportgruppen etter konvertering               .
RGUUMSAL            RGUUMSAL   Konvertering av FI-SL-allokeringstabeller        .
RGUUMSCU            Konvertere FI-SL-systemtilp.: Områdetabeller -" tabeller med objekt  .
RGVILIRF            IRE one-time posting                         .
RGXGBR15            Validering: Klienter - kopi                      .
RG_MIGRATION          FI-SL: Profit center-avregning                    .
RG_PP_COPY_GLU1_MASTER_ENTRIES Program RG_PP_COPY_GLU1_MASTER_ENTRIES                .
RG_PP_GENERATE         Installer sumtabell for budsjettering                 .
RG_SAC_CALCPL         FI-SL: Halvårsoppgjør - resultatfremføring              .
RG_SAC_CENTRAL         FI-SL: Halvårsoppgjør - sentralisering                .
RG_SET_RW_CLEAN        Sletting av foreldede sett og rapporter fra SAP-utleveringen     .
RH100502            Konverteringsrapport for HR-infotype 1005 for versjon 4.0       .
RH77MBDO            Saksbehandlingsdokumentasjon                     .
RHABLAUF            Tidsplan for arrangement                       .
RHABLAUF_LSO          Tidsplan for kurs                           .
RHAKTI00            Endre status på objekter                       .
RHALEACU            HR: Automatisk systemtilpasning for distribusjonsmodell "HR og AC/LO" .
RHALEBAPIPROOF         HR: Import av cluster-data hvis BAPI-feil oppstår           .
RHALECLEANRELA         HR: Ordne tilknytninger                        .
RHALECPS            HR: Vis ALE-endringspeker for HR-stamdata               .
RHALEHRMDORIGINIT       HR: Initialisering utviklingssystemer for plandata          .
RHALEHRMDORIGXPERT       HR: Vedlikehold HRMDORIGIN (ekspertmodus)               .
RHALEINI            HR: ALE-distribusjon av HR-stamdata                  .
RHALEORGMOVE          HR: Flytting av plandata                       .
RHALEORIGINIT_APPLICANT    HR: Initialisering av utviklingssystemer for søkere          .
RHALEORIGINIT_EMPLOYEE     HR: Initialisering av utviklingssystemer for medarbeidere       .
RHALEORIGLIST         HR: List opp utviklingssystemer for plandata             .
RHALEORIGLIST_APPLICANT    HR: List opp utviklingssystemer for søkere              .
RHALEORIGLIST_EMPLOYEE     HR: List opp utviklingssystemer for medarbeidere           .
RHALESERCHECK         HR: Kontroll av registrering for ALE-serienummerering         .
RHALESMD            HR: Evaluer ALE-endringspekere for HR-stamdata            .
RHALE_HRMDRGIN_MAINTAIN    HR: Vedlikehold register for serienummerering i ALE-inngang (HRMDRGIN).
RHALE_HRMDRGIN_TO_IDOC_FIT   HR: Tilpass HRMDRGIN til IDOC                     .
RHALE_HRMDRGOUT_MAINTAIN    HR: Vedlikehold register for serienummerering i ALE-utgang (HRMDRGOUT).
RHALTD00            Dataoverføring fra annet system                    .
RHAPPRDL            Slette gamle evalueringer                       .
RHARCHIV            Arkiver deltakelser                          .
RHAREL00            Objekttyper                              .
RHASPD00            Aspekter                               .
RHAUTH00            Autoriserte objekter per bruker/profil                .
RHAUTH01            Vis autorisasjonsperspektiver                     .
RHAUTH_VIEW_INDX        Visning av objekter per bruker som er lagret i INDX          .
RHAUTUPD_NEW          User Master Data Reconciliation                    .
RHBAUPAT_BASE         Buffergenerering for generiske attributter              .
RHBAUS00            Ny generering INDX for strukturautorisasjon              .
RHBAUS01            Juster INDX og T77UU                         .
RHBAUS02            Kontroll og sammenligning av T77UU (brukerdata i SAP-minne)      .
RHBEGDA0            Sett ny startdato                           .
RHBELNRFIX           Kontroller dokumenter i arrangementsplanlegging            .
RHBUCH00            Påmeldinger per deltaker                       .
RHBUCH00_LSO          Påmeldinger per deltaker                       .
RHBUDG00            Sammenligning med bevilgning                     .
RHBUPA00_TESTER        Rapport RHBUPA00_TESTER                        .
RHBUUM01            TEM: Bevilgningskonvertering BPJA -" budsjettelementer        .
RHCALE00            Kontroller VM-ALE-scenarioer                     .
RHCATALG            Katalog                                .
RHCCOS00            Beregning av arrangementskostnader og kostnadsoverføring til CO    .
RHCCOS00_LSO          Fastsetting av kurskostnader og ompostering av kostnader i CO     .
RHCDOC_DISPLAY         Vis endringsdokumenter                        .
RHCGRP01            Forhåndsutvalg av arrangementsgruppe og arrangementstype       .
RHCHAR00            Evaluering for infotypen "Oppgavekarakter" (P1004)          .
RHCHECK1            Kontroller databasekonsistens                     .
RHCHECKI            Vis/tilpass tilknytninger med forskjellige inverterte tilknytninger  .
RHCHECKP            Konsistenskontroll: PD-database, tabellpeker og peker for tilleggsdata.
RHCHECKRELATIONS        Slett tilknytninger uten eksisterende objekter            .
RHCHECKRELATIONS_OLD      Slett tilknytninger uten eksisterende objekter            .
RHCHECKS            Vis/rekonstruer manglende poster for operativ tidsplan        .
RHCHECKV            Vis og opprett manglende inverterte tilknytninger           .
RHCHEXOB            Tilknytninger til eksterne objekter som ikke finnes          .
RHCKORDH            Kontroller og kompletter bestillingshistorikk fra ML-perspektiv    .
RHCLUC00            Clusterstyreenhet                           .
RHCMPBUDGETINIT        Dataoverføring fra andre applikasjoner til bevilgningstildeling    .
RHCMPCHANGE_STATUS       Statusendringer for belønningsjusteringer               .
RHCMPCOMPARE_ACTUAL_PLANNED  Sammenligning av faktisk grunnlønn med budsjetterte utbetalinger   .
RHCMPCR0            Relative plasseringer                         .
RHCMPCREATE_ADJUSTMENTS    Oppretting av belønningsjusteringer                  .
RHCMPJOBPLCOMP         Lønnsstruktur for stillingsgrupper                  .
RHCMPLTI_STOCKSPLIT      Aksjesplitt                              .
RHCMPTCS_PRINT         Skriv ut samlet belønningsoversikt                  .
RHCOLLABORATION_CHECK_LSO   Program RHCOLLABORATION_CHECK_LSO                   .
RHCOMP00            Opplæringskostnader                          .
RHCOMP00_LSO          Opplæringskostnader                          .
RHCONC00            Tilknytt objekter                           .
RHCOPL00            Kopier planvariant                          .
RHCOPLPT            Juster planvarianter (delvis)                     .
RHCOPY00            Kopier objekt                             .
RHCOPY10            Kopier objekter via utvalgsliste                   .
RHCOPYSTRUCT          Kopier strukturer                           .
RHCOSTDIST00          Fastsett kostnadsfordeling                      .
RHCPJP00            Tilordning av lønnskategori til stillinger              .
RHCPRI00            Beregn arrangementskostnader og bruk resultatet som pris.       .
RHCPRI00_LSO          Fastsett kurskostnader og foreslå pris                .
RHCTIMCO            Program RHCTIMCO                           .
RHCTIMCO_NO_ALV        Infotyper med feil ved tidsbegrensning 1 og 2             .
RHCUSTVALUESET_LSO       Aktiver/deaktiver SAP Learning Solution                .
RHDBST00            Databasestatistikk - personalplanlegging               .
RHDBST10            Databasestatistikk: Antall objekter i PLOGI              .
RHDBST20            Databasestatistikk: Bruk av merknader                 .
RHDBST30            Databasestatistikk: Bruk av infotype                 .
RHDBST40            Databasestatistikk: Bruk av alle infotyper              .
RHDBST50            Databasestatistikk: Generiske attributter               .
RHDDIC00            Tabellfelt fra Data Dictionary                    .
RHDELETE            Program for sletting av initialt program               .
RHDEL_INTE10          Slett overflødige poster i PA-tabeller (integrasjon)         .
RHDEL_PA_TABLES        Slett overflødige poster i PA-tabeller                .
RHDEL_PD_TABLES        Slett overflødige poster i PD-tabeller                .
RHDESC00            Vis og vedlikehold infotyper                     .
RHDESC10            Vis infotyper for objekt                       .
RHDESC20            Objektbeskrivelse: Hovedprogram                    .
RHDISPLAY_OUTPUT_LSO      Korrespondanse - vis korrespondansehistorikk             .
RHDOCCPL            Vis fremmøteliste                           .
RHDPERSL            Vis personlig skiftplan                        .
RHDREQDL            Behovstilordning for personer                     .
RHECM_ADJ_SALARY_STRUC     Oppdatering av lønnsgruppebeløp fra markedsdata            .
RHECM_BUDGET_CHK_RELEASE    Kontroller og frigi belønningsbevilgninger              .
RHECM_BUDGET_GENERATE     Opprett bevilgninger fra organisasjonshierarki            .
RHECM_BUDGET_INIT       Grensenitt mellom belønning og personalbudsjett: Last opp PCP-verdier .
RHECM_BUDGET_RPT        Revisjonsrapport for bevilgninger                   .
RHECM_CHANGE_PROC_STATUS    Endre status for belønningsprosessen                 .
RHECM_CONVERT_STOCK_UNIT    Regn om infotype 0761 etter aksjesplitt                .
RHECM_CONV_BUDGET       Regn om bevilgningsaksjeenhet                     .
RHECM_CREATE_0758       Opprett poster for belønningsprogram                 .
RHECM_CREATE_COMP_PROCESS   Opprett belønningsprosess                       .
RHECM_EVALUATE_LTIDATA     Evaluer MA-tildelinger                        .
RHECM_EXERCISE_IDOC_IN     Importer MA-innløsningsdata                      .
RHECM_GET_ACCOUNTINGDATA    Evaluering av LIT-data for grensesnitt mot regnskap          .
RHECM_GRANT_IDOC_OUT      Eksporter MA-tildelinger                       .
RHECM_PRINT_CRS        Skriv ut attestasjon for belønningsgjennomgang            .
RHECM_PROCESS_EVENT      Behandle hendelse ved MA-tildelinger                 .
RHECM_UPD_0008_FROM_1005    Oppdater grunnlønn i budsjettert utbetaling              .
RHEINS00            Arbeidsstasjoner med begrensninger                  .
RHEISTRANS0          HR-EIS-overføring mal                         .
RHEMPL00            Medarbeiderliste                           .
RHERES00            Ressursstykkliste per arrangement                   .
RHERES00_LSO          Ressursstykkliste per kurs                      .
RHESSUSERSET          Program RHESSUSERSET ESS generelle brukerinnstillinger        .
RHEWUV21            Arr.priser: Konvertering - Den europeiske økonomiske og monetære union.
RHEWUV21CHECK         Kontroll av omstilling til euro for arrangementspriser        .
RHEWUV36            Arr.kostn.: Konvertering - Den europeiske økonomiske og monetære union.
RHEXIST0            Eksisterende objekter                         .
RHEXPSEARCH          Søkeforespørsel Expert Finder                     .
RHEXPUPD            Program for dataavstemming i ekspertprofil              .
RHEXPUPDVAL          Avstemming av T7XP_ELEM_VAL med ekspertprofiler            .
RHFAKT00            Fakturering av arrangementer                     .
RHFAKT00_LSO          Fakturering av kurs                          .
RHFILLPOS           Program RHFILLPOS                           .
RHFIXK00            Fastlegg/avlys/sperr/opphev sperre - arrangement           .
RHFLUPX0            Sett indikator for etterbehandlede arrangementer           .
RHFREE00            Vis objekter med/uten tilknytning                   .
RHGENERATE_ATTRIB_TABLE    Transparente tabeller for generiske attributter            .
RHGRENZ0            Avgrens objekter                           .
RHGRENZ1            Sett ny sluttdato                           .
RHGRENZ2            Avgrens infotyper                           .
RHGRENZ4            Sett ny sluttdato                           .
RHGRIN21            HR-informasjonssystem                         .
RHGRIN23            Samling av objekttypeposter for RHGRIN00/RHGRIN50           .
RHGRIN24            Vise rapportdokumentasjon                       .
RHGROUP0            Beregn verdi for modifikasjonsgrupper                 .
RHGROUP1            Avled funksjonskoder fra modifikasjonsgruppe             .
RHHANDLERELATIONS       Behandling av feil etter bytte av land                .
RHHAP_APP_DOC_PREPARE_ORG   Forbered evalueringer ved hjelp av organisasjonsenheter        .
RHHAP_BADI_OVERVIEW      Evalueringssystemer - BADI-oversikt                  .
RHHAP_CUSTOMIZING_CHECK    Evalueringssystemer - kontroller systemtilpasningstabeller og -innst. .
RHHAP_DISPLAY_DB        Vis DB-data for evaluering                      .
RHHAP_PA_APP_DOC_PREPARE_ORG  Forbered evalueringer ved hjelp av organisasjonsenheter        .
RHHAP_RSWUWFML         Kopi av RSWUWFML: Send e-post                     .
RHHCPCH0            Kontroll av innstillinger for systemtilpasning            .
RHHCP_CUS_EMU_CONVERSION    Valutaomstilling i systemtilpasningstab. for personalbudsjett og sim. .
RHHCP_DC_DELETE_INFOTYPE_DATA Slett infotype budsjettering av personalkostnader (0666 og 5010)   .
RHHCP_DC_DELETE_INFOTYPE_EMPL Slett infotype budsjettering av personalkostnader (0666)       .
RHHCP_DC_EMPLOYEE       Innhenting av personalbudsjettdata for medarbeider          .
RHHCP_DC_EMU_CONVERSION    Valutaomstilling for IT personalkostnadsbudsjett (0666, 5010)     .
RHHCP_DC_ORGOBJECT       Innhenting av personalbudsjettdata for organisasjonsobjekter     .
RHHCP_DC_PAYROLL_DATA_ADMIN  Administrasjon av databasis fra lønnsavregningsresultater       .
RHHCP_DC_PAYROLL_DATA_DISPLAY Visning av databasis fra lønnsavregningsresultater          .
RHHCP_DETAIL_LIST_CHANGES   Vis budsjettendringer for detaljbudsjettering             .
RHHCP_PLAN_ADMIN        Administrasjon av personalbudsjett                  .
RHHCP_PLAN_BUDGET_IF      Personalbudsjett: Brukergrensesnitt for bevilgningsfastsetting    .
RHHCP_PLAN_CODOC_CREATE    Frigivelse av budsjett og generering av originalbilag         .
RHHCP_PLAN_CODOC_DISPLAY    Visning av originalbilag                       .
RHHCP_PLAN_CODOC_POST     Kontering til regnskap                        .
RHHCP_PLAN_COPY        Opprett kopi av personalbudsjett med annet scenario          .
RHHCP_PLAN_COPY_DETAIL_CHANGES Kopier endringer i detaljplanlegging til annet personalbudsjett    .
RHHCP_PLAN_CREATE       Utføring av personalbudsjettkjøring                  .
RHHCP_PLAN_DELETE       Sletting av personalbudsjettkjøring                  .
RHHCP_PLAN_LIST_CLUSTER    Visning av budsjettdata (cluster)                   .
RHHCP_PLAN_LIST_COMPARE_PLANS Sammenligning av to budsjett                     .
RHHCP_PLAN_LIST_RESULTS    Visning av budsjettdata                        .
RHHCP_PLAN_RELINFO_CHECK    Kontroll av objekttilordning for personalbudsjett           .
RHHCP_PLAN_REMOVE       Sletting av personalbudsjett                     .
RHHFMT00            Kompetanse og hjelpemiddel                      .
RHHISTO0            Ta bort / registrer objekter i historikken              .
RHIE0000            Grensesnitt for R/3-hierarki-ekstraksjon for BW            .
RHIE0100            BW-hier.ekstraksjon: Visning av R/3-hierarkiliste for BW       .
RHIE0300            BW-hierarkiekstraksjon: Inndata for vedlikehold av hierarki-metadata .
RHINDX10            Vise strategisk indeks via HRPnnnn                  .
RHINFAW0            Evaluering av en infotype                       .
RHINFAW2            Evaluering av en infotype                       .
RHINFT00            Vedlikehold infotyper                         .
RHINLV00            Intern aktivitetsavregning for deltakelser              .
RHINLV00_LSO          Intern aktivitetsavregning for kurs                  .
RHINLV10            Intern aktivitetsavregning for instruktøroppdrag           .
RHINLV10_LSO          Intern aktivitetsavregning for instruktøroppdrag           .
RHINTE00            Overføring av data om plass i organisasjonen (PA -" PD)        .
RHINTE10            Forbered integrasjon (organisasjonsstyring til PA)          .
RHINTE20            Opprett manglende objekter (org.styring eller PA)           .
RHINTE20_ALT          Kontrollprogram for integrasjon av PA/PD               .
RHINTE30            Overfør plass i organisasjonen i batch input-mappe for infotype 0001 .
RHINTECHECK          RHINTECHECK                              .
RHIQACADCALENDAR_TOOLS     Program RHIQACADCALENDAR_TOOLS                    .
RHIQACADOFFER_COPY       Create Academic Events                        .
RHIQAGR_ARCH          Archive Appraisals                          .
RHIQAGR_ARCH_DELETE      Delete Archived Appraisals                      .
RHIQAGR_ARCH_PREPARE      Flag Appraisals for Archiving                     .
RHIQAGR_ARCH_RELOAD      Reload Archived Appraisals                      .
RHIQAUDIT_MP          Audit Mass Run                            .
RHIQAUDIT_MP_CP        Audit (Process-Dependent)                       .
RHIQAUDIT_MP_CS        Audit (Process-Independent)                      .
RHIQBUCH00           Timetable                               .
RHIQCALENDAR          Program RHIQCALENDAR                         .
RHIQCBF0            Checks and Follow-Up Processes for Conditional Module Bookings    .
RHIQCHECKINTERNALQUALIFICATION Module Booking Analysis (Relationship 506)              .
RHIQCHECKMODULEREG       Module Booking Analysis (Relationship 506)              .
RHIQCMPR_ADMRUN_EVAL      Change Assessment Process Status (Admission Audit)          .
RHIQCMPR_COMPRUN_EVAL     Change Assessment Process Status (Completion Audit)          .
RHIQCOH00           Cohort Builder                            .
RHIQEVTY00           Program RHIQEVTY00                          .
RHIQFAIDCALC          Grant Evaluation                           .
RHIQFEECALC          Fee Calculation                            .
RHIQFEECALC_BG         Student Fee Calculation: Periodical Program              .
RHIQFEECALC_MS         Fee Calculation                            .
RHIQFEE_ARCH          Archive Fee Calculation Documents                   .
RHIQFEE_ARCH_DELETE      Delete Archived Fee Calculation Documents               .
RHIQINST00           Program RHIQINST00                          .
RHIQINSTHR00          Program RHIQEVTY00                          .
RHIQLOGDISPLAY_APPL      Display Application Log                        .
RHIQLOGDISPLAY_SYS       Display Application Log for Students                 .
RHIQMPCE            Program RHIQMPCE                           .
RHIQMPSELMETHOD        Program RHIQMPSELMETHOD                        .
RHIQPROC_ARCH         Archive Activity Documents                      .
RHIQPROC_ARCH_DELETE      Delete Archived Activity Documents                  .
RHIQPROC_ARCH_RELOAD      Reload Archived Activity Documents                  .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_FH01   Example Selection Methode FH01                    .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_STNR   Sample selection method: STNR - student number range         .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_STRD   Sample selection method: STRD - student registration period      .
RHIQSELMETHODS_STNS      Program RHIQSELMETHODS_STUN                      .
RHIQSELMETHODS_TEST_01     Test Help for Selection Methods                    .
RHIQSELMETHOD_AUDCP01     Program RHIQ_SELMETHOD_AUDCP01                    .
RHIQSTCT00           Obsolete: Program Content                       .
RHIQSTGRANT          Student Grants Evaluation                       .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_COR    Correct Inconsistent Archiving Status of Study Data          .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_DEL    Deletion Program for Study Data Archiving               .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_WRI    Write Program for Study Data Archiving                .
RHIQST_ARCHIVING_PREPARE    Flag Students for Archiving                      .
RHIQST_BOOKING_DELETE     Delete Student Business Event Bookings                .
RHIQST_TOOL1          Change the begin date, STEXT for the infotype 1702 & 1000 of students .
RHIQU463_CRT_PAD521      Convert data from HRPADNN to HRPAD521                 .
RHIQU464_FILL1702MC      Fill up matchcode fields for middle and birth name          .
RHIQU464_LOGDISPLAY      Display Results of Conversion Report                 .
RHIQU464_STATUSDUPLICATION   Status Duplication Program                      .
RHIQU464_STUDENTADDRESS    Conversion report for student address data              .
RHIQU471_STUDENT_NOTES_CONVERT Conversion Program for Student-Related Notes             .
RHIQWUL_CHECK         Where-Used List Check for Invalid Links to Module Bookings      .
RHIQ_AC_STRUC         Academic Structure Display and Maintenance              .
RHIQ_ADD_CITIZEN_ROLE     Add missing role CITIZEN for related person              .
RHIQ_ADM_CORR_CREATE_CONT   Create Parameters for Mass Admission Correspondence Transaction    .
RHIQ_ADM_CORR_HISTORY     OBSOLETE (New: RHIQ_CORR_HISTORY)                   .
RHIQ_ADM_CORR_PRINT_CONT    Create Parameters for Mass Admission Correspondence Transaction    .
RHIQ_CHECK_CUSTOMIZING     Check Customizing for the Campus Management              .
RHIQ_CM2005_UPGRADE_PERS_DATA Synchronize Personal Data for Student Business Partner        .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_ALVGRID  Reporting Cookbook: Example for ALV Grid Control           .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_C_LIST  Reporting Cookbook: Example for Classic List             .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_SEL_METH Reporting Cookbook: Example for Selection Methods           .
RHIQ_COOKBOOK_SM_SELECT    Selection Screen for Example in Selection Method Cookbook       .
RHIQ_COPY_ROLL_FORWARD     Copy Event Offering                          .
RHIQ_CORR_HISTORY       Correspondence History                        .
RHIQ_FKKMASS_ST_SELECTION   Generic Student Selection for FI-CA Mass Activities          .
RHIQ_GB_EXTRCT_ST_FRM_SEQ   UCAS: Extract sequence file records for all applicants        .
RHIQ_HROBJINFO         Info about HR Objects                         .
RHIQ_ISR_MONITOR        Application Overview                         .
RHIQ_MAINTAIN_RELATED_PERSON  Maintain related person, skip the first screen            .
RHIQ_MASS_DEREGISTRATION    Mass De-registration                         .
RHIQ_ORIGINAL_LANGUAGE_CHECK  Check Original Language                        .
RHIQ_PAD509_UMSE        Program RHIQ_PAD509_UMSE                       .
RHIQ_PROG_GR_PROGRESSION    Program Type Progression                       .
RHIQ_PROG_GR_REPAIR1      Progression: Repair Progression Data                 .
RHIQ_RULE_OVERVIEW       Rule Overview                             .
RHIQ_SAMPLE_REPORT_ST_TESTS  Program RHTTBB_SAMPLE_REPORT_ST_TRANS                 .
RHIQ_SELMETHOD_ADMISSION    Selection Method: Admission Record                  .
RHIQ_SELMETHOD_ARCHIVABLE_ST  Selection Method: Choose Students with Archivable Data        .
RHIQ_SELMETHOD_DEREGISTERED  Selection Method: De-registration                   .
RHIQ_SELMETHOD_NOT_REGISTERED Variant Maintenance for Selection Methods of Registration       .
RHIQ_SELMETHOD_REGISTERED   Programm RHIQ_SELMETHOD_REGISTERED                  .
RHIQ_SELMETHOD_STATUS     Program RHTTAW_SELMETHOD5                       .
RHIQ_SHOW_PREBOOKINGS     Clean Up Prebookings                         .
RHIQ_SHOW_ROOM_OCCUPATION   Room Reservation Plan                         .
RHIQ_SHOW_STUDENTS_TIMETABLE  Timetable of Bus. Event Attendees                   .
RHIQ_SPLIT_OLD_CA       Conversion Program for CM Infotype 1750 (Time Limits/Sequences)    .
RHIQ_STUDENT_DATA_GROUP_DELETE Internal: System Program for Deleting Student Data Group       .
RHIQ_STUDENT_DELETE      Delete Student Data Before Production Startup             .
RHIQ_STUDENT_START_WITH_OBJID Access Student File with Student Object ID or BP Number        .
RHIQ_STWOSM          Students Without Module Bookings                   .
RHIQ_ST_BP_SYNC        Create Business Partner for Students and Update Student Information  .
RHIQ_ST_CORR_CREATE_CONT    Create Parameters for Mass Admission Correspondence Transaction    .
RHIQ_ST_CORR_PRINT_CONT    Create Parameters for Mass Admission Correspondence Transaction    .
RHIQ_ST_PERS_SYNC_CURR     Synchronize Account Data for Student Business Partners        .
RHIQ_UCAS_CHECK_DECISION    UCAS: Utility Report for checking UCAS Decisions           .
RHIQ_UCAS_ERROR_LIST      List UCAS Error responses                       .
RHIQ_UCAS_REPROCESS_UFILEOUT  UCAS: Reprocess UFILEOUT                       .
RHIQ_UCAS_SHOW_LOGS      UCAS: Show Logs                            .
RHIQ_UCAS_SPLIT_UFILEOUT    CM: Split UCAS files with more than one SEQnnn            .
RHIQ_UCAS_STATUS_CHANGE    UCAS: Activation and rejection of UCAS applicants           .
RHIQ_UCAS_VIEW         UCAS: View UCAS File                         .
RHIQ_US_1098T         US Legal reporting: 1098T-Tuition Statement for IRS-US        .
RHIQ_US_IPEDS         US Legal Reporting : IPEDS Reporting - Completions, FE & GRS     .
RHIQ_US_NSCH          CM US National Student Clearing House Legal Reporting         .
RHIQ_US_SEVIS_EV        US Legal reporting: SEVIS Create / Update Exchange Visitors      .
RHIQ_US_SEVIS_EV_XML      US Legal reporting: Sevis Exchange Visitor XML file processing    .
RHIQ_US_SEVIS_STUDENT     US Legal reporting: SEVIS Create / Update Students          .
RHIQ_US_SEVIS_STUDENT_XML   US Legal Reporting : Sevis Student XML File Processing       .
RHIQ_WAITL_MOVE        Waiting List Administration                      .
RHKBED00            Arrangementsbehov                           .
RHKBED00_LSO          Kursbehov                               .
RHKBRO00            Arrangementsbrosjyre                         .
RHKBRO00_LSO          Kursbrosjyre                             .
RHKBRO10            Arrangementer                             .
RHKBRO10_LSO          Kursdatoer                              .
RHKBRO20            Arrangementspriser                          .
RHKBRO20_LSO          Kurspriser                              .
RHKMIT20            Skriv ut meldinger (formular)                     .
RHKMIT20_LSO          Skriv ut meldinger (formular)                     .
RHKURS00            Planlegg arrangement                         .
RHKURS10            Årsplan                                .
RHKURS20            Deltakelsesstatistikk                         .
RHKURS20_LSO          Deltakelsesstatistikk                         .
RHKURS30            Deltakelses- og omsetningsstatistikk                 .
RHKURS30_LSO          Deltakelses- og omsetningsstatistikk                 .
RHKVOR00            Krav til forkunnskaper                        .
RHKVOR00_LSO          Krav til forkunnskaper                        .
RHLDRGU0PBS          Random Drug Testing                          .
RHLRIFU0PBS          Reduction in Force Registers                     .
RHMAIL00            SAP-Office-grensesnitt                        .
RHMARP00            Materiellbehov per arrangement                    .
RHMARP00_LSO          Materiellbehov per kurs                        .
RHMATORG            Startbilde matrise                          .
RHMATRIX            Matriseorganisasjon                          .
RHMOVE00            Overføring av personalplanleggingsposter til sekvensiell fil     .
RHMOVE30            Manuell overføringsforbindelse                    .
RHMOVE40            Vis og behandle sekvensielt PD-datasett                .
RHMOVE50            Overføring av objekter via objektsperre                .
RHMOVE60            Videreoverføring av planleggingsobjekter               .
RHMULT00            Lag kopier av objekter                        .
RHNAVIG0            Navigeringsverktøy for struktur                    .
RHNOTE00            Redigere merknader                          .
RHNOTE_CHANGE_KEY       Program RHNOTE_CHANGE_KEY                       .
RHOMATTRIBUTECHECK       HR-CA: Generelt attributtvedlikehold: Konsistenskontroll       .
RHOMATTRIBUTES_ANALYZE     Analyse av attributtnedarving                     .
RHOMATTRIBUTES_CLEAN_HRT1222  Sletting av poster som mangler referanse i tabell HRT1222       .
RHOMATTRIBUTES_CONSISTENCY   Konsistenskontroll: Egenskaper - generiske attributter        .
RHOMATTRIBUTES_REPLACE     Erstatning av attributter                       .
RHOMATTRIBUTES_TADIR      Endringsinformasjon for attributter (SAP-internt)           .
RHORES00            Ressursbehov per arrangement/ressurstype               .
RHORES00_LSO          Ressursbehov per kurs/ressurstype                   .
RHPAD00CHECK_WRAPPER      Testgrensesnitt for ITF-konverteringsklasser             .
RHPAD00_CHECK_INFTY_DECOUPLING Kontroll av frakokoblede infotyper                  .
RHPAPSUB            Start søkerevaluering via strukturer for personalplanlegging     .
RHPAYSC0            Vis tariffstruktur                          .
RHPDPAD77UMSE         Konvertering tilleggsdata infotype 1001 HRPADNN -" HRPAD77      .
RHPDV_PROFILE_LIST       Profilevaluering                           .
RHPD_MY_PROFILEMATCHUP     Profilsammenligning med egen stilling                 .
RHPD_MY_REQUIREMENTS      Vis kravprofil                            .
RHPEACAT            Vise/endre katalog for evalueringsmodeller              .
RHPECPAM            Karrierevedlikehold                          .
RHPECPAS            Evaluer karrierer                           .
RHPECPAS_OLD          Evaluer karrierer                           .
RHPECPMS            Behandle karrieresteg (grafisk)                    .
RHPECPUM            RH-PE: Konvertere karriere 3.0 til 4.0                .
RHPEDPMS            Rediger steg i utviklingsplan (grafisk)                .
RHPEECAT            Utviklingsplankatalog                         .
RHPEPLAC            Karriereplanlegging                          .
RHPEPLAS            Erstatningsplanlegging                        .
RHPEPP01            Profilsammenligning: Stilling/innehaver                .
RHPEPP02            Profiler for en organisasjonsenhet                  .
RHPEPP10            Søke etter personer for valgte kvalifikasjoner/krav          .
RHPEPP20            Objekter uten kvalifikasjoner eller krav               .
RHPEPP21            Objekter med kvalifikasjoner eller krav som ikke er evaluert     .
RHPEPP30            Liste over alternative kvalifikasjoner                .
RHPEPPOM            Vis organisasjonsstruktur                       .
RHPEPPQ2            Søke objekt for krav                         .
RHPEPRFM            Kvalifikasjonsprofil: Massevedlikehold av data            .
RHPEPROD            Vis profil                              .
RHPEPROM            Endre profil                             .
RHPEQCAT            Endre/vise kvalifikasjonskatalog                   .
RHPEUMDP            Konvertering av utviklingssteg (tilknytning 049)           .
RHPEUMSA            Konvertering (versjon 4.0): Alternative kvalifikasjoner        .
RHPEUMSE            Konvertering (versjon 4.0): Valgfrie og obligatoriske stillingskrav  .
RHPEUMSS            Konvertering (versjon 4.0): Standardskala - kvalitetsskala      .
RHPE_DPLANHISTORY       Utviklingsplanhistorikk                        .
RHPE_EXPIRED_QUALI       Utløpte kvalifikasjoner                        .
RHPE_INDPLAN          Individuell utviklingsplan                      .
RHPE_QUALI_MYPROFILE      Rapport RHPE_QUALI_MYPROFILE                     .
RHPE_QUALI_PRO_ORGUNIT     Kvalifikasjonsoversikt                        .
RHPE_Q_PRO_ORGUNIT_MAINTAINED Oversikt: Vedlikeholdte kvalifikasjoner                .
RHPE_SPLAN_FOR_O        Erstatningsoversikt                          .
RHPE_WWW_MY_APPRAISAL_CREATE  Opprett evaluering                          .
RHPLDF00            Vis infotypedefinisjoner                       .
RHPLOGI0            Visning/vedlikehold av objektkatalog PLOGI              .
RHPMBART            Staffing types                            .
RHPMBUDGET01          Determining the Personnel Budget and Transfer to Funds Management   .
RHPMBUFI            Financing from budgets of budget structure elements          .
RHPMCBEX            Check Financing of Basic Pay                     .
RHPMCBEX_NEW          Check of Financing Before Payroll                   .
RHPMDA01            Different service type/service category                .
RHPMDA01_OLD          Different service type/service category                .
RHPMEUROP1501         Position Management: Currency Conversion Infotype 1501        .
RHPMEUROP1502         Position Management: Currency Conversion Positionn Allw. (IT 1502)  .
RHPMEXT40           Carrying Forward of Financing for FM Account Assignments       .
RHPMEXT50           Carrying Fwd Bdgt Structure for FM Acct Assignments          .
RHPMEXT60           Carry Forward in Background                      .
RHPMFC00            Summary of Financing                         .
RHPMGVPL            Business Distribution Plan                      .
RHPMINTOMCHECK         Consistency Check for FM Area in Organizational Management      .
RHPMLDP1            Report on Teaching Hours                       .
RHPMLIFI            Financing Overview                          .
RHPMMASSFIN          Collective Processing Financing Details                .
RHPMMASSFIN_PROT00       Display Mass Financing Log                      .
RHPMMASSFIN_PROT10       Display Mass Financing Log For Each Person Responsible        .
RHPMOFIN            Finansiering i organisasjonsenhet                   .
RHPMPROT00           Display Carryforward Log                       .
RHPMPROT10           Display Carryforward Log per Person Responsible            .
RHPMPROT20           Display Carryforward Log                       .
RHPMPROT30           Display Carryforward Log per Person Responsible            .
RHPMPROT40           Display Messages                           .
RHPMRESUPD           Reconstruct funds precommitments and commitments           .
RHPMROLL1504          Total up budget updates into original budget             .
RHPMROLL1520          Adjustment Original Budget Bottom-Up                 .
RHPMSIM0            Payroll Simulation for Entire Organization/Overall Budget       .
RHPMSIM1            Payroll Simulation for Persons                    .
RHPMSIM2            Resimulate Incorrect Simulation Results                .
RHPMSIM3            Re-Simulation of Marked Persons                    .
RHPMSIM4            Transferring Payroll Results Already Posted              .
RHPMSTKA            Job chart                               .
RHPMSTOV            FTE Limits                              .
RHPMSTPL            Stillingsgruppeoversikt                        .
RHPMSTUE            Stillingsgruppeoversikt                        .
RHPMSTUE_EXT          Enhanced Budget in FTEs                        .
RHPMTL00            Maintain Table T777Z                         .
RHPMTL05            Conversion of table HRP1500 to expenditure types           .
RHPMTL06            Conversion of table HRPMPAD (funding) to expenditure types      .
RHPMTL10            Create number range intervals for Position Management         .
RHPMTODO            Arbeidsliste                             .
RHPMTODO_PROT00        Display worklist log                         .
RHPMTODO_PROT10        Display work list log (broken down by responsibility)         .
RHPMUT7PMG           Position Management: Currency Conversion Default Values        .
RHPMVHHJ            Compare Budget Financial Years with Fiscal Years           .
RHPMVMFS            Available Budget per Budget Structure Element             .
RHPMXFORT_CHECK        Check rules carried forward                      .
RHPMZWBI            Earmarking Infringements                       .
RHPM_CURRENCY_CHANGE      Position Management: Currency Conversion               .
RHPM_EXCEL_MASSDOWNLOAD    Excel Communication: Mass Data Transfer                .
RHPM_FA            Program RHPM_FA                            .
RHPNPSUB            Start søkerevaluering via strukturer for personalplanlegging     .
RHPORDL0            Slette database PSOLL                         .
RHPP25C0            Personalbudsjett: Ny beregning av eksisterende budsjettgruppe     .
RHPP25DL            Sletting av en budsjettgruppe                     .
RHPP25L2            Visning av en eksisterende budsjettgruppe               .
RHPP25LI            Visning av en eksisterende budsjettgruppe               .
RHPP25PD            Personalbudsjett: Vis/slett lønnsavregningsresultater         .
RHPP25PT            Personalbudsjett: Dataoverføring til regnskap             .
RHPP25PW            Personalbudsjett: Endre passord for budsjettgruppe          .
RHPP25R2            Dataoverføring fra personalbudsjett i HR               .
RHPP25SL            Utvalg av data for personalbudsjett                  .
RHPP25U0            Personalbudsjett: Omstilling - Den økonomiske og monetære union    .
RHPP25XD            Personalbudsjett: Slett lønnsavregningsresultater           .
RHPREBO0            Forhåndspåmeldinger per deltaker                   .
RHPREBO0_LSO          Forhåndspåmeldinger per deltaker                   .
RHPREL20            Vis data for ansattnummer                       .
RHPROFL0            Generer brukerautorisasjoner                     .
RHPROFL0_OLD          Generer brukerautorisasjoner                     .
RHPSOLL_DEL          Annuller avsluttet foreløpig plan                   .
RHPURGE4            Sletting av inkonsistente behovsobjekter               .
RHP_CRMQ            Fastsetting av CRM-kvalifikasjoner                  .
RHQALIF0            Kvalifikasjonene til en deltaker                   .
RHQANF00            Kvalifikasjonssammenligning                      .
RHQANF00_LSO          Kvalifikasjonssammenligning                      .
RHQCOPY1            Kopier kravprofiler til stillingsinnehavere              .
RHQINTE0            Konvertere infotype 0024: Medarbeider                 .
RHQINTE1            Konvertere infotype 0024: Søker                    .
RHRAUM10            Planlegging av romreservering                     .
RHRAUM15            Vis romreserveringsdataene for RMAIL-behandling            .
RHRAUM20            Vis/endre/slett/fastsett romreservering                .
RHRAUM23            Hardcopy av skjermen for romreserveringsdataene            .
RHRAUM40            Visning av romreserveringer for en deltaker              .
RHRAUM45            Visning av romreserveringer for en arrangør              .
RHRAUM50            Vis lunsj i kantine                          .
RHRAUM60            Visning eller utskrift av navneskiltene til deltakerne        .
RHRAUM65            Visning/utskrift av deltakerliste - romreserveringer.         .
RHRAUM75            Vise romreserveringer                         .
RHRBEL00            Reservering av ressurser                       .
RHRBEL00_LSO          Reservering av ressurser                       .
RHRBEL10            Grafisk reservering av ressurser                   .
RHRBEL10_LSO          Grafisk reservering av ressurser                   .
RHREFDOC0           Referansebilag i arrangementsplanlegging               .
RHREFDOC0_LSO         Referansedokument i kursadministrasjon                .
RHREFDOCCHECK         Kontroller av referansebilag                     .
RHREFDOCMANZL         Konvertering av T77REFDOC-QUANTITY til MANZL             .
RHRELA00            Vis tilknytninger                           .
RHRELAT0            Tillatte tilknytninger for objekttyper                .
RHREPL00            Erstatt personer i PD-dataposter med brukere -" sekvensiell fil    .
RHREPL10            Erstatt bruker med person i innehavertilknytninger          .
RHREPL20            Erstatt bruker med person i bemanningen                .
RHRESA00            Ressursutstyr                             .
RHRESO00            Statistikk over reservering av ressurser               .
RHRESO00_LSO          Statistikk over reservering av ressurser               .
RHRFPMICLS           Tilleggsdata for IT 0001                       .
RHRFPMLOG           Vis protokoller for forpliktelseskjøring               .
RHRFPMLOG_BPREP        Vis protokoll for kjøring til forberedelse av bevilgningsplanlegging .
RHRFPMLOG_BUDGET        Protokoll for kjøring ved oppretting av bevilgning          .
RHRFPMROLL1520         Tilpasning originalbevilgning bottom up                .
RHRFPMSTOV           Øvre grenser for stillingsgrupper                   .
RHRFPM_2FC_CLEANUP       Utligning av bilag i økonomiavdelingen                .
RHRFPM_ANALYZE_FIN_REL     Analyse av finansieringsrelasjoner                  .
RHRFPM_ARCH_DL         PBC-finansieringer: Sletting etter arkivering             .
RHRFPM_ARCH_RL         PBC-finansieringer: Last inn bilag fra arkivet på nytt        .
RHRFPM_ARCH_WR         PBC-finansieringer: Skriving av arkiv                 .
RHRFPM_BPREP_DATA_MAINT    Behandle budsjettdata                         .
RHRFPM_BUDGET_CHART      Evaluer stillingsbeholdning                      .
RHRFPM_BUDGET_CHART_FORM    Vurder stillingsbeholdning som PDF-formular              .
RHRFPM_CHANGE_AA_PCH      Omkonter infotyper (personalplanlegging og -utvikling)        .
RHRFPM_CHANGE_AA_PNP      Omkonter infotyper (personaladministrasjon)              .
RHRFPM_CHART_OF_RESPONS    Fordelingsplan for bedrift                      .
RHRFPM_CLEAR_CHANGE_HIS    Slett endringshistorikk                        .
RHRFPM_COM_ENGINE_SET_RECALC  Sett etterberegningsindikator fra forpliktelsesprosessor       .
RHRFPM_DESTINATION       Vis mottakersystem                          .
RHRFPM_DIFF_DEL        Frigi finansieringsinnsparinger                    .
RHRFPM_DIFF_LIST_ORG      Finansieringsinnsparinger per organisasjonsenhet           .
RHRFPM_DIFF_REORG       Slett detaljposter for finansieringsinnsparinger/-økninger      .
RHRFPM_DOC01          Finansieringsjournal                         .
RHRFPM_DOC02          Vis HR-summeringsbilag                        .
RHRFPM_DOC03          Vis finansieringsinnsparinger                     .
RHRFPM_DOC03_FPM        Finansieringsjournal                         .
RHRFPM_DOC03_FPM_BU      Bevilgningsjournal                          .
RHRFPM_ENGINE_CL_BY_PACKAGE  Start oppretting av forpliktelser for merkede objekter i pakker    .
RHRFPM_ENGINE_ENG_CHNG_LOG   Parallellisert oppr. av forpl. for endrede objekter og obj. med feil .
RHRFPM_ENGINE_ENG_CHNG_LOG_CP Parallellisert oppr. av forpl. for endrede objekter og obj. med feil .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_BUD_JOB HRFPM: Initial kjøring - hjelperapport (kan ikke kjøres alene)    .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_JOB   HRFPM: Initial kjøring - hjelperapport (kan ikke kjøres alene)    .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_JOB_SIN HRFPM: Hjelperapport (kan ikke kjøres alene)             .
RHRFPM_ENGINE_INITIAL     Start initial forpliktelsesoppretting                 .
RHRFPM_ENGINE_INITIAL_JOB   HRFPM: Initial kjøring - hjelperapport (kan ikke kjøres alene)    .
RHRFPM_ENGINE_JOB       HRFPM: Initial kjøring - hjelperapport (kan ikke kjøres alene)    .
RHRFPM_ENGINE_PCH       Forpliktelsesoppretting for organisatoriske objekter         .
RHRFPM_ENGINE_PNP       Forpliktelsesoppretting for personer                 .
RHRFPM_ENGINE_PNP_CE      Forpliktelsesoppretting for personer                 .
RHRFPM_ERLK          Behandle ferdig-indikator                       .
RHRFPM_FILL_FUND_110      Konvertering av prosentverdier i tab. FUND for lønnsavregningsresultat.
RHRFPM_FIN_CHECK        Vis personer med manglende finansiering                .
RHRFPM_FIN_CHK         Kontroll av finansieringsregler                    .
RHRFPM_FIN_LIST_ORG      Bevilgning og finansieringer per organisasjonsenhet          .
RHRFPM_FM_POS_UPDATE      Sammenligning av forpliktelsesbilag mellom HR og regnskap       .
RHRFPM_FTE_AVAIL_CONTROL    Tilgjengelighetskontroll - styring av stillingsgruppeoversikt     .
RHRFPM_FTE_BULIST       Stillingsgruppeanalyse                        .
RHRFPM_FTE_BULIST_FORM     Stillingsanalyse som PDF-formular                   .
RHRFPM_FTE_CHK         Utfør utvidede kontroller for offentlig forvaltning          .
RHRFPM_FTE_FINLIST       Finansieringsanalyse                         .
RHRFPM_INCONS_ANALYZE     Analyser og behandle inkonsistens                   .
RHRFPM_IND_FIN         Generation of Outgoing Financing                   .
RHRFPM_LIFI          Finansieringsoversikt                         .
RHRFPM_LOG_CHECK        Fastsett personer merket for refinansiering              .
RHRFPM_MOVE_1501_TO_1514    Konvertering av infotype 1501 til infotypene 1005 og 1514       .
RHRFPM_MOVE_1505_TO_1509    Konvertering av infotype 1505 til infotype 1509            .
RHRFPM_MOVE_1505_TO_1509_CSTM Konverter systemtilpasning av infotype 1505 til infotype 1509     .
RHRFPM_OCC_CHK         Kontroll av bemanningsregler                     .
RHRFPM_REQMAN         Fastsett finansieringsbehov                      .
RHRFPM_REQUIREMENT       Fastsett finansieringsbehov                      .
RHRFPM_RUN_DATA_CLEAR     Slett administrasjonsdata for forpliktelseskjøringer         .
RHRFPM_STOV          Evaluering av øvre gr. for still.gr.                 .
RHRFPM_STRU00         Strukturoversikt                           .
RHRFPM_TODO_01         Oversikt over meldinger i eget ansvarsområde             .
RHRFPM_VACANCY_DISPLAY     Program RHRFPM_VACANCY_DISPLAY                    .
RHRFPM_ZWBI          Kontroller overtredelse av øremerking                 .
RHRFRE00            Ledige/reserverte ressurser                      .
RHRHAZ00            Visning av database - personalplanlegging               .
RHRHDC00            Slett enkelte personalplanleggingsposter               .
RHRHDL00            Slett dataposter fra personalplanleggingsdatabase           .
RHRHMC13            Utvalgsrapport for funksjonsmodul RHMC_OBJECT_VIA_PATH        .
RHRH_CHECK_ITF         Testinterface for frakoblede infotyper                .
RHRH_CHECK_ITF_REPLAY     Testinterface for frakoblede infotyper (replay)            .
RHRPPL00            Vise medarbeidernes plass i organisasjonen              .
RHRSX120            HR - Resumix: Utvalg av organisasjonsnivå               .
RHRSX320            Kvalifikasjoner og oppgaver                      .
RHSAGTAB            Selection Screen for Evaluation Report                .
RHSBES00            Bemanningsplan                            .
RHSBES10            Bemanningsplan                            .
RHSCRP00            Stillingsgruppe- og stillingsbeskrivelse               .
RHSCRP10            Stillingsgruppe- eller stillingsbeskrivelse              .
RHSCRP20            Stillingsgruppe- og stillingsbeskrivelse               .
RHSEARK0            Hjelpeprogram: Manuelt utvalg av søkefunksjon             .
RHSEMI60            Arrangementsinformasjon                        .
RHSEMI60_LSO          Kursinformasjon                            .
RHSETPAD25_LSO         Databasekonvertering HRPAD25                     .
RHSETPAD614_LSO        Databasekonvertering HRPAD25                     .
RHSETPADBOOK_LSO        Databasekonverteringer: LSO600                    .
RHSHOWOR            Vise plass i organisasjonen                      .
RHSOLO00            Budsjetterte lønnskostnader                      .
RHSPP_ABS_PLAN         Absence Planner: Public Sector Germany                .
RHSPP_CDOC_PSOLL        Display Change Documents                       .
RHSPP_CDOC_PSOLL_01      Change Documents for Target Plan by User               .
RHSPP_CDOC_PSOLL_02      Change Documents for Target Plan by Employee             .
RHSP_ADMIN_IT0439       Opprett infotype 0439 med deltype 0005                .
RHSP_TEMP_ASSIGNMENT      Vis liste over utlån                         .
RHSP_TSN_CUMULATION      Education and Training Time Statement: Totals Overview        .
RHSP_TSN_PRINT_CUMULATION   Education and Training Time Statement: Totals Overview        .
RHSP_TSN_PRINT_MONTH      Educ. and Training Time Statement: Mass Printing Monthly Detail    .
RHSP_WFP_APPROVAL       Utløsing av workflowhendelser for skiftplanlegging          .
RHSREQ00            Behandling av stillingsbehov                     .
RHSREQ10            Forleng stillinger                          .
RHSSREF0            Informasjon om instruktør                       .
RHSSREF0_LSO          Informasjon om instruktør                       .
RHSTAB00            Vis stabsfunksjoner                          .
RHSTAT00            Statusoversikt per objekttype                     .
RHSTEL00            Stillingsgruppeoversikt                        .
RHSTOR00            Kanselleringer per arrangement                    .
RHSTOR00_LSO          Kanselleringer per kurs                        .
RHSTOR10            Kanselleringer per deltaker                      .
RHSTOR10_LSO          Kanselleringer per deltaker                      .
RHSTRPF0            Vedlikehold av strukturer                       .
RHSTRU00            Visning/vedlikehold av struktur                    .
RHSTRU00_ATTRIB        Strukturvisning med attributter                    .
RHSTRU00_OLD          Visning/vedlikehold av struktur                    .
RHSTRU02            Hjelperutiner for READ_STEXT1 og READ_STEXT2 i RHSTRU01        .
RHT777DCHECK          Kontroll av infotyper i T777D/T77ID                  .
RHTAB100            Valg av feilmeldinger fra tabell 100                 .
RHTCATA0            Katalog                                .
RHTCATAB            Oppgavekatalog                            .
RHTEILN0            Deltakerliste                             .
RHTEILN0_LSO          Deltakerliste                             .
RHTHIST0            Utdanningshistorikk                          .
RHTHIST0_LSO          Utdanningshistorikk                          .
RHTM_T77TM_JF_LEVEL      Tilordning av nivåer til jobbfamilier ved hjelp av en skala      .
RHTPOOL0            Oppgavebeskrivelse                          .
RHTPOOL2            Oppgavebeskrivelse                          .
RHTRANS0            Oversett språkavhengige poster                    .
RHTRANS1            Foreldet (oversett språkavhengige poster)               .
RHTRANSABRI          Overføring av infotyper for lønnsavregning              .
RHTRANSC            Standardobjekter: Sjekkrapport for søkestreng (kode og betegnelse)  .
RHTSCAT0            Oppgavekatalog                            .
RHTSKCAT            Oppgavekatalog                            .
RHTTCP77            Kopiering av klientavhengige T77*-tabeller fra klient 000       .
RHTUNIT00           Sammenslåing av poster                        .
RHUFEDU0PBSCPDF        Organizational Component Translations Report             .
RHUM1008            Konvertering av infotype 1008 - virksomhet -" personalområde     .
RHUM770A            Konverteringsrapport for tabell T770A                 .
RHUMBU00            Deltakere som skal ha endret påmelding                .
RHUMBU00_LSO          Deltakere som skal ha endret påmelding                .
RHUMSHRPAD613_LSO       Konvertering HRPADNN =" HRPAD613                   .
RHUMSHRPADNN          Konvertering av tilleggsdata fra tabell HRPADNN til transparente tab. .
RHUMST30            Konvertering: PLOG -" transparente infotyper             .
RHUMST40            Konvertering av behovsposter i skiftplanleggingen           .
RHUMST41            Konvertering av behovsposter i skiftplanleggingen           .
RHUMST_HRPADNN_HRPADUZ     Konv. av till.data for infotype 1001 deltype 065 - HRPADNN -" HRPADUZ .
RHUNIT00            Sammenslåing av infotypeposter                    .
RHUNIT00_BASE         Sammenslåing av PD-infotypeposter                   .
RHUNQF_FOLLOWUP        NQF Follow-up per Business Event                   .
RHUS513A            Justering IT 105 med T513A                      .
RHUSERRELATIONS        Vis brukertilordninger                        .
RHU_AR_ARCHIVABILITY_CHECK   Arkivering av håndteringsenheter: Analyse               .
RHU_AR_DELETE_DECENTRALIZED_HU Arkivering av håndteringsenh.: Sletting av desentralt slettede HE-er .
RHU_AR_DELETE_FROM_DATABASE  Arkivering av håndteringsenheter: Sletting av arkiverte data     .
RHU_AR_READ_FROM_ARCHIVE    Arkivering av håndteringsenheter: Lesing av data fra arkivet     .
RHU_AR_RELOAD_ARCHIVE     Arkivering av håndteringsenheter: Gjenoppretting av arkiv       .
RHU_AR_WRITE_TO_ARCHIVE    Arkivering av håndteringsenheter: Skriving av arkiv          .
RHU_CREATE_HU_WITH_STOCK    Dialog for pakking - generer frie håndteringsenheter med beholdning  .
RHU_DISPLAY_HANDLING_UNITS   Rapport for visning av håndteringsenheter               .
RHU_DISPLAY_HU_COWA      Rapport for visning av håndteringsenheter for SD-transport      .
RHU_DISPLAY_HU_COWE      Rapport for visning av håndteringsenheter for SD-transport      .
RHU_DISPLAY_HU_IBD_DELIVERY  Rapport for visning av håndteringsenheter for leveringsmottak     .
RHU_DISPLAY_HU_MAT_DOCUMENT  Rapport for visning av håndteringsenheter for leveringsmottak     .
RHU_DISPLAY_HU_OBD_DELIVERY  Rapport for visning av håndteringsenheter for utlevering       .
RHU_DISPLAY_HU_OF_OBJECTS   Rapport for visning av håndteringsenheter               .
RHU_DISPLAY_HU_SD_TRANSPORT  Rapport for visning av håndteringsenheter for SD-transport      .
RHU_GOODS_MOVEMENT_CANCEL   Annullering av varebevegelser med håndteringsenheter         .
RHU_HELP            Valg av håndteringsenheter                      .
RHU_INV_ANALYSIS        Analyse av lagertellingsdokumenter                  .
RHU_INV_COUNTING        Registrering av lagertellingsresultat for HE-lagertellingsdokumenter .
RHU_INV_DISPLAY        Visninger av lagertellingsdokumenter (inkl. slettede posisjoner)   .
RHU_INV_DOC_CREATE       Utvalg av håndteringsenheter og generering av lagertellingsdokumenter .
RHU_INV_EDIT          Behandling av lagertellingsdokument                  .
RHU_INV_POST          Bortkontering av differanser fra lagertellingsdokumenter       .
RHU_INV_STATUS_DELETE     Sletting av status "ført opp på inventarliste" for HE         .
RHU_STOCK_COMPARISON      Sammenligningsrapport for HE-beholdninger               .
RHU_STOCK_DIFFERENCES     Fastsetting og korrigering av beholdningsdifferanser med håndt.enheter.
RHU_SUMMEN_VEPO        Include RHU_SUMMEN_VEPO                        .
RHVAKRI0            Korriger vakanser                           .
RHVCHECK            Statiske kontroller i AP                       .
RHVERSP1            Øke versjonsnummer på rapporter                    .
RHVOPOS0            Ledige stillinger                           .
RHVOPOS1            Foreldede stillinger                         .
RHVORM00            Forhåndspåmeldinger per arrangementstype               .
RHVORM00_LSO          Forhåndspåmeldinger per kurstype                   .
RHVORM10            Forhåndspåmeldinger per deltaker                   .
RHVRESPO            Arrangementsansvarlige                        .
RHVUMS01            HRMs: Kontroll og opprydding av database               .
RHWEGID0            Egnede evalueringsprosedyrer                     .
RHWERT03            Hannover                               .
RHWFACTI            Aktivering av oppgaver som ennå ikke er aktiverte i aktuell klient  .
RHWFACTV            Rapport for arkivering av WF-definisjoner i WF-oppgaver        .
RHWFCOP2            Import av PD-objekter fra klient 0 til aktuelle klienter       .
RHWFCOPL            Kopiere Workflowmal til aktive WF-planvarianter            .
RHWFCOPY            Kopieringsrapport for workflowoppgaver                .
RHWFINDEXRESET         Synkroniser workflowbuffer i organisasjonsmiljøet           .
RHWFOTSK            Kontrollere plass i organisasjonen for work items til angitt oppgave .
RHWPC_HDCNT2SKF        Overføring av arbeidsstokk til statistiske nøkkeltall         .
RHWSDEL0            Liste over alle workflow-malversjoner                 .
RHWSTRACKING_LSO        Manuell/masse avstemming av læringsprogresjon             .
RHXBUCH0            Påmeldinger per deltaker                       .
RHXBUCH0_LSO          Påmeldinger per deltaker                       .
RHXBUDG0            Sammenligning med bevilgning                     .
RHXCCOS0            Beregning av arrangementskostnader og kostnadsoverføring til CO    .
RHXCCOS0_LSO          Fastsetting av kurskostnader og ompostering av kostnader i CO     .
RHXCGRP0            Arrangementshierarki                         .
RHXCGRP0_LSO          Kurshierarki                             .
RHXCOMP0            Opplæringskostnader                          .
RHXCOMP0_LSO          Opplæringskostnader                          .
RHXCPRI0            Fastsett arrangementspriser og overfør til infotype 1021 "Pris"    .
RHXCPRI0_LSO          Fastsett kurspriser og overfør til infotype 1021 Pris         .
RHXDESC0            Stillingsgruppebeskrivelse                      .
RHXDESC1            Stillingsbeskrivelse                         .
RHXERES0            Ressursstykkliste per arrangement                   .
RHXERES0_LSO          Ressursstykkliste per kurs                      .
RHXERES0_LSO_OLD        Ressursstykkliste per kurs                      .
RHXEXI00            Eksisterende organisasjonsenheter                   .
RHXEXI01            Eksisterende arbeidsstasjoner                     .
RHXEXI02            Eksisterende stillingsgrupper                     .
RHXEXI03            Eksisterende stillinger                        .
RHXEXI04            Eksisterende oppgaver                         .
RHXFAKT0            Fakturering av arrangementer                     .
RHXFAKT0_LSO          Fakturering av kurs                          .
RHXFILLPOS           Perioder med ubesatte stillinger per organisasjonsenhet        .
RHXFIRMA            Medarbeiderliste                           .
RHXHAP_APP_DOC_PREPARE     Forbered evalueringer med organisasjonsenheter med begrensninger   .
RHXHAP_APP_DOC_PREPARE_ORG   Forbered evalueringer ved hjelp av organisasjonsenheter        .
RHXHFMT0            Kompetanse og hjelpemiddel                      .
RHXIAW00            Arbeidsstasjoner med restriksjoner i org.               .
RHXIAW01            Enkelte arbeidsstasjoner med restriksjoner              .
RHXIAW02            Arbeidsstasjoner med helsetjeneste i organisasjonen          .
RHXIAW03            Enkelte arbeidsstasjoner med helsetjeneste              .
RHXIAW04            Beskrivelse av oppgaver i en organisasjon               .
RHXIAW05            Karakterisering av enkeltoppgaver                   .
RHXINLV0            Intern aktivitetsavregning for deltakelser              .
RHXINLV0_LSO          Intern aktivitetsavregning for kurs                  .
RHXINLV1            Intern aktivitetsavregning for instruktøroppdrag           .
RHXINLV1_LSO          Intern aktivitetsavregning for instruktøroppdrag           .
RHXKBED0            Arrangementsbehov                           .
RHXKBED0_LSO          Kursbehov                               .
RHXKBRO0            Arrangementsbrosjyre                         .
RHXKBRO0_LSO          Kursbrosjyre                             .
RHXKBRO1            Arrangementer                             .
RHXKBRO1_LSO          Kursdatoer                              .
RHXKBRO2            Arrangementspriser                          .
RHXKBRO2_LSO          Kurspriser                              .
RHXKURS2            Deltakelsesstatistikk                         .
RHXKURS2_LSO          Deltakelsesstatistikk                         .
RHXKURS3            Deltakelses- og omsetningsstatistikk                 .
RHXKURS3_LSO          Deltakelses- og omsetningsstatistikk                 .
RHXKVOR0            Krav til forkunnskaper                        .
RHXKVOR0_LSO          Krav til forkunnskaper                        .
RHXMARP0            Materiellbehov per arrangement                    .
RHXMARP0_LSO          Materiellbehov per kurs                        .
RHXMARP0_LSO_OLD        Materiellbehov per kurs                        .
RHXORES0            Ressursbehov                             .
RHXORES0_LSO          Ressursbehov                             .
RHXORES1            Ressursbehov per arrangement                     .
RHXORES1_LSO          Åpen ressursreservering per kurs                   .
RHXORES2            Ressursbehov per ressurstype                     .
RHXORES2_LSO          Ressursbehov per ressurstype                     .
RHXPEP01            Profilsammenligning: Stilling/innehaver                .
RHXPEP02            Profiler                               .
RHXPEP20            Objekter uten kvalifikasjoner eller krav               .
RHXPEP21            Objekter med kvalifikasjoner eller krav som ikke er evaluert     .
RHXPE_EXPIRED_QUALI      Utløpte kvalifikasjoner                        .
RHXPE_QUALI_PRO_ORGUNIT    Kvalifikasjonsoversikt                        .
RHXPE_Q_PRO_ORGUNIT_MAINTAINED Vedlikeholdte kvalifikasjoner                     .
RHXPE_SPLAN_FOR_O       Erstatningsoversikt                          .
RHXPREBO            Forhåndspåmeldinger per deltaker                   .
RHXPREBO_LSO          Forhåndspåmeldinger per deltaker                   .
RHXP_CRMQ           Fastsetting av CRM-kvalifikasjoner                  .
RHXQALIF            Kvalifikasjonene til en deltaker                   .
RHXQANF0            Kvalifikasjonssammenligning                      .
RHXQANF0_LSO          Kvalifikasjonssammenligning                      .
RHXRBEL0            Reservering av ressurser                       .
RHXRBEL0_LSO          Reservering av ressurser                       .
RHXRBEL1            Grafisk reservering av ressurser                   .
RHXRBEL1_LSO          Grafisk reservering av ressurser                   .
RHXRESA0            Ressursutstyr                             .
RHXRESO0            Statistikk over reservering av ressurser               .
RHXRESO0_LSO          Statistikk over reservering av ressurser               .
RHXSBES0            Bemanningsplan                            .
RHXSCRP0            Fullstendig stillingsgruppebeskrivelse                .
RHXSCRP1            Fullstendig stillingsbeskrivelse                   .
RHXSOLO0            Budsjetterte lønnskostnader                      .
RHXSSREF            Skiftplan for instruktør                       .
RHXSSTL1            Deltakelser (organisasjonsenheter)                  .
RHXSSTL1_LSO          Deltakelser (organisasjonsenheter)                  .
RHXSSTL2            Deltakelser (personer)                        .
RHXSSTL2_LSO          Deltakelser (personer)                        .
RHXSSTLN            Deltakelser (bruker)                         .
RHXSSTLN_LSO          Deltakelser (bruker)                         .
RHXSTAB0            Stabsfunksjoner for organisasjonsenheter               .
RHXSTAB1            Stabsfunksjoner for stillinger                    .
RHXSTEL0            Stillingsgruppeoversikt                        .
RHXSTOR0            Kanselleringer per arrangement                    .
RHXSTOR0_LSO          Kanselleringer per kurs                        .
RHXSTOR0_LSO_OLD        Kanselleringer per kurs                        .
RHXSTOR1            Kanselleringer per deltaker                      .
RHXSTOR1_LSO          Kanselleringer per deltaker                      .
RHXSTR00            Organisasjonsstruktur                         .
RHXSTR01            Organisasjonsstruktur med stillinger                 .
RHXSTR02            Organisasjonsstruktur med personer                  .
RHXSTR03            Organisasjonsstruktur med arbeidsstasjoner              .
RHXSTR04            Rapporteringsstruktur med personer                  .
RHXSTR05            Rapporteringsstruktur uten personer                  .
RHXSTR06            Arbeidsstasjoner per organisasjonsenhet                .
RHXSTR07            Aktivitetsprofil for stillinger i organisasjonen           .
RHXSTR08            Aktivitetsprofil til stillinger med medarbeidere langs org.strukturen .
RHXTASKC            Oppgavebeskrivelse for stillingsgrupper                .
RHXTASKS            Oppgavebeskrivelse for stillinger                   .
RHXTCAT0            Oppgavekatalog                            .
RHXTEILA            Fremmøteliste                             .
RHXTEILA_LSO          Fremmøteliste                             .
RHXTEILA_LSO_OLD        Fremmøteliste                             .
RHXTEILN            Deltakerliste                             .
RHXTEILN_LSO          Deltakerliste                             .
RHXTEILN_LSO_OLD        Deltakerliste                             .
RHXTHIST            Deltakers utdanningshistorikk                     .
RHXTHIST_LSO          Deltakers utdanningshistorikk                     .
RHXTSCAT            Oppgavekatalog                            .
RHXUMBU0            Deltakere som skal ha endret påmelding                .
RHXUMBU0_LSO          Deltakere som skal ha endret påmelding                .
RHXVORM0            Forhåndspåmeldinger per arrangementstype               .
RHXVORM0_LSO          Forhåndspåmeldinger per kurstype                   .
RHXVORM1            Forhåndspåmeldinger per deltaker                   .
RHXVORM1_LSO          Forhåndspåmeldinger per deltaker                   .
RHXWOSHW            Visning av work items for workflowobjekt(type)            .
RHYDEL00            Sletting av genererte menyprogrammer                 .
RHZDATA0            Migrering: ZDATA --" CI                       .
RH_COPY_ACTUAL_TO_BUDGET    Kopiering av aktuell stillingskvote til planleggingstype       .
RH_COPY_BUDGET_PLANNING    Kopiering av kvoteplanlegging til annen planleggingstype       .
RH_CREATE_HRP_INDEX      Opprett indeks OTJID/PLVAR/MANDT for HRP-tabeller           .
RH_CREATE_PAD25_TPARTDOCNO_LSO Kursdeltakelse - opprett dokument for HRPAD25             .
RH_DELETE_COL_USER_SETTINGS  Sletting av kolonnekonfigurasjoner for en bruker           .
RH_DELETE_FREE_POSITIONS    Sletting av ubesatte stillinger på referansedato           .
RH_DELETE_MDT_USER_SETTINGS  Sletting av innstillinger for bruker i Manager's Desktop       .
RH_DELETE_NF_USER_SETTINGS   Slett brukerdefinerte innstillinger for navigerings-framework     .
RH_DELETE_OM_USER_SETTINGS   Slett brukerdefinerte innstillinger for objektbehandling       .
RH_DELETE_USER_SETTINGS    RH_DELETE_USER_SETTINGS                        .
RH_DELETE_WFD_INT_TABLES    Refresh/deletion functionality for the interface tables        .
RH_EXECUTE_EARMARKS      Rapport for utføring av saksbehandling for merkede personer      .
RH_FREEZE_BUDGET        Frysing av planlagt kvote                       .
RH_GEN_AND_RED_FROM_BUDGET   Generering av stilling for kvoteplanlegging              .
RH_GET_HRS_NUMRANGE_CHECKSUM  Generer kontrollsum for nummerserieintervall             .
RH_HIS_START          Start test HIS                            .
RH_LSO_ADHOC_QUERY       Anrop SAP-spørring for ad-hoc-rapportering for LSO          .
RH_READ1_T77INT        Rapport for eksportering av tabell T77INT               .
RH_READ2_T77INT        Rapport for eksportering av T77INT                  .
RH_TEST_TEXT_GET        Program for testing av FM RH_TEXT_GET                 .
RH_TT_TEXTECHECK        Testrapport for FM RH_TEXT_CHECK                   .
RH_TT_TEXTEGET         Testrapport for FM RH_TEXT_GET                    .
RIACCCAT            Nedlasting av rapportskjemaer etter Microsoft Access         .
RIACCESS            Nedlasting av strukturer for Microsoft Access             .
RIAFRU20            Vis tilbakemeldinger                         .
RIAFVC10            Tilbakemelding via operasjonsliste                  .
RIAFVC20            Vise og endre operasjoner                       .
RIAFVC_IPHAS_FILL       Program RIAFVC_IPHAS_FILL                       .
RIAPLT01            Verktøy for vedlikehold T399J posisjonskat. for lagerførte posisjoner .
RIARCEQ1            Arkivering av utstyr: Brukstest                    .
RIARCEQA            Arkivering av utstyr: Generere arkivfil                .
RIARCEQD            Arkivering av utstyr: Slette poster                  .
RIARCEQR            Arkivering av utstyr: Ny innlasting av arkiv             .
RIARCEQS            Arkivering av utstyr: Vise arkiv                   .
RIARCEQV            Arkivering av utstyr: Startbuffer                   .
RIARCMPA            PM plan for periodisk vedlikehold: Generer arkivfil (arkivering)   .
RIARCMPD            Arkivering av planer for periodisk vedlikehold: Sletteprogram     .
RIARCMPL            Sette slettemerke for planer for periodisk vedlikehold        .
RIARCMPV            Planer for per. vedl.: Slettemerking -" sette sletteindikator     .
RIARCMR1            PM: Arkivering måledokumenter: Del opp intervalldokumenter      .
RIARCMRA            PM: Arkivering av måledokumenter: Skrive arkiv            .
RIARCMRD            PM: Arkivering av måledokumenter: Slette dokumenter          .
RIARCMRI            Vis måledokumenter fra arkivet                    .
RIARCMRP            PM: Arkivering av måledokumenter: Sette slettemerke          .
RIARCMRS            Vise måledokumenter fra arkivet (standardrapport)           .
RIARCNTA            Objektforbindelse: Generer arkivfil                  .
RIARCNTD            Objektforbindelse: Slett arkiverte poster               .
RIARCNTV            Objektforbindelse: Slettemerking / sett sletteindikator        .
RIARCOLD            Arkivering av serienummerhistorikk: Slettekjøring           .
RIARCORA            PM-ordre: Generere arkivfil (arkivering)               .
RIARCORAS           Arkivering av ordrer: Skriveprogram                  .
RIARCORD            PM-ordre: Slette arkiverte poster                   .
RIARCORDS           Arkivering av ordrer: Sletteprogram                  .
RIARCORS            PM-ordre: Vise innhold i arkivfil                   .
RIARCORV            Vedlikeholdsordre: Sette slettemerke/sletteindikator         .
RIARCORVS           Arkivering av ordrer: Initial kjøring                 .
RIARCQM1            Vedlikeholdsrapport: Bruksområdetest for rapporter med slettemerker  .
RIARCQM2            Vedlikeholdsrapport: Bruksområdetest - avsl. rapporter for arkivering .
RIARCQM3            Utvid avsluttede vedlikeholdsmeldinger med slettemerker        .
RIARCQMA            Vedlikeholdsrapport: Generer arkivfil                 .
RIARCQMD            Vedlikeholdsrapport: Slette arkiverte poster             .
RIARCQMS            Vedlikeholdsrapport: Vise innhold i arkivfil             .
RIARCQMV            IM-raport: Utvide rapporter som er merket for sletting med sletteind. .
RIARCSM1            SM-rapport :Rapportarkivering: Buksområdetest - rapport        .
RIARCSM2            SM-rapport: Bruksområdetest - avsluttede rapporter for arkivering   .
RIARCSM3            Utvid avsluttede servicerapporter med slettemerker          .
RIARCSMA            SM-rapport: Generer arkivfil                     .
RIARCSMD            SM-rapport: Slette arkiverte poster                  .
RIARCSMS            SM-rapport: Vise innhold i arkivfirl                 .
RIARCSMV            SM-rapport: Utvide rapporter som er merket for sletting med sletteind..
RIARCTP1            Arkivering av teknisk plass: Brukstest                .
RIARCTPA            Arkivering av teknisk plass: Generere arkivfil            .
RIARCTPD            Arkivering av teknisk plass: Slette poster              .
RIARCTPR            Arkivering av teknisk plass: Ny innlasting av arkiv          .
RIARCTPS            Arkivering av teknisk plass: Vise arkiv                .
RIARCTPV            Arkivering av teknisk plass: Startbuffer               .
RIAUFK10            Vis service- og vedlikeholdsordrer - flere nivåer           .
RIAUFK20            Vis og endre service- og vedlikeholdsordrer              .
RIAUFK20_PM_ORDER1       Anrop av repport RIAUFK20 fra MiniApp PM_ORDER            .
RIAUFK20_PM_ORDER2       Anrop av variantvedlikehold fra MiniApp PM_ORDER           .
RIAUFK20_WP          RIAUFK20 - anrop fra Workplace                    .
RIAUFM00            Generere varebevegelser for ordren                  .
RIAUFM20            Vise varebevegelser for ordren                    .
RIAUFMVK            Informasjon om tilgjengelighet - material               .
RIBARCHA            IBase: Arkivering                           .
RIBARCHD            IBase: Slett arkivering                        .
RIBARCHV            IBase: Forbehandling arkivering                    .
RIBCHECKATTR          Program ZZ_RIBCHECKATTR                        .
RIBCHECKIBIN          IBase korrigeringsprogram RIBCHECKIBIN                .
RIBCHECKIBINIBST        Program RIBCHECKIBINIBST                       .
RIBCHECKIBSP          IBase korrigeringsprogram RIBCHECKIBIN                .
RIBCHECKIBST          Program RIBCHECKIBST                         .
RIBCHECKIBSTREF        Program RIBCHECKIBSTREF                        .
RIBCHECKSTRUCFILT02      Program RIBSTRUCINFO                         .
RIBCUSTINFO          IBase: Innstillinger for systemtilpasning               .
RIBELF00            Vis dokumentstrøm                           .
RIBELF20            Vis dokumentstrøm                           .
RIBEST00            Avstem beholdningsdata (versjon 4.0)                 .
RIBSTRUCINFO          Program RIBSTRUCINFO                         .
RIBXPRAR346C_R3        Program RIBXPRAR346C                         .
RIB_FILL_IBIN_FIELDS      Rapport RIB_FILL_IBIN_FIELDS                     .
RICLE_CREATE_TASK_SAMPLE    Creation of Tasks in Claim Bundle per DI - Sample Template      .
RICLE_RULES_COPY_TO_NEW_TABLES Copy BRF Rules and Rule Sets in Claim Bundle to New Tables      .
RICL_AUTHORIZATION_I_ICL_AGRP Authorizations User                          .
RICL_BDT_COMPARE        BDT: Comparison and Transport of Control Tables            .
RICL_BRF_CLEAN_AFTER_UPDATE  Program RICL_BRF_CLEAN_AFTER_UPDATE                  .
RICL_BRF_CLEAN_AFTER_UPDATE2  Program RICL_BRF_CLEAN_AFTER_UPDATE                  .
RICL_BRF_COPY_RULES_BY_LOB   Copies Rules From One LOB to Another LOB               .
RICL_BRF_IMPORT_TRANSL_TABLE  Program RICL_BRF_IMPORT_TRANSL_TABLE                 .
RICL_BRF_RECR_DEPENDENT_TABLES Program RICL_BRF_RECR_DEPENDENT_TABLES                .
RICL_BRF_REPAIR        Program RICL_BRF_REPAIR                        .
RICL_BRF_SHOW_RULES      Program RICL_BRF_SHOW_RULES                      .
RICL_BRF_TRANSPORT_RULESET   Flat and Deep Transport of Rule Sets                 .
RICL_BRF_TRANSPORT_SIMPLE   Copying and Transporting BRF Objects from FS-CM            .
RICL_BRF_UPDATE_OBJ_NAMES   BRF Object Renaming: Request List                   .
RICL_CHANGE_RUNTIME_CLASS   Program RICL_CHANGE_RUNTIME_CLASS                   .
RICL_CLAIMBUNDLE_SEARCH    Claim Bundle Search                          .
RICL_CLAIMS_LIST        Claim List                              .
RICL_CLAIM_CHEAT_SHEET     Claim Memo Pad                            .
RICL_CLAIM_SEARCH       Claim Search                             .
RICL_CLIENT_DELETE_ALL_CLAIMS Program RICL_CLIENT_DELETE_ALL_CLAIMS                 .
RICL_CLTYPE_UPDATE       Place "Update Internal Claim Type" Trigger in Trigger Pool      .
RICL_CONVERT_USER_GROUP    Convert Storage of Claim Handler Group                .
RICL_CREATE_TASK_SAMPLE    Creation of Tasks via DI - Sample Template              .
RICL_CUSTG3          Program RICL_CUSTG3                          .
RICL_CUST_VER_FIX_DUPLICATES  Program RICL_CUST_VER_FIX_DUPLICATES                 .
RICL_EBR_INTERFACE       External Bill Review - Sample In/Outbound Interface          .
RICL_IAM_TRANSPORT_SIMPLE   Copying and Transporting BRF Objects from Claims           .
RICL_ICLPARTWC_DI       WCOMP: DI for Workers Compensation PARTWC               .
RICL_INCDOC_SIMULATE      Incoming Mail Simulation                       .
RICL_MIGRATE_TASK_SAMPLE    Creation of Tasks via DI - Sample Template              .
RICL_MOVE_TICL945_TO_TBRF185  Program RICL_MOVE_TICL945_TO_TBRF185                 .
RICL_OPEN_CLAIMS        Selection of Claims (C057)                      .
RICL_OVERPAID         List of Payments Over Limit                      .
RICL_PAYMENT_CD_TRANSFER    Post Payments to Subledger                      .
RICL_PAYMENT_REPORT      Evaluation of FS-CD Documents and FS-CM Payments           .
RICL_PICTAB_COPY        Client Copy of Table Containing Screens of Damage Descriptors     .
RICL_REASSIGNMENT       List of All Reassigned Payments                    .
RICL_RULES_COPY_TO_NEW_TABLES Copying BRF Rules and Rule Sets in Claims to New Tables        .
RICL_RULES_UPDATE_IN_NEW_TABLE Copying BRF Rules and Rule Sets in Claims to New Tables        .
RICL_SCAN_BDT_CODE_BY_EVENT  Scan BDT Coding for Certain Events                  .
RICL_SCREEN_DYNPRO_DELETE   Program MENTZ_BUSDELDYNP                       .
RICL_SET_USER_GROUP      Assign User to a Claim Handler Group                 .
RICL_STATUS_REPORTS      Worklist                               .
RICL_TICL004_TO_TICL322_REL472 Program RICL_TICL004_TO_TICL322_REL472                .
RICL_TOADV_TICL190_FILL_REL600 Program RICL_TOADV_TICL190_FILL_REL600                .
RICL_TOUCH_CLAIMS       Use Rules on Selected Claims with Direct Input            .
RICL_WCOMP_RULES_OVERVIEW   Overview - Workers Compensation Rules                 .
RICRP010            Opprett objekt (rekvisisjonsprofil QP)                .
RICUTQSCR           Overføring av systemtilpasningsinnstillinger - tabell TQSCR      .
RIDEPLOT02           Struktur av fordelingsstakk fra fakturering              .
RIDEPLOT04           Behandle fordelingsstakk (oppheving av utligning)           .
RIDEPLOT05           Behandle fordelingsstakk                       .
RIDEPLOTD1           Slett referanse mellom fordelingsstakk- og fakturaposisjoner     .
RIDWA001            XPRA til utfylling av tabell BGMKOBJ. Denne tabellen er ny i 4.6A.  .
RIDWA002            Korrigeringsrapport til konverteringsprogram RIDWA001         .
RIEQCM2            Endring av måledokument                        .
RIEQCM_BACKUP_COMPARE     Sammenligning sikkerhetskopiering med historikk            .
RIEQIF00            Liste over bruksperioder per utstyr                  .
RIEQS070            PMIS: MTTR/MTBR - utstyr                       .
RIEQUI10            Utstyr - strukturpresentasjon                     .
RIEQUI20            Vis utstyr                              .
RIEQUI21            Vis serienumre                            .
RIEQUI30            Liste over utstyr (flere nivåer)                   .
RIEQUI_ALT_SEARCH       Søk etter erstatningsutstyr via klassifiseringsdata          .
RIEQUI_SYNC_MATNR_SUBMT    Rapport om synk. av materialnummer og konstruksjonstype i utstyr   .
RIFLET20            Vis flåteutstyr                            .
RIFPRINT            Print routines for interfaces                     .
RIFVRA00            Økonomisk enhet: Objektevaluering                   .
RIFVRA10            Økonomisk enhet: Hente bokført verdi til tilhørende anleggsmidler   .
RIFVRA20            For økonomisk enhet: Tilføre bokført verdi summarisk til anlegg    .
RIGC0001            GBC: Generering av grensesnittsanrop                 .
RIGC0003            GBC: Protokoll over forbindelser                   .
RIGC0004            GBC: Vedlikehold objektrelasjoner og GIS-metoderepository       .
RIGC0005            GBC: Vedlikehold oppgavedefinisjon                  .
RIGC0006            GBC: Vedlikehold felttildelinger og feltverditildelinger       .
RIGC0007            GBC: Initialisering av objektrelasjoner                .
RIGC0008            GBC: Behandle asynkrone oppgaver                   .
RIGC0009            GBC: Reorganisering                          .
RIGC0010            GBC: Generering av attributtoperasjoner                .
RIGENE10            Liste over aktive tillatelser                     .
RIGNCHCK            Korrigeringsprogram                          .
RIHQM001            Nedbrytning av feilklasse                       .
RIIBAS10            Bruksinformasjon - installasjoner                   .
RIIBAS30            Bruksinformasjon - installasjoner                   .
RIIBIP00            RIIBIP00 - dataoverføring                       .
RIIFEQ00            Bruksperioder for utstyr per teknisk plass              .
RIIFLO10            Teknisk plass - strukturpresentasjon                 .
RIIFLO20            Vis teknisk plass                           .
RIIFLO30            Liste over tekniske plasser (flere nivåer)              .
RIILOAIX            XPRA for BASF                             .
RIIMPT20            Vise målepunkt                            .
RIIMPT25            Vis referansemålepunkt                        .
RIIMR020            Vis måledokumenter                          .
RIINV00            INVENTORY_PROBLEM_RECOGNIZE                      .
RIIRLO10            Referanseplass - strukturpresentasjon                 .
RIIRLO20            Vis referanseplass                          .
RIIRLO30            Referanseplassliste (flere nivåer)                  .
RIMA0010            INTERNAL: Insurance Object "-" Partner Deletion Program        .
RIMA0020            INTERNAL: Deletion Program Contract Account "-" Partner        .
RIMA0030            INTERNAL: Deletion Program Payment Plan Items for Partner/Contract  .
RIMA0040            INTERNAL: Deletion Program Reversal CO-PA               .
RIMA0050            INTERNAL: Delete BP Data                       .
RIMA0060            INTERNAL: Deletion Program Invoice                  .
RIMA0070            Delete Reversal Tables                        .
RIMARA10            Material - strukturpresentasjon                    .
RIMARA20            Vis material                             .
RIMASE01            Tilpass MASE-poster til relevant databasestatus            .
RIMAT000            Bruksinformasjon - material                      .
RIMCORR01           Sett inn stamdataposter IMAKP* pga. ytelse              .
RIMELPM1            Vis registreringsliste for måleverdier                .
RIMHIO00            Tidsplanlegging: Oversikt over periodisk vedlikehold         .
RIMHIS00            Tidsoversikt og simulering for periodisk vedlikehold: Utvalgskriterier.
RIMMSF00            Avstem beholdningsdata (versjon 4.5)                 .
RIMODAC2            Aktiver eller deaktiver integrasjonsmodeller, kan kjøres i bakgrunnen .
RIMODAC2_OLD          Aktiver eller deaktiver integrasjonsmodeller, kan kjøres i bakgrunnen .
RIMODACT            Aktiver eller deaktiver integrasjonsmodeller             .
RIMODACT_OLD          Aktiver eller deaktiver integrasjonsmodeller             .
RIMODDEL            Slett integrasjonsmodeller                      .
RIMODDEL_OLD          Slett integrasjonsmodeller                      .
RIMODGEN            Opprett integrasjonsmodell                      .
RIMODGEN_OLD          Opprett integrasjonsmodell                      .
RIMODINI            Start initial dataoverføring for integrasjonsmodeller         .
RIMODINI_OLD          Start initial dataoverføring for integrasjonsmodeller         .
RIMODMOD            Endre integrasjonsmodeller                      .
RIMODOUT            Vis integrasjonsmodeller                       .
RIMODOUT_OLD          Vis integrasjonsmodeller                       .
RIMPAPO00           APO: Langsiktig planlegging - prognose                .
RIMPHIER            Overføring av måleverdier - strukturpresentasjon           .
RIMPHIST            Vis overføring av måleverdier (historikk)               .
RIMPLA00            Liste over planer for periodisk vedlikehold              .
RIMPOS00            Liste over posisjoner for periodisk vedlikehold            .
RIMP_ADD_TRIGGERS       Program RIMP_ADD_TRIGGERS                       .
RIMP_TRANSPORT_SIMPLE     Copying and Transporting IMP Objects                 .
RIMRCICK            Kontroll av tellerstand for intervallmåledokument           .
RIMRCINT            Omstilling av overføring av tellerstand til intervalldokumenter    .
RIMRCUPD            Kontroll om oppdatering av tellerstandsoverføring er nødvending    .
RIMRG_VAL_SWITCH        Validering av måleverdier og tellere                 .
RIMUMSAJ            Oversikt - årsomsetningsoppgaver (leiekontrakt)            .
RIMUMSAM            Historikk - omsetningsoppgaver (leiekontrakt)             .
RINET0E0            Objektnettverk: Liste over utstyrsforbindelser            .
RINET0N0            Objektnettverk: Nettverkspresentasjon + nettverksevalueringer     .
RINET0T0            Objektnettverk: Liste over teknisk plass - forbindelser        .
RINTCON_C           Konverteringsrapport Internett-kunde konsument            .
RINV_ARCH_REMADV        Analyser og arkiver fakturadokument                  .
RINV_ARCH_TRANSF        Analyser og arkiver overføringstabell for fakturaer til FI-CA     .
RINV_DELETE_REMADV       Slett arkiverte bilag for inngående faktura              .
RINV_DELETE_TRANSF       Slett arkivert overføringstabell for fakturaer til FI-CA       .
RINV_MONITORING        Overvåkning av inngående faktura                   .
RIOBJK00            Vis serienumre til dokumenter                     .
RIOCLAS0            Vedlikeholdsordre: Etterfulgt klassifisering av vedlikeholdsordrer  .
RIORD000            Vedl.ordre: Reparasjonsprog. RESB og innkj.rekv. LOEKZ ved ordre TABG .
RIORD052            Reparasjonsrapport - operasjonsproblemer               .
RIORD100            Statusendringer ved operasjoner for teknisk avsluttede ordrer     .
RIORDST1            Reparasjon: Status for PM/SM ordrer                  .
RIORDST2            Reparasjon: Status for PM/SM ordrer                  .
RIPACOPY            Xbra for utfylling av tabell TPAER_PM med innholdet fra TPAER     .
RIPARSYN            XBRA for partnersynkronisering ved utstyr               .
RIPLKO10            Vis arbeidsplaner                           .
RIPLKO20            Liste over arbeidsplaner (flere nivåer)                .
RIPLKO30            Objektoversikt for arbeidsplan (Rapporten skal ikke startes separat.) .
RIPLPO01            Korrigeringsrapport: Aktivitetstype og enhet for standardverdier   .
RIPLWP01            Korrigeringsprogram for tabell PLWP                  .
RIPMCO00            Ny generering av ordrekostnader: Fil PMCO               .
RIPMCOHI            Kostnadsoversikt over ordrehierarkier                 .
RIPMS001            PMIS: Ny generering av infostrukturer                 .
RIPMSCOL            Samkjøring av midlertidige versjoner                 .
RIPMSOLD            PMIS: Ny generering av infostrukturer                 .
RIQMEL10            Liste over rapporter (flere nivåer)                  .
RIQMEL20            Liste: Rapporter                           .
RIQMEL30            Liste: Tiltak for rapporter                      .
RIQMEL40            Liste: Posisjoner for rapporter                    .
RIQMEL60            Aktiviteter for rapporter                       .
RIQMEW20            RIQMEL20 - anrop fra Workplace                    .
RIQMST30            PM/QM/SM: Opprydding av status for rapporter             .
RIQSMEL1            Liste med ett nivå - kvalitetsrapport                 .
RIQSMEL2            Liste over tiltak                           .
RIQSMEW1            RIQSMEW1 - anrop fra workplace/miniApp                .
RIQSMEW2            RIQSMEW2 - anrop fra workplace/miniApp                .
RIREPOBJ            Rapport for å sette inn objektnummer i vedlikeholdsposter       .
RIREV             Konverteringsprogramm for revisjonsdata                .
RISCD_COPA           Reverse CO-PA Data                          .
RISCD_COPA_T          Reverse CO-PA Data                          .
RISERNR1            Serienummerhistorikk                         .
RISERNR9            Overføring av endret indikator for beholdningskontroll        .
RISSR_OUT_DE_DV_SF2      Test                                 .
RISSUE_ADDMIX         IS-M/SD: Behandle utgavekombinasjon                  .
RISTEQ02            Utstyr: Reparasjonsprogram adressenedarving i utstyrshierarkier    .
RISTEQ03            Utstyr: Reparasjonsprogram for manglende poster i statustabeller   .
RISTEQ04            Utstyr: Reparasjonsprogram for monterings-/demonteringsstatus     .
RISTEQ05            Utstyr: Kontroll nedarving av teknisk plass i utstyrshierarkier    .
RISTEQ06            Tabell EQUI: Rapport for korrigering av indikator S_EQUI       .
RISTEQ07            Tabell EQUI: Rapport for korrigering av indikator S_EQBS       .
RISTEQ10            Rapport for reparasjon av konfig.eiendomsrett for utstyrsstamdata   .
RISTEQ11            Rapport for initialisering av ugyldige konfigurasjonsreferanser    .
RISTEQ20            Utstyr: Undersøking av bruksperiode for utstyr (EQUZ)         .
RISTFL03            Tekn. plass: Reparasjonsprogram for manglende poster i statustabellene.
RISTRA20            Fristovervåkning for planer for periodisk vedl. (batch input IP10)  .
RISTRA21            Fristovervåkning, planer for per. vedl. - Batch Input IP10 - via MHIS .
RISTRA30            Kalkulasjon av plan for periodisk vedlikehold             .
RISU_BW_INVTRANSF02_DELTA_WRT Overføring av TINV_INV_TRANSF-poster til deltakø           .
RITOB_IBASE_CREATE       Program RITOB_IBASE_CREATE                      .
RITPS070            PMIS: MTTR/MTBR - teknisk plass                    .
RIT_S115_PMCO_COMPARE     Testrapport: Konsistenskontroll PMCO-S115               .
RIVAEP01            Liste - avregningsenheter                       .
RIVAEP05            Oversikt over avregningsenheter                    .
RIVAEP10            Vis protokoll for kontroll/aktivering av avregningsenhet       .
RIVAEP20            Liste over utleieenheter                       .
RIVAEP20N           Liste over utleieenheter                       .
RIVEDA00            Visning av PM/SM-objekter til kontrakt(posisjon)           .
RIVEDA20            Kontraktsliste - serviceobjekter                   .
RIVIXADL            Hjelperapport: Slette leiejusteringer fra VIMI16 og VIMI17      .
RIVLIA30            Utførte justeringer for en leiekontrakt                .
RIVOPTER            Månedlig fastsetting av registreringsforhold og blandingssatser    .
RIVSONDV            Vis utleieenheter for korrigeringsbeholdning             .
RIVVSTBH            Månedlig behandling av inng. mva.: Nullsatsbeh., korrig., justering  .
RIWC0001            WCM: Systemtilpasning - tilordne tekniske objekter          .
RIWC0002            WCM: Systemtilpasning - tilordne koblingsstatus            .
RIWC0003            WCM: Vedlikehold konfliktregler                    .
RIWC0004            WCM: Status -" DELFLG                         .
RIWC0006            WCM: Utvalgsrapport - koblingsstatuser                .
RIWC0007            WCM: Kontroll - kontroller datakonsistens for kobling         .
RIWC0008            WCM: Kontroll - kontroller modell                   .
RIWC0009            WCM: Kontroll - kontroller relasjoner                 .
RIWC0010            WCM: Listebehandling på flere nivåer                 .
RIWC0011            WCM: Kontr. - kontroller direkte og indirekte oppretting hhv. endring .
RIWC0012            WCM: Systemtilpasning - assistent for modellutvalg          .
RIWC0013            WCM: Systemtilpasning - generer felt for dataoverføring        .
RIWC0014            WCM: Systemtilpasning - opprett utskriftsinnstillinger        .
RIWC0015            WCM: Systemtilpasning - opprette/slette rekvisisjoner         .
RIWC0016            WCM: Automatisk generering av FKD-er (bakgrunnsbehandling)      .
RIWC0020            WCM: Mobil behandling - koblingslisteoversikt             .
RIWC0021            WCM: Mobil behandling - import                    .
RIWCWA01            WCM: Tilordning - rekvisisjoner                    .
RIWCWA02            WCM: Listebehandling - rekvisisjoner                 .
RIWCWAAA            WCM: Arkiver - rekvisisjoner                     .
RIWCWAAD            WCM: Slett arkiv - rekvisisjoner                   .
RIWCWAAV            WCM: Forbered arkivering - rekvisisjoner               .
RIWCWD01            WCM: Tilordning - frakoblingsliste                  .
RIWCWD02            WCM: Listebehandling - frakoblingsliste                .
RIWCWDAA            WCM: Arkiver - frakoblingsliste                    .
RIWCWDAD            WCM: Slett arkiv - frakoblingsliste                  .
RIWCWDAV            WCM: Forbered arkivering - frakoblingsliste              .
RIWCWI04            Import: Velg frakoblingslister                    .
RIWCWW01            WCM: Tilordning - arbeidstillatelse                  .
RIWCWW02            WCM: Listebehandling - arbeidstillatelse               .
RIWCWWAA            WCM: Arkiver - arbeidstillatelse                   .
RIWCWWAD            WCM: Slett arkiv - arbeidstillatelse                 .
RIWCWWAV            WCM: Forbered arkivering - arbeidstillatelse             .
RIWCX004            WCM: Feilsøk                             .
RIXPRA06            XPRA for komplettering av utstyr med nye perspektiver til 4.0     .
RIXPRA10            Program for registrering av konfigurasjonsreferanser: EQUI-objekt   .
RIXPRA31            Program for normering av kjøretøydata (FLEET) til SI-enheter     .
RIXPRA_ILOA_PROCESS_IBDU    Endre rapport/ordre ved bytte av monteringssted for utstyr      .
RI_CD_VIEWER          Endringsdokumenter for ordinært vedlikehold              .
RI_DEL_ORPHANED_BOM_ITEMS   Slett tapte standardstykklisteposisjoner               .
RI_GEN_ILOA_EQUI        Korrigeringsrapport ILOA / utstyr                   .
RI_GEN_ILOA_FUNCLOC      Korrigeringsrapport ILOA / teknisk plass               .
RI_GEN_ILOA_HISTO       Korrigeringsrapport ILOA / ordrer (historisk)             .
RI_GEN_ILOA_NOTIF       Korrigeringsrapport ILOA og rapporter                 .
RI_GEN_ILOA_ORDER       Korrigeringsrapport ILOA / ordrer (faktiske)             .
RI_GEN_ILOA_WAPOS       Korrigeringsrapport ILOA / posisjon for periodisk vedlikehold     .
RI_IFLOS_REUSE         Gjenbruk av historiske ID-er for tekniske plasser           .
RI_ORDER_OPERATION_LIST    Ordre- og operasjonsliste                       .
RI_PLMZ01           Korrigeringsprogram for tabell PLMZ (ny komponentbehandling)     .
RI_REP_ILOA          Korrigeringsrapport ILOA - tapte ILOA-er               .
RI_SRV_ARBEI_UPDATE      Korrigeringsrapport for arbeid i tjenesteoperasjoner         .
RI_WORKORDER_ADDAT_ADJUST   Korrig.rapport: Konvertering av ukorrekt AFIH-ADDAT/ADUHR (EROF, FREI).
RJ-FGU00            IS-M-SD: LIS-tilknytning: Konv. av oppdat.grupper kundenr.-"SAP-nr.  .
RJ-J1NEU            IS-M-SD: LIS-omstrukturering fra salgsordrer             .
RJ-J1SIM            IS-M-SD: LIS-simulering oppdatering salgsordrer            .
RJ-J2NEU            IS-M-SD: LIS-omstrukturering fra korrigeringsordrer          .
RJ-J2SIM            IS-M-SD: LIS-simulering oppdatering korrigeringsordrer        .
RJ-J3FZP            IS-M-SD: LIS-oppdatering leveringsdata                .
RJ-J3INI            IS-M-SD: LIS: Initialisering av tilhørende data for tidspunkt J3   .
RJ-J3NEU            IS-M-SD: LIS-omstrukturering fra leveringsdata            .
RJ-J3SIM            IS-M-SD: LIS-simulering oppdatering av leveringer           .
RJ-J3UTI            IS-M-SD - LIS-tilknytn.: Sett/slett indikator "oppdater levering"   .
RJ-J4NEU            IS-M-SD: LIS-omstrukturering fra fakturaer              .
RJ-J4SIM            IS-M-SD: LIS-simulering oppdatering fakturaer             .
RJ-JASIM            IS-M/AM: LIS simulering oppdatering ordrer              .
RJ-JFSIM            IS-PAM: LIS simulering oppdatering faktura              .
RJ-JXINI            IS-M: MIS - generell initialisering av informasjonssurukturer     .
RJ12D002            Betingelser: Generell start for view med bruksområde/applikasjon   .
RJ2SD_CONTRACT_CREATE     Opprett SD-kontraktposisjoner for IS-M-SD LES-grensesnitt       .
RJ2SD_DROPOFF_SYNC       Overfør lossinger til kvantumsplan                  .
RJ2SD_UNLPOINT_SYNC      IS-M-SD: Synkroniser losseplasser etter SAP forretningspartnere    .
RJ61CKON            Vedlikehold - kontofastsetting                    .
RJAREV1            IS-M-AM: Ny generering / sletting tabell JHAREV1           .
RJAREV1TEST          IS-M-AM: Ny generering / sletting tabell JHAREV1           .
RJAREV3            IS-M/AM: Ny generering / sletting tabell JHAREV3           .
RJBACCMAIN           IS-B: Kontokonvertering for ny indikator "Kontoføringstype"      .
RJBALMRTBSTD          Administrasjon av risikoobjekt                    .
RJBAUFBD            Genereringsrapport                          .
RJBAUFDE            Beholdningsgenerering (utenlandsk valuta)               .
RJBAUFWP            Genereringsrapport for beholdninger (verdipapirer)          .
RJBCADL1            Tilbakeføring av detaljposter i banklønnsomhetsanalyse        .
RJBCAPAACT           BCA: Aktiver/deaktiver finansobjektintegrasjon for lønnsomhetsanalyse .
RJBCZZT2            IS-B: Systemtilpasning - tilpass feltutvalg for IS-B-betingelsestype .
RJBDAC_DEL           Sletting av stamdata til kontoer uten arkivering           .
RJBDANALYSE          Program RJBDANALYSE                          .
RJBDBAUF            IS-B: Genereringsrapport for beholdninger (prototyp)         .
RJBDBTC1            IS-B: Batch input for valutatransaksjoner               .
RJBDBTC2            IS-B: Batch input for pengemarked                   .
RJBDBTC3            IS-B: Batch input for derivater                    .
RJBDEXTKNZBEL         Vis endringsdokumenter for eksterne nøkkeltall            .
RJBDEXTKNZBELPOS        Utdata av endringsdokumentposisjoner for dokument           .
RJBDFCREORM          Slett RS-felt fra feltkatalog for lønnsomhetsanalyse         .
RJBDFOAC_DEL          Slett finansobjekter til kontoer uten arkivering           .
RJBDFOLN_DEL          Slett finansobjekter for lån uten arkivering             .
RJBDFOSV_DEL          Sletting av finansobjekter til tjenester uten arkivering       .
RJBDFOVT_DEL          Sletting av finansobjekter for variable transaksjoner uten arkivering .
RJBDFUTRAPRIC         Oppdatering i profit center-regnskap                 .
RJBDKKOF_CONV         SAP banking: Omsetting av fixingtabeller for variable transaksjoner  .
RJBDLN_DEL           Slett lånestamdata uten arkivering                  .
RJBDORDKONV          Program RJBDORDKONV                          .
RJBDREOFCBPUM         Progam reorganisering feltkatalog i forretningspartneromstilling   .
RJBDREO_SHERKU         Program RJBDREO_SHERKU                        .
RJBDSV_DEL           Sletting av tjenester uten arkivering                 .
RJBDVT_DEL           Sletting av variable transaksjoner uten arkivering          .
RJBDXP04            IS-B: Sett inn årsstøtteverdiindikator i tabell JBD11         .
RJBDZSTR00           SAP-banking: Fastsett sluttdato for kontantstrøm           .
RJBDZSTRINIT          SAP-Banking: IKKE frigitt (ZSTR-initialisering)            .
RJBDZSTRINITGEHA        SAP-banking: IKKE frigitt (Valutahandel: Slett prosedyrer)      .
RJBD_ACCOUNT_CREATE_BALANCESCF Opprett saldooverføringer for SEM-Banking-kontoer           .
RJBD_COLL_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt COLL_ARCH: Sletteprogram              .
RJBD_FCTY_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt FCTY_ARCH: Sletteprogram              .
RJBD_FOBJ_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt JB_FOBJ: Sletteprogram               .
RJBD_FOCF_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt FOCF_ARCH: Sletteprogram              .
RJBD_GETR_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt JB_GETR: Sletteprogram               .
RJBD_GPAN_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt JB_GAP: Sletteprogram                .
RJBD_GTVS_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt JB_GTVS: Sletteprogram               .
RJBD_LOAN_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt JB_LOAN: Sletteprogram               .
RJBD_REALGN_NEW        Program ZJB_REALGNM_NEW                        .
RJBD_VTBA_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt JB_VTBA: Sletteprogram               .
RJBD_VTMD_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt VTMD_ARCH: Sletteprogram              .
RJBD_VTTO_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt JB_VTTO: Sletteprogram               .
RJBEUKKS            IS-B: Euro-konvertering - reskontro (tilbakeføring)          .
RJBEURKK            IS-B: EURO-omsetning - reskontro                   .
RJBEURVT            IS-B: Omst. til Euro - variable transalsjoner             .
RJBEURWP            IS-B: Omstilling til Euro verdipapirer                .
RJBEUVTS            IS-B: Omstilling til Euro - variable transaksjoner (tilbakeføring)  .
RJBEUWPS            IS-B: Omstilling til euro for verdipapirer (tilbakeføring)      .
RJBGAPART           Vedlikehold av ALM-vurderingstype                   .
RJBINTZK            Interpolasjon av rentekurver på betingelsesdatoer           .
RJBKWTPBTC           Startrapport for prosesskostnadsavregning i bakgrunnen        .
RJBLZB             Vedlikehold av løpetidsbånd                      .
RJBMCUST            IS-B: Evalueringsrapport for objekter i stykklistene         .
RJBP_DIST           Utfør fordeling (treasuryforskyvning)                 .
RJBP_DIST_DERI         Avledningsstrategi fordeling for treasuryforskyvning (callbackrapport).
RJBRAPKZ            Utfylling av aktiv-/passivindikator for finansobjekter        .
RJBRATES            Oppgi og evaluer rentekurver                     .
RJBRAUSWT           Vedlikehold av evalueringstype                    .
RJBRAUSWT_GAPART        Tilordning "Evalueringstype" -" "SEG-bevegelsestype" for DB-konvert. .
RJBRBCKRE           Back testing: Parametere for datamengde                .
RJBRBDPH            RDM: Kjøringsnummer oversikt fra statusvisning            .
RJBRBDS1            Rapportdataminne: Arkivering av rapportdata              .
RJBRBDS2            Rapportdataminne: Sletting av arkiverte rapportdata          .
RJBRBDSA            Rapportdataminne: Kjøringsnummer oversikt               .
RJBRBDSB            Rapportdataminne: Generer rapportdata                 .
RJBRBDSC            Vis beregningsgrunnlag                        .
RJBRBDSP            Vis protokoll                             .
RJBRBDSRE           Vis evalueringsparametere                       .
RJBRBDSZZ           Rapportdataminne: Anrop analysevisning                .
RJBRBPAG            Aggregerte basisporteføljedata                    .
RJBRBPDIAG           Diagnoseprogram for BP-administrasjonstabeller            .
RJBRBPDIAG_2          Diagnoseprogram for BPFART/ACCOUNT                  .
RJBRBPOS            Oversikt over transaksjoner i risikostyringsdatapool         .
RJBRBPRE            Oversikt over transaksjoner i risikostyringsdatapool         .
RJBRBPREO           RS: Reorganiser basisporteføljer/porteføljehierarkier         .
RJBRBRUS            Konvertering av produkttype, kont.strømstype & saldotype i vurd.regel .
RJBRBWDT            Nåverdianalyse: Visning av enkeltverdier               .
RJBRBWRE            Nåverdianalyse: Visning av enkeltverdier               .
RJBRBWRV            Nåverdianalyse: Visning av enkeltverdier               .
RJBRCFKZ            Tilordne bevegelsestyper til kontantstrømindikator          .
RJBRCHEK            Analysestrukturer: Kontroll av systemstatus og innstillinger     .
RJBRCPAACT           Generisk trans.: Aktiver finansobj.integrasjon for lønnsomhetsanalyse .
RJBRDEACFO           Fullstendig sletting av analyseparameter               .
RJBRDEACFO2          Fullstendig sletting av analyseparametere (utvalg fra arbeidslister) .
RJBRDELE            IS-B: RS sletting av RS-område med alle avhengige perspektiver etc.  .
RJBRDELSVGAP          Sletting av lagrede resultater fra gapanalyse             .
RJBRDERG            Generer programmiljø for kjennetegnsavledning             .
RJBRDGRE            Value at risk: Visning av enkeltverdier                .
RJBRDRCL            Vedlikehold avledningsstrategi for analysestruktur          .
RJBRECCH            IS-B: Avstemming: Overlappingskontroll                .
RJBREOFC            Reorganisering feltkatalog SEM PA TJBF,TJBFD,TJBFE          .
RJBRFGDE            Rediger genererte vedlikeholdsmoduler                 .
RJBRFGDT402X          RS: Konverteringer av risikoobjekt fra 4.01 til 4.02         .
RJBRFGDTX           RS:                                  .
RJBRGAPEOKONVERT        RS gap: Konverterer 401-gap-resultater til 402-strukturer       .
RJBRGAPOZPROT         Risikostyring gap protokollføring av alternativrentefastsetting    .
RJBRGAPUPDATE         Oppdatering av lagrede gap-resultater                 .
RJBRGENV            Ny generering av viewvedlikehold for egendefinerte kjennetegn     .
RJBRGPKN            Nøkkeltall for gapanalyse i genererte rapportdata           .
RJBRGUVRE           Gevinst/tap                              .
RJBRHSAL            Historisk simulering: Startbilde                   .
RJBRHSDT            Historisk simulering full evaluering: Visning av enkeltverdier    .
RJBRKKUM            Oppdatering JBRACCOUNT, JBRAMOUNT for reskontro i RS (konvertering)  .
RJBRNROB            Administrasjon av nummerserier for basisporteføljer          .
RJBRNV01            Sensitivitetsanalyse                         .
RJBRNV02            Rutenettanalyse                            .
RJBROZCONDENSE         Risikostyring gap: Summering av alternativrente for kontoer/lån    .
RJBRPHAD            Tilpass porteføljehierarki til aktuell definisjon           .
RJBRPHDE            Sletting av porteføljehierarkier                   .
RJBRPHGE            Strukturgenerering porteføljehierarki                 .
RJBRPHSH            Visning av porteføljehierarki                     .
RJBRPHUP            Oppdatering av porteføljehierarkier                  .
RJBRPHUPDA           Oppdatering av porteføljehierarkier (ekspertmodus)          .
RJBRREOK            IS-B: RS ny generering av datastatus for perspektiv fra datapool   .
RJBRRMPRT           Protokollvisning av servicefunksjoner                 .
RJBRRMSP            Rediger finansobjekter (utvalg via transaksjoner)           .
RJBRRMSP1           Rediger finansobjekter (utvalg via finansobjekter)          .
RJBRRMSP2           Behandle finansobjekter (utvalg fra arbeidslister)          .
RJBRSELPROT          RS: Utvalg og visning av databaseprotokoller             .
RJBRSGPRE           Parameter for gap-evalueringsresultat                 .
RJBRSIDE            Sletting av perspektiv med alle avhengige data            .
RJBRSIIN            RS/analyse: Initialiser perspektiv (slett basisporteføljedata)    .
RJBRSLZB            Risikostyring: Visning av generert løpetidsbånd            .
RJBRSNDT            Sensitivitet: Visning av enkeltverdier                .
RJBRSTA1            RS-arkivering: Arkiver datapoolstatuser                .
RJBRSTA2            RS-arkivering: Sletteprogram                     .
RJBRSTA3            RS-arkivering: Les datastatuser                    .
RJBRSTDA            Risikostyring: Statusadministrasjon                  .
RJBRSTDB            Vurder lagret datamengde: Nåverdi                   .
RJBRSTDD            Sletting av lagrede statuser                     .
RJBRSTDS            Lagre datastatus (frys)                        .
RJBRSTDSHOW          Vis lagret datamengde                         .
RJBRSTDSHOW2          Vis lagret datamengde                         .
RJBRSVA01           Nåverdianalyse: Visning av enkeltverdier               .
RJBRSVA02           Sensitivitet: Visning av enkeltverdier                .
RJBRSVA03           Historisk simulering full evaluering: Visning av enkeltverdier    .
RJBRSVA11           Value at risk: Visning av enkeltverdier                .
RJBRSVA21           Visning av finansobjekter                       .
RJBRSVA21OLD          Visning av finansobjekter                       .
RJBRSVA22           Transaksjonsvisning                          .
RJBRSVA22OLD          Transaksjonsvisning                          .
RJBRSVA39           ALM-simulering                            .
RJBRSVA40           ALM-enkeltverdianalyse                        .
RJBRSVA41           ALM simulering                            .
RJBRSVA42           ALM enkeltverdianalyse                        .
RJBRSVA50           Sensitivitetsnøkkeltall                        .
RJBRSVA51           FX-eksponering                            .
RJBRSVA52           Enkeltverdianalyse - FX-eksponering                  .
RJBRSVGAPUPDATE        Oppdatering av lagrede gap-resultater                 .
RJBRSVST46X          Program RJBRSVST46X                          .
RJBRSVST_GFORM210       Program RJBRSVST_SZINSART                       .
RJBRSVST_SZINSART       Program RJBRSVST_SZINSART                       .
RJBRTREE            Risikohierarki                            .
RJBRTRGE            Generer miljø for analysestruktur                   .
RJBRVARE            Detaljanalyse: Utdata for type value at risk             .
RJBRVARKOMBI          Visning av vurderingsregelspesifikk differensieringsregel       .
RJBRVARS            Visning av endringer ved VAR-evalueringer               .
RJBRVREGC           Omstrukturering av perspekt.avh. data fra fin.obj. (utvalg via trans.).
RJBRVREGC1           Omstrukturering av perspektivavhengige data fra FO (utvalg via FO)  .
RJBRVREGC2           Omstrukturering av perspekt.avh. data fra fin.obj. (utvalg via trans.).
RJBR_CALC_MARKET_VAL_FOR_BOND Kursberegning for verdipapirer (rente)                .
RJBR_GENTRANS_CALCDATE_CHECK  Oppretting av datafil for DI - generiske transaksjoner        .
RJBR_GENTRANS_DBERBIS     Migreringsrapport for generiske transaksjoner             .
RJBR_GPTP_ARCH_DELETE     Arkiveringsobjekt JB_GPTP: Sletteprogram               .
RJBR_TEST_SOFT_MODIFICATIONS  Testprogram for myke modifikasjoner                  .
RJBTANRE            IS-B: Retrospektiv avledning for finansobjekter, result.analyse-deler .
RJBTANREX           IS-B: Retrospektiv avledning for finansobjekter, result.analyse-deler .
RJBTANRE_46          IS-B: Retrospektiv avledning for finansobjekter, result.analyse-deler .
RJBTCASH            IS-B: Kalkulasjon kontantstrømendring                 .
RJBTCKA1            IS-B: Kalkulasjonsskjemaanalyse                    .
RJBTCOMP            Program for massesammenligning av systemtilpasningstabeller      .
RJBTGEN            IS-B: Generering av fleksible prosedyrer               .
RJBTKALB            IS-B: Kalkulasjonsprogram for kjernekapitalprodukter         .
RJBTKALK00           SAP Banking: Kalkulasjonsprogram for oppdatering av transaksjoner   .
RJBTKALKEH           SEM Banking: Rapport om kalkulasjon i egenhandelsområde        .
RJBTKALO            IS-B: Generelt anrop av kalkulasjon                  .
RJBTKALR            IS-B: Kalkulasjonsprogram for tilbakevalutering            .
RJBTKMP            IS-B: Visning av obligatoriske/valgfrie felt for produkter      .
RJBTKRLT            IS-B: Vis kalkulasjonsregel som liste                 .
RJBTKUMS            IS-B: Konverter kalkulasjonsregler                  .
RJBTLSVORMERK         SAP Banking: Rediger markeringstabell for kontantstrømendringer type 1.
RJBTPRAZ            IS-B: Visning av protokoller                     .
RJBTPRAZ_APL          Vis og slett kalkulasjonsprotokoller                 .
RJBT_DELTAB          Program for sletting av tabeller (/1ISB/COA*)             .
RJBT_RECONCILIATION_LOAN_PAFO Avstemming lånetransaksjoner mot finansobjekter            .
RJBVTPAACT           Var. trans.: Aktiver finansobjektintegrasjon for lønnsomhetsanalyse  .
RJB_CONVERT_TO_VARTRA     Konverteringsprogram for variabel transaksjon             .
RJB_CONVERT_VTNAME       Etterbehandling: Konvertering av betegnelse for variabel transaksjon .
RJB_REUSE_EX_KLMZ1       Eksempel: Gjennomsnittsvolumer for saldoer i rapportperioden     .
RJB_REUSE_EX_ZINS1       Eksempel: Visning av en rentekurve                  .
RJB_REUSE_EX_ZINS10      Eksempel: Interpolasjon med ulike tredimensjonale splines       .
RJB_REUSE_EX_ZINS2       Eksempel: Lesing av en rentekurveverdi utfra en rentekurve      .
RJB_REUSE_EX_ZINS3       Eksempel: Nåverdien av en kontantstrøm                .
RJB_REUSE_EX_ZINS4       Eks.: Beregn. av nullkupong-neddiskonteringsfaktorer fra par.poster  .
RJB_REUSE_EX_ZINS5       Eks.: Ber. av paritetsposter fra nullkupong-neddiskonteringsfaktorer .
RJB_REUSE_EX_ZINS6       Eks.: Beregning av nullkupong-neddiskonteringsfaktorer fra nullkupong..
RJB_REUSE_EX_ZINS7       Eks.: Beregning av nullkuponger fra nullkupong-neddiskonteringsfakt. .
RJB_REUSE_EX_ZINS8       Eks.: Beregning av forward rentekurvverdi fra rentekurve       .
RJB_REUSE_EX_ZINS9       Eks.: Beregning av forwardrentekurve fra grunnrentekurve       .
RJDAKZFO            Ankomsttider eksterne objekter                    .
RJDAUFMA            IS-M-SD: Konverter opplagsmeldingstype for utgave           .
RJDDELBZANG          IS-M: Slett bladingstilbud                      .
RJDDELVAAUS          IS-M: Slett (manuelt opprettede) nummerkombinasjoner         .
RJDDRE00            Utgaver for trykksak                         .
RJDEKLIS            Utgivelseskalender for utgave                     .
RJDEPLIS            Utgivelseskalender for prospekter                   .
RJDGEN00            IS-M-SD: Generering av numre                     .
RJDGNTR0            Utvalg for genereringsutløseradministrasjon for utgaver        .
RJDPAKET            IS-M-SD: Klargjøring av bunter                    .
RJDPKTGR            IS-M-SD: Oversikt over buntklargjøringsgruppe utgave         .
RJDPRLIS            Prospektoversikt                           .
RJDPVALI            Oversikt over utgaver                         .
RJDP_RULE           IS-M: Vedlikehold regel for klargjøring av bunter for blad (nummer)  .
RJDVAGEW            Oversikt nummervekt                          .
RJDVALIS            Nummeroversikt                            .
RJDVANUM            (Ny) nummererings av numre                      .
RJDVASHIFT           ISM: Flytt utgivelsesdato for et nummer                .
RJDVASHIFT_PROT        IS-M: Protokoll for forskyvning av utgivelsesdato for nummer     .
RJF61CKO            RV61CKOS                               .
RJFANA01            IS-M-SD: Arbeidsliste - ikke fakturerte leveringer          .
RJFAUT01            IS-M/SD: Autorisering av betalingskort i fakturaer          .
RJFBRAU0            IS-M-SD: Arbeidsliste for ordrer som skal behandles fra ret. bank.bet..
RJFBRBI0            IS-M-SD: Dataoverføring for analyse av returnert bankbetaling     .
RJFBRS10            IS-M: Statistikk return. bankbetaling etter årsak return. bankbetaling.
RJFBRSU0            IS-M-SD: Evaluering av bank ret. beløp for bankutskr.dato/-bilagsnr. .
RJFBRUL0            IS-M-SD: Tilordning overføring ret. bankbet. til analyse/faktura   .
RJFCCARDCHECK         IS-M-SD: Kontroll av betalingskort                  .
RJFCHECK_JFVA         IS-M: Konvertering av tabell for nummerkontering           .
RJFDFS00            IS-M-SD: Opprett fakturaindeks/provisjonsindeks fra ordrebeholdning  .
RJFFSSDL            Slett testdata AFSS                          .
RJFGAP00            IS-M-SD: Ordrer med tomrom i faktureringen              .
RJFGAP01            IS-M-SD: Analyse aktuelle fakturerte perioder i fortiden       .
RJFGAP02            IS-M-SD: Analyse fakturaindeks med fakturaperioder i fortiden     .
RJFGAP10            IS-M-SD: Ordrer med manglende fakturaindeks              .
RJFJOURNREVACC         IS-M-SD: Kont.journal for tj.rel. innt.periodisering med abonn.konto. .
RJFJOURNREVPER         IS-M-SD: Konteringsjournal - inntektsperiodisering          .
RJFREVENUE_TRANSFER_COCKPIT  Inntektsperiodiseringscockpit                     .
RJFSAMPR            IS-M-SD: Protokoll felleskjøringer faktura              .
RJFTRANSFER01         IS-M-SD: Enkeltoverføring - faktura til finansregnskap        .
RJFTRANSFER02         IS-M-SD: Samleoverføring av fakturaer til finansregnskapet      .
RJFTRANSFER03         IS-M-SD: Betalingskortoverføring - faktura til finansregnskap     .
RJFTRANSFER04         IS-M-SD: Inkassooverføring - faktura til finansregnskap        .
RJFTRANSFERBI         IS-M-SD: Overføring av returnert bankbetaling til finansregnskap   .
RJFTRANSFERBR         IS-M-SD: Overføring av returnert bankbetaling til finansregnskap   .
RJFTRANSFERHR         IS-M-SD: Overføring av fakturaer til Human Resources         .
RJFTRANSFERREVACC       IS-M-SD: Overføring av inntektsperiodisering til finansregnskap   .
RJFUFA01            Mediesalg og -distribusjon: Fakturasøk                .
RJFUFA03            Forlag salg og distribusjon - utvalg: Fakturaer etter ordrenummer   .
RJFUFA06            Forlag salg og distribusjon - utvalg: Fakturaer etter saksbehandler  .
RJFUFAK0            IS-M-SD: Liste fakturaer                       .
RJFUFAK1            Utvalg: Fakturaer                           .
RJFVALST            IS-M-SD: Åpne overføringer av nummerkontering til FI/RF        .
RJFVAULF            IS-M-SD: Periodisk overføring av nummerkontering til FI/RF      .
RJF_ALFU            IS-M-SD: Avstemmingsliste faktura - overføring til finansregnskapet  .
RJF_BFFK            IS-M-SD: Dokumentstrøm faktura                    .
RJF_ERLO            Akkumulerte fakturaverdier per betingelsestype og artskonto      .
RJF_EULF            IS-M-SD: Enkeltoverføring - faktura til finansregnskap        .
RJF_FAKT            IS-M-SD: Felleskjøring faktura                    .
RJF_FAKTURA_KONDART_ZU_BELNR  IS-M-SD: Nedbrytning av regnskapsbilag per fakturabetingelsestype   .
RJF_GEN_PRICE_ALTERNATION   M-SD: Generering av fakturaindekser og amort.planer ved prisendring  .
RJF_GEN_PRICE_ALTERNATION_PROT Protokollvisning for gen. av indekser/ amo.planer for prisendring   .
RJF_ITALY_VAT         IS-M-SD: Rapport for MVA (italiensk landversjon)           .
RJF_ITEM            IS-M-SD: Åpne poster og saldovisning                 .
RJF_IULF            IS-M-SD: Inkassooverføring - faktura til finansregnskap        .
RJF_JOUR            IS-M-SD: Fakturakonteringsjournal fra perspektiv FI          .
RJF_LIST_INVOICE        Oversikt fakturaer                          .
RJF_NAPR            Forlag salg og distribusjon - omstrukt. periodeinndeling for mva.-per..
RJF_NINS            IS-M-SD: Omstrukturering/sletting av fakt.indekser etter tilbakeføring.
RJF_OFUL            IS-M-SD: Arbeidsliste - fakturaer som ikke er overført        .
RJF_PRFK            IS-M-SD: Arbeidsliste - ikke fakturerte ordrer            .
RJF_RAJO            IS-M-SD: Utgående fakturajournal firmakode &1..            .
RJF_RAPE            Utgående fakturajournal for perioderett inntektsfordeling       .
RJF_RAUS            IS-M-SD: Evaluering for merverdiavgift                .
RJF_SGUL            IS-M-SD: Tilordn. faktura felleskjøring til overføring til regnskap  .
RJF_STSA            IS-M-SD: Forlag salg og distr. - tilb.føring felleskjøring faktura  .
RJF_SULF            IS-M-SD: Samleoverføring av fakturaer til finansregnskapet      .
RJF_UFPR            IS-M-SD: Informasjoner om overføringskjøring             .
RJF_USVA            IS-M-SD: Ompostering før omsetningsoppgave for mva.          .
RJGADR20            IS-M: Synkronisering av adresse mellom IS-M, SAP FP og FI/SD     .
RJGADRASSMBLED         IS-M: Fyll ut adressetabell med formaterte kundeadresser       .
RJGADRCK            IS-M-SD: Adresseendringer - kontrollkjøring av ordrer         .
RJGADRCV            IS-M-SD: Servicerapport for anrop av ordrebehandling fra MAIL     .
RJGAUF00            IS-M: Dataoverføring FP (roller GP, KU, EW, JZ, MK) inkl. adr.endr.  .
RJGBDC_BANKKEY_CHANGE     Endring av bankregisternummer i bankforbindelse            .
RJGBDC_FILE_CREATE       IS-M: Endringsstyring for bankforbindelser - oppretting av fil    .
RJGBDC_FILE_PROCESS      IS-M: Endringsstyring for bankforbindelser - filbehandling      .
RJGBNK20            IS-M: Synkronisering bankdata eksternt system (FI) ved RFC      .
RJGBP_CHANGE          IS-M: Endre forretningspartner                    .
RJGBP_INFO           IS-M: Evalueringer av adressedata for forretningspartner       .
RJGBP_SHOW           IS-M: Vis forretningspartner                     .
RJGBUC01            Konverteringsrapport: Start systemtilpasning av sentral forr.partner .
RJGBUC02            Konverteringsrapport: Systemtilpasning                .
RJGBUM01            Konverteringsrapport: BDT-innstillinger før migrering         .
RJGBUM02            Konverteringsrapport: BDT-innstillinger etter migrering        .
RJGBUP01            Konverteringsrapport: IS-M-forretningspartner i SAP-forretningspartner.
RJGBUP01_LOG          Protokoller for IS-M konvertering av forretningspartner        .
RJGBUP02_LOG          Protokoller IS-M forr.partner konvertering (bare det. og videreforh.) .
RJGBUSISM007_BAPI_TEST     IS-M: Test BAPI opprett/endre forretningspartner           .
RJGCHECKADR          IS-M: Evalueringer av adressedata for forretningspartner       .
RJGCLZUO            Klassifiser IS-M-forretningspartnere                 .
RJGDEB_CRED_MIGRATE      IS-M: Konvertering av kunder og kreditorer til SAP-FP         .
RJGDUB00            IS-M: Vis forretningspartnerdubletter                 .
RJGFSY10            IS-M: Feilprotokoll ved synkronisering                .
RJGFSY20            IS-M: Feilprotokoll ved synkronisering av bankdata          .
RJGFTRSF            IS-M: Dataoverf. fra annet system forretn.partner abonn./mediekunde  .
RJGMABER            IS-M: Eksport av purreområder fra FI (eksternt FI) til IS-M      .
RJGROBIN            IS-M-SD: Forretningspartner til omd.distrikt eller geo.enhet     .
RJGSAPBPCHECK         Kontroll av hovedinnstillinger for SAP forretningspartner       .
RJGSORT2FILL          IS-M: Omstrukturering av felt for dublett-ID             .
RJGSPRV0            IS-M-SD: Oversikt over informasjon til speditør            .
RJGUVADR            IS-M: Liste over ufullstendig kodede adresser             .
RJGZGBV0            IS-M-SD: Ansatte i selskap for forlagstjenester            .
RJGZGBV2            IS-M: Utskiftning av ansatte i selskaper for forlagstjenester     .
RJG_BUT100_CORRECT       IS-M: Hjelpeprogram for tilpasning av BUT100             .
RJG_TXJCD_DETERMINE      IS-M: Fastsetting av avgiftsregionkode (jurisdiksjonskode)      .
RJHAAB00            Kontraktsavregning: Utvalg                      .
RJHAABM0            Mediemiksavregning: Utvalg                      .
RJHABN00            IS-PAM: Testprogram for gammelt utskriftsprogram           .
RJHABS03            Evaluere forestående løpetidsslutt                  .
RJHABS04            Evaluering av kontrakter som må fornyes                .
RJHABS05            Evaluering av oppfyllingsgrad                     .
RJHABS06            IS-PAM: Analyse mulige kontraktskunder                .
RJHABS07            IS-M-AM: Forretningspartnerhierarki kontrakt             .
RJHABS08            Oppdater kontraktsstatus: Utvalg                   .
RJHABS09            Etterfølgende tilordninger til kontrakter: Utvalg           .
RJHABS10            Kontrakter: Utvalg                          .
RJHABS11            Kontraktsavregninger: Utvalg                     .
RJHABS12            Grupperinger fakturaer uten kontraktstilordning: Utvalg        .
RJHABS13            Kontraktstilordninger: Utvalg                     .
RJHABS14            Arbeidsliste ikke-tilordnede posisjoner: Utvalg            .
RJHABS15            Valg av kontraktfastsettingsprotokoller som skal slettes       .
RJHABS16            Kontraktsovervåkning: Utvalg                     .
RJHADDEL            IS-M/AM: Kontakter - Sletting av adresser, f.eks. fra SAPLJJWM    .
RJHADSEL            IS-M/AM: Adresseutvalgsrapport                    .
RJHADSEL_SAPGP         IS-M/AM: Adressefastsettingsrapport for SAP GP            .
RJHADU01            IS-M/AM: Dataoverføring ordrer fra tidligere system (nye ordrer)   .
RJHADU01_AZ          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype annonse        .
RJHADU01_GENERDATA       IS-M/AM: Ordremigrering - generering testdata for nye ordrer     .
RJHADU01_OL          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype online        .
RJHADU01_SI          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype innstikk       .
RJHADU02            IS-M/AM: Dataoverføring kontrakter fra tidligere system        .
RJHADU02_GENERDATA       IS-M/AM: Kontraktsmigrering - generering testdata           .
RJHADU03            IS-M/AM: Dataoverføring ordrer fra tidligere system (gamle ordrer)  .
RJHADU03_AZ          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype annonse        .
RJHADU03_GENERDATA       IS-M/AM: Ordremigrering - generering testdata for gamle ordrer    .
RJHADU03_OL          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype online        .
RJHADU03_SI          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype innstikk       .
RJHADU03_VT          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype allmenn fordeling   .
RJHADU03_WS          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype reklameinnslag    .
RJHADU04            IS-M-AM: Overføring av gamle data nye ordrer RI/VT (BatchInp)     .
RJHADU04_VT          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype allmenn fordeling   .
RJHADU04_WS          IS-M: Utvalgsrapport for RJHADU01 posisjonstype reklameinnslag    .
RJHADU_CHECKDATA        IS-M/AM: Ordremigrering - filkontroll via systemtilpasning      .
RJHADU_SHOWDATA        IS-M-AM: Ordremigrering - innhold for grensesnittposter        .
RJHAEG00            IS-M-AM: Generere lev.planinnd. for ordrer for gjentatt presentasjon .
RJHAEG02            IS-M/AM: Annonseposisjoner etter tidspunkttype            .
RJHAGAP            IS-M/AM: Vis protokoll agentfastsetting                .
RJHAGVX1            IS-M-AM: Test av agentavregningsindeks JHAGVX             .
RJHAGVX_CREATE         IS-M/AM: Omstrukturering av formidleravregningsindeks (JHAGVX)    .
RJHAGVX_MAINTAIN        IS-M/AM: Vedlikehold indeks over agentavregning            .
RJHALI01            IS-M/AM: Liste annonseposisjoner/leveringsplaninndelinger       .
RJHALI02            IS-M/AM: Ordrer for forretningspartner                .
RJHAORDER_OBJ_CHANGE      IS-M: Endre ordreobjekt                        .
RJHAORDER_OBJ_SHOW       IS-M: Endre ordreobjekt                        .
RJHAUFAK            IS-M/AM: Asynkron oppdatering av ordredata              .
RJHAVM_ACTUALIZE        IS-M/AM: Utfør ordreoppdatering                    .
RJHAVM_REGENERATE       IS-M/AM: Generer ordreposisjoner på nytt               .
RJHBE001            IS-M: Vis/endre reserveringsenhetshierarki              .
RJHBEDP1            IS-M/AM: Planlegging innstikk                     .
RJHBEDP2            IS-M-AM: Forretningsplanlegging                    .
RJHBEDP3            IS-M/AM: Planlegging faste annonseplasser               .
RJHBEDP4            IS-M/AM: Planlegging lokalt vindu                   .
RJHBEDP5            IS-M: Onlineplanlegging                        .
RJHBELF1            IS-M/AM: Generer dokumentstrøm (tabell JHTBF) på nytt         .
RJHBEMG1            IS-M: Sammenlikning mellom MAM-plantall og MSD-tall          .
RJHBEMG_AVM          IS-M: Sammenlikning MAM-ordrekvantum - MSD-leveringskvantum      .
RJHBEMG_MD           IS-M: Sammenlikning MAM-potensial - MSD-leveringskvanta/-potensial  .
RJHBEZKO            Kontr.liste: Tilordninger årsaker - betingelsesref. - betingelsestyper.
RJHBO_INPUT_CONVERSION_GEN   Generer en funk.mod. for typerel. konvertering av en insputstruktur  .
RJHBO_MAP2I2MAP2E       Generering av MAP2E-modul til MAP2I-modul               .
RJHBO_OUTPUT_CONVERSION_GEN  Generer en funk.mod. for typerel. konvertering av en outputstruktur  .
RJHBO_TEXTSTRUC_GEN      IS-M: Generering av tekststrukturer for RJHBO_TEXTS_FILL_GEN     .
RJHBO_TEXTS_FILL_GEN      Generer en tekstlesingsmodul for BAPI-struktur            .
RJHBUSISM008_BAPI_CREATE_TEST IS-M-AM: DX-Workbench: Opprett testdata for AdMGMTSO.Create      .
RJHBUSISM008_BAPI_TEST     IS-M/AM: opprett/endre test BAPI ordre                .
RJHCCARD_AUT_01        IS-M-AM: Betalingskort - autorisering i batch/dialog         .
RJHCHKAR            IS-PAM: Rapport for å endre betingelsestyper i betingelsestabeller  .
RJHCLZAP            IS-M-AM: Klassifiser IS-M-kontaktperson                .
RJHCM_INVOICE_UPDATE      IS-M-AM: Kredittstyring - struktur for kredittdata for fakturaer   .
RJHCM_ORDER_RECHECK      IS-M/AM: Kredittstyring: Utfør kredittvurdering for ordrer      .
RJHCM_ORDER_UPDATE       IS-M-AM: Kredittstyring - struktur for kredittdata for ordrer     .
RJHCNTENT           IS-M: MiniApp antall poster                      .
RJHCNTENT_REP_CALL       IS-M/AM: Anrop rapport antall poster fra MiniApp           .
RJHCOAMGSEL          Utvalg av kontrakter for gruppering                  .
RJHCUSTENV_CRMACTIV_TOGGLE   IS-M: Aktivere/deaktivere utvalg av CRM-kontakter i datamiljø     .
RJHDPEXP            IS-M-AM: Eksport av programplan for planlegging av reklameinnslag   .
RJHDVWVL            IS-M-AM: Motivdokumenter med utløpt purredato             .
RJHDVWVL_GRID         IS-M: Motivdokumenter med utløpt purredato              .
RJHEF001            Skriv ut omsetningsdokumentasjon for mediepartnerskap         .
RJHEF002            Ny generering av fakturaindeks for partneravregning (tabell VBOX)   .
RJHEOANZ            IS-M: Visning av inntektsobjektdokumenter               .
RJHEOB_FOR_GA_ACTUALIZE    IS-M-AM: Oppdater inntektsobjektdokumenter (ordrerelaterte)      .
RJHFAKDI            IS-M-AM: Fakturering i dialog                     .
RJHFAKT            IS-M/AM: Fakturering i felleskjøring                 .
RJHFBUJO            IS-M-AM: Konteringsjournal                      .
RJHFCC01            Kopier: Reserveringsenheter                      .
RJHFCC02            Kopier: Annonsører                          .
RJHFCC03            Kopiering: Innholdskomponenter                    .
RJHFCC04            Kopier: Basisreserveringsenheter                   .
RJHFCC05            Kopiert: Reserveringsenhet - kombinert                .
RJHFCC06            Kopier: Tidspunktkomb.                        .
RJHFCC07            Kopier: Nummervarianttype                       .
RJHFCC08            Kopier: Utgave                            .
RJHFCC09            Kopiering: Trykksak                          .
RJHFCC10            Kopier: Formidlerkontrakt                       .
RJHFCC11            Kopier: Provisjonsnøkkel                       .
RJHFCC12            Kopier: Tjeneste                           .
RJHFCH01            IS-M/AM: Hjelpeprogram for søk av fakturaer uten KONV         .
RJHFECH1            IS-M: Hjelpef. kontrollrapp. inntektsfordeling, systemtilp.betingelser.
RJHFECH2            IS-M: Hjelpef. kontr.rapp. innt.fordeling, summering. innt.f. verdier .
RJHFECH3            Hjelpef. inntektsford.: Bruksinformasjon ordrefakt. innt.f. f.kjør. .
RJHFECH4            Inntektsfordeling: Analyse omposteringer for artskontoer for inv. dok..
RJHFECH5            Inntektsfordeling (ny): Analyse av inntektsobjektdokument       .
RJHFECH_EXEC          Analyse inntektsobjektdokument                    .
RJHFEFAB            IS-M/AM: Fordringsbortkontering (dialog)               .
RJHFER2A            IS-PAM: Enkeltvis frigivelse av faktura (via fakturaliste - FI/HR)  .
RJHFERL            IS-M/AM: Inntektsfordeling                      .
RJHFESTO            IS-M/AM: Tilbakeføring av enkeltfaktura (via fakturaliste)      .
RJHFEUF1            IS-PAM: Fakturaer frigitt (til finansregnskap eller personalavdeling) .
RJHFKCOP            IS-PAM: Kopiering av kalk.skjema og bet.arter mellom applikasjoner  .
RJHFOFUL            IS-M/AM: Fakturaer for felleskjøring - ennå ikke overført       .
RJHFPADI            IS-M/AM: Opprett agentavregning                    .
RJHFPRAB            IS-M/AM: Agentavregning (felleskjøring)                .
RJHFRAJO            IS-M/AM: Oversikt fakturaer                      .
RJHF_DOC_FLOW_MAINTAIN     IS-M/AM: Faktura/avregning - vedlikehold dokumentstrøm        .
RJHIECH1            IS-PAM: Hierarkikontroll                       .
RJHIEWRK2           IS-M-AM: Behandling av RE-hierarkiarbeidsområder (IS/AD)       .
RJHKOLST            IS-M-AM: Liste kontakter                       .
RJHKONPF            IS-M/AM: Dynamisk betingelsesvedlikehold               .
RJHMENKO            RV61CKOS                               .
RJHMSTZI            IS-PAM: Initialisering av tabell TJHMSTZ               .
RJHNOT01            IS-M/AM: Overfør annonseordrer fra nøddriftsdatabase (ACCESS)     .
RJHNST01            IS-PAM: Testprogram meldingsstyring komb. rapport formular TNAPR   .
RJHNST03            IS-M/AM: Oversikt meldinger                      .
RJHNST09            IS-M-AM: Test enkeltmeldinger - f.eks. NAST-poster          .
RJHOFWVL            IS-M-AM: Responser med utløpt tidspunkt for gjentatt presentasjon   .
RJHOLEXP            IS-M/AM: Eksport av teknisk relevante data (online)          .
RJHOLEXP_SHOWDATA       IS-M/AM: Innhold grensesnittposter (online) for teknisk system    .
RJHOLFPLZ_CHECK        IS-MAM: Kontroll stamdata onlineplanlegging              .
RJHOLRETURN_ACT_DATA      IS-M-AM: Posisjonstype online - man. tilbakemelding av faktiske data .
RJHP0000            IS-M/AM: Utdatastyring testrapport                  .
RJHPCEPR            IS-M-AM: Utdatakontroll utskriftsrapporter annonsenummermottaker   .
RJHPLTPR            IS-M-AM: Utdatakontroll arbeidsmappe utskriftsrapporter        .
RJHPLTPR_O           IS-M-AM: Utdatakontroll arbeidsmappe utskriftsrapporter (online)   .
RJHPRDFI            IS-M-AM: Manuell elektronisk formatering               .
RJHREKLA            Liste reklamasjoner                          .
RJHREV2            IS-M/AM: Ny generering/sletting av tabell| JHFREV2          .
RJHREV4            IS-M/AM: Ny generering / sletting av tabell JHFREV4          .
RJHRRAV52           Inntektsrealisering: Kontroll av inkonsistenser i inntektstabeller  .
RJHSADR1            IS-M-AM: Adresseutvalgsrapport (FP- og KP-klassifisering)       .
RJHSADR1_SAPGP         IS-M-AM: Adresseutvalgsrapport - klassifisering med SAP GP      .
RJHSAMMG            IS-M-AM: Felleskjøring: Utvalg                    .
RJHSIBL1            IS-PAM: Liste innstikkreservering                   .
RJHSIWRKSE           IS-MAM: IS-filialsegmenttilordning IS/AD-ordreobjekter        .
RJHSTAT1            Status-/kjennetegnsverdier for ordreposisjoner            .
RJHSTAT2            Status-/kjennetegnsverdi gruppering faktura              .
RJHSTAT3            Status-/kjennetegnsverdier leveringsplaninndeling/motiv annonser   .
RJHSTAT4            Status-/kjennetegnsverdier leveringsplaninndelinger innstikk     .
RJHSTAT5            Status-/kjennetegnsverdier LPI-er/motiv reklameinnslag        .
RJHSTAT6            Ststus-/kjennetegnsverdier LPI-er allmenn distribusjon        .
RJHSTAT7            Status-/kjennetegnsverdier LPI-er/motiv for online          .
RJHSTOSG            IS-PAM: Annuller fakturafelleskjøring                 .
RJHTECER            IS-M/AM: Etterbehandling av feil rapportert av det tekniske systemet .
RJHTECTD            IS-M/AM: Etterbehandling av data fra teknisk system          .
RJHTFXC1            IS-M/AM: Korrigering av fakturaindekser (manglende data fra JHAK)   .
RJHTFX_FKREL_MAINTAIN     IS-M/AM: Pos.type ikke lenger fakturarelevant: Vedl.hold fakturaindeks.
RJHV1SFP            Sett inn kontraktkolonneformat i betingelser             .
RJHVBREV_SHOW         Inntektsrealiseringsposter og tilhørende regnskapsposter       .
RJHVERBD            IS-PAM: Visning av data ved oppdateringsavbrudd            .
RJHVSW01            ISM-AM: Grensesnittformatering for VSW-selskaper           .
RJHVSW02            ISM-AM: VSW-grensesnittformatering fra Save DB            .
RJHVSW03            ISM-AM: VSW-grensesnitt Save DB reorganiser TJHVSW03         .
RJHW2MEN            Mediemikskontrakter: Oversikt (trestruktur)              .
RJHW2MEN1           Mediemikskontrakter: Oversikt (trestruktur)              .
RJHW2MEN2           Mediemikskontrakter: Oversikt (trestruktur)              .
RJHW2MEN3           Mediemikskontrakter: Oversikt (trestruktur)              .
RJHWA2SEL           Utvalg av kontrakter                         .
RJH_CORRECT_PARZA       Program RJH_CORRECT_PARZA                       .
RJH_CPD_ADDRESS_TO_CAM_462   IS-M/AM: Konverter engangsadresser til sentral adr.adminstr. i 4.62  .
RJH_FIXVALUES_GEN       IS-M: Generering av konstantincludes i dataelementer         .
RJH_SL_CONTACT_INDX_CONVERT  Konverter mediakontaktperson i INDX til SAP-FP            .
RJH_SL_CONTACT_PERSON_CONVERT Konvertering mediekontaktperson SAP-FP: Konverter ordrer og kontrakter.
RJH_SL_CONTACT_VBKA_CONVERT  IS-M-AM: Konverter mediakontaktperson for salgsstøtte til SAP-FP   .
RJIABC00            IS-M-SD: Oppdater opplagsjournal i henhold til ABC          .
RJIABC10            IS-M-SD: Lukk / åpne opplagsmeldingsperiode på nytt (opplagsjournal) .
RJIABCDE            IS-M-SD: Slett opplagsjournaldata                   .
RJIABCRE            Is-M-SD: Slett og omstrukturer returdata i opplagsjournal       .
RJICBL10            IS-M-SD: Oversiktsliste for opplagsjournal              .
RJIDMV10            Dagsgjennomsnitt opplagsmeldingskvanta                .
RJIDMV20            Periodesammenligning opplagsmeldingskvanta              .
RJIEAB10            Opplag og inntekstperiodisering per måned               .
RJIEAB15            Opplag og inntektsperiodisering per måned - fleksibel liste      .
RJIEAB20            Opplag og inntektsperiodisering etter numre              .
RJIIVW00            IS-M-SD: Oppdater IVW-dagsstatistikker                .
RJIIVW01            IS-M-SD: Oppdater IVW-opplag (opplagsjournal - optimert for abo.)   .
RJIIVW01_SUBSCRIPTION     IS-M-SD: Oppdatering av IVW-opplag (opplagsjournal)          .
RJIIVW10            IS-M-SD: IVW-periode (rapp.per.) - lukk /åpne dagsstatistikk på nytt .
RJIIVWCM            IS-M-SD: Migrering av IVW-dagsstatistikker til opplagsjournal     .
RJIIVWCM_ADDITIONAL_INFO    IS-M-SD: Fyll ut manglende data etter omstilling til opplagsjournal  .
RJIIVWDE            IS-M-SD: Slett IVW-dagsstatistikkdata                 .
RJIMLD10            IVW-opplagsmelding (salg og dist. - generelt oppsett)         .
RJIMLD20            IVW-opplagsmelding (formular dagsaviser)               .
RJIMLD30            IVW-opplagsmelding (tidsskriftformular)                .
RJINDEX1            IS-M-SD: Sett trykksak og fakturaperiodisitet i fakturaindeks     .
RJIREMXX            IS-M-SD: Omstrukturering av IVW-dagsstatistikk fra returdata (rep.)  .
RJITACTIONLOG01        Display Action Log                          .
RJITARCH01           Archiving JIT Calls                          .
RJITARCH02           Deletion                               .
RJITARCHNO           Delete archiving indicator                      .
RJITBFL001           JIT: reprocessing the backflush list (goods movement)         .
RJITCOP001           Renew Scheduling Agreement                      .
RJITCUSTOMER01         JIT Basic Data - Individual Maintenance                .
RJITDLVYCH           Check the scheduling agreement criteria for the delivery       .
RJITDOCDATA          Select Documentation Data                       .
RJITEMRANGES          JIT: Emergency Creation of Summarized Range Calls           .
RJITFER001           JIT: progress entry (list)                      .
RJITFER003           JIT - Progress Entry (List)                      .
RJITKMP001           JIT: Component Requirements                      .
RJITLAB001           JIT: matching JIT calls with JIT/forecast delivery schedule reqmts  .
RJITLPP001           JIT: transfer of new scheduling agreement items in JIT material    .
RJITMOED01           IDoc List for Specified JIT Calls                   .
RJITMON001           JIT - monitoring (list)                        .
RJITMON002           JIT - Monitoring (List)                        .
RJITMREO01           Reorganization of the Sequenced JIT Call Basic Data          .
RJITNET001           JIT: display of action/status network as in Customizing        .
RJITOUTARCH01         Archiving of JIT Calls Outbound                    .
RJITOUTARCH02         Deletion Program for Archiving Object JITO_CALL            .
RJITOUTDLCN01         Delivery Confirmations for JIT Outbound                .
RJITOUTMON01          Monitor for Outgoing Calls                      .
RJITPP01            Maintain Production Information - Plant-specific           .
RJITREOBAT           Transfer New Scheduling Agreement Items into Existing Calls (JITR)  .
RJITST10            IS-M-SD: Opplagsjournaldata for referansedato (hierarkiuavhengig)   .
RJITST20            IS-M-SD: Opplagsjournaldata periode                  .
RJITWPL001           Lean JIT monitoring                          .
RJITWPL002           JIT signal monitor                          .
RJITWPL003           Repeat Order List                           .
RJITWPL004           JIT signal monitor                          .
RJITXLS001           JIT: Dowload monitoring block list to local work station (32Bit)   .
RJITXMLUPLOAD01        Upload SEQJIT-XML-File                        .
RJIUTI00            IS-M-SD: Tjenesteprogram for endring av opplagsmeldingskat. for utgave.
RJIVBRAN            IS-M-SD: Opplagsmelding IVW-distribusjonsanalyse           .
RJI_CB_CAT_SDORDER       IS-M: Kategorisering av opplagsmelding for ordrer           .
RJI_ORDERS_CATEGORIZE     IS-M: Rekategorisering av abo.ordrer for opplagsmelding        .
RJJADAEN            IS-M/AM: Adresseendringer annonser                  .
RJJANZBE            IS-M-AM: Vis RE-tilordninger                     .
RJJANZIH            IS-PAM: Bruksinformasjon innholdskomponenthierarkier         .
RJJANZIK            IS-PAM: Bruksinformasjon innholdskomponenter             .
RJJARC10            IS-PAM: Arkivering ordre: Opprett arkivdata              .
RJJARC11            IS-PAM: Arkivering ordre: Sletteprogram                .
RJJARC13            IS-PAM: Ordrearkiv - vise dokumenter fra arkivet           .
RJJARC15            IS-M-AM: Arkivering ordre: Kontrollprogram              .
RJJARC20            IS-PAM: Arkivering faktura: Opprett arkivdata             .
RJJARC21            IS-PAM: Arkivering faktura: Sletteprogram               .
RJJARC23            IS-PAM: Fakturaarkiv - vise dokumenter fra arkivet          .
RJJARC25            IS-PAM: Arkivering faktura: Kontrollprogram              .
RJJARC30            IS-PAM: Arkivering kontrakt: Opprett arkivdata            .
RJJARC31            IS-PAM: Arkivering kontrakt - sletteprogram              .
RJJARC33            IS-PAM: Kontraktsarkiv - vise dokumenter fra arkivet         .
RJJARC35            IS-PAM: Arkivering kontrakt: Kontroller arkivdata           .
RJJARC40            IS-PAM: Arkivering mediemiks: Opprett arkivdata            .
RJJARC41            IS-PAM: Arkivering mediemiks: Sletteprogram              .
RJJARC43            IS-M/AM: Kontraktsarkiv mediemiks - vise dokument fra arkivet     .
RJJARC45            IS-PAM: Arkivering mediemiks: Kontroller arkivdata          .
RJJCD001            IS-M: Endringsdokumenter                       .
RJJCHIKO            IS-PAM: Kontroller innholdskomponenthierarkier            .
RJJCHKPE_CNTENT        IS-M: Synkroniseringsavstemming for oppdatering av PE-er fra MiniApp .
RJJCHOBD            IS-M-AM: Kontroll av dagsspesifikk RE-innholdskomponenttilordning   .
RJJCHOBJ            IS-M-AM: Kontroll av tilordning innholdskomponenter reserveringsenhet .
RJJCPBEH            IS-PAM: Kopiere reserveringsenhetshierarki              .
RJJCPIKH            IS-PAM: Kopiere innholdskomponenthierarki (deltrær)          .
RJJCPIKO            IS-M-AM: Kopiere innholdskomponeter og avhengige objekter       .
RJJCP_CHANGE          IS-M: Endre kontaktperson                       .
RJJCP_SHOW           IS-M: Vis kontaktperson                        .
RJJDBE01            IS-M/AM: Endring/visning av dagsspesifikke reserveringsenheter    .
RJJDELBE            IS-PAM: Slette enkelte reserveringsenheter med avhengige objekter   .
RJJGA002            IS-M/AM: Kundepotensial for agent - vedlikehold indekser       .
RJJGA003            IS-M/AM: Vis kundepotensial for formidler               .
RJJGABEDKET          IS-M/AM: Agentkontrakt konsistenskontroll: Betingelser        .
RJJGAKOC            IS-M/AM: Agentkontrakt konsistenskontroll: Komponenter        .
RJJGEN00            IS-M/AM: Generering av produksjonsenheter               .
RJJGEN01            IS-M-AM: Vis genererte produksjonsenheter               .
RJJGEN02            IS-M-AM: Generering av reserveringsenhetsinnhold           .
RJJGEN03            IS-M/AM: Sletting av reserveringsenhetsinnhold            .
RJJGEN04            IS-M/AM: Rediger produksjonsenheter                  .
RJJGFSY1            IS-PAM: Tilføye fakturarelevante debitorer/kreditorer i ekst. system .
RJJGPHIE            IS-M-AM: Forretningspartnerhiearki                  .
RJJHIERARCHY_MIGRATE      IS-M: Migrering av forretningspartnerhierarki i relasjoner      .
RJJIKHIE            Innholdskomponenthierarki                       .
RJJIKSAM            Samlet visning/behandling av innholdskomponenter           .
RJJPRDH_AUFBAU_AV_VKTAB    IS-M-AM: Produkthierarki (S&P) - struktur AL for tilknytningstab.   .
RJJPRDH_DUBLETTEN_CHECK    IS-M-AM: Produkthierarki (S&P) - fastsetting av dubletter       .
RJJPRDH_INTERFACE_UPL_FILES  IS-M-AM: Produkthierarki (S&P) - import av filer           .
RJJPRDH_MIGRATION_OLDSOLU   Produkthierarki (S&P): Migrasjon av løsning fra SAP SI AG       .
RJJPRDH_UPDATE_VKTAB      IS-M-AM: Produkthierarki (S&P) - oppdatering av tilknytningstabell  .
RJJPRDH_UPDATE_VP       IS-M-AM: Produkthierarki (S&P) - oppdatering for foreløpige produkter .
RJJPRODH            IS-M/AM: Vis produkthierarki                     .
RJJPRODH_SELECT        Endre produkthierarki                         .
RJJREGE0            IS-PSD: Generering alle IS-PAM-ABAP-er                .
RJJREO10            IS-MAM: Reorganisering felleskjøring                 .
RJJSILIS            Innstikksoversikt                           .
RJJSTCHK            IS-PAM: Kontroll av produktstamdata                  .
RJJTFPLZONL_MAINTAIN      IS-M/AM: Vedlikehold faste plasser online               .
RJJVCMP1            IS-PAM: Generer komponenter for reserveringsenhet (foreldet)     .
RJJVKNTKTZHL_MAINTAIN     IS-M/AM: Vedlikehold planlagt antall besøk              .
RJJVVLIS            IS-M-AM: Agentkontraktsliste                     .
RJJ_CONTACT_PERSON_ACTIVATE  IS-M/AM: Aktiver kontaktperson                    .
RJJ_MD_CONTACT_PERSON_CONVERT IS-M-AM: Konvertering av mediakontaktperson              .
RJJ_MD_CP_CONV_CLASSIFICATION IS-M/AM: Klassifiser kontaktperson SFP                .
RJJ_MD_CP_CONV_COPY_CLASSES  IS-M-AM: Kopiere klasser                       .
RJJ_MD_CP_CONV_DEL_CLASSIFICAT IS-M-AM: Slette klassifiseringer                   .
RJJ_MD_CP_CONV_FILL_CUST_TAB  IS-M-AM: Fylle ut klassifiseringer kontaktperson - tab. JJCPCLASSCONV .
RJJ_MD_CP_FREE_SUB       IS-M/AM: Migrering gratisabonnement                  .
RJJ_MD_CP_RESPONSIB      IS-M/AM: Migrering ansvarsområde                   .
RJJ_MD_SET_CONV_STATUS     IS-M-AM: Sette konverteringsstatus for kontaktpersonkonvertering   .
RJKACCNEW           IS-M-SD: Ny kontofastsetting for amortiseringsplaner         .
RJKACCNEWCURR         IS-M-SD: Endre valuta i ordrer med abonnementskontoer         .
RJKACCTRANSFER         IS-M-SD: Utføring av abonnementskontooverføringer           .
RJKADRDEL           IS-M-SD: Deaktiver midlertidige adresser og dokumentforsendelsesadr. .
RJKAMOPLAN           IS-M-SD: Oppdater amortiseringsplan                  .
RJKAMOPLAN_TODO        IS-M-SD: Generering av arbeidsliste for ny fastsetting av amort.plan .
RJKAMORTIZE          IS-M-SD: Amortisering av abonn.kontoer etter utføring av forsendelse .
RJKAMORTIZE_MASTER       IS-M-SD: Hovedjobb for parallell behandling av amortisering      .
RJKAMORTIZE_SHORT_LOG     IS-M-SD: Oversikt amortiseringskjøringer               .
RJKAMORTIZE_SLAVE       IS-M-SD: Amortisering av abonn.kontoer etter utføring av forsendelse .
RJKAPROB            IS-M-SD: Prøveposisjoner med varighet N dager             .
RJKAUNT1            IS-M-SD: Utdata for avbrudd som varer lenger enn N dager       .
RJKBANKINIT          IS-M-SD: Initialiser bankdata i JKPA, JFDFS , JFRK og JNTRECH     .
RJKBJK01            IS-M-SD: Overføring av abo.endringer fra tidligere syst. til SAP-syst..
RJKBST11            IS-M-SD: Abonnementsbeholdningsanalyse                .
RJKBST21            IS-M-SD: Abonnementsbeholdn.sammenl. standard-, prøve-, gratisabonn. .
RJKBST26            IS-M-SD: Abonnementsbeholdningssammenligning             .
RJKBST31            IS-M-SD: Abonnementsbeholdningsbevegelser               .
RJKBST41            IS-M-SD: Sammenligning av abonnementsbeholdningsbevegelser      .
RJKBST50            IS-M-SD: Abonnementsbeholdningssstatistikk              .
RJKBST60            IS-M-SD: Abonn.beholdn.bev. etter vervetyper, vervekamp., PNR-omr.  .
RJKBST70            IS-M-SD: Abonn.beholdn.beveg. (abonn.årsaker, lev.sluttårsaker)    .
RJKBST80            IS-M-SD: Konverteringsstatistikk for prøve- og gratisposisjoner    .
RJKDELIV_OPT          IS-M-SD: Optimering av leveringsmulighet for ordrer          .
RJKDELIV_TODO         IS-M-SD: Opprett arbeidsliste for optimering av leveringsmuligeter  .
RJKETFDP            Etikettutskrift for gaver                       .
RJKEVL10            IS-M-SD: Statistikk: Dagsomsetning kunder - løssalg          .
RJKEVL20            IS-M-SD: Statistikk: Løssalg til kunder per uke            .
RJKEVSNL            IS-M-SD: Felles etterbestillinger for løssalgsordrer         .
RJKEXPDATE           IS-M-SD: Oppdater forfallsdato                    .
RJKEXPDATE_TODO        IS-M-SD: Opprett arberidsliste for fastsetting av forfallsdato    .
RJKFAKSP            IS-M-SD: Arbeidsliste - ordrer med fakturasperre           .
RJKFTRSF            IS-M-SD: Dataoverfør. ordrebeholdning fra annet system til SAP-system .
RJKGEO10            IS-M-D: Evaluering distr.tetthet utgave - geografi/omdelingdistrikt  .
RJKGEO20            IS-M-SD: Sammenlign. distr.tetthet utgave - geografi/OD LØSS/ABONN  .
RJKGEO30            IS-M-D: Distr.tetthet utgave - geogr./omd.dist. ref.datosammenlign.  .
RJKGPA00            IS-M-SD: Generering av prospektordre for bilag            .
RJKGPA10            IS-M-SD: Generering prospektordre for distribusjon          .
RJKHAA00            IS-M-SD: Varighetsanalyse abonnement                 .
RJKHAA10            IS-M-SD: Varighetsstatistikk for abonnement              .
RJKLIABACCANALYSIS       IS-M-SD: Abonnementskontoanalyse - pris-/kontofastsetting       .
RJKLIABTRANSFER_REVERSE    IS-M-SD: Reversering av abonnementskontooverføring for leveringsabonn..
RJKLST10            IS-M-SD: Evaluering av leserstruktur for branje/yrke         .
RJKPRU01            Prospektordrer i omdelingsdistrikt for utgivelsesdato         .
RJKPRU02            Forfalte prospektordrer for bærer                   .
RJKPRU03            Prospekter - planleggingsoversikt                   .
RJKREMIND01          IS-M-SD: Overvåkningsprogram for fornyelsesstyrte abonnementer    .
RJKRGOLIVE           IS-M-SD: Overføring av ordredata (abonnementskonto og avh. data)   .
RJKRGOLIVE_BUILD_AMODATA    IS-M-SD: Ordredataoverføring (amort.protokoll og inntektspotensial)  .
RJKRRESET           IS-M-SD: Tilbakestill overførte data for fornyelser          .
RJKSAG00            Ordrer for oppdragsgiver                       .
RJKSAG10            Bruksinformasjon for forretningspartner                .
RJKSAG11            Bruksinformasjon for forretningspartner                .
RJKSDADASSIGNBATCH       IS-M: Batch-tilordning innstikk til kontrakt             .
RJKSDAPOREAD          IS-M: Integrasjon APO DP og kvantumsplanlegging media         .
RJKSDAREASEGMENT        Segmenter for planleggingsområde                   .
RJKSDASSIGNCONTOAREASEG    IS-M: Tilordner kontrakt til et segment innenfor et område      .
RJKSDBPFAST          Rapport RJKSDBPFAST                          .
RJKSDCOLLECTSTATUSSET     IS-M: Endre hentestatus                        .
RJKSDCONTRACTCANCEL      Registrer nytt medieprodukt                      .
RJKSDCONTRACTCOPY       Registrer nytt medieprodukt                      .
RJKSDCONTRACTDEMANDVERSION   IS-M-SD Behandle kvantumsplanversjoner                .
RJKSDCONTRACTDEMANDVERSION_CPY Kopier kvantumsplanversjoner                     .
RJKSDCONTRACTDEMANDVERSION_DLT Slett kvantumsplanversjoner                      .
RJKSDCONVERTPROTOCOL      Konverter protokoll for ordregenerering                .
RJKSDCONVERTRETURNPROTOCOL   Konvertering protokoll retur                     .
RJKSDCREATERETURNCOLL     Generer returhenting - daglig returhenting              .
RJKSDCREATERETURNCOLL02    Generer henting - lukning POS                     .
RJKSDCREDIT          Frigi returer til SD                         .
RJKSDCREDIT1          Opprett kreditnotaforespørsler                    .
RJKSDCREDITMEMO        Merk kreditnotaforespørsel med referanse til ordre          .
RJKSDCREDITMEMO1        Merk kreditnotaforespørsler med referanse til kontrakt        .
RJKSDCREDITMEMO2        Merk kreditnotaforespørsler uten referanse til SD-dokument      .
RJKSDCREDITMEMOCANCEL     Slett dokument returer til SD                     .
RJKSDCREDITMEMOPLAN      IS-M-SD Planlegg kreditnotaforespørsler                .
RJKSDCREDITPROTOCOL      Protokoll returfrigivelse til SD                   .
RJKSDDELIVERYASSIGN      Oppdater leveringer                          .
RJKSDDELIVERYASSIGNDELETE   Tillat ny generering av de oppdaterte leveringene           .
RJKSDDEMAND1          IS-M: Initialiser kvantumsplanlegging                 .
RJKSDDEMANDASSORTUPDATE    Oppdater gyldighet kvantumsplanlegging                .
RJKSDDEMANDBLOCK        Overta planleggingskalender fra kunde i kvantumsplanlegging      .
RJKSDDEMANDCHANGE       Program RJKSDDEMANDCHANGE                       .
RJKSDDEMANDCOPY        Kopier leveringskvanta                        .
RJKSDDEMANDCOPY2        Kopiere planlagte kvanta med ulike produkter             .
RJKSDDEMANDDELETE       Program RJKSDDEMANDDELETE                       .
RJKSDDEMANDFIXUPDATE      Program RJKSDDEMANDFIXUPDATE                     .
RJKSDDEMANDFORECAST      Fastsett salgstall for en utgaves referanseutgaver          .
RJKSDDEMANDFORECAST02     Fastsett avvikende kontrakt                      .
RJKSDDEMANDFORECASTPLAN    Beregning av planlagt leveringskvantum fra referanseutgaver      .
RJKSDDEMANDFORECASTPROTOCOL  Vis protokoll for behandlede kontrakter                .
RJKSDDEMANDINIT        IS-M: Initialisering av kvantumsplanlegging (opprett)         .
RJKSDDEMANDSETWERKSQUAN    Sett planlagt leveringskvanta for hver filial og utgave        .
RJKSDDEMANDUNFIX        IS-M: Opphev kvantumsplanfiksering                  .
RJKSDDEMAND_DELETE_FROM_DB   IS-M/SD Arkivering kvantumsplan: Slett arkiverte data         .
RJKSDDEMAND_RELOAD_ARCHIVE   IS-M/SD Arkivering kvantumsplan: Gjenopprett arkiv          .
RJKSDDEMAND_WRITE_TO_ARCHIVE  IS-M-SD Arkivering kvantumsplan: Skrive arkiv             .
RJKSDDISPLAYQUAN        Program RJKSDDISPLAYPLANNEDQUAN                    .
RJKSDDISPLAYSEGCON       IS-M: Viser tilordning av kontrakter til planleggingssegmenter    .
RJKSDFORECAST         IS-M: Prognose leveringskvanta løssalg produktsalg og -distribusjon  .
RJKSDGENERATE_TEST_DATA    Generer testdata for ytelsesanalyse                  .
RJKSDGENERATE_TEST_DATA_PAR  Generer testdata for ytelsesanalyse                  .
RJKSDHORIZONDISPLAY      Vis kvantumsplanhorisonter                      .
RJKSDHORIZONSHIFT       Forskyv kvantumsplanhorisonter                    .
RJKSDINFO           Kundeobjektinfo                            .
RJKSDINITFORECASTERP2005    IS-M: Konverter prognosetabeller                   .
RJKSDISSUEDATECALC       Beregn hentedato for utgaver per filial                .
RJKSDISSUEDATECREATE      Opprett returhentingsindeks for utgaver etterskuddsvis        .
RJKSDISSUEDATEMAINTAIN     Vedlikehold returhentingsdato for utgave               .
RJKSDISSUESTATUSCHANGE     Sett status for utgaver                        .
RJKSDMASSDEMANDCOPY      Kopier leveringskvanta                        .
RJKSDORDER2PRODUCT       IS-M/SD: Fastsett medieprodukt for ordre               .
RJKSDORDERBOOK         Program RJKSDORDERBOOK                        .
RJKSDORDERBOOKGEN       Initialiser bestillingsplanlegging                  .
RJKSDORDERBOOKGEN01      Opprett bestillingsplan for fasemodell                .
RJKSDORDERBOOKGENMIX      Opprett bestillingsplanlegging planposter for kombinasjoner      .
RJKSDORDERCANCEL        Slett ordreposisjoner                         .
RJKSDORDERCHANGE        Endre ordrekvanta                           .
RJKSDORDERCOMPONENTCHANGE   Tilpasse komponenter i genererte ordrer                .
RJKSDORDERDELIVERYDATEADJUST  Tilpass leveringsdato                         .
RJKSDORDERGEN         Opprette ordrer for kontrakter                    .
RJKSDORDERMASSCHANGE      Program RJKSDDEMANDCHANGE                       .
RJKSDPORDERGEN         Generer bestilling                          .
RJKSDPROTOCOL         Protokoller                              .
RJKSDPROTOCOLDELETE      IS-M: Slett protokollposter                      .
RJKSDQEVENTCORRINIT      Verifisering salgskvanta: Initialisering               .
RJKSDQEVENTEXECUTION      Endring av planposter fra hendelse                  .
RJKSDQEVENTMNG         Program RJKSDQEVENTMNG                        .
RJKSDQEVENTVERIFY       Program RJKSDQEVENTVERIFY                       .
RJKSDQUANTITY         Fastsett abonnementleveringskvanta                  .
RJKSDRETURNCOLLECTION     Program RJKSDRETURNCOLLECTION                     .
RJKSDRETURNPROTOCOL      Protokoll frigivelse retur                      .
RJKSDRETURNREQUEST       IS-M/SD Behandle returforespørsel                   .
RJKSDSCHEDERR         Tilføy en egen skjermtast i verktøylinje.               .
RJKSDSETWERKSISSUE       IS-M: Beregn leverende filial for hver utgave og kontrakt       .
RJKSDSHOWPROTOCOL       Vis protokoll                             .
RJKSDSIMULATEUNSOLD      IS-M: Progran for generering av returforespørsler           .
RJKSDSQCOPYREFISSUE      Fastsett referanseutgaver automatisk                 .
RJKSDSQPCOPYMASTERSLAVE    Kopier fra kvantumsplan (master/slave-produkter)           .
RJKSDTESTERPDATASET      Test                                 .
RJKSDTRANSFER         Frigi ompostering til SD                       .
RJKSDTRANSFERPROTOCOL     Protokoll frigivelse omposteringdokument til SD            .
RJKSDUNSOLDANALYSIS      Evaluer returer og etterleveringer for bestemt dag          .
RJKSDUNSOLDQUANTITY      Oppdatere returkvantum                        .
RJKSDWORKLIST         Program RJKSDWORKLIST                         .
RJKSD_BAL_CONTRACT_FROM_ASSORT IS-M: Protokoll for kontraktsgenerering fra sortimenter        .
RJKSD_BAL_KNVP_CONTRACT    IS-M: Protokoll for tilpasning av partnerroller i kontrakter     .
RJKSD_BAL_KNVP_UPDATE     IS-M: Protokoll over tilpasning av partnerroller i kundestamdata   .
RJKSD_CONTRACTPOSITION_SET   IS-M-SD Testrapport for kontraktsutvalg                .
RJKSD_KNVP_CONTRACT      IS-M: Tilpass partnerroller i kontraktene               .
RJKSD_KNVP_UPDATE       IS-M: Tilpass tidsavhengige partnerroller i kundestamdata       .
RJKSD_ORDER_PLANT_CHANGE    IS-M/SD endre filial i ordrer                     .
RJKSD_ORDER_SHIP_POINT_CHANGE IS-M-SD: Endre ekspedisjonssted i ordrer               .
RJKSD_UPD_CONTRACT_FROM_ASSORT IS-M: Grensesnitt sortimenter - kontrakter kvantumsplanlegging    .
RJKSEACTIVATECONTRACT     Sett installeringsdato i kontrakt                   .
RJKSEBILLINGPLANADAPT     Tilpass prisfastsetting for kontrakt                 .
RJKSECREATECONTRACT      Opprett kontrakt fra ordre                      .
RJKSECREATEDELIVERYPLAN    IS-M: Tilpass leveringsplan                      .
RJKSECREATEINDEXCONTRACT    IS-M: Generering av kontraktindeks                  .
RJKSEGETMSGFROMLOG2PROTOCOLST Overfør meldinger fra protokoll til statustabell           .
RJKSEORDERCANCEL        Slett ordreposisjoner                         .
RJKSEORDERGEN         IS-M: Ordregenerering                         .
RJKSESETSTATEFINISHED     IS-M: Forsendelsesplanlegging - sett status "Ordrer opprettet"    .
RJKSETEXPDATE         IS-M-SD: Sett sluttdato i leveringsabonnement (arkiv)         .
RJKSET_TFPROT         IS-M-SD: Generer overføringsprotokoll for arkivering         .
RJKSET_XCYCLE_FIN       IS-M-SD: Sett XCYCLE_FIN i avsluttede sykluser            .
RJKSFRGB            Frigivelse av sperrede reklamasjoner eller returer          .
RJKSPBDC            IS-M-SD: Gavefordeling - behandling av batchinputmappe        .
RJKSPEND            IS-M-SD: Distribusjon av gaveforsendelser               .
RJKSTF00            IS-M: Opprett en geografi-hierarkivariant for statistikker      .
RJKSTF10            IS-M: Sletting av geografi-hierarkivariant for statistikker      .
RJKSWE00            Ordrer for geografi                          .
RJKSWE10            Ordrer for omdelingsdistrikt                     .
RJKSWE20            Ordrer til spesielle posisjonstyper                  .
RJKUABOK            Generering gratisabonnementer                     .
RJKUEBSP            IS-M-SD: Ordrer med overvåkningssperre                .
RJKUJKR5            Overføring av returdata via ISPC-grensesnitt             .
RJKUSTA1            IS-M: Kundestamdata                          .
RJKUVAUF            Liste over ufullstendige ordrer                    .
RJKVIAC_RESTORE        Gjenopprett direkte endringer via IAC-er etter planlegging      .
RJKVIAC_SUSPEND        Opphev direkte endringer gjennom IAC før planlegging         .
RJKVIAC_SUSPEND_OVERVIEW    Oversikt over IAC-kjennetegn som er opphevet             .
RJKWBZ01            IS-M-SD: Inngangsbehandling WBZ                    .
RJKWBZ02            IS-M-SD: Oppretting av WBZ-tilbakemeldingsfil             .
RJKWBZ03            IS-M-SD: Slett WBZ-inngangs- og tilbakemeldingsdata fra DB-tabeller  .
RJKWBZ04            IS-M/SD: WBZ, kundenummerutveksling                  .
RJKWBZ05            IS-M-SD: WBZ, oversikt over inngangsbehandling            .
RJKWBZ10            IS-M-SD: WBZ-utgangsbehandling (opprett datamedium)          .
RJKWBZ11            IS-M-SD: WBZ-utgangsbehandling, manuell kommunikasjon med WBZ-firmaer .
RJKWBZ12            IS-M-SD: WBZ-beholdningavstemming (posttype 119)           .
RJKWWWTEMP           IS-M: Behandle ordredata fra Internett                .
RJKWWWTEMP_ADR         Behandle endringer i adresse fra Internett              .
RJKWWWTEMP_COMPL        Behandle reklamasjoner fra Internett                 .
RJKWWWTEMP_MONITOR       Startbilde for Internett-etterbehandling               .
RJKWWWTEMP_SERV        Rediger endringer fra Internett                    .
RJKWWW_PROTOCOL        IS-M: Protokoll ordrer/endringr fra Internett             .
RJK_ADDPAYMENT_REBOOKING_SAMPL IS-M/CA: Ompost. ekstrabetalinger/refunderinger abonnent til mottaker .
RJK_PLZ_CH_TRUNCATE_JKPA    IS-M/SD: (Sveits) postnr. i JKPA-PLZ_ORDER forkortes til 4 posisjoner .
RJK_PROMOTION_DATA_402_CHECK  IS-M-SD: XPRA for konvertering av vervedata for versjon 4.02     .
RJK_SD_CON_CLOSE        Utfør produktavlysning: Endre kontrakter               .
RJK_SD_CON_GEN         Utfør produktregistrering: Opprett kontrakter             .
RJK_SD_CON_SEL_CLOSE      Opprett kontraktdata for avslag                    .
RJLKONCP            IS-M-SD: Klientkopi av betingelseselementer for postgebyrkontroll   .
RJLPAUFL            IS-M-SD: Fastsetting av postopplag                  .
RJLPBTCI            IS-M-SD: Batch input-grensesnitt for postgebyrer           .
RJLPOABR            IS-M-SD: Postgebyrkontroll periodisk skrift              .
RJLPOEL0            IS-M-SD: Oversikt varemottakslister postdistribusjonseksemplar osv.  .
RJLPOS0            IS-M-SD: Postgebyrstatistikk totalt                  .
RJLPOS1            IS-M-SD: Postgebyrstatistikk for postdistribusjonseksemplarer     .
RJLPOS2            IS-M-SD: Postgebyrstatistikk for korsbånd               .
RJLPOS3            IS-M-SD: Postgebyrstatistikk fors. til redusert betaling       .
RJLPOSB            IS-M-SD: Postgebyr for korsbånd                    .
RJLPOSEE            IS-M-SD: Postgebyr sending til redusert betaling           .
RJLPROVF            IS-M-SD: Evaluering for provisjonsforfallsdatoer           .
RJLPTABA            IS-M-SD: Vis postgebyr for batch input                .
RJLPTABF            IS-M-SD: Ekstraher postgebyrer for batch input            .
RJLSAMPR            IS-M-SD: Protokoll felleskjøring avregning              .
RJLSDHDSETTLEMENT       IS-M: Oppdater grensesn. for avregn. for husstandsomdel. for SD-ordrer.
RJLTRANSFER01         IS-M-SD: Overføring av budavregning medarbeider til finansregnskap  .
RJLTRANSFER02         IS-M-SD: Overføring av budavregning SFT til finansregskap       .
RJLTRANSFER03         IS-M-SD: Overføring av provisjonsavregning medarb. til finansregnskap .
RJLTRANSFER04         IS-M-SD: Overføring av budavregning SFT til finansregnskap      .
RJLZBZ10            IS-M-SD: Batch input for tilordning av bud til avisrute        .
RJLZUSTA            IS-M-SD: Overvåkning av FP-erstatninger i husstandsomdelingsrute   .
RJLZUSTB            IS-M-SD: Overføring av avbruddstider IS-M-SD -" HR          .
RJLZUSTC            IS-M-SD: Overvåking av avbruddstid uten fraværstyper         .
RJL_ABR_KONDART_ZU_BELNR    IS-M-SD: Nedbrytning av regnskapsbilag per avregningsbetingelsestype .
RJL_OAUL            IS-M-SD: Arbeidsliste - ikke overførte avregninger          .
RJL_PROV            IS-M-SD: Felleskjøring provisjonsavregning medarbeider        .
RJL_PRVS            IS-M-SD: Felleskjøring provisjonsavregning forlagstjenesteselskap   .
RJL_PVPW            IS-M-SD: Overføring av provisjonsavregninger til Human Resources   .
RJL_SGUL            IS-M-SD: Tilordning avregning - felleskjøring for overføring til FiRe .
RJL_STPM            IS-M-SD: Tilbakeføring felleskjøring provisjonsavregning medarbeider .
RJL_STPV            IS-M-SD: Tilbakeføring felleskjøring provisjonsavregning SFT     .
RJL_STZM            IS-M-SD: Tilbakeføring felleskjøring budavregning medarbeider     .
RJL_STZV            IS-M-SD: Tilbakeføring felleskjøring budavregning SFT         .
RJL_UAPR            IS-M-SD: Protokoll for overføring av avregninger           .
RJL_UFPM            IS-M-SD: Overføre provisjonsavregning for med.arb til en sekv. fil  .
RJL_UFPV            IS-M-SD: Overføring provisjonsavregning SFT til en sekvensiell fil  .
RJL_UFZM            IS-M-SD: Overfør avreg. - husstandsomd. for med.arb. til en sekv. fil .
RJL_UFZV            IS-M-SD: Overføring avregning - husstandsomdeling SFT til sekv. fil  .
RJL_ULPM            IS-M-SD: Overf. av provisjonsavregn. for medarb. til finansregnskap  .
RJL_ULPV            IS-M-SD: Overføring av provisjonsavregning SFT til finansregnskap   .
RJL_ULZM            IS-M-SD: Overfør budavregning for medarbeidere til finansregnskap   .
RJL_ULZP            IS-M-SD: Overføring av husstandsomdelingsavregninger til HR      .
RJL_ULZV            IS-M-SD: Overføring husst.omdelingsavregning SFT til finansregnskap  .
RJL_ZUPW            IS-M-SD: Overføring av husstandsomdelingsavregn. til Human Resources .
RJL_ZUST            IS-M-SD: Felleskjøring avregning for husstandsomdeling - medarbeidere .
RJL_ZUVS            IS-M-SD: Felleskjøring husstandsomdelingsavregning SFT        .
RJNAST00            Utvalg for forsendelse av meldinger                  .
RJNAST01            Oversikt over status for meldinger i meldingsstyring         .
RJNASTDL            IS-M-SD: Reorganisering av meldinger (bare for eksperter)       .
RJNASTR0            IS-M-SD: Sletting av ordrerelaterte meldingsstyringsposter      .
RJNASTR1            IS-M-SD: Sletting av meld.styringsposter til faktura         .
RJNASTR2            IS-M-SD: Sletting av meldingsstyringsposter til avregning       .
RJNASTR3            IS-M-SD: Sletting av meld.styr.poster for feilmelding distibusjon   .
RJNASTR4            IS-M-SD: Sletting av meld.st.poster analyse av returnert bankbetaling .
RJNASTR5            IS-M-SD: Sletting av meldingsstyringposter for adresseendringer    .
RJNASTRD            IS-M-SD: Sletting av meld.styringsposter uten tilh. applikasjonsdata .
RJNREC01            Anrop funksjonsmodul for behandling av analyse            .
RJOCUST1            IS-M-SD: Konsistenskontr. av systemtilpasning for innkj.organisasjoner.
RJPARMP_PROT          Protokoll for oppretting av medieprod.stamdata fra anm. om tilt.midl. .
RJPINVOICETRANSFER       Opprett UR-datainnhenter                       .
RJPINVOICETRANSFERUNDO     Tilbakestille UR-datainnhenter                    .
RJPISSUE_USAGE_IN_SEQUENCE   IS-M: Bruk av utgave i utgaverekkefølger               .
RJPMDGEN            Generer medieproduktstamdata                     .
RJPMDGEN_DIAL         Generering av medieproduktstamdata                  .
RJPMDGEN_PROT         Protokoll for generering av medieproduktstamdata           .
RJPMEDAUSSHIFT         IS-M: Forskyv utgivelsesdato for en utgave              .
RJPMEDAUSSHIFT_PROT      IS-M: Potokoller for forskyvning av utgivelsesdato for en utgave   .
RJPMPGEN            Opprett utgaver i utgaverekkefølge                  .
RJPMPGEN_MPSEL         IS-M: Opprette utgaver i utgaverekkefølger              .
RJPMPGEN_PROT         Vis protokoll for utgavegenerering                  .
RJPMPMIDCODEADD        Omstilling til ISBN med 13 posisjoner                 .
RJPMPMIGRATION         IS-M: Medieproduktmigrering for numre                 .
RJPMPMIGRATION_CHECK      IS-M: Datakonsistenskontroller (tr.sak/utg.) ved medieproduktmigrering.
RJPMPMIGRATION_CHECK_PROT   Protokollvisning konsistenskontroller for migrerte medieprodukter   .
RJPMPMIGRATION_FINISH     IS-M: Avslutt medieproduktmigrering for trykksak           .
RJPMPMIGRATION_FINISH_PROT   Avslutt protokollvisning medieproduktmigrering            .
RJPMPMIGRATION_JFREVVA     IS-M: Konverter JFREVVA i medieproduktmigreringen           .
RJPMPMIGRATION_JFREVVA_PROT  Konverter protokollvisning inntektsperiodiseringstabell JFREVVA    .
RJPMPMIGRATION_PROT      Protokollvisning for medieproduktmigrering for utgaver        .
RJPMP_JDTVAUSGB_SYNC_CHECK   IS-M: Synkroniserte medieprodukter: Kontroll og korrektur JDTVAUSGB  .
RJPMP_JDTVAWERK_SYNC_CHECK   IS-M: Synkroniserte medieprodukter: Kontroll og korrektur JDTVAWERK  .
RJPSDISSUEDSEQGEN       IS-M: Forhåndsdefiner utgaverekkefølge automatisk           .
RJPSDISSUEDSEQGEN_PROT     Vis protokoll for automatisk forhåndsdefinering av utgaverekkefølger .
RJPSEPRODCOMP         Tilleggsabonnement for serier                     .
RJPSETPUBLDATESEQ       IS-M: Settt utgivelsesdag i utgaverekkefølge             .
RJPWBSMP_PROT         Protokoll for oppretting av medieproduktstamdata fra WBS-element   .
RJP_MDATA_TEMPLATE_TEST    Test stamdatamal for bransje media                  .
RJP_TEST_CONTACTPERSON_GETLIST IS-M: Test av modulen ISM_CONTACTPERSON_GETLIST            .
RJRANZ01            Liste over dagsruter                         .
RJRARBVR            IS-M-SD: Arbeidsliste losseregler                   .
RJRGEN00            IS-M-SD: Generering av dagsruter                   .
RJRGEN01            IS-M-SD: Manuell generering av dagsruter               .
RJRGNTR0            Utvalg for genereringsutløseradministrasjon for ruter         .
RJRGNTR1            Kopier tidsintervall for genereringsutløser for ruter         .
RJROUT01            IS-M-SD: Dagsrutekalender                       .
RJRPROBL            IS-M-SD: Problemruter                         .
RJRVA001            IS-M-SD: Forsendelsesanalyse: Postforsendelse             .
RJRVA002            IS-M-SD: Forsendelsesanalyse: Lossinger                .
RJSABL10            IS-M-SD: Batch input nyoppr. av losseplass (dataoverf. fra annet sys.).
RJSABL20            IS-M: Batch input for tilordn. rute - losseplass dataoverf. annet sys..
RJSAEND1            IS-M: Analyserapport for endringsnummer                .
RJSAEND2            IS-M-SD: Analyserapport - ordrer for endringsnummer          .
RJSAENDA            IS-M-SD: Slett alle endringsnumre som ligger i fortiden        .
RJSAENDC            Forskyv første gyldighetsdato for endringsnummer           .
RJSAENDD            IS-M: Slett endringnummer og alle tilhørende objekter         .
RJSANZ00            Visning av omdelingsdistrikter for en postenhet            .
RJSANZ01            Visning av geografiske enheter for en postenhet            .
RJSANZ02            Vis adresser for postenhet                      .
RJSANZ04            Vis enheter i organisasjonsplanen for postenhet            .
RJSANZ11            Visning av adresser for enhet i organisasjonsplan           .
RJSANZ12            Visning av distrikter for en enhet i organisasjonsplanen       .
RJSANZ20            Visning av omdelingsdistrikter i geografisk enhet           .
RJSANZ21            Visning av losseplasser for geografisk enhet             .
RJSANZ23            Visning av postenheter for en geografisk enhet            .
RJSANZ24            Visning av organisasjonsplanenheter for en geografisk enhet      .
RJSANZ30            Visning av utgaver for et omdelingsdistrikt              .
RJSANZ31            Visning av geografiske enheter for omdelingsdistrikt         .
RJSANZ32            Visning av losseplasser for omdelingsdistrikt             .
RJSANZ33            Visning av losseplasser og ruter for omdelingsdistrikt        .
RJSANZ36            Visning av enheter i organisasjonsplan for omdelingsdistrikt     .
RJSANZ37            Visning av postenheter for et omdelingsdistrikt:           .
RJSBAPI_OO_MF         IS-M: Rapport for BAPI utvikling for lossemuligheter ...       .
RJSBEZ01            IS-M-SD: Oppretting av omdelingsdistriktsstrukturer per BDC      .
RJSBEZ02            IS-M-SD: Oppretting av omdelingsdistriktsstrukturer per BDC      .
RJSBW_AM_COA_LEVEL       Fastsett BW-klassifisering på nytt                  .
RJSBW_AM_COA_UNLOAD      Last kontrakter midlertidig ut av BW                 .
RJSCAP_CITIES         IS-M: Import av byer og postnumre for Italia             .
RJSCAP_STREETS         IS-M: Importer gatedata for Italia                  .
RJSCSPALL           IS-M: Importerer fil ISM_CITYSTATE (steder, postnumre og aliaser)   .
RJSCSPUPD           IS-M: Opprettet fra City State-fil endringsposter US-postdata     .
RJSCT001            IS-M-SD: CATT: Kontroller sekvensnummer for losseplass        .
RJSDARC01           IS-M: Arkivering behovsposter                     .
RJSDARC02           IS-M: Arkivering behovsposter (sletteprogram)             .
RJSDARC03           IS-M: Arkivering behovsposter, ny innlasting             .
RJSDDELETEBOM         IS-M: Slett stykklistetest                      .
RJSD_BCALV_TREE_DEMO      Demo for ALV tree control                       .
RJSFREI1            IS-M: Frigivelsesprosedyre for endringsstyring            .
RJSFREI2            IS-M-SD: Samler for kontroller/frigivelser              .
RJSGCROU            IS-M-SD: Slett gamle poster fra losseplassrekkefølge for rute     .
RJSGEOGEOGENERATE       Generer tilordninger geo. enhet - geo. enhet             .
RJSGEOPOSTGENERATE       Tilordne postenhet - generer geografiskenhet             .
RJSHERKKZSTR          Opprinnelsesindikator for gate/vei på sted settes           .
RJSKGSCH            IS-M-SD: Oppdater/slett regionskommunenøkkel for ordre        .
RJSLAND1            IS-M-SD: Batchinputmappe for oppretting av geogr. enhet land     .
RJSLJ002            IS-M-SD: Søk endringsnummer                      .
RJSLOGDISPLAY         IS-M: Visning av applikasjonsprotokoll for endringsnummer       .
RJSNOT03            IS-M-SD: Korrektur rute                        .
RJSOVERLAPCHECK        kontrollerer gate-/veiendringsposter for overlappinger per STRNRPOST .
RJSPDALL            IS-M: Postdataoverføring - del opp totalfil              .
RJSPDKGS            IS-M: Postdataoverføringsprogram for regionskommunenøkkel       .
RJSPDORT            IS-M: Postdataoverføringsprogram for steder              .
RJSPDOTL            IS-M: Postdataoverføringsprogram for bydeler             .
RJSPDPLZ            IS-M: Postdataoverføringsprogram for postnummer            .
RJSPDPOF            IS-M: Postdataoverføringsprogam for postboksskranker (postbokser)   .
RJSPDREP            IS-M: Reparasjon av postdata etter import (steder uten gater)     .
RJSPDSTR            IS-M: Postdataføringsprogram for gater/veier             .
RJSPDUPD_DBP          IS-M: Oppretting av oppgraderingstabeller JST+++UPDA for postdata   .
RJSPLZGE            IS-M-SD: Oppretting av geografiske enheter med fastsatte postnr.   .
RJSPOSTCHECK          Oppdater tilordn. for pnr./-sted o./e. fraktsentrums-/brevsentrumsnr. .
RJSPOSTCHECK2         Referanser for gater/veier opprettes fra referanseposter for steder  .
RJSPRUEF            IS-M: Testkjøring før frigivelse av endringsnummer          .
RJSPSUMS            IS-M: Konvertering av fonetisk søkefelt i postdata          .
RJSPTT_STREETS         IS-M: Importer sted, gater og postnr. (NL)              .
RJSPTT_STREETS_FR       IS-M: Importer sted, gater og postnr. (NL)              .
RJSROU01            IS-M-SD: Finn første losseplass for en rute              .
RJSSTBDC            IS-M-SD: Batch input for strukturer                  .
RJSSTRNRPOST          IS-M: Visning av gater/veier via gate-/veinr. fra Deutsche Post    .
RJSSTRNRPOSTUPDA        IS-M: Endr.poster nye gater/veier via gate-/veinr. fra Deutsche Post .
RJSSTRVERW           Behandle koblingsposter for gater                   .
RJSSTRVERWVORG         Importerer referanseposter til tabell JSTSTRDAVERW          .
RJSTESTMF           Test dialog (MF)                           .
RJSTIMES            IS-M: Testramme for kjøringstidsanalyse                .
RJSUADDR            Oppdatering av adresser etter postdataendringer            .
RJSUPDAEXTRACT         Pakk postendringsposter i separat endringsnummer           .
RJSUSALL            Oppdatering av strukturer etter postdataendinger           .
RJSVZSTR            IS-M-SD: Importer ekstern gateoversikt                .
RJSWATCH            IS-M-SD: Overvåkning endr.nr. --" søker etter ikke frigitte endr.nr. .
RJSXPRA471_CH_GEOPST      IS-M-SD: XPRA for konvertering av 6-/4-sifret PNR for CH i JSTSTRPRO .
RJSZIP4ALL           IS-M: Import av ZIP+4-filer (gater/veier og postbokser)        .
RJSZIP4UPD           IS-M: Opprett endringsposter for US postdata fra ZIP+4-filer     .
RJSZIPCHECK          Oppdaterer bruksområdet for et postnummer               .
RJS_IMPORT_STREETS_US     Importer gater/veier (US)                       .
RJS_PDU_ADRCK         Oppdatering av adresser etter postdataendringer            .
RJS_PDU_VSAUF         IS-M-SD: Adresseendringer - kontrollkjøring for forsendelsesorder   .
RJU10_01            Slett protokollfil JGTAKTFSYS, tilbakestill nummerserie        .
RJV00002            Evaluering av bildesekvensstyring                   .
RJVABLLI            IS-M-SD: Ruter og losseplassrekkefølge for referansedato       .
RJVALG10            Losseoversikt                             .
RJVALG20            Referansedatosammenligning lossinger                 .
RJVANANZ            IS-M-SD: Vis ordrefrist                        .
RJVANDEL            IS-M-SD: Visning av aktuell ordrefrist                .
RJVANN00            Utvalg for teknisk ordrefristgrense                  .
RJVANN01            Slett teknisk ordrefristgrense                    .
RJVANSET            IS-M-SD: Fastsett ordrefrist for forsendelsesdag           .
RJVAUFL1            Dagsopplag for bærerutgaver og innstikk på utgivelsesdato       .
RJVAUFL2            Dagsopplag for ekspedisjons-/utgivelsesdato              .
RJVAUFL3            Kontroller trykt opplag av numre mot leveringskvantum         .
RJVAULIE            IS-M-SD: Oversikt over leveringer for ordre              .
RJVAVPST            Vis arbeidsliste for postdata                     .
RJVBEZRD            IS-M-SD: Konverter avisruter (oppdatering til versj. 3.04 eller nyere).
RJVBEZRR            IS-M-SD: Rapport for reorganisering av tilordning avisrute-FP     .
RJVCLFBL            IS-M: Opprett nummerkombinasjoner                   .
RJVCLFBL_VDAT         IS-M: Opprett nummerkombinasjoner (per ekspedisjonsdato)       .
RJVCLFRH            IS-M: Opprett leveringer for IS-distribusjon til ikke-abonnenter   .
RJVCLFVT            IS-M: Opprett leveringer for innstikksdistribusjon          .
RJVCLPST            IS-M: Sletting av UPDA-tabeller som forbered. for oppr. av deltapost .
RJVDELES            IS-M-SD: Les planleggingsresultater for ordre i tidsintervall     .
RJVDISP1            IS-M-SD: Kvantumsplanlegging for tilbakevirkende ordreposisjoner   .
RJVDISP2            IS-M-SD: Ny planlegging av kvantumsplanlegging i fortid        .
RJVDISPO            IS-M-SD: Ny planlegging for kvantumsplanlegging            .
RJVEDS01            IS-M-SD: Oppretting av datapost for varemottak (DVM)         .
RJVEDS02            IS-M-SD: Oppretting av datapost for varemottak (DVM)         .
RJVELNUM            IS-M-SD: Sett varemottakslistenummer for periodisk skrift       .
RJVELPP            IS-M-SD: Varemottaksliste periodisk skrift              .
RJVELSEE            IS-M-SD: Varemottaksliste sending til redusert betaling        .
RJVERSAD            IS-M-SD: Kontrollprogram for planlegging av eksp.forberedelser    .
RJVEVENT            IS-M-SD: Sett hendelse for forsendelsesstyring            .
RJVFAHRM            IS-M-SD: Vedlikehold sjåførmelding                  .
RJVFELDK            IS-M (MDIS): Oversiktsliste for LIS-feltkataloger           .
RJVFLB00            IS-M-SD: Liste over OD med ordrer for feilmelding for distribusjon  .
RJVFV000            IS-M-SD: Basisliste for behandling av problemmeldinger i ekspesisjonen.
RJVFVMF1            IS-M-SD: Reklamasjoner til SFT/analysebyrå i en periode        .
RJVFVR10            IS-M-SD: Statistikk over ordrereklamasjoner (ved husstandsomdeling)  .
RJVGBNDE            IS-M-SD: Klargjøring av beholdere                   .
RJVGPZ01            IS-M-SD: Kontroller fullstendighet for husstandsomdelingsruter    .
RJVINFO_FOR_CARRIER_GENERATE  IS-M: Generer budinfo                         .
RJVISSUESEQINDEXUPDATE     IS-M: Oppdater utgaverekkefølge for opprettet material        .
RJVLFAUF            IS-M-SD: Oversikt over ordrer for en levering             .
RJVLFBLG            IS-M-SD: Innstikkssammensetning for levering             .
RJVLFBLG_2           IS-M-SD: Innstikkssammensetning for levering             .
RJVLFEKO            IS-M-SD: Vedlikehold innkjøpsorg. i ("bud")leveringer         .
RJVLFSTA            IS-M-SD: Oppdater dagsstatistikker for leveringer           .
RJVNCD01            IS-M-SD: NC-problemløsing: Slett alle NC-poster for ordre       .
RJVNCD02            IS-M-SD: NC-problembehandling: Sletting av JVTLFZUO-poster for ordre .
RJVNCERR            IS-M-SD: NC-problemløsing: Ignorer feil ved ordre "netchange"     .
RJVNCLES            IS-M-SD: Les alle netchangeposter for kundeordre           .
RJVNCLES2           IS-M-SD: Liste - arbeidsliste netchange                .
RJVNCM01            IS-M-SD: NC-problemløsing: Opprett NC-poster for gammel ordrestatus  .
RJVNCNL0            IS-M-SD: Oversikt etterleveringer (planlegging pakkede leveringer)  .
RJVNCNOT            IS-M-SD: Tilpasning av kvantumsplanl. i netchange per ordre      .
RJVNCP01            IS-M-SD: NC-problemløsing: Opprett NC-poster for ny ordrestatus    .
RJVNCZZ2            IS-M-SD: NC-problemer: RJVNETCH modifisert for prosess etter RJVNCZZ1 .
RJVNCZZ3            IS-M-SD: NC-probl.: NC-poster for ny-tilstand 1 ordrepos. (fremtidig) .
RJVNCZZ5            Is-M-SD: NC-problem: Netchange per ordre for problemtilfeller     .
RJVNCZZ8            IS-M-SD: Simulering ny planlegging kvantumsplanlegging for 1 ordre  .
RJVNCZZ88           IS-M-SD: Simulering av ny planl. for kvantumsplanl. for 1 lev.mulighet.
RJVNCZZ888           IS-M-SD: Simulering ny planl. kvantumsplanl.: Kontroller 1 levering  .
RJVNCZZ9            IS-M-SD: NC-probl.: Opprett NC-poster for ny-tilstand for ordrepos.  .
RJVNCZZA            IS-M-SD: NC-problemer: Søk etter og rydd i duplikate leveringer    .
RJVNCZZB            IS-M/SD: NC-problembeh.: Opprett NC-poster for før-tilstand ordrepos. .
RJVNCZZC            IS-M-SD: NC-problemløsing: Kontroller ordrer mot leveringer      .
RJVNCZZD            IS-M-SD: NC-problemstyring: Analyse av ordreendringer for levering  .
RJVNETCH            IS-M-SD: Kvantumsplanlegging i endringsplanlegging          .
RJVNUMB0            IS-M-SD: Nummerer beholdere og pakker                 .
RJVPH_CREATE_SUBDELIVERY    IS-M-SD: Opprett kvanta og ordrer for etterlevering          .
RJVPH_EDITOR          IS-M-SD: Overvåk fasemodell                      .
RJVPPPAK            IS-M/SD: Opprette produksjonsdata                   .
RJVPPPAZ            IS-M-SD: Visning av produksjonsdata                  .
RJVPRABL            IS-M-SD: Rapport for utskrift av lossemuligheter           .
RJVPRINT            Utskriftsrapport for leveringsmuligheter               .
RJVPRLFB            IS-M-SD: Utskriftsrapport for leveringsmuligheter           .
RJVPRUF1            IS-M-SD: Kontrollkjøring for forsend.dag før bunting         .
RJVPRUF2            IS-M-SD: Rapport fastsetter delta mellom ZEBU-data og postdata    .
RJVPRUF3            IS-M-SD: Kontrollkjøring for forsendelsesdag etter bunting      .
RJVPST10            IS-M-SD: Produksjonsstatistikk for bunter               .
RJVPSTAT            IS-M-SD: Status ekspedisjon                      .
RJVSD2MSD           IS-M-SD: Overføring av SD-ordrer til IS-M-SD forsendelsesgrensesnitt .
RJVSDADASSIGN         Tilordne innstikk fra IS-ordrer til kontrakter            .
RJVSDADASSIGNCOPY       Kopiere innstikksreservering for en utgave              .
RJVSDADDMIX          Behandle utgavekombinasjoner                     .
RJVSDADINSERTINIT       IS-m: Initialiering av innstikksplanlegging              .
RJVSDADMIXCREATE        Opprett utgavekombinasjoner                      .
RJVSDBPADGROUPS        Tilordning forretningspartner til innstikksgrupper          .
RJVSDCOMPGEN          Generer produktsett fra struktur                   .
RJVSDGEOCHECK         Kontroller overlapping i geografi i artikkelfastsetting/unntak    .
RJVSDHD            IS-M: Planlegging av husstandsomdeling av artikler i tidsskrift-SD  .
RJVSDHD_COLLECT        IS-M: Planlegging av SD-ordrer for M-SD-husstandsomdeling       .
RJVSDHD_HEADER_DELETE     IS-M: Planl. av husstandsomdeling for SD-ordrer: Slett planl.topp   .
RJVSDHD_RELEASE        IS-M: Opprett M-SD-husstandsomdelingsinfo for SD-ordrer        .
RJVSDHD_RELEASE_DELETE     IS-M: Slett M-SD-husstandsomdelingsinfo for SD-ordrer         .
RJVSDHD_VDAT_SHIFT       IS-M: Flytt forsendelsesdag i M-SD-husst.omdelingsplanl. for SD-ordrer.
RJVSDMIXCREATELOG       Generering av utgavekombinasjoner: Vis protokoll           .
RJVSDP             IS-M-SD Behandle pakkekjennetegn for utgaver             .
RJVSDPALLETPACK        IS-M: Opprette paller - INTERNT -                   .
RJVSDPLANADS          IS-M: Planlegging innstikksreservering                .
RJVSDPRODCOMP         Behandle komponenter per medieprodukt                 .
RJVSDSHIPPRIO         Behandle kvanta per leveringsprioritet                .
RJVSDWEEKDAYPLANT       Ukedagsavhengig filialfastsetting                   .
RJVSD_MEDIA_ARTICLE      IS-M: Artikkelstamdata-mediedata                   .
RJVSD_PACKRULE_COPY      Kopier emballeringsregler for utgaver                 .
RJVSIBLMNG           Kvantumsjustering SD-leveringer "-" AM-ordre for innstikk       .
RJVSIRHMNG           Kvt.just. SD-levering"-"AM-ordre for innstikksdistr. til ikke-abonn. .
RJVSIVTMNG           Kvantumsjustering SD-levering"-"AM-ordre for innstikksdistribusjon  .
RJVSORT1            IS-M: Rapport for sortering av intern tabell             .
RJVSO_ADDRESS_CODE       IS-M-SD: Rapport for koding av adresser                .
RJVSO_CHECK_SHIPDATE      IS-M-SD: Kontroller leveringer for forsendelsesordrer for utgiv.dag  .
RJVSO_COMPLAINT_EXPORT     IS-M-SD: Opprett eksportfil for reklamasjoner for forsendelsesordre  .
RJVSO_COMPLAINT_IMPORT     Les inn importfil for reklamasjoner for forsendelsesordrer      .
RJVSO_COMPLAINT_LIST      IS-M-SD: Oversikt over reklamasjoner for forsendelsesordrer      .
RJVSO_DELETE          IS-M-SD: Rapport for sletting av forsendelsesordre          .
RJVSO_DELETE_ALL        IS-M-SD: Rapport for sletting av alle forsendelsesordrer       .
RJVSO_DELETE_FROM_ARCHIVE   IS-M-SD: Arkivering forsendelsesordre: Sletting av arkiverte data   .
RJVSO_DELIVERABILITY      IS-M-SD: Rapport for fastsetting av leveringsmuligheter        .
RJVSO_ERROR_LIST        IS-M-SD: Avstemmingsliste adresseforsendelse             .
RJVSO_EXPORT          IS-M-SD: Rapport for oppretting av importfil             .
RJVSO_IMPORTJOB_CONTROLLER   Start importjobber for forsendelsesordre               .
RJVSO_IMPORT_DELTA       IS-M-SD: Deltaimport                         .
RJVSO_IMPORT_FULL       IS-M-SD: Full import                         .
RJVSO_MONITOR         IS-M-SD: Monitor for forsendelsesordre                .
RJVSO_PLANNING         IS-M-SD: Opprett leveringer for forsendelsesordrer          .
RJVSO_PLANNING_UNDO      IS-M-SD: Slett leveringer for forsendelsesordrer           .
RJVSO_RELOAD_ARCHIVE      IS-M-SD: Arkivering forsendelsesordre: Last inn arkiv på nytt     .
RJVSO_TEST           IS-M-SD: Rapport for testing av funksjonsgruppe JVSO         .
RJVSO_WRITE_TO_ARCHIVE     IS-M-SD: Arkivering av forsendelsesordre: Skriv arkiv         .
RJVSP000            IS-M: Generering av ekspedisjonsdokumenttyper             .
RJVSP001            IS-M: Oppretting av eksportdokumenter                 .
RJVSP100            IS-M: Utskrift av ekspedisjonsdokument                .
RJVTJV61            Utvalg for administrasjon av planleggingsutløser           .
RJVTJV63            Kopier en periode for planleggingsutløser               .
RJVTJV64            Kopier planleggingsutløser-tidsintervall i fortiden          .
RJVTJV69            Oversikt over planleggingsutløser                   .
RJVTMCP            IS-M: Markedsdekning for produkt                   .
RJVTMCP_ANALYSE_WEADR     IS-M: Markedsdekning for produkt                   .
RJVTMCP_DELETE         IS-M: Slett markedsdekningstabeller JVTMCP... (ingen arkivering)   .
RJVTMCP_PLANNING        IS-M: Planlegging for produktmarkedsdekning              .
RJVTMCP_PROT          IS-M: Vis protokoll for produktmarkedsdekning             .
RJVTMCP_SHIPORDPOS_DELIV_CHECK IS-M: Produktmarkedsdekning: Ufullst. fors.ordrepos. som kan leveres .
RJVTMCP_SHIPORDPOS_IVWKN_CHECK IS-M: Produktmarkedsdekning: Ordrepos. uten opplagsmeldingskategori  .
RJVTMC_HH_ASSIGN        Markedsdekning: Assosiasjoner mellom husstand og forretningspartner  .
RJVVERS2            IS-M-SD: Ekspedisjonsforberedelse for prospektdist. til ikke-abonn.  .
RJVVERS3            IS-M-SD: Eksp.forberedelse for prospektdistribusjon          .
RJVVERSV            IS-M: Eksp.forberedelse for tittel- og prospektinnstikk        .
RJVVLPP            IS-M-SD: Ekspedisjonsliste periodisk skrift              .
RJVVLSB            IS-M-SD: Ekspedisjonsliste korsbånd                  .
RJVVLSEE            IS-M-SD: Ekspedisjonsliste sending til redusert betaling       .
RJVVSAN0            IS-M-SD: Forsendelsesoversikt                     .
RJVZAEM0            IS-M-SD: Forbered budendringsmelding                 .
RJVZBUCH            Eksp.dokument budbok omdel.distrikt                  .
RJVZEBU1            IS-M: Overføring av post-ZEBU-fil                   .
RJVZEBU2            IS-M-SD: Lagring av gammel ZEBU-fil og sammenligning med ny ZEBU   .
RJVZEBU3            IS-M-SD: Konverter ZEBU med pakkeklargjøringstype (JZEBUART)     .
RJVZUBEZ            IS-M-SD: Utskriftsrapport evaluering bud "-" omdelingsdistrikter   .
RJVZUREK            IS-M-SD: Skriv ut budliste for reklamasjoner             .
RJVZUSTM            IS-M: Vedlikehold budmeldinger                    .
RJV_NOTICE_CREATE       IS-M-SD: Opprett budendringsmeldinger                 .
RJV_NOTICE_DELETE       IS-M-SD: Slett budendringsmeldinger                  .
RJV_POTNOTICE_CREATE      IS-M-SD: Opprett potensielle budendringsmeldinger           .
RJV_PRE_SHIP_QUANTITY_CHECK  Kvantumssammenligning forhåndslevering                .
RJWAKTIST           Oppdater vervekampanjer                        .
RJWAKTVG            Sammenlign salgsfremmende tiltak                   .
RJWAUZSP            Oversikt over ordrer for vervepremier                 .
RJWCLSERIE001         Oppretting av standardbrev til klassifiserte forretningspartnere   .
RJWETFSP            Utskrift av etiketter for vervepremier                .
RJWPRVBR            IS-M-SD: Oversikt over sendte/ reserverte premier           .
RJWSERIE            Standardbrev vervekampanje                      .
RJWWAZGE            Salgsfremmende tiltak for geografiske enheter             .
RJWWKGP            IS-M-SD: Vis kontakter for forretningspartnere            .
RJY0XPRA            Vedlikeholdsrapport for brukere                    .
RJY2XPRA            Testrapport                              .
RJYADR01            IS-PSD: Etterkoding av adresser                    .
RJYARC03            IS-M-SD: Arkivering ekspedisjonssdata                 .
RJYARC04            IS-M-SD: Arkiveringsprogram - slett                  .
RJYARC05            IS-M-SD: Last inn ekspedisjonsdata på nytt              .
RJYARC06            IS-M-SD: Arkivering: Ny innlasting                  .
RJYARC10            IS-M-SD: Arkivering av leveringer                   .
RJYARC10_LFNGCHECK       IS-M-SD: Kontroll av leveringsmulighet for leveringer         .
RJYARC11            IS-M-SD: Arkivering: Slett leveringer                 .
RJYARC12            IS-M-SD: Arkivering leveringer: Ny innlasting             .
RJYARC13            IS-M-SD: Arkivering leveringer: Ny innlasting             .
RJYARC20            IS-M-SD: Arkivering avregning for husstandsomdeling: Opprett arkivdata.
RJYARC21            IS-M-SD: Arkivering budavregninger: Sletteprogram           .
RJYARC22            IS-M-SD: Arkivering budavregning: Last inn på nytt          .
RJYARC24            IS-M-SD: Arkiv tjenesteavregning: Vis bilag              .
RJYARC25            IS-M-SD: Arkivering provisjonsavregning: Opprett arkivdata      .
RJYARC26            IS-M-SD: Arkivering provisjonsavregninger: Sletteprogram       .
RJYARC27            IS-M-SD: Arkivering provisjonsavregning: Ny innlasting        .
RJYARC28            IS-M-SD: Arkiv tjenesteavregning: Vis bilag              .
RJYARC30            IS-M-SD: Arkivering fakturaer: Opprett arkivdata           .
RJYARC30_CHECK         IS-M-SD: Kontroll av arkiverbarhet for fakturaer:           .
RJYARC31            IS-M-SD: Arkivering fakturaer: Sletteprogram             .
RJYARC32            IS-M-SD: Arkivering fakturaer: Ny innlasting             .
RJYARC33            IS-M-SD: Arkiv faktura: Visning av dokument fra arkiv         .
RJYARC40            IS-M: Arkivering ordreposisjoner: Opprett arkivdata          .
RJYARC40_PREPARATORY      IS-M-SD: Initialkjøring arkivering av ordreposisjoner         .
RJYARC41            IS-M-SD: Arkivering ordreposisjoner: Sletteprogram          .
RJYARC42            IS-M-SD: Arkivering ordreposisjon: Ny innlasting           .
RJYARC50            IS-M-SD: Arkivering av dagsruter                   .
RJYARC51            IS-M-SD: Arkivering: Sletting av dagsruter              .
RJYARC52            IS-M-SD: Arkivering dagsruter: Ny innlasting             .
RJYARC60            IS-M: Arikivering av nummer                      .
RJYARC61            IS-M-SD: Arkivering: Sletting av numre                .
RJYARC62            IS-M-SD: Arkivering numre: Ny innlasting               .
RJYARC70            IS-M: Arkivering reklamasjoner (ordredatoer)             .
RJYARC71            IS-M-SD: Arkivering reklamasjoner: Sletteprogram           .
RJYARC72            IS-M-SD: Arkivering budavregning: Last inn på nytt          .
RJYARC75            IS-M: Arkivering returer                       .
RJYARC76            IS-M-SD: Arkivering returer: Sletteprogram              .
RJYARC77            IS-M-SD: Arkivering budavregning: Last inn på nytt          .
RJYARC90            IS-M: Arkivering amort.data for abonnementskontoer (skriv arkivfil)  .
RJYARC91            IS-M-SD: Arkivering amortiseringsdata: Sletteprogram         .
RJYARC92            IS-M-SD: Arkivering amortiseringsdata: Last inn på nytt        .
RJYARC95            IS-M: Arkivering abonnementskontoer (skriv arkivfil)         .
RJYARC96            IS-M-SD: Arkivering abonnementskonto: Sletteprogram          .
RJYARC97            IS-M-SD: Arkivering abonnementskontoer: Ny innlasting         .
RJYBDC01            IS-M-SD: Kjør batchinputmappe                     .
RJYBER00            IS-M-SD: Autorisasjoner for transaksjoner               .
RJYBREAK            IS-M-SD: Aktiver bruddpunkt                      .
RJYCICANI           IS-M: Oppretting av telefonnumre for ANI i adressedata        .
RJYCONTRACTGENER        IS-M: Testprogram: Opprett kontrakter                 .
RJYDATU1            IS-M-SD: Sletting og oppretting av indekser for dataoverføring    .
RJYDIMUM            IS-M: Konvertering av dimensjon PAGEW -" MASSBD (ny standard 3.0)   .
RJYFACID            IS-M-SD: Generering av arbeidskalendere for faktura og tjenesteavregn..
RJYKONEX            IS-M-SD: Ekstraher betingelsesstamdata til sekvensiell fil      .
RJYKONIM            Batch Input-grensesnitt for betingelser                .
RJYKORR1            Utvalg av alle korrigeringer for overføringsordrer          .
RJYKORR2            Protokoll over alle EU med kobling i overføringsordre         .
RJYLINES            Rapport for oppretting av utgående dokumenter             .
RJYNASW1            IS-M-SD: Kontroller applikasjon i betingelsestabeller         .
RJYNEWCURRVENDOR        IS-M-SD: EURO-valutakonvertering for FP-roller på kundesiden     .
RJYNULL0            IS-M-SD: Analyse av nullverdier i IS-M-SD-databaser          .
RJYOBJMAINT          IS-M-SD: Søk etter knutepunkt i IMG for vedlikehold av tabell     .
RJYPF001            IS-M-SD: Fastsetting av ikke overførte fakturaer til felleskjøringer .
RJYPI001            IS-M-SD: Kontroll av IVW-data - IVW-kategori for ordrer på fors.dag  .
RJYPI002            Datanalyse fakturaer for IVW-inntektsperiodisering          .
RJYPV001            IS-M-SD: Kontroll fors. - konsistens lev.kvanta mot tilordnet ordre  .
RJYPV002            IS-M-SD: Test utnyttelse av nummerintervall for leveringer      .
RJYREGE0            IS-M-SD: Generering av alle ABAP-er for IS-M-SD            .
RJYREO01            IS-M-SD: Slett ekspedisjonsdata (anrop klargjøring av bunter)     .
RJYREOLF            IS-M-SD: Konvertering leveringer mht. indikator faktureringsrelevant .
RJYREPFI            IS-M-SD: Finn uklassifiserte rapporter                .
RJYREPTR            IS-M: Anrop rapporttre                        .
RJYSMOD0            IS-M: Søk aktive funksjonsmodulexits uten aktivt prosjekt       .
RJYSSACT            IS-M-SD: Lastingsgenerering av SAPscript-formularer          .
RJYSTKON            Dynamisk meny for betingelsesstamdata                 .
RJYTJFVA            IS-M-SD: Kontroll av struktur for JFVA (nummerkontering)       .
RJYTJY09            IS-M: Visning av status for dataoverføring fra TJY09         .
RJYTRAN1            IS-M-SD: Selektiv overføring av postdata               .
RJYTRGNEWWAER         IS-M-SD: Velg forretningspartner for EURO-valutakonvertering     .
RJYTXPRA            Sett og tilbakestill utføringsindikator for XPRA           .
RJYUTIL0            IS-M-SD: Samlede verktøy                       .
RJYWAERN            IS-M: Behandling av utløserposter for valutaendringer         .
RJ_JANEU            IS-PAM: LIS-omstrukturering ordrer                  .
RJ_JFNEU            IS-PAM: LIS-omstrukturering faktura                  .
RK4ANECC            Arkivere CO-PA kalkulatorisk: Arkiveringsprogram           .
RK4ANECC_DEL          Arkivering CO-PA-detaljposter: Sletteprogram             .
RK4ANECC_REL          Arkivering CO-PA-detaljposter: Program for ny innlasting       .
RK4ANECC_WRI          Arkivering CO-PA-detaljposter: Skriveprogram             .
RK4ANMED            Arkivere CO-PA kalkulatorisk: Arkiveringsprogram           .
RK4ANMED_DEL          Arkivering CO-PA-detaljposter: Sletteprogram             .
RK4ANMED_REL          Arkivering CO-PA-detaljposter: Program for ny innlasting       .
RK4ANMED_WRI          Arkivering CO-PA-detaljposter: Skriveprogram             .
RK4AS001            Costing-Based CO-PA Archiving: Archiving Program           .
RK4BNECC            Arkivere CO-PA kalkulatorisk: Sletteprogram              .
RK4BNECC_DEL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Sletteprogram              .
RK4BNECC_REL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Program for ny innlasting        .
RK4BNECC_WRI          Arkivering CO-PA-objektnivå: Skriveprogram              .
RK4BNMED            Arkivere CO-PA kalkulatorisk: Sletteprogram              .
RK4BNMED_DEL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Sletteprogram              .
RK4BNMED_REL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Program for ny innlasting        .
RK4BNMED_WRI          Arkivering CO-PA-objektnivå: Skriveprogram              .
RK4BS001            Costing-Based CO-PA Archiving: Deletion Program            .
RK4CNECC            Arkivere CO-PA kalkulatorisk: Program for ny innlasting        .
RK4CNECC_DEL          Arkivering CO-PA-resultatobjekter: Sletteprogram           .
RK4CNECC_PRE          Reorganisering av objekttabell                    .
RK4CNECC_REL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Program for ny innlasting        .
RK4CNECC_WRI          Arkivering CO-PA-resultatobjekter: Skriveprogram           .
RK4CNMED            Arkivere CO-PA kalkulatorisk: Program for ny innlasting        .
RK4CNMED_DEL          Arkivering CO-PA-resultatobjekter: Sletteprogram           .
RK4CNMED_PRE          Reorganisering av objekttabell                    .
RK4CNMED_REL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Program for ny innlasting        .
RK4CNMED_WRI          Arkivering CO-PA-resultatobjekter: Skriveprogram           .
RK4CS001            Costing-Based CO-PA Archiving: Reload Program             .
RK4DNECC            Regnskapsmessig arkivering - CO-PA: Arkiveringsprogram        .
RK4DNMED            Regnskapsmessig arkivering - CO-PA: Arkiveringsprogram        .
RK4DS001            CO-PA Archiving Program: Account-Based CO-PA             .
RK4ENECC            Regnskapsmessig CO-PA arkivering: Sletteprogram            .
RK4ENMED            Regnskapsmessig CO-PA arkivering: Sletteprogram            .
RK4ES001            Account-based CO-PA Archiving: Deletion Program            .
RK4FNECC            Regnskapsmessig CO-PA arkivering: Program for ny innlasting      .
RK4FNMED            Regnskapsmessig CO-PA arkivering: Program for ny innlasting      .
RK4FS001            Account-Based CO-PA Archiving: Reload Program             .
RK811ANZ            Vis syklusoversikt                          .
RK811DEL            Slette oppgitte sykluser fra alle tabeller              .
RK811EUR            Euro-konvertering av faste beløp for sykluser             .
RK811EUR_LOOP         Euro-konvertering av faste beløp for sykluser             .
RK811EUR_TARIF         Konvertering til Euro av faste tariffer ved sykluser         .
RK811HLP            Fordelinger: Analyserapport for feilsøk                .
RK811SDT            Change Startdate of cycles in CO-OM-CCA                .
RKAABR03            Avstemming av avregningstabeller - ekspertprogram           .
RKAABRDL            Arkivering av avregningsbilag, sletteprogram             .
RKAABRNRCHK          Korrigeringsprogram for felt ABRNR i AUAK oh COBRA          .
RKAABRNRCHK2          Korrigeringsprogram for ABRNR i AUAK og COBRA for flere objekter   .
RKAABRWR            Arkiveringsprogram for avregningsbilag (skriveprogram)        .
RKAARCD1            Arkivering av CO-ordrer: Sletteprogram                .
RKAARCS1            Lese ordrearkiv                            .
RKAARCST            Arkivfiler CO_ORDER: Tilbakestill status               .
RKAARCWR            Arkivering av CO-ordrer: Skriveprogram                .
RKAASHOW            Vis avregningsbilag                          .
RKABCBW1            Bakgrunnsbehandling for overføring av statistiske nøkkeltall fra LIS .
RKABCCD5            Vise nøkkeltallvariant                        .
RKABCCD6            Rapport for regenerering av LIS-tilgangsfunksjoner          .
RKABCCD9            Endre nøkkeltallsvariant                       .
RKABCT01            Overføring av budsjettoppsett                     .
RKABCT02            Overføring av budsjettoppsett fra aktivitetsbasert regnskap      .
RKABCWB0            For bakgrunnsbehandlingen                       .
RKABG000            Bakgrunnsbehandling av kostnadsstedsperiodisering           .
RKABRBEMOT           Avregning: Aktiver beregningsmotiv                  .
RKABSHOW            Vis CO-bilag                             .
RKACHCKF            Hjelp - RW-diagnoseverktøy: Aktivering                .
RKACHCKI            RW-analyseverktøy: Aktivering                     .
RKACOFI1            EURO: Analyse avrundingsdifferanser FI - avstemmingsledger      .
RKACOFI3            EURO: Tilbakeføring avstemming FI - avstemmingsledger         .
RKACOK01            Fastsette mulige DUPRECs FOR TWAER-konvertering i CO-tabeller     .
RKACOR04            Sammenligning mellom detalj- og sumposter (fakt. kostn. + forplikt.) .
RKACOR04_OLD          Sammenligning mellom detalj- og totalposter (fakt. kostn. + forplikt.).
RKACOR06            Endr. FKODE/FORR.OMR. i stamdata for kostSt./forrPros. i løpet av året.
RKACOR10            Restrukturering av forpliktelsestotalposter fra COOI         .
RKACOR11            Korrigeringsprogram: Feilkontert varemottak - produksjon       .
RKACOR12            Repair program for CSP-note 64383                   .
RKACOR13            Korrigering av overflødige COEPL-poster fra fakturaer         .
RKACOR14            Rep.: Manglende COSS-BEKNZ inkl. tilbakeføring av siste avregning   .
RKACOR15            Reparasjonsprogram for CSP-info 65387 -" budsjettavregning      .
RKACOR16            Korrektur av ordreavregninger med BEKNZ "" "A"            .
RKACOR17            Tilbakeføring av bilag fra budsjettavstemming             .
RKACOR18            Korrekturprogram for tilbakeføringsbilag med feil i CO (fra MR08)   .
RKACOR19            Sammenligning mellom detaljposter og summeringsposter (forskudd)   .
RKACOR1B            Korrekturprogram for tilbakeføringsbilag med feil i CO (fra MR08)   .
RKACOR20            Korrekturprogram: Slette CO-bilag med opprinnelse i ekstern RW    .
RKACOR24            Korrigere systemstatus ABRV tilsvarende avregningsregelen.      .
RKACOR30            Korrekturprogram for CO-forskudd: Sammenligning CO - FI        .
RKACOR42            Program analyse aktivitetsrelasjoner med omvurdering         .
RKACSHOW            Vis CO-kostnadssegmenter                       .
RKACSHOW_OLD          Vis CO-kostnadssegmenter                       .
RKACUM26            Endre felt Parob fra "Space" til objekttype              .
RKADAACTIVATE         Activate / Deactivate New CO Account Determination          .
RKADELBK            Sletting av CO-bilag for ikke-lokale objekter             .
RKADELIT            Slette ALE-detaljposter i sentralt system               .
RKADSHOW            Vis rentebilag                            .
RKAEKBA1            Analyse av innkjøpsbilag fra CO-perspektiv              .
RKAEPALV            Rapport for generering av nøkkelverdier i TKALV1           .
RKAEPCUS            Kopiere innstillinger for detaljpostrapport til en annen klient    .
RKAEPHED            Rapport for sletting av unødvendig detaljpostrapport - topp      .
RKAEPTCP            Kopier toppdefinisjon for visningsvariant for detaljpostrapport    .
RKAEPTCPX           Kopier toppdefinisjon for visningsvariant for detaljpostrapport    .
RKAEPVIM            Import av ALV-visningsvarianter med toppdefinisjon (for det.postrapp.).
RKAGJOBL            Årsoppgjør: Forpliktelsesoverføring                  .
RKAGJOBL_OLD          Årsoppgjør: Forpliktelsesoverføring                  .
RKAIPBUF            CO-grensesnitt: Innstilling av bufferoppdatering ved dialogfeil    .
RKAKALBC            Rapportramme for bakgrunnskjøring av FUNCTION "K_ICCF_CANCEL"     .
RKAKALBT            Rapportramme for bakgrunnskjøring av FUNCTION "K_ICCF_ITEMS"     .
RKAKALC1            Installer avstemmingsledger (versjon 2.2)               .
RKAKALC3            Aktiver/deaktiver avstemmingsledger                  .
RKAKALDE            Avstemmingsledger: Slett data                     .
RKAKALF1            Etterkonter avstemmingsledger                     .
RKAKALR1            Kostnadsarter: CO-detaljposter                    .
RKAKALR2            Avstemmingsledger: Oversikt kostnadsstrømmer             .
RKAKALT9            Avstemmingsledger: Sumpostvisning med brukertabell          .
RKAKALX1            Fylle ut organisasjonsenheter i CO-bilag               .
RKAKALX2            Konv. av avstemmingsledgerbilag. Nytt felt ACCOUNT (avstemmingskonto) .
RKAKALX3            Avled funk.område og partnerfunk.område på nytt for CO-detaljposter  .
RKAKALX4            Søk etter CO-bilag med inkonsistent funk.område og partnerfunk.område .
RKAKALX5            Fastsett CO-kont.linjer uten funk.omr. eller uten partnerfunk.område .
RKAKALX6            Manuell kontering av funksjons- og partnerfunksjonsområde i CO    .
RKALACTV            Rapport for aktivering av objekter i avregningene (bare CCA !!!)   .
RKALALLT            Tilordninger: Alle syklus-tabeller på en gang             .
RKALCODE            Fordelinger: Visning av antall relevante sykluser           .
RKALCPGO            Kontrollere prosessgrupper CO-OM avregninger - org.strukturer     .
RKALDBKL            Styrer KA-utvalget i databaseutvalget tilordninger          .
RKALDBKL_STD          Tilordninger: Opprett standardinnstillinger KG-utvalg         .
RKALER01            Korrigeringsprogram ALE: Beløp " 0,5 avrundet til 0          .
RKALFGRU            Bruksinformasjon: Feltgrupper i T811J, T811H, T811M, T811X      .
RKALIMMO            Aktiver/deaktiver objekter i fast eiendom som mottakere        .
RKALIMMO_ALL          Objekter i fast eiendom som mottakere                 .
RKALITEM_CHECK         Rapport RKALITEM_CHECK                        .
RKALITER            Avregninger: Iterasjonsanalyse                    .
RKALLEWS            Endre "Oppdater alle valutaer" i CO-området              .
RKALLOOK            Fordelinger: Søk etter objekter i alle sykluser            .
RKALMCYC            Tilordninger: Opprette en syklus av flere delsykluser         .
RKALPARA            Aktiver/deaktiver utføringsparametere for sykluser          .
RKALPSAC            Tilordninger: Aktiver ordre i sykluser (offentlig tjeneste-versjon)  .
RKALPSCR            Tilordninger: Opprett systemtilpasning for PSM / ny hovedbok     .
RKALSHOWOBJS          Vise objekter for et bestemt segment                 .
RKALSMOV            Tilordninger: Flytte et segment fra en syklus til en annen      .
RKALSTA1            Tilordninger: Les kostnadssted (sann+stat.) og konter stat. ind.   .
RKALSTA2            Tilordninger: Les profit center og konter stat. nøkkeltall på kostSted.
RKALSTA3            Tilordninger: Les kostnadssted/aktT (ekte+stat) og konter statNøkkTall.
RKALSTAGR_EURO_CONVERT     Program RKALSTAGR_EURO_CONVERT                    .
RKALT811D           Inkluderer linjer i T811D                       .
RKALT811D_SEL         Tilføyer linjer i T811D. Inndata - utvalgsalternativer        .
RKALTOOL            Tilordninger: Verktøykasse                      .
RKALVERSION_CHANGE       Include ADVERSION                           .
RKALVERSION_CLEAR       Tilbakestill versjoner.                        .
RKALVIEW            Bruksinformasjon: Syklus i T811-tabellene               .
RKALWAIT            Kontrollerer ev. sperrer for sek.ford., primærfordeling,..(også CO-PA).
RKAL_CHANGE_LATYP       Endrer aktivitetstypen til 3 og endrer alle konteringer        .
RKAMKMAA            Generelle endringer av stamdata                    .
RKANBU01            Overføring - innkjøpsrekvisisjon og innkjøpsordreforpliktelse     .
RKANBU01_CASH         Omstrukturering av betalingsforpliktelser fra innkjøpsrekvisisjoner  .
RKANBU02            Omstrukturering av forsk.betalinger (forsk.betalinger som kostnad)  .
RKANRCHK            Kontroll av nummerserier for CO-bilag                 .
RKAOITR0            Sporing for grensesnitt for forpliktelsesadministrasjon        .
RKARESET            Tilbakestill program for avregningsregler               .
RKARSHOW            Vis påfølgende bilag for CO                      .
RKARULESDELETE         Begrens gyldighet for ugyldige fordelingsregler            .
RKASAL01            Saldofastsetting for avregnede objekter                .
RKASAL02            Avstemming av saldoer for avregnede objekter             .
RKASELRULES          Liste over avregningsregler                      .
RKASELRULES_OR         Liste over avregningsregler for ordrer                .
RKASELRULES_PP         Avregningsregelliste for produksjons-/prosessordrer          .
RKASELRULES_PR         Avregningsregelliste for prosjekter/nettverk             .
RKASELRULES_RE         Avregningsregelliste for fast eiendom (objekter)           .
RKASELRULES_VB         Avregningsregelliste for SD-bilag                   .
RKASHOCY            Søking etter objekt i sykluser og segmenter              .
RKASL000            Vis styringsdata - aktivitetstyper                  .
RKATARIF            Prisrapport for aktivitetstyper og prosesser             .
RKATB01COWL          Applikasjonsverktøykasse: Brukerspesifikke kontroller         .
RKAUKOU2            Ompostering: Internordrer                       .
RKAUKOU2COWL          Ompostering: Arbeidsliste internordrer                .
RKAUTHTR            Program ZAUTH                             .
RKAZCJ45            Faktiske tillegg: AL, prosjkter/WBS-elementer/nettverk        .
RKAZCJ45COWL          Fakt. tilleggsberegning: Prosjekter/WBS-elementer/nettverk      .
RKAZCJ47            Budsjett. tillegg: Prosjekter/WBS-elementer/nettverk         .
RKAZCJ47COWL          Budsjett. tillegg: Prosjekter/WBS-elementer/nettverk         .
RKAZCJ9M            Kostnadsprognose: Prosjekter / WBS-elementer             .
RKAZCJ9MCOWL          Kostnadsprognose: Prosjekter, WBS-elementer, nettverk         .
RKAZCJA1            Prosjektrelatert ordreinngang                     .
RKAZCJA1COWL          Ordreinngang: Prosjekter/WBS-elementer                .
RKAZCJB1            Automatisk generering av avregningsregel               .
RKAZCJB1COWL          Generering av avregningsregel: Prosjekter/WBS-elementer        .
RKAZCJN2            Omvurdering for faktiske priser: Prosjekter/WBS-elementer/nettverk  .
RKAZCJN2COWL          Omvurdering for faktiske priser: Prosjekter/WBS-elementer/nettverk  .
RKAZCJO9            Forpliktelsestillegg: Prosjekter/WBS-elementer/nettverk        .
RKAZCJZ1            Faktisk renteberegning: Prosjekter/WBS-elementer/nettverk       .
RKAZCJZ1COWL          Fakt. renteberegning: Arb.liste prosjekter/WBS-elementer/nettverk   .
RKAZCJZ8            Faktisk renteberegning: Interne ordrer og vedlikeholdsordrer     .
RKAZCJZ8COWL          Fakt. renteberegning: Arbeidsliste - internordrer           .
RKAZCNE2            Prosjektfremdrift                           .
RKAZCNE2COWL          Fremdriftsanalyse: Prosekter/WBS-element/nettverk           .
RKAZCO43            Tillegg: Produksjonsordrer og prod.kostnadssamlere          .
RKAZCO43COWL          Tillegg: AL; produksjonsordrer og prod.kostnadssamlere        .
RKAZCON2            Omvurdering til faktiske priser: Prod.ordrer og prod.kostnadssamlere .
RKAZCON2COWL          Omvurdering faktiske priser: AL, prod.ordrer og prod.kostnadssamlere .
RKAZCPZI            Faktisk tillegg: Forretningsprosesser                 .
RKAZCPZP            Budsj. tillegg: Forretningsprosesser                 .
RKAZKGI4            Faktisk tillegg: Interne ordrer og vedlikeholdsordrer         .
RKAZKGI4COWL          Faktisk tilleggsberegning: AL, internordrer              .
RKAZKGO4            Forpliktelsestillegg: Interne ordrer og vedlikeholdsordrer      .
RKAZKGP4            Budsjett. tillegg: Interne ordrer og vedlikeholdsordrer        .
RKAZKGP4COWL          Budsjett. tillegg: Interne ordrer og vedlikeholdsordrer        .
RKAZKKN2            Omvurdering til fakt. priser: Kostnadsbærerhierarki, gen. kostnadsb. .
RKAZKKN2COWL          Omvurdering faktiske priser: AL, kostnadsbærerhierarki, gen kostnadsb..
RKAZKKPJ            Tillegg: Kostnadsbærerhierarki, generelle kostnadsbærere       .
RKAZKKPJCOWL          Tillegg: AL, kostnadsbærerhierarki, generelle kostnadsbærere     .
RKAZKON2            Omvurdering til faktiske priser: Interne ordrer og vedlikeholdsordrer .
RKAZKON2COWL          Omvurdering til faktiske priser: AL, internordrer           .
RKAZKSA3            Faktisk periodisering: Kostnadssteder                 .
RKAZKSA8            Budsj. periodisering: Kostnadssteder                 .
RKAZKSI4            Faktiske tillegg: Kostnadsssteder inkl. aktivitetstyper        .
RKAZKSO9            Tillegg forpliktelser: Kostnadssteder inkl. aktivitetstyper      .
RKAZKSP4            Budsj. tillegg: Kostnadssteder inkl. aktivitetstyper         .
RKAZMFN2            Omvurdering til faktiske priser: Prod.ordrer og prod.kostnadssamlere .
RKAZUB00            Bakgrunnsbehandling av tillegg                    .
RKAZUB10            Bakgrunnsbehandling av påslag PKOSA                  .
RKAZUB71            Rapport for planlegging av tilleggskalkulasjon for ordrer       .
RKAZUB7D            Rapport for bakgrunnsbehandlingen                   .
RKAZUBEU            Kontroll av terskelverdi for tillegg ved omregning til EURO      .
RKAZUTR0            Transport av tilleggssatser                      .
RKAZUTR1            Overføring av tilleggssatser: Manuell start av etterbehandling    .
RKAZVA44            Faktiske tillegg: Kundeordrer                     .
RKAZVA44COWL          Faktiske tillegg: AL, kundeordrer                   .
RKAZVAN1            Omvurdering til faktiske priser: Kundeordrer             .
RKAZVAN1COWL          Omvurdering til faktisk priser: AL, kundeordrer            .
RKA_AUAS_TO_D         Generering av D-poster fra AUAS-poster                .
RKA_SETTLE_TABLES_COMPARE   Analyseprogram for avregning                     .
RKA_SETTLE_TABLES_COMPARE_PLAN Analyseprogram for budsjettavregning                 .
RKBIKA00            Generer Batch input-mappe for oppretting av kostnadsarter       .
RKBUDSDO            Kontroller og ev. tilbakestill statusen "Bevilget"          .
RKBUDSDP            Kontroller og ev. tilbakestill statusen "Bevilget"          .
RKCBATCH            Utskrift/oppdatering av rapport                    .
RKCCOASP            Kopier fra aspekter fra referanseklient                .
RKCCODEL            Slette kommentarer                          .
RKCCODM0            Dataoverføring: Generere summeringsprogram              .
RKCCODSP            Vise kommentarer for en kommentartabell                .
RKCCOLST            Kommentar - liste                           .
RKCCOLT1            Kopier oppsett for faktiske data som budsjettoppsett         .
RKCCOMD0            SAP-EIS: Generering av rutiner for vedlikehold av stamdata      .
RKCCOMON            Dataoverføring: Etterbehandling av protokoller            .
RKCCOPA1            RKC: Planl. av bakgrunnsjobb for CO-PA dataoverføring til led.inf.sys..
RKCCOPR0            Generer programmer for et aspekt                   .
RKCCOPR1            Generering: Program for summering av bevegelsesdata          .
RKCCOPR3            Arkivering av et aspekt i fil                     .
RKCCOPRT            Vise aspekt (med miljø)!                       .
RKCCOTB0            Registrer aspekt i styringstabeller                  .
RKCCOTRC            tracetool for kommentarer ved RFC-grensesnitt             .
RKCDAMAP            Summer bevegelsesdata                         .
RKCDBCH2            SAP_EIS - konsistenskontroll av datagrunnlag             .
RKCDEDEF            Vedlikehold filbeskrivelse for fleksibel opplasting          .
RKCDELET            Slett bevegelsesdata                         .
RKCDENNN            Massesletting av bevegelsesdata EC-EIS/BP uten utdata         .
RKCDEREO            Feksibel opplasting av Excel: Reorganisering av TABELLER       .
RKCDISPV            Vise valideringer                           .
RKCDLALL            Slett bevegelsesdata                         .
RKCDLASP            Vise/slette aspekt-klientrelasjon                   .
RKCDLCUA            Vise/slette aspektgrensesnitt                     .
RKCDLDM0            Vis/slett summeringsprogram                      .
RKCDLDY0            Vis / slett skjermbilder til et aspekt                .
RKCDLHIE            SAP-EIS: Hierarkivisning/-sletting                  .
RKCDLKR0            Vis / slett nøkkeltall                        .
RKCDLMD0            Vis/slett stamdata                          .
RKCDLMD1            Program RKCDLMD1: Slett poster T27nn, T28nn              .
RKCDLMON            Dataoverføring: Vis/slett protokoll                  .
RKCDLPR0            Vise/slette genererte programmer for et aspekt            .
RKCDLST0            Vise aspekt-datastruktur                       .
RKCDLTB0            Slette poster til aspekt fra styringstabeller             .
RKCDMNNN            Summering: T241A-ATEXT                        .
RKCDMREF            SAP-EIS: Kopiere setthierarkier til EIS-hierarkier          .
RKCDMSP0            Rapportmappe: Dataoverføring                     .
RKCDOKUM            Vedlikehold av dokumenttilordning til SAP-EIS (stamdata)       .
RKCDRIVE            SAP-EIS: Queue-styreprogram for R/3 - R/3 kommunikasjon        .
RKCDSDDG            EC-EIS/BP: Generering av datakilde for ekstraksjon av bevegelsesdata .
RKCEDITB            Genereringshjelp                           .
RKCFC400            XPRA-rapport for oppdatering av feltkatalog for versjon 4.0      .
RKCFILE0            Importer fil                             .
RKCFILE7            Overføring av eksterne data: Start overføring             .
RKCFILEF            Overføring av eksterne data: Start overføring             .
RKCFILGN            Generer testfil                            .
RKCHECKUO           Batch rapport: Kontroller selskapsorganisasjonen           .
RKCHIND2            EC-EIS: Call V_TKCHNT                         .
RKCHINOD            Vedlikehold av ukonterbart hierakiknutepunkt             .
RKCIMSST            Startrutine for kommunikasjon med IMS-systemer            .
RKCKENNZ            Bibliotek for nøkkeltallsklasse                    .
RKCKISX1            Opprett indeks for CKIS: Bruksinformasjon for materialkalkulasjon   .
RKCMDFU0            Oppretting av funksjonsmoduler til kjennetegn for dokumenttilknytning .
RKCOBTR1            SAP-EIS: Overføringsverktøy                      .
RKCOBTR3            Import av rapporter                          .
RKCOBTR5            Import av formularer                         .
RKCOBTR7            Import av budsjettoppsett                       .
RKCOITS1            Lese CO-detaljpostarkiv                        .
RKCOITS4            Detaljpostrapport fra arkiv (CO_ITEM)                 .
RKCOITSP            Arkivering CO_ITEM: Aktiver hhv. deaktiver spesialbehandling     .
RKCOO0SF            Budsj. av CO-objekt: Fylle ut tabell COO0SFN             .
RKCOOCUS            CO-budsjettering: Rapport for visning av systemtilpasningsdata    .
RKCOOKP1            Sett periodesperrer i batch                      .
RKCORR01            Korrekturprogram: Opprydding - nummerserie i CO-bilag         .
RKCORR03            Korrekturprogram: Fjern uoverensstemmelse i objektnumre        .
RKCORR04            Rekonstruksjon - tilordning transaksjon - nummerintervall (CO)    .
RKCORR05            Opprydding - avregninger - bilag - forvaltning            .
RKCORR06            Opprydding - revurdering av bilagsbehandling             .
RKCORR07            Korrekturprogram: Opprydding i nr.intervaller for ordreavregning   .
RKCORR09            Opprydding av kostnadsarter (kontoplanavhengig del)          .
RKCORR10            Korrigeringsprogram: Sammenligne BEKNZ i COEP og COSP         .
RKCORR12            Korrigeringsprogram: Slette overflødige COBK_INDX-poster       .
RKCORR14            Konvertere BSEG-ZUONR for avregning av SD-bilag            .
RKCORR15            Slett ANLI-poster for arkiverte internordrer             .
RKCORR98_EASY         Korrigeringsrapport tilordninger: Avstem T811D med COBK        .
RKCORR99            Sammenligne COBK med T811D                      .
RKCORR99_EASY         Sammenligne COBK med T811D                      .
RKCORR99_EASY_MORE       Sammenligne COBK med T811D                      .
RKCORRCORR99          Korriger poster med feil fra RKCORR99...               .
RKCORRH1            Sammenlikning standardhierarki - stamdata               .
RKCORRH2            Fullstendighetskontroll (stamdata i gruppe)              .
RKCORRH4            Sammenligning av hierarkiområde i intervaller for et kostnadssted   .
RKCORRH9            Struktur - tabell TK01H for tidsavhengige stamdatafelt        .
RKCOSE_SEL001         RKCOSE_SEL001                             .
RKCOSSX1            Opprette indeks for COSS via USPOB                  .
RKCOVIEW            Bruksinformasjon: Kostnadssted/forretningsprosess           .
RKCOVIEW_DOCK         Bruksinformasjon: Kostnadssted/forretningsprosess           .
RKCOVIEW_TREE         Bruksinformasjon: Kostnadssted/forretningsprosess/order/objektnummer .
RKCP97BC            Kopier Batch-rapport for CO-ABC budsjettering (CP97)         .
RKCP98BC            Kopier Batch-rapport for CO-ABC - fakt./budsj. (CP98)         .
RKCPLEXE            EC-BP: Automatisk budsjettering - Batch-start             .
RKCPROT0            Vise aspekt (med miljø)!                       .
RKCR2LIS            Lister fra R/2                            .
RKCREOAS            Reorganisere aspektkatalog                      .
RKCREODM            SAP-EIS: Reorganisering av dataoverføring               .
RKCREOFC            Aspektspesifikk reorganisering av feltkatalog TKCF/TKCFA/TKCFA    .
RKCREOG1            Reorganisering av formularer                     .
RKCREOMV            Reorganisering av View-vedlikeholdsmoduler              .
RKCREOVA            Reorganisering av TKCA for valideringer                .
RKCREPCU            SAP-EIS: Datainnhenting - systemtilpasning - anskaffelsesrapporter  .
RKCREXFC            XPRA: Reorganisering av feltkatalogene TKCF / TKCFD / TKCFA      .
RKCROSUB            SAP-EIS: Startprogram for kommentaradministrasjon (transaksjon KCT0) .
RKCRUNT0            SAP-EIS: Genereringsprotokoll                     .
RKCRWUSLCUST          Program RKCRWUSLCUST                         .
RKCSE001            Utvalg: Resultatanalyse                        .
RKCSELEC            Vis bevegelsesdata                          .
RKCSENNN            Visning av rådata                           .
RKCSIGHT            InSight Test tool                           .
RKCSLICE            SAP-EIS: Dataseksjoner - databasestatistikk - bevegelsesdata     .
RKCSTATS            Databasestatistikk                          .
RKCSUB00            Startprogram for datainnsamlingsrapporter i R/2 og R/3        .
RKCTRERU            Struktur for summeringsnivåer                     .
RKCTRSDM            SAP-EIS: Generer transportobjekter for senderstrukturer        .
RKCTRTX1            SAP-EIS: Oversettelsesverktøy                     .
RKCTSEAR            Strensøking i programmer                       .
RKCTVBAT            Rapport om bakgrunnsbehandling for formelplanlegging         .
RKCTWP91            Verktøy for konvertering av tabeller                 .
RKCTWP92            SAP-EIS: SE16-erstatt                         .
RKCUMCFN            EIS: Konvertering av aspektdata for versjon 4.0            .
RKCUMDEL            SAP-EIS: Konvertering av oppsett for dataregistrering         .
RKCUMTAB            Testrapport - konvertering av tabellposter              .
RKCUTR01            Transport - budsjettoppsett                      .
RKCVARGR            Lagring av variabelgrupper som varianter i LIS            .
RKCWINEX            Start av program på presentasjonsserveren               .
RKCYCLES            Vis syklusoversikt                          .
RKCYCREP            Komprimert syklusutskrift                       .
RKC_ARCHIVE_CFMMM       Arkivering: Arkiver LIS-bevegelsesdata                .
RKC_ARCHIVE_CFNNN       Arkivering: Arkiver LIS-bevegelsesdata                .
RKC_DELETE_CFNNN        Arkivering: Slett LIS-bevegelsesdata                 .
RKC_FLEX_UPL          Fleksibel opplasting                         .
RKC_READ_CFMMM         Les arkiverte poster for et aspekt.                  .
RKC_READ_CFNNN         Les arkiverte poster for et aspekt.                  .
RKC_TL_PRINT_PARAM       Program RKC_TL_PRINT_PARAM                      .
RKDBAT00            Utskrift/oppdatering av rapport                    .
RKDBAT01            Vedlikehold av Batch-varianter for detaljanalyserapport        .
RKDBAT02            Bakgrunnsbehandling for detaljanalyserapporter            .
RKDBATPF            Vedlikehold variabelgruppe                      .
RKDBATV3            Vedlikehold variantgruppe                       .
RKDBATV4            Planlegg variantgruppe                        .
RKDCHEFO            Kontroll av formularer                        .
RKDELREV            Slette revurderinger...                        .
RKDOCOUM            Kontrollere sykluser for dobbel bruk av CO-objekt/sek. kostn.art   .
RKDREOBE            Reorganisering av rapporter                      .
RKDREODA            Reorganisering av rapportdata                     .
RKDREOFO            Reorganisering av formularer                     .
RKDREOVG            Reorganisering av variantgrupper                   .
RKDREPDV            Rapport for deling av rapporter                    .
RKDRPFT1            RPT: Korrigering av ikke gyldige formeltyper i TKESK         .
RKDRPTV1            RPT: Korrekturrapport for feiloversatte tekstvariabler for utgivelse .
RKDRPTV2            Korrektur av XPRA-feil COXMKES2: Setter $$ tilbake til &$       .
RKD_REGENERATE_ALL_REPORTS   Generer detaljanalyserapporter på nytt                .
RKD_WHERE_USED         Opprett bruksinfo for felt i rapporter                .
RKE27SHOW           Protokollutdata for periodisk vurdering                .
RKEABSHOW           Vurderingsanalyse CO-PA                        .
RKEABSHOW_01          Visning av systemtilpasning for vurdering               .
RKEAE005            Bilagsoverføring fra ordreinngang til resultatanalyse         .
RKEAE009            Bilagsoverføring av ordreinngang til resultatanalysen         .
RKEAE010            Overføre ordreinngang i resultatanalysen               .
RKEAE011            Simulering av bilagsoverføring fra kundeordreinngang         .
RKEAE015            Etterkontere ordreinngang med feil                  .
RKEAEDEL            Slette ordreinngang med feil                     .
RKEAEERR            Vise ordreinngang med feil                      .
RKEAEMOD            Data med feil - endre indikator "BTCI"                .
RKEAGENF            Slette, generere, vise intern CO-PA felttabell (FIELDTAB)       .
RKEAGENV            Ny generering av viewvedlikehold for egendefinerte kjennetegn     .
RKEALE01            CO-PA Primærfordeling                         .
RKEALEAG            CO-PA-fordeling: Avstemming                      .
RKEALEGV            CO-PA primærfordeling: Primær nedlastning               .
RKEALER1            CO-PA fordeling: Korrigeringsprogram for CO-PA-fordeling       .
RKEALERU            CO-PA Primærfordeling: Periodisk Roll-up               .
RKEANAS0            Generator: Oversikt - Resultatområde                 .
RKEANAT2            Lese testrapport fra summeringsnivåene                .
RKEANAT3            CO-PA: Evaluere Fieldtab og Nametabs i databasen           .
RKEANAT4            Oversikt utnyttelse objektnivå/faktisk DP og selektivitet kjennetegn .
RKEANA_ERKRS_OV        Oversikt over ytelsesrelevante innstilliger for resultatområdet    .
RKEARCRE            Finne arkiver via faste felt                     .
RKEAVIEW            Anrop viewvedlikehold V_TKEOE med forhåndsdef. res.område       .
RKEB0501            Reorganisering av linje-/kolonnestruktur               .
RKEB0502            Struktur: Oversikt                          .
RKEB0503            Report Painter: Bruksinformasjon                   .
RKEB0601            Vis detaljposter                           .
RKEB0901            Utdata av vedlikeholdte variabelgrupper                .
RKEB0902_40          Euroomregning for CO-PA rapportdata og konvertering av rapporter   .
RKEB1001            Kopiering av formler mellom resultatområder              .
RKEB1002            Kopiering av regneskjemaer mellom resultatområder           .
RKEBATCH            Utskrift/oppdatering av resultatrapport                .
RKEBATSM            Bakgrunnsbehandling for detaljanalyserapporter            .
RKEBBI02            Opprette Index "Ordrer til kundeordreposisjon"            .
RKEBBI12            Opprett indeks " salgsdokumentposisjoner for ordre"          .
RKEBMP99            Struktur: Oversikt                          .
RKEBPBATCHGIPB         Periodisk vurdering                          .
RKEBPBATCHGITD         Top down-primærfordeling                       .
RKEBPBATCHGPUF         Overføring av budsjetterte verdier til FI-GL             .
RKEBPBATCHGPUG         Overføring av budsjetterte verdier til FI-SL             .
RKEBPBATCHGPUL         Overføring av budsjetterte verdier til LIS              .
RKEBPBATCHGPUP         Overføring av budsjetterte verdier til EC-PCA             .
RKEBPBATCHGPUS         Overføring av salgskvanta til SOP                   .
RKEBPRAD            Listevisning - administrasjon                     .
RKEBPRUM            CO-PA-SPP: Konverteringsprogram for administrasjonsposter fra 3.0/3.1 .
RKEBW100            CO-PA -" SAP BW datakilde for bevegelsesdata             .
RKEBW201            CO-PA / SAP BW: Vis detaljinformasjon for datakilden         .
RKEBW202            CO-PA / SAP BW: Aktiver støtte av feilsøking             .
RKEBW203            CO-PA / SAP BW: Aktiver feilsøkingsstøtte - hierarkier        .
RKEBW210            --- ute av funksjon ---                        .
RKEBW211            CO-PA / SAP BW: Simuler initialisering av deltaprosedyren       .
RKEBW3CI            CO-PA kjennetegn: Stamdataimport fra SAP BW              .
RKEBW3GN            BW/CO-PA-dataretraksjon: Generering av budsjettdatarapporter     .
RKEBW3RE            Retraktor: Overføring av spørringsdata                .
RKEBW3RV            BW/CO-PA-dataretraksjon: Tilbakefør dataoverføring for spørring    .
RKEBW3UE            BW/CO-PA-dataretraksjon: Vis prot. for overføring av spørringsdata  .
RKEBW3VA            BW/CO-PA-dataretraksjon: Opprett variant spørringsvariabler      .
RKEBWHIERARCHY         CO-PA / SAP BW: Datakilde for hierarkier               .
RKEBWUND            Korrigeringsprogram for replikeringsstatus CO-PA-datakilder      .
RKEC1CDA            Vis endringsdokument EC-PCA                      .
RKEC1ROL            Profit Center: Utføre rollup - eksport                .
RKECADL1            Tilbakeføring av detaljposter i resultatanalysen           .
RKECHERE            Kontroll av et regneskjema (RK-E)                   .
RKECONVOBJLEV         Konvertering av tabeller på objektnivå: CE3 "-" CE3_PACKD/CE3_PACKT  .
RKECORR98_EASY         RKECORR98_EASY                            .
RKECORR99_EASY         Sammenlign COBK med T811D for sykluser for CO-PA           .
RKEDEL01            Sletting av innstillinger for et resultatområde            .
RKEDEL03            Sletting av miljø for resultatområdet                 .
RKEDELE1            Slette detaljposter i resultatanalysen                .
RKEDELTEST           Sletting av testdata i CO-PA                     .
RKEDRCHECK           Avledning: Kontroller systeminnstilling på inkonsistente poster    .
RKEDRTRACE_NEW         RKEDRTRACE tree control                        .
RKEDSCLT            Fastsettelse av klient for CO-PA-datakilder etter overføring     .
RKEFI005            Bilagsoverføring fra finansregnskapet til resultatanalysen      .
RKEGENPLANNINGAID       Generere koding i ettertid for objektavhengig budsjetteringsverktøy  .
RKEGESPL            CO-PA                                 .
RKEGITD1            Tilbakeføring av top-down-fordeling                  .
RKEHOH10            Opprette sekv. fil med detaljposter (generering av dataene)      .
RKEINIT_CE4          Initialisering av CE4-felt med NOT_NULL                .
RKEKEAK_DISPLAY_ENTRY     CO-PA: Vis registreringshjelp                     .
RKEMM005            Bilagsoverføring fra materialstyring til resultatanalyse       .
RKEMNTNERKRS          Analyse og vedlikehold: Bruk av pakket objektnivå           .
RKEOACT0            Aktiver inaktive stamdata                       .
RKEOCOHR            Visning av CO-objekter tilordnet til HR-objekter           .
RKEODELST           Foretaksorganisasjon: Slett alle brukerdefinerte innstillinger    .
RKEODL00            Slett selskapsorganisasjon                      .
RKEOGEN1            Generer standardhierarki fra foretaksorganisasjon           .
RKEOGEN2            Selskapsorganisasjon: Generer alternativhierarki           .
RKEOGEN3            Selskapsorganisasjon: Erstatt standardhierarki            .
RKEOPRI0            Skriv ut standardhierarki                       .
RKEOPRI1            Skriv ut foretaksorganisasjon                     .
RKEOV             Syklusoversikt (resultatanalyse)                   .
RKEO_ALTPCREL_FREEZE      Konv. av profit center-standardtilordning til alternativ tilordning  .
RKEO_ALTPCREL_FROM_STD     Konv. av profit center-standardtilordning til alternativ tilordning  .
RKEPCB00            Automatisk firmakodetilordning for PRCTR ved oppgradering til 4.x   .
RKEPCR00            Endringsverktøy for tilbakevirkende endringer for prCtr-tilordning  .
RKEPCU00            EC-PCA: Overføringsprogram CO-"PCA periodisk faktisk         .
RKEPCU20            CO-PCA: Overføring av budsjettdata til profit center-regnskap     .
RKEPCU40            Etterkontering av fakturaer                      .
RKEPCU50            EC-PCA: Selektiv CO-dataoverføring til profit center-regnskapet    .
RKEPCU60            EC-PCA: Overfør statistiske nøkkeltall                .
RKEPCU70            EC-PCA: Budsjett - overføre statistiske nøkkeltall          .
RKEPCU80            Etterkontering av SD-fakturaer til Profit Center-regnskap       .
RKEPLANMETHOD         Anrop av budsjetteringsmetoder                    .
RKEPLPPR            Kontroll av budsjettstruktur                     .
RKEPLUM1            CO-PA budsjettering: Korr.program for attributt 3.0C -" 3.0D     .
RKEPLUM2            CO-PA-planl.: Reparasjons-ABAP for attributter i oppsett etter oppgr. .
RKEPLUMS            COPA: Konvertering av planlegging 2.2 -" 3.0             .
RKEPROTADM           Protokoller: Administrasjon                      .
RKERECE4            Reorganisering av CE4xxxx fra CE1xxxx og CE2xxxx           .
RKEREO31            Reorganisering av objektnivå - faktisk                .
RKEREOBL            Reorganisering - blokkeringsfaktor, generere program for datalagring .
RKEREOCE4           Reorganisering av objekttabell                    .
RKEREOFC            Reorganisering av CO-PA feltkataloger TKEF/ TKEFE / TKEFD / TKEBL   .
RKEREOG1            Reorganisering av formularer                     .
RKEREOLT            Reorganisering av langtekster for CO-PA-budsjetteringen        .
RKERRWLISTSEL00        Cockpit for CO-integrasjon: Utvalg etter meldinger (internordre)   .
RKERRWLISTSEL01        Cockpit for CO-integrasjon: Utvalg etter meldinger (PS-prosjekt)   .
RKERV002            Bilagsoverføring fra fakturering til resultatanalysen         .
RKESOPVS            Listevisning - administrasjon                     .
RKESTAT0            CO-PA: Statistikk - resultatområde                  .
RKESTAT2            Avledning: Feltinformasjon                      .
RKET811D            Konvertering av adm.data til sykluser for overføring av kostn.stedKost.
RKETKEF_46A          CO-PA: Reorganisering av kjennetegnsavhengigheter           .
RKETKETR_XLSLIST        Liste over systeminnstilling av summeringsnivåer som kan lastes ned  .
RKETREGN            Summeringsnivåer: Generering av tabeller for summeringsnivåer     .
RKETREGP            Summeringsnivåer - generering av tilgangsprogrammer          .
RKETREPR            Forslag til summeringsnivåer (ingen standardfunksjonalitet)      .
RKETREPROP           Opprett automatisk forslag for summeringsnivåer            .
RKETREPROPD          Forslag for summeringsnivåer med feilsøkingsinformasjon        .
RKETREPROT           Evaluering av tilgangsprotokoll - summeringsnivåer          .
RKETREPROTDEL         Slett poster i tilgangsprotokollen for summeringsnivåer        .
RKETRERB            Oppbygging av summeringsnivåer for kalk. resultatanalyse       .
RKETRERF            Omstrukt. summeringsnivåer fra join-tabell (kalk. resultatanalyse)  .
RKETRERF_PARALLEL       Periodevis generering av summeringsnivåer fra join-tabell (kalk. E)  .
RKETRERF_PARALLEL_PERIOD    Internt: Periodevis generering av summeringsnivå           .
RKETRERF_PARALLEL_PERIOD_SUB  Generering av summeringsnivåer for resultatanalyse          .
RKETRERF_PERIOD_MONITOR    Monitor for periodevis generering av summeringsnivåer         .
RKETRERJ            Struktur på Join-tabellen (kalk. resultatberegning)          .
RKETRERT            Oppbygging av summeringsnivå fra et annet summeringsnivå       .
RKETRERU            Generering av summeringsnivåer for resultatanalyse          .
RKETRERV            Generering av summeringsnivåer for resultatanalyse          .
RKETREXT            Eksport av data fra et summeringsnivå til en fil           .
RKETRK2G            Totalbudsjett: Protokoll                       .
RKETRK4A_DEL          Arkivering CO-PA-detaljposter: Sletteprogram             .
RKETRK4A_REL          Arkivering CO-PA-detaljposter: Program for ny innlasting       .
RKETRK4A_WRI          Arkivering CO-PA-detaljposter: Skriveprogram             .
RKETRK4B            Arkivere CO-PA kalkulatorisk: Sletteprogram              .
RKETRK4B_DEL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Sletteprogram              .
RKETRK4B_REL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Program for ny innlasting        .
RKETRK4B_WRI          Arkivering CO-PA-objektnivå: Skriveprogram              .
RKETRK4C            Arkivere CO-PA kalkulatorisk: Program for ny innlasting        .
RKETRK4C_DEL          Arkivering CO-PA-resultatobjekter: Sletteprogram           .
RKETRK4C_PRE          Reorganisering av objekttabell                    .
RKETRK4C_REL          Arkivering CO-PA-objektnivå: Program for ny innlasting        .
RKETRK4C_WRI          Arkivering CO-PA-resultatobjekter: Skriveprogram           .
RKETRK4D            Regnskapsmessig arkivering - CO-PA: Arkiveringsprogram        .
RKETRK4E            Regnskapsmessig CO-PA arkivering: Sletteprogram            .
RKETRK4F            Regnskapsmessig CO-PA arkivering: Program for ny innlasting      .
RKETRTXT            CO-PA oversettelsesverktøy                      .
RKEVARGR            Lagre variabelgrupper som varianter i CO-PA              .
RKEVERT1            Roll-up: Resultatområder for summering                .
RKEVEXT0            Overføring av eksterne data til resultatregnskapet          .
RKEVEXT3            CO-PA: Utfør overføring av eksterne data               .
RKEWG_TRANSPORT_SHOW_HIERARCHY Objektsamler: Transporthierarki                    .
RKEXD000            CO-PA: Generering/visning av fil i struktur COPA999          .
RKE_ACTIVATE_PROT       Aktiver oppdatering av protokoll for lesegrensesnitt CO-PA      .
RKE_ACTIVITY_COST_COMP_CONTROL Styring av overføring av aktiviteter til kalkulert resultatanalyse  .
RKE_AL_CHECK_CYCLE       Separat formelle kontr. av syklus i res.analyse (også bakgr.behandl.) .
RKE_AL_CHECK_PARALLEL     Prototype kontrollrapport, parallellisering              .
RKE_AL_CHECK_PROC_GROUPS    Konsistenskontroll av CO-PA-fordelinger for prosessgrupper      .
RKE_ANALYSE_COPA        Analyseprogram for CO-PA                       .
RKE_ANALYSE_COPA_ANASTART   Start