WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 309,467 (today: 716)
( 11 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI         Tittel                           .

TAANA_VIRTUAL_FIELDS Table Analysis: Value Determination for Virtual Fields   .
TB1         Short text                         .
TC_CHANGE      Global Trade: Endringer av data i PAI            .
TFC_CHECK_CAN_START Hurtig avslutning: Kan starte program            .
TFC_GET_PARENT_ORG  Beregning av kjennetegnsverdi for overordnet org.obj.    .
TFC_IS_VISIBLE    Egendefinert kontroll om oppgave kan starte         .
TFW_DISTRIBUTE    Fordeling av endringer i (mini)maler            .
TFW_MINITP      Bruk av minimaler for malframework             .
TFW_MINITP_DEL_CHECK Kontroll av bruk av minimal i andre tabeller        .
TFW_READ       Lesetilgang via malframework                .
TFW_SHOW_WHERE_USED Utdata bruksinformasjon for minimaler og maler       .
TFW_TEMPLATE     Bruk av maler for malframework               .
TFW_TEMPLATE_UPDATE Registrering av (mini)malendringer             .
TFW_TP01_DEL_CHECK  Kontroller slettemulighet for minimaltilordning       .
TIM00ABSCOUNTRY_DAY Landutvidelse for daglig beregning IT2001/2         .
TIM00ATTABSCOUNTING Multiplikasjon av avregningstimer og avregningsdager    .
TOOLBAR_ACL     Change toolbar in logbook application            .
TOOLBAR_FUNC_OHFW  Define toolbar function processing             .
TPM_ACCIF_TRAC    CFM: Konteringsgrensesnitt parallelle vurderingsområder   .
TPM_AD        TR: Konfigurasjon av periodisering             .
TPM_AMORTIZATION_CAL CFM : Endre de beregnede amortiseringsbeløpene       .
TPM_CASHFLOW_CALC  Endring av bevegelser ved beregning av VP-kontantstrøm   .
TPM_CORPORATE_ACTION Kontering av egenkapitaltransaksjon: Tilpasning av kvanta  .
TPM_EXT_PAYMENT_TRPR Betalinger via ekstere programmer              .
TPM_INCOMING_PAYMENT Treasury: Kontering av inngående betalinger         .
TPM_MIGRATION_TRAC  Migrering av konteringsdata                 .
TPM_PAYREQIF_TRPR  Treasury: Grensesnitt for betalingsanmodninger       .
TPM_POS_IND_TRAC   Beholdningsindikator for reskontro (konteringsreferanse)  .
TPM_POS_IND_TRL   Beholdningsindikator for reskontro             .
TPM_POS_IND_TRS   Depotbeholdningsindikator                  .
TPM_POS_MAN_PROC_TRL CFM: Overstyring av beholdningsstyringsprosedyre      .
TPM_PRICE_INDEX   Utvidelse for prisindeksfastsettelse for obligasjonslån   .
TPM_SECACCTRANS   Treasury: Depotompostering                 .
TPM_SECACCTRANS_SCR TR: Underbilder for funksjon depotompostering        .
TPM_SEC_ADD_DATA   Verdipapirer: Ytterligere stamdata             .
TPM_SEC_ADD_PRICING Verdipapirer: Ytterligere priskalkulasjon          .
TPM_TRL_MANIPULATE  For bevegelsesmanipulasjon vurdering / avl. forretn.trans. .
TPM_VALUATION_PRICE CFM: Verdivurdering på referansedato            .
TRAININGTYPE_ADV_C  Læringsløsning: Liste over kurstyper for hovedside     .
TRANSPORT_CHAIN_E  BADI for kontroll og fastsetting av tranportkjede      .
TRIGGER_EXECUTED   PPF: Aktivitet ble utført                  .
TRIP_APPROVAL    Automatisk godkjenning av reiseutgifter           .
TRIP_EXCEL_SHEET   Opprett EXEL-arbeidsark for registrering av reiseutgifter  .
TRIP_IMP_EXP     Funksjonsutvidelser dataimport/dataeksport         .
TRIP_POST_FI     Funksjonsutvidelser grensesnitt mellom reiseadm. og FI   .
TRIP_RECEIPT_WIZARD Funksjonsutvidelser for kvitteringsveiviser         .
TRIP_RECURRENT_DEST Bytte av avregningsmetode ved gjentatte reiser       .
TRIP_WAF_INTERFACE  Funksjonsutvidelse: Interface for offlinereiseregninger   .
TRIP_WEB_ADDRESSES  Funksjonsutvidelser for forhåndsdefinerte adresser for web .
TRIP_WEB_CHECK    Funksjonsutvidelser web                   .
TRIP_WEB_CUSTOMIZING Funksjonsutvidelser systemtilpasning for web        .
TRIP_WEB_NUMBER   Funksjonsutvidelser nummerserieintervall for web      .
TRR_CAP_FLOW_CA_POS BADI for beregning av kontantstrøm for valutakontoer    .
TRR_CAP_FLOW_FOR_POS BADI for beregning av kontantstrøm for TR-posisjoner    .
TRV_DEFAULT_VALUES  Forslagsverdier for infotype 0017              .
TR_GET_ACCNT_ASSIGN Fastsett FM-kontering fra konteringsblokk          .
TXJCD_EXTN      Tillat endring av TXJCD på tross av fastsetting i ekst. sys..
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:09:18

Impressum