WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 455,486 (today: 345)
( 17 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu        Číslo dynpra     Typ .

J1A3         GH Přecenění výdeje mater.      J_1AMGIP           0000         T  .
J1A5         GH Hlášení sklad.zásob (Arg.)    J_1AMLBS           0000         T  .
J1A7         Ocenění prům.nákladů         J_1AMGMC           1000         T  .
J1AH         Založení nákladních listů      SAPLJ1AO           0200         T  .
J1AI         Zvýšení hodnoty IM (inflace)     J_1AA001           1000         T  .
J1AJ         Tisk nákladního listu        SAPLJ1AO           0220         T  .
J1AX         Program pro stanovení tržní ceny   J_1ARCVM           0000         T  .
J1AZ         Program pro úpravu indexu GH     J_1AMCIP           0000         T  .
J1BBST        Přeúčtování aktiv - půjčky Brazílie RFID_BR_TRBAL         1000         T  .
J1BICLTAX      Půjčka nad rámec úč.okruhu- výp.daně RFIDCFM_BR_ICL_TAX      1000         T  .
J1BTRMFME      Výpoč.daně na konci měsíce pro fondy RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME    1000         T  .
J1BTRMFSAL      Výpočet daně při prodeji fondu    RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_SALES   1000         T  .
J1BTRMFTS      Založení prodeje pro fondy      RFIDCFM_BR_TAXSALES      1000         T  .
J1BTRMSTAX      Swap- výpočet daně          RFIDCFM_BR_SWAP_TAX      1000         T  .
J1B_LB07       Předloha 7              J_1BLB07           1000         T  .
J1B_LFB7       IN68                 J_1BLFB7           1000         T  .
J1B_LFDI       DIRF                 J_1BLFDI           1000         T  .
J3G$         Pořízení dokladu výkonového zařízení SAPMJ3GI           0101         TP  .
J3G(         Založení dat daně/pojištění     SAPMJ3GP           0100         TP  .
J3G)         Změna dat daně/pojištění       SAPMJ3GP           0100         TP  .
J3G.         Volání transakce pro joint venture  SAPMJ3GO           0010         T  .
J3G/         Zobrazení dat daně/pojištění     SAPMJ3GP           0100         TP  .
J3G1         Založení majitele/správce      SAPMJ3GE           0100         TP  .
J3G2         Změna majitele/správce        SAPMJ3GE           0100         TP  .
J3G3         Zobrazení majitele/správce      SAPMJ3GE           0100         TP  .
J3G=         Analýza stanovení objektu CO     J_3GCOAN           1000         TP  .
J3G?         Vyvolání funkce ETM         SAPMJ3G?           0010         T  .
J3GH         Exped.doklady - založení       SAPMJ3GF           0101         TP  .
J3GI         Ecxpediční doklady - změna      SAPMJ3GF           0102         TP  .
J3GJ         Expediční doklady - zobrazení    SAPMJ3GF           0102         TP  .
J3GK         Expedič.doklady - změna konce nasaz. SAPMJ3GF           0102         TP  .
J3GK01        Založení katalogového záznamu    SAPMJ3GX           0100         TP  .
J3GK02        Změna katalogového záznamu      SAPMJ3GX           0100         TP  .
J3GK03        Zobrazení katalogového záznamu    SAPMJ3GX           0100         TP  .
J3GLIAL       Seznam atributů katalogu       /SAPCEM/SL          1000         T  .
J3GN         Dodat.běh, vstup prodejních zakázek J_3GINNA           1000         TP  .
J3GPAKET1      Založení paketu           SAPLJ3GPAKET         0100         TP  .
J3GPAKET10      Seznam paketů            J_3GPAKET1          1000         T  .
J3GPAKET15      Správa vybavení v paketech      J_3GPAKET2          1000         T  .
J3GPAKET16      Správa materiálu v paketech     J_3GPAKET3          1000         T  .
J3GPAKET2      Změna paketu             SAPLJ3GPAKET         0100         TP  .
J3GPAKET3      Zobrazení paketu           SAPLJ3GPAKET         0100         TP  .
J3GSL01       Založení katalogového kusovníku   SAPMJ3GW           0100         TP  .
J3GSL02       Změna katalogového kusovníku     SAPMJ3GW           0100         TP  .
J3GSL03       Zobrazení katalogového kusovníku   SAPMJ3GW           0100         TP  .
J3GU         Seznam zásob vybavení        J_3GBES1           1000         T  .
J3GW         Seznam zásob, materiál        J_3GBES1           1000         T  .
J3GWKAT       Zobrazení katalogových záznamů    J_3GWKAT           1000         T  .
J3GZ         Založení zakáz.SD,rozděl.jobu(INPUT) J_3GINVC           1000         TP  .
J3G`         Historický přehled zásob       J_3GBEST           1000         T  .
J3GPořízení dokladu výkonového zařízení         SAPMJ3GI           0101         TP  .
J3G|         Seznam dat pojištění         J_3GVEDA           1000         TP  .
J3G}         Zobrazení dokladu výkonového zaříz. SAPMJ3GI           0102         TP  .
J4G1         Kontrola dat zúčtování příjemce   J_3GEMPR           1000         TP  .
J4G2         Staveb.logistika - kmenová data   MENUJ4G2           1000         B  .
J4GA         ETM: Založení tab.podmínek-CENÍK   SAPMV12A           0100         T  .
J4GB         ETM: Změna tabulky podmínek-CENÍK  SAPMV12A           0100         T  .
J4GC         ETM: Zobrazení tab.podmínek-CENÍK  SAPMV12A           0100         T  .
J4GD         ETM: Založení podmínk.záznamu-CENÍK SAPMJ3GJ           0100         T  .
J4GE         ETM: Změna podmínk.záznamu-CENÍK   SAPMJ3GJ           0100         T  .
J4GF         ETM: Zobrazení podmínk.zázn.-CENÍK  SAPMJ3GJ           0100         T  .
J4GG         Uvolnění kalendáře: Uvolněné záznamy J_3GKALK           1000         TP  .
J4GH         Pořízení kalendáře zúčtování     J_3GKALS           1000         TP  .
J4GI         Uvolnění kalendáře zúčtování     J_3GKALS           1000         TP  .
J4GJ         Pořízení kalendáře výkonového zaříz. J_3GKALS           1000         TP  .
J4GK         Vyplnění dokladů VZ         J_3GLKAL           1000         TP  .
J4GL         Aktuální zásoby vybavení       J_3GBES1           1000         T  .
J4GM         Aktuální zásoby materiálu      J_3GBES1           1000         T  .
J4GN         Aktualizace dokladů VZ        J_3GLGBB           1000         TP  .
J4GO         Zásoba místa použití         J_3GBAUB           1000         T  .
J4GON        Zásoba místa použití (ALV)      J_3GBAUB_N          1000         T  .
J4GP         Pořízení kalendáře zúčtování     J_3GKALL           1000         TP  .
J4GQ         Seznam dokl.výk.zař.         J_3GLGBL           1000         TP  .
J4GT         ETM: Zobrazení podmínk.zázn.-CENÍK  SAPMJ3GJ           0100         T  .
J4GV         Seznamy archivu           J_3GARCS           1000         TP  .
J4GW         Pohyby mezi stanovišti        J_3GBBEW           1000         T  .
J4GWN        Seznam pohybů mezi místy použití   J_3GBBEW_N          1000         T  .
J4GX         Vyhodnocení hodin výkon.zařízení   J_3GLGBN           1000         T  .
J4GY         Zobrazení dokladu výkonového zaříz. J_3GLGBA           1000         TP  .
J4GZ         Logistika konstrukce         MENUJ4GZ           1000         B  .
J6G0         Sjednocení bankovních ú#t#      J_6GNKUC           0000         T  .
J6G1         Ändern Hausbanken/Bankkonten     J_6GSBU            0100         TP  .
J6G2         Vytvá#ení platebních p#íkaz#     J_6GKTUZ           0000         T  .
J6G3         Kompletní zpracování bank.výpisů   J_6GKA10           0000         T  .
J6G4         Mazanie zaznamu bankoveho vypisu   J_6GKA96           0000         T  .
J6G5         Předzpracování bankovních výpisů   J_6GEB00           0000         T  .
J6G6         Spracovanie bankovych vypisov    J_6GKA00           0000         T  .
JB02         IS-B: Bank.kalkulace jednotl.trans. MENUJB02           1000         B  .
JB04         IS-B: Banka-Risk management     MENUJB04           1000         B  .
JB06         IS-B: Menu nastavení Banka-RM    MENUJB06           1000         B  .
JB08         IS-B: Menu nastavení Banka-JednTrans MENUJB08           1000         B  .
JB0B         IS-B: Údržba finanč.podmínek     MENUJB0B           1000         B  .
JB0J         IS-B: Treasury-Kmenová data     MENUJB0J           1000         B  .
JB0K         IS-B: Vyvolání kalkulace       RJBTKALO           0000         TP  .
JB0K_VT_OLD     IS-B: Vyvolání kalkulace VT (st.)  RJBTKALO           1000         TP  .
JB0O         IS-B: Kopírování účetního okruhu   SAPMJBDK           0200         TP  .
JB0P         IS-B: Zobrazení a výmaz protokolů  RJBTPRAZ_APL         1000         T  .
JB0R         IS-B: Zpětné valutování       RJBTKALR           0000         TP  .
JB0R_VT_OLD     IS-B: Zpětné valutov. VT(st.)    RJBTKALR           1000         TP  .
JB12         Řízení limitu            MENUJB12           1000         B  .
JB16         IS-B: Seznam pravidel kalkulace   RJBTKRLT           1000         TP  .
JB18         IS-B: Zobraz.pov/nepov.řízení, Prod. RJBTKMP            1000         TP  .
JB19         Asset-Liability Management      MENUJB19           1000         B  .
JB1K         IS-B: Kalkulace k aktualizaci    RJBTKALK00          1000         TP  .
JB22         IS-B: Kalkul.pozic zákl.depozit   RJBTKALB           1000         TP  .
JB2X         IS-B: Cenný papír          MENUJB2X           1000         B  .
JB3M         Seznam akt.podpůrných názvů pole   RTRFIENM           1000         T  .
JB3P         Údržba skupiny variant        RKDBATV3           1000         T  .
JB3Q         Údržba variant            RKDBAT02           1000         T  .
JB3R         Naplánování skupiny variant     RKDBATV4           1000         T  .
JB3S         Definování skupiny variant      RKDBATV5           1000         T  .
JB41         IS-B: Založení podmínky SD      SAPMV13A           0100         TP  .
JB42         IS-B: Změna podmínky SD       SAPMV13A           0100         TP  .
JB43         IS-B: Zobrazení podmínky SD     SAPMV13A           0100         TP  .
JB49         IS-B: Založení tabulky podmínek SD  SAPMV12A           0100         TP  .
JB4A         IS-B: Změna tabulky podmínek SD   SAPMV12A           0100         TP  .
JB4B         IS-B: Zobrazení tabulky podmínek SD SAPMV12A           0100         TP  .
JB4C         IS-B: Založení podmínky SD s předl. SAPMV13A           0100         TP  .
JB4L         IS-B: Založení seznamu podmínek   SAPMV14A           0100         TP  .
JB4N         IS-B: Změna seznamu podmínek     SAPMV14A           0150         TP  .
JB4O         IS-B: Zobrazení seznamu podmínek   SAPMV14A           0150         TP  .
JB4Q         IS-B: Vytvoření seznamu podmínek   SAPMV14A           0150         TP  .
JB4X         Peněžní trh             MENUJB4X           1000         B  .
JB5X         IS-B: Devizy             MENUJB5X           1000         B  .
JB68         Interpolace výnosových křivek    RJBINTZK           1000         TP  .
JB69         Údržba úrokových sazeb k výn.křivkám SAPMJBDZ           0100         TP  .
JB69T        Údržba čas.úrok.sazeb k úrok.křivkám SAPMJBDZ           1100         TP  .
JB6X         IS-B: Deriváty            MENUJB6X           1000         B  .
JB81         IS-B: Údržba účtu          SAPMJBD1           0100         TP  .
JBAI         Zavedení uloženého souboru      RJBRSTDB           0000         TP  .
JBAN         Aktualizace katalogu polí      RJBRCUS1           1000         TP  .
JBAP         Založení/údržba struktur analýzy   SAPMJBRA           0100         T  .
JBAS         Uložení souboru           RJBRSTDS           0000         TP  .
JBAT         Výběr výkazu             SAPMKKB5           0100         T  .
JBAX         Výmaz uloženého souboru       RJBRSTDD           0000         TP  .
JBB0         IS-B: Údržba pozice         SAPMJBD6           3010         TP  .
JBB1         IS-B: Změna pozice          SAPMJBD6           3000         TP  .
JBB2         IS-B: Zobrazení pozice        SAPMJBD6           3000         TP  .
JBB3         IS-B: Zpracování hodnot pozice    SAPMJBD6           4000         TP  .
JBB4         IS-B: Zobrazení hodnot pozice    SAPMJBD6           4000         TP  .
JBB5         Zpracování atributů         RKCMKCGD           1000         T  .
JBB6         Zpracování hodn.polí         RKCMKCGD           1000         T  .
JBBA         IS-B: Struktura pozice - cen.papíry RJBAUFWP           0000         TP  .
JBBB         IS-B: Generování pozice burz.deriv. RJBAUFBD           0000         TP  .
JBBD         IS-B: Generování pozice deviz    RJBAUFDE           0000         TP  .
JBBE         Nastavení ocenění          MENUJBBE           1000         B  .
JBBEW        IS-B: Údržba změn pozice       SAPMJBDBEW          0100         T  .
JBBG         Skupiny pozic            MENUJBBG           1000         B  .
JBBM         Pozice                MENUJBBM           1000         B  .
JBBPU        Reorg.katalogu polí pro konverzi OP RJBDREOFCBPUM         1000         T  .
JBCAPAACT      BCA:Integ. FO analýzy ziskovosti   RJBCAPAACT          1000         T  .
JBCF         IS-B: Údržba druhu podmínky     SAPL0K01           0120         T  .
JBCFTRANSAKTION   Transakce údržby operace ZSTR    SAPMJBCFTRANSACTION      0100         TP  .
JBDAC_DEL      Výmaz kmenových dat k účtům     RJBDAC_DEL          1000         T  .
JBDCD        Výmaz ukazatele změn         JBD_CHGPTR_DELETE       1000         T  .
JBDCR        Relevance změny           JBD_CHGRELCUST        1000         T  .
JBDDRBCA1      BCA: Údržba strategoe odvozování   RJBDDRBCA1          1000         T  .
JBDDRBCA2      BCA: Údržba záznamů pravidla     RJBDDRBCA2          1000         T  .
JBDDRDERIV1     Deriváty: Údržba strategie odvoz.  RJBDDRDERIV1         1000         T  .
JBDDRDERIV2     Deriváty: Údržba záznamů pravidel  RJBDDRDERIV2         1000         T  .
JBDDRFGDT1      Všeob.transakce: Údrž.strat. odvoz. RJBDDRFGDT1          1000         T  .
JBDDRFGDT2      Všeob. transakce: Údržba zázn. prav. RJBDDRFGDT2          1000         T  .
JBDDRFX1       Devizy: Údržba strategie odvozování RJBDDRFX1           1000         T  .
JBDDRFX2       Devizy: Údržba záznamů pravidel   RJBDDRFX2           1000         T  .
JBDDRLOAN1      Půjčka: Údržba strategie odvozování RJBDDRLOAN1          1000         T  .
JBDDRLOAN2      Půjčky: Údržba záznamů pravidel   RJBDDRLOAN2          1000         T  .
JBDDRMM1       Peněžní trh: Údržba strategie odvoz. RJBDDRMONEY1         1000         T  .
JBDDRMM2       Peněžní trh: Údržba záznamů pravidel RJBDDRMONEY2         1000         T  .
JBDDRORD1      Příkaz: Strategie odvozování     RJBDDRORDER1         1000         T  .
JBDDRORD2      Příkaz: Údržba záznamů pravidla   RJBDDRORDER2         1000         T  .
JBDDRSTX1      Pozice: Údržba strategie odvozování RJBDDRSTOCK1         1000         T  .
JBDDRSTX2      Pozice: Údržba záznamů pravidla   RJBDDRSTOCK2         1000         T  .
JBDDRVT1       Variabil.transakce: Strateg.odvoz.  RJBDDRVT1           1000         T  .
JBDDRVT2       Variabil.transakce: Údrž.zázn.prav. RJBDDRVT2           1000         T  .
JBDEA        Nastavení exportu          JBD_EXPACTCUST        1000         T  .
JBDEM        Přehled ukazatelů změn        JBD_CHGPTR_MONITOR      1000         T  .
JBDER        Relev.pro exp.            JBD_EXPRELCUST        1000         T  .
JBDEX        Spuštění exportu           JBD_EXPORT          1000         T  .
JBDFOAC_DEL     Výmaz finančních objektů k účtům   RJBDFOAC_DEL         1000         T  .
JBDFOLN_DEL     Výmaz finančních objektů půjček   RJBDFOLN_DEL         1000         T  .
JBDFOSV_DEL     Výmaz FO ke službám         RJBDFOSV_DEL         1000         T  .
JBDFOVT_DEL     Výmaz finančních objektů VT     RJBDFOVT_DEL         1000         T  .
JBDFTP        Aktualizace FTP ve faktuře PC    RJBDFUTRAPRIC         1000         T  .
JBDIL02       Inic.zavedení: Dat.druhu cen.papíru JBD_CPIL_FP          1000         T  .
JBDIL03       Inic.zavedení: Zakázka CP      JBD_CPIL_SETR         1000         T  .
JBDIL04       Iniciál.zavedení: Burzovní obchody  JBD_CPIL_DETR         1000         T  .
JBDIL05       Inic.zavedení: Půjčky        JBD_CPIL_LOAN         1000         T  .
JBDIL07       Iniciál.zavedení: Devizové obchody  JBD_CPIL_FX          1000         T  .
JBDIL08       Iniciál.zavedení: Obchodní partner  JBD_CPIL_BP          1000         T  .
JBDIL09DETR     Iniciál.zavedení: Pozice deriv.burzy JBD_CPIL_POS_DETR       1000         T  .
JBDIL09FX      Iniciál.zavedení: Pozice deviz    JBD_CPIL_POS_FX        1000         T  .
JBDIL09SETR     Inic.zavedení: Pozice zakázky CP   JBD_CPIL_POS_SETR       1000         T  .
JBDIL11       Iniciál.zavedení: Změna pozice    JBD_CPIL_POS_VC        1000         T  .
JBDIL12       Inic.zavedení: Termínový vklad    JBD_CPIL_FTD         1000         T  .
JBDIL13       Inic.zavedení: Obchodní cenný papír JBD_CPIL_CP          1000         T  .
JBDIL14       Iniciál.zavedení: FRA        JBD_CPIL_FRA         1000         T  .
JBDIL15       Inic.zavedení: SWAP         JBD_CPIL_SWAP         1000         T  .
JBDIL16       Inic.zavedení: Variabilní obchod   JBD_CPIL_VATR         1000         T  .
JBDIL18       Inic.zavedení: Generické transakce  JBD_CPIL_GETR         1000         T  .
JBDIL19       Iniciál.zavedení: Facility      JBD_CPIL_FCTY         1000         T  .
JBDIL20       Iniciál.zavedení: Záruky       JBD_CPIL_COLL         1000         T  .
JBDIL21       Inic.zavedení: Kurzy cenných papírů JBD_CPIL_MD_SE        1000         T  .
JBDIL22       Iniciál.zavedení: Kurzy FX      JBD_CPIL_MD_FX        1000         T  .
JBDIL23       Iniciál.zavedení: Úrokové sazby   JBD_CPIL_MD_IR        1000         T  .
JBDIL24       Iniciál.zavedení: Indexy       JBD_CPIL_MD_IX        1000         T  .
JBDIL25       Inic.zavedení: Limitní částky    JBD_CPIL_LIMIT        1000         T  .
JBDIL30       Iniciál.zavedení: Vztah OP      JBD_CPIL_REL         1000         T  .
JBDIL31       Iniciál.zavedení: Volatilita cen.pap JBD_CPIL_MD_VOSE       1000         T  .
JBDIL32       Iniciál.zavedení: Volatilita indexu JBD_CPIL_MD_VOIX       1000         T  .
JBDIL33       Iniciál.zavedení: Volatilita měny  JBD_CPIL_MD_VOFX       1000         T  .
JBDIL34       Iniciál.zavedení: Volatilita úroků  JBD_CPIL_MD_VOIR       1000         T  .
JBDLN_DEL      Výmaz kmenových dat půjček      RJBDLN_DEL          1000         T  .
JBDM         IS-B: Půjčky             MENUJBDM           1000         B  .
JBDO         Finanční objekt           SAPMJBDO           0100         TP  .
JBDO_VT_OLD     Starý vstup do FO pro VO (staré)   SAPMJBDO           0100         TP  .
JBDRDARL       IS-B Bankovní produkt z půjčky    RKEDRCALLJBDRDARL       1000         TP  .
JBDRVATR       IS-B Bank.produkt z var.transakce  RKEDRCALLJBDRVATR       1000         TP  .
JBDSV_DEL      Výmaz služeb             RJBDSV_DEL          1000         T  .
JBDVT_DEL      Výmaz kmenových dat VT        RJBDVT_DEL          1000         T  .
JBD_AFX_CUST_DEPLOY Převzetí globálního řízení      AFX_CUSTOMIZING_DEPLOY    1000         T  .
JBD_DEL_PROT     Zobrazení protokolů výmazu      RJBD_DEL_PROT         1000         T  .
JBD_VT_OLD_CUST   Customizing variab.obchodu (starý)  RJBD_VT_OLD_CUST_CALL     0000         T  .
JBG0         CO-PA Banka: Zprac.oblasti hosp.výsl SAPMKEA3_NEW         1000         TP  .
JBG0O        CO-PA Banka: Zprac.oblasti hosp.výsl SAPMKEA3           1100         TP  .
JBGK         IS-B: Údržba druhů výn.křivek    SAPMJBD7           0100         TP  .
JBHTL        Překlad hierarchií atributů     RJBRHITRL           1000         TP  .
JBHTR        Transport hierarchií atributů    RJBRHITR           1000         TP  .
JBI1         Schéma anal.zisk.CO         RKE_CALL_PA_SSTRCV      1000         T  .
JBK1         Předběž. kalkulace: Založení formul. SAPMKES1           0100         TP  .
JBK2         Předběžná kalkulace: Změna formuláře SAPMKES1           0200         TP  .
JBK3         Předběž. kalkulace: Zobraz. formul. SAPMKES1           0200         TP  .
JBKA         IS-B: Kalkulační schéma analýzy   RJBTCKA1           1000         TP  .
JBKW         Zúčt.proc.nákl.-skut.: Finanč.objekt SAPLJBKWTP          1000         T  .
JBLDC        Variab.transakce Ledger Dimensions  SAPMJBLC           0010         T  .
JBLF         IS-B: Stanovení čísla protokolu   RKCDLMON           1000         TP  .
JBLZ         Interv.plat.             MENUJBLZ           1000         B  .
JBM10        SAP-BANKING: Storno EURA - VT    RJBEUVTS           1000         TP  .
JBM2         Transakce údržby - postup vyplacení SAPMJBM0           0100         TP  .
JBM3         SAP-Banking: Správa protokolů EURO  SAPMJBE0           1000         T  .
JBM4         SAP-Banking: Konverze EURO DA/FG   SAPMJBEU           1000         TP  .
JBM5         SAP-Banking: Konverze EURO KK    RJBEURKK           1000         TP  .
JBM6         SAP-Banking: Konv. EURO KK (storno) RJBEUKKS           1000         TP  .
JBM7         SAP-Banking: Konverze EURO WP    RJBEURWP           1000         TP  .
JBM8         SAP-Banking: Konv. EURO WP (Storno) RJBEUWPS           1000         TP  .
JBM9         SAP BANKING: Konverze Euro VG    RJBEURVT           1000         TP  .
JBMK         Povinná/nepovinná pole        SAPMJBMK           0100         TP  .
JBMS         Nastavení filtru zpráv        RJBRMSSE           1000         TP  .
JBMT         Údržba multitaskingu         SAPMMTSK           0800         TP  .
JBMU         Zobrazení povin./nepov.polí     SAPMJBMU           0100         T  .
JBMVT        Menu nastavení obchodního partnera  MENUJBMVT           1000         B  .
JBMVTWORK      Menu nastavení obchodního partnera  MENUJBMVTWORK         1000         B  .
JBMVTWORK2      Menu nastavení obchodního partnera  MENUJBMVTWORK2        1000         B  .
JBPERIOD       Hodnoty období            SAPMJBPERIOD         0100         TP  .
JBPH         Hierarchie portfolia         MENUJBPH           1000         B  .
JBP_CUS_DIST_DER1  Strategie odvozování DIS1 (rozděl.) RJBP_DIST_DERI        1000         T  .
JBP_DIST_TRO     Rozdělení (Treasury Offset)     RJBP_DIST           1000         T  .
JBR0         Údržba tržních dat          SAPMJBRSN           0100         TP  .
JBR0_OLD       Údržba posunu tržních dat      SAPMJBRS           0100         TP  .
JBR1         Kontrola vybraných nastavení     RJBRCHEK           1000         TP  .
JBR10EXT       Externí ukazatele finančního objektu SAPMJBR10           0130         T  .
JBR10S        RM: Zobrazení externích ukazatelů  SAPMJBR10           0130         T  .
JBR10U        RM: Údržba externích ukazatelů    SAPMJBR10           0130         T  .
JBR2         Zobrazení uložených dat       RJBRSTDSHOW          1000         TP  .
JBR3         Přiřazení druhu pohybu znaku cashfl. RJBRCFKZ           1000         T  .
JBR4         Výmaz hierarchií portfolia      RRMPH001           1000         TP  .
JBR4E        Deaktivace hierarchií portfolií   RRMPH001           0000         TP  .
JBR5         Aktualizace hierarchie portfolia   RJBRPHUPD           1000         TP  .
JBR6         Výmaz view              RJBRSIDE           1000         TP  .
JBR7         Zobrazení intervalu platnosti    RJBRSLZB           1000         TP  .
JBR8         Úprava hierarchie portfolia     RJBRPHAD           1000         TP  .
JBR9         Report agreg.dat zákl.portfolia   RJBRBPAG           1000         TP  .
JBRALMART      ALM-Údržba druhu ocenění       RJBGAPART           1000         T  .
JBRBP        Reorganizace základních portfolií  RJBRBPREO           1000         TP  .
JBRBPC        Kalk.ceny obligace          RJBR_CALC_MARKET_VAL_FOR_BOND 1000         T  .
JBRCPAACT      Obj.riz.: Integrace FO analýzy zisk. RJBRCPAACT          1000         T  .
JBRCT        RM: Transport charakteristik atrib. RJBRCVTR           1000         TP  .
JBRCU        Zpracování charakteristik atributu  RJBRCVCU           1000         T  .
JBRCV        Údržba charakter.atributu      RJBRCVAP           1000         T  .
JBRDELSVGP      Výmaz gap výsledků          RJBRDELSVGAP         1000         TP  .
JBRDG        Program pro gener.odvození atributů RJBRDERG           1000         T  .
JBRDV        Údržba odvození záznamů pravidla   RJBRDRVAL           1000         T  .
JBREVAL       Údržba druhu vyhodnocení       RJBRAUSWT           1000         T  .
JBRF0        Hromadné zpracování finanč.objektů  RJBRRMSP           1000         TP  .
JBRF0_VT_OLD     Hromadné zpracování finanč.objektů  RJBRRMSP           1000         TP  .
JBRFG        Zpracování skupin polí        SAPMKCGF           1000         T  .
JBRGE        Gener.program. prostředí struktury A RJBRTRGE           1000         TP  .
JBRGV        Reorganizace modulů údržby      RJBRGENV           1000         T  .
JBRI         Mřížková analýza řízení rizik    RJBRNV02           0000         TP  .
JBRIN        Inicializace view          RJBRSIIN           1000         TP  .
JBRJ         Analýza senzitivity-řízení trž.rizik RJBRNV01           0000         TP  .
JBRK         Zobrazení hierarchií portfolia    RRMPH001           1000         TP  .
JBRKA        Zobrazení hierarchie portfolia (st.) RJBRPHSH           1000         T  .
JBRLZB        Údržba intervalu platnosti      RJBLZB            1000         T  .
JBRMP0        Protokoly k fin.objektu       RJBRRMPRT           1000         TP  .
JBRMP1        Protokoly k hierarchiím portfolií  RJBRRMPRT           1000         TP  .
JBRN         Nové vytvoření pro každé view    RJBRVREGC           1000         TP  .
JBRNR        Správa číselných intervalů      RJBRNROB           1000         TP  .
JBRN_VT_OLD     Nové vytvoření pro každé view    RJBRVREGC           1000         TP  .
JBROZPROT      Protokol stanovení ÚA        RJBRGAPOZPROT         1000         T  .
JBRP0        Aktualizace hier.portfolia (experti) RJBRPHUPDA          1000         TP  .
JBRPLANV       ALM - Údržba předlohy plánování   RALMPLANPARAM_02       0100         T  .
JBRR         Údržba hierarch.rizik        SAPMJBRR_CLASS        0010         TP  .
JBRT         Simulace ALM             RJBRSVAC           1000         TP  .
JBRTOBJ       ALM Analýza jednotl.hodnot      RJBRSVAC           1000         TP  .
JBRTOBJ_CFM     ALM Analýza jednotl.hodnot pro TRM  RJBRSVAC           1000         TP  .
JBRTUP        Aktualizace výsledků analýzy rozdílů RJBRSVGAPUPDATE        1000         T  .
JBRT_CFM       ALM Simulace pro TRM         RJBRSVAC           1000         TP  .
JBRU         Senzitiv. Analýza jednotl.hodnoty  RJBRSVAC           1000         TP  .
JBRUD        Zobrazení Banking ReUse Library   RJB_REUSE_DISPLAY       1000         T  .
JBRUM        Údržba Banking ReUse Library     RJB_REUSE_MAINT        1000         T  .
JBRW         Generování hierarchie port.     RRMPH001           1000         TP  .
JBRX         Analýza jednotl.hodnot -souč.hodn.  RJBRSVAC           1000         TP  .
JBRY         Hist.sim.analýzy jednotl.hodnot   RJBRSVAC           1000         TP  .
JBRZ         Údržba strategie odvozování     RJBRDRCL           1000         T  .
JBSTCOND       IS-B: Údržba standardních podmínek  SAPLJBACOND          0050         TP  .
JBSV         Údržba služeb            SAPMJBDD           0100         TP  .
JBT1         IS-B: Údržba kalkulačního pravidla  SAPMJBTR           0100         TP  .
JBTA         IS-B: Kalkul.pravid. pro kalkul.uzlu SAPMJBTR           0100         TP  .
JBTLSVORMERK     Banking: Údržba tab. indikátorů LS  SAPMJBTLSVORMERK       0100         TP  .
JBTLSVORMERKVERARB  ISB: Zprac. tabul. indikátorů LS   RJBTLSVORMERK         1000         TP  .
JBTM         IS-B: Hlavní menu SAP R/3      MENUJBTM           1000         B  .
JBTZ         IS-B: Transakce údržby-tok plateb  SAPMJBTZ           0100         TP  .
JBT_RECONC_LOAN_PAFO Srovnání půjček FO          RJBT_RECONCILIATION_LOAN_PAFO 1000         TP  .
JBVL         Volatility              MENUJBVL           1000         B  .
JBVT0001       Řízení VT: Použití          BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0002       Řízení VT: Skupiny polí       BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0003       Řízení VG: Views           BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0004       Řízení VT: Úseky           BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0005       Řízení VT: Obrazovky         BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0006       Řízení VT: Sled obrazovek      BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0007       Řízení VT: Čas            BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0008       Řízení VT: Standardní funkce CUA   BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0009       Řízení VT: Doplňkové funkce CUA   BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0010       Řízení VT: Match-kódy        BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0011       Řízení VT: Přiř.pole obr.-"Poli DB  BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0013       Řízení VT: Typy rolí         BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0014       Řízení VT: Seskupení typů rolí    BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0015       Řízení VT: Transakce aplikací    BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0016       Řízení VT: Tabulky          BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0018       Řízení var.trans.: Činnosti     BUSVIEWS           1000         T  .
JBVT0019       Řízení var.tr.: Mod.pole podle činn. BUSVIEWS           1000         T  .
JBVTCH        Změna variabilní transakce      BUSSTART           1000         T  .
JBVTCR        Založení variabilní transakce    BUSSTART           1000         T  .
JBVTDEL       Výmaz variabilní transakce      JBVTDELE0           1000         T  .
JBVTPAACT      Var.trans.: Integr. FO analýzy zisk. RJBVTPAACT          1000         T  .
JBVTSH        Zobrazení variabilní transakce    BUSSTART           1000         T  .
JBW0         Provedení výkazu           SAPMKCEE           0500         T  .
JBW0_MONITOR     Zobraz.výběru fix.dat        SAPMJBW0_MONITOR       0100         T  .
JBW1         Založení výkazu           SAPMKCEE           1100         T  .
JBW2         Změna výkazu             SAPMKCEE           0500         T  .
JBW3         Zobrazení výkazu           SAPMKCEE           0500         T  .
JBW4         Založení formuláře          SAPMKES1           0110         T  .
JBW5         Změna formuláře           SAPMKES1           0210         T  .
JBW6         Zobrazení formuláře         SAPMKES1           0210         T  .
JBW7         Údržba prezent.objektů oprávnění   SAPMKEFB           0090         TP  .
JBW8         Zobrazení prezent.objektů oprávnění SAPMKEFB           0090         TP  .
JBWA         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR           1000         T  .
JBWB         Údržba variant dávky         RKDBAT02           1000         TP  .
JBWC         Správa komentářů: Treasury      SAPMKCIC           0900         T  .
JBWG         Skupiny atributů - řízení rizik   RKE_CALL_VC_TKEP7       1000         T  .
JBWH         Údržba hierarchie          SAPMKXHI           1990         TP  .
JBWK         Údržba ukazatelů           RKDMKCIK           1000         TP  .
JBWM         Test.monitor: Rešerše řízení rizik  SAPMKCB9           0050         T  .
JBWO         Transport výkazů           RKCOBTR2           1000         TP  .
JBWP         Transport formulářů         RKCOBTR4           1000         TP  .
JBWPORD       Transakce údržby - zakázka cen.pap. SAPMJBWPORD          0100         T  .
JBWPORD_ANZ     Přímé zobrazení zakázky CP      SAPMJBWPORD          0110         T  .
JBWPR        RM: Zobrazení programů rozhraní   RJBRREIF           1000         TP  .
JBWQ         Import výkazů z klienta 000     RKCOBTR3           1000         TP  .
JBWR         Import formulářů z klienta 000    RKCOBTR5           1000         TP  .
JBWS         Zobrazení struktury         RKDSTRUC           1000         T  .
JBWT         Překladatelský nástroj - rešerše   RKCTRTX1           1000         T  .
JBWU         Změna rešerší            SAPMKCB9           0050         T  .
JBWV         Údržba globální proměnné       RKES0101           1000         TP  .
JBWW         Údržba druhu přepočtu měny TMR    SAPMKCC0           0100         T  .
JBWX         Reorganizace výkazů rešerší     RKDREOBE           1000         TP  .
JBWY         Reorganizace dat výkazů       RKDREODA           1000         TP  .
JBWZ         Reorganizace formulářů        RKDREOFO           1000         TP  .
JBYC         Výnosové křivky-Přehled/-Údržba   RJBRATES           1000         TP  .
JBZK         Přiř. druhů podmínky/skupiny podm.  SAPL0WP1           0100         T  .
JIT0         Hl.obraz.OSV             MENUJIT0           1000         B  .
JIT1         Odvolávka JIT - vstup        SAPLJIT05           0100         T  .
JIT2         Změna odvolávky JIT         SAPLJIT05           0100         T  .
JIT3         Zobrazení odvolávky JIT       SAPLJIT05           0100         T  .
JIT4         Odvolávka JIT vstup: Simulace    SAPLJIT05           0100         T  .
JIT5         Odvolávka JIT: Rychlá změna (1 obr.) SAPLJIT05           0300         T  .
JIT6         Pořízení akcí JIT (čárkový kód)   SAPLJIT05           3100         T  .
JIT6H        Pořízení akcí JIT (čárkový kód)   SAPLJIT05           3600         T  .
JIT6RF        Čárkový kód, handheld 16 x 20    SAPLJIT05           4600         T  .
JIT7         Pořízení akcí JIT s implic.hodn.   SAPLJIT05           3300         T  .
JIT7H        Pořízení akcí JIT s implic.hodn.   SAPLJIT05           3800         T  .
JIT7RF        Čárk.kód a implic.hod.,handheld16x20 SAPLJIT05           4800         T  .
JITA         Seznam komponent           RJITKMP001          1000         T  .
JITB         Dodat.zpracování zásoby zpět.hláš.  RJITBFL001          1000         T  .
JITC         Zákl.data JIT - jednotlivá údržba  RJITCUSTOMER01        1000         TP  .
JITE         Monitorování naléhavých případů   RJITMON001          1000         T  .
JITEMRA       Vytvoření nouz.příp., spojené MAB  RJITEMRANGES         1000         T  .
JITF         Hlášení pokroku           RJITFER001          1000         T  .
JITFX        Hlášení pokroku (bez tabs)      RJITFER003          0000         T  .
JITG         Kokpit JIT              SAPLJIT10           0100         T  .
JITH         Vyrovnání odvolávek JIT s OD/OO   RJITLAB001          1000         T  .
JITI         Seznam IDoc k daným odvolávkám JIT  RJITMOED01          1000         T  .
JITJ         Monitor impulzů           SAPLJIT10           0800         T  .
JITL         Dialog údržby pro materiál JIT    RJITPP01           1000         TP  .
JITLOG        Zobrazení protokolů akce       RJITACTIONLOG01        1000         T  .
JITLOGDEL      Výmaz protokolů akcí         RJITACTIONLOG01        0000         T  .
JITM         Monitorování JIT           RJITMON001          1000         T  .
JITMAT        Strukturování mater.tabulky z PD   RJITLPP001          1000         T  .
JITMX        Monitoring JIT (jednoduchý výběr)  RJITMON002          1000         T  .
JITO         Kontrola ke shrnutí dodávek     RJITDLVYCH          1000         T  .
JITO1        Založení/změna: Outbound JIT     SAPLJITOUT05         3000         T  .
JITO3        Zobrazení: Odvolávka outbound    SAPLJITOUT05         3000         T  .
JITO6        Pořízení čárkového kódu       SAPLJITOUT11         0100         T  .
JITOE        Korektura statusu          RJITOUTMON01         1000         T  .
JITOG        Kokpit JIT - výstup         SAPLJIT10           0050         T  .
JITOM        Monitorování JIT-Outbound      RJITOUTMON01         0000         T  .
JITOXML       Download XML odvolávek        RJITOUTMON01         1000         T  .
JITQ         Zobrazení sítě akcí         SAPLJIT05           2100         T  .
JITR         Reorganizace základních dat     RJITMREO01          1000         T  .
JITS         Grafické hlášení pokroku       SAPLJIT10           0100         T  .
JITW         Monitorování lean JIT        RJITWPL001          1000         T  .
JITX         Monitorování downloadu, Excel    RJITXLS001          1000         T  .
JITXML        Upload XML pro odvolávky       RJITXMLUPLOAD01        1000         T  .
JITY         Archivace vstupu JIT         SAPMAADM           0060         T  .
JITZ         Zobrazení dat dokumentace      RJITDOCDATA          0000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners