WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 309,483 (today: 732)
( 5 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI             Tittel                                 .

DATA_EXTENSION_CK      For datasupplering i produktkalkulasjonen               .
DATA_EXTENSION_RW      Rapportering for datasupplering kostnadskalkyle            .
DC_ASSIGNMENT_RFW      Utvidelser for cl_dc_assignment_rfw                  .
DC_DETAIL_RFW        BADI for klasse CL_DC_DETAIL_RFW                    .
DC_GRAPH_RFW         Utvidelser for cl_dc_graph_rfw                     .
DELGRP01           Outbound Delivery Groups                        .
DELIVERY_PUBLISH       Kunngjøring av leveringsdata under oppdatering av database       .
DERIVATION          Add-ins for batchavledning                       .
DFPS_BADI_PM_CP_REVISION_SAP ENDRINGSAUTORISASJON REVISJON                     .
DFPS_BADI_PM_CP_WCTR_SAP   Skriv endringsautorisasjon arbeidsstasjon i tab. /ISDFPS/PM_CP     .
DFPS_BADI_PM_IS_SAP     DFPS - flere kolonner for PM-rapporter                 .
DFPS_BADI_PM_SERNR      Deaktiver serienummerfelt hvis distribuert vedlikehold er aktivt    .
DFPS_IMRG          Arrayoppdateringsprogram for måledokumenter (tabell IMRG): DFPS-tillegg.
DFPS_MDOC          Frakobling DFPS + måledokumenter                    .
DFPS_NOTIF2         Videresending melding                         .
DFPS_NOTIFICATION1      Oppretting av melding fra mal / slett informasjon om tilstands-ID   .
DFPS_ORDER1         Frakobling ordre/DFPS                         .
DFPS_ORDER2         Frakobling DFPS                            .
DFPS_ORDER3         Melding ved avregningsforskrift desentral               .
DFPS_ORDER4         Kontroller teknisk status dummy arbeidsplanoperasjon          .
DFPS_ORDER5         Fastsatt AUFK-protokollsystem for distribuerte vedlikeholdsordrer   .
DFPS_ORDER6         Videresending ordre                          .
DIESD_EMFOR         BAdI: IDoc Monitor for Forecast and JIT Delivery Schedules       .
DIMSP_MPLAN_DETAILS     Get Maintenance Plan Details                      .
DIMSP_SELECT_MPLAN      Select for Maintenance Objects and Plans for MSP            .
DIP_AD010001         Endre objektliste og hierarki                     .
DIP_AD010001_FLD       Strukturering etter enkeltverdier og tekst til kjt.verdier       .
DIP_AD010002         Filtrere fastsatte data                        .
DIP_AD010002_SEL       Endre utvalgskriterier                         .
DIP_AD010003_DC       Utvidelse for å fylle egendefinerte avhengige kjennetegn        .
DIP_AD010003_IC       Utvidelse for å fylle egendefinerte uavhengige kjennetegn       .
DIP_AD010005         Les egendefinerte kilder                        .
DIP_AD010007         Endre behandlingsinformasjon for dynamisk post             .
DIP_CHARACT_SEQUENCE     Endring av rekkefølge på kjennetegn                  .
DIP_CHECK_INPUT_OBJ     Kontroll av inngangsobjekt i DP-prosessor               .
DIP_CREATE_FOLLOW_UP     Opprett påfølgende dok. eller utvid eksisterende salgsdok.       .
DIP_GET_SEL_DATA       Overføring av utvalgsdataene                      .
DIP_INFLUENCE_GUI      Innflytelse på GUI: Inntastingsmulighet, synlighet, ...        .
DIP_SET_SD_DIALOG      Aktivering av SD-popuper ved salgsdok.sim. og -oppretting       .
DIP_SET_USERSETTINGS     Sett obligatoriske brukerinnstillinger                 .
DIST_MAIN01         BADI for dokumentdistribusjon                     .
DIWPS_NOTIF_ACTION      Kontroll av meldingsaktivitet og oppfølgingsaktivitet         .
DIWPS_NOTI_ASSIGN      Utvidelser for rapporttilordning                    .
DIWPS_NOTI_SELECT      Rapportutvalg fra revisjon                       .
DIWPS_NW_ASSIGN       FORELDET!! BADI anropt under tilordning av nettverk          .
DIWPS_NW_CREATE       BADI for oppretting av nettverk ved revisjoner             .
DIWPS_ORDER_CREATE      Endre oppretting av ordrer i MEB                    .
DIWPS_PMPS          Utvidelse for PM/PS-integrasjon i Maintenance Event Builder      .
DIWPS_REV_CHECK       Ingen standardkontroller av revisjonsobjekter             .
DIWPS_SLOT_UPDATE      Oppdater slotter i arbeidsområde før visning              .
DIWPS_STATUS_ICONS      Statussymboler i MEB                          .
DIWPS_WA_NOT_LIST      Endringer i arbeids- og utvalgsområde for rapporter          .
DIWPS_WA_REVISIONS      Endringer i arbeidsområde ved visning av arbeidspakker         .
DIWPS_WA_SLOT        Slotinformasjon i arbeidsområde for nettverk              .
DIWPS_WPS2          BADI for transaksjon WPS2                       .
DI_MOVEMENTYPES       Reading a customer-defined key for table DITCOKO            .
DI_MSP_CIF_INBOUND      DI MSP CIF Inbound                           .
DI_WPS_CONVERT_TASKL     BADI central task list conversion via standard transactions      .
DI_WPS_PLANT_STORLOC     BADI central task list conversion - change plant/stor.loc.       .
DI_WPS_PLAN_EXT_DATE     Sett referansedato for tidsplanl. av plan med flere tellere      .
DI_WPS_PURCH_DATA      BADI central task list conversion - change purchasing data       .
DLP_COMPONENT_FILTER     BADI for egendefinert filter under komponentutvalg           .
DMEE_BADI_01         DMEE: Tilleggsfunksjoner                        .
DMEE_BADI_01_ABA       DMEE: Tilleggsfunksjoner                        .
DMEE_BADI_INCOMING      DMEE: Tilleggsfunksjoner for inngående filer              .
DMEE_BADI_INCOM_ABA     DMEE: Tilleggsfunksjoner for inngangsfiler               .
DML_APPROVAL         MDF: godkjenningsprosedyre                       .
DML_ARCHIVING        MDF: Arkiveringskjøring                        .
DML_CHECK          MDF: Objektkontroller                         .
DML_CHECK_RELTYPE      MDF: Kontroll av relasjoner                      .
DML_CHECK_SETTYPE      MDF: Kontroll av settyper                       .
DML_CONVERT         MDF: Konvertering av objektnøkkel                   .
DML_CONVERT_SETTYPE     MDF: Konvertering av settyper                     .
DML_DISTRIBUTION       BADI i MDF-fordelingen                         .
DML_STARTUP         MDF: Initialiseringstidspunkt                     .
DML_WHERE_USED        MDF: Bruksinformasjon                         .
DNO_AUTHORITY_CHECK     Ytterligere autorisasjonskontroll                   .
DNO_CHANGEDOC        Les applikasjonsavhengige endringsdokumenter              .
DNO_COMPONENTS        Applikasjonskomponenter                        .
DNO_EVENT_SAVE        Kontroller og endringer før lagring av meldingen            .
DNO_NOTE           DNO-merknad: Vis merknad                        .
DNO_PARTNER         DNO-partner: Kontroller partnerdata, vis partnerdata...        .
DNO_PRIORITY_CALC      Beregning av responstider ved endring av prioritet           .
DNO_RFC_DATA         Påvirkning RFC-data for komm. med SAPNet-R/3 frontmaskin        .
DOCUMENT_AUTH01       DSS-autorisasjonskontroller                      .
DOCUMENT_CURX        BADI for bilagsreplikering                       .
DOCUMENT_ECL01        Exiter for EAI-viewer i DMS                      .
DOCUMENT_FILES01       Behandling av originaler                        .
DOCUMENT_MAIN01       Generelle dokumentexiter                        .
DOCUMENT_MAIN02       Dokumentexiter for PAI/PBO i CV01N/CV02N/CV03N             .
DOCUMENT_NUMBER01      Dokumentnummerexiter                          .
DOCUMENT_OBJ         Interface tilknytning av objekttilknytninger - dokumentside      .
DOCUMENT_OBJ1        Brukerexit - dokumenttilknytning - objektside             .
DOCUMENT_OFFINTEGR01     Dokumentexiter for Office Integration                 .
DOCUMENT_PROC01       Filter for DSS-prosesser                        .
DOCUMENT_SEARCH01      Påvirkning av dokumentsøk                       .
DOCUMENT_STATUS01      Statusexiter                              .
DOCUMENT_STORAGE01      Overføring av originalfiler                      .
DOCUMENT_SYSTEM01      Generelle DSS-funksjoner                        .
DOCUMENT_THUMBNAIL      Utvidelser for miniatyrer (bilder)                   .
DOCUMENT_WEB01        DMS - Internett-scenarioer                       .
DOCUMENT_WEB02        DMS - internettscenarioer                       .
DOC_PERSONALIZE_BCS     BCS: Spesialtilpasning av dokument                   .
DPBP_INFLUENCE_PROC     Påvirkning av beh. av fakt.plan og kostn.rel. forsk.bet.        .
DPR_FINR3_CO_CALC      BADI: Kalkulasjonstilknytning cProjects                .
DRE_EXIT           BAdI: Delivery-Related Analyses                    .
DS_AUTHORITY         Applikasjonsavh. autorisasjonskontroll for digital signatur      .
DS_CONTEXT          Implementering av applikasjonskontekst for digital signatur      .
DUMMY_SORT_CUSTOMIZE     Dummy BADI for Sorting Through Customizing               .
DUMMY_SORT_SIMPLE      Dummy BADI for Simple Sorting                     .
DYNPRO_EXTENSION_CK     BADI for gresnesnittutvidelse i kalkulasjonen             .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:10:21

Impressum