WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 11,170 (today: 4)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

E1DY         Založ./náhrada dynam.termín.záznamů READYSC1            1000         T  .
E25M         Prodloužení plánu záloh       RETRIGG01           1000         T  .
E25T         Výb.přík.na zúčt./nefakt.zúčt.dokl. RETRIGG02           1000         T  .
E2DY         Zobrazení/změna dyn.záznamů termínů READYSC2            1000         T  .
E3DY         Dynam. výmaz termín. záznamů     READYDEL            1000         T  .
E40A         Zobrazení zázn.termínů        SAPMEA40            0100         T  .
E40B         Změna zázn.termínů          SAPMEA40            0100         T  .
E41A         Zobrazení fakturační oblasti     SAPLE15A            0101         T  .
E41B         Založení fakt.oblasti        SAPLE15A            0102         T  .
E41C         Změna fakt.oblasti          SAPLE15A            0101         T  .
E41D         Seznam km.záznamů termínů      REATERM6_ALV          1000         T  .
E41E         Výmaz fakt.oblasti          REUTE420_ALV          1000         T  .
E41F         Zobrazení odečtových jednotek    SAPLE15A            0103         T  .
E41G         Změna odečtové jednotky       SAPLE15A            0103         T  .
E41H         Založení odečtové jednotky      SAPLE15A            0104         T  .
E41I         Výmaz odečtové jednotky       REUTE422_ALV          1000         T  .
E41J         Údržba fakt.oblasti         SAPLE15A            0110         T  .
E41L         Seznam přiř.dáv.odč. k hl.dáv.odečtů REATERM7_ALV          1000         T  .
E42A         Zobrazení záznamů parametrů     SAPLE15B            0101         T  .
E42B         Založení záznamů parametrů      SAPLE15B            0102         T  .
E42C         Změna záznamů parametrů       SAPLE15B            0101         T  .
E42D         Seznam záznamů parametrů       REATERM9_ALV          1000         T  .
E42F         Výmaz záznamu parametrů       REUTE419_ALV          1000         T  .
E43A         Generování zázn.term. pro druhy záz. REATERM1            1000         T  .
E43B         Gener.zázn.term.vš.odč.jedn.fakt.ob. REATERM3            1000         T  .
E43C         Seznam zázn.termínů         REATERM5_ALV          1000         T  .
E43D         Seznam vš.odečt.jednotek k fakt.obl. REATER10_ALV          1000         T  .
E43E         Aktivace odečtových jednotek     REATER12            1000         T  .
E4DY         Výmaz dynamických záznamů termínů  REATERM8_ALV          1000         T  .
E61CD        Výmaz dat korespondence       REABPCORRDEL          1000         T  .
E61D         Výmaz plánu záloh          REEABPDEL           1000         T  .
E61M         Automatická úprava plánů záloh    REAABSL1            1000         T  .
E61PSD        Zastavení schématu platby      SAPLEA61PS           0100         T  .
EA00         Zkušební zúčtování smlouvy      SAPLEA02            0100         T  .
EA05         Zobrazení a uvolnění vytřídění    REAEXCEP            1000         T  .
EA10         Fakturace dokladů          REAINV01            1000         T  .
EA10_AGGRBILL    Vytvoření agregované faktury     REAINV10_AGGRBILL       1000         T  .
EA10_COLL      Vytvoření souhrnné faktury      REAINV07            1000         T  .
EA11         Fakturace záloh           REAINV03            1000         T  .
EA12         Požadavek na zálohy         REAINV04            1000         T  .
EA12IC        Požadavek na zálohy         REAINV04_IC          1000         T  .
EA13         Storno fakt./zúčtovacího dokladu   REACAN04            1000         T  .
EA14         Storno tisk./zúčtovacího dokladu   REACAN03            1000         T  .
EA15         Stornování fakturačních dokladů   REACAN02            1000         T  .
EA16         Založ.manuál.dodateč.zúčt.      SAPLEA16            0100         T  .
EA17         Změna manuál.dodat.zúčtování     SAPLEA16            0100         T  .
EA18         Zobrazení manuál.dodat.zúčtování   SAPLEA16            0100         T  .
EA19         Vytvoř.faktury (jednotl.vytvoření)  REAINV05            1000         T  .
EA20         Stornování zúčtovacího dokladu    REACAN06            1000         T  .
EA21         Speciální storno zúčtovacích dokladů REASPCAN            1000         T  .
EA22         Zobraz.zúčtovacího dokladu      SAPLEA23            0200         T  .
EA22_TOOL      Nástroj zúčtování          SAPLEA23_BILLINGTOOL      0200         T  .
EA24         Odstran.spec.storna z přík.k zúč.  REASCBEL            1000         T  .
EA25         Vytvoř.dílčí faktury (jedntl.vytv.) REAINV06            1000         T  .
EA26         Hromadná činnost: Vytvoření faktury SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA27         Hromadná činnost: Vytvoř.dílčí fakt. SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA28         Hromadná činnost: Požadavek záloh  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA29         Hromadná činnost: Tisk faktury    SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA29_AGGRBILL    Tisk agregované faktury       SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA30         Založení sazby            SAPLE20K            0100         T  .
EA31         Změna sazby             SAPLE20K            0100         T  .
EA32         Zobrazení sazby           SAPLE20K            0100         T  .
EA33         Hromadná činnost: Stornování faktury SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA34         Hromadná činnost: Celkové storno   SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA35         Založení schématu          SAPLE20L            0100         T  .
EA36         Změna schématu            SAPLE20L            0100         T  .
EA37         Zobrazení schématu          SAPLE20L            0100         T  .
EA38         Hromadná aktivace: Zúčtování     SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA39         Hromad.aktivace: Simulace zúčtování SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA40         Zobrazení tiskového dokladu     SAPLE22A            0100         T  .
EA43         Generování zázn.term. druhu záznamu SAPMEA43            0101         T  .
EA44         Výmaz zázn.termínů          SAPMEA43            0101         T  .
EA44M        Hromad.výmaz zázn.termínů      REATERM2_ALV          1000         T  .
EA45         Vytvoř.fakt.za odběr a dílčí faktury REAINV08            1000         T  .
EA46         Vytvoř.fakt.za odběr a dílčí faktury REAINV09            1000         T  .
EA47         Založení slevy/přirážky       SAPLEA47            0100         T  .
EA48         Změna slevy/přirážky         SAPLEA47            0100         T  .
EA49         Zobrazení slevy/přirážky       SAPLEA47            0100         T  .
EA50         Založení operandu          SAPLE20F            0100         T  .
EA51         Změna operandu            SAPLE20F            0100         T  .
EA52         Zobrazení operandu          SAPLE20F            0100         T  .
EA53         Založení typu sazby         SAPLE20A            0100         T  .
EA54         Změna typu sazby           SAPLE20A            0100         T  .
EA55         Zobrazení typu sazby         SAPLE20A            0100         T  .
EA57         Vyhotovení změnového dokladu zálohy REAINV11            1000         T  .
EA58         Hrom.činnost: Tisk souhrnné faktury SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EA59         Tisk souhrnné faktury (staré)    REAPRIN1            1000         T  .
EA60         Tisk fakturačního dokladu      REAPRIN0            1000         T  .
EA61         Založení plánu záloh         SAPLEA61            0100         T  .
EA61EX        Změna záloh             REA61EX            1000         T  .
EA61IC        Založení požadavku na platbu předem SAPLEA61            0120         T  .
EA61PS        Založení schématu platby       SAPLEA61PS           0100         T  .
EA62         Změna plánu záloh          SAPLEA61            0105         T  .
EA62IC        Změna požadavku na zálohu      SAPLEA61            0120         T  .
EA62PS        Změna schématu platby        SAPLEA61PS           0100         T  .
EA63         Zobrazení plánu záloh        SAPLEA61            0105         T  .
EA63IC        Zobrazení požadavku na zálohu    SAPLEA61            0120         T  .
EA63PS        Zobrazení schématu platby      SAPLEA61PS           0100         T  .
EA64         Tisk souhrnné faktury        REAPRIN2            1000         T  .
EA65         Změna oblasti fakturace       REEABPPC            1000         T  .
EA65PS        Založení požadavku na schéma platby REPS_LINE_CRT         1000         T  .
EA66PS        Hrom.činnost: Založení schém.platby SAPLFKKAKTIV2         0999         TP  .
EA70         Založení hodnoty ST pro zúčtování  SAPLEA71B           0100         T  .
EA71         Změna hodnoty ST pro zúčtování    SAPLEA71B           0100         T  .
EA72         Zobrazení hodnoty ST pro zúčtování  SAPLEA71B           0100         T  .
EA73         Založení metody vyúčt.plynu     SAPLEE23            0100         T  .
EA74         Změna metody vyúčt.plynu       SAPLEE23            0100         T  .
EA75         Zobrazení metody vyúčt.plynu     SAPLEE23            0100         T  .
EA76         Založení výhřevnostní metody     SAPLEA76            0100         T  .
EA77         Změna výhřevnostní metody      SAPLEA76            0100         T  .
EA78         Zobrazení výhřevnostní metody    SAPLEA76            0100         T  .
EA79         Založ.metody zal.na obj.kor.koef.  SAPLEA79            0100         T  .
EA80         Změna metody zal.na obj.korekč.koef. SAPLEA79            0100         T  .
EA81         Zobraz.metody zal.na obj.kor.koef.  SAPLEA79            0100         T  .
EA86         Převz.kalendáře hod.provozu na 1 rok REABURNH            1000         T  .
EA87         Stanovení sazby           SAPLERTFND_SERVICE       0001         T  .
EA88         Údržba varianty           SAPLEAV4            0100         T  .
EA89         Založení ceny            SAPLEA89C           0200         T  .
EA90         Změna ceny              SAPLEA89C           0200         T  .
EA91         Zobrazení ceny            SAPLEA89C           0200         T  .
EA92         Údržba klouzavého oper.ceny     SAPLEA90            0100         T  .
EA97         Vyhodnocení 1 Varianty R/2 "-" ERP  REAOEA20            1000         T  .
EA98         Vyhodnocení 2 Varianty R/2 "-" ERP  REAVAR23            1000         T  .
EA99         Vyhodnocení variant         REAVAR01            1000         T  .
EABBP        Archivace plánů záloh        SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EABI         Zobraz.protokolu zúčtování/fakturace EMAP_LOGBI           1000         T  .
EABICO        Korektura faktury          REABILLCORR          1000         T  .
EABIH        Archivace hlaviček zúčt.dokladů   SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EABIL        Archivace řádek zúčtovacího dokladu SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EABR         IS-U Zúčtování            MENUEABR            1000         B  .
EACCBAL       Zobrazení stavu účtu - deregulace  ISU_ACCBAL_START        1000         T  .
EACCMAIN       Manuální údržba účtů - dodavatel   SAPLEE_DEREG_INV_ACCMAIN    0100         T  .
EACOLLREV      Výběr stornovaných dokladů (SR)   REACOLLREV           1000         T  .
EADYN        Definice dynamického řízení období  SAPMSVMA            0200         T  .
EAFACTS       Archivace faktů odběrného místa   SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EAIN         Zobraz.protokolu zúčtování/fakturace EMAP_LOGIN           1000         T  .
EALOGBI_1      Detailní zobraz.miniaplik.EMAP_LOGBI EMAP_LOGBI_1          1000         T  .
EALOGIN_1      Detailní zobraz.miniaplik.EMAP_LOGIN EMAP_LOGIN_1          1000         T  .
EALZ         Logická čísla registrů        REA_INST_BIVIEW        1000         T  .
EAMABI        Hromadné zúčtování          REAABR00MABI_INST       1000         T  .
EAMACB        Historie spotřeby z řádek faktury  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EAMACF        Historie spotřeby z faktů odb.místa SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EAMACH        Hromadná globální kontrola      REAABR00MACH          1000         T  .
EAMASI        Simulace hromadného zúčtování    REAABR00MASI_INST       1000         T  .
EAMS00        Hromadné zúčtování simul.indexů   REA_SIMINDICES_BILL      1000         T  .
EAMS01        Hrom.činn.: Zúčtování simul.indexů  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EAMS10        Založení simul.indexů        REA_SIMINDICES_CREATE     1000         T  .
EAMS11        Monitorování hromadné simulace    REA_SIMINDICES_MONITOR     1000         T  .
EAMS12        Statistika simul.indexů       REA_SIMINDICES_COUNT      1000         T  .
EAMS13        Výmaz simul.indexů          REA_SIMINDICES_DELETE     1000         T  .
EAMS21        Založení verze UIS pro hrom.simul.  REA_UIS_VERSION_FOR_MASS_SIM  1000         T  .
EAMS22        Statistika zpracování zúčt.dokladů  REA_MASS_SIM_EITR_COUNT    1000         T  .
EAOUT        Zobrazení vytřídění zúčt./fakturace REAEXCEP            1000         T  .
EAOUTL        Zúčtování nad rámec smlouvy     SAPMSVMA            0200         T  .
EAOUT_1       Detailní zobraz.miniapl.EMAP_OUTBIIN EMAP_OUTBIIN_1         1000         T  .
EAPDH        Archivace hlaviček tiskových dokladů SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EAPDL        Archivace řádek tiskového dokladu  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EARDISP01      Zobraz.archivu: Hlavička tisk.dokl. REPDAR_READ_ARCHIVE_HEAD    1000         T  .
EARDISP02      Zobraz.archivu: Řádky tisk.dokladu  REPDAR_READ_ARCHIVE_LINES   1000         T  .
EARDISP03      Zobraz.archivu: Zúčtovací doklad   REAARCH_READ_ARCHIVE_HEAD   1000         T  .
EARDISP04      Zobraz.archivu: Plány záloh     REAR_READ_ARCHIVE_BBP     1000         T  .
EARDISP05      Zobraz.archívu: Řádky zúčt.dokladu  REAARCH_READ_ARCHIVE_LINES   1000         T  .
EARDISP06      Zobrazení archivu: Výsledky odečtu  RELARCH_READ_ARCHIVE_EABL   1000         T  .
EARDISP07      Zobrazení archívu: Seznam inspekcí  RE_INSP_ARCH_READ       1000         T  .
EARDISP08      Zobraz.archivu: Hodnoty profilu EDM REEDM_READ_ARCHIVE_PROFVALS  1000         T  .
EARELINVOICE     Uvolnění zúčtování na pozadí     RERELEASEINVOICE        1000         T  .
EASIBI        Vystavení jednotlivé faktury     REAABR00SIBI          1000         T  .
EASICH        Jednotlivá obecná kontrola      REAABR00SICH          1000         T  .
EASIM        Scénáře simulace           SAPLEASIM_WORKBENCH      0100         T  .
EASIM01       Simulace pro dod.a kon.zúčtování   SAPLEA_SIMULATION_DIALOG    0002         T  .
EASISI        Vytvoření jednotlivé simulace    REAABR00SISI          1000         T  .
EASY         Nástroj pro hled.a vyvol.transakcí  REACALL            1000         T  .
EATR         Hrom.činn.: Vytv.dílčí fak./faktury SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EAXX         IS-U Zúčtování            MENUEAXX            1000         B  .
EA_DOWNLOAD     Download kmenových dat zúčtování   REA_RTRANS_DOWNLOAD_MUSTER   1000         T  .
EA_TRANSPORT     Kompletní transport kmenových dat  REA_BILL_MASTER_DATA_TRANSPORT 1000         T  .
EA_UPLOAD      Upload kmenových dat zúčtování    REA_RTRANS_UPLOAD       1000         T  .
EBAA         Přehled přípojných objektů      RECVCO00            1000         T  .
EBPP         EBPP - Demo             SAPMFKS1            0100         T  .
EBPP_APAR_SUPPORT  Podpůrná transakce pro BillerDirect SAPLEBPP_APAR_SUPPORT     0100         T  .
EBPP_AR_CONTACTS   EBPP: Pořízené poznámky       EBPP_AR_CONTACTS        1000         T  .
EBPP_CREATE_USER   Založení nového uživatele      ISR_CREATE_USER        1000         T  .
EBPP_CUST_CHNG    Změna dat pro informování      SAPLEBPP_ADDRESS_MAINT     0100         T  .
EBPP_CUST_DISP    Zobrazení dat pro informování    SAPLEBPP_ADDRESS_MAINT     0100         T  .
EBPP_LOG_DISP    Zobrazení záznamů protokolu     REBPPEVENTLOG_DISPLAY     1000         T  .
EBPP_LOG_ORGA    Reorganizace záznamů protokolu    REBPPEVENTLOG_REORGANIZE    1000         T  .
EBPP_RI       Příjem faktury Biller Direct     REBPP_REC_INV         1000         T  .
EBPP_RIC       BD Příjem faktury: Nastavení     EBPP_REC_INV_CUST       0100         T  .
EBPP_RICONN     BD Příjem faktury: Propojení     REBPP_REC_INV_CONN       1000         T  .
EBW_DQ_CS      Marketing: Spotřeby -" fronta delta SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EBW_DQ_SS      Statistika prodeje -" BW delta queue SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EC01         Kopír.prog.org.: Účetní okruh    RSECOP01            1000         T  .
EC02         Kopír.prog.org.: Závod        RSECOP01            1000         T  .
EC03         Kopír.prog.org.: Nákladový okruh   RSECOP01            1000         T  .
EC04         Kopír.prog.org.: Prodejní organizace RSECOP01            1000         T  .
EC05         Kopír.prog.org.: Cesta odbytu    RSECOP01            1000         T  .
EC06         Kopír.prog.org.: Obor        RSECOP01            1000         T  .
EC07         Kopír.prog.org.: Expediční středisko RSECOP01            1000         T  .
EC08         Kopír.prog.org.: Expediční středisko RSECOP01            1000         T  .
EC09         Kopír.prog.org.: Číslo skladu    RSECOP01            1000         T  .
EC10         Kopír.prog.org.: Personální oblast  RSECOP01            1000         T  .
EC11         Kopír.prog.org.: Dílčí pers.oblast  RSECOP01            1000         T  .
EC12         Kopír.prog.org.: Okruh pracovníků  RSECOP01            1000         T  .
EC13         Kopír.prog.org.: Nákupní organizace RSECOP01            1000         T  .
EC14         Kopír.prog.org.: Sklad        RSECOP01            1000         T  .
EC15         Kopír.prog.org.: Druh materiálu   RSECOP01            1000         T  .
EC16         ECOP 97: Nákladový okruh       RSECOP01            1000         T  .
EC20         IS-U Front-Office          SAPLEWF0            0010         T  .
EC25         IS-U Navigátor            SAPLECN1            0100         T  .
EC30         Údržba dat sazby           SAPLEC30            0100         T  .
EC31         Zobrazení dat sazby         SAPLEC30            0100         T  .
EC50         Založení dokladu o přihlášení    SAPLEC50            0100         T  .
EC50E        Založení dokladu o přihlášení    EMOVEINOUT           1000         T  .
EC51         Změna dokladu o přihlášení      SAPLEC50            0110         T  .
EC51E        Změna dokladu o přihlášení      EMOVEINOUT           1000         T  .
EC52         Zobrazení dokladu o přihlášení    SAPLEC50            0110         T  .
EC52E        Zobrazení dokladu o přihlášení    EMOVEINOUT           1000         T  .
EC53         Storno dokladu o přihlášení     SAPLEC50            0120         T  .
EC53E        Storno dokladu o přihlášení     EMOVEINOUT           1000         T  .
EC55         Založení dokladu o odhlášení     SAPLEC55            0100         T  .
EC55C        Registr IS-U: Odhlášení       RAVC0ALA            1000         T  .
EC55E        Odhlášení              EMOVEINOUT           1000         T  .
EC56         Změna dokladu o odhlášení      SAPLEC55            0100         T  .
EC56E        Změna odhlášení           EMOVEINOUT           1000         T  .
EC57         Zobrazení dokladu o odhlášení    SAPLEC55            0100         T  .
EC57E        Zobrazení odhlášení         EMOVEINOUT           1000         T  .
EC58         Stornování dokladu o odhlášení    SAPLEC55            0100         T  .
EC58E        Storno odhlášení           EMOVEINOUT           1000         T  .
EC60         Vstupní zpracování přepisu      SAPLEC60            0100         T  .
EC6F         Vstupní zpracování přepisu      SAPLEC60            0100         T  .
EC70         Rychlé pořiz.přihláš./odhláš./přepis SAPLEC70            0010         T  .
EC85         Založení dokladu o odpojení     SAPLEC85            0100         T  .
EC86         Změna dokladu o odpojení       SAPLEC85            0100         T  .
EC87         Zobrazení dokladu o odpojení     SAPLEC85            0100         T  .
ECBWPP        Příprava indexů extrapolace     ISU_BW_MKT_SIMTRIG_CREATE   1000         T  .
ECENV_BP       Dat.prostředí pro obchod.partnera  SAPLECENV           0100         T  .
ECENV_CO       Datové prostředí pro přípojný objekt SAPLECENV           0200         T  .
ECENV_DV       Dat. prostředí pro zařízení     SAPLECENV           0300         T  .
ECLP1        Založení věrnostního účtu      SAPLELACC           0100         T  .
ECLP2        Změna věrnostního účtu        SAPLELACC           0100         T  .
ECLP3        Zobrazení věrnostního účtu      SAPLELACC           0100         T  .
ECMO         Přehled změnových požadavků     SAPLECM_UI_ABAP        0200         T  .
ECMR         Přehled žádostí           SAPLECM_UI_ABAP        0700         T  .
ECNC         Navigátor US-U Customizing      SAPLECN_CUSTOMIZING      0100         T  .
ECOBJFILL      E&C Portal:ECP_OBJFILL zpr.na pozadí ECP_OBJFILL          1000         T  .
ECON1        Údržba koncesního oprávnění     SAPLECONCELIG         0100         T  .
ECON2        Zobrazení koncesního oprávnění    SAPLECONCELIG         0100         T  .
ECOP         Hlavní program pro kopírování entit RSECOP01            1000         T  .
ECRD1        Založení uplatnění bonusu      SAPLEREDEM           0100         T  .
ECRD2        Změna uplatnění bonusu        SAPLEREDEM           0100         T  .
ECRD3        Zobrazení uplatnění bonusu      SAPLEREDEM           0100         T  .
ECRD4        Hromadný tisk bonusových poukázek  REAPRINRDMMASS         1000         T  .
ECRMREPL       Zpracování chyb - replikace CRM/IS-U SAPLEREPL_ERRORHANDLING    0100         T  .
ECRMREPLM      Zpracování chyb - replikace CRM/IS-U SAPLEREPL_ERRORHANDLING    0300         T  .
ECVBP02       Přehled dat zákazníka        RECVBP02            1000         T  .
ECVCO00       Přehled přípojných objektů      RECVCO00            1000         T  .
ECVE         Export zdrojů z web repository    RECVBP_RESEXP         1000         T  .
ECVM         Generuje verzi jazyka inform. o zák. RECVBP_MKLANG         1000         T  .
EC_TUTORIAL_SAPGUI  Výuk.progr.eCATT : Příkaz SAPGUI   EC_TUTORIAL_SAPGUI       0100         T  .
EC_TUTORIAL_TCD   Výuk.progr.eCATT : Příkaz TCD    EC_TUTORIAL_TCD        0100         T  .
EC_TUTORIAL_TESTDATA eCATT: Demo pro správu test.dat   EC_TUTORIAL_TESTDATA      0100         T  .
EDATEXAGGR      Export agregovaných zpráv      REE_DATEX_AGGREGATE_IDOCS   1000         T  .
EDATEXAGGRMON    Sledování agregovaných zpráv     REE_DATEX_MON_AGGREGATE_IDOCS 1000         T  .
EDATEXDELETE     Výmaz úloh výměny dat        REE_DATEX_TASKS_DELETE     1000         T  .
EDATEXEVENTDUE    Sledování splatnosti úlohy      REE_DATEX_TASKS_DUE_EVENT   1000         T  .
EDATEXEXECUTE    Provedení výměny dat pro úlohy    REE_DATEX_TASKS_EXECUTE    1000         T  .
EDATEXGEN      Generování úloh výměny dat      REE_DATEX_TASKS_GENERATE    1000         T  .
EDATEXMON01     Monitorování úloh výměny dat     REE_DATEX_MONITORING      1000         T  .
EDATEXREVGEN     Storno generování úlohy výměny dat  REE_DATEX_TASKS_REV_GENERATE  1000         T  .
EDATEXSEND      Odeslání dat pro splatné úlohy    REE_DATEX_TASKS_DATA_SEND   1000         T  .
EDEREG_ANALYSE    Analýzy pro PřM/poskyt.služby    REDEREGANAFUNC         1000         T  .
EDEREG_PODGROUP_GEN Generování skupin předávacích míst  REIDEUIPODGROUPGENERATE    1000         T  .
EDIT         Juergensův editor          SAJTED13            0000         T  .
EDM1         Sledování importu profilu      SAPLEEDM_IMPORT_LOG      0100         T  .
EE25         Zálohy                MENUEE25            1000         B  .
EE52         Síťové podniky: Změna hlášení    REQMEL10            1000         TP  .
EE53         Síťové podniky: Zobrazení hlášení  REQMEL10            1000         TP  .
EE72         Utilit.společ.: Změna prac.příkazu  REAUFK20            1000         TP  .
EE73         Utilitní společ.: Zobr.prac.příkazu REAUFK20            1000         TP  .
EE73_WM_NOTIF_1   Detail.zobraz.pro Miniapp WM_NOTIF  REQMEL20_WM_NOTIF_1      1000         T  .
EE73_WM_ORDER_1   Detailní zobraz.pro miniapl.WM_ORDER REAUFK20_WM_ORDER_1      1000         T  .
EEDM00        Rámeček EDM             SAPLEEDM_DLG_FRAME       0050         T  .
EEDMCALCWB      EDM: Workbench výpočtů        SAPLEEDM_CALCWORKBENCH     0100         T  .
EEDMCOPY01      Kopírování souboru s hodn.profilu  REEDMPROFILECOPY        1000         T  .
EEDMCOPY02      Kopírování souboru pomocí int./dat. REEDMPROFILECOPYINTERVAL    1000         T  .
EEDMEXP01      Dowload hodn.profilu přes před.místo REEDMPROFILEDOWNLOAD01     1000         T  .
EEDMEXP02      Download hodn.profilu přes č.prof.  REEDMPROFILEDOWNLOAD02     1000         T  .
EEDMFACTORCALC    Výpočet dynamizačních koeficientů  REEDM_FACTOR_PROFILE_CALCULATE 1000         T  .
EEDMFICALC01     Spuštění výpočtu instance vzorce   REEDMFICALCULATE        1000         T  .
EEDMFICALC02     Sledování výpočtu instance vzorce  REEDMFICALC_CONTROL      1000         T  .
EEDMFICALC03     Komprimace dočasných spouštěčů    REEDMFICALC_COMPRESS_TRIGGER  1000         T  .
EEDMFICALC04     Analýza/výmaz inf.o běhu výpočtu   REEDMFICALC_DEL_RUN_CONTR_DATA 1000         T  .
EEDMIDE_GRID01    Založení sítě            SAPLEEDMIDE_GRID_MAINT     0100         T  .
EEDMIDE_GRID02    Změna sítě              SAPLEEDMIDE_GRID_MAINT     0100         T  .
EEDMIDE_GRID03    Zobrazení sítě            SAPLEEDMIDE_GRID_MAINT     0100         T  .
EEDMIMP01      Import hodn.profilu přes před.místo REEDMPROFILEIMP        1000         T  .
EEDMIMP02      Upload hodn.profilu přes č.profilu  REEDMPROFILEIMP01       1000         T  .
EEDMPODCONSGEN    Generování historie spotřeby     REEDMSETTLPODCONSGEN      1000         T  .
EEDMRTPCODE     Generování kódů ke komponentám RTP  REEDMRTPCODESGEN        1000         T  .
EEDMSENDPRO01    Odeslání profilů           REEDMSENDPROFILE01       1000         T  .
EEDMSENDPRO02    Seznam odeslaných profilů      REEDMSENDPROFILE02       1000         T  .
EEDMSETTLANALYSE   Zobrazení bilan.před.míst k dokladu REEDMSETTLANALYSEDOC      1000         T  .
EEDMSETTLANALYSEPOD Zobrazení dokladů k předáv.místu   REEDMSETTLANALYSEPOD      1000         T  .
EEDMSETTLUNIT01   Založení bilanční jednotky      SAPLEEDM_SETTLUNIT       1001         T  .
EEDMSETTLUNIT02   Změna bilanční jednotky       SAPLEEDM_SETTLUNIT       1001         T  .
EEDMSETTLUNIT03   Zobrazení bilanční jednotky     SAPLEEDM_SETTLUNIT       1001         T  .
EEDMSETTLVAR01    Založení varianty výběru       SAPLEEDM_SETTL_VARIANT     1000         T  .
EEDMSETTLVAR02    Změna varianty výběru        SAPLEEDM_SETTL_VARIANT     1000         T  .
EEDMSETTLVAR03    Zobrazení varianty výběru      SAPLEEDM_SETTL_VARIANT     1000         T  .
EEDM_CMP01      Založení komponenty RTP       SAPLEEDM_RTP_COMPONENT_DEFN  0100         T  .
EEDM_CMP02      Změna komponenty RPT         SAPLEEDM_RTP_COMPONENT_DEFN  0100         T  .
EEDM_CMP03      Zobrazení komponenty RPT       SAPLEEDM_RTP_COMPONENT_DEFN  0100         T  .
EEDM_FRM01      Založení vzorce RTP         SAPLEEDM_FORMULA_DEFN     0100         T  .
EEDM_FRM02      Změna vzorce RPT           SAPLEEDM_FORMULA_DEFN     0100         T  .
EEDM_FRM03      Zobrazení vzorce RPT         SAPLEEDM_FORMULA_DEFN     0100         T  .
EEDM_RTP01      Založení rozhraní RTP        SAPLEEDM_RTP_INTERFACE_DEFN  0100         T  .
EEDM_RTP02      Změna rozhraní RTP          SAPLEEDM_RTP_INTERFACE_DEFN  0100         T  .
EEDM_RTP03      Zobrazení rozhraní RTP        SAPLEEDM_RTP_INTERFACE_DEFN  0100         T  .
EEDM_SETTLUNIT_GEN  Generování bilančních jednotek    REEDMUISETTLUNITGENERATE    1000         T  .
EEFO_CREDIT_CREATE  Front office: Založení dobropisu   SAPLEEFO_REV_MGMT       0100         T  .
EEFO_INSTMNTPLN_CREA Front office: Založení plánu splátek SAPLEEFO_INSTMNTPLN      0100         T  .
EEFO_PAYMENT     Platba faktur            SAPLEEFO_PAYMENT        0200         T  .
EEIS1        Výstup nezúčtovaných smluv      ISU_BBP_ACC_IS_TA       0000         T  .
EEIS2        Výstup sml.účtů bez zálohy      ISU_BBP_PORT_IS_TA       1000         T  .
EEIS3        Výstup faktur.oblastí bez zálohy   ISU_NOT_BILLED_TA       1000         T  .
EERCH_DEL      Výmaz extrakčních struktur GDPdU   RERCH_DOC_EXTR_DEL       1000         T  .
EERCH_EXP      Extrakty zúčtov.dokladů - export   RERCH_DOC_EXTR_EXP       1000         T  .
EERCH_IMP      Import extrakčních struktur GDPdU  RERCH_DOC_EXTR_IMP       1000         T  .
EERD_DATA_DEL    Výmaz extraktů tiskového dokladu   RERD_DOC_DATA_DEL       1000         T  .
EERD_DEL       Výmaz extrakčních struktur GDPdU   RERD_DOC_EXTR_DEL       1000         T  .
EERD_EXP       Extrakty tisk.dokladu - export    RERD_DOC_EXTR_EXP       1000         T  .
EERD_EXTR      Extrakty: Export tiskových dokladů  RERD_DOC_EXTR_EXTR       1000         T  .
EERD_IMP       Import extrakčních struktur GDPdU  RERD_DOC_EXTR_IMP       1000         T  .
EEWM_CU_ANALYSIS   Analýza operací v návodech      RE_CU_ANALYSIS         1000         T  .
EEWM_ILCH      Změna seznamu inspekcí        RE_INSP_LIST_DISPLAY      1000         T  .
EEWM_ILCR      Založení/rozšíření seznamu inspekcí RE_INSP_LIST_CREATE      1000         T  .
EEWM_ILDI      Zobrazení seznamu inspekcí      RE_INSP_LIST_DISPLAY      1000         T  .
EEWM_INOC      Založení příkazů/hlášení inspekce  RE_INSP_ORDERNOTIF_CREATE   1000         T  .
EEWM_SHIFTLOG    Směnový deník            EEWM_SL_MENU          1000         TP  .
EE_CRM_CLASS_GENER  Generování třídy k typu sady     EE_CRM_CLASS_GENER       1000         T  .
EFAK         IS-U Fakturace            MENUEFAK            1000         B  .
EFAKTOR       Údržba čís.intervalu: ISU_FAKTOR   SAPMSNUM            0100         T  .
EFCC         Hromad.zpracování-aplikační formulář EFG_FORM_MASS         1000         T  .
EFCM         Workbench tisku zprac.třídy formul. EFG_FORMCLASS_MASS       1000         T  .
EFCS         Tisková workbench: Třída formulářů  SAPLEFGC            0100         T  .
EFGM         Workbench tisku hromadné zpracování EFG_FORM_MASS         1000         T  .
EFGN         Workbench tisku: Hromadná aktivace  EFG_FORM_ACTIVATION      1000         T  .
EFRM         Workbench tisku: Aplikační formulář SAPLEFGF            0100         T  .
EFTP         Hromad.zpracování-aplikační formulář EFG_FORM_MASS         1000         T  .
EFTR         Workbench tisku: Gener.přehl.seznamu EFG_CREATE_TRANSLATION_LIST  1000         T  .
EFTRADM       Administrace překladu WB tisku    SAPLEFTR            1000         T  .
EFTRADMLANGUS    Hromad.zpracování-aplikační formulář EFG_FORM_MASS         1000         T  .
EFTRLANGVEC     Transport jazyků: Objekty formuláře SAPREFG_CREATE_LANGVEC_REQUEST 1000         T  .
EFTRSL        Workbench tisku - trans.pro překlad SAPLEFTR            1000         T  .
EFTT         Workbench tisku: Překl.zásoby práce EFG_MAINTAIN_WORKLIST     1000         T  .
EFUD         Workbench tisku: Aplikační formulář SAPLEFGF            0100         T  .
EG01         Založení typu přístroje       SAPLE10J            0100         TP  .
EG02         Změna typu přístroje         SAPLE10J            0100         TP  .
EG03         Zobrazení typu přístroje       SAPLE10J            0100         TP  .
EG04         Založení skupiny registrů      SAPLE10A            0100         TP  .
EG05         Změna skupiny registrů        SAPLE10A            0100         TP  .
EG06         Zobrazení skupiny registrů      SAPLE10A            0100         TP  .
EG07         Založení skupiny vstup/výstup    SAPLE10F            0100         TP  .
EG08         Změna skupiny vstup/výstup      SAPLE10F            0100         TP  .
EG09         Zobrazení skupiny vstup/výstup    SAPLE10F            0100         TP  .
EG14         Založení povelu HDO         SAPLE10D            0100         T  .
EG15         Změna povelu HDO           SAPLE10D            0100         T  .
EG16         Zobrazení povelu HDO         SAPLE10D            0100         T  .
EG17         Založení skupiny povelů HDO     SAPLE10D            0300         T  .
EG18         Změna skupiny povelů HDO       SAPLE10D            0300         T  .
EG19         Zobrazení skupiny povelů HDO     SAPLE10D            0300         T  .
EG27         Založení skupiny přístrojů      SAPLEG27            0100         T  .
EG28         Změna skupiny přístrojů       SAPLEG27            0100         T  .
EG29         Zobrazení skupiny přístrojů     SAPLEG27            0100         T  .
EG30         Výměna celkem            SAPLE30D            0100         T  .
EG31         Montáž celkem            SAPLE30D            0100         T  .
EG32         Demontáž celkem           SAPLE30D            0100         T  .
EG33         Montáž technicky           SAPLE30D            0100         T  .
EG34         Montáž v souvislosti se zúčtováním  SAPLE30D            0100         T  .
EG35         Demontáž přístr.v souvisl.se zúčt.  SAPLE30D            0100         T  .
EG36         Demontáž technicky          SAPLE30D            0100         T  .
EG41         Změna inf.záznamu přístroje     SAPLEG42            0100         T  .
EG42         Modifikace přístroje         SAPLEG42            0100         T  .
EG43         Zobrazení inf.záznamu přístroje   SAPLEG42            0100         T  .
EG44         Založení inf.záznamu přístroje    SAPLEG42            0100         T  .
EG50         Storno montáže/demontáže/výměny   SAPLEG35            0100         T  .
EG51         Storno montáže            SAPLEG35            0100         T  .
EG52         Storno technické výměny       SAPLEG35            0100         T  .
EG53         Storno technické demontáže      SAPLEG35            0100         T  .
EG60         Údržba logického registru      SAPLEG60            0100         T  .
EG61         Zobrazení logického registru     SAPLEG60            0100         T  .
EG70         Údržba dat sazby           SAPLEG70            0100         T  .
EG71         Zobrazení dat sazby         SAPLEG70            0100         T  .
EG72         Údržba přiřazení přístrojů      SAPLEG72            0100         T  .
EG73         Zobrazení přiřazení přístrojů    SAPLEG72            0100         T  .
EG75         Založení vztahů mezi registry    SAPLEG75            0100         T  .
EG76         Změna vztahů mezi registry      SAPLEG75            0100         T  .
EG77         Zobrazení vztahů mezi registry    SAPLEG75            0100         T  .
EG7A         Údržba vztahů zákl.typů/klas.pořadí SAPLE108            0100         T  .
EG80         Založení souboru pro namátk.kontrolu SAPLE10U            0100         T  .
EG81         ZměnaSouboruProNamátkovouKontrolu  SAPLE10U            0100         T  .
EG82         ZobrazeníSouboruProNamátkovouKontrol SAPLE10U            0100         T  .
EG83         Sestavení souboru pro nam.kontrolu  SAPMEG83            0100         T  .
EG84         StanoveníPřístrojůSouboruNamátkKontr SAPLE10M            0100         T  .
EG85         Odběr vzorků souboru namátk.kontroly SAPMEG85            0100         T  .
EG88         Založení seznamu pro period.výměnu  SAPLE10T            0100         T  .
EG89         Zobrazení seznamu pro period.výměnu KAPRLST1            1000         T  .
EG8A         Sestavení soub.namátk.kontr. -report REGLOS04            1000         T  .
EG8B         Postup při nam.kontr. B\NL      SAPLE10LOT_B_NL        0100         T  .
EG8C         Shrnutí dávek pro namátk.kontrolu  SAPMEG8C            0100         TP  .
EG8D         Odběr vzorků souboru namátk.kontroly SAPMEG8D            0100         T  .
EG90         Založení příkazů/hlášení o výměnách REGWDR01            1000         T  .
EG97         Realizace ověření          SAPLE10CERT          0500         T  .
EGCONTRACT      Údržba čís.intervalu: ISU_GCONTR   SAPMSNUM            0100         T  .
EGMN         IS-U Správa přístrojů        MENUEGMN            1000         B  .
EGW1         Založení skupiny vinutí       SAPLE10C            0100         TP  .
EGW2         Změna skupiny vinutí         SAPLE10C            0100         TP  .
EGW3         Zobrazení skupiny vinutí       SAPLE10C            0100         TP  .
EHIL         IS-U Nástroje            MENUEHIL            1000         B  .
EHQL         EH&S-QM: Zobrazení protokolů     EHQMP_DB_LOAD_LOG       1000         T  .
EHSAMBTAET      Lékařské služby           SAPLEHS00AMBTAET_NEU00     1000         T  .
EHSAMED       Pracovní lékařství          MENUEHSAMED          1000         B  .
EHSASSIGN      Přiřazení prevent.prohlídky k osobě SAPLEHS00_PCP03        1010         T  .
EHSASSLTA      Přiřaz.zařazení dl.stř.hod.z pr.obl. EHS_IHORG_EG_ADJUSTMENT    1000         T  .
EHSASSPERS      Seznam osob pro přiřazení pr.prohl. SAPLEHS00_PCP03        1010         T  .
EHSBC02       Zpracování krátkého kontaktu     SAPLEHS00_BC03         1010         T  .
EHSBP11       Založení lékaře           BUSSTART            1000         T  .
EHSBP12       Změna lékaře             BUSSTART            1000         T  .
EHSBP13       Zobrazení lékaře           BUSSTART            1000         T  .
EHSBP31       Založení zdravotního střediska    BUSSTART            1000         T  .
EHSBP32       Změna zdravotního střediska     BUSSTART            1000         T  .
EHSBP33       Zobrazení zdravotního střediska   BUSSTART            1000         T  .
EHSBP41       Založení laboratoře         BUSSTART            1000         T  .
EHSBP42       Změna laboratoře           BUSSTART            1000         T  .
EHSBP43       Zobrazení laboratoře         BUSSTART            1000         T  .
EHSBP51       Založení externí firmy        BUSSTART            1000         T  .
EHSBP52       Změna externí firmy         BUSSTART            1000         T  .
EHSBP53       Zobrazení externí firmy       BUSSTART            1000         T  .
EHSCALPROX      Údržba zástupce kalendáře ordinací  REHSH_CAL_PROX         1000         T  .
EHSDATIMP      Import zdaravotních dat       REHSMDATAUPL_IMPORT_DATA    1000         T  .
EHSDIAGSL      EH&S: Klíč diagnózy         SAPLHREHS00_DIAGSL       1000         T  .
EHSEXIST0      Existující objekty          RHEXIST0            1000         T  .
EHSH_C_NR_NEWPER   Č.intervaly interních osobních čísel SAPMSNUM            0100         T  .
EHSH_C_NR_RECN    Č.intervaly: Č.záznamu prac.lékařst. SAPMSNUM            0100         T  .
EHSH_D_PCP      Kokpit plánování           SAPLEHS00_PCP03        1010         T  .
EHSMQUEST      Zodpovězení dotazníku        REHSH_QUEST_MAINTAIN      0000         T  .
EHSMQUEST01     Údržba čís.intervalu dotazníku    SAPMSNUM            0100         T  .
EHSPERSHC1      Přiřazení osob ke zdr.středisku   EHS_MAINTAIN_PERMEDCENT1    1000         T  .
EHSPRANZ       Zobrazení protokolů importu zdr.dat REHSMDATAUPL_SHOW_PROT     1000         T  .
EHSPRLOE       Výmaz protokolů importu zdrav.dat  REHSMDATAUPL_DEL_PROT     1000         T  .
EHSQCATOH      Katalog otázek            EHS_QUESTCATALOG        1000         T  .
EHSQEVAL01      Hodnocení zodpovězených dotazníků  EHS_QUEST_EVAL01        0100         T  .
EHSQUESTOH      Všeobecný dotazník          EHS_QUESTIONNAIRE       1000         T  .
EHSSCAN       Naskenování dotazníku        REHSSCANTRANS         1000         T  .
EHSSERV       Výsledky lékařské služby / závěr   SAPLEHS00AMBTAET_NEU00     1000         T  .
EHSSERV01      Založení lékařského servisu     SAPLEHS00_PCP03        1010         T  .
EHSSERV11      Údržba čís.intervalu lék.služby   SAPMSNUM            0100         T  .
EHSSERV30      Zobrazení seznamu termínů      EHS_GET_SCHED_LIST       1000         T  .
EHSSERV50      Výběr.obrazovka logické databáze   EHS_CHECKLIST_LOGDB_SEL    1000         T  .
EHSSTRU00      Existující objekty          RHSTRU00            1000         T  .
EHSSUGGP       Seznam návrhů osoby"-"prev.prohl.  SAPLEHS00PROTSELECT00     1000         T  .
EHSTERM01      Stanovení termínů lékařských služeb SAPLEHS00_PCP03        1010         T  .
EHSVA02       Zpracování očkování         SAPLEHS00_VA03         1010         T  .
EHSVU01       Zpracování preventivní prohlídky   EHS_MAINTAIN_PROT       1000         T  .
EHSVU11       Zpracování prohlídky         EHS_MAINTAIN_EXAM       1000         T  .
EHSVU21       Zpracování fyzických testů      EHS_MAINTAIN_PHYTEST      1000         T  .
EHSVU31       Zpracování laboratorních testů    EHS_MAINTAIN_LABTEST      1000         T  .
EHVD         Přehled zákazn.v HTML - výběr dat  SAPLENVD1           0000         O  .
EI01         UIS: Aktivace aktualizace      SAPMMC0C            0050         T  .
EI03         UIS: Změna komunikační struktury   RMCUCOMM            1000         T  .
EI10         UIS: Provedení vyhodnocení      SAPMMCS2            0111         T  .
EI11         UIS: Založení vyhodnocení      SAPMMCS2            0111         T  .
EI12         UIS: Změna vyhodnocení        SAPMMCS2            0111         T  .
EI13         UIS: Zobrazení vyhodnocení      SAPMMCS2            0111         T  .
EI14         UIS: Nastavení pro standard.analýzu. SAPMMCSC            0100         T  .
EI18         UIS: Založení katalogu polí     SAPMMCS3            0100         T  .
EI19         UIS: Změna katalogu polí       SAPMMCS3            0100         T  .
EI1F         UIS: Údržba vzorců          SAPMMCS1            0300         TP  .
EI20         UIS: Zobrazení katalogu polí     SAPMMCS3            0100         T  .
EI21         UIS: Založení informační struktury  SAPMMCS3            0110         T  .
EI22         UIS: Změna informační struktury   SAPMMCS3            0110         T  .
EI23         UIS: Zobrazení informační struktury SAPMMCS3            0110         T  .
EI24         UIS: Založení aktualizace      SAPMMCS1            0200         T  .
EI25         UIS: Změna aktualizace        SAPMMCS1            0200         T  .
EI26         UIS: Zobrazení aktualizace      SAPMMCS1            0200         T  .
EI27         UIS: Založení struktury vyhodnocení SAPMMCS7            0111         T  .
EI28         UIS: Změna struktury vyhodnocení   SAPMMCS7            0111         T  .
EI29         UIS: Zobrazení struktury vyhodnocení SAPMMCS7            0111         T  .
EI30         UIS: Simulace aktualizace dokladu  REASTA00            1000         T  .
EI31         UIS: Aktualizace statistiky     REASTA01            1000         T  .
EI32         UIS: Nové vytvoření statistiky    REASTA02            1000         T  .
EI35         Nové vytvoření statistiky zásob   REUSTAUF            1000         T  .
EI44         UIS: Statistika sazby-výběr     RMCU0100            1000         T  .
EI45         UIS: Statistika sazby-výběr     RMCU0200            1000         T  .
EI72         Statistická aktualizace CO-PA    REKCOPA1            1000         T  .
EI80         Kontrola převzetí dokl. COPA/BW/UIS REASTA_TRIGG01         1000         T  .
EINF         Informační systém IS-U        MENUEINF            1000         B  .
EJOBSCHEDULER    Plánovač jobů            SAPLEMIG_JOB          0100         T  .
EK25         Založení půjčky           SAPLE323            0100         T  .
EK26         Změna půjčky             SAPLFKN1            0110         T  .
EK27         Zobrazení půjčky           SAPLFKN1            0110         T  .
EK78         FI-CA: Úroky z hotovostních záruk  SAPLFKI1            0110         T  .
EK92         Založení plánu plateb        SAPLE325            0100         T  .
EK93         Změna plánu plateb          SAPLE325            0101         T  .
EK93C        Společná změna plánů plateb     SAPLE325C           0101         T  .
EK93M        Automatická úprava plánů plateb   REAABSL2            1000         T  .
EK94         Zobrazení plánu plateb        SAPLE325            0101         T  .
EK94C        Společné zobrazení plánů plateb   SAPLE325C           0101         T  .
EK95         Manuální historie pro plán plateb  SAPLE325            0200         T  .
EK96         Úprava rozdílové částky       SAPME325            0100         T  .
EKND         IS-U Služby zákazníkům        MENUEKND            1000         B  .
EKSR         Odstranění záloh ze souhr.faktury  SAPLE31D            0100         T  .
EK_SURS       Hromad.činnost- požad.poplatku    SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EL01         Provedení vytvoření příkazu     SAPLEL01            0100         T  .
EL06         Provedení hromadného vytvoření přík. RELAUFT0            1000         T  .
EL09         Provedení vytvoření příkazu     SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EL16         Provedení výstupu příkazů      SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EL18         Provedení odhadu           SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
EL20         Rychlé pořízení           SAPLEL01            0110         T  .
EL22         Rychlé zadání s korekturou      SAPLEL01            0110         T  .
EL27         Korektura neplausibilních výsledků  SAPLEL01            0120         T  .
EL27_MRUNIT     Korekce nevěr.stavů reg.odečt.jed.  REL_MA_CORR_IMPLRES      1000         T  .
EL28         Jednotl.zadání            SAPLEL01            0120         T  .
EL29         Korektura plausibilních výsledků   SAPLEL01            0120         T  .
EL30         Odhad výsledků odečtu        RELEABL9            1000         T  .
EL31         Manuální sledování          RELEABL7            1000         T  .
EL32         Automatická kontrola         RELMADUE            1000         T  .
EL35         Výstup příkazu k odečtu       RELEABL1            1000         T  .
EL37         Stonování vytvoření příkazu k odečtu RELEABL6            1000         T  .
EL37_WO_MRUNIT    Storno výsl.odečtu bez odečt.jednot. RELEABL6_1           1000         T  .
EL40         Údržba pořadí odečtů         SAPLEL40            0100         T  .
EL41         Zobrazení pořadí odečtu       SAPLEL40            0100         T  .
EL42         Zobrazení odečtových jednotek    REL_DEV_NOT_IN_MSR       1000         T  .
EL43         Přehled přístrojů          REL_DEV_FOR_MRU        0100         T  .
EL50         Založení skupiny odečtů       SAPLEL10            0100         T  .
EL51         Změna skupiny odečtů         SAPLEL10            0100         T  .
EL52         Zobrazení skupiny odečtů       SAPLEL10            0100         T  .
EL56         Změna spotřeby za období       SAPLEL55            0100         T  .
EL57         Zobrazení spotřeby za období     SAPLEL55            0100         T  .
EL59         Hromadná změna odečtových jednotek  RELEINH1            1000         T  .
EL59P        Definice skupiny parametrů      RELEINHP            1000         T  .
EL60         Aktivace odh.účt.pro jedn.odb.místo RELSETEB            1000         T  .
EL61         Aktivace odh.účt.pro množ.odb.míst  RELSETEBMASS          1000         T  .
EL62         Deaktiv.odh.účt.pro jedn.odb.místo  RELDELEB            1000         T  .
EL70         Seznam nevěrohodných výsledků odečtu RELCORRLIST          1000         T  .
ELDM         Sledování zpracovávaných IDOC    RELDOCPROC           1000         T  .
ELEU         Upload výsledků odečtu        RSEIDOC2            1000         T  .
ELMU         Provedení uploadu          SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ELOC         Správa stanoviště          SAPLEEWA_MD_LOC        0100         T  .
EL_MA_MRIDOC     Zpracování chybných IDOC       REL_MA_MRIDOC         1000         T  .
EM10         Pohyb zboží pomocí sériových čísel  SAPLEM10            0100         T  .
EMAIL        SAPconnect Easy EMail        SAPMSX02            0100         T  .
EMASN        IDoc: Monitor pro jednotl.dod.avíza REMMEDIASN           1000         T  .
EMFOR        Monitor pro odvolávky a op.odvolávky RESDEDIMON           1000         T  .
EMIGALL       Workbench migrace IS-U        REMIG100            1000         T  .
EMIGCMP       IS-U: Migrace - údržba firmy     SAPMEMIG_FIRMA         0100         T  .
EMIGCNV       Migrace IS-U: Údržba obj.konverze  SAPMEMIG_CONVOBJ        0100         T  .
EMIGCOM       Srovnání customizingu migrace    REMIG_COMPARE_OBJECTS     1000         T  .
EMIGFLD       Migrace IS-U: Údržba polí      SAPMEMIG_FIELD         0100         T  .
EMIGFVA       Údržba pevných hodnot        SAPMEMIG_VALUES        0100         T  .
EMIGIMP       Migrace IS-U: Import dat       SAPMEMIG_IMPORT        0100         T  .
EMIGJOB       Migrace IS-U: Plánovač jobů     SAPMEMIG_SCHEDULE       0100         T  .
EMIGKSV       Migrace IS-U: Údržba KSV       SAPMEMIG_KSV          0100         T  .
EMIGMASSRUN     Monitor hrom.importů migrace IS   SAPLEMIG_MASS_RUN_DIALOG    0200         T  .
EMIGMASSRUNGROUP   Skupinový import migrace IS     SAPLEMIG_MASS_RUN_DIALOG    0600         T  .
EMIGOBJ       Údržba objektu migrace        SAPMEMIG_OBJECT        0100         T  .
EMIGPROJECT     Migrace IS-U: Údržba projektu    SAPMEMIG_PROJEKT        0100         T  .
EMIGSTAT       Zobrazení statist.zázn.migrace IS-U REMIG007            1000         T  .
EMIGSTR       Údržba struktur dat automatizace   SAPMEMIG_STRUCTURE       0100         T  .
EMIGUSR       Migrace IS-U: Údržba uživatelů    SAPMEMIG_USER         0300         T  .
EMJIT        Monitor IDoc pro odvolávky JIT    RESDEDIMONJIT         1000         T  .
EMMA         Analýza protokolu a gener.případu  REMMALOGANALYSIS        1000         T  .
EMMAC1        Založení případu           SAPLEMMA_CASE_TRANSACTION   0010         T  .
EMMAC2        Změna případu            SAPLEMMA_CASE_TRANSACTION   0010         T  .
EMMAC3        Zobrazení případu          SAPLEMMA_CASE_TRANSACTION   0010         T  .
EMMACAP       Provedení autom.procesů pro případy REMMA_CLIST_AUTPROC_EXEC    1000         T  .
EMMACC        Cust.tab.doplň.dat v transakci    RAVC0ALA            1000         T  .
EMMACCAT1      Založení kategorie případu      SAPMEMMA_CASE_CATEGORY     0010         T  .
EMMACCAT1M      Založení kategorie případu ze zprávy SAPMEMMA_CASE_CATEGORY     0011         T  .
EMMACCAT2      Změna kategorie případu       SAPMEMMA_CASE_CATEGORY     0010         T  .
EMMACCAT3      Zobrazení kategorie případu     SAPMEMMA_CASE_CATEGORY     0010         T  .
EMMACCAT4      Výmaz kategorie případu       SAPMEMMA_CASE_CATEGORY     0010         T  .
EMMACCAT5      Transport kategorie případu     SAPMEMMA_CASE_CATEGORY     0010         T  .
EMMACL        Seznam k objasnění          REMMACASELIST         1000         T  .
EMMACLGEN      Generování programu pro sezn.případů REMMACL_SELSCRN_GENERATE    1000         T  .
EMMACLS       Seznam k objas.s tlač.rychlé volby  REMMACASELIST_SHL       1000         T  .
EMMAIDOCLOG     Protokol IDoc via EMMA        REMMALOADIDOCLOG        1000         T  .
EMMAJ3        Zobrazení jobu            REMMAJOBDISP          1000         TP  .
EMMAJL        Seznam jobů             REMMAJOBLIST          1000         TP  .
EMMAJOBLOG      Protokol jobu na pozadí via EMMA   REMMALOADJOBLOG        1000         T  .
EMMAJP        Zpracování jobu           REMMAJOBPROC          1000         TP  .
EMMALOG       Zobrazení aplikačního protokolu   REMMAREADAPPLLOG        1000         T  .
EMMA_NR_CASE     Údržba čís.intervalu: EMMA_CASE   SAPMSNUM            0100         T  .
EMMA_NR_JOB     Údržba čís.intervalu: EMMA_RUNID   SAPMSNUM            0100         T  .
EMMA_OLD       Sledování hromadné činnosti     RESUPERMONITORING       1000         T  .
EMORD        Monitor IDoc pro zakázky SD     RESDEDIORD           1000         T  .
EMU1         Konverze půjček na EURO       RFVDEMU1            1000         TP  .
EMU2         Anulování konverze na EURO      RFVDEMU2            1000         TP  .
EN00         Údržba číselného intervalu: ISU_ERDK SAPMSNUM            0100         T  .
EN03         Údržba číselného intervalu:ISU_EHAU SAPMSNUM            0100         T  .
EN04         Údržba číselného intervalu:ISU_EVBS SAPMSNUM            0100         T  .
EN05         Údržba čísel. intervalu: ISU_EDCN  SAPMSNUM            0100         T  .
EN06         Údržba číselného intervalu: ISU_EANL SAPMSNUM            0100         T  .
EN07         Údržba čís.intervalu: ISU_ETRF    SAPMSNUM            0100         T  .
EN08         Údržba čís.intervalu: ISU_EWAOBJ   SAPMSNUM            0100         T  .
EN09         Číselné intervaly: ISU_IDOC     SAPMSNUM            0100         T  .
EN10         Údržba čís.intervalu: ISU_EWAORD   SAPMSNUM            0100         T  .
EN11         Údržba čís.interv.: ISU_EZWG     SAPMSNUM            0100         T  .
EN12         Údržba čís.interv.: ISU_EKOG     SAPMSNUM            0100         T  .
EN13         Údržba čís.interv.: ISU_EEAG     SAPMSNUM            0100         T  .
EN15         Údžba číselného intervalu:IS-U_EABL SAPMSNUM            0100         T  .
EN17         Údržba číselného intervalu:ISU_EVER SAPMSNUM            0100         T  .
EN18         Údržba čís.intervalu: ISU_CREFNO   SAPMSNUM            0100         T  .
EN19         Údržba čís.intervalu: ISU_IDEPRO   SAPMSNUM            0100         T  .
EN20         Údržba čís.intervalu: ISU_IDETRA   SAPMSNUM            0100         T  .
EN22         Údržba čís.intervalu: ISU_EDSC    SAPMSNUM            0100         T  .
EN23         Údržba čís.intervalu: ISU_EPREI   SAPMSNUM            0100         T  .
EN25         Údržba číselného intervalu: ISU_EABP SAPMSNUM            0100         T  .
EN27         Údržba čís.interv.: ISU_DEVGRP    SAPMSNUM            0100         T  .
EN40         Údržba čís.intervalu: ISU_IDCDOC   SAPMSNUM            0100         T  .
EN41         Údržba čís.intervalu: ISU_IDCDCI   SAPMSNUM            0100         T  .
EN43         Údržba číselného intervalu: ISU_EKON SAPMSNUM            0100         T  .
EN50         Údržba číselného intervalu: ISU_EEIN SAPMSNUM            0100         T  .
EN55         Údržba číselného intervalu: ISU_EAUS SAPMSNUM            0100         T  .
EN70         Údržba čís.intervalu: ISU_PRDOC   SAPMSNUM            0100         T  .
EN80         Údržba čís.interv.: ISU_TE271    SAPMSNUM            0100         T  .
EN99         Všeob.zprac.zahr.obchodu       SAPMV99E            0299         T  .
ENBI         Údržba čís.intervalu: ISU_BIRUN   SAPMSNUM            0100         T  .
ENCLEAN       Údržba čís.intervalu: ISU_ECLEAN   SAPMSNUM            0100         T  .
ENCO         Tisk/komunikace           SAPMV99E            0300         T  .
ENDELIVER      Údržba číselného interv.: EWAEL_DELI SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMCR       Údržba čís.intervalu: ISU_EDM_CR   SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMFI       Údržba čís.intervalu: ISU_EDM_FI   SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMIB       Údržba čís.intervalu: ISU_EDM_IB   SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMPRO       Údržba čís.intervalu: ISU_EDMP    SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMPROT      Údržba čís.intervalu: ISU_EDMPT   SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMSC       Údržba čís.intervalu: ISU_EDM_SC   SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMSD       Údržba čís.intervalu: ISU_EDM_SD   SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMUS1       Údržba čís.intervalu: ISU_EDM_U1   SAPMSNUM            0100         T  .
ENEDMVN       Údržba čís.intervalu: ISU_EDM_VN   SAPMSNUM            0100         T  .
ENER         Údržba čís.intervalu: ISU_ERCH    SAPMSNUM            0100         T  .
ENFO         Zahr.obchod/clo: Vstup        SAPMV99E            0100         T  .
ENGK         Zákonná kontrola           SAPMV52E            0095         T  .
ENGR         Periodické závěrky          SAPLV50G            1400         T  .
ENIN         Údržba čís.interv.: ISU_INDEXN    SAPMSNUM            0100         T  .
ENLO         Dokumentární obchod         SAPMV86E            0090         T  .
ENLP         Údržba čís.intervalu: ISU_LOGLPR   SAPMSNUM            0100         T  .
ENNR         Údržba čís.interv.: ISU_LOGINR    SAPMSNUM            0100         T  .
ENPA         Zahr.obchod: Spojení: Period.závěrky SAPLV50G            1700         T  .
ENPR         Zpracování preference        SAPMV95E            0100         T  .
ENRD         Údržba čís.intervalu: ISU_ERDMP   SAPMSNUM            0100         T  .
ENROB        Údržba čís.intervalu: ISU_EWAROB   SAPMSNUM            0100         T  .
ENROUTE       Údržba čís.intervalu: ISU_EROUTE   SAPMSNUM            0100         T  .
ENSAMPLE       Údržba číselného interv.: EWAEL_SMPL SAPMSNUM            0100         T  .
ENSL         Kokpit: Seznam sankcion.společností SAPLVFSM            0090         T  .
ENSV         Údržba dat zahr.obchodu       SAPMV96E            0100         T  .
ENVD         CIC: Údržba dat.prostředí      SAPLENVD1           0000         O  .
ENVOUCHER      Údržba číselného interv: EWAWA_PGR  SAPMSNUM            0100         T  .
ENWDPL        Údržba číselného interv: EWAEL_WDPT SAPMSNUM            0100         T  .
ENWDPPROC      Údržba čís.intervalu: EWAEL_WDPP   SAPMSNUM            0100         T  .
ENWEIGH       Údržba číselného interv: EWAWA_WPNR SAPMSNUM            0100         T  .
ENWEIGHOFL      Údržba čís.intervalu: EWAWA_WONR   SAPMSNUM            0100         T  .
ENWK         Údržba čís.interv.: ISU_EWIK     SAPMSNUM            0100         T  .
ENZD         Celní objekty: Dokumentace/informace SAPMV98E            0100         T  .
ENZW         Údržba čís.interv.: ISU_LOGIZW    SAPMSNUM            0100         T  .
EOLA         Kmenová data: Registr        RAVC0ALA            1000         T  .
EP01         Customizing statistiky operací    SAPLE70C            0050         T  .
EP02         Customizing statistiky zásob     SAPLE70C            0050         T  .
EPA1         Založení záznamu tiskové akce    SAPLEEPA            0100         T  .
EPA2         Změna záznamu tiskové akce      SAPLEEPA            0100         T  .
EPA3         Zobrazení záznamu tiskové akce    SAPLEEPA            0100         T  .
EPAR         Výpis záznamů tiskové akce      SAPRISU_PRINTACTION_SELECTION 1000         T  .
EPDHIER       Zobrazení hierar.typu předlohy km.d. ISU_MDT_HIERARCHY_DISPLAY   1000         T  .
EPERS        IS-U Údržba varian.reportu MiniApps ISU_PERS_SELOPTION       1000         T  .
EPLOT        Vyplacení na účet          SAPLEE_DEREG_INV_EPLOT     0100         T  .
EPMC         Customizing - vedoucí provozu    EPM_CUST_DIRECT        1000         T  .
EPM_REPORT_START   Spuštění reportu s variantou     EPM_REPORT_START        1000         T  .
EPODSRVC1      Založení služeb předávacích míst   SAPLEPODSERVICE        0100         T  .
EPODSRVC2      Změna služeb předávacích míst    SAPLEPODSERVICE        0100         T  .
EPODSRVC3      Zobrazení služeb předávacích míst  SAPLEPODSERVICE        0100         T  .
EPPM         Údržba čís.intervalu: ISU_PREPAY   SAPMSNUM            0100         T  .
EPRACT        Údržba čísel.intervalů: ISU_PRACT  SAPMSNUM            0100         T  .
EPREPAY       Správa částky měřidla předpl.spotř. SAPLEPREPAY          0200         T  .
EPREPAYFREE     Uvolnění zablokovaných záznamů PPM  SAPLEPREPAY          0201         T  .
EPREPAY_RELEASE   Uvolnění zablokovaných záznamů PPM  SAPLEPREPAY          0201         T  .
EPRODCUST      IS-U Customizing předlohy kmen.dat  SAPLEPRODCUST         0100         T  .
EQ30         Nápov.vyhled.pro sady parametrů(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ31         Nápov.vyhledáv.pro faktur.obl. (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ32         Nápov.vyhled.pro odečt.jednot.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ33         Nápověda vyhledáv.pro smlouvy (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ34         Nápov.vyhled.pro přípoj.objekty(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ35         Nápov.vyhled.pro místa spotřeby(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ36         Nápov.vyhled.pro odb.místa(IMG)   RESMAC00            1000         T  .
EQ37         Nápov.vyhled.pro umíst. přístr.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ38         Nápov.vyhled.pro skup.registrů (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ39         Náp.vyhl.pro skup.vstupu/výst.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ40         Nápov.vyhled.pro skup.přík.HDO (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ42         Nápov.vyhled.pro skupiny vinutí(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ43         Nápov.vyhled.pro typy přístr.(IMG)  RESMAC00            1000         T  .
EQ44         Nápov.vyhled.pro přístroje (IMG)   RESMAC00            1000         T  .
EQ45         Nápověda vyhledávání pro dávky (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ46         Nápověda vyhledávání pro sazby (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ47         Nápov.vyhled.pro schémata (IMG)   RESMAC00            1000         T  .
EQ48         Nápov.vyhled.pro typy sazeb (IMG)  RESMAC00            1000         T  .
EQ49         Nápov.vyhled.pro slevy/přirážky(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ50         Nápov.vyhled.pro licenc.smlouv.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ51         Nápov.vyhled.pro tisk.doklady (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ52         Nápov.vyhled.pro plány záloh (IMG)  RESMAC00            1000         T  .
EQ53         Nápov.vyhled.pro zúčt. doklady (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ54         Nápov.vyhled.pro dokl.o přihl.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ55         Nápov.vyhled.pro dokl.o odhl.(IMG)  RESMAC00            1000         T  .
EQ56         Nápov.vyhled.pro dokl.o odpoj.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ57         Nápov.vyhled.pro objekt k čišť.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ58         Nápověda vyhledávání pro plochy(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ59         Nápověda vyhledávání pro trasy (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ60         Nápověda vyhled.pro stanoviště (IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ61         Náp.vyhl.pro umísť.přís.pro st.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ62         Nápov.vyhl.pro sml.o posk.zár.(IMG) RESMAC00            1000         T  .
EQ80         Kontrola dílčích operací pro sazby  REATVORG            1000         T  .
EQ81         Zobrazení příručky migrace (IMG)   REMIG000            1000         T  .
EQ82         Transport kmen. dat zúčtování (IMG) REA_BILL_MASTER_DATA_TRANSPORT 1000         T  .
EQ83         Kontrola sazeb (IMG)         REA_BILL_CUSTOM_DATA_CHECK   1000         T  .
EQ84         Kontrola operací (IMG)        RFKK_TRANSACTION_CONS_CHECK  1000         T  .
EQ85         Kontrola statistic. skupin (IMG)   REA_STGRP_CHECK        1000         T  .
EQ90         Customizing úlohy pro IS-U (IMG)   RESTASK0            1000         T  .
ER30         Údržba hierarchie pol.reg.struktury SAPLER30            0100         T  .
ER31         Údržba polit.regionální struktury  SAPLER31            0100         T  .
ER32         Zobrazení polit.regionální struktury SAPLER31            0100         T  .
ER3D         Zobrazení hierarchie pol.reg.strukt. SAPLER30            0100         T  .
ERCH_EXTR      Extrakty: Export zúčt.dokladů    RERCH_DOC_EXTR_EXTR      1000         T  .
EREC01        Převod na FI - režim jedné smlouvy  RECTHP01            1000         T  .
EREC02        Převod na FI Vyst.faktury třeť.str. RECTHP02            1000         T  .
EREC03        Agregované účtování na smluv.účet  RECTHI01            1000         T  .
EREG         IS-U Regionální struktura      MENUEREG            1000         B  .
ERN1         Údržba intervalu čísel: ISU_TE227  SAPMSNUM            0100         T  .
EROD         Předání kmen.dat do plánování tras  RERODOWN            1000         T  .
ERONEW        Údržba rytmu služeb         SAPLEEWA_MD_RO         0101         T  .
EROUTE        Trasa                SAPLEEWA_MD_ROUTE       0100         T  .
ES20         Založení smlouvy           SAPLES20            0100         T  .
ES20C        Registr IS-U: Smlouva        RAVC0ALA            1000         T  .
ES21         Změna smlouvy            SAPLES20            0100         T  .
ES22         Zobrazení smlouvy          SAPLES20            0100         T  .
ES27         Údržba nad rámec slouvy       SAPLES27            0100         T  .
ES28         Zobrazení nad rámec smlouvy     SAPLES27            0100         T  .
ES30         Založení odběrného místa       SAPLES30            0110         T  .
ES30CONTAIN     Registr: Referenční hodnoty     RAVC0ALA            1000         T  .
ES30HEAT       Registr: Referenční hodnoty     RAVC0ALA            1000         T  .
ES30LIGHT      Registr: Referenční hodnoty     RAVC0ALA            1000         T  .
ES30REFVAL      Registr: Referenční hodnoty     RAVC0ALA            1000         T  .
ES31         Změna odběrného místa        SAPLES30            0110         T  .
ES32         Zobrazení odběrného místa      SAPLES30            0110         T  .
ES43         Založení licenční smlouvy      SAPLES43            0100         T  .
ES44         Změna licenční smlouvy        SAPLES43            0100         T  .
ES45         Zobrazení licenční smlouvy      SAPLES43            0100         T  .
ES50         Údržba číselného intervalu:ISU_EPROP SAPMSNUM            0100         T  .
ES51         Založení vlastnictví         SAPLES50            0100         TP  .
ES52         Změna vlastnictví          SAPLES50            0100         TP  .
ES53         Zobrazení vlastnictví        SAPLES50            0100         TP  .
ES54         Storno vlastnictví          SAPLES50            0100         TP  .
ES55         Založení přípojného objektu     SAPLES55            0100         T  .
ES56         Změna přípojného objektu       SAPLES55            0100         T  .
ES57         Zobrazení přípojného objektu     SAPLES55            0100         T  .
ES60         Založení místa spotřeby       SAPLES60            0100         T  .
ES61         Změna místa spotřeby         SAPLES60            0100         T  .
ES62         Zobrazení místa spotřeby       SAPLES60            0100         T  .
ES64         Změna přípojného objektu VBS/GPL   SAPLES64            0100         T  .
ES65         Založení umístění přístroje     SAPLES65            0100         T  .
ES66         Změna umístění přístroje       SAPLES65            0100         T  .
ES67         Zobrazení umístění přístroje     SAPLES65            0100         T  .
ESD1         Obchodní kmenová data IS-U      MENUESD1            1000         B  .
ESD2         Technická kmenová data IS-U     MENUESD2            1000         B  .
ESIMD        Archivace IS-U: Reorg.simul.doklady REA_SIM_DEL          1000         T  .
ESPLOG        Zobrazení IDoc protokolu STOACT   ESP_DISPLAY_LOG_IDOCSTOACT   1000         T  .
ESPLOGD       Výmaz IDoc protokolu STOACT     ESP_DELETE_LOG_STOACT     1000         T  .
ESWTMON01      Sledování dokladů o výměně      REE_IDE_SWITCH_MONITORING   1000         T  .
ETHI         Agreg.účtování sml.úč.poskyt.služ.  SAPLEE_DEREG_INV_ETHI     0100         T  .
ETHIM        Hromad.činn.agreg.účt.pro posk.služ. SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ETHIM_REV      Hrom.aktiv.storna agr.účt.posk.služ. SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ETHIM_TAX      Agreg.účtov. poskyt.služeb s daní  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ETHI_DIS       Vyhodnocení záznamů DFKKTHI     REDEREG_DISPLAY_THI      1000         T  .
ETP_DELETE_TASKS   Výmaz úkolů             ETP_DELETE_TASKS        1000         T  .
ETRANSF       Hromadná činnost agregované účtování SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ETRANSF_DIS     Zobrazení dat převodu        REDEREG_DISPLAY_ETRANSF    1000         T  .
ETRM         IS-U Řízení termínování       MENUETRM            1000         B  .
EUNLD        Výmaz bezvýznam.řádek zúčt.dokl.   REA_DELETE_UNIMP        1000         T  .
EVKK         IS-U Smluv.účet pohledávek a závazků MENUEVKK            1000         B  .
EW00         Konverze pro EURO          MENUEW00            1000         B  .
EW10         EMU: Zavádění org.objektů      EWURA001            1000         T  .
EW11         EMU: Zavádění objektů CO-PA     EWURA001            1000         T  .
EW13         EMU: Zavádění info konverze pro LIS EWURA001            1000         T  .
EW14         EMU: Zavádění info konverze pro EIS EWURA001            1000         T  .
EW16         Počet záznamů největších tabulek   EWURA001            1000         T  .
EW17         Stanovení potřeb.databáz.místa    EWURA001            1000         T  .
EW18         EMU: Zavedení odpisových oblastí   EWURA001            1000         T  .
EW28         EMU: Zavádění objektů CO       EWURA001            1000         T  .
EW29         EMU: Zavádění tabulek pro FI-SL   EWURA001            1000         T  .
EW30         FI-předběž.odsouhl.otevř.položek   EWURA001            1000         T  .
EW35         FI - operace vyrovnání existují   EWURA001            1000         T  .
EW36         FI Analýza dokladů obratů na účtu  EWURA001            1000         T  .
EW38         Konv.EMU: Seznam hodnot zásob MM   RM07MBST            1000         T  .
EW38_HIERARCHY    Změna zprac.sezn.hierarchie zakázek REAUFK20_HIERARCHY       1000         TP  .
EW39         Výběr FI-OP             EWURA001            1000         T  .
EW39_HIERARCHY    Zobraz.zprac.sezn.hierarchie zakázek REAUFK20_HIERARCHY       1000         TP  .
EW3Z         Výběr měny pro konverzní paket    SAPMEW4Z            0100         T  .
EW40_HIERARCHY    Víceúr.zprac.sezn.hierarchie zakázek RIAUFK10            1000         TP  .
EW45         FI analýza účtů hl.knihy před konv. EWURA001            1000         T  .
EW46         MM Zpracování dok.k odvol.ke kontr. EWURA001            1000         T  .
EW47         Vytvoření standardního paketu    EWUMACOP            1000         T  .
EW48         MM Zobrazení arch.nákupních dokladů EWUMEKAA            1000         T  .
EW49         MM vyrovnání zůstatků MM --" FI   EWURA001            1000         T  .
EW4Z         Výběr měny pro konverzní paket    SAPMEW4Z            0100         T  .
EW50         MM Účtování opravných dokladů    EWURA001            1000         T  .
EW51         FI analýza odsouhlasení HB/NB    EWURA001            1000         T  .
EW53         FI Kontrola customizingu       EWURA001            1000         T  .
EW55         FI korektura účtů hl. knihy     EWURA001            1000         T  .
EW57         EMU-knv: Spuštění postprocesorů   EWUSTRNA            1000         T  .
EW58         EMU-knv: Spuštění konverzních progr. EWUSTRUM            1000         T  .
EW59         Změna EMU: Spuštění příp.programů  EWUSTRVO            1000         T  .
EW61         Změna EMU: CO účt.ve pr.se zúčt.-TAB EWURA001            1000         T  .
EW62         Změna EMU: CO odsouhl.zúčt.-TAB   EWURA001            1000         T  .
EW63         Zm.EMU: CO struktura součtů obliga  EWURA001            1000         T  .
EW64         Zm.EMU: CO struktura součtů záloh  EWURA001            1000         T  .
EW65         EWWU: CO-AA Porovnání pro investice EWURA001            1000         T  .
EW67         EWWU: AA výběr souhrnných záznamů  EWURA001            1000         T  .
EW68         EWWU: AA oprava zůstatku       EWURA001            1000         T  .
EW69         AA odsouhl.obratů na účtu      EWURA001            1000         T  .
EW72         FI - dodat.výběr otevř.položek    EWURA001            1000         T  .
EW73         Úprava investičních programů     EWURA001            1000         T  .
EW74         FI - dodat.odsouhl.otevř.položek   EWURA001            1000         T  .
EW75         FI dodat.odsouhl.VK/HK        EWURA001            1000         T  .
EW76         FI-odsouhl.dokladů obratů na účtu  EWURA001            1000         T  .
EW77         FI- korekt.dokl./obratů na účtu   EWURA001            1000         T  .
EW80         MM Porovnání součtů MBEW       EWURA001            1000         T  .
EW82         MM - přehled hodnoty zásob      EWURA001            1000         T  .
EW84         MM - přehled rozdílů         EWURA001            1000         T  .
EW93         EMU: Zavedení info ke konv.pro FI-SL EWURA001            1000         T  .
EW94         Konverze EMU: Tabulky RESTART-FLAG  SAPMEWTF            1000         T  .
EWA0         Konv.EMU: IS-RE Zav.objektů CO    EWUCOOLI            1000         T  .
EWA1         FI-AA: Analýza chybných IM      RAT08401            0000         TP  .
EWA2         FI-AA: Porovnání IM před/po konverzi RAEWAS0B            0000         TP  .
EWA3         Odsouhlasení kritických dokl. FI-AA RAEWUC0P            0000         TP  .
EWA7         AA Odsouhlasení souhrnných záznamů  EWURA001            1000         T  .
EWA8         AA Odsouhlasení zůstatků       EWURA001            1000         T  .
EWA9         AA Odsouhlasení statusu inv.majetku EWURA001            1000         T  .
EWABILL       Ocenění typu zúčtování odpadů    SAPLEEWA_BILLING        0110         T  .
EWABULKY       Založení zakázky na neskladný odpad SAPLEEWA_BULKY         0300         T  .
EWAC         Action-Manager: Customizing     SAPLEWA2            0100         T  .
EWACAL        Údržba kalendáře           SAPLEEWA_CALENDER       0100         T  .
EWACAPAB       Denní kapacita            SAPLEEWA_CAPAB         0100         T  .
EWACLEAN       Plocha                SAPLEEWA_CLEAN         0100         T  .
EWACONTS       Přeprava konteneru          SAPLEEWA_DEV_SERVICE      0050         T  .
EWAEL01       Blokování dodávek          SAPLEEWA_EL_DELIVERYBAN    0100         T  .
EWAEL02       Kontrola view            SAPLEEWA_EL_SAMPLE       0100         T  .
EWAEL03       Rezervní vzorek           SAPLEEWA_EL_SAMPLE       0200         T  .
EWAEL04       Správa zařízení na likvidaci odpadu SAPLEEWA_EL_WDPLANT      0100         T  .
EWAEL05       Skupina operací           SAPLEEWA_EL_WDPPROGR      0100         T  .
EWAEL06       Interní operace odběrného místa   SAPLEEWA_EL_WDPPROC      0100         T  .
EWAEL07       Provozní denník           SAPLEEWA_EL_PLANTJOURNAL    0100         T  .
EWAELOCEO_INIT    Vytvoření přiřazení stanoviště    ISU_WA_INITIAL_LOAD_EWAELOCEO 1000         TP  .
EWAFAKTOR      Koeficient pro zúčtování odpadů   SAPLEEWA_FACTORS        0100         T  .
EWAGG        Smlouva poskyt.záruky        SAPLEEWA_GUARANTORS_MD     0100         T  .
EWAORDALL      Založení zakázky na likvidaci odpadu REWAORDER           1000         T  .
EWAORDDEL      Výmaz zakázky na likvidaci odpadu  REWA_DEL_ORDER         1000         T  .
EWAORDER       Změna/zobrazení zakázky na likv.odp. SAPLEEWA_ORDER         0100         T  .
EWAORDERDOWN     Výstup zakázky na likvidaci odpadu  REWAORDER_DOWNLOAD       1000         T  .
EWAORDRESL      Zpětné hlášení            REWAORDER_RESULT        1000         T  .
EWAPLAN       Dispozice              REWAORDER_PLAN         1000         T  .
EWAROB        Objekt k čištění           SAPLEEWA_ROB          1100         T  .
EWAROBTYP      Údržba typu objektu čištění     EEWA_ROB_CUSTOMIZE       1000         T  .
EWAS         IS-U Odpadové hospodářství      MENUEWAS            1000         B  .
EWAWA01       Rychlé pořízení váhy         SAPLEEWA_WA_WEIGHINGPROCFAST  0100         T  .
EWAWA02       Vážení                SAPLEEWA_WA_WEIGHINGPROCESS  0100         T  .
EWAWA03       Pořízení kusového zboží       SAPLEEWA_WA_PCKGOODSREG    0100         T  .
EWAWA04       Váha offline             SAPLEEWA_WA_WEIGHINGPROCOFFLIN 0100         T  .
EWAWAT001      Hardwarový profil          SAPLEEWA_WA_HWPROFILE     0100         TP  .
EWAWAT002      Řízení profilů            SAPLEEWA_WA_HWPROFCNTRL    0100         TP  .
EWAWAT003      Skupina profilů           SAPLEEWA_WA_PROFILEGROUP    0100         TP  .
EWA_AAT_CHECK    Kontrola konzistence zúčtování    REWA_AAT_CHECK         1000         T  .
EWBC         Customizing procesů Front-Office   SAPLEWB8            0101         T  .
EWBE         Customizing kroku editoru      SAPLEWB11           0101         T  .
EWB_WEBGUI      FOPs pro WebGUI           SAPLEWB_WEBGUI         0100         T  .
EWC0         RKAABR01: Analýza zúčtování zakázky RKAABR01            1000         T  .
EWC1         CO-PA přepočet výkazů        EWURA001            1000         T  .
EWC2         Kontrolní ledger           RKACOFI2            1000         T  .
EWC4         Odsouhlasení předběž.dokladů ŘR   EWURA001            1000         T  .
EWCF         Potvrzení customizingu měn pro Euro EWUCONFM            1000         T  .
EWCK         Kontrola měny BKPF, KONV       EWURA001            1000         T  .
EWCM         Údržba měnových tabulek pro Euro   SAPMEWCM            1000         T  .
EWCT         Program pro testování přepočtu měn  SAP1EWCT            1000         T  .
EWEBIAC_1_PAY    Platba faktur ISS          SAPLEWEBIAC_1TIME_PAY     0100         T  .
EWEBIAC_ACCT_INFO  Info o účtech ISS          SAPLEWEBIAC_ACCT_INFO     0100         T  .
EWEBIAC_A_PAY    Zplnomocnění k inkasu ISS      SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY      0100         T  .
EWEBIAC_A_PAY_CIC  ISS oprávnění k inkasu jako ESS   SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY      0100         T  .
EWEBIAC_CALLBACK   ISS Iniciace zpět.volání       SAPLEWEBIAC_CALLBACK_REQUEST  0100         T  .
EWEBIAC_CH_MD    ISS Změna adresy faktury       SAPLEWEBIAC_CHANGE_BILL_ADDRES 0100         T  .
EWEBIAC_CH_MD_CIC  ISS: Změna adresy faktury - ESS   SAPLEWEBIAC_CHANGE_BILL_ADDRES 0100         T  .
EWEBIAC_CONSUMP_HIST ISS Přehled spotřeby         SAPLEWEBIAC_CONSUMP_HISTORY  0100         T  .
EWEBIAC_CONS_HIS_CIC ISS přehled spotřeby CIC       SAPLEWEBIAC_CONSUMP_HISTORY  0100         T  .
EWEBIAC_CONTINUE   Záznam dummy pro využití služby   SAPLEWEBIAC          0100         T  .
EWEBIAC_CPUSER    Zákaznický portál - uživatel     SAPLEWEBIAC_CPUSER       0100         T  .
EWEBIAC_ENROLLMEN  Nové založení ISS          SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN     0100         T  .
EWEBIAC_ENROLLMENT  Nové založení ISS          SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN     0100         T  .
EWEBIAC_ENROLL_CIC  ISS Nové založení jako ESS      SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN     0100         T  .
EWEBIAC_HTMLBILL   Faktura ISS             SAPLEWEBIAC_HTMLBILL      0100         T  .
EWEBIAC_INFO     Informace o účtech ISS        SAPLEWEBIAC_ACCOUNT_INFO    0100         T  .
EWEBIAC_INFO_CIC   ISS Informace o účtu jako ESS    SAPLEWEBIAC_ACCOUNT_INFO    0100         T  .
EWEBIAC_LOGIN    Internetový účet ISS         SAPLEWEBIAC_INTERNET_ACCOUNT  0101         T  .
EWEBIAC_METER_CIC  ISS Pořízení stavu měřidla z CIC   SAPLEWEBIAC_METER_READ     0100         T  .
EWEBIAC_METER_READ  ISS Pořízení stavu měřidla      SAPLEWEBIAC_METER_READ     0100         T  .
EWEBIAC_MOVEOUT   ISS Odhlášení            SAPLEWEBIAC_MOVEOUT      0100         T  .
EWEBIAC_MOVE_IN   ISS Přihlášení            SAPLEWEBIAC_MOVE_IN      0100         T  .
EWEBIAC_PASSWD    ISS Změna hesla pro internet     SAPLEWEBIAC_CHANGE_PASSWORD  0100         T  .
EWEBIAC_PASSWD_NEW  ISS Uživatel zapomněl heslo     SAPLEWEBIAC_PASSWD_NEW     0101         T  .
EWEBIAC_PREMISE_SEL ISS Výběr místa spotřeby       SAPLEWEBIAC_PREMISE_SEL    0100         T  .
EWEBIAC_PREM_SEL_CIC ISS Výběr místa spotřeby       SAPLEWEBIAC_PREMISE_SEL    0100         T  .
EWEBIAC_SHOW_PROFIL ISS Zobrazení hodnot profilu     SAPLEWEBIAC_PROFIL_DISP    0100         T  .
EWEBIAC_TEMPLATE   ISS Šablona             SAPLEWEBIAC_TEMPLATE      0100         T  .
EWF1         Zobrazení rozdílů korektury FI/AA  RFEWSBAL            0000         T  .
EWF2         Zobr.součtu otevř.položek rozh.dne  RFEWSSOP            0000         T  .
EWF3         Zobrazení kritických dokladů     RFEWSDOC            0000         T  .
EWF4         Zobraz.korektury operací vyrovnání  RFEWSSCA            0000         T  .
EWF7         Výmaz tabulky EWUFI_SOP       EWURA001            1000         T  .
EWF8         Srovnání INDEXu s obraty na účtu   EWURA001            1000         T  .
EWF9         Srovnání INDEXu s obraty na účtu   EWURA001            1000         T  .
EWFC         Konfigurace Front-Office IS-U    SAPLEWFC            0100         T  .
EWFC0        Konfig.lišty činností        SAPLEWFC            0101         T  .
EWFC1        Konfigur.činnosti pro operaci HTML  SAPLEWFC            0102         T  .
EWFG         Sumarizace souhrnných záznamů    RGEURBAL            1000         T  .
EWFS         Kontrola zůstatků ve FM       EWURA001            1000         T  .
EWG5         Ledger přípravy konsolidace     EWURA001            1000         T  .
EWHV         Generická IAC pro clusterové objekty SAPLEWHV            0010         T  .
EWK0         Uživatelský vývoj: Hledání polí   EWUCU02A            1000         T  .
EWK1         Uživ.vývoj: Měny v textu reportu   EWUCU02B            1000         T  .
EWK2         Uživ.vývoj: Měny na obrazovce    EWUCU02C            1000         T  .
EWK3         Uživ.vývoj: Přiřazení pravidla    EWUCU001            1000         T  .
EWK4         Uživ.vývoj: Převzetí výběru     EWUCU003            1000         T  .
EWM1         MM plnění polí v EBAN        EWURA001            1000         T  .
EWM3         MM Vyrovnání prodejních cen     EWUMMRTL_40          1000         T  .
EWM4         MM Korektura vývoje objednávky    EWURA001            1000         T  .
EWM6         Vyrovnání zúčtovacího účtu PM/PF   EWUMMPOB            1000         T  .
EWMA         IS-U Work-Management         MENUEWMA            1000         B  .
EWS2         Vyhodnocení archív.dat        EWUARCH2            1000         T  .
EWS3         Seznam kritických archívů      EWUARCHI            1000         T  .
EWSH         Monitor průběhu EMU         SAPMEWWU            3000         T  .
EWT0         Změna plán.roku pro konverzní paket EWUPLANJ            1000         T  .
EWT1         Nastavení možnosti restartu     EWUSETRS            1000         T  .
EWT2         Aktivace konverzního paketu     EWUAKTIV            1000         T  .
EWT3         Spuštění prognózy          EWUPROST            1000         T  .
EWTF         Výběr tabulky pro RESTART/NO-VIEW  SAPMEWTF            1000         T  .
EWUD         Hromad.konverze EMU v km.soub.zákaz. SAPREWU6            1000         T  .
EWUL         Konverze měny - dodavatelé      SAPREWU5            1000         T  .
EWUO         Konverze měny EMU - pohybová data  SDEWUORD            1000         T  .
EWUS         Údržba největších tabulek      SAPMSIZE            0100         T  .
EWUT         EMU: Převod měny transakce FX/MM/DE RFTBEUR00           1000         TP  .
EWWA         Výběr měny pro konverzní paket    SAPMEWKE            0001         T  .
EWWB         Stanovení koeficientů a kurzů    SAPLEWKE            1000         T  .
EWX1         Analýza FI: Otevřené položky     EWURA001            1000         T  .
EWX2         Analýza FI: Otevřené položky     EWURA001            1000         T  .
EWX3         Analýza FI: Úprava rozdělení dokladu EWURA001            1000         T  .
EWX5         Analýza FI: Kontrola nákl.druhu   EWURA001            1000         T  .
EWX7         Zaúčt.FI: Dod.zaúčt.dokladů     EWURA001            1000         T  .
EWZ5         Blokování uživatele         EWULKUSR            1000         T  .
EWZ6         Uvolnění systému           EWULKUSR            1000         T  .
EWZA         Potvrzení nastavení systému     EWUSETPH            1000         T  .
EXAMPLE_FLOW_M    EXAMPLE_FLOW_M            EXAMPLE_FLOW_M         0100         T  .
EXPD         Upomínání              REXPDSEL            1000         TP  .
EXPG         Nalezení referenta          SAPMSVMA            0200         T  .
EXPO_ANA       Analýza schránky FOX         EXPO_ANALYZE_FLOB_DB      1000         T  .
EXPO_READ      Načtení & vizualizace schránky FOX  EXPO_READ_OBJECT        1000         T  .
EXPO_TEST      Rozčlenění testu FOX s objekty PLM  EXPO_EXPLODE_OBJECT      1000         T  .
EXP_CUST       Customizing pro Express Planning   FPB_EXP_CUSTOM         0100         T  .
EXP_INSTANCE_CREATE Založení instance          SAPLFPB_EXP_UTILS       0100         T  .
EXP_INSTANCE_DISPLAY Založení instance          SAPLFPB_EXP_UTILS       0100         T  .
EXP_INSTANCE_EDIT  Založení instance          SAPLFPB_EXP_UTILS       0100         T  .
EXTID_DN       DN externí typ identifikace     SAPL0SEC            0017         T  .
EXTID_ID       ID externího typu identifikace    SAPL0SEC            0016         T  .
E_JBP_CUST      Customizing JBP           SAPMSVMA            0200         T  .
E_JBP_SYST      Nastavení systému SAP pro JBP    SAPMSVMA            0200         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners