WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 10,167,252 (today: 359)
( 6 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu       Číslo dynpra     Typ .

DB12         Protokoly zálohování DBA       RSDBA850          1000         TP  .
DB12OLD       Protokoly zálohování DBA       RSDBA850          1000         TP  .
DB13         Plánovací kalendář DBA        RSDBAADM          1000         TP  .
DB13C        Centrální plánovací kalendář DBA   RSDBAADM          1000         TP  .
DB13COLD       Centr.plánov.kalendář DBA      RSDBAADM          1000         TP  .
DB13OLD       Plánovací kalendář DBA        RSDBAADM          1000         TP  .
DB14         Zobrazení operačních protokolů DBA  RSDBASHX          1000         TP  .
DB14OLD       Zobrazení operačních protokolů DBA  RSDBASHX          1000         TP  .
DB15         Archivace dat: Tabulky DB      SAPLARCC          0200         T  .
DB16         Zobrazení výsledků kontroly DB    RSDBACHECK1         1000         TP  .
DB17         Konfigurace kontroly DB       RSDBACHECK2         1000         TP  .
DB20         Aktualizace statistik DB       SAPMSTRD          1100         TP  .
DB21         Konfigurace statistik DB       RSDBACBO          1000         TP  .
DB24         Administrativní databázové operace  XDB24NEW          1000         TP  .
DB26         Profil DB: Monitor a konfigurace   RSDBPROFILE         1000         TP  .
DB2BW        Nástroj analýzy BW          RSDU_ANALYZETOOL_DB2    1000         T  .
DB33         DB System check (configure, IFMX)  RSINFCK2          0100         T  .
DB34         Dbspace extension (IFMX)       RSINF_DBSPACE_EXT      0100         T  .
DB4COCKPIT      iSeries: Kokpit pro transakci CCMS  SAPLSDB4CCMS        0200         TP  .
DB4DB12       iSeries: Zálohování a obnovení    SAPLSDB4CCMS        0100         TP  .
DB4DGN        Diagnóza               SAPLSDB4CCMS        1800         TP  .
DB4LCK        Monitor blokování          SAPLSDB4CCMS        1700         TP  .
DB4PTFCHK      Kontrola PTF             SAPLSDB4CCMS        1800         TP  .
DBCO         Údržba spojení DB          RSDBCONN          1000         TP  .
DBG_ABAP_EDITOR   Debugger -" ABAP Editor       SAPMSSY30          1000         T  .
DBG_BROWSER     Debugger -" Repository Browser    SAPMSSY30          1000         T  .
DBG_MEMORY_DIFFTOOL Debugger: Vyvol.Memory Inspector   BC_MEMORY_INSPECTOR     0100         T  .
DBG_SCREEN_PAINTER  Debugger -" Screen Painter      SAPMSSY30          1000         T  .
DBG_TABLE_TO_EXCEL  Debugger ABAP: Tab.jako excel.soubor RS_DBG_TABLE_TO_EXCEL    1000         T  .
DCSWI        Přepínač prohlížeče dokumentů    CVEXT_BROWSER_SWITCH    1000         T  .
DELETE_COL_SETTINGS Výmaz konfigurace sloupců      RH_DELETE_COL_USER_SETTINGS 1000         T  .
DELETE_FACTS     Výmaz tabulky faktů         RSDRD_DELETE_FACTS     1000         T  .
DELETE_MDT_SETTINGS Výmaz MDT nastavení         RH_DELETE_MDT_USER_SETTINGS 1000         T  .
DELETE_NF_SETTINGS  Výmaz nastavení pro framework    RH_DELETE_NF_USER_SETTINGS 1000         T  .
DELETE_OM_SETTINGS  Výmaz nastavení manažeru objektů   RH_DELETE_OM_USER_SETTINGS 1000         T  .
DEMO_OO_METHOD    OO-TA pro lokální instanční metody  DEMO_OO_TRANSACTION     0000         O  .
DEMO_REPORT_TRANSACT Transakce reportu s výb.obraz.500  DEMO_CALL_SELECTION_SCREEN 0500         T  .
DEMO_SCREEN_FLOW   Demo pro sekvence dynper       SAPMDEMO_SCREEN_FLOW    0100         T  .
DEMO_SELSCREEN_DYNP Výběrová obrazovka jako první dynpro SAPMSSLS          0500         T  .
DEMO_TCD       DEMO záznamu TCD           CUSTCREATE_TCD       0100         T  .
DEMO_TRANSACTION   Demo-transakce            SAPMDEMO_TRANSACTION    0100         T  .
DEVBOOK       Správa projektu           SAPLPROJECT_ADMINISTRATION 1000         T  .
DEVICE_CONFIG    Konfigurace zařízení         MEREPMI_DEVICE_MANAGEMENT  0100         T  .
DEXP         Upomínání              SAPLEXPD          5000         TP  .
DGA1         NZ: Aktivace kontrol nebezp.zboží  SAPTDGA1          2000         T  .
DGCI         NZ: Vyhledání data          SAPDGTXT          5000         T  .
DGD3         Seznam k zaškrtn.pro materiály T/S  SAPLDG62          3000         T  .
DGE4         První databáze pomocí DGP1      DGPDATP1          1000         T  .
DGE5         NZ: Naplnění ze správy specifikací  DGPDATCO          1000         T  .
DGE6         NZ Simulace naplnění ze správy spec. DGPDATCO          1000         T  .
DGP0         Základní data: Životní prostředí   MENUDGP0          1000         B  .
DGP1         Založení km.záznamu nebezp.zboží   SAPLDG01          1020         T  .
DGP10        Generování vybraných množin frází  DGGENAWM          1000         T  .
DGP2         Změna km.souboru nebezp.zboží    SAPLDG01          1010         T  .
DGP3         Zobrazení km.souboru nebezpeč.zboží SAPLDG01          1010         T  .
DGP5         Report pro odeslání nebezpeč. zboží DGPPUSHREP         1000         T  .
DGP5S        Report pro simulaci odeslání     DGPPUSHREP         1000         T  .
DGP7         Zobrazení protokolů importu     DGPSHPR           1000         T  .
DGP8         Výmaz protokolů importu       DGPDEPR           1000         T  .
DGP9         Aktivace katalogu frází       DGPPHRACT          1000         T  .
DGPREL        Uvolnění atriklu - nebezpečné zboží SAPLDGREL_DL01       1000         T  .
DGR1         Zobrazení kmen.dat nebezp.zboží   DGPSHDG           1000         T  .
DGR2         Nebezp.zboží: Změnový doklad     DGPCHDO           1000         T  .
DGR3         Zobrazení dat balení nebezp.zboží  DGPSHPK           1000         T  .
DGR4         Zobrazení dat balení nebezp.zboží  DGPSHPKNEW         1000         T  .
DGSD         Zobrazení protokolů výkazů      RC1SDAPL          1000         T  .
DGTD         NZ: Údržba textů závislých na mater. SAPLDG81          1000         T  .
DGTU         NZ: Údržba textů nezávisl.na mater. SAPLDG81          1000         T  .
DGU0         NZ: Konverze customizačních tabulek DGPCN000          1000         T  .
DGU1         NZ: Konverze tabulek předpisu o NZ  DGPCN063          1000         T  .
DGU2         NZ: Konverze textů/identifikátorů  DGCONVERT          1000         T  .
DGU3         NZ: Konverze označení NZ       DGPCN_PROPSHIPNAME     1000         T  .
DGUC         NZ: Test ref.integrity, předpis   DGPCNCMD          1000         T  .
DGUD         NZ: Test ref.integrity, tabulky C  DGPCNCMD          1000         T  .
DGUM         NZ: Konverze pole LWDG - kmen.data  DGPCNMMD          1000         T  .
DICTIONARY      Údržba terminologie a glosáře    MENUDICTIONARY       1000         B  .
DIS01        Hromadné zpracování - distribuce   RDISALL           1000         TP  .
DIS05        Rozvržení nákladů: Přehled      RDISDISPL          1000         T  .
DIWPS_REVNR     Údržba č.intervalu: WPS_REV     SAPMSNUM          0100         T  .
DIWPS_REVNRS     Údržba č.intervalu: WPS_REV     SAPMSNUM          0100         T  .
DL10         Download               SAPMV689          0110         T  .
DL11         Založení profilu download      SAPMV689          0110         T  .
DL12         Změna profilu download podmínek   SAPMV689          0110         T  .
DL13         Zobr.profilu pro download podmínek  SAPMV689          0110         T  .
DLC2         Porovnání potvrzení o dodávce    RDLCN_COMPARE        1000         T  .
DLCN         Porovnání potvrzení dodávek     RDLCN001          1000         T  .
DMC         Spuštění rozhraní DMC        DMCGUI0           1000         T  .
DMCAPP        Údržba aplikací v nástroji DMC    DMCGUI2           1000         T  .
DMCGUI        DMC_L_GUI              DMC_L_GUI          0100         T  .
DMCISB        Údržba direct input 2        DMCGUI3           1000         T  .
DMCRULE       Údržba globálních pravidel přenosu  DMCGUI1           1000         T  .
DMCWB        Workbench pro vývoj DMC       DMC_WORKBENCH        1000         T  .
DMEE         DMEE: Strom form.- nástr.údržby   SAPMDMEE          0200         T  .
DMEE1        DMEE: Form.strom - nástr.údržby   SAPMDMEE_ABA        0200         T  .
DMEE1_DEBUG     DMEE: Form.strom, expertní režim   SAPMDMEE_ABA        0200         T  .
DMEE_DEBUG      DMEE: Strom formátů, expertní režim SAPMDMEE          0200         T  .
DMS_FOLDER1     Hledání oblíbených          SAPLCV225          0100         T  .
DMWB         Workbench modelování dokumentu    DMWB_START         1000         TP  .
DNOTIF        Bázové hlášení            SAPLDNO_UI         1000         T  .
DNOTIFREP      Reporting - zákl.hlášení       RNOTIFREP          1000         TP  .
DNOTIFWL       Zásoba práce, bázová hlášení     RNOTIFWL          1000         TP  .
DNOTIFWL_EWT     Zásoba práce, bázová hlášení     RNOTIFWL_EWT        1000         T  .
DNOTIF_EWT      Bázové hlášení            SAPLDNO_UI         1000         T  .
DNOTIF_FCT      Bázové hlášení            SAPLDNO_UI         1100         T  .
DNOTIF_FCT_EWT    Bázové hlášení            SAPLDNO_UI         1100         T  .
DNO_NOTIF      Údržba čís.intervalu: DNO_NOTIF   SAPMSNUM          0100         T  .
DNO_UPDATE      Manuální vyrovnání          RNOTIFUPDATE01       1000         T  .
DOKU_BARC      Uživatelský návod - grafika pr.diag. GR_BARC_DOKU_SHOW      1000         T  .
DOKU_CNET_CLUST   Uživatelský návod - clustereditor  GR_CNET_CLUST_DOKU_SHOW   1000         T  .
DOKU_CNET_HIER    Uživatelský návod - grafika hier.  GR_CNET_HIER_DOKU_SHOW   1000         T  .
DOKU_CNET_NETZ    Uživatelský návod - gr.síť.diagramů GR_CNET_NETZ_DOKU_SHOW   1000         T  .
DP101        Reset termínu plánu fakturace    DPBPRESETFKSAF       1000         TP  .
DP60         Změna motivu výpočtu v jedn.položce RDPBEMOT10         1000         TP  .
DP70         Konverze jednotlivých zakázek    RDPFLOW00          1000         TP  .
DP80         SM: Nabídka vztažená k nákladům   SAPLVPK_GUI_INTRO      0200         TP  .
DP81         PS: Kalkulace prodejní ceny     SAPLVPK_GUI_INTRO      0100         TP  .
DP82         PS: Kalkulace prodej.ceny - projekt SAPLVPK_GUI_INTRO      0500         TP  .
DP90         SM: Faktura vztažená k nákladům   SAPLVPK_GUI_INTRO      0300         TP  .
DP91         SD: Faktura vztažená k nákladům   SAPLVPK_GUI_INTRO      0400         TP  .
DP93         Nákladová faktura mezi účet.okruhy  RDPICB           1000         TP  .
DP95         Hromadné zprac.faktury vztaž.k nákl. RVPKMASS          1000         TP  .
DP96         Náklady na hrom.zprac.fkt. - odbyt  RVPKMASS96         1000         TP  .
DP97         Náklady na hrom.zprac.fkt. - servis RVPKMASS97         1000         TP  .
DP98         Náklady na požadavek fakturace    RDPDMRFLOW         1000         TP  .
DP99A        Report.toku dokl., fakt.vzt.k nákl. RDPFLOWREPA         1000         TP  .
DP99B        Tok dokl.k fakt.vzt.k nákl. - odbyt RDPFLOWREPB         1000         TP  .
DP99C        Tok dokl.k fakt.vzt.k nákl. - servis RDPFLOWREPC         1000         TP  .
DPRL         Změna materiálu po výmazu profilu  SAPMM03M          0060         T  .
DPRV         Změna materiálu po změně profilu   SAPMM03M          0060         T  .
DRAW_RES       Zobrazení rezerv.polí        CDESK_SHOWRES4       0100         T  .
DRB_SHOW_CALL_DUMMY Vyvolání DRB k údržbě layoutu    DRB_SHOW_CALL_DUMMY     1000         T  .
DRC1         Založ.podmínk.tabulky:Odvoz.příjemce SAPMV12A          0100         T  .
DRC2         Založ.podmínk.tabulky:Odvoz.příjemce SAPMV12A          0100         T  .
DRC3         Založ.podmínk.tabulky:Odvoz.příjemce SAPMV12A          0100         T  .
DRE         Vyhodnocení podle dodávek      RDREMAIN          1000         T  .
DRP0         Grafika sítě             RDRPNET1          1000         T  .
DRP4         Grafika sítě / view kvót       RDRPNET1          1000         T  .
DRPA         Definice plánovacího běhu DRP    SAPMMDRP          0200         T  .
DRPB         Rozvinutí: Zpracování na pozadí   RDRPDEPB          1000         T  .
DRPM         Rozvinutí pro materiál        RDRPDEPM          1000         T  .
DRPO         Rozvinutí pro materiál        RDRPDEPO          1000         T  .
DRPS         Výpočet pojistné zásoby       SAPMMDRP          0100         T  .
DRPW         Rozvinutí pro závod         RDRPDEPW          1000         T  .
DSA         Service Session Workbench      RDSVAS_SESSADMIN      1000         TP  .
DSADEV_OLD      Service Development Workbench    RDSVAS_CHECKMAIN      1000         TP  .
DSAL         Protokoly pro digitální podpis    DS_LOG_DISPLAY       1000         T  .
DSA_ITS       DSVAS: ITS Počáteční transakce    RDSVAS_ITS_START      0100         TP  .
DSA_SESSION_OPEN   Zahájení relace Service Assistant  RDSVAS_SESSION_START    1000         TP  .
DSC1         Založ.podmínk.tab.: Odvození odesil. SAPMV12A          0100         T  .
DSC2         Založ.podmínk.tab.: Odvození odesil. SAPMV12A          0100         T  .
DSC3         Založ.podmínk.tab.: Odvození odesil. SAPMV12A          0100         T  .
DUMMY_MASS_EINE   Dummy-transakce pro provedení mailu MASS_EINE_SITE       0600         T  .
DUMMY_MASS_EKKO   Dummy-transakce pro provedení mailu MASS_EKKO          0600         T  .
DUMMY_MASS_MARC   Dummy-transakce pro provedení mailu MASS_MARC_SITE       0600         T  .
DUMMY_MASS_VENDOR  Zavedení globálních dat programu   MASS_VENDOR_SITE      0600         T  .
DVCO         Podmínkové záznamy via kusovníky   SAPMV13R          0150         T  .
DVDC         Výmaz rozšířeného CHUW        RVBDRVDC          1000         T  .
DVDL         Výmaz protokolu odvozování      RVBDRVDL          1000         T  .
DVMAN        Provedení manuálního odvození    RVBBTREE          1000         T  .
DVMO         Monitor               RVBDRVMO          1000         T  .
DVR1         Založení odvození záznamu příjemce  SAPMV13R          0100         T  .
DVR2         Změna odvození záznamu příjemce   SAPMV13R          0100         T  .
DVR3         Zobrazení odvození záznamu příjemce SAPMV13R          0100         T  .
DVS1         Založení odvození zázn.odesílatele  SAPMV13R          0100         T  .
DVS2         Změna odvození záznamu odesílatele  SAPMV13R          0100         T  .
DVS3         Zobrazení odvození zázn.odesilatele SAPMV13R          0100         T  .
DVSA         Celkové uvolnění           RVBDRVSA          1000         T  .
DVSP         Nastavení odvození          SAPMOMBE          0600         T  .
DWDM         Development Workbench Demos     SAPMSDM1          1000         T  .
DXCF         DARTX katalog polí          RTXXCATF          1000         T  .
DXCS         DARTX katalog segmentů        RTXXCATS          1000         T  .
DXEV         DARTX správa extraktu        RTXXLOG2          1000         T  .
DXVW         DARTX datové view - správa      RTXXVWLOG          1000         T  .
DXX01        DARTX Údržba skupin oprávnění    RTXXSM3X          1000         T  .
DXX02        DARTX Údržba segmentů        RTXXSM3X          1000         T  .
DXX03        DARTX Údržba řízení segmentů SAP   RTXXSM3X          1000         T  .
DXX04        DARTX Údržba znaků kmenových dat   RTXXSM3X          1000         T  .
DXX05        DARTX Údržba aplikací        RTXXSM3X          1000         T  .
DXX06        DARTX Údržba referenčních tabulek  RTXXSM3X          1000         T  .
DXX07        DARTX Přiřazení dat.sad/segmentů   RTXXSM3X          1000         T  .
DXX08        DARTX Údržba datových sad      RTXXSM3X          1000         T  .
DXX09        DARTX Údržba globálních nastavení  RTXXSM3X          1000         T  .
DXX10        DARTX Údržba relací segmentů     RTXXSM3X          1000         T  .
DXX11        DARTX Údržba zobr.param.segmentů   RTXXSM3X          1000         T  .
DXX12        DARTX Údržba skupin adresářů     RTXXSM3X          1000         T  .
DXX13        DARTX Údržba řízení zákaznic.segmen. RTXXSM3X          1000         T  .
DXX14        DARTX Údržba refer.měna/množství   RTXXSM3X          1000         T  .
DXXV         DARTX Definování views extrakce dat SAPMTXXV          0100         T  .
DXXVW        Provedení datového view       RTXXVW00          1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners