WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 10,166,072 (today: 165)
( 5 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

AAA_1_IMG      DPÚP v IMG              SAPR_START_CUSTOMIZING     1000         T  .
AAA_2_IMG      DPÚP v IMG              SAPR_START_CUSTOMIZING     0000         T  .
AACCOBJ       Zobr.aktiv.prvků přiřazení účtu   RAACCOBJ01           1000         T  .
AART         Načtení archivních dat        RAARCH_TEST_READ_BY_ID     1000         T  .
AATENV1       Vytvoření sběru dat         FAA_TENV_RETRIEVE_DATA_COLLECT 1000         T  .
AATENV2       Vytvoření test.případů        FAA_TENV_TEST_CASE_CREATION  1000         T  .
AATENV3       Provedení test.případů        FAA_TENV_TEST_CASE_EXECUTION  1000         T  .
AAVN         Přepočet základní pojistné hodnoty  RAVRSN00            1000         TP  .
AB01         Založení pohybu IM          SAPMA01B            0100         TP  .
AB02         Změna dokladu IM           SAPLAB01            0010         TP  .
AB03         Zobrazení dokladu IM         SAPLAB01            0010         TP  .
AB08         Storno jednotl. položky IM      SAPLAB01            0010         TP  .
ABAA         Mimořádný odpis           SAPMA01B            0100         T  .
ABAD         Vyřazení IM prodejem s odběratelem  SAPMF05A            0100         T  .
ABAD0        Odvozování atributů: Vstup      SAPMABADR           0999         T  .
ABAD_OLD       Vyřazení IM prodejem s odběratelem  SAPMF05A            0100         T  .
ABAKN        Poslední vyřazení v komplexu     SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAON        Vyřaz.IM prodejem bez odběratele   SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAPDOCU       Dokumentace ABAP a příklady     SAPMSABAPDEMOS_TREE      1000         T  .
ABAPHELP       Vyvolání dokumentace ABAP      SAP_HELP_ABAP         1000         T  .
ABAP_DOCU_SHOW    Vyvolání dokumentace klíč.slov ABAP SAPLABAP_DOCU         0400         T  .
ABAP_TRACE      Analýza běhu programu-objekty ABAP  SAPMS38T            0100         T  .
ABAV         Vyřazení sešrotováním        SAPMA01B            0100         T  .
ABAVN        Vyřazení sešrotováním        SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAW         Rozvah.zvýš.hodnoty         SAPMA01B            0100         T  .
ABAWN        Nové ocenění             SAPLAMDP            0100         TP  .
ABCO         Opravné účtování v oblastech     SAPMA01B            0100         TP  .
ABF1         Účtování dokladu           SAPMF05A            0100         T  .
ABF1L        Zaúčtování dokladu do skup.ledgerů  SAPMF05A            0100         T  .
ABGF         Dobropis v násl.roce fakturace    SAPMA01B            0100         T  .
ABGL         Pořízení dobropisu v roce fakturace SAPMA01B            0100         T  .
ABIF         Investiční dotace          SAPMA01B            0100         T  .
ABMA         Manuální odpisy           SAPMA01B            0100         T  .
ABMR         Manuální přenos rezerv        SAPMA01B            0100         T  .
ABMW         Storno pohybu IM pomocí č.dokladu  SAPLAB01            0040         T  .
ABNA         Následná aktivace          SAPMA01B            0100         T  .
ABNAN        Následná aktivace          SAPLAMDP            0100         TP  .
ABNC         Pořízení následné aktivace      SAPMA01B            0100         TP  .
ABNE         Dodatečný výnos           SAPMA01B            0100         T  .
ABNK         Dodatečné náklady          SAPMA01B            0100         T  .
ABSO         Ostatní pohyb            SAPMA01B            0100         T  .
ABSO_OLD       Ostatní pohyb            SAPMA01B            0100         T  .
ABST         Srovnávací analýza FI-AA       RAABST01            0000         T  .
ABST2        Srovnávací analýza FI-AA       RAABST02            1000         TP  .
ABT1         Převod inv.maj.           SAPLAMDP_OLD          0100         TP  .
ABT1N        Převod IM              SAPLAMDP            0100         TP  .
ABUB         Přeúčtování mezi oblastmi      SAPLABUM            0100         T  .
ABUMN        Přeúčtování - inter.úč.okruh     SAPLAMDP            0100         TP  .
ABZE         Přírůstek z vlastní výroby      SAPMA01B            0100         T  .
ABZK         Přírustek IM koupí s dodavatelem   SAPMF05A            0100         T  .
ABZO         Přírůstek IM - autom.kontrol.účt.  SAPMA01B            0100         T  .
ABZON        Přírůstek: Autom.souvzt.účtování   SAPLAMDP            0100         TP  .
ABZP         Přírůstek ze sdruženého podniku   SAPMA01B            0100         T  .
ABZS         Pořízení přípisu           SAPMA01B            0100         TP  .
ABZU         Přípis                SAPMA01B            0100         T  .
ABZV         Přírůstek IM ze zúčtovacího účtu   SAPMF05A            0122         T  .
AC01         Kmenový soubor výkonů        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC02         Kmenový soubor výkonů        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC03         Kmenový soubor výkonů        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC04         Kmenový soubor výkonů        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC05         Zprac.sestavy km.souboru výkonů   RXASMD10            1000         TP  .
AC06         Zobrazení sestavy; km.soub.výkonů  RXASMD10            1000         TP  .
AC08         Odeslání výkonu           RBDSESRV            0000         T  .
AC10         Hierarchie tříd s výkony       RMMLCLST            1000         T  .
ACACACT       Výpočet a záznam čas.rozlišení    ACAC_PERIODIC_POSTING     1000         T  .
ACACAD        Nalezení účtu ACE          ACEPSCALLBKEDR         0100         T  .
ACACADCONT01     Nalez.úč.čas.rozl.: Údrž.zázn.obl.01 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACACADCONT02     Nalez.účtu: Údržba záznamů obl.02  ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETA01     Nal.účtu: Definice pravidla obl.01  ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETA02     Nal.účtu: Def.pravidla obl.02    ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETASGL    Nal.účtu: Def.jednod.soub.pravidel  ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACAD_MAIN     Nalezení účtu: Údržba záznamů    ACEPSCALLBKEDR         0300         T  .
ACACAD_META     Nalez.účtu: Def.soub.pravidel    ACEPSCALLBKEDR         0200         T  .
ACACARCHPREP     Příprava archivačního běhu      ACAC_ARCHIVING_PREPARE     1000         T  .
ACACCARRYFORWARD   Převod zůstatku           ACAC_CARRY_FORWARD       1000         T  .
ACACDATADEL     Výmaz dat z nástroje pro čas.rozliš. ACE_LEGACY_DATA_DELETE     1000         T  .
ACACDATATRANS    Příklad: Přenos data do ACE     ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE   1000         T  .
ACACDSITEMS     Výkaznictví objektů rozlišení ACAC  ACAC_DSITEMS          1000         T  .
ACACDSPARAMS     Výkaznictví param.objektu ACE ACAC  ACAC_DSPARAMS         1000         T  .
ACACFIRECON     Odsouhlasení nástr.čas.rozliš.s FI  ACAC_FI_RECONCILIATION     1000         T  .
ACACIMG       IMG pro Accrual Accounting      ACAC_IMG            1000         T  .
ACACPSDOCITEMS    Zobrazení jednotl.položek v ACAC   ACAC_PSDOCITEMS        1000         T  .
ACACPSITEMS     Zobrazení souhr.polož.v ACAC     ACAC_PSITEMS          1000         T  .
ACACREVERS      Storno period.běhů čas.rozlišení   ACAC_REVERSAL_POSTING     1000         T  .
ACACTRANSFER     Převod dokladů ACE do účetnictví   ACAC_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR  1000         T  .
ACACTREE01      Založení objektů čas.rozlišení    ACAC_BASISDATA_CREATE     1000         T  .
ACACTREE02      Zpracování objektů čas.rozlišení   ACAC_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN  1000         T  .
ACAC_ACEPS_APPLLOG  Údržba č.intervalu: ACEAPPLLOG    SAPMSNUM            0100         T  .
ACAC_NUMOBJ     Údržba čís.intervalu: ACAC_OBJ    SAPMSNUM            0100         T  .
ACB1         Kompaktní zobrazení stavu na účtu  SAPLFACB1000          0100         T  .
ACBD         Zobrazení Shared Buffer ATP-Check  ATPBD001            1000         T  .
ACCR         Personal Menu Volker Hofmann     MENUACCR            1000         B  .
ACCR01        Doklad rozlišení: Založení      SAPMACCR01           1001         T  .
ACCR02        Doklad rozlišení: Změna       SAPMACCR01           1002         T  .
ACCR03        Doklad rozlišení: Zobrazení     SAPMACCR01           1002         T  .
ACCR04        Provedení rozlišení         RACCRPROCESS          1000         T  .
ACCR05        Zobrazení protokolu rozlišení    RACCRAPPLOG          1000         T  .
ACCR06        Výmaz protokolu rozlišení      RACCRAPPLOGDEL         1000         T  .
ACCR07        Storno rozlišení           RACCRREVERSAL         1000         T  .
ACC_CHECK      Nástroj pro kontr.přístup. CRM PC UI CHECK_ACCESSIBILITY      0100         T  .
ACC_CUST_CALL    Vyvolání customizační transakce   ACC_CUST_CALL         1000         T  .
ACC_DATABASIS_SET  Nastavení databáze          ACC_DATABASIS_SET       1000         T  .
ACC_SYSTEM_SELECTION Výběry pro účetnictví        ACC_SYSTEM_SELECT       1000         T  .
ACC_SYSTEM_SET    Nastavení účetního systému      ACC_SYSTEM_SET         1000         T  .
ACEARCHPREP     Příprava archivačního běhu      ACE_ARCHIVING_PREPARE     1000         T  .
ACEC         Nástroj čas.rozl. - IMG       ACE_IMG            1000         T  .
ACEDATADEL      Výmaz dat z nástroje pro čas.rozliš. ACE_LEGACY_DATA_DELETE     1000         T  .
ACENAVIGATOR02    Změna navigátoru ACE         ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  1000         T  .
ACENAVIGATOR03    Režim zobrazení navigátoru ACE    ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  1000         T  .
ACEPP        Nástroj čas.rozliš.: Period.účtování ACEPS_PERIODIC_POSTING     1000         T  .
ACEPSAD       Nalezení účtu ACE          ACEPSCALLBKEDR         0100         T  .
ACEPSADCONT01    Nal.účtu: Údržba záznamu, úroveň 01 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADCONT02    Nal.účtu: Údržba záznamu, úroveň 02 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETA01    Nal.účtu: Def.pravidla, úroveň 01  ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETA02    Nal.účtu: Def.pravidla, úroveň 02  ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETASGL    Nal.účtu: Def.jednostupň.pravidla  ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSAD_MAIN     Nalezení účtu: Údržba záznamů    ACEPSCALLBKEDR         0300         T  .
ACEPSAD_META     Nal.účtu - def.souboru pravidel   ACEPSCALLBKEDR         0200         T  .
ACEPS_ACEDOCNR    Údržba č.interv.: ACEPSDOCNR     SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_APPLLOG    Údržba č.intervalu: ACEAPPLLOG    SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_AWREF     Údržba č.intervalu: ACE       SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_TRANS     Transfer dokladů ACE do účetnictví  ACEPS_POSTINGS_2_ACC_TRANSFER 1000         T  .
ACEREV        Stornování účtování         ACEPS_REVERSAL_POSTING     1000         T  .
ACE_CHECKOFF     Rozšířené kontroly dat vyp.     ACE_EXTENDED_CHECK       1000         T  .
ACE_CHECKON     Rozšířené kontroly dat zap.     ACE_EXTENDED_CHECK       1000         T  .
ACE_COMP_SET     Nastavení komp.do nástroje č.rozliš. ACE_COMPONENT_SET       1000         T  .
ACNR         Údržba číselného intervalu: VÝKON  SAPMSNUM            0100         T  .
ACOMPXPD       Vyhodnocení vývoje sledování     RCOMPANALYSIS         1000         TP  .
ACPTOOL       Nástroj ověření pro admin.kokpit   RSTCT_ADM_CP_CHECK_TOOL    2000         T  .
ACTEXP_APPR     Schválení pracovních dob a cest   R_APPROVE_ACTIVITIES_EXPENSES 1000         T  .
ACTEXP_APPR_LITE   Schválení pracovních dob a cest   R_APPROVE_ACTIVITIES_EXPENSES 1000         T  .
ACTL         INTERNÍ: Zásoba práce        SAPLKAZB            1000         T  .
AD0M         Nová funkčnost A&D          MENUAD0M            1000         B  .
AD1T         Vyrovnání požadavků na zálohu    AD01DPR2            1000         T  .
AD20         Údržba nápověd vyhledávání (pro IMG) SAPLSD30            0110         TP  .
AD21         Údržba match kódů (pro IMG)     SAPMSD20            0099         TP  .
AD31         Zpracování plán.dat         AD03PDH1            0000         T  .
AD32         Stanovení zůst.nákladů        AD03CTC1            0000         T  .
AD43         Preprocesor rozúčtování s rollup   AD04CSF3            1000         T  .
ADAA         Konverze zúčtování výkonů      AD02ACTV            1000         T  .
ADBOS01       Výkaznictví SD-SRV: Tok množství   RADBOS01            1000         T  .
ADBOS02       Výkaznictví SD-SRV: SV s hierarchií RADBOS02            1000         T  .
ADBOS03       Výkaznictví SD-SRV: SV bez hierarch. RADBOS03            1000         T  .
ADBT         OOZ: Výpočet pro seznam dílů     ADSPC_IP            1000         T  .
ADCO99        Uzavření zakázek SM         RSETSTATSM02          1000         T  .
ADEX         Přeúčtování materiálu zakázky    ADEXMAIN            1000         T  .
ADIP         SPEC2000: Iniciální předzásobení   ADSPC_IP            1000         T  .
ADPMPS2       Integrace PM/PS           PM_PS_INTEGRATION       1000         T  .
ADPRCP        Kopír.profilů partnera pro SPEC 2000 ADSPC_PARTNER_PROF       0100         T  .
ADPT         Kokpit údržby komponent       SAPADMROBENCH         1000         T  .
ADRE         Výpočet zás.náhr.dílů: Výsl.report  ORF1              1000         T  .
ADRF         OOZ: Výpočet zásoby         ADSPC_IP            1000         T  .
ADS2KUPL       Spec2000 iniciál.upload předzásobení ADS2KIPUPL_START_UPLOAD    1000         T  .
ADS2KUPL1      Obnovení uploadu           ADS2KIPUPL_RESUME_UPLOAD    1000         T  .
ADSPCIP       SPEC 2000: Upload souboru do ERP   S2K_IP_UPLOAD         1000         T  .
ADSPCIP_EXCELMAP   SPEC2000: Nastavení pro soubor RSPL S2K_IP_SET_EXCEL_MAP      1100         T  .
ADSPCIP_RSPL     SPEC2000: Upload souboru RSPL    S2K_IP_READ_EXCEL       0100         T  .
ADSUBCON       Monitor práce ve mzdě        DI_SUBCON_MONITOR_2      1000         T  .
AFAB         Zaúčtování odpisu          RAPOST2000           1000         TP  .
AFABN        Zaúčtování odpisu          RAPOST2000           1000         TP  .
AFAF         Chybný IM              RAT08400            1000         TP  .
AFAMA        Údržba view: Metoda odpis.klíče   RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMD        Údržba view: Degresivní metoda    RACSTABL            1000         TP  .
AFAMH        Údržba metody max.částky       RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMP        Údržba view: Metoda období      RACSTABL            1000         TP  .
AFAMR        Údržba view: Metoda kalkul.klíče   RACSTABL            1000         TP  .
AFAMS        Údržba view: Metoda úrovní      RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMSK        Metoda odstup.v kalend.rocích    RAVCLUST            1000         TP  .
AFAM_093B      View navrhovaných hodnot ocenění   RACSTABL            1000         TP  .
AFAM_093C      Navrhované hodnoty účet.okruhu    RACSTABL            1000         TP  .
AFAR         Přepočet odpisu           RAAFAR00            1000         TP  .
AFBN         Include: Nová odpisová oblast    RAFABNEW            0000         TP  .
AFBP         Vystav.protokolu o zaúčt.odpisu   RAPOST2001           1000         T  .
AFO_AP_LOAN_MMIG   Integrace FO: Půjčky - migrace    RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_LOAN_MUPD   Integrace FO: Půjčky - hrom.zpracov. RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_POS1_MMIG   Integr.FO: Poz.tř.dep.- migrace   RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_POS1_MUPD   Integr.FO: Poz.tř.dep.- hrom.pořiz. RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_POS2_MMIG   Integr.FO: Poz.tř.dep.- migrace   RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_POS2_MUPD   Integr.FO: Poz.tř.dep.- hrom.pořiz. RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_TRTM_MUPD   Integrace FO: Open TRTM - hr.zprac. RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_CFUPDATE     Aktualizace správy cash-flow     RAFO_CFUPD_UPDATE       1000         TP  .
AFO_FOI_DER_DERIVA  Int.FO: Deriváty - odvozování    RCFADRD01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_FAZ   Int.FO: Facility - odvozování    RRMFAZ01            1000         T  .
AFO_FOI_DER_FX    Int.FO: Devizy - odvozování     RCFADRF01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_LOAN   Int.FO: Půjčky - odvozování     RCFADRL01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_MONEY  Int.FO: Peněžní trh - odvozování   RCFADRM01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_POS1   Integr.FO: Odvození poz.tř.dep.   RAFODR_POS101         1000         T  .
AFO_FOI_DER_POS2   FO-Int.:Odvoz.pozice dr.CP účtu poz. RAFODR_POS201         1000         T  .
AFO_FOI_PD      Integrace FO: Zobrazení protokolu  RAFO_FOI_PROT_DISPLAY     1000         TP  .
AFO_FOI_PP      Integrace FO: Dodatečné zpracování  RAFO_FOI_POSTPROCESS      1000         TP  .
AFO_FOI_RULE_DERIVA Deriváty: Údržba záznamů pravidel  RCFADRD02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_FAZ   Facility: Údržba záznamů pravidel  RRMFAZ02            1000         T  .
AFO_FOI_RULE_FX   Devizy: Údržba záznamů pravidel   RCFADRF02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_LOAN  Půjčky: Údržba záznamů pravidel   RCFADRL02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_MONEY  Peněžní trh: Údržba záznamů pravidel RCFADRM02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_POS1  Pol.dr.depositu: Údržba zázn.prav.  RAFODR_POS102         1000         T  .
AFO_FOI_RULE_POS2  Pozice dr.CP, účet pol.: Údr.záz.pr. RAFODR_POS202         1000         T  .
AFO_PA_LOAN_MUPD   FOI Část EA Půjčky - hromad.zprac. RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_PA   1000         TP  .
AFO_PA_TRTM_MUPD   Zpracování FO pro fin.transakce   RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_PA   1000         TP  .
AFO_UPDSAVE_DEL   Výmaz správních dat nočního běhu   RAFO_CFUPD_GLOBDEL       1000         TP  .
AFO_UPDSAVE_SHOW   Zobrazení správních dat nočního běhu RAFO_CFUPD_GLOBSHOW      1000         TP  .
AFO_WORK_SHOW    Zobrazení zás.práce finanč.objektu  RAFO_WORK_STOCK_SHOW      1000         TP  .
AFO_WP_CONV     Konverze finančních objektů     RAFO_FWTR_JBDOBJ1_CONVERT   1000         TP  .
AFWA         Založení/údržba struktur analýzy   SAPMJBRA            0100         T  .
AFWBM        Zpracování kmen.dat pro benchmark  SAPMAFWBM           0100         T  .
AFWBMPH       Přiřazení benchmark k uzlu PH    SAPMAFWBM           1000         T  .
AFWFL        AFWCH: Údržba filtru         SAPMAFWCH_FL          0110         T  .
AFWFLT        AFWCH: Údržba filtru         SAPMAFWCH_FL          0110         T  .
AFWKF_MD       Výkaznictví kmen. dat RDB      RAFWKF_MD_SHOW         1000         T  .
AFWKF_PA       Ukazatelé a metody vyhodnocení    SAPLAFWKF_MAIN         1000         T  .
AFWKF_RA       Ukazatelé a metody vyhodnocení    SAPLAFWKF_MAIN         1000         T  .
AFWO1        Sledování metody jednotl.záznamu   RAFWGO_SHOWEP1         1000         TP  .
AFWO2        Sledování metody koneč.výsledků   RAFWGO_SHOWEP2         1000         TP  .
AFWOBM        Sledování metody koneč.výsledků   RAFWGO_SHOWBM         1000         TP  .
AFWS         Údržba použití atributu       SAPMAFWCH_SEGMCHAR       0100         T  .
AFW_ACT1       Struktura analýzy: Aktivace předlohy RAFWCH_SAMPLE_STR_ACT     1000         T  .
AFW_ACT2       Strukt.analýzy: Aktiv.customizingu  RAFWCH_SAMPLE_CUS_ACT     1000         T  .
AFW_BP1       Konverze OP: Záznamy katalogu polí  RAFWCH_BP_FCAT         1000         T  .
AFW_BP2       Konverze OP: Hierarchie portfolia  RAFWCH_BPMIG_PH        1000         T  .
AFW_BP3       Konverze OP: Hierarchie atributů   RAFWCH_BPMIG_CH        1000         T  .
AFW_BP4       Konverze OP: Šifrování hodnoty HP  RAFWCH_BPMIG_PH_VALUE     1000         T  .
AFW_BP5       Konverze OP s ident.č.: BPMIG=3   RAFWCH_BPMIG_NO_VALUE_CHANGE  1000         T  .
AFW_BP6       Nastavení statusu "Ukončeno"     RAFWCH_BPMIG_FORCE_COMPLETE  1000         T  .
AFX_CUST_CHECK    Kontrola customizingu archivace   AFX_CUSTOMIZING_CHECK     1000         T  .
AFX_CUST_DEPL    Globál.řídicí cust. - distribuce   AFX_CUSTOMIZING_DEPLOY     1000         T  .
AFX_MONITOR     Monitor archivace          AFX_MONITOR          1000         T  .
AIAB         NedInv: Přiřaz.prav.rozdělení    SAPMA15B            0100         TP  .
AIAO         C AA Údržba varianty sezn.všeob. JP SAPMV76A            0100         T  .
AIAZ         Zobrazení: Přiřaz.prav.rozdělení   SAPMA15B            0100         T  .
AIBU         Přeúčtování: Ned.inv.        SAPMA12B            0100         TP  .
AIIO         C AM Údržba variant sest. nedok.inv. SAPMV76A            0100         TP  .
AISF         Míra rizika FX            RJBRSVAC            1000         TP  .
AISFSS        Anal.jedn.hodn. - míra deviz.rizika RJBRSVAC            1000         TP  .
AISPL        Výsledovka - anal.jednot.hodnot   RJBRSVAC            1000         T  .
AISS         Analýza jednotl.hodn. - senzitivita RJBRSVAC            1000         TP  .
AIST         Stornování zúčtování nedok. invest. SAPMA12B            0100         T  .
AIS_STDREP      Standard.reporting v DB-výsledků   RAIS_STDREP_RDB        1000         TP  .
AJAB         Roční závěrka            RAJABS00            0000         TP  .
AJRW         Změna fisk.roku           RAJAWE00            0000         TP  .
AKAB         Sestava dohod o nákupu        SAPMWAKA            1300         T  .
AKE1         Založení podmínky          SAPMV13A            0100         T  .
AKE10        Vnitropodnik.ceny: Zobraz.přirážek  SAPMV13A            0100         T  .
AKE2         Změna podmínky            SAPMV13A            0100         T  .
AKE3         Zobrazení podmínky          SAPMV13A            0100         T  .
AKE4         Založení podmínky s předlohou    SAPMV13A            0100         T  .
AKE5         Vnitropod.ceny PCA: Založení cen   SAPMV13A            0100         T  .
AKE6         Vnitropodnik.ceny PCA: Změna cen   SAPMV13A            0100         T  .
AKE7         Vnitropodnik.ceny PCA: Zobrazení cen SAPMV13A            0100         T  .
AKE8         Vnitropodnik.ceny: Založení přirážek SAPMV13A            0100         T  .
AKE9         Vnitropodnik.ceny: Změna přirážek  SAPMV13A            0100         T  .
AKKO         Podmínky nákupu, akce        SAPMWAKA            1300         T  .
AKVA         Sestava dohod o prodeji       SAPMWAKA            1300         T  .
AKVK         Podmínky prodeje, akce        SAPMWAKA            1300         T  .
AL15         Customize SAPOSCOL-Destination    RSHOSTLD            0101         TP  .
ALM_01        ALM: Přiřazení druhCF na znakCF   RJBACFART2KNZ         1000         T  .
ALM_ME_GETSYNC    Zobrazení statusu synchronizace   RALM_ME_GET_SYNC_STATUS    1000         T  .
ALM_ME_ORDER_STATUS Změna mobilního statusu pro zakázku RALM_ME_ORDER_STATUS      1000         T  .
ALO1         Stanovení propojení ASH/DOREX    RASHLO00            1000         T  .
ALRTCATDEF_SEL    Definice kategorie výstrah      RSALERTCATDEF         1000         T  .
ALRTDISP       Zobrazení-výstrahy          RSALERTDISP          1000         T  .
ALRTINBOX      Schránka výstrah           RSALERTINBOX          1000         T  .
ALRTMON       Výstražný monitor          RMPAALRTMONITOR        1000         T  .
ALRTPERS       Doručení personal.výstrahy      RSALERTPERSONALIZE       1000         T  .
ALRTPROC       Proces-výstrahy           RSALERTPROC          1000         T  .
ALRTSUBSCR      Abonovat kategorie výstrah      RSALERTSUBSCRIBE        1000         T  .
ALVIEWER       ArchiveLink Viewer ve webu      ARCHIVELINK_VIEWER       1000         T  .
AM04         Změny tříd IM            SAPMA01A            0100         TP  .
AM05         Blokování třídy IM          RACSTABL            1000         TP  .
AMADEUS       Amadeus: Přímo            RFTP_BYPASS          1000         T  .
AMEN         Menu pro nástroje ABAP        RSABAPME            1000         T  .
AMRP         Odeslání akt.seznamu potřeb/zásob  RMCPAMRP            1000         T  .
ANA_STRUCT_GEN    Metadata OLTP - repository      RANA_STRUCT_GEN        0100         T  .
ANA_STRUCT_GEN_ALM  Metadata OLTP - repository      RANA_STRUCT_GEN        0100         T  .
ANA_VAR       Analýza tabulek: Varianty analýzy  SAPLARCH_ANA_ADMIN       0200         T  .
ANHAL        Údržba klíče zadrž.hodnoty      RAVCLUST            1000         T  .
ANK0         Data tříd IM závislá na odpis.plánu RAVCLUST            1000         T  .
ANK1         Řídicí záznamy závis.na odpis.plánu RAVCLUST            1000         T  .
ANK2         Přiřazení závislá na odpisovém plánu RAVCLUST            1000         T  .
ANK3         Ocenění majetku závislé na odp.plánu RAVCLUST            1000         T  .
ANK4         Údaje pojiš. závislé na odp.plánu  RAVCLUST            1000         T  .
ANKA         Adresář tříd IM           RAMUST03            0000         T  .
ANKL         Generování tříd IM          AWIZ_ANKL           1000         T  .
ANNETTE       Kontrola archivační dokumentace   ARCHDOKUTEST          1000         T  .
ANSICHT       Údržba views IM           RAVCLUST            1000         TP  .
ANVEST        Údržba opatření na podporu investic RAVCLUST            1000         T  .
ANZARCH       Zobrazení obnovených struktur    SAPLSHI18_B          0100         T  .
AO21         Struktura obr. pro odp.oblasti    RAVCLUST            0000         T  .
AO33         Výběr polí pro majetkovou daň    RAVCLUST            0000         T  .
AO42         Výběr polí pro pojištění       RAVCLUST            0000         T  .
AO51         Výběr polí pro leasing        RAVCLUST            0000         T  .
AO67         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO68         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO73         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO73_INV       Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO74         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO75         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO76         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO77         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO78         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO79         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO80         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO81         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO82         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO83         Definice druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO88         Přiřazení účtu-investiční dotace   RAVCLUST            0000         T  .
AO90_OLD       Přiřaz.účtů-přírůstky        RAVCLUST            0000         T  .
AO91         Stanov.oprávnění pro skupiny polí  RACSTABL            0000         T  .
AO92         Logické skupiny polí         RACSTABL            0000         T  .
AO99_OLD       Přiřaz.účtu.-odvozené oblasti    RAVCLUST            0000         T  .
AOBK         Odpisové oblasti/pravidla krácení  RACSTABL            0000         TP  .
AOLA         Kmenová data: Tabstrip        RAVC0ALA            1000         T  .
AOLAPOST       Registr účetních transakcí      RAVC0ALA            1000         T  .
APB_CALL_IS_QUERIES Vyvolání dotazů infosady       APB_LPD_CALL_INFOSET_QUERIES  1000         T  .
APB_LPD_CALL_RW_REP Start reportů ReportWriter      APB_LPD_CALL_RW        1000         T  .
APB_LPD_CALL_TRANS  APB_LPD_CALL_TRANSACTION       APB_LPD_CALL_TRANSACTION    1000         T  .
APER_RESET      Reset periodického běhu účtování   RAPERDEL            1000         T  .
APOLLO        Apollo Bypass            RFTP_BYPASS2          1000         T  .
APPCHANGE      Vyhodnocení hodnocení        RHPE_APP_CHANGE        1000         TP  .
APPCREATE      Založení hodnocení          RHPE_APP_CREATE        1000         TP  .
APPDELETE      Výmaz hodnocení           RHPE_APP_DELETE        1000         TP  .
APPDISPLAY      Zobrazení posudku          RHPE_APP_DISPLAY        1000         TP  .
APPSEARCH      Vyhodnocení hodnocení        RHPE_APP_SEARCH        0000         TP  .
APPTAKEBACK     Přev.hodnoc.zpět do statusu aktivní RHPE_APP_TAKE_BACK       1000         TP  .
AR01         Vyvolání sestavy IM         RABEST_ALV01          1000         TP  .
AR02         Vyvolání historie IM         RAGITT_ALV01          1000         TP  .
AR03         Vyvolání sestavy odpisů       RAHAFA_ALV01          1000         TP  .
AR04         Vyvolání sestavy odpisů + úroků   RAKAFA_ALV01          1000         TP  .
AR05         Vyvolání sestavy přírůstků IM    RAZUGA_ALV01          1000         TP  .
AR06         Vyvolání sestavy vyřazení IM     RAABGA_ALV01          1000         TP  .
AR07         Vyvolání sestavy přeúčtování IM   RAUMBU_ALV01          1000         TP  .
AR08         Vyvolání sestavy porovnání odpisů  RABIKA_ALV01          1000         TP  .
AR09         Vyvol.seznamu majetku        RAVERM_ALV01          1000         TP  .
AR10         Vyvol.seznamu pojištění       RAVERS_ALV01          1000         TP  .
AR11         Investiční příspěvky         RAINZU10N           1000         TP  .
AR11N        Investiční příspěvky         RAINZU10N           1000         TP  .
AR12         Vyvolání seznamu IM         RAANLA_ALV01          1000         TP  .
AR13         Vyvol.plánování prim.nákl. odp./úrok RAKOPL02            1000         TP  .
AR14         Vyvolání sestavy manuálních odpisů  RAMAFA_ALV01          1000         TP  .
AR15         Změny kmen.záznamu          RAAEND01            1000         TP  .
AR16         Změny tříd IM            RAAEND02            1000         TP  .
AR17         Vyvol.seznamu leas.nákladů      RALEAS01            1000         TP  .
AR18         Vyvolání simul.odpisu        RASIMU02            1000         TP  .
AR19         Vyvolání dokladu o původu      RABEWG_ALV01          1000         TP  .
AR20         Porovnání vyřazení          RAUSAG_ALV01          1000         T  .
AR21         Mid-Quarter-Alert-Report       RAUSMQ10            1000         T  .
AR22         Anal.výnosu z vyřaz.         RAUSAG_ALV04          1000         T  .
AR23         Itálie: Registr IM          RAITAR01            1000         T  .
AR24         Itálie: IM u třetí strany      RAITAR02            1000         T  .
AR25         Zaúčtované odpisy          RAGAFA_ALV01          1000         TP  .
AR26         Vyvolání sest. zvl. pol.       RASOPO_ALV01          1000         TP  .
AR27         Vyvolání: Seznam invest.celků    RAKOMP_ALV01          1000         TP  .
AR28         Vyvolání historie IM         RAHIST02            1000         TP  .
AR29         Zvýš.hodnoty a nové ocenění IM    RAAUFW02            1000         T  .
AR29N        Zvýš.hodnoty a nové ocenění IM    RAAUFW02            1000         T  .
AR30         Zobrazení zásoby práce        RAWORK01            1000         TP  .
AR31         Zpracování zásoby práce       RAWORK10            1000         TP  .
AR32         Vyvolání vytvoření zásoby práce   RABEST_ALV01          1000         TP  .
AR32N        Vyvolání vytvoření zásoby práce   RABEST_ALV01          1000         TP  .
ARKO         KOBRA: Archivace           RVEXARIN            1000         T  .
ARMO         Monitor plánování: Úč.inv.majetku  RARUNMONI           1000         T  .
ARQ0         FIAA - Výkazy Ad Hoc         RAQUER01            1000         TP  .
ARRAY_CREATE     Genrování skupiny sloupců      OM_CREATE_ARRAYTYPE      1000         T  .
ART0         FI-AA - Infosystém          RATREE00            1000         TP  .
ARTE         Nahrazení artiklu v modulech layoutu RWARTREPL           1000         T  .
AS01         Založení karty IM          SAPLAIST            0105         TP  .
AS02         Změna karty IM            SAPLAIST            0100         TP  .
AS03         Zobrazení karty IM          SAPLAIST            0100         TP  .
AS04         Změny IM               SAPMA01A            0500         TP  .
AS05         Blokování karty IM          SAPLAIST            0100         TP  .
AS06         Výmaz karty IM/Ozn. k výmazu     SAPLAIST            0100         TP  .
AS08         Číselné intervaly čísel inv.majetku SAPMSNUM            0100         T  .
AS100        Převzetí starých dat pom. Excelu   SAPMALSMEX           0050         T  .
AS11         Založení podčísla IM         SAPLAIST            0110         TP  .
AS11_FMIM      Založení podčísla nedok.investice  RA_CREATE_ASSET_FM       1000         TP  .
AS21         Založení invest.celku        SAPLAIST            0106         TP  .
AS22         Změna invest.celku          SAPLAIST            0101         TP  .
AS23         Zobrazení invest.celku        SAPLAIST            0101         TP  .
AS24         Investiční celek: Založení podčísla SAPLAIST            0111         TP  .
AS25         Blokování invest.celku        SAPLAIST            0101         TP  .
AS26         Invest.celek: Označení k výmazu   SAPLAIST            0101         TP  .
AS81         Založ.starého soub.IM        SAPLAIST            0106         TP  .
AS82         Změna starého soub.IM        SAPLAIST            0101         TP  .
AS83         Zobraz.starého soub.IM        SAPLAIST            0101         TP  .
AS84         Starý soubor IM-založení podčísla  SAPLAIST            0111         TP  .
AS91         Založ.st.dat IM           SAPLAIST            0105         TP  .
AS92         Změna st.dat IM           SAPLAIST            0100         TP  .
AS93         Zobraz.st.dat IM           SAPLAIST            0100         TP  .
AS94         Založení podč.st.dat IM       SAPLAIST            0110         TP  .
ASCC         Založení mého nákl.střed. verze GUI SAPLASEL            1000         TP  .
ASCC_GUI       Založit moje nákl.středisko     SAPLASEL            1000         TP  .
ASEM         Můj IM                SAPLASEL            1000         TP  .
ASEM_GUI       Můj IM - verze GUI          SAPLASEL            1000         TP  .
ASIM         Simulace: Účtování IM        SAPLAMDP_OLD          0900         T  .
ASKB         Periodické účtování IM        RAPERB2000           1000         TP  .
ASKBN        Periodický běh zaúčt.zůstatků    RAPERB2000           1000         TP  .
AS_ADMIN       SAP AS: Administrace         SAPLAS_ADMIN          0100         T  .
AS_AFB        Archive File Browser         SAPLAS_AFB           0100         T  .
AT01         Založení starého kmen.zázn.IM    SAPLAIST            0105         TP  .
AT02         Změna starého kmen.zázn.IM      SAPLAIST            0100         TP  .
AT03         Zobrazení starého kmen.zázn.IM    SAPLAIST            0100         TP  .
AT11         Založení starého podčísla IM     SAPLAIST            0110         TP  .
AT21         Založení starého invest.celku    SAPLAIST            0106         TP  .
AT22         Změna starého invest.celku      SAPLAIST            0101         TP  .
AT23         Zobrazení starého invest.celku    SAPLAIST            0101         TP  .
AT24         Založení podčís.starého invest.celku SAPLAIST            0111         TP  .
AT81         Založení starého celku (staré)    SAPLAIST            0106         TP  .
AT82         Změna starého celku (stará)     SAPLAIST            0101         TP  .
AT83         Zobrazení starého celku (staré)   SAPLAIST            0101         TP  .
AT84         Založení podč.starého celku (staré) SAPLAIST            0111         TP  .
AT91         Založení starého IM (staré)     SAPLAIST            0105         TP  .
AT92         Změna starého IM (stará)       SAPLAIST            0100         TP  .
AT93         Zobrazení starého IM (staré)     SAPLAIST            0100         TP  .
AT94         Založení podč.starého IM (staré)   SAPLAIST            0110         TP  .
ATPS         Kontrola ATP: Odeslání customizingu SAPLATPS            0100         T  .
ATRA         Analýza běhu programu-objekty ABAP  SAPMS38T            0100         T  .
ATRANSGRP      Údržba skupiny transakcí       RAVCLUST            1000         T  .
AUFW         Údržba opatření ke zvýš.hodnoty   RAVCLUST            1000         T  .
AUN0         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN1         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN10        FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN11        FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN2         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN3         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN4         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN5         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN6         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN7         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN8         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUN9         FI-AA Analytik prostředí       RAUMFE20            1000         T  .
AUT01        Konfigurace protokolování      AUT_CUST01           0100         T  .
AUT03        Zobrazení konfigurace        AUT_CUST01           0100         T  .
AUT04        Konfiguarace protokolů dl.textů   AUT_CUST_DEL04         1000         T  .
AUT05        Výmaz dlouhých textů         AUT_DEL05           1000         T  .
AUT10        Vyhodnocení Audit Trail       AUT_REP10           0100         T  .
AUTH_ASSISTANT    Role asistenta oprávnění       SAPLS_AUTH_TOOL        0100         T  .
AUTH_DISPLAY_OBJECTS Zobrazení aktiv.objektů oprávnění  BERE_DIPLAY_ACTIVE_OBJECTS   1000         T  .
AUTH_SWITCH_OBJECTS Zapnutí/vypnutí oprávnění      BERE_GLOBAL_SWITCH_OF_OBJECTS 1000         T  .
AUVA         FI-AA Neúplné investice       RAUNVA00            0000         T  .
AW01         Asset Explorer            AW01N             0100         TP  .
AW01N        Asset Explorer            AW01N             0100         TP  .
AW01_AFAR      Asset Explorer            AW01N             0100         TP  .
AW01_OLD       Karta IM: Zobraz. hodn. polí     SAPMA03W            0100         TP  .
AXPD         Vyhodnocení vývoje sledování     RXPDANALYSIS          1000         TP  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners