WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 309,505 (today: 754)
( 4 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI         Tittel                           .

LEDSP_SPLIT_EXECUTE BADI:Utfør leveringsoppdelingen etterskuddsvis       .
LE_INDX_ADD     Endre tilleggsfeld ved leveringsindeks transport      .
LE_SHP_DELIVERY_PROC Utvidelser i behandling av levering             .
LE_SHP_DLV_GETLIST  Egendefinert exit for BAPI Delivery_GetList         .
LE_SHP_GN_DLV_CREATE Overføring av tilleggsfelt fra gen. leveringsgrensesnitt  .
LE_SHP_GOODSMOVEMENT Grensesnitt for kontering av varebevegelser         .
LE_SHP_ITEM_STATUS  BADI: Endring av posisjonsstatus for leveringsposisjoner  .
LE_SHP_PRICING    Grensesnitt for prisfastsetting i levering         .
LE_SHP_TAB_CUST_HEAD Faneark for egne data - toppdetaljer levering        .
LE_SHP_TAB_CUST_ITEM Faneark for egne data - posisjonsdetaljer levering     .
LE_SHP_TAB_CUST_OVER Faneark for egne data - posisjonsoversikt levering     .
LE_WM_INV_WM_IM   Bortkonter lagertelling fra WM til IM            .
LE_WM_LATER_DN    Påvirkning av forsinket leveringsoppdatering        .
LE_WM_LE_QUANT    Kvantfastsetting ved omposteringer             .
LE_WM_RF_QUEUE    Exit for metoder for objekt RF-kø              .
LE_WM_STORAGETYPE_HU Fastsetting av destinasjonslagertype for håndteringsenheter .
LE_WM_SUTYPE_HU   Fastsetting av lagerenhetstyper for håndteringsenheter   .
LGE_ACTION_ACL    Log entry action check and follow-up action         .
LGE_SUBSCR_ACL    Log entry sub screen                    .
LGN_SUBSCR_ACL    Log Notification Customer Subscreen             .
LISTING_BADI     Still listedata til disposisjon for BW og andre applikasjon..
LISTING_PREPACK_COMP ID som viser om WKL1 opprettes for komponenter av partier  .
LISTING_SUBSEQUENT  Etterskuddsvis sortimentslisting              .
LIST_DISCONTINUATION Styring av ekskludering fra sortiment            .
LJBMKFO1ADDIN    FORM fcc_type_check - overføringstype støttes ikke     .
LMBP_PAI_SCREEN_POST Data-/hendelsesbehandling i standardbilde          .
LMBP_PBO_SCREEN_POST Tilleggsbehandling av skjermbildestruktur før datavisning  .
LMBP_VERFPROF_MODIFY Endre verifiseringsfelt og -prosedyrer           .
LMBP_VERFVALUE_CHECK Behandle brukerdefinert verifiseringspost          .
LMBP_WKLS_POST_PROCS Etter behandling av arb.liste og før visning av skjermbilde .
LMOB_LOAD_MODIF   Muliggjør hendelsesutløsning etter lasting/lossing av HE  .
LSO_CANCELREASONS_C Fastsetting av kanselleringsårsaker ved deltakerkans. i web .
LSO_CHECK_BOOKING  Funksjonsutvidelse for tilleggskontroller ved påmelding   .
LSO_COLLABORATION  Integrasjon SAP Learning Solution =" Collaboration Room   .
LSO_CORRESPONDENCE01 LSO: Regler for kursrelatert korrespondanse         .
LSO_CORRESPONDENCE11 LSO-korrespondanse: BADI for e-postutdata          .
LSO_CORRESPONDENCE12 LSO-korrespondanse: BADI for tilleggsinformasjon i e-poster .
LSO_CORRESPONDENCE41 Korrespondansestyring                    .
LSO_CORRESPONDENCE43 LSO-korrespondanse: Endre utdatastyring           .
LSO_CORRESPONDENCE44 LSO-korrespondanse: Definere avsenderstyring        .
LSO_CORRESPONDENCE45 Fastsett kommunikasjonsadresse (filter = medium)      .
LSO_CORRESPONDENCE46 Fastsett lenke til administrasjon av kommunikasjonsadresse .
LSO_EBO       BADI: Læringsmålfilter                   .
LSO_FOLLOWUP     Sett kvalifikasjonskjennetegn ved etterbehandling      .
LSO_LEARNER     Kundeutvidelser for deltaker                .
LSO_LEARNER_SET   Annuller brukertilordning for LSO_LERNER          .
LSO_PRICES      SAP Learning Solution: Avgift og tilordning (popup)     .
LTRM_BIN_CORD_CHANGE Endre XYZ-koordinater og sone for lageradresse       .
LTRM_DURTN_MODIF   Endring av rutens totale varighet              .
LTRM_GRP_RQST_CHANGE Endre forespørselsavhengighet på grunnlag av gruppe     .
LTRM_INTER_DURTN   Beregning av varighet for soneinterne bevegelser      .
LTRM_INTRA_SEQ    Ny sortering av intrasegmenter               .
LTRM_METRIC_CALC   Brukerdefinert metrikk for avstandsberegning        .
LTRM_MODE_SET    Bytte modus                         .
LTRM_NODE_DTRM    Fastsatte poster og exitknutepunkt             .
LTRM_RQST_DISPATCH  Filtrer forespørselspos. for overføring til oppg.styring  .
LTRM_RQST_GLOBL_SCAN Tidsplanlegger globalt skanningsfilter           .
LTRM_TASK_CREATION  Brukerdefinert oppgaveoppretting              .
LTRM_TASK_POST_MODF Aktiver hendelse som følger endring av oppgavestatus    .
LTRM_TASK_SELECTION Brukerdefinert oppgaveutvalg                .
LTRM_TO_RQST_CHANGE Endre forespørsel på grunnlag av transportordre       .
LTRM_WORK_CNTR_DTRM Bestem arbeidsstasjon                    .
LTRM_ZONE_COMB_FLTR Endre sonekombinasjon                    .
LXDCK_CROSS_DOCK   Utvidelser for cross-docking                .
LXSER_SN_CAPTURE_RF RF-serienummerregistrering for leveringer          .
LXYRD_ACTIVITY_PROC Utvidelser for aktivitetsbehandling             .
LXYRD_DOCUMENT_PROC Utvidelse for dokumentbehandling i yardstyring       .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:09:40

Impressum